1HGCT1B62GA0…

Honda

Accord

1HGCT1B62GA007209 | 1HGCT1B62GA012295 | 1HGCT1B62GA030733

1HGCT1B62GA013592; 1HGCT1B62GA071962

1HGCT1B62GA015259

1HGCT1B62GA026519; 1HGCT1B62GA057821 | 1HGCT1B62GA032501 | 1HGCT1B62GA048178 | 1HGCT1B62GA082038 | 1HGCT1B62GA082945 | 1HGCT1B62GA014290; 1HGCT1B62GA032711; 1HGCT1B62GA003869 | 1HGCT1B62GA092360; 1HGCT1B62GA009171 | 1HGCT1B62GA083058

1HGCT1B62GA079544 | 1HGCT1B62GA023605 | 1HGCT1B62GA003807 | 1HGCT1B62GA084372 | 1HGCT1B62GA027606; 1HGCT1B62GA032093 | 1HGCT1B62GA065546 | 1HGCT1B62GA027685; 1HGCT1B62GA082413 | 1HGCT1B62GA073551; 1HGCT1B62GA079592; 1HGCT1B62GA083092; 1HGCT1B62GA065336 | 1HGCT1B62GA062386 | 1HGCT1B62GA028612

1HGCT1B62GA008375; 1HGCT1B62GA098904; 1HGCT1B62GA063974 | 1HGCT1B62GA071220; 1HGCT1B62GA099471; 1HGCT1B62GA012118 | 1HGCT1B62GA015715; 1HGCT1B62GA040386; 1HGCT1B62GA073226 | 1HGCT1B62GA040792 | 1HGCT1B62GA065482; 1HGCT1B62GA078765

1HGCT1B62GA063893 | 1HGCT1B62GA081973; 1HGCT1B62GA032689 | 1HGCT1B62GA035592; 1HGCT1B62GA019795 | 1HGCT1B62GA086106 | 1HGCT1B62GA064705

1HGCT1B62GA022390 | 1HGCT1B62GA063845; 1HGCT1B62GA078555; 1HGCT1B62GA033583; 1HGCT1B62GA025063 | 1HGCT1B62GA097137 | 1HGCT1B62GA065756 | 1HGCT1B62GA034510 | 1HGCT1B62GA011454 | 1HGCT1B62GA066406 | 1HGCT1B62GA012698 | 1HGCT1B62GA086686; 1HGCT1B62GA015679; 1HGCT1B62GA029498 | 1HGCT1B62GA080094 | 1HGCT1B62GA023443

1HGCT1B62GA079902; 1HGCT1B62GA073467; 1HGCT1B62GA051470

1HGCT1B62GA043689 |

1HGCT1B62GA077552

; 1HGCT1B62GA091855 | 1HGCT1B62GA046706 | 1HGCT1B62GA063683; 1HGCT1B62GA084145 | 1HGCT1B62GA082542 | 1HGCT1B62GA039092 | 1HGCT1B62GA032756 | 1HGCT1B62GA074540 | 1HGCT1B62GA094139 | 1HGCT1B62GA016976; 1HGCT1B62GA081844 | 1HGCT1B62GA000275; 1HGCT1B62GA020428; 1HGCT1B62GA074747 | 1HGCT1B62GA030036; 1HGCT1B62GA015021 | 1HGCT1B62GA034734 | 1HGCT1B62GA052022 | 1HGCT1B62GA054529 | 1HGCT1B62GA004262; 1HGCT1B62GA093864 | 1HGCT1B62GA054644 | 1HGCT1B62GA095792 | 1HGCT1B62GA044762 | 1HGCT1B62GA058743 | 1HGCT1B62GA019943; 1HGCT1B62GA085330 | 1HGCT1B62GA091922 | 1HGCT1B62GA020350 | 1HGCT1B62GA005086 | 1HGCT1B62GA094934; 1HGCT1B62GA020400; 1HGCT1B62GA048049; 1HGCT1B62GA085036 | 1HGCT1B62GA041943; 1HGCT1B62GA076448; 1HGCT1B62GA003497 | 1HGCT1B62GA061285 | 1HGCT1B62GA055101 | 1HGCT1B62GA035737 | 1HGCT1B62GA099163; 1HGCT1B62GA033566 | 1HGCT1B62GA002026; 1HGCT1B62GA000549; 1HGCT1B62GA078877; 1HGCT1B62GA058354; 1HGCT1B62GA034488 | 1HGCT1B62GA079771 | 1HGCT1B62GA033437; 1HGCT1B62GA058824 | 1HGCT1B62GA078524; 1HGCT1B62GA011602

1HGCT1B62GA030862; 1HGCT1B62GA032935; 1HGCT1B62GA078247; 1HGCT1B62GA044311; 1HGCT1B62GA098188; 1HGCT1B62GA078667 | 1HGCT1B62GA094223; 1HGCT1B62GA065532

1HGCT1B62GA008327 | 1HGCT1B62GA069547; 1HGCT1B62GA007145; 1HGCT1B62GA099406; 1HGCT1B62GA048374 | 1HGCT1B62GA087675; 1HGCT1B62GA018503 | 1HGCT1B62GA073453 | 1HGCT1B62GA065093 | 1HGCT1B62GA062517 | 1HGCT1B62GA011373; 1HGCT1B62GA093461 | 1HGCT1B62GA090236; 1HGCT1B62GA078331 | 1HGCT1B62GA058998; 1HGCT1B62GA033616 | 1HGCT1B62GA078457; 1HGCT1B62GA099017 | 1HGCT1B62GA005637; 1HGCT1B62GA092634; 1HGCT1B62GA043627 | 1HGCT1B62GA029579 | 1HGCT1B62GA065014 | 1HGCT1B62GA009798 | 1HGCT1B62GA097087 | 1HGCT1B62GA049671 | 1HGCT1B62GA079009; 1HGCT1B62GA013589 | 1HGCT1B62GA014032 | 1HGCT1B62GA034698 | 1HGCT1B62GA082329 | 1HGCT1B62GA031283 | 1HGCT1B62GA075073 | 1HGCT1B62GA033938 | 1HGCT1B62GA095453 | 1HGCT1B62GA082024 | 1HGCT1B62GA041859 | 1HGCT1B62GA044177 | 1HGCT1B62GA076563 | 1HGCT1B62GA032627

1HGCT1B62GA090737; 1HGCT1B62GA054918; 1HGCT1B62GA034278 | 1HGCT1B62GA024737 | 1HGCT1B62GA020719; 1HGCT1B62GA076806 | 1HGCT1B62GA087532 | 1HGCT1B62GA005962; 1HGCT1B62GA012894 | 1HGCT1B62GA046303 | 1HGCT1B62GA074702 | 1HGCT1B62GA011583 | 1HGCT1B62GA011194

1HGCT1B62GA075591; 1HGCT1B62GA071850 | 1HGCT1B62GA068849 | 1HGCT1B62GA014628; 1HGCT1B62GA045510 | 1HGCT1B62GA092102 | 1HGCT1B62GA005525 | 1HGCT1B62GA014001; 1HGCT1B62GA063828 | 1HGCT1B62GA089801 | 1HGCT1B62GA021823 | 1HGCT1B62GA053753 | 1HGCT1B62GA059648 | 1HGCT1B62GA088289 | 1HGCT1B62GA093086; 1HGCT1B62GA070696 | 1HGCT1B62GA014046 | 1HGCT1B62GA015424 | 1HGCT1B62GA083433 | 1HGCT1B62GA040937; 1HGCT1B62GA092049; 1HGCT1B62GA088020 | 1HGCT1B62GA029016 | 1HGCT1B62GA008716

1HGCT1B62GA020901 | 1HGCT1B62GA056183 | 1HGCT1B62GA036886 | 1HGCT1B62GA028772 | 1HGCT1B62GA065319; 1HGCT1B62GA016993; 1HGCT1B62GA057690 | 1HGCT1B62GA079575; 1HGCT1B62GA011695 | 1HGCT1B62GA015598; 1HGCT1B62GA067555 | 1HGCT1B62GA097509 | 1HGCT1B62GA034863; 1HGCT1B62GA006478; 1HGCT1B62GA087806 | 1HGCT1B62GA091533 | 1HGCT1B62GA007131 | 1HGCT1B62GA050979 | 1HGCT1B62GA042106 | 1HGCT1B62GA094609; 1HGCT1B62GA019831 | 1HGCT1B62GA066700; 1HGCT1B62GA023359 | 1HGCT1B62GA013611 | 1HGCT1B62GA094402 | 1HGCT1B62GA067068 | 1HGCT1B62GA097297 | 1HGCT1B62GA028979 | 1HGCT1B62GA045491; 1HGCT1B62GA071556 | 1HGCT1B62GA041022; 1HGCT1B62GA074263 | 1HGCT1B62GA016749 | 1HGCT1B62GA023734

1HGCT1B62GA004293 | 1HGCT1B62GA005718 | 1HGCT1B62GA015116 | 1HGCT1B62GA036158; 1HGCT1B62GA046477 | 1HGCT1B62GA006657 | 1HGCT1B62GA090799 | 1HGCT1B62GA081696 | 1HGCT1B62GA030540 | 1HGCT1B62GA062727 | 1HGCT1B62GA031994; 1HGCT1B62GA017884; 1HGCT1B62GA060606; 1HGCT1B62GA093685

1HGCT1B62GA070889 | 1HGCT1B62GA097557 | 1HGCT1B62GA025368 | 1HGCT1B62GA073713 | 1HGCT1B62GA000664 | 1HGCT1B62GA029243; 1HGCT1B62GA083951 | 1HGCT1B62GA074876 | 1HGCT1B62GA082203 | 1HGCT1B62GA049959 | 1HGCT1B62GA025211 | 1HGCT1B62GA040601 | 1HGCT1B62GA002558 | 1HGCT1B62GA042073 | 1HGCT1B62GA016413; 1HGCT1B62GA036127 | 1HGCT1B62GA008988 | 1HGCT1B62GA028206 | 1HGCT1B62GA018274; 1HGCT1B62GA026570; 1HGCT1B62GA042882 | 1HGCT1B62GA007033; 1HGCT1B62GA090592; 1HGCT1B62GA014662 | 1HGCT1B62GA095369; 1HGCT1B62GA055728 | 1HGCT1B62GA040677; 1HGCT1B62GA084162 | 1HGCT1B62GA043210 | 1HGCT1B62GA006092

1HGCT1B62GA095405 | 1HGCT1B62GA064722; 1HGCT1B62GA061416 | 1HGCT1B62GA044809 | 1HGCT1B62GA064042; 1HGCT1B62GA042039 | 1HGCT1B62GA067278 | 1HGCT1B62GA096540; 1HGCT1B62GA036788; 1HGCT1B62GA025077 | 1HGCT1B62GA018601; 1HGCT1B62GA074036 | 1HGCT1B62GA048648 | 1HGCT1B62GA054921 | 1HGCT1B62GA027301; 1HGCT1B62GA069953; 1HGCT1B62GA084940 | 1HGCT1B62GA027315; 1HGCT1B62GA099373 | 1HGCT1B62GA076692 | 1HGCT1B62GA030845 | 1HGCT1B62GA029744 | 1HGCT1B62GA070049 | 1HGCT1B62GA000583 | 1HGCT1B62GA058631; 1HGCT1B62GA012300

1HGCT1B62GA060962 | 1HGCT1B62GA002754 | 1HGCT1B62GA005184 | 1HGCT1B62GA020753 | 1HGCT1B62GA089166; 1HGCT1B62GA092746 | 1HGCT1B62GA031588 | 1HGCT1B62GA091869; 1HGCT1B62GA090317; 1HGCT1B62GA052781 | 1HGCT1B62GA066017 | 1HGCT1B62GA098482 | 1HGCT1B62GA096506 | 1HGCT1B62GA050576

1HGCT1B62GA038251 | 1HGCT1B62GA044891 | 1HGCT1B62GA083464 | 1HGCT1B62GA092830 | 1HGCT1B62GA056314 | 1HGCT1B62GA055258; 1HGCT1B62GA096344 | 1HGCT1B62GA024995; 1HGCT1B62GA011146 | 1HGCT1B62GA088776 | 1HGCT1B62GA047984; 1HGCT1B62GA039674 | 1HGCT1B62GA054367 | 1HGCT1B62GA066891 | 1HGCT1B62GA041974; 1HGCT1B62GA053915; 1HGCT1B62GA013768; 1HGCT1B62GA054594; 1HGCT1B62GA095713; 1HGCT1B62GA053056 | 1HGCT1B62GA068916; 1HGCT1B62GA057835 | 1HGCT1B62GA005167 | 1HGCT1B62GA047208 | 1HGCT1B62GA072366; 1HGCT1B62GA039996 |

1HGCT1B62GA088468

| 1HGCT1B62GA075462 | 1HGCT1B62GA031624 | 1HGCT1B62GA002950; 1HGCT1B62GA075641 | 1HGCT1B62GA057916

1HGCT1B62GA056586; 1HGCT1B62GA008893 | 1HGCT1B62GA076417 | 1HGCT1B62GA025502 | 1HGCT1B62GA046446 | 1HGCT1B62GA048312 | 1HGCT1B62GA026049; 1HGCT1B62GA000096 | 1HGCT1B62GA042512 | 1HGCT1B62GA054109 | 1HGCT1B62GA071072 | 1HGCT1B62GA044583; 1HGCT1B62GA071265; 1HGCT1B62GA094108 | 1HGCT1B62GA062887; 1HGCT1B62GA098496 | 1HGCT1B62GA010515 | 1HGCT1B62GA052215; 1HGCT1B62GA089507; 1HGCT1B62GA081570 |

1HGCT1B62GA096764

; 1HGCT1B62GA047497 | 1HGCT1B62GA050500; 1HGCT1B62GA014919 | 1HGCT1B62GA059150 | 1HGCT1B62GA088146

1HGCT1B62GA073016 | 1HGCT1B62GA085487 | 1HGCT1B62GA033387 | 1HGCT1B62GA006190; 1HGCT1B62GA029422; 1HGCT1B62GA047063 | 1HGCT1B62GA029999 | 1HGCT1B62GA096666 | 1HGCT1B62GA061688 | 1HGCT1B62GA019747 | 1HGCT1B62GA072996; 1HGCT1B62GA057270 | 1HGCT1B62GA020932 | 1HGCT1B62GA029792 | 1HGCT1B62GA071993 | 1HGCT1B62GA084520 | 1HGCT1B62GA053722 | 1HGCT1B62GA002561

1HGCT1B62GA046527 | 1HGCT1B62GA028125; 1HGCT1B62GA032997; 1HGCT1B62GA072433 | 1HGCT1B62GA083643 | 1HGCT1B62GA007727 | 1HGCT1B62GA010577; 1HGCT1B62GA038881 | 1HGCT1B62GA047662 | 1HGCT1B62GA042218 | 1HGCT1B62GA084128; 1HGCT1B62GA051095; 1HGCT1B62GA020588 | 1HGCT1B62GA008196

1HGCT1B62GA095095; 1HGCT1B62GA058421 | 1HGCT1B62GA080645; 1HGCT1B62GA037570 | 1HGCT1B62GA070097; 1HGCT1B62GA049993

1HGCT1B62GA069743; 1HGCT1B62GA049931 | 1HGCT1B62GA070407; 1HGCT1B62GA094304 | 1HGCT1B62GA094786 | 1HGCT1B62GA001443

1HGCT1B62GA073596 | 1HGCT1B62GA068172

1HGCT1B62GA070858 | 1HGCT1B62GA068706 | 1HGCT1B62GA043417; 1HGCT1B62GA046382 | 1HGCT1B62GA079821; 1HGCT1B62GA054546 | 1HGCT1B62GA052800 | 1HGCT1B62GA085716 | 1HGCT1B62GA093525 | 1HGCT1B62GA027993 | 1HGCT1B62GA090818 | 1HGCT1B62GA044924; 1HGCT1B62GA082525; 1HGCT1B62GA005153 |

1HGCT1B62GA0876301HGCT1B62GA099180 | 1HGCT1B62GA096313; 1HGCT1B62GA003175 | 1HGCT1B62GA030814; 1HGCT1B62GA000695; 1HGCT1B62GA004536 | 1HGCT1B62GA002530

1HGCT1B62GA037195 | 1HGCT1B62GA092682 | 1HGCT1B62GA000955 | 1HGCT1B62GA074148

1HGCT1B62GA084629 | 1HGCT1B62GA015584 | 1HGCT1B62GA040243 | 1HGCT1B62GA017481; 1HGCT1B62GA019182 | 1HGCT1B62GA078345

1HGCT1B62GA056085 | 1HGCT1B62GA019490 | 1HGCT1B62GA022406; 1HGCT1B62GA037164

1HGCT1B62GA091323 | 1HGCT1B62GA091936 | 1HGCT1B62GA044230; 1HGCT1B62GA054269 | 1HGCT1B62GA097204; 1HGCT1B62GA062081; 1HGCT1B62GA022938; 1HGCT1B62GA099504; 1HGCT1B62GA000566 | 1HGCT1B62GA040999 | 1HGCT1B62GA092021 | 1HGCT1B62GA003631 | 1HGCT1B62GA001233 | 1HGCT1B62GA032174; 1HGCT1B62GA009512; 1HGCT1B62GA038945; 1HGCT1B62GA052764; 1HGCT1B62GA014192 | 1HGCT1B62GA025869; 1HGCT1B62GA070150; 1HGCT1B62GA080077 | 1HGCT1B62GA033390 | 1HGCT1B62GA068656 | 1HGCT1B62GA006688 | 1HGCT1B62GA030179 | 1HGCT1B62GA074196; 1HGCT1B62GA079351 | 1HGCT1B62GA028836; 1HGCT1B62GA068544; 1HGCT1B62GA039786; 1HGCT1B62GA064221

1HGCT1B62GA083173; 1HGCT1B62GA004391 | 1HGCT1B62GA088972 | 1HGCT1B62GA015486; 1HGCT1B62GA021997; 1HGCT1B62GA073291 | 1HGCT1B62GA046849 | 1HGCT1B62GA055986; 1HGCT1B62GA064624; 1HGCT1B62GA084050; 1HGCT1B62GA097655 | 1HGCT1B62GA009722; 1HGCT1B62GA040436 | 1HGCT1B62GA069015; 1HGCT1B62GA043899 | 1HGCT1B62GA007436; 1HGCT1B62GA024981 | 1HGCT1B62GA022180 | 1HGCT1B62GA087174 | 1HGCT1B62GA034491 | 1HGCT1B62GA065644 | 1HGCT1B62GA003810 | 1HGCT1B62GA091256 | 1HGCT1B62GA021885 | 1HGCT1B62GA015648 | 1HGCT1B62GA053784 | 1HGCT1B62GA032417; 1HGCT1B62GA084582; 1HGCT1B62GA052957; 1HGCT1B62GA043305 | 1HGCT1B62GA028934; 1HGCT1B62GA040002

1HGCT1B62GA057009 | 1HGCT1B62GA086056; 1HGCT1B62GA046169 | 1HGCT1B62GA035964 | 1HGCT1B62GA005413 | 1HGCT1B62GA017657

1HGCT1B62GA049315 | 1HGCT1B62GA082251 | 1HGCT1B62GA017996; 1HGCT1B62GA013723 | 1HGCT1B62GA068561; 1HGCT1B62GA060878 | 1HGCT1B62GA056569; 1HGCT1B62GA055843; 1HGCT1B62GA050531; 1HGCT1B62GA055180 | 1HGCT1B62GA043658 | 1HGCT1B62GA033826; 1HGCT1B62GA037374 | 1HGCT1B62GA090110

1HGCT1B62GA059214 | 1HGCT1B62GA048410 | 1HGCT1B62GA044289 | 1HGCT1B62GA004469; 1HGCT1B62GA022387 | 1HGCT1B62GA077292 | 1HGCT1B62GA023135 | 1HGCT1B62GA072061; 1HGCT1B62GA082265; 1HGCT1B62GA013866 | 1HGCT1B62GA073498 | 1HGCT1B62GA030876 | 1HGCT1B62GA067412 | 1HGCT1B62GA077857 | 1HGCT1B62GA083349 | 1HGCT1B62GA078085 | 1HGCT1B62GA012104 | 1HGCT1B62GA038458; 1HGCT1B62GA080600; 1HGCT1B62GA000938 | 1HGCT1B62GA080550 | 1HGCT1B62GA037679 | 1HGCT1B62GA041358 | 1HGCT1B62GA030070 | 1HGCT1B62GA076529 | 1HGCT1B62GA044857; 1HGCT1B62GA062680; 1HGCT1B62GA011793; 1HGCT1B62GA049377; 1HGCT1B62GA092195 | 1HGCT1B62GA091645; 1HGCT1B62GA022163 | 1HGCT1B62GA041750; 1HGCT1B62GA071329 | 1HGCT1B62GA056782; 1HGCT1B62GA099213 | 1HGCT1B62GA097865; 1HGCT1B62GA096814; 1HGCT1B62GA004584; 1HGCT1B62GA096117 | 1HGCT1B62GA073744; 1HGCT1B62GA020946 | 1HGCT1B62GA089698; 1HGCT1B62GA078104; 1HGCT1B62GA038783 | 1HGCT1B62GA081374; 1HGCT1B62GA038878 | 1HGCT1B62GA036287; 1HGCT1B62GA038203 | 1HGCT1B62GA079852 | 1HGCT1B62GA024656 | 1HGCT1B62GA078300; 1HGCT1B62GA076627 | 1HGCT1B62GA090852 | 1HGCT1B62GA004570; 1HGCT1B62GA083710 | 1HGCT1B62GA050836 | 1HGCT1B62GA065126 | 1HGCT1B62GA026374 | 1HGCT1B62GA022874 | 1HGCT1B62GA024110 | 1HGCT1B62GA014094; 1HGCT1B62GA079205;

1HGCT1B62GA085859

| 1HGCT1B62GA037231 | 1HGCT1B62GA013396 | 1HGCT1B62GA029033

1HGCT1B62GA073940 | 1HGCT1B62GA063067; 1HGCT1B62GA035270; 1HGCT1B62GA023720 | 1HGCT1B62GA065353 | 1HGCT1B62GA048567 | 1HGCT1B62GA078197; 1HGCT1B62GA094450; 1HGCT1B62GA059746 | 1HGCT1B62GA036466 | 1HGCT1B62GA026648 | 1HGCT1B62GA057155; 1HGCT1B62GA098451; 1HGCT1B62GA068303 | 1HGCT1B62GA072478

1HGCT1B62GA012409 | 1HGCT1B62GA089765 | 1HGCT1B62GA080516 | 1HGCT1B62GA098854 | 1HGCT1B62GA014970 | 1HGCT1B62GA072402; 1HGCT1B62GA037827; 1HGCT1B62GA077261; 1HGCT1B62GA093217

1HGCT1B62GA028657 | 1HGCT1B62GA089264; 1HGCT1B62GA096151; 1HGCT1B62GA010255 | 1HGCT1B62GA043997 | 1HGCT1B62GA099275; 1HGCT1B62GA038475 | 1HGCT1B62GA009302 | 1HGCT1B62GA050920; 1HGCT1B62GA075980

1HGCT1B62GA004679; 1HGCT1B62GA053526; 1HGCT1B62GA010160 | 1HGCT1B62GA038606 | 1HGCT1B62GA094111; 1HGCT1B62GA035852 | 1HGCT1B62GA084324 | 1HGCT1B62GA076594 | 1HGCT1B62GA039738 | 1HGCT1B62GA096554; 1HGCT1B62GA089930 | 1HGCT1B62GA051775 | 1HGCT1B62GA005931; 1HGCT1B62GA060072 | 1HGCT1B62GA027539; 1HGCT1B62GA097333 | 1HGCT1B62GA055924 | 1HGCT1B62GA025192

1HGCT1B62GA034751 | 1HGCT1B62GA090639 | 1HGCT1B62GA095114; 1HGCT1B62GA026830 | 1HGCT1B62GA035091 | 1HGCT1B62GA035088 | 1HGCT1B62GA007565 | 1HGCT1B62GA071377 | 1HGCT1B62GA043773; 1HGCT1B62GA079866; 1HGCT1B62GA099132 | 1HGCT1B62GA050027 | 1HGCT1B62GA039979; 1HGCT1B62GA037410 | 1HGCT1B62GA087319 | 1HGCT1B62GA022356; 1HGCT1B62GA083254; 1HGCT1B62GA054613; 1HGCT1B62GA074750 | 1HGCT1B62GA046592 | 1HGCT1B62GA037181 | 1HGCT1B62GA001698 | 1HGCT1B62GA053946 | 1HGCT1B62GA006674; 1HGCT1B62GA096098 | 1HGCT1B62GA007856; 1HGCT1B62GA038928 | 1HGCT1B62GA041070 | 1HGCT1B62GA091127 |

1HGCT1B62GA043725

| 1HGCT1B62GA037729 | 1HGCT1B62GA066454 | 1HGCT1B62GA025337

1HGCT1B62GA029467; 1HGCT1B62GA072352; 1HGCT1B62GA057012; 1HGCT1B62GA046883 | 1HGCT1B62GA095775 | 1HGCT1B62GA099034; 1HGCT1B62GA052375; 1HGCT1B62GA015455

1HGCT1B62GA020929 | 1HGCT1B62GA016461; 1HGCT1B62GA055213;

1HGCT1B62GA030201

; 1HGCT1B62GA002818; 1HGCT1B62GA000194; 1HGCT1B62GA017240 | 1HGCT1B62GA084100 | 1HGCT1B62GA004276; 1HGCT1B62GA040324; 1HGCT1B62GA079608 | 1HGCT1B62GA059164 | 1HGCT1B62GA026455 | 1HGCT1B62GA043028; 1HGCT1B62GA049816; 1HGCT1B62GA032482 | 1HGCT1B62GA014838 | 1HGCT1B62GA038122 | 1HGCT1B62GA040775

1HGCT1B62GA063991 | 1HGCT1B62GA015651 | 1HGCT1B62GA072545; 1HGCT1B62GA093539 | 1HGCT1B62GA001491; 1HGCT1B62GA065658; 1HGCT1B62GA013320; 1HGCT1B62GA097316 | 1HGCT1B62GA097414 | 1HGCT1B62GA047564 | 1HGCT1B62GA036838 | 1HGCT1B62GA021515 | 1HGCT1B62GA086204 | 1HGCT1B62GA030165 | 1HGCT1B62GA040081 | 1HGCT1B62GA067572; 1HGCT1B62GA029601

1HGCT1B62GA073176; 1HGCT1B62GA068107; 1HGCT1B62GA066888; 1HGCT1B62GA041411; 1HGCT1B62GA036872 | 1HGCT1B62GA098286 | 1HGCT1B62GA023670 | 1HGCT1B62GA069497 | 1HGCT1B62GA096327; 1HGCT1B62GA046334 | 1HGCT1B62GA072819 | 1HGCT1B62GA092407 | 1HGCT1B62GA045104 | 1HGCT1B62GA049637

1HGCT1B62GA092343 | 1HGCT1B62GA005282 | 1HGCT1B62GA088521 | 1HGCT1B62GA094674

1HGCT1B62GA0084871HGCT1B62GA031025 | 1HGCT1B62GA028321; 1HGCT1B62GA065224 | 1HGCT1B62GA078944 | 1HGCT1B62GA008098 | 1HGCT1B62GA064686 | 1HGCT1B62GA077969 | 1HGCT1B62GA057950 | 1HGCT1B62GA033406 | 1HGCT1B62GA096330 | 1HGCT1B62GA049721 | 1HGCT1B62GA063456 | 1HGCT1B62GA007257; 1HGCT1B62GA011647; 1HGCT1B62GA057432 | 1HGCT1B62GA013219

1HGCT1B62GA050383 | 1HGCT1B62GA039724 | 1HGCT1B62GA072464 | 1HGCT1B62GA072609; 1HGCT1B62GA066616; 1HGCT1B62GA003709; 1HGCT1B62GA004505 | 1HGCT1B62GA090561; 1HGCT1B62GA000020 | 1HGCT1B62GA062131; 1HGCT1B62GA082931; 1HGCT1B62GA080404 | 1HGCT1B62GA090866 | 1HGCT1B62GA057351 | 1HGCT1B62GA089054 | 1HGCT1B62GA030554 | 1HGCT1B62GA073405 | 1HGCT1B62GA085764 | 1HGCT1B62GA095890 |

1HGCT1B62GA047743

| 1HGCT1B62GA040985; 1HGCT1B62GA025936 | 1HGCT1B62GA049573; 1HGCT1B62GA095663

1HGCT1B62GA083447 | 1HGCT1B62GA024432; 1HGCT1B62GA038735 | 1HGCT1B62GA053395 |

1HGCT1B62GA0305711HGCT1B62GA078698

| 1HGCT1B62GA010093 | 1HGCT1B62GA052473; 1HGCT1B62GA022826 | 1HGCT1B62GA076501; 1HGCT1B62GA005430; 1HGCT1B62GA087966 | 1HGCT1B62GA088812 | 1HGCT1B62GA031008; 1HGCT1B62GA060573; 1HGCT1B62GA084257

1HGCT1B62GA078930; 1HGCT1B62GA005847 | 1HGCT1B62GA085926; 1HGCT1B62GA010482 | 1HGCT1B62GA025435 | 1HGCT1B62GA083870 | 1HGCT1B62GA082007 | 1HGCT1B62GA078054 | 1HGCT1B62GA076613; 1HGCT1B62GA055700 | 1HGCT1B62GA072898 | 1HGCT1B62GA062484 | 1HGCT1B62GA001877

1HGCT1B62GA014998 | 1HGCT1B62GA083075; 1HGCT1B62GA072724; 1HGCT1B62GA079916 | 1HGCT1B62GA085246; 1HGCT1B62GA087336; 1HGCT1B62GA092469 | 1HGCT1B62GA014659 | 1HGCT1B62GA035396 | 1HGCT1B62GA069175; 1HGCT1B62GA053204 | 1HGCT1B62GA062453 | 1HGCT1B62GA062338 | 1HGCT1B62GA085098 | 1HGCT1B62GA078071 | 1HGCT1B62GA063098; 1HGCT1B62GA068673; 1HGCT1B62GA006383; 1HGCT1B62GA068320; 1HGCT1B62GA028819; 1HGCT1B62GA020266 | 1HGCT1B62GA002155 | 1HGCT1B62GA091466 | 1HGCT1B62GA079995 | 1HGCT1B62GA088826 | 1HGCT1B62GA027718; 1HGCT1B62GA093993 | 1HGCT1B62GA074800 | 1HGCT1B62GA007792 | 1HGCT1B62GA080399 | 1HGCT1B62GA070343 | 1HGCT1B62GA078314 | 1HGCT1B62GA066731; 1HGCT1B62GA022213; 1HGCT1B62GA058922; 1HGCT1B62GA089152

1HGCT1B62GA005489 | 1HGCT1B62GA008831 | 1HGCT1B62GA041473; 1HGCT1B62GA043630 | 1HGCT1B62GA042915; 1HGCT1B62GA057088 | 1HGCT1B62GA035804; 1HGCT1B62GA092133

1HGCT1B62GA033762; 1HGCT1B62GA008974; 1HGCT1B62GA014449 | 1HGCT1B62GA018842 | 1HGCT1B62GA090415 | 1HGCT1B62GA039688; 1HGCT1B62GA019957; 1HGCT1B62GA071704 | 1HGCT1B62GA025287 | 1HGCT1B62GA032207 | 1HGCT1B62GA084713; 1HGCT1B62GA090687 | 1HGCT1B62GA079365; 1HGCT1B62GA078359 | 1HGCT1B62GA055566; 1HGCT1B62GA082315; 1HGCT1B62GA032238; 1HGCT1B62GA089393; 1HGCT1B62GA051596; 1HGCT1B62GA092603

1HGCT1B62GA028271 | 1HGCT1B62GA025824 | 1HGCT1B62GA097719 | 1HGCT1B62GA057348 | 1HGCT1B62GA060234; 1HGCT1B62GA063103 | 1HGCT1B62GA053574; 1HGCT1B62GA088874 | 1HGCT1B62GA095307 | 1HGCT1B62GA025757 | 1HGCT1B62GA061111

1HGCT1B62GA074215; 1HGCT1B62GA034569 | 1HGCT1B62GA069385 | 1HGCT1B62GA053963

1HGCT1B62GA034197; 1HGCT1B62GA027217 | 1HGCT1B62GA073128 | 1HGCT1B62GA096280 | 1HGCT1B62GA067054

1HGCT1B62GA042381

1HGCT1B62GA052179; 1HGCT1B62GA093010 | 1HGCT1B62GA049492; 1HGCT1B62GA000390 | 1HGCT1B62GA005783 | 1HGCT1B62GA062243; 1HGCT1B62GA039044 | 1HGCT1B62GA091712 | 1HGCT1B62GA050870; 1HGCT1B62GA058614 | 1HGCT1B62GA014404;

1HGCT1B62GA099731

; 1HGCT1B62GA057625 | 1HGCT1B62GA002348; 1HGCT1B62GA046950; 1HGCT1B62GA059410 | 1HGCT1B62GA044602

1HGCT1B62GA066972 | 1HGCT1B62GA015696 | 1HGCT1B62GA042820; 1HGCT1B62GA041246; 1HGCT1B62GA005072; 1HGCT1B62GA063229; 1HGCT1B62GA050805; 1HGCT1B62GA094500; 1HGCT1B62GA016217 | 1HGCT1B62GA084842 | 1HGCT1B62GA008120 | 1HGCT1B62GA097364 | 1HGCT1B62GA082220

1HGCT1B62GA097770; 1HGCT1B62GA003399 | 1HGCT1B62GA016752; 1HGCT1B62GA044017 | 1HGCT1B62GA097235; 1HGCT1B62GA076370; 1HGCT1B62GA011955 | 1HGCT1B62GA042770 | 1HGCT1B62GA074859; 1HGCT1B62GA037245

1HGCT1B62GA070892

1HGCT1B62GA019537 | 1HGCT1B62GA040307 | 1HGCT1B62GA047287 | 1HGCT1B62GA060508 | 1HGCT1B62GA028027 | 1HGCT1B62GA091824 | 1HGCT1B62GA055938;

1HGCT1B62GA051646

; 1HGCT1B62GA077888 | 1HGCT1B62GA034507; 1HGCT1B62GA093895; 1HGCT1B62GA071055; 1HGCT1B62GA029629 | 1HGCT1B62GA071573; 1HGCT1B62GA039139; 1HGCT1B62GA041893 | 1HGCT1B62GA085277; 1HGCT1B62GA054577 | 1HGCT1B62GA085893

1HGCT1B62GA020557

1HGCT1B62GA059455 | 1HGCT1B62GA033504 | 1HGCT1B62GA003144; 1HGCT1B62GA020347 | 1HGCT1B62GA039531 | 1HGCT1B62GA097350 | 1HGCT1B62GA077258 | 1HGCT1B62GA066518 | 1HGCT1B62GA099101 | 1HGCT1B62GA010546; 1HGCT1B62GA068284; 1HGCT1B62GA060198 | 1HGCT1B62GA012524 | 1HGCT1B62GA036855; 1HGCT1B62GA026052 | 1HGCT1B62GA096893 | 1HGCT1B62GA059374 | 1HGCT1B62GA021434 | 1HGCT1B62GA079091 | 1HGCT1B62GA094383 | 1HGCT1B62GA039299 | 1HGCT1B62GA000793; 1HGCT1B62GA000504; 1HGCT1B62GA005377 | 1HGCT1B62GA010353 | 1HGCT1B62GA054806 | 1HGCT1B62GA062842 | 1HGCT1B62GA070035; 1HGCT1B62GA008084 | 1HGCT1B62GA033695; 1HGCT1B62GA065420; 1HGCT1B62GA064137 | 1HGCT1B62GA065109 | 1HGCT1B62GA005511; 1HGCT1B62GA061979 | 1HGCT1B62GA028190; 1HGCT1B62GA002737 | 1HGCT1B62GA012412; 1HGCT1B62GA024205; 1HGCT1B62GA098997 | 1HGCT1B62GA098448 | 1HGCT1B62GA051808; 1HGCT1B62GA026536; 1HGCT1B62GA091841; 1HGCT1B62GA097266; 1HGCT1B62GA004830 | 1HGCT1B62GA060914

1HGCT1B62GA016198; 1HGCT1B62GA031932; 1HGCT1B62GA012796 | 1HGCT1B62GA039559; 1HGCT1B62GA095680 | 1HGCT1B62GA085439; 1HGCT1B62GA013026 | 1HGCT1B62GA097848 | 1HGCT1B62GA009283 | 1HGCT1B62GA093704 | 1HGCT1B62GA013365; 1HGCT1B62GA028173 | 1HGCT1B62GA050433 | 1HGCT1B62GA040470 | 1HGCT1B62GA043787

1HGCT1B62GA004486; 1HGCT1B62GA071802 | 1HGCT1B62GA088566 | 1HGCT1B62GA021837 | 1HGCT1B62GA015620 | 1HGCT1B62GA003029 | 1HGCT1B62GA087935 | 1HGCT1B62GA007162 | 1HGCT1B62GA036676 | 1HGCT1B62GA064963; 1HGCT1B62GA016606 | 1HGCT1B62GA035379 | 1HGCT1B62GA069452; 1HGCT1B62GA093332 | 1HGCT1B62GA013544 | 1HGCT1B62GA049508 | 1HGCT1B62GA010207 | 1HGCT1B62GA042140 | 1HGCT1B62GA074330

1HGCT1B62GA048004 | 1HGCT1B62GA091757 | 1HGCT1B62GA024964 | 1HGCT1B62GA045524; 1HGCT1B62GA088597 | 1HGCT1B62GA070570 | 1HGCT1B62GA009686 | 1HGCT1B62GA034376 | 1HGCT1B62GA018467 | 1HGCT1B62GA004911 | 1HGCT1B62GA071489 | 1HGCT1B62GA001569 | 1HGCT1B62GA056393 | 1HGCT1B62GA092052; 1HGCT1B62GA006402; 1HGCT1B62GA083545; 1HGCT1B62GA059083 | 1HGCT1B62GA042641 | 1HGCT1B62GA053106

1HGCT1B62GA006271; 1HGCT1B62GA062677 | 1HGCT1B62GA021059 | 1HGCT1B62GA086011; 1HGCT1B62GA002835; 1HGCT1B62GA048973; 1HGCT1B62GA029209

1HGCT1B62GA042719 | 1HGCT1B62GA071900 | 1HGCT1B62GA017027

1HGCT1B62GA077678 | 1HGCT1B62GA070648; 1HGCT1B62GA098420 | 1HGCT1B62GA039058 | 1HGCT1B62GA008697 | 1HGCT1B62GA069855 | 1HGCT1B62GA013317; 1HGCT1B62GA082332; 1HGCT1B62GA068947; 1HGCT1B62GA085182; 1HGCT1B62GA009266

1HGCT1B62GA043563

1HGCT1B62GA039027; 1HGCT1B62GA058984; 1HGCT1B62GA076661 | 1HGCT1B62GA033177; 1HGCT1B62GA089880 | 1HGCT1B62GA065627; 1HGCT1B62GA013236 | 1HGCT1B62GA032871; 1HGCT1B62GA065479 | 1HGCT1B62GA058256

1HGCT1B62GA067667 | 1HGCT1B62GA049752; 1HGCT1B62GA030120 | 1HGCT1B62GA097459 | 1HGCT1B62GA010773 | 1HGCT1B62GA065045

1HGCT1B62GA081388 | 1HGCT1B62GA062663; 1HGCT1B62GA053896 | 1HGCT1B62GA038024 | 1HGCT1B62GA047967; 1HGCT1B62GA012779; 1HGCT1B62GA087823 | 1HGCT1B62GA049587; 1HGCT1B62GA079785 | 1HGCT1B62GA045927

1HGCT1B62GA053655 | 1HGCT1B62GA037861; 1HGCT1B62GA060704; 1HGCT1B62GA011891 | 1HGCT1B62GA025841; 1HGCT1B62GA059942 | 1HGCT1B62GA042686 | 1HGCT1B62GA070861 | 1HGCT1B62GA023040 | 1HGCT1B62GA007923; 1HGCT1B62GA082136; 1HGCT1B62GA037150 | 1HGCT1B62GA075879 | 1HGCT1B62GA042980; 1HGCT1B62GA048486 | 1HGCT1B62GA040940 | 1HGCT1B62GA099311;

1HGCT1B62GA029162

| 1HGCT1B62GA064199; 1HGCT1B62GA011986; 1HGCT1B62GA071881; 1HGCT1B62GA025130 | 1HGCT1B62GA077826 | 1HGCT1B62GA020560 | 1HGCT1B62GA062100 | 1HGCT1B62GA071699; 1HGCT1B62GA028853; 1HGCT1B62GA041795 | 1HGCT1B62GA055874 | 1HGCT1B62GA003127 | 1HGCT1B62GA081293 | 1HGCT1B62GA031543; 1HGCT1B62GA043286; 1HGCT1B62GA094318 | 1HGCT1B62GA069550 | 1HGCT1B62GA075123; 1HGCT1B62GA066261 | 1HGCT1B62GA089250 | 1HGCT1B62GA017237

1HGCT1B62GA039366; 1HGCT1B62GA093136 | 1HGCT1B62GA034412 | 1HGCT1B62GA018145; 1HGCT1B62GA087787

1HGCT1B62GA002334; 1HGCT1B62GA045037; 1HGCT1B62GA083285

1HGCT1B62GA001281; 1HGCT1B62GA029338; 1HGCT1B62GA034877 | 1HGCT1B62GA056653 | 1HGCT1B62GA061223 | 1HGCT1B62GA073131; 1HGCT1B62GA066874 | 1HGCT1B62GA068026 | 1HGCT1B62GA046575 | 1HGCT1B62GA095050 | 1HGCT1B62GA044728 |

1HGCT1B62GA097090

| 1HGCT1B62GA054420 |

1HGCT1B62GA034300

| 1HGCT1B62GA031526 | 1HGCT1B62GA070391 | 1HGCT1B62GA038332 | 1HGCT1B62GA029551 | 1HGCT1B62GA038234 | 1HGCT1B62GA079186; 1HGCT1B62GA086087 | 1HGCT1B62GA037584 | 1HGCT1B62GA070231 | 1HGCT1B62GA042137; 1HGCT1B62GA011521 | 1HGCT1B62GA007100; 1HGCT1B62GA052747; 1HGCT1B62GA064851; 1HGCT1B62GA048746 | 1HGCT1B62GA013267; 1HGCT1B62GA050223 | 1HGCT1B62GA030361; 1HGCT1B62GA038282 | 1HGCT1B62GA048469 | 1HGCT1B62GA043241;

1HGCT1B62GA048861

| 1HGCT1B62GA022907 | 1HGCT1B62GA094822 | 1HGCT1B62GA002205; 1HGCT1B62GA045068 | 1HGCT1B62GA001779 | 1HGCT1B62GA032031 | 1HGCT1B62GA000972 | 1HGCT1B62GA000180; 1HGCT1B62GA094187 | 1HGCT1B62GA073338 | 1HGCT1B62GA048052 | 1HGCT1B62GA085781 | 1HGCT1B62GA076109; 1HGCT1B62GA071279; 1HGCT1B62GA006058; 1HGCT1B62GA080659

1HGCT1B62GA071590 |

1HGCT1B62GA001118

; 1HGCT1B62GA099244 | 1HGCT1B62GA085795 | 1HGCT1B62GA035883 | 1HGCT1B62GA078037; 1HGCT1B62GA047774; 1HGCT1B62GA000485 | 1HGCT1B62GA054255; 1HGCT1B62GA078958 | 1HGCT1B62GA023765; 1HGCT1B62GA001488 | 1HGCT1B62GA051517 | 1HGCT1B62GA082086; 1HGCT1B62GA006027 | 1HGCT1B62GA056345 | 1HGCT1B62GA041909 | 1HGCT1B62GA036015 | 1HGCT1B62GA065501; 1HGCT1B62GA083108 | 1HGCT1B62GA038587 | 1HGCT1B62GA026892; 1HGCT1B62GA075400 |

1HGCT1B62GA031719

; 1HGCT1B62GA073503 | 1HGCT1B62GA008361; 1HGCT1B62GA016248 | 1HGCT1B62GA022115; 1HGCT1B62GA026293 | 1HGCT1B62GA073873 | 1HGCT1B62GA064140; 1HGCT1B62GA082721; 1HGCT1B62GA038492 | 1HGCT1B62GA040050 | 1HGCT1B62GA083593; 1HGCT1B62GA003564 | 1HGCT1B62GA021580 | 1HGCT1B62GA090754 | 1HGCT1B62GA097171 | 1HGCT1B62GA056376

1HGCT1B62GA076322 | 1HGCT1B62GA034619 | 1HGCT1B62GA009249 | 1HGCT1B62GA050139; 1HGCT1B62GA039836 | 1HGCT1B62GA063540; 1HGCT1B62GA048696 | 1HGCT1B62GA002978 | 1HGCT1B62GA062873 | 1HGCT1B62GA050335 | 1HGCT1B62GA001815 | 1HGCT1B62GA071394

1HGCT1B62GA091046 | 1HGCT1B62GA086509 | 1HGCT1B62GA006156 | 1HGCT1B62GA036791 | 1HGCT1B62GA012961; 1HGCT1B62GA042493; 1HGCT1B62GA000051; 1HGCT1B62GA041067

1HGCT1B62GA055048 | 1HGCT1B62GA059813; 1HGCT1B62GA044521 | 1HGCT1B62GA095677; 1HGCT1B62GA091581; 1HGCT1B62GA024883 | 1HGCT1B62GA077759; 1HGCT1B62GA095291 | 1HGCT1B62GA067698; 1HGCT1B62GA025919; 1HGCT1B62GA073162 | 1HGCT1B62GA053381 | 1HGCT1B62GA095730 | 1HGCT1B62GA015617 | 1HGCT1B62GA059567 | 1HGCT1B62GA096795 | 1HGCT1B62GA087613; 1HGCT1B62GA035589; 1HGCT1B62GA002222; 1HGCT1B62GA032322 | 1HGCT1B62GA076398; 1HGCT1B62GA067040; 1HGCT1B62GA079690 | 1HGCT1B62GA078281 | 1HGCT1B62GA055003 |

1HGCT1B62GA056572

; 1HGCT1B62GA023426 | 1HGCT1B62GA076983; 1HGCT1B62GA097686 | 1HGCT1B62GA081598

1HGCT1B62GA096912; 1HGCT1B62GA059097; 1HGCT1B62GA073811; 1HGCT1B62GA082489 | 1HGCT1B62GA048388 | 1HGCT1B62GA007372 | 1HGCT1B62GA086624 | 1HGCT1B62GA060007; 1HGCT1B62GA034023 | 1HGCT1B62GA061660; 1HGCT1B62GA002673 | 1HGCT1B62GA092505 | 1HGCT1B62GA035771 | 1HGCT1B62GA042946 | 1HGCT1B62GA027119; 1HGCT1B62GA057222; 1HGCT1B62GA023362 | 1HGCT1B62GA071203; 1HGCT1B62GA026858; 1HGCT1B62GA007808

1HGCT1B62GA052389 | 1HGCT1B62GA038850; 1HGCT1B62GA071749 | 1HGCT1B62GA025404 | 1HGCT1B62GA009137; 1HGCT1B62GA056507 | 1HGCT1B62GA032319 | 1HGCT1B62GA005816 | 1HGCT1B62GA059309 | 1HGCT1B62GA028965; 1HGCT1B62GA021840; 1HGCT1B62GA043580 | 1HGCT1B62GA018615 | 1HGCT1B62GA095887 | 1HGCT1B62GA084047 | 1HGCT1B62GA025273 | 1HGCT1B62GA062582 | 1HGCT1B62GA023264

1HGCT1B62GA014905 | 1HGCT1B62GA056927 | 1HGCT1B62GA085456; 1HGCT1B62GA097722; 1HGCT1B62GA044910

1HGCT1B62GA091239 | 1HGCT1B62GA049296 | 1HGCT1B62GA058127 | 1HGCT1B62GA026035; 1HGCT1B62GA061058 | 1HGCT1B62GA075395 | 1HGCT1B62GA037648; 1HGCT1B62GA002088; 1HGCT1B62GA003600 | 1HGCT1B62GA067149 | 1HGCT1B62GA054191 | 1HGCT1B62GA098966; 1HGCT1B62GA076420 | 1HGCT1B62GA003290 | 1HGCT1B62GA010045; 1HGCT1B62GA076188; 1HGCT1B62GA060279 | 1HGCT1B62GA040226 | 1HGCT1B62GA096232; 1HGCT1B62GA030747

1HGCT1B62GA000602 | 1HGCT1B62GA032305; 1HGCT1B62GA031252

1HGCT1B62GA080922

1HGCT1B62GA075669; 1HGCT1B62GA063330

1HGCT1B62GA033292; 1HGCT1B62GA055132 | 1HGCT1B62GA018047 | 1HGCT1B62GA096473 | 1HGCT1B62GA076935 | 1HGCT1B62GA034684 | 1HGCT1B62GA045202; 1HGCT1B62GA016329 | 1HGCT1B62GA080578 | 1HGCT1B62GA093346 | 1HGCT1B62GA031249 | 1HGCT1B62GA085800 | 1HGCT1B62GA007551; 1HGCT1B62GA095081; 1HGCT1B62GA009218; 1HGCT1B62GA021224; 1HGCT1B62GA047838 | 1HGCT1B62GA058953; 1HGCT1B62GA029680 | 1HGCT1B62GA020445; 1HGCT1B62GA090477 | 1HGCT1B62GA038217 | 1HGCT1B62GA044700 | 1HGCT1B62GA004097 | 1HGCT1B62GA029582; 1HGCT1B62GA020672 | 1HGCT1B62GA087322; 1HGCT1B62GA036600; 1HGCT1B62GA006013; 1HGCT1B62GA091032 | 1HGCT1B62GA053641 | 1HGCT1B62GA035429; 1HGCT1B62GA062615; 1HGCT1B62GA081133 | 1HGCT1B62GA051839

1HGCT1B62GA001250 | 1HGCT1B62GA024575; 1HGCT1B62GA053218 | 1HGCT1B62GA087983; 1HGCT1B62GA022857 | 1HGCT1B62GA036967 | 1HGCT1B62GA063439; 1HGCT1B62GA031011 | 1HGCT1B62GA011633 | 1HGCT1B62GA020784 | 1HGCT1B62GA053994; 1HGCT1B62GA063327; 1HGCT1B62GA032823; 1HGCT1B62GA033907; 1HGCT1B62GA066258 | 1HGCT1B62GA005766; 1HGCT1B62GA032286; 1HGCT1B62GA099728 | 1HGCT1B62GA069581; 1HGCT1B62GA019067

1HGCT1B62GA014077; 1HGCT1B62GA052585 | 1HGCT1B62GA065739 | 1HGCT1B62GA010997 | 1HGCT1B62GA054904 | 1HGCT1B62GA027346; 1HGCT1B62GA065854 | 1HGCT1B62GA032028 | 1HGCT1B62GA068687; 1HGCT1B62GA060976 | 1HGCT1B62GA054126; 1HGCT1B62GA092178 | 1HGCT1B62GA072657 | 1HGCT1B62GA094125 | 1HGCT1B62GA099518; 1HGCT1B62GA081794 | 1HGCT1B62GA004553 | 1HGCT1B62GA046737 | 1HGCT1B62GA027203 | 1HGCT1B62GA084470 | 1HGCT1B62GA008683 | 1HGCT1B62GA087465 | 1HGCT1B62GA044342; 1HGCT1B62GA021451 | 1HGCT1B62GA099986; 1HGCT1B62GA022714; 1HGCT1B62GA036094

1HGCT1B62GA091306; 1HGCT1B62GA008442; 1HGCT1B62GA025225 | 1HGCT1B62GA031123 | 1HGCT1B62GA059066 | 1HGCT1B62GA001930; 1HGCT1B62GA024107 | 1HGCT1B62GA075025 | 1HGCT1B62GA027329; 1HGCT1B62GA004889; 1HGCT1B62GA073436 | 1HGCT1B62GA043594 | 1HGCT1B62GA022566 | 1HGCT1B62GA060833 | 1HGCT1B62GA037259; 1HGCT1B62GA062291 | 1HGCT1B62GA020414;

1HGCT1B62GA054188

| 1HGCT1B62GA023569 | 1HGCT1B62GA073548 | 1HGCT1B62GA092519; 1HGCT1B62GA098160; 1HGCT1B62GA050898 | 1HGCT1B62GA016332 | 1HGCT1B62GA096733 | 1HGCT1B62GA032658 | 1HGCT1B62GA012555; 1HGCT1B62GA004973 | 1HGCT1B62GA082606 | 1HGCT1B62GA097767; 1HGCT1B62GA010594

1HGCT1B62GA070424

1HGCT1B62GA058158 | 1HGCT1B62GA048892 | 1HGCT1B62GA073257 | 1HGCT1B62GA053350 | 1HGCT1B62GA078782 | 1HGCT1B62GA067359 | 1HGCT1B62GA056846 | 1HGCT1B62GA088017 | 1HGCT1B62GA047614 | 1HGCT1B62GA094142; 1HGCT1B62GA080984 | 1HGCT1B62GA089832 | 1HGCT1B62GA065174 | 1HGCT1B62GA095002; 1HGCT1B62GA002611 | 1HGCT1B62GA054661 | 1HGCT1B62GA048603; 1HGCT1B62GA098594; 1HGCT1B62GA057320 | 1HGCT1B62GA009140 | 1HGCT1B62GA038699 | 1HGCT1B62GA050934 | 1HGCT1B62GA099308 | 1HGCT1B62GA029632; 1HGCT1B62GA052506 | 1HGCT1B62GA038816; 1HGCT1B62GA009347 | 1HGCT1B62GA076871 | 1HGCT1B62GA072383; 1HGCT1B62GA030246; 1HGCT1B62GA062937

1HGCT1B62GA014841 | 1HGCT1B62GA078586; 1HGCT1B62GA003449; 1HGCT1B62GA002494; 1HGCT1B62GA078250 | 1HGCT1B62GA065496 | 1HGCT1B62GA053865

1HGCT1B62GA002866; 1HGCT1B62GA086543; 1HGCT1B62GA099227 | 1HGCT1B62GA093833; 1HGCT1B62GA095808; 1HGCT1B62GA099924 | 1HGCT1B62GA029341 | 1HGCT1B62GA043949 | 1HGCT1B62GA012166 | 1HGCT1B62GA039657 | 1HGCT1B62GA019702; 1HGCT1B62GA083982 | 1HGCT1B62GA080371 | 1HGCT1B62GA007517 | 1HGCT1B62GA043191; 1HGCT1B62GA021790 | 1HGCT1B62GA037777 | 1HGCT1B62GA048942; 1HGCT1B62GA055647 | 1HGCT1B62GA016024 | 1HGCT1B62GA063585 | 1HGCT1B62GA009610 | 1HGCT1B62GA034944; 1HGCT1B62GA067197 | 1HGCT1B62GA046463 | 1HGCT1B62GA020042 | 1HGCT1B62GA019697 | 1HGCT1B62GA077938; 1HGCT1B62GA091578; 1HGCT1B62GA003208; 1HGCT1B62GA017982 | 1HGCT1B62GA014788 | 1HGCT1B62GA002365 | 1HGCT1B62GA093900; 1HGCT1B62GA086560; 1HGCT1B62GA024026; 1HGCT1B62GA007453 | 1HGCT1B62GA089295; 1HGCT1B62GA089099;

1HGCT1B62GA015360

| 1HGCT1B62GA088132 | 1HGCT1B62GA037407 | 1HGCT1B62GA058175 | 1HGCT1B62GA012927 | 1HGCT1B62GA007226 | 1HGCT1B62GA002172

1HGCT1B62GA054319 | 1HGCT1B62GA063988 | 1HGCT1B62GA068883; 1HGCT1B62GA043112 | 1HGCT1B62GA055339 | 1HGCT1B62GA075610 | 1HGCT1B62GA071296; 1HGCT1B62GA013351 | 1HGCT1B62GA010708 | 1HGCT1B62GA027931 | 1HGCT1B62GA072786 | 1HGCT1B62GA042221 | 1HGCT1B62GA064297; 1HGCT1B62GA003886 | 1HGCT1B62GA064316; 1HGCT1B62GA096974; 1HGCT1B62GA068608; 1HGCT1B62GA086137 | 1HGCT1B62GA008215 | 1HGCT1B62GA035110 | 1HGCT1B62GA032725 | 1HGCT1B62GA048066; 1HGCT1B62GA089023

1HGCT1B62GA023250; 1HGCT1B62GA077129; 1HGCT1B62GA064283

1HGCT1B62GA052439

| 1HGCT1B62GA095629; 1HGCT1B62GA058225 | 1HGCT1B62GA025628 | 1HGCT1B62GA092651 | 1HGCT1B62GA050674; 1HGCT1B62GA000101 | 1HGCT1B62GA024639 | 1HGCT1B62GA011020 | 1HGCT1B62GA013897 | 1HGCT1B62GA066132; 1HGCT1B62GA037326; 1HGCT1B62GA058905 | 1HGCT1B62GA055633 | 1HGCT1B62GA061772 | 1HGCT1B62GA037763 | 1HGCT1B62GA050867; 1HGCT1B62GA066440 | 1HGCT1B62GA028898 | 1HGCT1B62GA057267; 1HGCT1B62GA014953 | 1HGCT1B62GA027637; 1HGCT1B62GA010143; 1HGCT1B62GA097347; 1HGCT1B62GA014080 | 1HGCT1B62GA007310; 1HGCT1B62GA023152; 1HGCT1B62GA055373; 1HGCT1B62GA061044; 1HGCT1B62GA047595 | 1HGCT1B62GA053333; 1HGCT1B62GA035673 | 1HGCT1B62GA069757; 1HGCT1B62GA021627 | 1HGCT1B62GA052604; 1HGCT1B62GA037942 | 1HGCT1B62GA098935; 1HGCT1B62GA033535 | 1HGCT1B62GA083044 | 1HGCT1B62GA093377 | 1HGCT1B62GA029890; 1HGCT1B62GA052859; 1HGCT1B62GA098272; 1HGCT1B62GA066163 | 1HGCT1B62GA099003 | 1HGCT1B62GA074232 | 1HGCT1B62GA044101; 1HGCT1B62GA052294 | 1HGCT1B62GA083495 | 1HGCT1B62GA011745; 1HGCT1B62GA053199

1HGCT1B62GA052862 | 1HGCT1B62GA006903 | 1HGCT1B62GA057110 | 1HGCT1B62GA004083 | 1HGCT1B62GA002852 | 1HGCT1B62GA035415; 1HGCT1B62GA036757 | 1HGCT1B62GA095954 | 1HGCT1B62GA083271; 1HGCT1B62GA064834; 1HGCT1B62GA055857; 1HGCT1B62GA036998 | 1HGCT1B62GA038895 | 1HGCT1B62GA079060

1HGCT1B62GA045717 | 1HGCT1B62GA009915 | 1HGCT1B62GA095601 | 1HGCT1B62GA033759; 1HGCT1B62GA095646; 1HGCT1B62GA050948

1HGCT1B62GA063912 | 1HGCT1B62GA036239 | 1HGCT1B62GA040291 | 1HGCT1B62GA098577 | 1HGCT1B62GA050092 | 1HGCT1B62GA075333; 1HGCT1B62GA088356 | 1HGCT1B62GA032904

1HGCT1B62GA004598 | 1HGCT1B62GA044633 | 1HGCT1B62GA052182 | 1HGCT1B62GA099468

1HGCT1B62GA007212 | 1HGCT1B62GA051078

1HGCT1B62GA032966 |

1HGCT1B62GA006514

| 1HGCT1B62GA048441 | 1HGCT1B62GA088096;

1HGCT1B62GA017397

; 1HGCT1B62GA084954 | 1HGCT1B62GA081472 | 1HGCT1B62GA050271 | 1HGCT1B62GA039450 | 1HGCT1B62GA000132; 1HGCT1B62GA049119 | 1HGCT1B62GA033521; 1HGCT1B62GA071928 | 1HGCT1B62GA064381 | 1HGCT1B62GA026097 | 1HGCT1B62GA057415 | 1HGCT1B62GA038668 | 1HGCT1B62GA084209

1HGCT1B62GA029405; 1HGCT1B62GA068558 | 1HGCT1B62GA035933 | 1HGCT1B62GA097980 | 1HGCT1B62GA057883 | 1HGCT1B62GA097395 | 1HGCT1B62GA094562 | 1HGCT1B62GA085215 | 1HGCT1B62GA087501 | 1HGCT1B62GA070598 | 1HGCT1B62GA026424 | 1HGCT1B62GA040565; 1HGCT1B62GA030151; 1HGCT1B62GA087577 | 1HGCT1B62GA032854; 1HGCT1B62GA015018 | 1HGCT1B62GA034846 | 1HGCT1B62GA074442 | 1HGCT1B62GA029940 | 1HGCT1B62GA072125 | 1HGCT1B62GA058032 | 1HGCT1B62GA016704; 1HGCT1B62GA015391 | 1HGCT1B62GA031641 | 1HGCT1B62GA057947; 1HGCT1B62GA038055 | 1HGCT1B62GA067846;

1HGCT1B62GA081780

; 1HGCT1B62GA078488; 1HGCT1B62GA016668 | 1HGCT1B62GA047385; 1HGCT1B62GA004925 | 1HGCT1B62GA024821 | 1HGCT1B62GA077339

1HGCT1B62GA053459 |

1HGCT1B62GA087708

; 1HGCT1B62GA093265 | 1HGCT1B62GA081035; 1HGCT1B62GA098840 | 1HGCT1B62GA004374; 1HGCT1B62GA033356 | 1HGCT1B62GA092200 | 1HGCT1B62GA043918; 1HGCT1B62GA028285 | 1HGCT1B62GA041571

1HGCT1B62GA070505; 1HGCT1B62GA046544; 1HGCT1B62GA051114; 1HGCT1B62GA023717 | 1HGCT1B62GA090267; 1HGCT1B62GA088485 | 1HGCT1B62GA044180 | 1HGCT1B62GA034748 | 1HGCT1B62GA002270 | 1HGCT1B62GA066101 | 1HGCT1B62GA032983; 1HGCT1B62GA066924 | 1HGCT1B62GA082699 | 1HGCT1B62GA078636 | 1HGCT1B62GA029050 | 1HGCT1B62GA068334; 1HGCT1B62GA004312

1HGCT1B62GA007596; 1HGCT1B62GA049198

1HGCT1B62GA077079 | 1HGCT1B62GA079155; 1HGCT1B62GA021272

1HGCT1B62GA087580

| 1HGCT1B62GA005041; 1HGCT1B62GA050464

1HGCT1B62GA065448 | 1HGCT1B62GA085344 | 1HGCT1B62GA012247; 1HGCT1B62GA021482; 1HGCT1B62GA000082; 1HGCT1B62GA062016; 1HGCT1B62GA043451 | 1HGCT1B62GA013012 | 1HGCT1B62GA096067 | 1HGCT1B62GA058449; 1HGCT1B62GA042168 | 1HGCT1B62GA075350; 1HGCT1B62GA028030

1HGCT1B62GA067989 | 1HGCT1B62GA081195 | 1HGCT1B62GA038380 | 1HGCT1B62GA053588

1HGCT1B62GA026343 | 1HGCT1B62GA026729 | 1HGCT1B62GA020459 | 1HGCT1B62GA081567; 1HGCT1B62GA049069; 1HGCT1B62GA065207 | 1HGCT1B62GA079415 | 1HGCT1B62GA099776 | 1HGCT1B62GA046186 | 1HGCT1B62GA001782 | 1HGCT1B62GA023314; 1HGCT1B62GA036306; 1HGCT1B62GA056796 | 1HGCT1B62GA058550 | 1HGCT1B62GA077955 | 1HGCT1B62GA048522; 1HGCT1B62GA048889 | 1HGCT1B62GA048715 | 1HGCT1B62GA083819; 1HGCT1B62GA042364 | 1HGCT1B62GA020882 | 1HGCT1B62GA060489 | 1HGCT1B62GA021871; 1HGCT1B62GA045734 | 1HGCT1B62GA074408 | 1HGCT1B62GA010630 | 1HGCT1B62GA038718

1HGCT1B62GA063859 | 1HGCT1B62GA042123; 1HGCT1B62GA047676 | 1HGCT1B62GA045569; 1HGCT1B62GA039271 | 1HGCT1B62GA012572 | 1HGCT1B62GA068625 | 1HGCT1B62GA081603 | 1HGCT1B62GA032563 | 1HGCT1B62GA081214; 1HGCT1B62GA060041; 1HGCT1B62GA078412; 1HGCT1B62GA003015; 1HGCT1B62GA018579 | 1HGCT1B62GA049413; 1HGCT1B62GA057656 | 1HGCT1B62GA091290; 1HGCT1B62GA082749 | 1HGCT1B62GA064767 | 1HGCT1B62GA042509; 1HGCT1B62GA068530; 1HGCT1B62GA030148;

1HGCT1B62GA000146

| 1HGCT1B62GA086882; 1HGCT1B62GA081083; 1HGCT1B62GA028643 | 1HGCT1B62GA024642; 1HGCT1B62GA057074 | 1HGCT1B62GA042591 | 1HGCT1B62GA030750 | 1HGCT1B62GA082900 | 1HGCT1B62GA069080 | 1HGCT1B62GA049380 | 1HGCT1B62GA099177; 1HGCT1B62GA062923; 1HGCT1B62GA088714; 1HGCT1B62GA071671; 1HGCT1B62GA054448 | 1HGCT1B62GA056877 | 1HGCT1B62GA073887; 1HGCT1B62GA044969

1HGCT1B62GA075512 | 1HGCT1B62GA071914; 1HGCT1B62GA094772; 1HGCT1B62GA040713 | 1HGCT1B62GA005752 | 1HGCT1B62GA005671; 1HGCT1B62GA008019 | 1HGCT1B62GA001328 | 1HGCT1B62GA094495 | 1HGCT1B62GA027167; 1HGCT1B62GA054028 | 1HGCT1B62GA050321 | 1HGCT1B62GA029677 | 1HGCT1B62GA044812 | 1HGCT1B62GA002463 | 1HGCT1B62GA002351 | 1HGCT1B62GA063649; 1HGCT1B62GA038931; 1HGCT1B62GA005945; 1HGCT1B62GA093363 | 1HGCT1B62GA088213 | 1HGCT1B62GA079074

1HGCT1B62GA007095; 1HGCT1B62GA051260 | 1HGCT1B62GA015763; 1HGCT1B62GA066230 | 1HGCT1B62GA048665 | 1HGCT1B62GA065613; 1HGCT1B62GA015746; 1HGCT1B62GA096036 | 1HGCT1B62GA029887 | 1HGCT1B62GA032529; 1HGCT1B62GA010000 | 1HGCT1B62GA068401 | 1HGCT1B62GA095243 | 1HGCT1B62GA059908 | 1HGCT1B62GA040520; 1HGCT1B62GA071623 | 1HGCT1B62GA028299 | 1HGCT1B62GA021353 | 1HGCT1B62GA086591 | 1HGCT1B62GA020140 | 1HGCT1B62GA085392 | 1HGCT1B62GA081911

1HGCT1B62GA027394; 1HGCT1B62GA071508 | 1HGCT1B62GA068074; 1HGCT1B62GA058399 | 1HGCT1B62GA013141 | 1HGCT1B62GA013835 | 1HGCT1B62GA007758

1HGCT1B62GA036189 | 1HGCT1B62GA046205; 1HGCT1B62GA091189 | 1HGCT1B62GA016637 | 1HGCT1B62GA038721 | 1HGCT1B62GA077101; 1HGCT1B62GA022633; 1HGCT1B62GA062114 | 1HGCT1B62GA017898 | 1HGCT1B62GA098644 | 1HGCT1B62GA076336 | 1HGCT1B62GA012992 | 1HGCT1B62GA091743 | 1HGCT1B62GA035477;

1HGCT1B62GA015570

| 1HGCT1B62GA082797; 1HGCT1B62GA097512 | 1HGCT1B62GA026990

1HGCT1B62GA035608 | 1HGCT1B62GA061142 | 1HGCT1B62GA007825 | 1HGCT1B62GA022891; 1HGCT1B62GA032403; 1HGCT1B62GA047807 | 1HGCT1B62GA043966 | 1HGCT1B62GA003936 | 1HGCT1B62GA087868 | 1HGCT1B62GA080323 | 1HGCT1B62GA016895 | 1HGCT1B62GA015083 | 1HGCT1B62GA026634; 1HGCT1B62GA062744; 1HGCT1B62GA068477 | 1HGCT1B62GA040694 | 1HGCT1B62GA049461; 1HGCT1B62GA072285; 1HGCT1B62GA076160 | 1HGCT1B62GA079530 | 1HGCT1B62GA060346 | 1HGCT1B62GA012670 | 1HGCT1B62GA056166 | 1HGCT1B62GA076711 | 1HGCT1B62GA076496 | 1HGCT1B62GA094982; 1HGCT1B62GA018324; 1HGCT1B62GA089040; 1HGCT1B62GA070309 | 1HGCT1B62GA082668 | 1HGCT1B62GA078149 | 1HGCT1B62GA058340 | 1HGCT1B62GA039626 | 1HGCT1B62GA067670 | 1HGCT1B62GA068978 | 1HGCT1B62GA085702

1HGCT1B62GA086929 | 1HGCT1B62GA000311 | 1HGCT1B62GA082864; 1HGCT1B62GA031722 |

1HGCT1B62GA069094

| 1HGCT1B62GA096988; 1HGCT1B62GA037598; 1HGCT1B62GA038590 | 1HGCT1B62GA098952 | 1HGCT1B62GA079382; 1HGCT1B62GA038704 | 1HGCT1B62GA012359; 1HGCT1B62GA053901

1HGCT1B62GA041330 | 1HGCT1B62GA033082 | 1HGCT1B62GA050125 | 1HGCT1B62GA063733 | 1HGCT1B62GA067880 | 1HGCT1B62GA017450; 1HGCT1B62GA093315; 1HGCT1B62GA024804; 1HGCT1B62GA018694; 1HGCT1B62GA017691 | 1HGCT1B62GA032773; 1HGCT1B62GA052117

1HGCT1B62GA069791; 1HGCT1B62GA064865 | 1HGCT1B62GA041134; 1HGCT1B62GA035074; 1HGCT1B62GA044390 | 1HGCT1B62GA004908 | 1HGCT1B62GA025466 | 1HGCT1B62GA012216; 1HGCT1B62GA076644 | 1HGCT1B62GA070178; 1HGCT1B62GA022552; 1HGCT1B62GA030294 | 1HGCT1B62GA033633 | 1HGCT1B62GA078832 | 1HGCT1B62GA030389 | 1HGCT1B62GA094366 | 1HGCT1B62GA008506 | 1HGCT1B62GA010157 | 1HGCT1B62GA053431 | 1HGCT1B62GA080032; 1HGCT1B62GA098630

1HGCT1B62GA025385 | 1HGCT1B62GA073307; 1HGCT1B62GA086803 | 1HGCT1B62GA063568 | 1HGCT1B62GA031672; 1HGCT1B62GA075297 | 1HGCT1B62GA034636 | 1HGCT1B62GA011843 | 1HGCT1B62GA002849 | 1HGCT1B62GA048990 | 1HGCT1B62GA027587 | 1HGCT1B62GA061500 | 1HGCT1B62GA067894 | 1HGCT1B62GA053364

1HGCT1B62GA083223 | 1HGCT1B62GA064557 | 1HGCT1B62GA059357 | 1HGCT1B62GA060735 | 1HGCT1B62GA006187; 1HGCT1B62GA055230 | 1HGCT1B62GA058855; 1HGCT1B62GA008599; 1HGCT1B62GA022082 | 1HGCT1B62GA090429 | 1HGCT1B62GA015164; 1HGCT1B62GA030473; 1HGCT1B62GA053316; 1HGCT1B62GA001426 | 1HGCT1B62GA075249 | 1HGCT1B62GA008246 | 1HGCT1B62GA014483; 1HGCT1B62GA062534 | 1HGCT1B62GA078099; 1HGCT1B62GA064171 | 1HGCT1B62GA071833; 1HGCT1B62GA054210 | 1HGCT1B62GA010336; 1HGCT1B62GA009297; 1HGCT1B62GA032157 |

1HGCT1B62GA096375

| 1HGCT1B62GA002415 | 1HGCT1B62GA063764 | 1HGCT1B62GA026505 | 1HGCT1B62GA059830 | 1HGCT1B62GA097302; 1HGCT1B62GA024415 | 1HGCT1B62GA029081 | 1HGCT1B62GA077499 | 1HGCT1B62GA083738; 1HGCT1B62GA025967 | 1HGCT1B62GA027296 | 1HGCT1B62GA022468 | 1HGCT1B62GA042185 | 1HGCT1B62GA068852 | 1HGCT1B62GA012989; 1HGCT1B62GA038573 | 1HGCT1B62GA070617 | 1HGCT1B62GA078068 | 1HGCT1B62GA042297; 1HGCT1B62GA001264 | 1HGCT1B62GA029257; 1HGCT1B62GA000907; 1HGCT1B62GA075431 | 1HGCT1B62GA049024

1HGCT1B62GA051436 | 1HGCT1B62GA004892; 1HGCT1B62GA082895 | 1HGCT1B62GA030019 | 1HGCT1B62GA059598 | 1HGCT1B62GA026598 | 1HGCT1B62GA085618; 1HGCT1B62GA032790; 1HGCT1B62GA004455; 1HGCT1B62GA080337 | 1HGCT1B62GA022793

1HGCT1B62GA096487 |

1HGCT1B62GA050917

| 1HGCT1B62GA027623

1HGCT1B62GA053980 | 1HGCT1B62GA029808; 1HGCT1B62GA050142 | 1HGCT1B62GA096750; 1HGCT1B62GA072075 | 1HGCT1B62GA034426; 1HGCT1B62GA049279 | 1HGCT1B62GA095064; 1HGCT1B62GA031610; 1HGCT1B62GA040761; 1HGCT1B62GA018887; 1HGCT1B62GA035978 | 1HGCT1B62GA097249 | 1HGCT1B62GA016377; 1HGCT1B62GA014533 | 1HGCT1B62GA048939 | 1HGCT1B62GA063747

1HGCT1B62GA049640 | 1HGCT1B62GA046317 | 1HGCT1B62GA029310;

1HGCT1B62GA048259

| 1HGCT1B62GA057608 | 1HGCT1B62GA005878 | 1HGCT1B62GA065935; 1HGCT1B62GA078202 | 1HGCT1B62GA052683 | 1HGCT1B62GA085991 | 1HGCT1B62GA069399 | 1HGCT1B62GA052814 | 1HGCT1B62GA054272; 1HGCT1B62GA041649 | 1HGCT1B62GA032272 | 1HGCT1B62GA075963 | 1HGCT1B62GA026018 | 1HGCT1B62GA006366 | 1HGCT1B62GA087854 | 1HGCT1B62GA020056; 1HGCT1B62GA099597; 1HGCT1B62GA039187 | 1HGCT1B62GA088762 | 1HGCT1B62GA002544 | 1HGCT1B62GA061996 | 1HGCT1B62GA007940 | 1HGCT1B62GA043062; 1HGCT1B62GA056717; 1HGCT1B62GA009865 | 1HGCT1B62GA081178 | 1HGCT1B62GA095727 | 1HGCT1B62GA093170 | 1HGCT1B62GA096456 | 1HGCT1B62GA022437; 1HGCT1B62GA099549 | 1HGCT1B62GA021174 | 1HGCT1B62GA008358; 1HGCT1B62GA074635; 1HGCT1B62GA038797 | 1HGCT1B62GA005234 | 1HGCT1B62GA068382 | 1HGCT1B62GA064610 | 1HGCT1B62GA085666 | 1HGCT1B62GA045863; 1HGCT1B62GA021868 | 1HGCT1B62GA042655 | 1HGCT1B62GA080693

1HGCT1B62GA041392; 1HGCT1B62GA028481 | 1HGCT1B62GA045622; 1HGCT1B62GA071783 | 1HGCT1B62GA071461 | 1HGCT1B62GA045507; 1HGCT1B62GA060699 | 1HGCT1B62GA086557 | 1HGCT1B62GA002981 | 1HGCT1B62GA086512 | 1HGCT1B62GA084663 | 1HGCT1B62GA026617; 1HGCT1B62GA056104 | 1HGCT1B62GA014502; 1HGCT1B62GA040212 | 1HGCT1B62GA091158; 1HGCT1B62GA095209 | 1HGCT1B62GA060038 | 1HGCT1B62GA090835 | 1HGCT1B62GA087627 | 1HGCT1B62GA035690; 1HGCT1B62GA021501; 1HGCT1B62GA011101; 1HGCT1B62GA057057; 1HGCT1B62GA080340; 1HGCT1B62GA034992; 1HGCT1B62GA021658 | 1HGCT1B62GA072108; 1HGCT1B62GA019277 | 1HGCT1B62GA001510; 1HGCT1B62GA016489 | 1HGCT1B62GA010675; 1HGCT1B62GA071427 | 1HGCT1B62GA068818

1HGCT1B62GA034958 | 1HGCT1B62GA099079; 1HGCT1B62GA092987 | 1HGCT1B62GA003080 | 1HGCT1B62GA026746 | 1HGCT1B62GA053266 | 1HGCT1B62GA014435; 1HGCT1B62GA085733; 1HGCT1B62GA030795 | 1HGCT1B62GA038427; 1HGCT1B62GA090303; 1HGCT1B62GA079561; 1HGCT1B62GA056202; 1HGCT1B62GA000633

1HGCT1B62GA042462 | 1HGCT1B62GA088857 | 1HGCT1B62GA025984; 1HGCT1B62GA089149 | 1HGCT1B62GA038461 | 1HGCT1B62GA065787 | 1HGCT1B62GA048911 | 1HGCT1B62GA027444; 1HGCT1B62GA032949 | 1HGCT1B62GA057186 | 1HGCT1B62GA059536 | 1HGCT1B62GA028142; 1HGCT1B62GA090253; 1HGCT1B62GA012863 | 1HGCT1B62GA064400; 1HGCT1B62GA029324 | 1HGCT1B62GA035012 | 1HGCT1B62GA040257 | 1HGCT1B62GA049234 | 1HGCT1B62GA007467; 1HGCT1B62GA058371; 1HGCT1B62GA015004

1HGCT1B62GA042929 | 1HGCT1B62GA089653 | 1HGCT1B62GA008618; 1HGCT1B62GA076241 | 1HGCT1B62GA062369 | 1HGCT1B62GA076224 | 1HGCT1B62GA001359; 1HGCT1B62GA001832 |

1HGCT1B62GA089877

; 1HGCT1B62GA016525;

1HGCT1B62GA088759

| 1HGCT1B62GA075901 | 1HGCT1B62GA079222 | 1HGCT1B62GA098790 | 1HGCT1B62GA006447 | 1HGCT1B62GA003306; 1HGCT1B62GA047158

1HGCT1B62GA043742; 1HGCT1B62GA033454; 1HGCT1B62GA036418 | 1HGCT1B62GA022177 | 1HGCT1B62GA003404 | 1HGCT1B62GA041151 | 1HGCT1B62GA002768 | 1HGCT1B62GA086977; 1HGCT1B62GA059987; 1HGCT1B62GA032126; 1HGCT1B62GA002821 | 1HGCT1B62GA089927 | 1HGCT1B62GA023815 | 1HGCT1B62GA061612; 1HGCT1B62GA044163 | 1HGCT1B62GA016444 | 1HGCT1B62GA008666; 1HGCT1B62GA091676; 1HGCT1B62GA075011 | 1HGCT1B62GA002656 | 1HGCT1B62GA018968 | 1HGCT1B62GA059102 | 1HGCT1B62GA042431; 1HGCT1B62GA054515 | 1HGCT1B62GA061691 | 1HGCT1B62GA029288 | 1HGCT1B62GA088891 | 1HGCT1B62GA018923; 1HGCT1B62GA071444; 1HGCT1B62GA093590; 1HGCT1B62GA046091; 1HGCT1B62GA009381 | 1HGCT1B62GA067717 | 1HGCT1B62GA055664 | 1HGCT1B62GA040971 | 1HGCT1B62GA010224; 1HGCT1B62GA035995 | 1HGCT1B62GA030618; 1HGCT1B62GA042798; 1HGCT1B62GA038170 | 1HGCT1B62GA072318; 1HGCT1B62GA024074 | 1HGCT1B62GA067023; 1HGCT1B62GA016685; 1HGCT1B62GA045071; 1HGCT1B62GA058581 | 1HGCT1B62GA022535 | 1HGCT1B62GA016167 | 1HGCT1B62GA062520; 1HGCT1B62GA084761; 1HGCT1B62GA004181 | 1HGCT1B62GA000454 | 1HGCT1B62GA006951

1HGCT1B62GA024673 | 1HGCT1B62GA026567; 1HGCT1B62GA070925; 1HGCT1B62GA070021; 1HGCT1B62GA024172 | 1HGCT1B62GA043711; 1HGCT1B62GA024298; 1HGCT1B62GA062890 | 1HGCT1B62GA014824; 1HGCT1B62GA029565 | 1HGCT1B62GA046480; 1HGCT1B62GA060315 | 1HGCT1B62GA071878 | 1HGCT1B62GA086526 | 1HGCT1B62GA019103 | 1HGCT1B62GA014418; 1HGCT1B62GA026391; 1HGCT1B62GA082878; 1HGCT1B62GA001975 | 1HGCT1B62GA097607 | 1HGCT1B62GA026939 | 1HGCT1B62GA058970 | 1HGCT1B62GA053817; 1HGCT1B62GA077406 | 1HGCT1B62GA041831; 1HGCT1B62GA067216 | 1HGCT1B62GA071511; 1HGCT1B62GA016007 | 1HGCT1B62GA064736 | 1HGCT1B62GA014287

1HGCT1B62GA005606 | 1HGCT1B62GA056152; 1HGCT1B62GA022762 | 1HGCT1B62GA011356 | 1HGCT1B62GA039223; 1HGCT1B62GA039576 | 1HGCT1B62GA054238; 1HGCT1B62GA068138 | 1HGCT1B62GA098367 | 1HGCT1B62GA035754; 1HGCT1B62GA030649 | 1HGCT1B62GA010319 | 1HGCT1B62GA022812

1HGCT1B62GA047922 | 1HGCT1B62GA024950 | 1HGCT1B62GA056264; 1HGCT1B62GA034216 | 1HGCT1B62GA081097; 1HGCT1B62GA015231 | 1HGCT1B62GA058211 | 1HGCT1B62GA091631 | 1HGCT1B62GA096294 | 1HGCT1B62GA040534 | 1HGCT1B62GA001717 | 1HGCT1B62GA056930 | 1HGCT1B62GA048035 | 1HGCT1B62GA082993 | 1HGCT1B62GA048276; 1HGCT1B62GA077485; 1HGCT1B62GA031431; 1HGCT1B62GA022454 | 1HGCT1B62GA014340 | 1HGCT1B62GA004987; 1HGCT1B62GA017268 | 1HGCT1B62GA097705; 1HGCT1B62GA004682; 1HGCT1B62GA058838 | 1HGCT1B62GA059553 | 1HGCT1B62GA062629 | 1HGCT1B62GA057740; 1HGCT1B62GA036970; 1HGCT1B62GA004245

1HGCT1B62GA032059 | 1HGCT1B62GA017402 | 1HGCT1B62GA041781 | 1HGCT1B62GA060749; 1HGCT1B62GA062064;

1HGCT1B62GA028111

| 1HGCT1B62GA037388 | 1HGCT1B62GA010272 | 1HGCT1B62GA094027;

1HGCT1B62GA033308

; 1HGCT1B62GA010434 | 1HGCT1B62GA064266 | 1HGCT1B62GA046690 | 1HGCT1B62GA084615 | 1HGCT1B62GA062906 | 1HGCT1B62GA034328 | 1HGCT1B62GA040176; 1HGCT1B62GA096246 | 1HGCT1B62GA059522 | 1HGCT1B62GA073937 | 1HGCT1B62GA059133 | 1HGCT1B62GA002592 | 1HGCT1B62GA052053

1HGCT1B62GA072321; 1HGCT1B62GA054207 | 1HGCT1B62GA073520

1HGCT1B62GA023474 | 1HGCT1B62GA030358; 1HGCT1B62GA009221; 1HGCT1B62GA004231; 1HGCT1B62GA050626; 1HGCT1B62GA050058; 1HGCT1B62GA019604 | 1HGCT1B62GA090351; 1HGCT1B62GA045166 | 1HGCT1B62GA091001 | 1HGCT1B62GA064977 | 1HGCT1B62GA019439 | 1HGCT1B62GA022759 | 1HGCT1B62GA074098 | 1HGCT1B62GA099955 | 1HGCT1B62GA058015 | 1HGCT1B62GA051548; 1HGCT1B62GA090768 | 1HGCT1B62GA055583 | 1HGCT1B62GA046298

1HGCT1B62GA004424 | 1HGCT1B62GA004519 | 1HGCT1B62GA090916; 1HGCT1B62GA081262; 1HGCT1B62GA006819 | 1HGCT1B62GA058239; 1HGCT1B62GA059052; 1HGCT1B62GA037973; 1HGCT1B62GA010238 | 1HGCT1B62GA063313;

1HGCT1B62GA032109

; 1HGCT1B62GA064008 | 1HGCT1B62GA009414; 1HGCT1B62GA010174 | 1HGCT1B62GA014225; 1HGCT1B62GA086431 | 1HGCT1B62GA040047 | 1HGCT1B62GA001457 | 1HGCT1B62GA020798 | 1HGCT1B62GA031476; 1HGCT1B62GA003323 | 1HGCT1B62GA081617

1HGCT1B62GA087126

; 1HGCT1B62GA061514 | 1HGCT1B62GA018405 | 1HGCT1B62GA090611 | 1HGCT1B62GA092083 | 1HGCT1B62GA084307; 1HGCT1B62GA041828; 1HGCT1B62GA094349 | 1HGCT1B62GA023300 | 1HGCT1B62GA084226 | 1HGCT1B62GA006609; 1HGCT1B62GA068740 | 1HGCT1B62GA007680 | 1HGCT1B62GA086851 | 1HGCT1B62GA056622; 1HGCT1B62GA044938; 1HGCT1B62GA012197

1HGCT1B62GA019327; 1HGCT1B62GA017416; 1HGCT1B62GA082637 | 1HGCT1B62GA027198; 1HGCT1B62GA060296 | 1HGCT1B62GA057401 | 1HGCT1B62GA030344

1HGCT1B62GA042333; 1HGCT1B62GA000857 | 1HGCT1B62GA064039;

1HGCT1B62GA070715

| 1HGCT1B62GA051274 | 1HGCT1B62GA019859 | 1HGCT1B62GA068995 |

1HGCT1B62GA019571

| 1HGCT1B62GA071363 | 1HGCT1B62GA080385 | 1HGCT1B62GA007548 | 1HGCT1B62GA063442

1HGCT1B62GA043109; 1HGCT1B62GA008747 | 1HGCT1B62GA079950; 1HGCT1B62GA015052 | 1HGCT1B62GA064932; 1HGCT1B62GA076014 | 1HGCT1B62GA077809 | 1HGCT1B62GA024608; 1HGCT1B62GA078541; 1HGCT1B62GA010417 | 1HGCT1B62GA008568; 1HGCT1B62GA004343; 1HGCT1B62GA003595 | 1HGCT1B62GA007954; 1HGCT1B62GA069533; 1HGCT1B62GA081231; 1HGCT1B62GA059794 | 1HGCT1B62GA091791 | 1HGCT1B62GA034443; 1HGCT1B62GA088583; 1HGCT1B62GA005895; 1HGCT1B62GA083755 | 1HGCT1B62GA092715; 1HGCT1B62GA032451; 1HGCT1B62GA069872; 1HGCT1B62GA056426

1HGCT1B62GA032188 | 1HGCT1B62GA047032 | 1HGCT1B62GA097185; 1HGCT1B62GA036662 | 1HGCT1B62GA098725 | 1HGCT1B62GA023751; 1HGCT1B62GA072528 | 1HGCT1B62GA063179

1HGCT1B62GA077177

1HGCT1B62GA089460 | 1HGCT1B62GA002513; 1HGCT1B62GA032952 | 1HGCT1B62GA093184; 1HGCT1B62GA011857 | 1HGCT1B62GA000213; 1HGCT1B62GA036807 | 1HGCT1B62GA082394 | 1HGCT1B62GA071251; 1HGCT1B62GA069886; 1HGCT1B62GA084159; 1HGCT1B62GA065918; 1HGCT1B62GA031266 | 1HGCT1B62GA043045 | 1HGCT1B62GA052246; 1HGCT1B62GA031574; 1HGCT1B62GA046964; 1HGCT1B62GA032255; 1HGCT1B62GA045376 | 1HGCT1B62GA057589; 1HGCT1B62GA010059 | 1HGCT1B62GA012703 | 1HGCT1B62GA012877; 1HGCT1B62GA045913; 1HGCT1B62GA067426 | 1HGCT1B62GA087594 | 1HGCT1B62GA010126 | 1HGCT1B62GA065028 | 1HGCT1B62GA010465 | 1HGCT1B62GA066082; 1HGCT1B62GA032448 | 1HGCT1B62GA059472; 1HGCT1B62GA039917 | 1HGCT1B62GA066096 | 1HGCT1B62GA015438; 1HGCT1B62GA061898 | 1HGCT1B62GA011048 | 1HGCT1B62GA074828

1HGCT1B62GA087482; 1HGCT1B62GA027072; 1HGCT1B62GA085019 | 1HGCT1B62GA068348; 1HGCT1B62GA025886 | 1HGCT1B62GA012037 | 1HGCT1B62GA070326; 1HGCT1B62GA096229; 1HGCT1B62GA015312 | 1HGCT1B62GA051579 | 1HGCT1B62GA058273 | 1HGCT1B62GA083903

1HGCT1B62GA050447 | 1HGCT1B62GA032384 | 1HGCT1B62GA001538 | 1HGCT1B62GA068981 | 1HGCT1B62GA059424 | 1HGCT1B62GA087014 | 1HGCT1B62GA013818; 1HGCT1B62GA032241; 1HGCT1B62GA090155 | 1HGCT1B62GA086395 | 1HGCT1B62GA070228; 1HGCT1B62GA023247 | 1HGCT1B62GA041148 | 1HGCT1B62GA083027; 1HGCT1B62GA051940 | 1HGCT1B62GA011339; 1HGCT1B62GA029789 | 1HGCT1B62GA006500; 1HGCT1B62GA047757 | 1HGCT1B62GA065773 | 1HGCT1B62GA022941; 1HGCT1B62GA063778; 1HGCT1B62GA098689 | 1HGCT1B62GA065949; 1HGCT1B62GA067622; 1HGCT1B62GA017920; 1HGCT1B62GA055227; 1HGCT1B62GA033499; 1HGCT1B62GA046835 |

1HGCT1B62GA030053

| 1HGCT1B62GA077051; 1HGCT1B62GA038556; 1HGCT1B62GA017349

1HGCT1B62GA033597 | 1HGCT1B62GA088888 | 1HGCT1B62GA000843

1HGCT1B62GA089958; 1HGCT1B62GA007663 | 1HGCT1B62GA065577; 1HGCT1B62GA072626 | 1HGCT1B62GA087661 | 1HGCT1B62GA005685 | 1HGCT1B62GA091094 | 1HGCT1B62GA029176 | 1HGCT1B62GA048147 | 1HGCT1B62GA064929; 1HGCT1B62GA067328

1HGCT1B62GA025399 | 1HGCT1B62GA086249; 1HGCT1B62GA021403 | 1HGCT1B62GA079804; 1HGCT1B62GA034135 | 1HGCT1B62GA030926 | 1HGCT1B62GA009199 | 1HGCT1B62GA021594 | 1HGCT1B62GA049945

1HGCT1B62GA087837; 1HGCT1B62GA046981; 1HGCT1B62GA033745; 1HGCT1B62GA059617

1HGCT1B62GA080726 | 1HGCT1B62GA075154; 1HGCT1B62GA023779 | 1HGCT1B62GA089443; 1HGCT1B62GA044115 | 1HGCT1B62GA074439 | 1HGCT1B62GA025354; 1HGCT1B62GA009350 | 1HGCT1B62GA016542

1HGCT1B62GA080015 | 1HGCT1B62GA010398; 1HGCT1B62GA013690 | 1HGCT1B62GA034894 |

1HGCT1B62GA086140

; 1HGCT1B62GA022504 |

1HGCT1B62GA072013

| 1HGCT1B62GA071301; 1HGCT1B62GA041120

1HGCT1B62GA097901; 1HGCT1B62GA088602

1HGCT1B62GA063571

1HGCT1B62GA068575 | 1HGCT1B62GA058483 | 1HGCT1B62GA060654

1HGCT1B62GA058502 | 1HGCT1B62GA074652; 1HGCT1B62GA056300 | 1HGCT1B62GA059388 | 1HGCT1B62GA044874; 1HGCT1B62GA047547 | 1HGCT1B62GA034409; 1HGCT1B62GA075090 | 1HGCT1B62GA050030 | 1HGCT1B62GA044132; 1HGCT1B62GA049654 | 1HGCT1B62GA071234; 1HGCT1B62GA051484

1HGCT1B62GA058810 | 1HGCT1B62GA021319 | 1HGCT1B62GA099096 | 1HGCT1B62GA007873 | 1HGCT1B62GA070990 | 1HGCT1B62GA062324; 1HGCT1B62GA069032 | 1HGCT1B62GA054160 | 1HGCT1B62GA008070; 1HGCT1B62GA047645; 1HGCT1B62GA077874 | 1HGCT1B62GA022499 | 1HGCT1B62GA096828

1HGCT1B62GA035530; 1HGCT1B62GA009882

1HGCT1B62GA032787 | 1HGCT1B62GA095338 | 1HGCT1B62GA053879; 1HGCT1B62GA016010; 1HGCT1B62GA097106

1HGCT1B62GA044471 | 1HGCT1B62GA086252 | 1HGCT1B62GA026732

1HGCT1B62GA028786 | 1HGCT1B62GA010952 | 1HGCT1B62GA011860; 1HGCT1B62GA030456 |

1HGCT1B62GA072416

; 1HGCT1B62GA029694; 1HGCT1B62GA084596; 1HGCT1B62GA068060; 1HGCT1B62GA048455 | 1HGCT1B62GA095176 | 1HGCT1B62GA018419 | 1HGCT1B62GA050156; 1HGCT1B62GA034281; 1HGCT1B62GA058726 | 1HGCT1B62GA027640; 1HGCT1B62GA076918 | 1HGCT1B62GA034085 | 1HGCT1B62GA074344 | 1HGCT1B62GA039903 | 1HGCT1B62GA029517 | 1HGCT1B62GA022647; 1HGCT1B62GA073825 | 1HGCT1B62GA066065; 1HGCT1B62GA094755 | 1HGCT1B62GA051159 | 1HGCT1B62GA096148; 1HGCT1B62GA019005; 1HGCT1B62GA070519 | 1HGCT1B62GA069807 | 1HGCT1B62GA074506 | 1HGCT1B62GA078619 | 1HGCT1B62GA055177

1HGCT1B62GA030280; 1HGCT1B62GA020302; 1HGCT1B62GA014144 | 1HGCT1B62GA044051 | 1HGCT1B62GA049105 | 1HGCT1B62GA003693 | 1HGCT1B62GA071654 | 1HGCT1B62GA083934 | 1HGCT1B62GA055440 | 1HGCT1B62GA009736; 1HGCT1B62GA060945 | 1HGCT1B62GA094612 | 1HGCT1B62GA055499 | 1HGCT1B62GA020669 | 1HGCT1B62GA086588 | 1HGCT1B62GA040372 | 1HGCT1B62GA042672 | 1HGCT1B62GA075039 | 1HGCT1B62GA072531 | 1HGCT1B62GA064025; 1HGCT1B62GA098546 | 1HGCT1B62GA012345 | 1HGCT1B62GA068642 | 1HGCT1B62GA087689 | 1HGCT1B62GA033129; 1HGCT1B62GA013415 | 1HGCT1B62GA054000 | 1HGCT1B62GA018291; 1HGCT1B62GA067734 | 1HGCT1B62GA009428 | 1HGCT1B62GA091340; 1HGCT1B62GA033261; 1HGCT1B62GA058919; 1HGCT1B62GA049475 | 1HGCT1B62GA004696; 1HGCT1B62GA025581 | 1HGCT1B62GA035799; 1HGCT1B62GA045314; 1HGCT1B62GA037987 | 1HGCT1B62GA087918 | 1HGCT1B62GA058497 | 1HGCT1B62GA094335; 1HGCT1B62GA093959; 1HGCT1B62GA027878; 1HGCT1B62GA068379; 1HGCT1B62GA077793 | 1HGCT1B62GA030392; 1HGCT1B62GA009378; 1HGCT1B62GA071086; 1HGCT1B62GA034054 | 1HGCT1B62GA077535; 1HGCT1B62GA060170 | 1HGCT1B62GA078880 | 1HGCT1B62GA072853 | 1HGCT1B62GA046138 | 1HGCT1B62GA021675 | 1HGCT1B62GA063909

1HGCT1B62GA092584; 1HGCT1B62GA095159; 1HGCT1B62GA057172 | 1HGCT1B62GA054689; 1HGCT1B62GA034555 | 1HGCT1B62GA083528 | 1HGCT1B62GA046558; 1HGCT1B62GA004309; 1HGCT1B62GA006870 | 1HGCT1B62GA064428 | 1HGCT1B62GA067135 |

1HGCT1B62GA075476

| 1HGCT1B62GA056135 |

1HGCT1B62GA006464

| 1HGCT1B62GA008148; 1HGCT1B62GA005749 | 1HGCT1B62GA061125 | 1HGCT1B62GA002396; 1HGCT1B62GA012636 | 1HGCT1B62GA057933 | 1HGCT1B62GA023524; 1HGCT1B62GA032918 | 1HGCT1B62GA041568 | 1HGCT1B62GA069354; 1HGCT1B62GA072268; 1HGCT1B62GA099938 | 1HGCT1B62GA098918; 1HGCT1B62GA046124

1HGCT1B62GA089734 | 1HGCT1B62GA083979 | 1HGCT1B62GA088308 | 1HGCT1B62GA086123 | 1HGCT1B62GA011776 | 1HGCT1B62GA025614; 1HGCT1B62GA098434 | 1HGCT1B62GA069922; 1HGCT1B62GA094870 | 1HGCT1B62GA023636

1HGCT1B62GA029078 | 1HGCT1B62GA049797 | 1HGCT1B62GA072755

1HGCT1B62GA035527 | 1HGCT1B62GA021529 | 1HGCT1B62GA011826; 1HGCT1B62GA073114 | 1HGCT1B62GA050738

1HGCT1B62GA049184 | 1HGCT1B62GA035575 | 1HGCT1B62GA084422

1HGCT1B62GA009543; 1HGCT1B62GA036175 | 1HGCT1B62GA028738; 1HGCT1B62GA093413 | 1HGCT1B62GA096523 | 1HGCT1B62GA018422; 1HGCT1B62GA063120; 1HGCT1B62GA047693; 1HGCT1B62GA029520 | 1HGCT1B62GA085957 |

1HGCT1B62GA072237

| 1HGCT1B62GA015911

1HGCT1B62GA040744 | 1HGCT1B62GA057575; 1HGCT1B62GA089362 | 1HGCT1B62GA049301 | 1HGCT1B62GA014497; 1HGCT1B62GA027590 | 1HGCT1B62GA023331

1HGCT1B62GA037536 | 1HGCT1B62GA098417 | 1HGCT1B62GA075946 | 1HGCT1B62GA025712 | 1HGCT1B62GA087997; 1HGCT1B62GA049864; 1HGCT1B62GA078376 | 1HGCT1B62GA092911; 1HGCT1B62GA047936; 1HGCT1B62GA017559; 1HGCT1B62GA076000 | 1HGCT1B62GA000387; 1HGCT1B62GA018680 | 1HGCT1B62GA094819; 1HGCT1B62GA020316; 1HGCT1B62GA096618 | 1HGCT1B62GA011874 | 1HGCT1B62GA044048; 1HGCT1B62GA026133; 1HGCT1B62GA008537 | 1HGCT1B62GA065868 | 1HGCT1B62GA040551 | 1HGCT1B62GA066499; 1HGCT1B62GA086915; 1HGCT1B62GA037620; 1HGCT1B62GA082380 | 1HGCT1B62GA021417 | 1HGCT1B62GA010739 | 1HGCT1B62GA094481 | 1HGCT1B62GA009008 | 1HGCT1B62GA037343 | 1HGCT1B62GA024849 | 1HGCT1B62GA012071 | 1HGCT1B62GA083741 | 1HGCT1B62GA068351

1HGCT1B62GA089202; 1HGCT1B62GA055020 | 1HGCT1B62GA068432; 1HGCT1B62GA072514 | 1HGCT1B62GA000499 | 1HGCT1B62GA012202 | 1HGCT1B62GA020333; 1HGCT1B62GA040548; 1HGCT1B62GA033678 | 1HGCT1B62GA026021 | 1HGCT1B62GA022020 | 1HGCT1B62GA002687; 1HGCT1B62GA022809 | 1HGCT1B62GA013270 | 1HGCT1B62GA016122 | 1HGCT1B62GA028903; 1HGCT1B62GA051405; 1HGCT1B62GA029131; 1HGCT1B62GA023619 | 1HGCT1B62GA057818 | 1HGCT1B62GA087286; 1HGCT1B62GA018517; 1HGCT1B62GA024141 | 1HGCT1B62GA003418 |

1HGCT1B62GA066325

; 1HGCT1B62GA062355 | 1HGCT1B62GA044681; 1HGCT1B62GA075171; 1HGCT1B62GA067281 | 1HGCT1B62GA011518 | 1HGCT1B62GA089085 | 1HGCT1B62GA086302

1HGCT1B62GA068723; 1HGCT1B62GA031736; 1HGCT1B62GA059570; 1HGCT1B62GA070813 | 1HGCT1B62GA010062 | 1HGCT1B62GA090608 | 1HGCT1B62GA030893 | 1HGCT1B62GA078569 | 1HGCT1B62GA070911; 1HGCT1B62GA037391 | 1HGCT1B62GA067877;

1HGCT1B62GA004195

; 1HGCT1B62GA068771; 1HGCT1B62GA099258 | 1HGCT1B62GA077597 | 1HGCT1B62GA022616

1HGCT1B62GA073324

1HGCT1B62GA028464 | 1HGCT1B62GA010529; 1HGCT1B62GA098238; 1HGCT1B62GA015973 | 1HGCT1B62GA031039 | 1HGCT1B62GA094769; 1HGCT1B62GA096909 | 1HGCT1B62GA004794 | 1HGCT1B62GA020283 | 1HGCT1B62GA017447 | 1HGCT1B62GA044485; 1HGCT1B62GA036533 | 1HGCT1B62GA032577 | 1HGCT1B62GA051050 |

1HGCT1B62GA012846

|

1HGCT1B62GA013575

| 1HGCT1B62GA088339 | 1HGCT1B62GA039481 | 1HGCT1B62GA000342 | 1HGCT1B62GA066180; 1HGCT1B62GA083366 | 1HGCT1B62GA079849; 1HGCT1B62GA096358 | 1HGCT1B62GA005296 | 1HGCT1B62GA020803; 1HGCT1B62GA053011 | 1HGCT1B62GA012913; 1HGCT1B62GA060332 | 1HGCT1B62GA057530 | 1HGCT1B62GA090012; 1HGCT1B62GA060282 | 1HGCT1B62GA053798 | 1HGCT1B62GA060153 | 1HGCT1B62GA055289; 1HGCT1B62GA053039; 1HGCT1B62GA056619 | 1HGCT1B62GA058628 | 1HGCT1B62GA029873 | 1HGCT1B62GA094092

1HGCT1B62GA047578

1HGCT1B62GA051503

; 1HGCT1B62GA091421 | 1HGCT1B62GA048228 | 1HGCT1B62GA072089 | 1HGCT1B62GA059178 | 1HGCT1B62GA048987; 1HGCT1B62GA084002

1HGCT1B62GA089782; 1HGCT1B62GA083514; 1HGCT1B62GA021241

1HGCT1B62GA023068; 1HGCT1B62GA080287 |

1HGCT1B62GA0988851HGCT1B62GA057737 | 1HGCT1B62GA037505 | 1HGCT1B62GA076353; 1HGCT1B62GA076658; 1HGCT1B62GA038444

1HGCT1B62GA084131 | 1HGCT1B62GA001751 | 1HGCT1B62GA067071 | 1HGCT1B62GA032899 | 1HGCT1B62GA041280 | 1HGCT1B62GA052778 | 1HGCT1B62GA087384 | 1HGCT1B62GA082539 | 1HGCT1B62GA016086; 1HGCT1B62GA020865 | 1HGCT1B62GA021496; 1HGCT1B62GA049850 | 1HGCT1B62GA025905

1HGCT1B62GA017643 | 1HGCT1B62GA046141; 1HGCT1B62GA058306 | 1HGCT1B62GA031851; 1HGCT1B62GA083965 | 1HGCT1B62GA012331; 1HGCT1B62GA096683; 1HGCT1B62GA095565 | 1HGCT1B62GA086865 | 1HGCT1B62GA092732 | 1HGCT1B62GA013155 | 1HGCT1B62GA054465; 1HGCT1B62GA079687 | 1HGCT1B62GA040288 | 1HGCT1B62GA052537; 1HGCT1B62GA038542 | 1HGCT1B62GA049962; 1HGCT1B62GA081763; 1HGCT1B62GA044907 | 1HGCT1B62GA036161 | 1HGCT1B62GA011292 | 1HGCT1B62GA051209 | 1HGCT1B62GA011468 | 1HGCT1B62GA077275 | 1HGCT1B62GA082816 | 1HGCT1B62GA009803 | 1HGCT1B62GA030666 | 1HGCT1B62GA009316 | 1HGCT1B62GA087109; 1HGCT1B62GA018095 | 1HGCT1B62GA093301 | 1HGCT1B62GA097817 | 1HGCT1B62GA011809; 1HGCT1B62GA013849 | 1HGCT1B62GA081830 | 1HGCT1B62GA037441 | 1HGCT1B62GA061061 | 1HGCT1B62GA043837 | 1HGCT1B62GA090463; 1HGCT1B62GA015519 | 1HGCT1B62GA052831 | 1HGCT1B62GA022972 | 1HGCT1B62GA047256 | 1HGCT1B62GA022325; 1HGCT1B62GA084436 | 1HGCT1B62GA059892; 1HGCT1B62GA098157 | 1HGCT1B62GA005797 | 1HGCT1B62GA051419; 1HGCT1B62GA092892; 1HGCT1B62GA075364; 1HGCT1B62GA006075 | 1HGCT1B62GA031493 | 1HGCT1B62GA042154; 1HGCT1B62GA081228 | 1HGCT1B62GA036595 | 1HGCT1B62GA066857 | 1HGCT1B62GA062839; 1HGCT1B62GA051453 | 1HGCT1B62GA020249; 1HGCT1B62GA019148 |

1HGCT1B62GA019781

| 1HGCT1B62GA085778 | 1HGCT1B62GA088406 | 1HGCT1B62GA009056 | 1HGCT1B62GA008652 | 1HGCT1B62GA092908; 1HGCT1B62GA047080; 1HGCT1B62GA012250

1HGCT1B62GA024236; 1HGCT1B62GA090897; 1HGCT1B62GA061643; 1HGCT1B62GA053221 | 1HGCT1B62GA038766 | 1HGCT1B62GA036256; 1HGCT1B62GA006528 | 1HGCT1B62GA046639; 1HGCT1B62GA086834 | 1HGCT1B62GA036578 | 1HGCT1B62GA000616

1HGCT1B62GA080175 | 1HGCT1B62GA035298; 1HGCT1B62GA023703 | 1HGCT1B62GA001703; 1HGCT1B62GA017285 | 1HGCT1B62GA001278 | 1HGCT1B62GA026620 | 1HGCT1B62GA076725 | 1HGCT1B62GA005587 | 1HGCT1B62GA037715; 1HGCT1B62GA026889; 1HGCT1B62GA064770; 1HGCT1B62GA045216 | 1HGCT1B62GA070603 | 1HGCT1B62GA091242 | 1HGCT1B62GA055860; 1HGCT1B62GA010031 | 1HGCT1B62GA028092; 1HGCT1B62GA067751 | 1HGCT1B62GA051761 |

1HGCT1B62GA038802

|

1HGCT1B62GA099714

| 1HGCT1B62GA096103 | 1HGCT1B62GA087367 | 1HGCT1B62GA053624 | 1HGCT1B62GA086669 | 1HGCT1B62GA091953 | 1HGCT1B62GA029355 | 1HGCT1B62GA047581 | 1HGCT1B62GA043532 | 1HGCT1B62GA091337 | 1HGCT1B62GA069564; 1HGCT1B62GA054398 | 1HGCT1B62GA055423 | 1HGCT1B62GA075445 | 1HGCT1B62GA059763 | 1HGCT1B62GA051243 | 1HGCT1B62GA008862; 1HGCT1B62GA084694; 1HGCT1B62GA076031; 1HGCT1B62GA093198; 1HGCT1B62GA003760 | 1HGCT1B62GA026066 | 1HGCT1B62GA065241

1HGCT1B62GA009705 | 1HGCT1B62GA012619 | 1HGCT1B62GA066129; 1HGCT1B62GA004214 | 1HGCT1B62GA041084 | 1HGCT1B62GA067331 | 1HGCT1B62GA090009 | 1HGCT1B62GA044695; 1HGCT1B62GA017030; 1HGCT1B62GA016234 | 1HGCT1B62GA098031 | 1HGCT1B62GA029145 | 1HGCT1B62GA062730 | 1HGCT1B62GA086963 | 1HGCT1B62GA034037

1HGCT1B62GA070004 | 1HGCT1B62GA032546; 1HGCT1B62GA008781 | 1HGCT1B62GA006433; 1HGCT1B62GA050075 | 1HGCT1B62GA090530 | 1HGCT1B62GA049556 | 1HGCT1B62GA094917; 1HGCT1B62GA053302; 1HGCT1B62GA080757; 1HGCT1B62GA035625; 1HGCT1B62GA058080; 1HGCT1B62GA026701 | 1HGCT1B62GA083867 | 1HGCT1B62GA045054 | 1HGCT1B62GA021031 | 1HGCT1B62GA036693; 1HGCT1B62GA035284; 1HGCT1B62GA031834

1HGCT1B62GA007632 | 1HGCT1B62GA015682; 1HGCT1B62GA057138 | 1HGCT1B62GA039643; 1HGCT1B62GA030375; 1HGCT1B62GA072304 | 1HGCT1B62GA030781 | 1HGCT1B62GA090026; 1HGCT1B62GA028397; 1HGCT1B62GA055034

1HGCT1B62GA064509 | 1HGCT1B62GA067121 | 1HGCT1B62GA014984 | 1HGCT1B62GA041294; 1HGCT1B62GA064073; 1HGCT1B62GA092617 | 1HGCT1B62GA048830; 1HGCT1B62GA069340 | 1HGCT1B62GA056149 | 1HGCT1B62GA060864 | 1HGCT1B62GA009011 | 1HGCT1B62GA019036 | 1HGCT1B62GA039206; 1HGCT1B62GA093105 | 1HGCT1B62GA010269 | 1HGCT1B62GA086171

1HGCT1B62GA055714 | 1HGCT1B62GA034166 |

1HGCT1B62GA063005

| 1HGCT1B62GA043367 | 1HGCT1B62GA088552 | 1HGCT1B62GA056748 | 1HGCT1B62GA081987 | 1HGCT1B62GA040419 | 1HGCT1B62GA058385 | 1HGCT1B62GA056992 | 1HGCT1B62GA024477 | 1HGCT1B62GA006660; 1HGCT1B62GA042087; 1HGCT1B62GA036242 | 1HGCT1B62GA070844 | 1HGCT1B62GA029842 | 1HGCT1B62GA080161 | 1HGCT1B62GA000034 | 1HGCT1B62GA051694; 1HGCT1B62GA069810; 1HGCT1B62GA016945 | 1HGCT1B62GA012233 | 1HGCT1B62GA030604 | 1HGCT1B62GA009476 | 1HGCT1B62GA077308; 1HGCT1B62GA073100 | 1HGCT1B62GA004178; 1HGCT1B62GA084999 | 1HGCT1B62GA098983; 1HGCT1B62GA075929 | 1HGCT1B62GA054871 | 1HGCT1B62GA048021 | 1HGCT1B62GA007839 | 1HGCT1B62GA000163 | 1HGCT1B62GA049542 | 1HGCT1B62GA060718 | 1HGCT1B62GA093007; 1HGCT1B62GA055826 | 1HGCT1B62GA054286 | 1HGCT1B62GA017108 | 1HGCT1B62GA054157;

1HGCT1B62GA019263

| 1HGCT1B62GA094853; 1HGCT1B62GA033888; 1HGCT1B62GA085067 | 1HGCT1B62GA027458

1HGCT1B62GA077454 | 1HGCT1B62GA075915 | 1HGCT1B62GA075834 | 1HGCT1B62GA044499; 1HGCT1B62GA046995 | 1HGCT1B62GA037357 | 1HGCT1B62GA023829 | 1HGCT1B62GA058368 | 1HGCT1B62GA065031; 1HGCT1B62GA061738 | 1HGCT1B62GA001507 |

1HGCT1B62GA0706651HGCT1B62GA021983; 1HGCT1B62GA062940 | 1HGCT1B62GA065188 | 1HGCT1B62GA099535; 1HGCT1B62GA098613 | 1HGCT1B62GA045328 | 1HGCT1B62GA006495 | 1HGCT1B62GA068219 | 1HGCT1B62GA024530 |

1HGCT1B62GA0322691HGCT1B62GA024687 | 1HGCT1B62GA059021; 1HGCT1B62GA023412 | 1HGCT1B62GA038962 | 1HGCT1B62GA019411; 1HGCT1B62GA007274 | 1HGCT1B62GA063554; 1HGCT1B62GA098062; 1HGCT1B62GA042042; 1HGCT1B62GA023894 | 1HGCT1B62GA092598; 1HGCT1B62GA078443 | 1HGCT1B62GA019408; 1HGCT1B62GA044194 | 1HGCT1B62GA084808 | 1HGCT1B62GA081634 | 1HGCT1B62GA036435 | 1HGCT1B62GA052750; 1HGCT1B62GA057026 | 1HGCT1B62GA023961; 1HGCT1B62GA040615; 1HGCT1B62GA043482 | 1HGCT1B62GA087076 | 1HGCT1B62GA021238; 1HGCT1B62GA069001; 1HGCT1B62GA025144 | 1HGCT1B62GA016055; 1HGCT1B62GA033213; 1HGCT1B62GA056278 | 1HGCT1B62GA091662 | 1HGCT1B62GA003984

1HGCT1B62GA059729 | 1HGCT1B62GA073159; 1HGCT1B62GA000731; 1HGCT1B62GA008179; 1HGCT1B62GA063862; 1HGCT1B62GA063618

1HGCT1B62GA084386; 1HGCT1B62GA014578 | 1HGCT1B62GA081410 | 1HGCT1B62GA062792 | 1HGCT1B62GA089670 | 1HGCT1B62GA012121; 1HGCT1B62GA043756 | 1HGCT1B62GA084114 | 1HGCT1B62GA011003; 1HGCT1B62GA058516 | 1HGCT1B62GA029968 | 1HGCT1B62GA006576 | 1HGCT1B62GA016153 | 1HGCT1B62GA019523; 1HGCT1B62GA030831; 1HGCT1B62GA079494 | 1HGCT1B62GA025161

1HGCT1B62GA066390 | 1HGCT1B62GA067913 | 1HGCT1B62GA017903 | 1HGCT1B62GA053512 | 1HGCT1B62GA044227 | 1HGCT1B62GA007128 | 1HGCT1B62GA021546 | 1HGCT1B62GA033132 | 1HGCT1B62GA015343 | 1HGCT1B62GA047502 | 1HGCT1B62GA057091 | 1HGCT1B62GA017142 | 1HGCT1B62GA000261; 1HGCT1B62GA007937 | 1HGCT1B62GA000714 | 1HGCT1B62GA044440;

1HGCT1B62GA041926

; 1HGCT1B62GA065367 | 1HGCT1B62GA074103 | 1HGCT1B62GA063800 |

1HGCT1B62GA037066

; 1HGCT1B62GA066941 | 1HGCT1B62GA046866

1HGCT1B62GA007159 | 1HGCT1B62GA002379; 1HGCT1B62GA013043; 1HGCT1B62GA016783 | 1HGCT1B62GA039030 | 1HGCT1B62GA030523 | 1HGCT1B62GA027881 | 1HGCT1B62GA033065 | 1HGCT1B62GA073534; 1HGCT1B62GA014242; 1HGCT1B62GA044941; 1HGCT1B62GA025029 | 1HGCT1B62GA052442 | 1HGCT1B62GA082928 | 1HGCT1B62GA029226 | 1HGCT1B62GA078961 | 1HGCT1B62GA083576; 1HGCT1B62GA087157; 1HGCT1B62GA002060 | 1HGCT1B62GA077289 | 1HGCT1B62GA033681 | 1HGCT1B62GA051016; 1HGCT1B62GA029596 | 1HGCT1B62GA087546 | 1HGCT1B62GA018372 | 1HGCT1B62GA019358; 1HGCT1B62GA038752 | 1HGCT1B62GA068592 | 1HGCT1B62GA027136; 1HGCT1B62GA076515; 1HGCT1B62GA030442 | 1HGCT1B62GA093914; 1HGCT1B62GA025693; 1HGCT1B62GA040873; 1HGCT1B62GA079298 | 1HGCT1B62GA056491; 1HGCT1B62GA018663 | 1HGCT1B62GA083531 | 1HGCT1B62GA079446 | 1HGCT1B62GA078264 | 1HGCT1B62GA089717 | 1HGCT1B62GA044387 | 1HGCT1B62GA034247; 1HGCT1B62GA087711 | 1HGCT1B62GA070942 | 1HGCT1B62GA090320 | 1HGCT1B62GA010109; 1HGCT1B62GA020221 | 1HGCT1B62GA028223 | 1HGCT1B62GA047998 | 1HGCT1B62GA073145 |

1HGCT1B62GA015066

; 1HGCT1B62GA029839 | 1HGCT1B62GA022308 | 1HGCT1B62GA061920; 1HGCT1B62GA004620; 1HGCT1B62GA095470; 1HGCT1B62GA049878 | 1HGCT1B62GA011051; 1HGCT1B62GA040842 | 1HGCT1B62GA037925; 1HGCT1B62GA024351; 1HGCT1B62GA074666 | 1HGCT1B62GA000888; 1HGCT1B62GA046415 | 1HGCT1B62GA062002 | 1HGCT1B62GA088177 |

1HGCT1B62GA017058

; 1HGCT1B62GA098370 | 1HGCT1B62GA082248 | 1HGCT1B62GA030067 | 1HGCT1B62GA089488 | 1HGCT1B62GA079429; 1HGCT1B62GA083769; 1HGCT1B62GA091483 | 1HGCT1B62GA094240 | 1HGCT1B62GA001863; 1HGCT1B62GA005508

1HGCT1B62GA031395 | 1HGCT1B62GA036046 | 1HGCT1B62GA057639 | 1HGCT1B62GA089796

1HGCT1B62GA019344; 1HGCT1B62GA009526 | 1HGCT1B62GA063358 | 1HGCT1B62GA065921 | 1HGCT1B62GA051744 | 1HGCT1B62GA048732; 1HGCT1B62GA031073 | 1HGCT1B62GA078720 | 1HGCT1B62GA085988 | 1HGCT1B62GA064588

1HGCT1B62GA003435 | 1HGCT1B62GA045331 | 1HGCT1B62GA087885 | 1HGCT1B62GA037519 | 1HGCT1B62GA059858 | 1HGCT1B62GA087062 |

1HGCT1B62GA044437

; 1HGCT1B62GA074411 | 1HGCT1B62GA020364 | 1HGCT1B62GA064798 | 1HGCT1B62GA059973; 1HGCT1B62GA034121 | 1HGCT1B62GA077423 | 1HGCT1B62GA096361; 1HGCT1B62GA035785; 1HGCT1B62GA010191 | 1HGCT1B62GA033776 | 1HGCT1B62GA048505 | 1HGCT1B62GA083786 | 1HGCT1B62GA050299; 1HGCT1B62GA050268; 1HGCT1B62GA047046 | 1HGCT1B62GA081052 | 1HGCT1B62GA070634 | 1HGCT1B62GA001023; 1HGCT1B62GA037018; 1HGCT1B62GA066373 | 1HGCT1B62GA014855; 1HGCT1B62GA096621 | 1HGCT1B62GA026763 | 1HGCT1B62GA092889; 1HGCT1B62GA006352; 1HGCT1B62GA096859

1HGCT1B62GA076885; 1HGCT1B62GA020204 | 1HGCT1B62GA082184 | 1HGCT1B62GA014936 | 1HGCT1B62GA093573 | 1HGCT1B62GA033485 | 1HGCT1B62GA059634 | 1HGCT1B62GA083562 | 1HGCT1B62GA050559 | 1HGCT1B62GA072805; 1HGCT1B62GA089894 | 1HGCT1B62GA069676; 1HGCT1B62GA059844 | 1HGCT1B62GA060671 | 1HGCT1B62GA042607; 1HGCT1B62GA023233

1HGCT1B62GA072142 | 1HGCT1B62GA061481; 1HGCT1B62GA026004 | 1HGCT1B62GA001121 | 1HGCT1B62GA064459 | 1HGCT1B62GA069290 | 1HGCT1B62GA086784 | 1HGCT1B62GA033440; 1HGCT1B62GA036726 | 1HGCT1B62GA060475; 1HGCT1B62GA080676

1HGCT1B62GA013110 | 1HGCT1B62GA081424 | 1HGCT1B62GA023975 | 1HGCT1B62GA000759; 1HGCT1B62GA088941

1HGCT1B62GA021093; 1HGCT1B62GA022129 | 1HGCT1B62GA024219; 1HGCT1B62GA069838 | 1HGCT1B62GA057964 | 1HGCT1B62GA007050

1HGCT1B62GA047726; 1HGCT1B62GA001667 | 1HGCT1B62GA019652

1HGCT1B62GA052070 | 1HGCT1B62GA038637 | 1HGCT1B62GA074229; 1HGCT1B62GA035446 | 1HGCT1B62GA083822; 1HGCT1B62GA049170 | 1HGCT1B62GA087191 | 1HGCT1B62GA087398; 1HGCT1B62GA001247 | 1HGCT1B62GA064980; 1HGCT1B62GA026357 | 1HGCT1B62GA029436; 1HGCT1B62GA048536; 1HGCT1B62GA074277; 1HGCT1B62GA011261 | 1HGCT1B62GA018873; 1HGCT1B62GA022292 | 1HGCT1B62GA076157 | 1HGCT1B62GA069421

1HGCT1B62GA049539; 1HGCT1B62GA016539; 1HGCT1B62GA044826 | 1HGCT1B62GA036869; 1HGCT1B62GA087434 | 1HGCT1B62GA020462 | 1HGCT1B62GA063165 | 1HGCT1B62GA021708 | 1HGCT1B62GA020879 | 1HGCT1B62GA054451 | 1HGCT1B62GA072397 | 1HGCT1B62GA098711 | 1HGCT1B62GA032837 | 1HGCT1B62GA075672 | 1HGCT1B62GA055115; 1HGCT1B62GA060783 | 1HGCT1B62GA036953 | 1HGCT1B62GA044986

1HGCT1B62GA027279; 1HGCT1B62GA027427 | 1HGCT1B62GA039660 | 1HGCT1B62GA009820 | 1HGCT1B62GA043353 | 1HGCT1B62GA068737 | 1HGCT1B62GA065238 | 1HGCT1B62GA008053; 1HGCT1B62GA078040

1HGCT1B62GA074019; 1HGCT1B62GA037858 | 1HGCT1B62GA093931

1HGCT1B62GA034099; 1HGCT1B62GA076742 | 1HGCT1B62GA057205; 1HGCT1B62GA069337

1HGCT1B62GA023684 | 1HGCT1B62GA069225 | 1HGCT1B62GA064414 | 1HGCT1B62GA062419

1HGCT1B62GA035561 | 1HGCT1B62GA041618; 1HGCT1B62GA045118 | 1HGCT1B62GA014693; 1HGCT1B62GA006559; 1HGCT1B62GA085196 | 1HGCT1B62GA073033 | 1HGCT1B62GA052232 | 1HGCT1B62GA056801 | 1HGCT1B62GA055552 | 1HGCT1B62GA069306

1HGCT1B62GA088440 | 1HGCT1B62GA011096 | 1HGCT1B62GA008800 | 1HGCT1B62GA090527; 1HGCT1B62GA057771; 1HGCT1B62GA024463 | 1HGCT1B62GA045460

1HGCT1B62GA070018 | 1HGCT1B62GA080936

1HGCT1B62GA083612; 1HGCT1B62GA042266 | 1HGCT1B62GA029906 | 1HGCT1B62GA008859 | 1HGCT1B62GA066115 | 1HGCT1B62GA050478; 1HGCT1B62GA065465 | 1HGCT1B62GA026178 | 1HGCT1B62GA064204 | 1HGCT1B62GA088633 | 1HGCT1B62GA046155; 1HGCT1B62GA078717; 1HGCT1B62GA086459 | 1HGCT1B62GA014371; 1HGCT1B62GA067104; 1HGCT1B62GA061299; 1HGCT1B62GA001894 | 1HGCT1B62GA063232; 1HGCT1B62GA096201; 1HGCT1B62GA041439

1HGCT1B62GA052666 | 1HGCT1B62GA089524; 1HGCT1B62GA047421 | 1HGCT1B62GA034345; 1HGCT1B62GA048598; 1HGCT1B62GA079401

1HGCT1B62GA038220; 1HGCT1B62GA069127 | 1HGCT1B62GA096876

1HGCT1B62GA024334 | 1HGCT1B62GA014239

1HGCT1B62GA078135 | 1HGCT1B62GA061822; 1HGCT1B62GA067474 | 1HGCT1B62GA008263 | 1HGCT1B62GA071721 | 1HGCT1B62GA063506; 1HGCT1B62GA067376; 1HGCT1B62GA079964; 1HGCT1B62GA017352 | 1HGCT1B62GA073386 | 1HGCT1B62GA033910 | 1HGCT1B62GA040162 | 1HGCT1B62GA017786

1HGCT1B62GA084727 | 1HGCT1B62GA016282 | 1HGCT1B62GA023796; 1HGCT1B62GA046821; 1HGCT1B62GA072688; 1HGCT1B62GA047354; 1HGCT1B62GA009946; 1HGCT1B62GA071332; 1HGCT1B62GA010949; 1HGCT1B62GA032367 | 1HGCT1B62GA014760 | 1HGCT1B62GA067166 | 1HGCT1B62GA028593 | 1HGCT1B62GA084565 | 1HGCT1B62GA077020; 1HGCT1B62GA019554; 1HGCT1B62GA088695; 1HGCT1B62GA071038 | 1HGCT1B62GA095906 | 1HGCT1B62GA087269 | 1HGCT1B62GA008540; 1HGCT1B62GA014063; 1HGCT1B62GA077440 | 1HGCT1B62GA024270 | 1HGCT1B62GA074571 | 1HGCT1B62GA093394; 1HGCT1B62GA040310; 1HGCT1B62GA095551 | 1HGCT1B62GA003645 | 1HGCT1B62GA017190; 1HGCT1B62GA049394 | 1HGCT1B62GA012183; 1HGCT1B62GA021112 | 1HGCT1B62GA045958 | 1HGCT1B62GA061027; 1HGCT1B62GA019070

1HGCT1B62GA008165 | 1HGCT1B62GA012443 | 1HGCT1B62GA077972 | 1HGCT1B62GA076028; 1HGCT1B62GA002169 | 1HGCT1B62GA092424; 1HGCT1B62GA053400 | 1HGCT1B62GA043076 | 1HGCT1B62GA051842 | 1HGCT1B62GA005198 | 1HGCT1B62GA043806 | 1HGCT1B62GA065403; 1HGCT1B62GA061609 | 1HGCT1B62GA059911 | 1HGCT1B62GA012040 | 1HGCT1B62GA041716 | 1HGCT1B62GA050173; 1HGCT1B62GA004004 | 1HGCT1B62GA092245 | 1HGCT1B62GA087210 | 1HGCT1B62GA077115;

1HGCT1B62GA033860

| 1HGCT1B62GA027475 | 1HGCT1B62GA018338

1HGCT1B62GA097011 | 1HGCT1B62GA008280; 1HGCT1B62GA036810 | 1HGCT1B62GA068804

1HGCT1B62GA007503 | 1HGCT1B62GA065711

1HGCT1B62GA052392; 1HGCT1B62GA049251; 1HGCT1B62GA013995 | 1HGCT1B62GA036631 | 1HGCT1B62GA031865; 1HGCT1B62GA042753 | 1HGCT1B62GA031946 | 1HGCT1B62GA011910; 1HGCT1B62GA048925 | 1HGCT1B62GA061156 | 1HGCT1B62GA028013 | 1HGCT1B62GA067006 | 1HGCT1B62GA028917; 1HGCT1B62GA058094; 1HGCT1B62GA008411; 1HGCT1B62GA097168 | 1HGCT1B62GA075509 | 1HGCT1B62GA062212 | 1HGCT1B62GA062985 | 1HGCT1B62GA027766; 1HGCT1B62GA095467 | 1HGCT1B62GA075316; 1HGCT1B62GA062968 | 1HGCT1B62GA038119; 1HGCT1B62GA006254 | 1HGCT1B62GA088678; 1HGCT1B62GA062209

1HGCT1B62GA085747; 1HGCT1B62GA039870 | 1HGCT1B62GA033728 | 1HGCT1B62GA045667 | 1HGCT1B62GA025175 | 1HGCT1B62GA060461 | 1HGCT1B62GA065689

1HGCT1B62GA016900; 1HGCT1B62GA082752; 1HGCT1B62GA080807; 1HGCT1B62GA022342 | 1HGCT1B62GA092455 | 1HGCT1B62GA068270 | 1HGCT1B62GA002298; 1HGCT1B62GA039013 | 1HGCT1B62GA029064 | 1HGCT1B62GA077616 | 1HGCT1B62GA050688 | 1HGCT1B62GA048875 | 1HGCT1B62GA040582 | 1HGCT1B62GA023572; 1HGCT1B62GA049167; 1HGCT1B62GA077521 | 1HGCT1B62GA077650 | 1HGCT1B62GA048844; 1HGCT1B62GA045121 | 1HGCT1B62GA047189 | 1HGCT1B62GA056023; 1HGCT1B62GA049749 | 1HGCT1B62GA042879 | 1HGCT1B62GA029615 | 1HGCT1B62GA036208; 1HGCT1B62GA061545 | 1HGCT1B62GA077731 | 1HGCT1B62GA042235; 1HGCT1B62GA075042 |

1HGCT1B62GA086042

| 1HGCT1B62GA016878 | 1HGCT1B62GA007999 | 1HGCT1B62GA045281 | 1HGCT1B62GA099082; 1HGCT1B62GA047368 | 1HGCT1B62GA012085 | 1HGCT1B62GA096179 | 1HGCT1B62GA071492; 1HGCT1B62GA017366 | 1HGCT1B62GA079835 | 1HGCT1B62GA061139; 1HGCT1B62GA059861 | 1HGCT1B62GA080211 | 1HGCT1B62GA071136; 1HGCT1B62GA037682 | 1HGCT1B62GA051226; 1HGCT1B62GA074649 | 1HGCT1B62GA027086; 1HGCT1B62GA052599 | 1HGCT1B62GA011552 | 1HGCT1B62GA035818 | 1HGCT1B62GA094044 | 1HGCT1B62GA021336 | 1HGCT1B62GA026942 | 1HGCT1B62GA080130 | 1HGCT1B62GA020963; 1HGCT1B62GA097851 | 1HGCT1B62GA028528 | 1HGCT1B62GA089183 | 1HGCT1B62GA050528 | 1HGCT1B62GA083948; 1HGCT1B62GA018436 | 1HGCT1B62GA011728; 1HGCT1B62GA079219 | 1HGCT1B62GA096022 | 1HGCT1B62GA094805; 1HGCT1B62GA040968 | 1HGCT1B62GA092231 | 1HGCT1B62GA062551 | 1HGCT1B62GA072139; 1HGCT1B62GA037228 |

1HGCT1B62GA001409

; 1HGCT1B62GA055051 | 1HGCT1B62GA070536; 1HGCT1B62GA091547 | 1HGCT1B62GA005864 | 1HGCT1B62GA005265 | 1HGCT1B62GA041019; 1HGCT1B62GA035348 | 1HGCT1B62GA012393; 1HGCT1B62GA002074 | 1HGCT1B62GA051789 | 1HGCT1B62GA013303; 1HGCT1B62GA093248 | 1HGCT1B62GA003662; 1HGCT1B62GA029484 | 1HGCT1B62GA087255 | 1HGCT1B62GA091418 | 1HGCT1B62GA016654 | 1HGCT1B62GA090978; 1HGCT1B62GA043174 | 1HGCT1B62GA086641 | 1HGCT1B62GA038279 | 1HGCT1B62GA057513; 1HGCT1B62GA034006 | 1HGCT1B62GA079477 | 1HGCT1B62GA099552 | 1HGCT1B62GA017609; 1HGCT1B62GA060492 | 1HGCT1B62GA085540 | 1HGCT1B62GA024060

1HGCT1B62GA083996; 1HGCT1B62GA026164 | 1HGCT1B62GA097252; 1HGCT1B62GA092357 | 1HGCT1B62GA018128 | 1HGCT1B62GA097025 | 1HGCT1B62GA044759 | 1HGCT1B62GA033020 | 1HGCT1B62GA074988 | 1HGCT1B62GA041960 | 1HGCT1B62GA031364

1HGCT1B62GA005914

1HGCT1B62GA011664 | 1HGCT1B62GA015472; 1HGCT1B62GA021689; 1HGCT1B62GA004567; 1HGCT1B62GA064655

1HGCT1B62GA0733721HGCT1B62GA056913 | 1HGCT1B62GA009400; 1HGCT1B62GA084839 | 1HGCT1B62GA052330 | 1HGCT1B62GA073484 | 1HGCT1B62GA015732 | 1HGCT1B62GA084887; 1HGCT1B62GA029856; 1HGCT1B62GA050349 | 1HGCT1B62GA043319 | 1HGCT1B62GA059651; 1HGCT1B62GA063036 | 1HGCT1B62GA097834

1HGCT1B62GA094898 | 1HGCT1B62GA047970

1HGCT1B62GA031168 | 1HGCT1B62GA051632 | 1HGCT1B62GA057902 | 1HGCT1B62GA064896; 1HGCT1B62GA017223 | 1HGCT1B62GA021322; 1HGCT1B62GA015844; 1HGCT1B62GA051890;

1HGCT1B62GA084873

| 1HGCT1B62GA003340 | 1HGCT1B62GA056894; 1HGCT1B62GA065904 | 1HGCT1B62GA033034 | 1HGCT1B62GA090995 | 1HGCT1B62GA053171 | 1HGCT1B62GA061951 | 1HGCT1B62GA023085 | 1HGCT1B62GA053168; 1HGCT1B62GA041585

1HGCT1B62GA037990 | 1HGCT1B62GA071198 | 1HGCT1B62GA028660; 1HGCT1B62GA041053

1HGCT1B62GA002043 | 1HGCT1B62GA034264; 1HGCT1B62GA053090 | 1HGCT1B62GA067443; 1HGCT1B62GA086297 | 1HGCT1B62GA077471; 1HGCT1B62GA031591 | 1HGCT1B62GA007646 | 1HGCT1B62GA095842 | 1HGCT1B62GA082041; 1HGCT1B62GA023877 | 1HGCT1B62GA025726 | 1HGCT1B62GA045359 | 1HGCT1B62GA041179 | 1HGCT1B62GA051792; 1HGCT1B62GA061108

1HGCT1B62GA087272 | 1HGCT1B62GA001927 | 1HGCT1B62GA035222; 1HGCT1B62GA076255 | 1HGCT1B62GA011907 | 1HGCT1B62GA047953 | 1HGCT1B62GA013561

1HGCT1B62GA036824 | 1HGCT1B62GA052828 | 1HGCT1B62GA048200; 1HGCT1B62GA031767; 1HGCT1B62GA072562; 1HGCT1B62GA006769 | 1HGCT1B62GA026651; 1HGCT1B62GA096747 | 1HGCT1B62GA007484 | 1HGCT1B62GA025158 | 1HGCT1B62GA011972 | 1HGCT1B62GA016119 | 1HGCT1B62GA083397; 1HGCT1B62GA070777; 1HGCT1B62GA052148 | 1HGCT1B62GA043224 | 1HGCT1B62GA099390 |

1HGCT1B62GA0628111HGCT1B62GA054854; 1HGCT1B62GA054840 | 1HGCT1B62GA057673; 1HGCT1B62GA065062 | 1HGCT1B62GA031607 | 1HGCT1B62GA050237 | 1HGCT1B62GA088681 | 1HGCT1B62GA028609; 1HGCT1B62GA037004; 1HGCT1B62GA038914 | 1HGCT1B62GA067488; 1HGCT1B62GA079348; 1HGCT1B62GA006979 | 1HGCT1B62GA099874 | 1HGCT1B62GA098269; 1HGCT1B62GA016802; 1HGCT1B62GA050089 | 1HGCT1B62GA045457; 1HGCT1B62GA017562 | 1HGCT1B62GA007811 | 1HGCT1B62GA076840 | 1HGCT1B62GA044423 |

1HGCT1B62GA017836

; 1HGCT1B62GA047709 | 1HGCT1B62GA018727 | 1HGCT1B62GA059407; 1HGCT1B62GA093024; 1HGCT1B62GA015441 | 1HGCT1B62GA013821 | 1HGCT1B62GA085117

1HGCT1B62GA066650 | 1HGCT1B62GA066910 | 1HGCT1B62GA039397; 1HGCT1B62GA065966 | 1HGCT1B62GA062503

1HGCT1B62GA000230

1HGCT1B62GA099745; 1HGCT1B62GA042526 | 1HGCT1B62GA025208 | 1HGCT1B62GA084453

1HGCT1B62GA035558 | 1HGCT1B62GA051145

1HGCT1B62GA099129 | 1HGCT1B62GA095694 | 1HGCT1B62GA011163; 1HGCT1B62GA061819 | 1HGCT1B62GA071119; 1HGCT1B62GA080662 | 1HGCT1B62GA047418 | 1HGCT1B62GA090480 | 1HGCT1B62GA088101 | 1HGCT1B62GA020638 | 1HGCT1B62GA021210 | 1HGCT1B62GA030828; 1HGCT1B62GA069466 | 1HGCT1B62GA019487; 1HGCT1B62GA029453; 1HGCT1B62GA016511 | 1HGCT1B62GA042347 | 1HGCT1B62GA075588; 1HGCT1B62GA042459 | 1HGCT1B62GA050352 | 1HGCT1B62GA028416; 1HGCT1B62GA098756 | 1HGCT1B62GA023457; 1HGCT1B62GA056815; 1HGCT1B62GA014631 | 1HGCT1B62GA073906; 1HGCT1B62GA011535 | 1HGCT1B62GA005363 | 1HGCT1B62GA092438; 1HGCT1B62GA012653; 1HGCT1B62GA015505 | 1HGCT1B62GA041098 | 1HGCT1B62GA042445; 1HGCT1B62GA059438; 1HGCT1B62GA039075; 1HGCT1B62GA005721 | 1HGCT1B62GA051615 | 1HGCT1B62GA032160; 1HGCT1B62GA018629 | 1HGCT1B62GA025872; 1HGCT1B62GA059780 | 1HGCT1B62GA008585 | 1HGCT1B62GA008490 | 1HGCT1B62GA053820; 1HGCT1B62GA013737 | 1HGCT1B62GA044597 | 1HGCT1B62GA088387; 1HGCT1B62GA081312 | 1HGCT1B62GA025855; 1HGCT1B62GA035480 | 1HGCT1B62GA068043 | 1HGCT1B62GA015214 | 1HGCT1B62GA069273

1HGCT1B62GA027069 | 1HGCT1B62GA015536 | 1HGCT1B62GA073730 | 1HGCT1B62GA020848 | 1HGCT1B62GA093475; 1HGCT1B62GA035236 | 1HGCT1B62GA013009 | 1HGCT1B62GA039691; 1HGCT1B62GA033793 | 1HGCT1B62GA042350; 1HGCT1B62GA008201

1HGCT1B62GA099647; 1HGCT1B62GA096263; 1HGCT1B62GA051582

1HGCT1B62GA012507 | 1HGCT1B62GA082217 | 1HGCT1B62GA087417; 1HGCT1B62GA062078; 1HGCT1B62GA052649; 1HGCT1B62GA055387 | 1HGCT1B62GA079320; 1HGCT1B62GA072335 | 1HGCT1B62GA040856 | 1HGCT1B62GA071170; 1HGCT1B62GA038833 | 1HGCT1B62GA013382 | 1HGCT1B62GA037097 |

1HGCT1B62GA078233

| 1HGCT1B62GA051887 | 1HGCT1B62GA027699 | 1HGCT1B62GA054952 | 1HGCT1B62GA091029 | 1HGCT1B62GA099650 | 1HGCT1B62GA012782 | 1HGCT1B62GA030103 | 1HGCT1B62GA011938

1HGCT1B62GA004035

1HGCT1B62GA043692 | 1HGCT1B62GA022650 | 1HGCT1B62GA043031 | 1HGCT1B62GA040033 | 1HGCT1B62GA088535 | 1HGCT1B62GA026553

1HGCT1B62GA092844 | 1HGCT1B62GA072173 | 1HGCT1B62GA034118 | 1HGCT1B62GA085411; 1HGCT1B62GA058189 | 1HGCT1B62GA000177 | 1HGCT1B62GA080452; 1HGCT1B62GA020381 | 1HGCT1B62GA017612 | 1HGCT1B62GA086946 | 1HGCT1B62GA012880 | 1HGCT1B62GA074814; 1HGCT1B62GA081875 | 1HGCT1B62GA038539; 1HGCT1B62GA017514; 1HGCT1B62GA084498 | 1HGCT1B62GA061495 | 1HGCT1B62GA051551; 1HGCT1B62GA076739 | 1HGCT1B62GA097199

1HGCT1B62GA019988 | 1HGCT1B62GA074361 | 1HGCT1B62GA096845 | 1HGCT1B62GA093816 | 1HGCT1B62GA074022 | 1HGCT1B62GA083416 | 1HGCT1B62GA030196 | 1HGCT1B62GA090950 | 1HGCT1B62GA041182 | 1HGCT1B62GA090396 | 1HGCT1B62GA073419 | 1HGCT1B62GA078989; 1HGCT1B62GA028691; 1HGCT1B62GA064638; 1HGCT1B62GA081004; 1HGCT1B62GA054305

1HGCT1B62GA050366 | 1HGCT1B62GA052151 | 1HGCT1B62GA001054 | 1HGCT1B62GA034149; 1HGCT1B62GA044955 | 1HGCT1B62GA023653

1HGCT1B62GA091760; 1HGCT1B62GA007243; 1HGCT1B62GA038072; 1HGCT1B62GA008828 | 1HGCT1B62GA073985; 1HGCT1B62GA073579 | 1HGCT1B62GA022289 | 1HGCT1B62GA033972 | 1HGCT1B62GA036550 | 1HGCT1B62GA071010; 1HGCT1B62GA070908 | 1HGCT1B62GA047340 | 1HGCT1B62GA004228; 1HGCT1B62GA083089; 1HGCT1B62GA056944 | 1HGCT1B62GA090138; 1HGCT1B62GA072643 | 1HGCT1B62GA061187

1HGCT1B62GA001684 |

1HGCT1B62GA069614

; 1HGCT1B62GA043322; 1HGCT1B62GA055437 | 1HGCT1B62GA075767 | 1HGCT1B62GA018744 | 1HGCT1B62GA018159 | 1HGCT1B62GA036919; 1HGCT1B62GA093380 | 1HGCT1B62GA003581 | 1HGCT1B62GA007971 | 1HGCT1B62GA066938; 1HGCT1B62GA070553 | 1HGCT1B62GA066809; 1HGCT1B62GA069628 | 1HGCT1B62GA003774 | 1HGCT1B62GA068124; 1HGCT1B62GA065112; 1HGCT1B62GA001331; 1HGCT1B62GA015147; 1HGCT1B62GA095226; 1HGCT1B62GA086798 |

1HGCT1B62GA080838

| 1HGCT1B62GA078992; 1HGCT1B62GA057527 | 1HGCT1B62GA079124 | 1HGCT1B62GA022583 | 1HGCT1B62GA054496 | 1HGCT1B62GA020767 | 1HGCT1B62GA060301 | 1HGCT1B62GA036290 | 1HGCT1B62GA084646; 1HGCT1B62GA047161 | 1HGCT1B62GA095128 | 1HGCT1B62GA068396 | 1HGCT1B62GA021630

1HGCT1B62GA067684 | 1HGCT1B62GA077213 | 1HGCT1B62GA013169 | 1HGCT1B62GA079057

1HGCT1B62GA055745 | 1HGCT1B62GA083190 | 1HGCT1B62GA024088 | 1HGCT1B62GA070987 | 1HGCT1B62GA004701 | 1HGCT1B62GA091175; 1HGCT1B62GA064087

1HGCT1B62GA065434 | 1HGCT1B62GA044504 | 1HGCT1B62GA005590; 1HGCT1B62GA042851 | 1HGCT1B62GA068012; 1HGCT1B62GA067796 | 1HGCT1B62GA069208

1HGCT1B62GA067409 | 1HGCT1B62GA010899 | 1HGCT1B62GA095310 | 1HGCT1B62GA089328

1HGCT1B62GA093279

1HGCT1B62GA056054; 1HGCT1B62GA077146 | 1HGCT1B62GA028187; 1HGCT1B62GA086493

1HGCT1B62GA066969; 1HGCT1B62GA027959 | 1HGCT1B62GA050562 | 1HGCT1B62GA006044 | 1HGCT1B62GA013706 | 1HGCT1B62GA094741; 1HGCT1B62GA004066; 1HGCT1B62GA094254 | 1HGCT1B62GA026312 | 1HGCT1B62GA025743; 1HGCT1B62GA085120; 1HGCT1B62GA036211 | 1HGCT1B62GA082556; 1HGCT1B62GA042901 | 1HGCT1B62GA050108 | 1HGCT1B62GA020655

1HGCT1B62GA041117 | 1HGCT1B62GA000535; 1HGCT1B62GA046804 | 1HGCT1B62GA080502 | 1HGCT1B62GA006691 | 1HGCT1B62GA092620 | 1HGCT1B62GA093976; 1HGCT1B62GA091273; 1HGCT1B62GA015200; 1HGCT1B62GA003628 | 1HGCT1B62GA072027 | 1HGCT1B62GA016590; 1HGCT1B62GA029923

1HGCT1B62GA025645 | 1HGCT1B62GA027010 | 1HGCT1B62GA077891; 1HGCT1B62GA081682 | 1HGCT1B62GA046785; 1HGCT1B62GA087949; 1HGCT1B62GA097820; 1HGCT1B62GA083206; 1HGCT1B62GA071685 | 1HGCT1B62GA086154; 1HGCT1B62GA006920; 1HGCT1B62GA090172 | 1HGCT1B62GA004200; 1HGCT1B62GA061948 | 1HGCT1B62GA049976 | 1HGCT1B62GA071587 | 1HGCT1B62GA083335; 1HGCT1B62GA009252; 1HGCT1B62GA081276; 1HGCT1B62GA093928 | 1HGCT1B62GA081147; 1HGCT1B62GA023782 | 1HGCT1B62GA003239; 1HGCT1B62GA079625; 1HGCT1B62GA037083

1HGCT1B62GA061626; 1HGCT1B62GA018906 | 1HGCT1B62GA054143; 1HGCT1B62GA090446 | 1HGCT1B62GA087353 | 1HGCT1B62GA012720; 1HGCT1B62GA041277 | 1HGCT1B62GA000308 |

1HGCT1B62GA005900

| 1HGCT1B62GA085876 | 1HGCT1B62GA074201 | 1HGCT1B62GA096277; 1HGCT1B62GA092777 | 1HGCT1B62GA002964 | 1HGCT1B62GA049329 | 1HGCT1B62GA095260 | 1HGCT1B62GA017089; 1HGCT1B62GA038640 |

1HGCT1B62GA013530

; 1HGCT1B62GA015665 | 1HGCT1B62GA002446; 1HGCT1B62GA094738 | 1HGCT1B62GA029548 | 1HGCT1B62GA083609; 1HGCT1B62GA084792 | 1HGCT1B62GA016959; 1HGCT1B62GA098028 | 1HGCT1B62GA054837 | 1HGCT1B62GA015357; 1HGCT1B62GA061982 | 1HGCT1B62GA056068 | 1HGCT1B62GA059715 | 1HGCT1B62GA054014 | 1HGCT1B62GA092262 | 1HGCT1B62GA031445 |

1HGCT1B62GA024706

; 1HGCT1B62GA052960 | 1HGCT1B62GA066051; 1HGCT1B62GA097400 | 1HGCT1B62GA019473

1HGCT1B62GA093766 | 1HGCT1B62GA064543 | 1HGCT1B62GA011471; 1HGCT1B62GA013785; 1HGCT1B62GA049458; 1HGCT1B62GA086767; 1HGCT1B62GA025970 | 1HGCT1B62GA046561;

1HGCT1B62GA027945

| 1HGCT1B62GA082377 | 1HGCT1B62GA008778; 1HGCT1B62GA021384; 1HGCT1B62GA013771 | 1HGCT1B62GA025998 | 1HGCT1B62GA025676 | 1HGCT1B62GA022602; 1HGCT1B62GA030263 | 1HGCT1B62GA016881

1HGCT1B62GA082282; 1HGCT1B62GA009493; 1HGCT1B62GA057494 | 1HGCT1B62GA058600 |

1HGCT1B62GA034202

| 1HGCT1B62GA015049; 1HGCT1B62GA086820 | 1HGCT1B62GA093122 | 1HGCT1B62GA041523 | 1HGCT1B62GA091192 | 1HGCT1B62GA043336; 1HGCT1B62GA087028 | 1HGCT1B62GA017528 | 1HGCT1B62GA026486 | 1HGCT1B62GA059956 | 1HGCT1B62GA017867 | 1HGCT1B62GA058564 | 1HGCT1B62GA023541; 1HGCT1B62GA013950 | 1HGCT1B62GA066647 | 1HGCT1B62GA035835 | 1HGCT1B62GA065840 | 1HGCT1B62GA057236 | 1HGCT1B62GA050111 | 1HGCT1B62GA044616 | 1HGCT1B62GA021398 | 1HGCT1B62GA033969 | 1HGCT1B62GA060556 | 1HGCT1B62GA061030 | 1HGCT1B62GA088423

1HGCT1B62GA007744; 1HGCT1B62GA033924

1HGCT1B62GA028061; 1HGCT1B62GA087031; 1HGCT1B62GA011924

1HGCT1B62GA076787 | 1HGCT1B62GA024768; 1HGCT1B62GA076367 | 1HGCT1B62GA004388 | 1HGCT1B62GA001765; 1HGCT1B62GA001846 | 1HGCT1B62GA085294; 1HGCT1B62GA089491 | 1HGCT1B62GA042963; 1HGCT1B62GA037522 | 1HGCT1B62GA001099 | 1HGCT1B62GA001362

1HGCT1B62GA040629 | 1HGCT1B62GA033230; 1HGCT1B62GA088082; 1HGCT1B62GA097929; 1HGCT1B62GA052943; 1HGCT1B62GA097428; 1HGCT1B62GA016038; 1HGCT1B62GA056538 | 1HGCT1B62GA031381; 1HGCT1B62GA046107 | 1HGCT1B62GA063621 | 1HGCT1B62GA037455 | 1HGCT1B62GA049704 | 1HGCT1B62GA040100 | 1HGCT1B62GA032630 |

1HGCT1B62GA092150

; 1HGCT1B62GA080497 | 1HGCT1B62GA041425; 1HGCT1B62GA080242 | 1HGCT1B62GA045751 | 1HGCT1B62GA094836; 1HGCT1B62GA070276 |

1HGCT1B62GA060413

| 1HGCT1B62GA032045; 1HGCT1B62GA046009 | 1HGCT1B62GA072707; 1HGCT1B62GA082301; 1HGCT1B62GA042848 | 1HGCT1B62GA029386; 1HGCT1B62GA008960; 1HGCT1B62GA063280

1HGCT1B62GA045894; 1HGCT1B62GA054045 | 1HGCT1B62GA054773 | 1HGCT1B62GA097977 | 1HGCT1B62GA031848; 1HGCT1B62GA057558; 1HGCT1B62GA049668; 1HGCT1B62GA088860; 1HGCT1B62GA044647; 1HGCT1B62GA060458 | 1HGCT1B62GA003919 | 1HGCT1B62GA010384 | 1HGCT1B62GA060119 | 1HGCT1B62GA001071; 1HGCT1B62GA037486; 1HGCT1B62GA087658; 1HGCT1B62GA033700; 1HGCT1B62GA039593; 1HGCT1B62GA030084 | 1HGCT1B62GA040484 | 1HGCT1B62GA054353; 1HGCT1B62GA006996

1HGCT1B62GA074456; 1HGCT1B62GA006965

1HGCT1B62GA024365

1HGCT1B62GA096943 | 1HGCT1B62GA052845; 1HGCT1B62GA055812 | 1HGCT1B62GA060847 | 1HGCT1B62GA085005 | 1HGCT1B62GA069483; 1HGCT1B62GA045023; 1HGCT1B62GA069287 | 1HGCT1B62GA067927; 1HGCT1B62GA093668 | 1HGCT1B62GA052098 | 1HGCT1B62GA094884 | 1HGCT1B62GA057334 | 1HGCT1B62GA048231

1HGCT1B62GA081441 | 1HGCT1B62GA023376; 1HGCT1B62GA075543 | 1HGCT1B62GA067944 | 1HGCT1B62GA018811 | 1HGCT1B62GA046236; 1HGCT1B62GA087871; 1HGCT1B62GA062033; 1HGCT1B62GA081343; 1HGCT1B62GA097638 | 1HGCT1B62GA076272; 1HGCT1B62GA072948; 1HGCT1B62GA050884; 1HGCT1B62GA017948; 1HGCT1B62GA062226; 1HGCT1B62GA000518; 1HGCT1B62GA054949 | 1HGCT1B62GA015987; 1HGCT1B62GA019585 | 1HGCT1B62GA013401; 1HGCT1B62GA071895; 1HGCT1B62GA067264 | 1HGCT1B62GA058807 | 1HGCT1B62GA037939 | 1HGCT1B62GA008392 | 1HGCT1B62GA045877; 1HGCT1B62GA091659 | 1HGCT1B62GA032224 | 1HGCT1B62GA044454 | 1HGCT1B62GA079379 | 1HGCT1B62GA068298 | 1HGCT1B62GA092259

1HGCT1B62GA024589 | 1HGCT1B62GA098739

1HGCT1B62GA006755 | 1HGCT1B62GA038167 | 1HGCT1B62GA081813 | 1HGCT1B62GA084890; 1HGCT1B62GA091788 | 1HGCT1B62GA071122; 1HGCT1B62GA081455 | 1HGCT1B62GA010112 | 1HGCT1B62GA058337; 1HGCT1B62GA062694 | 1HGCT1B62GA046852; 1HGCT1B62GA047273 | 1HGCT1B62GA062176 | 1HGCT1B62GA013964; 1HGCT1B62GA019893 | 1HGCT1B62GA031929 | 1HGCT1B62GA025113; 1HGCT1B62GA011762 | 1HGCT1B62GA092181; 1HGCT1B62GA084811 | 1HGCT1B62GA002690; 1HGCT1B62GA035401; 1HGCT1B62GA015908 | 1HGCT1B62GA099843; 1HGCT1B62GA029954 | 1HGCT1B62GA026147 | 1HGCT1B62GA033244 | 1HGCT1B62GA045362 | 1HGCT1B62GA064364 | 1HGCT1B62GA000244 | 1HGCT1B62GA022597 | 1HGCT1B62GA009848

1HGCT1B62GA015777 | 1HGCT1B62GA051338 | 1HGCT1B62GA051372 | 1HGCT1B62GA035897 | 1HGCT1B62GA084730 | 1HGCT1B62GA046771; 1HGCT1B62GA070567 | 1HGCT1B62GA018310

1HGCT1B62GA075199 | 1HGCT1B62GA009462 | 1HGCT1B62GA017500 | 1HGCT1B62GA094433;

1HGCT1B62GA063957

| 1HGCT1B62GA003614 | 1HGCT1B62GA095940; 1HGCT1B62GA086350 | 1HGCT1B62GA014676; 1HGCT1B62GA043790 | 1HGCT1B62GA063022 | 1HGCT1B62GA069158 | 1HGCT1B62GA002625 | 1HGCT1B62GA077695 | 1HGCT1B62GA017383 | 1HGCT1B62GA037696; 1HGCT1B62GA011566 | 1HGCT1B62GA003757 | 1HGCT1B62GA076059

1HGCT1B62GA012328 | 1HGCT1B62GA083691 | 1HGCT1B62GA044129 | 1HGCT1B62GA091208

1HGCT1B62GA058791 | 1HGCT1B62GA008876; 1HGCT1B62GA009509 | 1HGCT1B62GA033017; 1HGCT1B62GA014256 | 1HGCT1B62GA081553 | 1HGCT1B62GA007789 | 1HGCT1B62GA010496 | 1HGCT1B62GA061447 | 1HGCT1B62GA011230 | 1HGCT1B62GA060217; 1HGCT1B62GA033812; 1HGCT1B62GA093444

1HGCT1B62GA073775 | 1HGCT1B62GA018369 | 1HGCT1B62GA008232 | 1HGCT1B62GA074537 | 1HGCT1B62GA045961 | 1HGCT1B62GA013074 | 1HGCT1B62GA090544 | 1HGCT1B62GA074425 | 1HGCT1B62GA013446 | 1HGCT1B62GA070939; 1HGCT1B62GA017772 | 1HGCT1B62GA012023; 1HGCT1B62GA033227 | 1HGCT1B62GA066549; 1HGCT1B62GA095985 | 1HGCT1B62GA071380 | 1HGCT1B62GA062565; 1HGCT1B62GA087563; 1HGCT1B62GA037116 | 1HGCT1B62GA098241 | 1HGCT1B62GA006139 | 1HGCT1B62GA046012 | 1HGCT1B62GA063182 | 1HGCT1B62GA029372; 1HGCT1B62GA018646 | 1HGCT1B62GA052716 | 1HGCT1B62GA002933; 1HGCT1B62GA031753 | 1HGCT1B62GA081486; 1HGCT1B62GA064669 | 1HGCT1B62GA099633; 1HGCT1B62GA058709; 1HGCT1B62GA019828 | 1HGCT1B62GA083450; 1HGCT1B62GA013642 | 1HGCT1B62GA019912 | 1HGCT1B62GA078572 | 1HGCT1B62GA068267 | 1HGCT1B62GA079138 | 1HGCT1B62GA009817

1HGCT1B62GA010854 | 1HGCT1B62GA017156 | 1HGCT1B62GA021756 | 1HGCT1B62GA034183 | 1HGCT1B62GA017478

1HGCT1B62GA007730 | 1HGCT1B62GA073582; 1HGCT1B62GA041778

1HGCT1B62GA078491; 1HGCT1B62GA046253

1HGCT1B62GA048438 | 1HGCT1B62GA034829 | 1HGCT1B62GA086719; 1HGCT1B62GA051534; 1HGCT1B62GA006299 | 1HGCT1B62GA092326; 1HGCT1B62GA049086 | 1HGCT1B62GA028349 | 1HGCT1B62GA014810; 1HGCT1B62GA031817 | 1HGCT1B62GA008926; 1HGCT1B62GA056409 | 1HGCT1B62GA028805;

1HGCT1B62GA048472

;

1HGCT1B62GA048097

| 1HGCT1B62GA005735; 1HGCT1B62GA019375; 1HGCT1B62GA078796 | 1HGCT1B62GA080872; 1HGCT1B62GA023491 | 1HGCT1B62GA028500 | 1HGCT1B62GA039898 | 1HGCT1B62GA081925; 1HGCT1B62GA016492; 1HGCT1B62GA022969 | 1HGCT1B62GA065143; 1HGCT1B62GA075008 | 1HGCT1B62GA050397 | 1HGCT1B62GA083156 | 1HGCT1B62GA049217 | 1HGCT1B62GA027251 | 1HGCT1B62GA049685; 1HGCT1B62GA007307

1HGCT1B62GA004441 | 1HGCT1B62GA073856 | 1HGCT1B62GA094271; 1HGCT1B62GA028240; 1HGCT1B62GA043448; 1HGCT1B62GA094514 | 1HGCT1B62GA076191 | 1HGCT1B62GA003287 | 1HGCT1B62GA078927; 1HGCT1B62GA031638; 1HGCT1B62GA000003 | 1HGCT1B62GA096800 | 1HGCT1B62GA002284

1HGCT1B62GA058645; 1HGCT1B62GA086283 | 1HGCT1B62GA019425; 1HGCT1B62GA087143 | 1HGCT1B62GA084288 | 1HGCT1B62GA014886; 1HGCT1B62GA000681; 1HGCT1B62GA072092

1HGCT1B62GA037262 | 1HGCT1B62GA087160 | 1HGCT1B62GA068690 | 1HGCT1B62GA046043 | 1HGCT1B62GA072450

1HGCT1B62GA024740; 1HGCT1B62GA040646 | 1HGCT1B62GA033180 | 1HGCT1B62GA088549 | 1HGCT1B62GA041456; 1HGCT1B62GA043207 | 1HGCT1B62GA022423; 1HGCT1B62GA031557 | 1HGCT1B62GA050612 | 1HGCT1B62GA095937 | 1HGCT1B62GA003077; 1HGCT1B62GA021188 | 1HGCT1B62GA088955 | 1HGCT1B62GA061965; 1HGCT1B62GA064123; 1HGCT1B62GA058001 | 1HGCT1B62GA044003 | 1HGCT1B62GA098787; 1HGCT1B62GA095873 | 1HGCT1B62GA060993; 1HGCT1B62GA093878; 1HGCT1B62GA057995 | 1HGCT1B62GA050593; 1HGCT1B62GA008022; 1HGCT1B62GA089748 | 1HGCT1B62GA090222 | 1HGCT1B62GA030716; 1HGCT1B62GA072481; 1HGCT1B62GA023216; 1HGCT1B62GA044096 | 1HGCT1B62GA095534 | 1HGCT1B62GA077776 | 1HGCT1B62GA016296 | 1HGCT1B62GA073565; 1HGCT1B62GA080824 | 1HGCT1B62GA013799; 1HGCT1B62GA070164; 1HGCT1B62GA041683; 1HGCT1B62GA096070; 1HGCT1B62GA077082 | 1HGCT1B62GA032336; 1HGCT1B62GA068821; 1HGCT1B62GA092729 | 1HGCT1B62GA082735; 1HGCT1B62GA047225 | 1HGCT1B62GA081505 | 1HGCT1B62GA096490 | 1HGCT1B62GA080905 | 1HGCT1B62GA001880; 1HGCT1B62GA071475; 1HGCT1B62GA011244; 1HGCT1B62GA015469 | 1HGCT1B62GA013608 | 1HGCT1B62GA047290 | 1HGCT1B62GA034961 | 1HGCT1B62GA085263 | 1HGCT1B62GA089197

1HGCT1B62GA059200; 1HGCT1B62GA079480 | 1HGCT1B62GA014368 | 1HGCT1B62GA045183 | 1HGCT1B62GA088163; 1HGCT1B62GA067460

1HGCT1B62GA098224; 1HGCT1B62GA097381 | 1HGCT1B62GA012765 | 1HGCT1B62GA055311 | 1HGCT1B62GA022518 | 1HGCT1B62GA052652 | 1HGCT1B62GA031347 | 1HGCT1B62GA055471 | 1HGCT1B62GA038069 | 1HGCT1B62GA064512 | 1HGCT1B62GA023555 | 1HGCT1B62GA087840; 1HGCT1B62GA034801 | 1HGCT1B62GA044566; 1HGCT1B62GA066597; 1HGCT1B62GA092522 | 1HGCT1B62GA020235 | 1HGCT1B62GA035107 | 1HGCT1B62GA089300 | 1HGCT1B62GA052120; 1HGCT1B62GA039268; 1HGCT1B62GA001961 | 1HGCT1B62GA025256; 1HGCT1B62GA028447;

1HGCT1B62GA056412

| 1HGCT1B62GA055910 | 1HGCT1B62GA032014; 1HGCT1B62GA000728; 1HGCT1B62GA060329 |

1HGCT1B62GA070973

| 1HGCT1B62GA040758 | 1HGCT1B62GA033809 | 1HGCT1B62GA081665

1HGCT1B62GA087496; 1HGCT1B62GA016671; 1HGCT1B62GA047628 | 1HGCT1B62GA077390 | 1HGCT1B62GA084405

1HGCT1B62GA033647 |

1HGCT1B62GA039805

| 1HGCT1B62GA090205 | 1HGCT1B62GA080788; 1HGCT1B62GA034832 | 1HGCT1B62GA007534 | 1HGCT1B62GA041490 | 1HGCT1B62GA086333; 1HGCT1B62GA006173; 1HGCT1B62GA020218 | 1HGCT1B62GA053073; 1HGCT1B62GA010367; 1HGCT1B62GA005881 | 1HGCT1B62GA060668 | 1HGCT1B62GA020851; 1HGCT1B62GA026410 | 1HGCT1B62GA066387; 1HGCT1B62GA007582 | 1HGCT1B62GA009073; 1HGCT1B62GA084923; 1HGCT1B62GA069161; 1HGCT1B62GA048780 | 1HGCT1B62GA011342 | 1HGCT1B62GA005394

1HGCT1B62GA060394; 1HGCT1B62GA005122; 1HGCT1B62GA019196

1HGCT1B62GA028478 | 1HGCT1B62GA096196; 1HGCT1B62GA082623 | 1HGCT1B62GA012538 | 1HGCT1B62GA081309 | 1HGCT1B62GA003516 | 1HGCT1B62GA082122 | 1HGCT1B62GA037276 | 1HGCT1B62GA012068 | 1HGCT1B62GA003788 | 1HGCT1B62GA090706

1HGCT1B62GA014726 | 1HGCT1B62GA055244 | 1HGCT1B62GA004780; 1HGCT1B62GA050903; 1HGCT1B62GA010241; 1HGCT1B62GA027055 | 1HGCT1B62GA072710 | 1HGCT1B62GA002883 | 1HGCT1B62GA049735 | 1HGCT1B62GA073047 | 1HGCT1B62GA079754

1HGCT1B62GA022986 | 1HGCT1B62GA051047 | 1HGCT1B62GA061884; 1HGCT1B62GA055549; 1HGCT1B62GA061173; 1HGCT1B62GA078815 | 1HGCT1B62GA057592 | 1HGCT1B62GA092472; 1HGCT1B62GA000969 | 1HGCT1B62GA096926 | 1HGCT1B62GA099194; 1HGCT1B62GA039495; 1HGCT1B62GA032210; 1HGCT1B62GA062789 | 1HGCT1B62GA010787 | 1HGCT1B62GA058144 | 1HGCT1B62GA023071; 1HGCT1B62GA001295 | 1HGCT1B62GA076093; 1HGCT1B62GA095856; 1HGCT1B62GA088793; 1HGCT1B62GA063148

1HGCT1B62GA051601 | 1HGCT1B62GA048214; 1HGCT1B62GA058676 | 1HGCT1B62GA078975 | 1HGCT1B62GA073727 | 1HGCT1B62GA074375 | 1HGCT1B62GA044258 | 1HGCT1B62GA034586 | 1HGCT1B62GA019814 | 1HGCT1B62GA091130; 1HGCT1B62GA085134 | 1HGCT1B62GA065806 | 1HGCT1B62GA043126 | 1HGCT1B62GA025449 | 1HGCT1B62GA080581; 1HGCT1B62GA091435 | 1HGCT1B62GA070374; 1HGCT1B62GA010711; 1HGCT1B62GA027573 | 1HGCT1B62GA086879 | 1HGCT1B62GA053610 | 1HGCT1B62GA029047; 1HGCT1B62GA002429 | 1HGCT1B62GA059262 | 1HGCT1B62GA091287; 1HGCT1B62GA049332 | 1HGCT1B62GA032532; 1HGCT1B62GA064476; 1HGCT1B62GA036449 | 1HGCT1B62GA011549; 1HGCT1B62GA055695 | 1HGCT1B62GA099115 | 1HGCT1B62GA044664 | 1HGCT1B62GA023510 | 1HGCT1B62GA063795; 1HGCT1B62GA094447 | 1HGCT1B62GA036547 | 1HGCT1B62GA080743

1HGCT1B62GA027248 | 1HGCT1B62GA020705; 1HGCT1B62GA030506; 1HGCT1B62GA091614; 1HGCT1B62GA003533 | 1HGCT1B62GA043272; 1HGCT1B62GA039254 | 1HGCT1B62GA070133 | 1HGCT1B62GA073274 | 1HGCT1B62GA012667 | 1HGCT1B62GA072030 | 1HGCT1B62GA037312 | 1HGCT1B62GA024043; 1HGCT1B62GA032613; 1HGCT1B62GA074957 | 1HGCT1B62GA004861 | 1HGCT1B62GA089779; 1HGCT1B62GA084081 | 1HGCT1B62GA023099 | 1HGCT1B62GA012488; 1HGCT1B62GA068365 | 1HGCT1B62GA053445 | 1HGCT1B62GA003421

1HGCT1B62GA060122; 1HGCT1B62GA044731 | 1HGCT1B62GA074926 | 1HGCT1B62GA058418 | 1HGCT1B62GA075803 | 1HGCT1B62GA018825 | 1HGCT1B62GA011390; 1HGCT1B62GA054434 | 1HGCT1B62GA078801; 1HGCT1B62GA023460 | 1HGCT1B62GA012975; 1HGCT1B62GA036063 | 1HGCT1B62GA018484; 1HGCT1B62GA035303 | 1HGCT1B62GA050514 | 1HGCT1B62GA044244 | 1HGCT1B62GA094089 | 1HGCT1B62GA047516; 1HGCT1B62GA085361 | 1HGCT1B62GA011616 | 1HGCT1B62GA016864; 1HGCT1B62GA001636 | 1HGCT1B62GA066552 | 1HGCT1B62GA098627; 1HGCT1B62GA022440 | 1HGCT1B62GA046723; 1HGCT1B62GA044292 | 1HGCT1B62GA087403 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCT1B62GA0.
1HGCT1B62GA086025 | 1HGCT1B62GA015794 | 1HGCT1B62GA078118 | 1HGCT1B62GA036905 | 1HGCT1B62GA003192 | 1HGCT1B62GA006416 | 1HGCT1B62GA088745; 1HGCT1B62GA002253; 1HGCT1B62GA063943 | 1HGCT1B62GA038525 | 1HGCT1B62GA003225; 1HGCT1B62GA078684 | 1HGCT1B62GA076045

1HGCT1B62GA062310; 1HGCT1B62GA060640; 1HGCT1B62GA027783; 1HGCT1B62GA074862 | 1HGCT1B62GA077700; 1HGCT1B62GA031042; 1HGCT1B62GA036452; 1HGCT1B62GA050769; 1HGCT1B62GA089359 | 1HGCT1B62GA043143; 1HGCT1B62GA018596; 1HGCT1B62GA087241 | 1HGCT1B62GA083383 | 1HGCT1B62GA012622 | 1HGCT1B62GA079172 | 1HGCT1B62GA010448 | 1HGCT1B62GA095789 | 1HGCT1B62GA034782 | 1HGCT1B62GA075137; 1HGCT1B62GA063473 | 1HGCT1B62GA019313; 1HGCT1B62GA011180; 1HGCT1B62GA050190 | 1HGCT1B62GA086736; 1HGCT1B62GA099888 | 1HGCT1B62GA016766 | 1HGCT1B62GA036225 | 1HGCT1B62GA044213; 1HGCT1B62GA087952 | 1HGCT1B62GA012099 | 1HGCT1B62GA087370; 1HGCT1B62GA075266 | 1HGCT1B62GA058466 | 1HGCT1B62GA021921; 1HGCT1B62GA079432; 1HGCT1B62GA014712 | 1HGCT1B62GA066826 | 1HGCT1B62GA005329; 1HGCT1B62GA059391 | 1HGCT1B62GA004777; 1HGCT1B62GA001670 | 1HGCT1B62GA092939 | 1HGCT1B62GA050481; 1HGCT1B62GA066003; 1HGCT1B62GA012586 | 1HGCT1B62GA038010; 1HGCT1B62GA003791 | 1HGCT1B62GA017495 |

1HGCT1B62GA033602

; 1HGCT1B62GA006853 | 1HGCT1B62GA018386;

1HGCT1B62GA008182

| 1HGCT1B62GA073808 | 1HGCT1B62GA053462 | 1HGCT1B62GA085280 | 1HGCT1B62GA042557;

1HGCT1B62GA077504

| 1HGCT1B62GA074912; 1HGCT1B62GA013852 | 1HGCT1B62GA023913; 1HGCT1B62GA075221 | 1HGCT1B62GA045846; 1HGCT1B62GA035155 | 1HGCT1B62GA009560 | 1HGCT1B62GA031896 | 1HGCT1B62GA085845 | 1HGCT1B62GA091161; 1HGCT1B62GA080595; 1HGCT1B62GA045815; 1HGCT1B62GA014595; 1HGCT1B62GA061917 | 1HGCT1B62GA088048 | 1HGCT1B62GA052733 | 1HGCT1B62GA080886 | 1HGCT1B62GA016220 | 1HGCT1B62GA019053 | 1HGCT1B62GA016850; 1HGCT1B62GA019845 | 1HGCT1B62GA026715 | 1HGCT1B62GA071153 | 1HGCT1B62GA056362

1HGCT1B62GA048343; 1HGCT1B62GA094206; 1HGCT1B62GA033857 | 1HGCT1B62GA092780; 1HGCT1B62GA012751 |

1HGCT1B62GA073923

; 1HGCT1B62GA032076 | 1HGCT1B62GA026603

1HGCT1B62GA044552 | 1HGCT1B62GA072500

1HGCT1B62GA032062 | 1HGCT1B62GA063134 | 1HGCT1B62GA043238 | 1HGCT1B62GA045720 | 1HGCT1B62GA089975 | 1HGCT1B62GA035463; 1HGCT1B62GA044518; 1HGCT1B62GA092648 | 1HGCT1B62GA060623 | 1HGCT1B62GA062775 | 1HGCT1B62GA048116 | 1HGCT1B62GA096862 | 1HGCT1B62GA025838 | 1HGCT1B62GA038105; 1HGCT1B62GA009025; 1HGCT1B62GA065983; 1HGCT1B62GA026875 | 1HGCT1B62GA049038; 1HGCT1B62GA016475; 1HGCT1B62GA076689 | 1HGCT1B62GA019540; 1HGCT1B62GA086848 | 1HGCT1B62GA045684 | 1HGCT1B62GA013947; 1HGCT1B62GA090821; 1HGCT1B62GA037794 | 1HGCT1B62GA051727 | 1HGCT1B62GA073288; 1HGCT1B62GA043479 | 1HGCT1B62GA026181 | 1HGCT1B62GA049363 | 1HGCT1B62GA079981 | 1HGCT1B62GA002723; 1HGCT1B62GA058869 | 1HGCT1B62GA077230 | 1HGCT1B62GA099325 | 1HGCT1B62GA045989

1HGCT1B62GA063697; 1HGCT1B62GA025015; 1HGCT1B62GA043868 | 1HGCT1B62GA020378

1HGCT1B62GA035611; 1HGCT1B62GA054742 | 1HGCT1B62GA099146 | 1HGCT1B62GA058936; 1HGCT1B62GA059195 | 1HGCT1B62GA053252;

1HGCT1B62GA045345

| 1HGCT1B62GA053803; 1HGCT1B62GA077311; 1HGCT1B62GA021739; 1HGCT1B62GA049122 | 1HGCT1B62GA019084

1HGCT1B62GA031509; 1HGCT1B62GA028867; 1HGCT1B62GA059259 | 1HGCT1B62GA024138 | 1HGCT1B62GA079463; 1HGCT1B62GA053767; 1HGCT1B62GA050710 | 1HGCT1B62GA096649 | 1HGCT1B62GA041005 | 1HGCT1B62GA029260; 1HGCT1B62GA040680; 1HGCT1B62GA032434 | 1HGCT1B62GA095016; 1HGCT1B62GA089636

1HGCT1B62GA039514

1HGCT1B62GA063926; 1HGCT1B62GA047533 | 1HGCT1B62GA094156 | 1HGCT1B62GA041764 | 1HGCT1B62GA017819 | 1HGCT1B62GA036077 | 1HGCT1B62GA062632 | 1HGCT1B62GA074070; 1HGCT1B62GA052408 | 1HGCT1B62GA079169 | 1HGCT1B62GA060184; 1HGCT1B62GA074165 | 1HGCT1B62GA069418; 1HGCT1B62GA018307; 1HGCT1B62GA086722; 1HGCT1B62GA013513 | 1HGCT1B62GA074117 | 1HGCT1B62GA005279 | 1HGCT1B62GA040131; 1HGCT1B62GA003550; 1HGCT1B62GA003967; 1HGCT1B62GA017061 | 1HGCT1B62GA048729 | 1HGCT1B62GA013754 | 1HGCT1B62GA047824 | 1HGCT1B62GA000325 | 1HGCT1B62GA007016 | 1HGCT1B62GA063151; 1HGCT1B62GA056121 | 1HGCT1B62GA025810 | 1HGCT1B62GA003483; 1HGCT1B62GA015942 | 1HGCT1B62GA065210 | 1HGCT1B62GA067541 | 1HGCT1B62GA072206 | 1HGCT1B62GA083724; 1HGCT1B62GA082962 | 1HGCT1B62GA082704

1HGCT1B62GA009557 | 1HGCT1B62GA030117; 1HGCT1B62GA014600 | 1HGCT1B62GA007520; 1HGCT1B62GA052893 | 1HGCT1B62GA053977 | 1HGCT1B62GA088969; 1HGCT1B62GA065384 | 1HGCT1B62GA030974; 1HGCT1B62GA058595;

1HGCT1B62GA070522

| 1HGCT1B62GA053591; 1HGCT1B62GA018100; 1HGCT1B62GA056295; 1HGCT1B62GA041389 | 1HGCT1B62GA038153 | 1HGCT1B62GA040467 | 1HGCT1B62GA006240; 1HGCT1B62GA028089; 1HGCT1B62GA069502; 1HGCT1B62GA083030 | 1HGCT1B62GA076868 | 1HGCT1B62GA060797; 1HGCT1B62GA013673; 1HGCT1B62GA039089; 1HGCT1B62GA074733 | 1HGCT1B62GA007887 | 1HGCT1B62GA074795 | 1HGCT1B62GA000776 | 1HGCT1B62GA059276 | 1HGCT1B62GA094058 | 1HGCT1B62GA044325 | 1HGCT1B62GA066339 | 1HGCT1B62GA007341 | 1HGCT1B62GA027900 | 1HGCT1B62GA097445; 1HGCT1B62GA045300 | 1HGCT1B62GA055518 | 1HGCT1B62GA055597 | 1HGCT1B62GA059732 | 1HGCT1B62GA021661 | 1HGCT1B62GA074943 | 1HGCT1B62GA022888; 1HGCT1B62GA029095 | 1HGCT1B62GA026956 | 1HGCT1B62GA043904 | 1HGCT1B62GA047175 | 1HGCT1B62GA076577 | 1HGCT1B62GA077244; 1HGCT1B62GA005802; 1HGCT1B62GA016914 | 1HGCT1B62GA034605 | 1HGCT1B62GA079947; 1HGCT1B62GA099857; 1HGCT1B62GA094657

1HGCT1B62GA018534

1HGCT1B62GA084212; 1HGCT1B62GA048195 | 1HGCT1B62GA004858; 1HGCT1B62GA035656 | 1HGCT1B62GA055809 | 1HGCT1B62GA073050; 1HGCT1B62GA033518 | 1HGCT1B62GA044888 | 1HGCT1B62GA088244 | 1HGCT1B62GA089572 | 1HGCT1B62GA015245 | 1HGCT1B62GA017545 | 1HGCT1B62GA063781

1HGCT1B62GA078846

1HGCT1B62GA017321; 1HGCT1B62GA047791 | 1HGCT1B62GA057804 | 1HGCT1B62GA066485 | 1HGCT1B62GA038864; 1HGCT1B62GA017254; 1HGCT1B62GA085635;

1HGCT1B62GA019506

| 1HGCT1B62GA006626

1HGCT1B62GA007405 | 1HGCT1B62GA019991; 1HGCT1B62GA084517 | 1HGCT1B62GA097784 | 1HGCT1B62GA059231; 1HGCT1B62GA014399; 1HGCT1B62GA067300; 1HGCT1B62GA086817; 1HGCT1B62GA001460 | 1HGCT1B62GA013902 | 1HGCT1B62GA070584; 1HGCT1B62GA052876 | 1HGCT1B62GA004147; 1HGCT1B62GA092228 | 1HGCT1B62GA039707 | 1HGCT1B62GA025094 | 1HGCT1B62GA099759; 1HGCT1B62GA022471 | 1HGCT1B62GA000258; 1HGCT1B62GA056779 | 1HGCT1B62GA016430 | 1HGCT1B62GA054532 | 1HGCT1B62GA095811 | 1HGCT1B62GA007081 | 1HGCT1B62GA007713 | 1HGCT1B62GA048326 | 1HGCT1B62GA072884 | 1HGCT1B62GA092858 | 1HGCT1B62GA061013

1HGCT1B62GA013334

1HGCT1B62GA051999 | 1HGCT1B62GA028044 |

1HGCT1B62GA017769

; 1HGCT1B62GA036774 | 1HGCT1B62GA081021 | 1HGCT1B62GA095503 | 1HGCT1B62GA093296 | 1HGCT1B62GA009929 | 1HGCT1B62GA093167; 1HGCT1B62GA085148

1HGCT1B62GA023748 | 1HGCT1B62GA054031; 1HGCT1B62GA018243 | 1HGCT1B62GA083500 | 1HGCT1B62GA082072 | 1HGCT1B62GA073761

1HGCT1B62GA032661 | 1HGCT1B62GA069600 | 1HGCT1B62GA053672 | 1HGCT1B62GA087742 | 1HGCT1B62GA059701 | 1HGCT1B62GA077583 | 1HGCT1B62GA038900 | 1HGCT1B62GA008649 | 1HGCT1B62GA080774 | 1HGCT1B62GA083626 | 1HGCT1B62GA069869 | 1HGCT1B62GA080709 | 1HGCT1B62GA084825 | 1HGCT1B62GA040808; 1HGCT1B62GA069256 | 1HGCT1B62GA043983 | 1HGCT1B62GA052019 | 1HGCT1B62GA067183 | 1HGCT1B62GA038430 | 1HGCT1B62GA033941; 1HGCT1B62GA013978 | 1HGCT1B62GA025760 | 1HGCT1B62GA021045 | 1HGCT1B62GA088342; 1HGCT1B62GA009042 | 1HGCT1B62GA017464 | 1HGCT1B62GA045393; 1HGCT1B62GA077941 | 1HGCT1B62GA096134 | 1HGCT1B62GA024429 | 1HGCT1B62GA096215 | 1HGCT1B62GA061836

1HGCT1B62GA033051; 1HGCT1B62GA024009

1HGCT1B62GA084078; 1HGCT1B62GA020171 | 1HGCT1B62GA042638; 1HGCT1B62GA045538 | 1HGCT1B62GA034989 | 1HGCT1B62GA043739 | 1HGCT1B62GA021563; 1HGCT1B62GA060752; 1HGCT1B62GA095582 | 1HGCT1B62GA021305 | 1HGCT1B62GA054580 | 1HGCT1B62GA013205 | 1HGCT1B62GA089474; 1HGCT1B62GA045541; 1HGCT1B62GA089071 | 1HGCT1B62GA050240; 1HGCT1B62GA072903; 1HGCT1B62GA064803; 1HGCT1B62GA088230 | 1HGCT1B62GA024978; 1HGCT1B62GA007002; 1HGCT1B62GA092066; 1HGCT1B62GA020607 | 1HGCT1B62GA075414 | 1HGCT1B62GA082346 | 1HGCT1B62GA040663 | 1HGCT1B62GA093654 | 1HGCT1B62GA040193; 1HGCT1B62GA052490 | 1HGCT1B62GA042249 | 1HGCT1B62GA053638

1HGCT1B62GA015195

1HGCT1B62GA030277 | 1HGCT1B62GA068933; 1HGCT1B62GA058547; 1HGCT1B62GA046074 | 1HGCT1B62GA079673; 1HGCT1B62GA080810

1HGCT1B62GA054059 | 1HGCT1B62GA062856; 1HGCT1B62GA024253 | 1HGCT1B62GA065823 | 1HGCT1B62GA037830 | 1HGCT1B62GA049265 | 1HGCT1B62GA022096 | 1HGCT1B62GA097736

1HGCT1B62GA002401 | 1HGCT1B62GA001541 | 1HGCT1B62GA069404; 1HGCT1B62GA003368; 1HGCT1B62GA029128; 1HGCT1B62GA012815 | 1HGCT1B62GA092293; 1HGCT1B62GA013625

1HGCT1B62GA079706 | 1HGCT1B62GA021448 | 1HGCT1B62GA094707 | 1HGCT1B62GA068236 | 1HGCT1B62GA007419

1HGCT1B62GA023944 | 1HGCT1B62GA068964 | 1HGCT1B62GA039447; 1HGCT1B62GA061710; 1HGCT1B62GA014774

1HGCT1B62GA022065; 1HGCT1B62GA075378; 1HGCT1B62GA033096 | 1HGCT1B62GA089118; 1HGCT1B62GA058161 | 1HGCT1B62GA028982 | 1HGCT1B62GA026584 | 1HGCT1B62GA042378; 1HGCT1B62GA054403 | 1HGCT1B62GA053087; 1HGCT1B62GA038377 | 1HGCT1B62GA007324 | 1HGCT1B62GA072965 | 1HGCT1B62GA061254 | 1HGCT1B62GA097056 | 1HGCT1B62GA077664 | 1HGCT1B62GA047869; 1HGCT1B62GA094559 | 1HGCT1B62GA073341 | 1HGCT1B62GA001345 | 1HGCT1B62GA021773; 1HGCT1B62GA089751 | 1HGCT1B62GA081259; 1HGCT1B62GA048679;

1HGCT1B62GA085862

| 1HGCT1B62GA075607 | 1HGCT1B62GA075560 | 1HGCT1B62GA024723 | 1HGCT1B62GA036628 | 1HGCT1B62GA078023 | 1HGCT1B62GA053123; 1HGCT1B62GA087112 | 1HGCT1B62GA007291 | 1HGCT1B62GA002012 | 1HGCT1B62GA074523 | 1HGCT1B62GA070620 | 1HGCT1B62GA014547 | 1HGCT1B62GA066504 | 1HGCT1B62GA063117 | 1HGCT1B62GA067250; 1HGCT1B62GA040274 | 1HGCT1B62GA036645 | 1HGCT1B62GA031218; 1HGCT1B62GA054885 | 1HGCT1B62GA084338 | 1HGCT1B62GA064641; 1HGCT1B62GA079270 | 1HGCT1B62GA070780

1HGCT1B62GA046768; 1HGCT1B62GA070651 | 1HGCT1B62GA068835; 1HGCT1B62GA030022; 1HGCT1B62GA021076 | 1HGCT1B62GA018212; 1HGCT1B62GA083352; 1HGCT1B62GA029419; 1HGCT1B62GA074120 | 1HGCT1B62GA086770; 1HGCT1B62GA096599 | 1HGCT1B62GA062470 | 1HGCT1B62GA032000

1HGCT1B62GA079589; 1HGCT1B62GA043370 |

1HGCT1B62GA018940

| 1HGCT1B62GA097896 | 1HGCT1B62GA022843 | 1HGCT1B62GA036421; 1HGCT1B62GA044339; 1HGCT1B62GA002897; 1HGCT1B62GA007064 | 1HGCT1B62GA045944; 1HGCT1B62GA004603 | 1HGCT1B62GA070245 | 1HGCT1B62GA018520 | 1HGCT1B62GA081746; 1HGCT1B62GA057429 | 1HGCT1B62GA038301 | 1HGCT1B62GA056863 | 1HGCT1B62GA098806 | 1HGCT1B62GA022664 | 1HGCT1B62GA009932 | 1HGCT1B62GA062761 | 1HGCT1B62GA072254; 1HGCT1B62GA026861; 1HGCT1B62GA046060; 1HGCT1B62GA091998 | 1HGCT1B62GA011082 | 1HGCT1B62GA032420; 1HGCT1B62GA024320 | 1HGCT1B62GA090365 | 1HGCT1B62GA063344 | 1HGCT1B62GA053669 | 1HGCT1B62GA047399 | 1HGCT1B62GA097610 | 1HGCT1B62GA033471; 1HGCT1B62GA030943; 1HGCT1B62GA082802 | 1HGCT1B62GA024284 | 1HGCT1B62GA019960 | 1HGCT1B62GA061934; 1HGCT1B62GA071752 | 1HGCT1B62GA083805 | 1HGCT1B62GA076207 | 1HGCT1B62GA065269; 1HGCT1B62GA061075 | 1HGCT1B62GA065398 | 1HGCT1B62GA000860 | 1HGCT1B62GA042767; 1HGCT1B62GA073081 | 1HGCT1B62GA072660

1HGCT1B62GA017688 | 1HGCT1B62GA054112 | 1HGCT1B62GA004844; 1HGCT1B62GA088616 | 1HGCT1B62GA055017; 1HGCT1B62GA040839; 1HGCT1B62GA029646; 1HGCT1B62GA028688 | 1HGCT1B62GA079978 | 1HGCT1B62GA006206; 1HGCT1B62GA054417 | 1HGCT1B62GA081584; 1HGCT1B62GA045748; 1HGCT1B62GA002639 | 1HGCT1B62GA024561; 1HGCT1B62GA094464 | 1HGCT1B62GA097560 | 1HGCT1B62GA060444 | 1HGCT1B62GA027332; 1HGCT1B62GA046978; 1HGCT1B62GA089703; 1HGCT1B62GA070200 | 1HGCT1B62GA035947 | 1HGCT1B62GA088311 | 1HGCT1B62GA030621 | 1HGCT1B62GA036404; 1HGCT1B62GA028755 | 1HGCT1B62GA008151; 1HGCT1B62GA090088 | 1HGCT1B62GA026262 | 1HGCT1B62GA041635; 1HGCT1B62GA090432 | 1HGCT1B62GA069970 | 1HGCT1B62GA017271 | 1HGCT1B62GA031428 | 1HGCT1B62GA043465; 1HGCT1B62GA016105 | 1HGCT1B62GA074392 | 1HGCT1B62GA095744 | 1HGCT1B62GA006786 | 1HGCT1B62GA059679; 1HGCT1B62GA003998; 1HGCT1B62GA064395 | 1HGCT1B62GA027153; 1HGCT1B62GA088504 | 1HGCT1B62GA031090 | 1HGCT1B62GA066714 | 1HGCT1B62GA019764 | 1HGCT1B62GA008408 | 1HGCT1B62GA030764 | 1HGCT1B62GA039335 | 1HGCT1B62GA082167; 1HGCT1B62GA046429; 1HGCT1B62GA086347 | 1HGCT1B62GA039755 | 1HGCT1B62GA053476 | 1HGCT1B62GA045698; 1HGCT1B62GA095386 | 1HGCT1B62GA074358; 1HGCT1B62GA079334 | 1HGCT1B62GA024544 | 1HGCT1B62GA051758 | 1HGCT1B62GA015181 |

1HGCT1B62GA058029

; 1HGCT1B62GA057611; 1HGCT1B62GA037438 | 1HGCT1B62GA018050; 1HGCT1B62GA031400 | 1HGCT1B62GA025483 | 1HGCT1B62GA001796 | 1HGCT1B62GA064185; 1HGCT1B62GA026150

1HGCT1B62GA082296; 1HGCT1B62GA047094

1HGCT1B62GA004990 | 1HGCT1B62GA093329 |

1HGCT1B62GA098322

| 1HGCT1B62GA079317 |

1HGCT1B62GA051663

| 1HGCT1B62GA012474 | 1HGCT1B62GA085912 | 1HGCT1B62GA043854 | 1HGCT1B62GA037309; 1HGCT1B62GA030134; 1HGCT1B62GA055776 | 1HGCT1B62GA016640 | 1HGCT1B62GA086610; 1HGCT1B62GA004150 | 1HGCT1B62GA078460 | 1HGCT1B62GA080449; 1HGCT1B62GA051341 | 1HGCT1B62GA043515 | 1HGCT1B62GA066020; 1HGCT1B62GA037651; 1HGCT1B62GA092925; 1HGCT1B62GA018985; 1HGCT1B62GA086638 | 1HGCT1B62GA059889 | 1HGCT1B62GA091385 | 1HGCT1B62GA061562 | 1HGCT1B62GA018341; 1HGCT1B62GA072691; 1HGCT1B62GA061870; 1HGCT1B62GA077356 | 1HGCT1B62GA006982 | 1HGCT1B62GA017187 | 1HGCT1B62GA009106 | 1HGCT1B62GA046320 | 1HGCT1B62GA016041 | 1HGCT1B62GA037424 | 1HGCT1B62GA077566 | 1HGCT1B62GA057107; 1HGCT1B62GA026987; 1HGCT1B62GA015729 | 1HGCT1B62GA036614 | 1HGCT1B62GA055163 | 1HGCT1B62GA096389; 1HGCT1B62GA052084 | 1HGCT1B62GA059486; 1HGCT1B62GA062288; 1HGCT1B62GA041876 | 1HGCT1B62GA063196; 1HGCT1B62GA010935 | 1HGCT1B62GA040596 | 1HGCT1B62GA060086 | 1HGCT1B62GA021725 | 1HGCT1B62GA094920; 1HGCT1B62GA073663 | 1HGCT1B62GA078166 | 1HGCT1B62GA045801 | 1HGCT1B62GA019117 | 1HGCT1B62GA020073 | 1HGCT1B62GA052456 | 1HGCT1B62GA076899

1HGCT1B62GA053736 | 1HGCT1B62GA099454; 1HGCT1B62GA001619 | 1HGCT1B62GA093735; 1HGCT1B62GA037892 | 1HGCT1B62GA084243 | 1HGCT1B62GA027668 | 1HGCT1B62GA076546 | 1HGCT1B62GA074084; 1HGCT1B62GA024303; 1HGCT1B62GA084484; 1HGCT1B62GA077681; 1HGCT1B62GA060766 | 1HGCT1B62GA048827; 1HGCT1B62GA060167; 1HGCT1B62GA066146 | 1HGCT1B62GA076210; 1HGCT1B62GA071668 | 1HGCT1B62GA032594; 1HGCT1B62GA075851 | 1HGCT1B62GA006562 | 1HGCT1B62GA069824; 1HGCT1B62GA010661; 1HGCT1B62GA004956 | 1HGCT1B62GA090141

1HGCT1B62GA025662 | 1HGCT1B62GA007114; 1HGCT1B62GA050402 | 1HGCT1B62GA003371; 1HGCT1B62GA061206 | 1HGCT1B62GA092701 | 1HGCT1B62GA044793 | 1HGCT1B62GA019151 | 1HGCT1B62GA086168 | 1HGCT1B62GA081519 | 1HGCT1B62GA096019; 1HGCT1B62GA062047; 1HGCT1B62GA081729; 1HGCT1B62GA067118 | 1HGCT1B62GA001944 | 1HGCT1B62GA068754 | 1HGCT1B62GA056880 | 1HGCT1B62GA061755; 1HGCT1B62GA060251 | 1HGCT1B62GA024396; 1HGCT1B62GA029470 | 1HGCT1B62GA092956 | 1HGCT1B62GA085408 | 1HGCT1B62GA026116; 1HGCT1B62GA027833 | 1HGCT1B62GA074280 | 1HGCT1B62GA084632 | 1HGCT1B62GA080466 | 1HGCT1B62GA056524 | 1HGCT1B62GA030537 | 1HGCT1B62GA078474;

1HGCT1B62GA0542241HGCT1B62GA081407; 1HGCT1B62GA091600; 1HGCT1B62GA045572; 1HGCT1B62GA040145 | 1HGCT1B62GA047810 | 1HGCT1B62GA002382 | 1HGCT1B62GA081438 | 1HGCT1B62GA068513 | 1HGCT1B62GA023863 | 1HGCT1B62GA093850 | 1HGCT1B62GA023927 | 1HGCT1B62GA049427; 1HGCT1B62GA020168; 1HGCT1B62GA010028

1HGCT1B62GA016251 |

1HGCT1B62GA059603

| 1HGCT1B62GA078538 | 1HGCT1B62GA061903 | 1HGCT1B62GA094013; 1HGCT1B62GA058192; 1HGCT1B62GA051906 | 1HGCT1B62GA089037; 1HGCT1B62GA028531 | 1HGCT1B62GA063070 | 1HGCT1B62GA035009; 1HGCT1B62GA090494; 1HGCT1B62GA048293

1HGCT1B62GA076921 | 1HGCT1B62GA052618 | 1HGCT1B62GA035642 | 1HGCT1B62GA002575 | 1HGCT1B62GA066633; 1HGCT1B62GA010076

1HGCT1B62GA041621; 1HGCT1B62GA088034; 1HGCT1B62GA039111; 1HGCT1B62GA052795 | 1HGCT1B62GA017044 | 1HGCT1B62GA067975; 1HGCT1B62GA011129; 1HGCT1B62GA017075 | 1HGCT1B62GA041604; 1HGCT1B62GA010563; 1HGCT1B62GA018064 | 1HGCT1B62GA090964 | 1HGCT1B62GA094299 | 1HGCT1B62GA015035; 1HGCT1B62GA046494 | 1HGCT1B62GA095100 | 1HGCT1B62GA087207 | 1HGCT1B62GA034622 | 1HGCT1B62GA088065 | 1HGCT1B62GA055325; 1HGCT1B62GA063604 | 1HGCT1B62GA044714 | 1HGCT1B62GA093542; 1HGCT1B62GA078703; 1HGCT1B62GA005427; 1HGCT1B62GA061304; 1HGCT1B62GA078653 | 1HGCT1B62GA057978 | 1HGCT1B62GA077907; 1HGCT1B62GA079110 | 1HGCT1B62GA046432 | 1HGCT1B62GA019389 | 1HGCT1B62GA081357 | 1HGCT1B62GA084369 | 1HGCT1B62GA077860 | 1HGCT1B62GA056989

1HGCT1B62GA014211 | 1HGCT1B62GA027430; 1HGCT1B62GA090219 | 1HGCT1B62GA070732; 1HGCT1B62GA028433; 1HGCT1B62GA011325; 1HGCT1B62GA080127; 1HGCT1B62GA080239 | 1HGCT1B62GA056216 | 1HGCT1B62GA009641 | 1HGCT1B62GA011079 | 1HGCT1B62GA017917; 1HGCT1B62GA074568 | 1HGCT1B62GA011681 | 1HGCT1B62GA037200 | 1HGCT1B62GA035849

1HGCT1B62GA015553 | 1HGCT1B62GA023328 | 1HGCT1B62GA067619 | 1HGCT1B62GA065580 | 1HGCT1B62GA047855 | 1HGCT1B62GA075235; 1HGCT1B62GA094691 | 1HGCT1B62GA003578; 1HGCT1B62GA019635; 1HGCT1B62GA041408 | 1HGCT1B62GA007369

1HGCT1B62GA095341 | 1HGCT1B62GA021207; 1HGCT1B62GA030991; 1HGCT1B62GA065000; 1HGCT1B62GA070455 | 1HGCT1B62GA078510 | 1HGCT1B62GA066843

1HGCT1B62GA014127 | 1HGCT1B62GA098837; 1HGCT1B62GA074389 | 1HGCT1B62GA068253 | 1HGCT1B62GA011423 | 1HGCT1B62GA051324 | 1HGCT1B62GA051629 | 1HGCT1B62GA043935; 1HGCT1B62GA056197; 1HGCT1B62GA032398 | 1HGCT1B62GA039416 | 1HGCT1B62GA030313 | 1HGCT1B62GA006061 | 1HGCT1B62GA093251; 1HGCT1B62GA018761 | 1HGCT1B62GA089376 | 1HGCT1B62GA054868 | 1HGCT1B62GA037567; 1HGCT1B62GA041733; 1HGCT1B62GA044678 | 1HGCT1B62GA006836 | 1HGCT1B62GA024625 | 1HGCT1B62GA035169 | 1HGCT1B62GA086378; 1HGCT1B62GA061769 | 1HGCT1B62GA051162 | 1HGCT1B62GA015388 | 1HGCT1B62GA051033 | 1HGCT1B62GA001748 | 1HGCT1B62GA022146; 1HGCT1B62GA050741 | 1HGCT1B62GA014452 | 1HGCT1B62GA002141 | 1HGCT1B62GA015701; 1HGCT1B62GA030599 | 1HGCT1B62GA024513; 1HGCT1B62GA097123; 1HGCT1B62GA069113 | 1HGCT1B62GA039108 | 1HGCT1B62GA062095; 1HGCT1B62GA006948 | 1HGCT1B62GA050724; 1HGCT1B62GA073260 | 1HGCT1B62GA067314; 1HGCT1B62GA025953; 1HGCT1B62GA089992 | 1HGCT1B62GA020624 | 1HGCT1B62GA027735; 1HGCT1B62GA028318

1HGCT1B62GA079267 |

1HGCT1B62GA022079

| 1HGCT1B62GA078393 | 1HGCT1B62GA013463; 1HGCT1B62GA048424 | 1HGCT1B62GA041229 | 1HGCT1B62GA014421 | 1HGCT1B62GA021692 | 1HGCT1B62GA092312; 1HGCT1B62GA040517 | 1HGCT1B62GA009901 | 1HGCT1B62GA059441 | 1HGCT1B62GA014208 | 1HGCT1B62GA000468 | 1HGCT1B62GA075106 | 1HGCT1B62GA009154 | 1HGCT1B62GA039867; 1HGCT1B62GA042090; 1HGCT1B62GA046933 | 1HGCT1B62GA006481 | 1HGCT1B62GA078829 | 1HGCT1B62GA011678

1HGCT1B62GA064252 | 1HGCT1B62GA000129 | 1HGCT1B62GA015830 | 1HGCT1B62GA008845 | 1HGCT1B62GA086980 | 1HGCT1B62GA031459; 1HGCT1B62GA021899; 1HGCT1B62GA090270 | 1HGCT1B62GA055454; 1HGCT1B62GA045250; 1HGCT1B62GA049136

1HGCT1B62GA065417 | 1HGCT1B62GA023930; 1HGCT1B62GA057463 | 1HGCT1B62GA096425 | 1HGCT1B62GA031106 | 1HGCT1B62GA057754

1HGCT1B62GA050786; 1HGCT1B62GA002799 | 1HGCT1B62GA040159

1HGCT1B62GA035544 | 1HGCT1B62GA051002; 1HGCT1B62GA083318 | 1HGCT1B62GA040128 | 1HGCT1B62GA076904; 1HGCT1B62GA052621 | 1HGCT1B62GA005024; 1HGCT1B62GA065515; 1HGCT1B62GA080189 | 1HGCT1B62GA013981

1HGCT1B62GA079799 | 1HGCT1B62GA013527; 1HGCT1B62GA099762; 1HGCT1B62GA051100 | 1HGCT1B62GA080953;

1HGCT1B62GA076949

| 1HGCT1B62GA093282; 1HGCT1B62GA062579 | 1HGCT1B62GA057852 | 1HGCT1B62GA053140; 1HGCT1B62GA001829 | 1HGCT1B62GA072674; 1HGCT1B62GA067720 | 1HGCT1B62GA039822; 1HGCT1B62GA059939 | 1HGCT1B62GA080760 | 1HGCT1B62GA069368 | 1HGCT1B62GA057043 | 1HGCT1B62GA066776 | 1HGCT1B62GA008134 | 1HGCT1B62GA069595; 1HGCT1B62GA045880 | 1HGCT1B62GA059360; 1HGCT1B62GA007615 | 1HGCT1B62GA068589; 1HGCT1B62GA071167 | 1HGCT1B62GA024169 | 1HGCT1B62GA018582 | 1HGCT1B62GA020770

1HGCT1B62GA035317; 1HGCT1B62GA059293 | 1HGCT1B62GA058662; 1HGCT1B62GA097798 | 1HGCT1B62GA009963 | 1HGCT1B62GA086039 | 1HGCT1B62GA097008

1HGCT1B62GA036368

1HGCT1B62GA036029; 1HGCT1B62GA017951; 1HGCT1B62GA082573 | 1HGCT1B62GA097221 | 1HGCT1B62GA042722; 1HGCT1B62GA038315 | 1HGCT1B62GA074585 | 1HGCT1B62GA064901 | 1HGCT1B62GA062050; 1HGCT1B62GA095162 | 1HGCT1B62GA040825 | 1HGCT1B62GA041036; 1HGCT1B62GA070701 | 1HGCT1B62GA074697 | 1HGCT1B62GA003113; 1HGCT1B62GA088437 | 1HGCT1B62GA089104; 1HGCT1B62GA031512 | 1HGCT1B62GA009574; 1HGCT1B62GA040632 | 1HGCT1B62GA068141 | 1HGCT1B62GA085389; 1HGCT1B62GA051954

1HGCT1B62GA007761; 1HGCT1B62GA043644 | 1HGCT1B62GA031655; 1HGCT1B62GA094075 | 1HGCT1B62GA065157 | 1HGCT1B62GA038671 | 1HGCT1B62GA067636 | 1HGCT1B62GA024592 | 1HGCT1B62GA027704; 1HGCT1B62GA034152; 1HGCT1B62GA004259 | 1HGCT1B62GA033891; 1HGCT1B62GA076837 | 1HGCT1B62GA056488 | 1HGCT1B62GA074618 | 1HGCT1B62GA049623 | 1HGCT1B62GA036760

1HGCT1B62GA013348; 1HGCT1B62GA097588

1HGCT1B62GA042252 | 1HGCT1B62GA001720; 1HGCT1B62GA075381; 1HGCT1B62GA093458 | 1HGCT1B62GA080483 | 1HGCT1B62GA055275 | 1HGCT1B62GA098210 | 1HGCT1B62GA075770 | 1HGCT1B62GA006030; 1HGCT1B62GA025659 | 1HGCT1B62GA074294 | 1HGCT1B62GA061240; 1HGCT1B62GA052926 | 1HGCT1B62GA004617; 1HGCT1B62GA080970; 1HGCT1B62GA060850 | 1HGCT1B62GA095825 | 1HGCT1B62GA051193 | 1HGCT1B62GA023832 | 1HGCT1B62GA010983 | 1HGCT1B62GA050657 | 1HGCT1B62GA084677

1HGCT1B62GA055891 | 1HGCT1B62GA044261 | 1HGCT1B62GA039772 | 1HGCT1B62GA019120 | 1HGCT1B62GA096439 | 1HGCT1B62GA051730; 1HGCT1B62GA044308 | 1HGCT1B62GA085473; 1HGCT1B62GA041537 | 1HGCT1B62GA004133

1HGCT1B62GA021806 | 1HGCT1B62GA049346; 1HGCT1B62GA065725; 1HGCT1B62GA025788; 1HGCT1B62GA036371 | 1HGCT1B62GA058046

1HGCT1B62GA005301 | 1HGCT1B62GA020686; 1HGCT1B62GA058967 | 1HGCT1B62GA016184 | 1HGCT1B62GA054093 | 1HGCT1B62GA085490

1HGCT1B62GA014922; 1HGCT1B62GA097641 | 1HGCT1B62GA050707 | 1HGCT1B62GA078748 | 1HGCT1B62GA000812; 1HGCT1B62GA009333; 1HGCT1B62GA031669 | 1HGCT1B62GA036483 | 1HGCT1B62GA007985; 1HGCT1B62GA039433 | 1HGCT1B62GA016315 | 1HGCT1B62GA029985 | 1HGCT1B62GA093427 | 1HGCT1B62GA052103; 1HGCT1B62GA030988 | 1HGCT1B62GA038749 | 1HGCT1B62GA031171; 1HGCT1B62GA023295 | 1HGCT1B62GA085909; 1HGCT1B62GA098479; 1HGCT1B62GA042476; 1HGCT1B62GA007579

1HGCT1B62GA027928 | 1HGCT1B62GA057768 | 1HGCT1B62GA053882

1HGCT1B62GA056555; 1HGCT1B62GA008277 | 1HGCT1B62GA074327; 1HGCT1B62GA041800 | 1HGCT1B62GA039318 | 1HGCT1B62GA032921 | 1HGCT1B62GA065563 | 1HGCT1B62GA025323 | 1HGCT1B62GA088194

1HGCT1B62GA049282 | 1HGCT1B62GA078152 | 1HGCT1B62GA045975 | 1HGCT1B62GA058872 | 1HGCT1B62GA029534 | 1HGCT1B62GA066535 | 1HGCT1B62GA070875 | 1HGCT1B62GA096408; 1HGCT1B62GA049153 | 1HGCT1B62GA045006; 1HGCT1B62GA008344 | 1HGCT1B62GA082119; 1HGCT1B62GA022227; 1HGCT1B62GA084095; 1HGCT1B62GA001104 | 1HGCT1B62GA028268 | 1HGCT1B62GA051081

1HGCT1B62GA086445 | 1HGCT1B62GA093119 | 1HGCT1B62GA083402; 1HGCT1B62GA024902 | 1HGCT1B62GA036659 |

1HGCT1B62GA023278

| 1HGCT1B62GA012930 | 1HGCT1B62GA041201 | 1HGCT1B62GA099261 | 1HGCT1B62GA034720 | 1HGCT1B62GA048858

1HGCT1B62GA054708 | 1HGCT1B62GA031882 | 1HGCT1B62GA046916 | 1HGCT1B62GA077762 | 1HGCT1B62GA027122; 1HGCT1B62GA033311

1HGCT1B62GA021109 | 1HGCT1B62GA027847; 1HGCT1B62GA098109 | 1HGCT1B62GA005573; 1HGCT1B62GA033986; 1HGCT1B62GA008814 | 1HGCT1B62GA020526; 1HGCT1B62GA037911; 1HGCT1B62GA019215; 1HGCT1B62GA073758 | 1HGCT1B62GA044406 | 1HGCT1B62GA030229 | 1HGCT1B62GA038296 | 1HGCT1B62GA046687; 1HGCT1B62GA061531 | 1HGCT1B62GA018470 | 1HGCT1B62GA055096 | 1HGCT1B62GA090284

1HGCT1B62GA012717; 1HGCT1B62GA063490 | 1HGCT1B62GA062405 | 1HGCT1B62GA017139 | 1HGCT1B62GA006318

1HGCT1B62GA041554; 1HGCT1B62GA001801 | 1HGCT1B62GA039934; 1HGCT1B62GA026679; 1HGCT1B62GA005475; 1HGCT1B62GA027489; 1HGCT1B62GA050416; 1HGCT1B62GA073646

1HGCT1B62GA095498

1HGCT1B62GA066289 | 1HGCT1B62GA060363 | 1HGCT1B62GA038654 | 1HGCT1B62GA033101; 1HGCT1B62GA043529 | 1HGCT1B62GA012152 | 1HGCT1B62GA002009

1HGCT1B62GA046530; 1HGCT1B62GA003001; 1HGCT1B62GA019778 | 1HGCT1B62GA075753 | 1HGCT1B62GA041988 | 1HGCT1B62GA087448 | 1HGCT1B62GA027041 | 1HGCT1B62GA010210; 1HGCT1B62GA004827 | 1HGCT1B62GA018114 | 1HGCT1B62GA061237; 1HGCT1B62GA089247 | 1HGCT1B62GA034104 | 1HGCT1B62GA098501 | 1HGCT1B62GA001989 | 1HGCT1B62GA060525 | 1HGCT1B62GA054739

1HGCT1B62GA048018; 1HGCT1B62GA031378 | 1HGCT1B62GA001040 | 1HGCT1B62GA060587 | 1HGCT1B62GA031462; 1HGCT1B62GA000065 | 1HGCT1B62GA095923 | 1HGCT1B62GA044034; 1HGCT1B62GA099020; 1HGCT1B62GA038346 | 1HGCT1B62GA055308 | 1HGCT1B62GA016069 | 1HGCT1B62GA048634 | 1HGCT1B62GA035124; 1HGCT1B62GA068463; 1HGCT1B62GA055762 |

1HGCT1B62GA021577

| 1HGCT1B62GA062145 | 1HGCT1B62GA054756 | 1HGCT1B62GA029713; 1HGCT1B62GA076305; 1HGCT1B62GA031316; 1HGCT1B62GA074909; 1HGCT1B62GA081066 | 1HGCT1B62GA067653; 1HGCT1B62GA056670; 1HGCT1B62GA091080

1HGCT1B62GA046172 | 1HGCT1B62GA055485 | 1HGCT1B62GA057981 | 1HGCT1B62GA071542; 1HGCT1B62GA003046 | 1HGCT1B62GA020574 | 1HGCT1B62GA048794 | 1HGCT1B62GA093699; 1HGCT1B62GA059505 | 1HGCT1B62GA042624 | 1HGCT1B62GA016931; 1HGCT1B62GA099941; 1HGCT1B62GA095839; 1HGCT1B62GA006643 | 1HGCT1B62GA055941 | 1HGCT1B62GA040579 | 1HGCT1B62GA001006 | 1HGCT1B62GA008229; 1HGCT1B62GA017707 | 1HGCT1B62GA035026 | 1HGCT1B62GA063411 | 1HGCT1B62GA076403 | 1HGCT1B62GA001197 | 1HGCT1B62GA046754; 1HGCT1B62GA002740 | 1HGCT1B62GA006089; 1HGCT1B62GA038041 | 1HGCT1B62GA099907; 1HGCT1B62GA055079 | 1HGCT1B62GA057849 | 1HGCT1B62GA090074 | 1HGCT1B62GA017965;

1HGCT1B62GA059519

| 1HGCT1B62GA077843; 1HGCT1B62GA052425

1HGCT1B62GA065370 | 1HGCT1B62GA056605 | 1HGCT1B62GA039965; 1HGCT1B62GA010322; 1HGCT1B62GA056071 | 1HGCT1B62GA083061 | 1HGCT1B62GA008103 | 1HGCT1B62GA017805; 1HGCT1B62GA037908; 1HGCT1B62GA090642 | 1HGCT1B62GA012958; 1HGCT1B62GA066583 | 1HGCT1B62GA071282 | 1HGCT1B62GA053378; 1HGCT1B62GA093511 | 1HGCT1B62GA027525 | 1HGCT1B62GA091709

1HGCT1B62GA076269 | 1HGCT1B62GA056457; 1HGCT1B62GA091693; 1HGCT1B62GA073789; 1HGCT1B62GA081701; 1HGCT1B62GA066356 | 1HGCT1B62GA022549; 1HGCT1B62GA035866 | 1HGCT1B62GA044535 | 1HGCT1B62GA073209; 1HGCT1B62GA058290 | 1HGCT1B62GA065742 | 1HGCT1B62GA042395 | 1HGCT1B62GA052540 | 1HGCT1B62GA010658 | 1HGCT1B62GA082959 | 1HGCT1B62GA019621 | 1HGCT1B62GA018209 | 1HGCT1B62GA001913 | 1HGCT1B62GA097882 | 1HGCT1B62GA080192; 1HGCT1B62GA030585 | 1HGCT1B62GA079284 | 1HGCT1B62GA051811; 1HGCT1B62GA067605; 1HGCT1B62GA066034 | 1HGCT1B62GA040341

1HGCT1B62GA003841 | 1HGCT1B62GA010692 | 1HGCT1B62GA075428 | 1HGCT1B62GA069662 | 1HGCT1B62GA071976 | 1HGCT1B62GA042199; 1HGCT1B62GA023801 | 1HGCT1B62GA079933 | 1HGCT1B62GA093783 | 1HGCT1B62GA030487; 1HGCT1B62GA039142 | 1HGCT1B62GA094268

1HGCT1B62GA067099 | 1HGCT1B62GA085697 | 1HGCT1B62GA020610; 1HGCT1B62GA025516 | 1HGCT1B62GA061853 | 1HGCT1B62GA099387; 1HGCT1B62GA047192 | 1HGCT1B62GA060931

1HGCT1B62GA023197 | 1HGCT1B62GA009395 | 1HGCT1B62GA093430 |

1HGCT1B62GA0230371HGCT1B62GA076966 | 1HGCT1B62GA056474 | 1HGCT1B62GA020977 | 1HGCT1B62GA045796 | 1HGCT1B62GA091015 | 1HGCT1B62GA087899 | 1HGCT1B62GA086414 | 1HGCT1B62GA061366 | 1HGCT1B62GA045085 | 1HGCT1B62GA084176; 1HGCT1B62GA059925 | 1HGCT1B62GA076062 | 1HGCT1B62GA019134 | 1HGCT1B62GA080306 | 1HGCT1B62GA008439 | 1HGCT1B62GA023023 | 1HGCT1B62GA097039 | 1HGCT1B62GA043871 | 1HGCT1B62GA038363; 1HGCT1B62GA054563; 1HGCT1B62GA068768; 1HGCT1B62GA083125; 1HGCT1B62GA056734 | 1HGCT1B62GA048102; 1HGCT1B62GA019456

1HGCT1B62GA094867

1HGCT1B62GA053834; 1HGCT1B62GA013088 | 1HGCT1B62GA052991 | 1HGCT1B62GA099437; 1HGCT1B62GA043000 | 1HGCT1B62GA092763 | 1HGCT1B62GA033874; 1HGCT1B62GA087904 | 1HGCT1B62GA085201; 1HGCT1B62GA066793; 1HGCT1B62GA056233 | 1HGCT1B62GA021014 | 1HGCT1B62GA092570 | 1HGCT1B62GA046348; 1HGCT1B62GA054630 | 1HGCT1B62GA024222 | 1HGCT1B62GA058774 | 1HGCT1B62GA022339; 1HGCT1B62GA046401 | 1HGCT1B62GA047886 | 1HGCT1B62GA098014 | 1HGCT1B62GA036516 | 1HGCT1B62GA085506 |

1HGCT1B62GA016962

| 1HGCT1B62GA052005 | 1HGCT1B62GA006321 | 1HGCT1B62GA058113; 1HGCT1B62GA066213 | 1HGCT1B62GA013933 | 1HGCT1B62GA085442

1HGCT1B62GA066860; 1HGCT1B62GA083304 | 1HGCT1B62GA017738; 1HGCT1B62GA001068; 1HGCT1B62GA014807 | 1HGCT1B62GA027007 | 1HGCT1B62GA066437; 1HGCT1B62GA052635 | 1HGCT1B62GA099969; 1HGCT1B62GA088647; 1HGCT1B62GA021742; 1HGCT1B62GA092441 | 1HGCT1B62GA094996 | 1HGCT1B62GA037021 | 1HGCT1B62GA054658; 1HGCT1B62GA077986 | 1HGCT1B62GA098708 | 1HGCT1B62GA076790 | 1HGCT1B62GA045488; 1HGCT1B62GA080869; 1HGCT1B62GA094061 | 1HGCT1B62GA096585 | 1HGCT1B62GA097574 | 1HGCT1B62GA081732 | 1HGCT1B62GA036497 | 1HGCT1B62GA076708

1HGCT1B62GA052361; 1HGCT1B62GA041747; 1HGCT1B62GA054675; 1HGCT1B62GA024852 | 1HGCT1B62GA000700 | 1HGCT1B62GA043269 | 1HGCT1B62GA026360 |

1HGCT1B62GA0229241HGCT1B62GA075624; 1HGCT1B62GA070259; 1HGCT1B62GA080919; 1HGCT1B62GA085179 | 1HGCT1B62GA069077 | 1HGCT1B62GA018162

1HGCT1B62GA060265; 1HGCT1B62GA047242 | 1HGCT1B62GA016699 | 1HGCT1B62GA019019 | 1HGCT1B62GA039609 | 1HGCT1B62GA072870 | 1HGCT1B62GA010725 | 1HGCT1B62GA081391 | 1HGCT1B62GA039190; 1HGCT1B62GA056460 | 1HGCT1B62GA070312 | 1HGCT1B62GA086400

1HGCT1B62GA019165; 1HGCT1B62GA075204 | 1HGCT1B62GA032708 | 1HGCT1B62GA009655 | 1HGCT1B62GA088938 | 1HGCT1B62GA069130; 1HGCT1B62GA020980 | 1HGCT1B62GA076451 | 1HGCT1B62GA086428; 1HGCT1B62GA075526 | 1HGCT1B62GA019098

1HGCT1B62GA034815; 1HGCT1B62GA073212; 1HGCT1B62GA044356 | 1HGCT1B62GA090771; 1HGCT1B62GA028514 | 1HGCT1B62GA085828 | 1HGCT1B62GA047435 | 1HGCT1B62GA096604; 1HGCT1B62GA054997; 1HGCT1B62GA068091; 1HGCT1B62GA008523

1HGCT1B62GA052134 | 1HGCT1B62GA064946 | 1HGCT1B62GA016170 | 1HGCT1B62GA033549 | 1HGCT1B62GA079012; 1HGCT1B62GA050044 | 1HGCT1B62GA004875; 1HGCT1B62GA007047; 1HGCT1B62GA082234 | 1HGCT1B62GA008294 | 1HGCT1B62GA083772 | 1HGCT1B62GA010885; 1HGCT1B62GA039948 | 1HGCT1B62GA036712 | 1HGCT1B62GA082511 | 1HGCT1B62GA093069 | 1HGCT1B62GA089989 | 1HGCT1B62GA024379; 1HGCT1B62GA060721 | 1HGCT1B62GA089068; 1HGCT1B62GA046897; 1HGCT1B62GA087529; 1HGCT1B62GA097140 | 1HGCT1B62GA013429; 1HGCT1B62GA039528; 1HGCT1B62GA030859 | 1HGCT1B62GA055356 | 1HGCT1B62GA010370 | 1HGCT1B62GA072576 | 1HGCT1B62GA013253 | 1HGCT1B62GA040887 | 1HGCT1B62GA093721 | 1HGCT1B62GA075347 | 1HGCT1B62GA096571; 1HGCT1B62GA026794 | 1HGCT1B62GA071458; 1HGCT1B62GA044745 | 1HGCT1B62GA001166 | 1HGCT1B62GA072190; 1HGCT1B62GA019294; 1HGCT1B62GA064347 | 1HGCT1B62GA088275 | 1HGCT1B62GA015858 | 1HGCT1B62GA077048 | 1HGCT1B62GA024799 | 1HGCT1B62GA031560 | 1HGCT1B62GA033714 | 1HGCT1B62GA013060; 1HGCT1B62GA035267 | 1HGCT1B62GA000471 |

1HGCT1B62GA066566

; 1HGCT1B62GA021949; 1HGCT1B62GA091063; 1HGCT1B62GA027265 | 1HGCT1B62GA008635; 1HGCT1B62GA097946 | 1HGCT1B62GA017853 | 1HGCT1B62GA091225; 1HGCT1B62GA083707; 1HGCT1B62GA010823 | 1HGCT1B62GA096957; 1HGCT1B62GA085554 | 1HGCT1B62GA002642; 1HGCT1B62GA083481; 1HGCT1B62GA030912 | 1HGCT1B62GA016623; 1HGCT1B62GA016363 | 1HGCT1B62GA069693

1HGCT1B62GA015262 | 1HGCT1B62GA093637 | 1HGCT1B62GA022051; 1HGCT1B62GA007890; 1HGCT1B62GA065272 | 1HGCT1B62GA023880; 1HGCT1B62GA064333 | 1HGCT1B62GA027170

1HGCT1B62GA019232 | 1HGCT1B62GA094237 | 1HGCT1B62GA039173; 1HGCT1B62GA052988; 1HGCT1B62GA011115; 1HGCT1B62GA048701 | 1HGCT1B62GA009204 | 1HGCT1B62GA053283 | 1HGCT1B62GA098532 | 1HGCT1B62GA096960 | 1HGCT1B62GA036399 | 1HGCT1B62GA023989 | 1HGCT1B62GA004052 | 1HGCT1B62GA007470; 1HGCT1B62GA002110; 1HGCT1B62GA079396 | 1HGCT1B62GA023538 | 1HGCT1B62GA039402 | 1HGCT1B62GA066681 | 1HGCT1B62GA063019 | 1HGCT1B62GA088731

1HGCT1B62GA017576; 1HGCT1B62GA028576 |

1HGCT1B62GA067765

| 1HGCT1B62GA041196; 1HGCT1B62GA071959; 1HGCT1B62GA014337; 1HGCT1B62GA011941 | 1HGCT1B62GA062162 | 1HGCT1B62GA054336 | 1HGCT1B62GA041599 | 1HGCT1B62GA084467 | 1HGCT1B62GA006710

1HGCT1B62GA026696 | 1HGCT1B62GA048262 | 1HGCT1B62GA071024; 1HGCT1B62GA060511 | 1HGCT1B62GA061805 | 1HGCT1B62GA031350 | 1HGCT1B62GA064056; 1HGCT1B62GA009669 | 1HGCT1B62GA062159 | 1HGCT1B62GA058712 | 1HGCT1B62GA073971

1HGCT1B62GA095078; 1HGCT1B62GA049699 | 1HGCT1B62GA063361 | 1HGCT1B62GA065675 | 1HGCT1B62GA070469; 1HGCT1B62GA082105 | 1HGCT1B62GA065692; 1HGCT1B62GA004648; 1HGCT1B62GA062274; 1HGCT1B62GA011213; 1HGCT1B62GA087093; 1HGCT1B62GA031333 | 1HGCT1B62GA089846 | 1HGCT1B62GA030652 | 1HGCT1B62GA018775 | 1HGCT1B62GA008795; 1HGCT1B62GA060203 | 1HGCT1B62GA082685 | 1HGCT1B62GA080225

1HGCT1B62GA076286; 1HGCT1B62GA008957; 1HGCT1B62GA017593 | 1HGCT1B62GA032840 | 1HGCT1B62GA092486; 1HGCT1B62GA039464; 1HGCT1B62GA003970 | 1HGCT1B62GA004438; 1HGCT1B62GA058404; 1HGCT1B62GA092214 | 1HGCT1B62GA087059; 1HGCT1B62GA086235; 1HGCT1B62GA015827 | 1HGCT1B62GA059696 | 1HGCT1B62GA062646 | 1HGCT1B62GA044468 |

1HGCT1B62GA066759

| 1HGCT1B62GA093492 | 1HGCT1B62GA079639 | 1HGCT1B62GA090298 | 1HGCT1B62GA019716 | 1HGCT1B62GA096991 | 1HGCT1B62GA042817 | 1HGCT1B62GA035382 | 1HGCT1B62GA003743; 1HGCT1B62GA074960; 1HGCT1B62GA020185; 1HGCT1B62GA005105; 1HGCT1B62GA003712 | 1HGCT1B62GA004116 | 1HGCT1B62GA018548 | 1HGCT1B62GA056975; 1HGCT1B62GA019280 | 1HGCT1B62GA047841; 1HGCT1B62GA004939 | 1HGCT1B62GA082833 | 1HGCT1B62GA075932; 1HGCT1B62GA049203 | 1HGCT1B62GA002947; 1HGCT1B62GA099972; 1HGCT1B62GA079897 | 1HGCT1B62GA081939 | 1HGCT1B62GA096084; 1HGCT1B62GA005704

1HGCT1B62GA011597 | 1HGCT1B62GA079883; 1HGCT1B62GA033373; 1HGCT1B62GA063876; 1HGCT1B62GA078183 | 1HGCT1B62GA052912; 1HGCT1B62GA033115 | 1HGCT1B62GA007193 | 1HGCT1B62GA033048

1HGCT1B62GA061397; 1HGCT1B62GA053042; 1HGCT1B62GA012376; 1HGCT1B62GA024317; 1HGCT1B62GA014015; 1HGCT1B62GA083237

1HGCT1B62GA052327 | 1HGCT1B62GA090804 | 1HGCT1B62GA057284 | 1HGCT1B62GA070262 | 1HGCT1B62GA071041; 1HGCT1B62GA056698 | 1HGCT1B62GA013107 | 1HGCT1B62GA009588; 1HGCT1B62GA056684 | 1HGCT1B62GA006335; 1HGCT1B62GA079818

1HGCT1B62GA057141 | 1HGCT1B62GA032868; 1HGCT1B62GA092973 | 1HGCT1B62GA005850 | 1HGCT1B62GA098143 | 1HGCT1B62GA019229 | 1HGCT1B62GA083142; 1HGCT1B62GA011731; 1HGCT1B62GA091967;

1HGCT1B62GA051856

; 1HGCT1B62GA066986

1HGCT1B62GA080547; 1HGCT1B62GA063263 | 1HGCT1B62GA005332 | 1HGCT1B62GA021000 | 1HGCT1B62GA090060 | 1HGCT1B62GA006531; 1HGCT1B62GA081861

1HGCT1B62GA075493

1HGCT1B62GA057897 | 1HGCT1B62GA044065; 1HGCT1B62GA076773 | 1HGCT1B62GA022132 | 1HGCT1B62GA029825 | 1HGCT1B62GA077003 | 1HGCT1B62GA047449 | 1HGCT1B62GA083478 | 1HGCT1B62GA027671; 1HGCT1B62GA069578; 1HGCT1B62GA086316 | 1HGCT1B62GA045278 | 1HGCT1B62GA003838; 1HGCT1B62GA070827 | 1HGCT1B62GA006397 | 1HGCT1B62GA026231 | 1HGCT1B62GA091872 | 1HGCT1B62GA064235; 1HGCT1B62GA049248 | 1HGCT1B62GA040064 | 1HGCT1B62GA096411 | 1HGCT1B62GA035205; 1HGCT1B62GA047466; 1HGCT1B62GA047788 | 1HGCT1B62GA013057; 1HGCT1B62GA080614 | 1HGCT1B62GA043014 | 1HGCT1B62GA067345 | 1HGCT1B62GA020123 | 1HGCT1B62GA053414; 1HGCT1B62GA022910

1HGCT1B62GA028254; 1HGCT1B62GA038007 |

1HGCT1B62GA070486

| 1HGCT1B62GA014581 | 1HGCT1B62GA028335 | 1HGCT1B62GA081956 | 1HGCT1B62GA059584 | 1HGCT1B62GA042784 | 1HGCT1B62GA034314

1HGCT1B62GA050318; 1HGCT1B62GA035513 | 1HGCT1B62GA049881 | 1HGCT1B62GA018551 | 1HGCT1B62GA019179; 1HGCT1B62GA027850 | 1HGCT1B62GA008621 | 1HGCT1B62GA011311; 1HGCT1B62GA003466; 1HGCT1B62GA015813 | 1HGCT1B62GA052229; 1HGCT1B62GA018971 | 1HGCT1B62GA099289; 1HGCT1B62GA080208 | 1HGCT1B62GA063246; 1HGCT1B62GA005542; 1HGCT1B62GA053428; 1HGCT1B62GA075848 | 1HGCT1B62GA009364 | 1HGCT1B62GA096635; 1HGCT1B62GA065160 | 1HGCT1B62GA007176 | 1HGCT1B62GA049900 | 1HGCT1B62GA009784; 1HGCT1B62GA063750; 1HGCT1B62GA063716; 1HGCT1B62GA055146 | 1HGCT1B62GA004763 | 1HGCT1B62GA064879; 1HGCT1B62GA095422 | 1HGCT1B62GA003855 | 1HGCT1B62GA053848; 1HGCT1B62GA035351 | 1HGCT1B62GA099678; 1HGCT1B62GA026388 | 1HGCT1B62GA030568; 1HGCT1B62GA088986; 1HGCT1B62GA086705 | 1HGCT1B62GA042669; 1HGCT1B62GA005038 | 1HGCT1B62GA035172 | 1HGCT1B62GA089541 | 1HGCT1B62GA027752 | 1HGCT1B62GA031798 | 1HGCT1B62GA025774; 1HGCT1B62GA018758 | 1HGCT1B62GA099891 | 1HGCT1B62GA066194 | 1HGCT1B62GA056118

1HGCT1B62GA055194 | 1HGCT1B62GA048083; 1HGCT1B62GA000339; 1HGCT1B62GA044373 | 1HGCT1B62GA072769; 1HGCT1B62GA023846 | 1HGCT1B62GA066292 | 1HGCT1B62GA021028 | 1HGCT1B62GA059875 | 1HGCT1B62GA072223; 1HGCT1B62GA029727

1HGCT1B62GA071007; 1HGCT1B62GA097042 | 1HGCT1B62GA020509 | 1HGCT1B62GA033664 | 1HGCT1B62GA003337; 1HGCT1B62GA016556 | 1HGCT1B62GA077194 | 1HGCT1B62GA084033 | 1HGCT1B62GA024124 | 1HGCT1B62GA030800; 1HGCT1B62GA037889; 1HGCT1B62GA027721 | 1HGCT1B62GA075736 | 1HGCT1B62GA018565 | 1HGCT1B62GA078605; 1HGCT1B62GA034538 | 1HGCT1B62GA060377 | 1HGCT1B62GA024866; 1HGCT1B62GA083836 | 1HGCT1B62GA091211 | 1HGCT1B62GA045779 | 1HGCT1B62GA075283; 1HGCT1B62GA060220; 1HGCT1B62GA004651

1HGCT1B62GA046270 | 1HGCT1B62GA072741; 1HGCT1B62GA094030 | 1HGCT1B62GA026522 | 1HGCT1B62GA047872; 1HGCT1B62GA056751 | 1HGCT1B62GA054935 | 1HGCT1B62GA072867; 1HGCT1B62GA029100; 1HGCT1B62GA065059; 1HGCT1B62GA088728 | 1HGCT1B62GA001085 | 1HGCT1B62GA056636 | 1HGCT1B62GA004407 | 1HGCT1B62GA082766; 1HGCT1B62GA091595; 1HGCT1B62GA074683; 1HGCT1B62GA096005 | 1HGCT1B62GA081648 | 1HGCT1B62GA092391; 1HGCT1B62GA037049; 1HGCT1B62GA052344 | 1HGCT1B62GA031977 | 1HGCT1B62GA000650; 1HGCT1B62GA046219; 1HGCT1B62GA070472; 1HGCT1B62GA075168 | 1HGCT1B62GA055955 | 1HGCT1B62GA088700; 1HGCT1B62GA028724; 1HGCT1B62GA050982 | 1HGCT1B62GA002706 | 1HGCT1B62GA053249 |

1HGCT1B62GA028156

| 1HGCT1B62GA024933;

1HGCT1B62GA005119

| 1HGCT1B62GA013298; 1HGCT1B62GA024818

1HGCT1B62GA014516 | 1HGCT1B62GA016203

1HGCT1B62GA075896; 1HGCT1B62GA095047; 1HGCT1B62GA098580 | 1HGCT1B62GA010840; 1HGCT1B62GA040789; 1HGCT1B62GA008554 | 1HGCT1B62GA044082; 1HGCT1B62GA025189 | 1HGCT1B62GA082010 | 1HGCT1B62GA050495

1HGCT1B62GA005007; 1HGCT1B62GA062971 | 1HGCT1B62GA011289 | 1HGCT1B62GA046379 | 1HGCT1B62GA092794

1HGCT1B62GA077549 | 1HGCT1B62GA088454 | 1HGCT1B62GA022745 | 1HGCT1B62GA087238 | 1HGCT1B62GA005976 | 1HGCT1B62GA061318

1HGCT1B62GA085831; 1HGCT1B62GA075574; 1HGCT1B62GA074778 | 1HGCT1B62GA092164 | 1HGCT1B62GA073632 | 1HGCT1B62GA058757 | 1HGCT1B62GA071184 | 1HGCT1B62GA076238 | 1HGCT1B62GA015956; 1HGCT1B62GA099566 | 1HGCT1B62GA088650; 1HGCT1B62GA076630 | 1HGCT1B62GA085649 | 1HGCT1B62GA083111 | 1HGCT1B62GA019442 | 1HGCT1B62GA077468 | 1HGCT1B62GA064462; 1HGCT1B62GA079026 | 1HGCT1B62GA077163 | 1HGCT1B62GA088664 | 1HGCT1B62GA012605 | 1HGCT1B62GA058760 | 1HGCT1B62GA047127

1HGCT1B62GA002267 | 1HGCT1B62GA021062 | 1HGCT1B62GA085165 | 1HGCT1B62GA030411; 1HGCT1B62GA035057; 1HGCT1B62GA017092 | 1HGCT1B62GA017173 | 1HGCT1B62GA083917; 1HGCT1B62GA027492; 1HGCT1B62GA065322 | 1HGCT1B62GA000597 | 1HGCT1B62GA096442; 1HGCT1B62GA095484 | 1HGCT1B62GA006268; 1HGCT1B62GA030957

1HGCT1B62GA082279 | 1HGCT1B62GA092553 | 1HGCT1B62GA000745 | 1HGCT1B62GA000941 | 1HGCT1B62GA095548 | 1HGCT1B62GA077325; 1HGCT1B62GA028450 | 1HGCT1B62GA005380 | 1HGCT1B62GA034653 | 1HGCT1B62GA010837; 1HGCT1B62GA079253; 1HGCT1B62GA036841 | 1HGCT1B62GA035060 | 1HGCT1B62GA090849; 1HGCT1B62GA082590; 1HGCT1B62GA010868 | 1HGCT1B62GA066227

1HGCT1B62GA085229

1HGCT1B62GA049847; 1HGCT1B62GA069967; 1HGCT1B62GA003659 | 1HGCT1B62GA056359

1HGCT1B62GA032370

1HGCT1B62GA023202

1HGCT1B62GA025418 | 1HGCT1B62GA009431 | 1HGCT1B62GA018131; 1HGCT1B62GA006545 | 1HGCT1B62GA024690

1HGCT1B62GA057365 | 1HGCT1B62GA036273 | 1HGCT1B62GA046818 | 1HGCT1B62GA055065 | 1HGCT1B62GA028870; 1HGCT1B62GA001393 | 1HGCT1B62GA089345 | 1HGCT1B62GA024382 | 1HGCT1B62GA093640 | 1HGCT1B62GA073680 | 1HGCT1B62GA032580; 1HGCT1B62GA047001; 1HGCT1B62GA061349

1HGCT1B62GA051680

1HGCT1B62GA096702 | 1HGCT1B62GA029758; 1HGCT1B62GA057303 | 1HGCT1B62GA034524 | 1HGCT1B62GA022728 | 1HGCT1B62GA086896; 1HGCT1B62GA032742 | 1HGCT1B62GA037133; 1HGCT1B62GA006707 | 1HGCT1B62GA082170 | 1HGCT1B62GA016427

1HGCT1B62GA092990; 1HGCT1B62GA041232 | 1HGCT1B62GA091905 | 1HGCT1B62GA002589 | 1HGCT1B62GA085571 | 1HGCT1B62GA078409 | 1HGCT1B62GA016301; 1HGCT1B62GA096778 | 1HGCT1B62GA082914; 1HGCT1B62GA000373 | 1HGCT1B62GA031414;

1HGCT1B62GA0284021HGCT1B62GA071640; 1HGCT1B62GA077812 | 1HGCT1B62GA068088 | 1HGCT1B62GA079303 | 1HGCT1B62GA010871 | 1HGCT1B62GA018730 | 1HGCT1B62GA023958 | 1HGCT1B62GA069029 | 1HGCT1B62GA094173 | 1HGCT1B62GA008456 | 1HGCT1B62GA020543; 1HGCT1B62GA022017; 1HGCT1B62GA068186; 1HGCT1B62GA025239 | 1HGCT1B62GA057480 | 1HGCT1B62GA091144; 1HGCT1B62GA091516; 1HGCT1B62GA085568 | 1HGCT1B62GA046673

1HGCT1B62GA029114 | 1HGCT1B62GA098529 | 1HGCT1B62GA098305

1HGCT1B62GA097493; 1HGCT1B62GA030702; 1HGCT1B62GA039240 | 1HGCT1B62GA040906 | 1HGCT1B62GA067815 | 1HGCT1B62GA004018

1HGCT1B62GA030330 | 1HGCT1B62GA025631 | 1HGCT1B62GA046589; 1HGCT1B62GA080791; 1HGCT1B62GA019568 | 1HGCT1B62GA019666

1HGCT1B62GA090933

1HGCT1B62GA045152 | 1HGCT1B62GA082508; 1HGCT1B62GA084775 | 1HGCT1B62GA097154 | 1HGCT1B62GA008912 | 1HGCT1B62GA013091 | 1HGCT1B62GA022700 | 1HGCT1B62GA087479; 1HGCT1B62GA084310 | 1HGCT1B62GA068639; 1HGCT1B62GA033731 | 1HGCT1B62GA028495 | 1HGCT1B62GA086574; 1HGCT1B62GA082069; 1HGCT1B62GA069919 | 1HGCT1B62GA075140 | 1HGCT1B62GA077180 | 1HGCT1B62GA014189 | 1HGCT1B62GA007906; 1HGCT1B62GA048763; 1HGCT1B62GA051873; 1HGCT1B62GA049783 | 1HGCT1B62GA053008

1HGCT1B62GA039769; 1HGCT1B62GA004522; 1HGCT1B62GA020395

1HGCT1B62GA057396 | 1HGCT1B62GA034460

1HGCT1B62GA008764; 1HGCT1B62GA068480 | 1HGCT1B62GA012135; 1HGCT1B62GA083139 | 1HGCT1B62GA034474 | 1HGCT1B62GA047144 | 1HGCT1B62GA069984 | 1HGCT1B62GA076434; 1HGCT1B62GA014158 | 1HGCT1B62GA037052; 1HGCT1B62GA084355; 1HGCT1B62GA010501 | 1HGCT1B62GA026472 | 1HGCT1B62GA073355; 1HGCT1B62GA055616 | 1HGCT1B62GA077437 | 1HGCT1B62GA016394; 1HGCT1B62GA043255 | 1HGCT1B62GA095761; 1HGCT1B62GA023507 | 1HGCT1B62GA000048; 1HGCT1B62GA020106 | 1HGCT1B62GA018016; 1HGCT1B62GA053347 | 1HGCT1B62GA067085 | 1HGCT1B62GA007968 | 1HGCT1B62GA062999; 1HGCT1B62GA076756; 1HGCT1B62GA016458 |

1HGCT1B62GA084016

; 1HGCT1B62GA069242 | 1HGCT1B62GA046267 | 1HGCT1B62GA000115; 1HGCT1B62GA075087; 1HGCT1B62GA003502 | 1HGCT1B62GA021465 | 1HGCT1B62GA032644 | 1HGCT1B62GA021952 | 1HGCT1B62GA000910 | 1HGCT1B62GA089281; 1HGCT1B62GA050996

1HGCT1B62GA092018 | 1HGCT1B62GA081620; 1HGCT1B62GA068785; 1HGCT1B62GA073517; 1HGCT1B62GA039237; 1HGCT1B62GA002608 | 1HGCT1B62GA065871; 1HGCT1B62GA075218 | 1HGCT1B62GA054062 | 1HGCT1B62GA012006; 1HGCT1B62GA040016 | 1HGCT1B62GA042705 | 1HGCT1B62GA024446; 1HGCT1B62GA098949; 1HGCT1B62GA072271; 1HGCT1B62GA034040 | 1HGCT1B62GA069211 | 1HGCT1B62GA010921 | 1HGCT1B62GA035981 | 1HGCT1B62GA006738

1HGCT1B62GA004360 | 1HGCT1B62GA066602 | 1HGCT1B62GA085358; 1HGCT1B62GA055969 | 1HGCT1B62GA035740; 1HGCT1B62GA011275; 1HGCT1B62GA054711; 1HGCT1B62GA090656 | 1HGCT1B62GA086008; 1HGCT1B62GA041845 | 1HGCT1B62GA063960 | 1HGCT1B62GA028996 | 1HGCT1B62GA063375; 1HGCT1B62GA011650 | 1HGCT1B62GA056510; 1HGCT1B62GA021160 | 1HGCT1B62GA055292

1HGCT1B62GA010966 | 1HGCT1B62GA037956; 1HGCT1B62GA025032 | 1HGCT1B62GA097073 | 1HGCT1B62GA039061 | 1HGCT1B62GA058323 | 1HGCT1B62GA011177; 1HGCT1B62GA092567 | 1HGCT1B62GA014743 | 1HGCT1B62GA003242; 1HGCT1B62GA009185 | 1HGCT1B62GA091564; 1HGCT1B62GA049525 | 1HGCT1B62GA018260 | 1HGCT1B62GA055390; 1HGCT1B62GA052313; 1HGCT1B62GA070116 | 1HGCT1B62GA055521; 1HGCT1B62GA038184 | 1HGCT1B62GA002317; 1HGCT1B62GA074053 | 1HGCT1B62GA053235 | 1HGCT1B62GA095968 | 1HGCT1B62GA067961 | 1HGCT1B62GA002057; 1HGCT1B62GA060105; 1HGCT1B62GA085375 | 1HGCT1B62GA024785; 1HGCT1B62GA073842 | 1HGCT1B62GA027797 | 1HGCT1B62GA054823 | 1HGCT1B62GA001376 | 1HGCT1B62GA001572 | 1HGCT1B62GA038038 | 1HGCT1B62GA041697 | 1HGCT1B62GA023667 | 1HGCT1B62GA088809; 1HGCT1B62GA017710 | 1HGCT1B62GA031879; 1HGCT1B62GA061867; 1HGCT1B62GA012278; 1HGCT1B62GA069841 | 1HGCT1B62GA075882 | 1HGCT1B62GA060881 | 1HGCT1B62GA064090 | 1HGCT1B62GA024186; 1HGCT1B62GA003676 | 1HGCT1B62GA006822; 1HGCT1B62GA067247 | 1HGCT1B62GA002107 | 1HGCT1B62GA048682 | 1HGCT1B62GA054322 | 1HGCT1B62GA081990 | 1HGCT1B62GA022681 | 1HGCT1B62GA080113 | 1HGCT1B62GA064106; 1HGCT1B62GA062713 | 1HGCT1B62GA060802; 1HGCT1B62GA061724 | 1HGCT1B62GA047483; 1HGCT1B62GA024754; 1HGCT1B62GA008943 | 1HGCT1B62GA088390 | 1HGCT1B62GA050951; 1HGCT1B62GA088115 | 1HGCT1B62GA078670 |

1HGCT1B62GA082587

| 1HGCT1B62GA046799; 1HGCT1B62GA010479 | 1HGCT1B62GA001152; 1HGCT1B62GA020137 | 1HGCT1B62GA061271

1HGCT1B62GA019599; 1HGCT1B62GA023992 | 1HGCT1B62GA035821; 1HGCT1B62GA051310; 1HGCT1B62GA000292; 1HGCT1B62GA026309; 1HGCT1B62GA011700; 1HGCT1B62GA099499; 1HGCT1B62GA019974 | 1HGCT1B62GA071864 | 1HGCT1B62GA099664

1HGCT1B62GA089457 | 1HGCT1B62GA009767; 1HGCT1B62GA090057 | 1HGCT1B62GA068057; 1HGCT1B62GA083321 | 1HGCT1B62GA030182 | 1HGCT1B62GA022521 | 1HGCT1B62GA049802 | 1HGCT1B62GA003547; 1HGCT1B62GA041540; 1HGCT1B62GA042803 | 1HGCT1B62GA073792 | 1HGCT1B62GA033339 | 1HGCT1B62GA015276

1HGCT1B62GA080256; 1HGCT1B62GA010014 | 1HGCT1B62GA001653 | 1HGCT1B62GA083853 | 1HGCT1B62GA029307; 1HGCT1B62GA018789 | 1HGCT1B62GA097476

1HGCT1B62GA084937 | 1HGCT1B62GA096165 | 1HGCT1B62GA095372 | 1HGCT1B62GA001300; 1HGCT1B62GA097624 | 1HGCT1B62GA042171; 1HGCT1B62GA062601

1HGCT1B62GA073243 | 1HGCT1B62GA038993; 1HGCT1B62GA020896; 1HGCT1B62GA016346 | 1HGCT1B62GA043708; 1HGCT1B62GA032675; 1HGCT1B62GA011065 | 1HGCT1B62GA095436

1HGCT1B62GA065661 |

1HGCT1B62GA003354

; 1HGCT1B62GA037617; 1HGCT1B62GA010532; 1HGCT1B62GA071413; 1HGCT1B62GA084548; 1HGCT1B62GA074845 | 1HGCT1B62GA053297 | 1HGCT1B62GA011499 | 1HGCT1B62GA079611

1HGCT1B62GA054241; 1HGCT1B62GA080368; 1HGCT1B62GA052277; 1HGCT1B62GA087000; 1HGCT1B62GA009851 | 1HGCT1B62GA080144; 1HGCT1B62GA084968; 1HGCT1B62GA005170 | 1HGCT1B62GA033258

1HGCT1B62GA081942; 1HGCT1B62GA012510 | 1HGCT1B62GA000874 | 1HGCT1B62GA067782 | 1HGCT1B62GA090981

1HGCT1B62GA039478 | 1HGCT1B62GA025709 | 1HGCT1B62GA090107 | 1HGCT1B62GA052568; 1HGCT1B62GA012734 | 1HGCT1B62GA091807 | 1HGCT1B62GA023698; 1HGCT1B62GA076854; 1HGCT1B62GA027234; 1HGCT1B62GA045670 | 1HGCT1B62GA020493 | 1HGCT1B62GA007355; 1HGCT1B62GA055650 | 1HGCT1B62GA095355; 1HGCT1B62GA002186; 1HGCT1B62GA077065; 1HGCT1B62GA010580; 1HGCT1B62GA042994; 1HGCT1B62GA061450 | 1HGCT1B62GA087420; 1HGCT1B62GA044549 | 1HGCT1B62GA055342 | 1HGCT1B62GA097591 | 1HGCT1B62GA060637

1HGCT1B62GA083240; 1HGCT1B62GA014872 | 1HGCT1B62GA076823; 1HGCT1B62GA020252 | 1HGCT1B62GA055731 | 1HGCT1B62GA028559; 1HGCT1B62GA093055 | 1HGCT1B62GA074067 | 1HGCT1B62GA021157 | 1HGCT1B62GA029663; 1HGCT1B62GA072349; 1HGCT1B62GA064218 | 1HGCT1B62GA023166; 1HGCT1B62GA066275 | 1HGCT1B62GA062825 | 1HGCT1B62GA075557 | 1HGCT1B62GA094593 | 1HGCT1B62GA048181; 1HGCT1B62GA047306; 1HGCT1B62GA026925; 1HGCT1B62GA057060 | 1HGCT1B62GA064882 | 1HGCT1B62GA043160; 1HGCT1B62GA043546 | 1HGCT1B62GA020431 | 1HGCT1B62GA099616; 1HGCT1B62GA026813; 1HGCT1B62GA012426

1HGCT1B62GA089538; 1HGCT1B62GA094545 |

1HGCT1B62GA086221

| 1HGCT1B62GA055759; 1HGCT1B62GA079740 | 1HGCT1B62GA081245; 1HGCT1B62GA069712 | 1HGCT1B62GA059469 | 1HGCT1B62GA049489 | 1HGCT1B62GA058452

1HGCT1B62GA073369 | 1HGCT1B62GA080001 | 1HGCT1B62GA001622 | 1HGCT1B62GA002995 | 1HGCT1B62GA099292; 1HGCT1B62GA080046 | 1HGCT1B62GA040114;

1HGCT1B62GA063523

| 1HGCT1B62GA011406 | 1HGCT1B62GA067958 | 1HGCT1B62GA032739; 1HGCT1B62GA035687 | 1HGCT1B62GA040338 | 1HGCT1B62GA066762 | 1HGCT1B62GA088843; 1HGCT1B62GA090558 | 1HGCT1B62GA091502; 1HGCT1B62GA032806 | 1HGCT1B62GA008571 | 1HGCT1B62GA049444 | 1HGCT1B62GA025807 | 1HGCT1B62GA083299 | 1HGCT1B62GA046902 | 1HGCT1B62GA017433 | 1HGCT1B62GA005556 | 1HGCT1B62GA000289 | 1HGCT1B62GA017741; 1HGCT1B62GA098398; 1HGCT1B62GA094965 | 1HGCT1B62GA084985; 1HGCT1B62GA069371 | 1HGCT1B62GA089233 | 1HGCT1B62GA024091; 1HGCT1B62GA093038; 1HGCT1B62GA047077 | 1HGCT1B62GA021479 | 1HGCT1B62GA006223 | 1HGCT1B62GA003161 | 1HGCT1B62GA002303; 1HGCT1B62GA029937; 1HGCT1B62GA079141

1HGCT1B62GA053185 | 1HGCT1B62GA052201 | 1HGCT1B62GA017318 | 1HGCT1B62GA018498 | 1HGCT1B62GA091838; 1HGCT1B62GA020476 | 1HGCT1B62GA085814 | 1HGCT1B62GA057544 | 1HGCT1B62GA067538 | 1HGCT1B62GA064154; 1HGCT1B62GA006741 | 1HGCT1B62GA081200; 1HGCT1B62GA042574 | 1HGCT1B62GA011759 | 1HGCT1B62GA002480 | 1HGCT1B62GA055082

1HGCT1B62GA090348 | 1HGCT1B62GA041506 | 1HGCT1B62GA089863 | 1HGCT1B62GA085537 | 1HGCT1B62GA030005; 1HGCT1B62GA074179 | 1HGCT1B62GA034927

1HGCT1B62GA039321; 1HGCT1B62GA080029; 1HGCT1B62GA014645 | 1HGCT1B62GA090513; 1HGCT1B62GA035768; 1HGCT1B62GA051257 | 1HGCT1B62GA035253 | 1HGCT1B62GA067832 | 1HGCT1B62GA003385 | 1HGCT1B62GA037469

1HGCT1B62GA099910 | 1HGCT1B62GA010644 | 1HGCT1B62GA012684 | 1HGCT1B62GA042056 | 1HGCT1B62GA027542 | 1HGCT1B62GA047712 | 1HGCT1B62GA095193 | 1HGCT1B62GA012054; 1HGCT1B62GA036581 | 1HGCT1B62GA074831 | 1HGCT1B62GA057687 | 1HGCT1B62GA039500 | 1HGCT1B62GA001149 | 1HGCT1B62GA009672; 1HGCT1B62GA007260 | 1HGCT1B62GA066079

1HGCT1B62GA025371 | 1HGCT1B62GA023393 | 1HGCT1B62GA004472 | 1HGCT1B62GA000678 | 1HGCT1B62GA081469 | 1HGCT1B62GA009445 | 1HGCT1B62GA069144; 1HGCT1B62GA002236; 1HGCT1B62GA045586; 1HGCT1B62GA062596 | 1HGCT1B62GA067569 | 1HGCT1B62GA069659; 1HGCT1B62GA006724 | 1HGCT1B62GA056006; 1HGCT1B62GA058659; 1HGCT1B62GA068866 | 1HGCT1B62GA034975; 1HGCT1B62GA024267; 1HGCT1B62GA006108 | 1HGCT1B62GA030408 | 1HGCT1B62GA045992; 1HGCT1B62GA097753 | 1HGCT1B62GA072447 | 1HGCT1B62GA062808

1HGCT1B62GA021787 | 1HGCT1B62GA090785 | 1HGCT1B62GA070147 | 1HGCT1B62GA064753 | 1HGCT1B62GA034717 | 1HGCT1B62GA016847 | 1HGCT1B62GA026827; 1HGCT1B62GA023054; 1HGCT1B62GA042588 | 1HGCT1B62GA088258

1HGCT1B62GA089913 | 1HGCT1B62GA080158 | 1HGCT1B62GA039920; 1HGCT1B62GA024527 | 1HGCT1B62GA085604 | 1HGCT1B62GA048519;

1HGCT1B62GA093962

| 1HGCT1B62GA056040; 1HGCT1B62GA039352; 1HGCT1B62GA025452 | 1HGCT1B62GA067863 | 1HGCT1B62GA020087 | 1HGCT1B62GA071718; 1HGCT1B62GA060430; 1HGCT1B62GA069774 | 1HGCT1B62GA045619 | 1HGCT1B62GA029730 | 1HGCT1B62GA020039 |

1HGCT1B62GA095517

| 1HGCT1B62GA077518 | 1HGCT1B62GA047600 | 1HGCT1B62GA040811 | 1HGCT1B62GA068446 | 1HGCT1B62GA016721 | 1HGCT1B62GA072822 | 1HGCT1B62GA015293; 1HGCT1B62GA090947 | 1HGCT1B62GA059049 | 1HGCT1B62GA041361; 1HGCT1B62GA027816; 1HGCT1B62GA067295 | 1HGCT1B62GA026276 | 1HGCT1B62GA082881; 1HGCT1B62GA071315; 1HGCT1B62GA015150 | 1HGCT1B62GA063831 | 1HGCT1B62GA027511 | 1HGCT1B62GA095212 | 1HGCT1B62GA066907 | 1HGCT1B62GA004942; 1HGCT1B62GA081858 | 1HGCT1B62GA080998; 1HGCT1B62GA062548 | 1HGCT1B62GA028352 | 1HGCT1B62GA098126 | 1HGCT1B62GA068155; 1HGCT1B62GA020199 | 1HGCT1B62GA073677; 1HGCT1B62GA071069 | 1HGCT1B62GA013656; 1HGCT1B62GA004326 | 1HGCT1B62GA045099; 1HGCT1B62GA005928; 1HGCT1B62GA001474; 1HGCT1B62GA076532; 1HGCT1B62GA010918 | 1HGCT1B62GA045197; 1HGCT1B62GA092861 | 1HGCT1B62GA047337 | 1HGCT1B62GA076482 | 1HGCT1B62GA025306; 1HGCT1B62GA051677 | 1HGCT1B62GA078863; 1HGCT1B62GA005069 | 1HGCT1B62GA062257 | 1HGCT1B62GA002138 | 1HGCT1B62GA038508; 1HGCT1B62GA085070 | 1HGCT1B62GA012264; 1HGCT1B62GA038086 | 1HGCT1B62GA099440; 1HGCT1B62GA014967 | 1HGCT1B62GA014709 | 1HGCT1B62GA071945 | 1HGCT1B62GA081102 | 1HGCT1B62GA017304 | 1HGCT1B62GA094643 | 1HGCT1B62GA026083 | 1HGCT1B62GA060055

1HGCT1B62GA083013; 1HGCT1B62GA088292 | 1HGCT1B62GA086607 | 1HGCT1B62GA053929 | 1HGCT1B62GA014564 | 1HGCT1B62GA095520 | 1HGCT1B62GA053543 | 1HGCT1B62GA095999; 1HGCT1B62GA027976; 1HGCT1B62GA015133; 1HGCT1B62GA031901 | 1HGCT1B62GA034071; 1HGCT1B62GA027282 | 1HGCT1B62GA023149; 1HGCT1B62GA061089 | 1HGCT1B62GA069998 | 1HGCT1B62GA066728;

1HGCT1B62GA084503

| 1HGCT1B62GA068799

1HGCT1B62GA036032

; 1HGCT1B62GA060539 | 1HGCT1B62GA073601 | 1HGCT1B62GA024897 | 1HGCT1B62GA008330 | 1HGCT1B62GA053607 | 1HGCT1B62GA042610; 1HGCT1B62GA081536 | 1HGCT1B62GA027864; 1HGCT1B62GA016136 | 1HGCT1B62GA054384 | 1HGCT1B62GA027508

1HGCT1B62GA086381 | 1HGCT1B62GA028710 | 1HGCT1B62GA045443; 1HGCT1B62GA001734; 1HGCT1B62GA035494 | 1HGCT1B62GA061190 | 1HGCT1B62GA077924; 1HGCT1B62GA089944 | 1HGCT1B62GA086073; 1HGCT1B62GA020154; 1HGCT1B62GA083657 | 1HGCT1B62GA008036 | 1HGCT1B62GA000891; 1HGCT1B62GA060024 | 1HGCT1B62GA036385; 1HGCT1B62GA047371 | 1HGCT1B62GA024947; 1HGCT1B62GA056720 | 1HGCT1B62GA088325 | 1HGCT1B62GA026228;

1HGCT1B62GA038394

; 1HGCT1B62GA069936 | 1HGCT1B62GA058077; 1HGCT1B62GA011227; 1HGCT1B62GA094416 | 1HGCT1B62GA034670 | 1HGCT1B62GA016587

1HGCT1B62GA092942 | 1HGCT1B62GA097218; 1HGCT1B62GA047550 | 1HGCT1B62GA043661 | 1HGCT1B62GA041327; 1HGCT1B62GA029212 | 1HGCT1B62GA049430; 1HGCT1B62GA013687 | 1HGCT1B62GA048584; 1HGCT1B62GA089314; 1HGCT1B62GA079656 | 1HGCT1B62GA030425; 1HGCT1B62GA094285 |

1HGCT1B62GA032465

| 1HGCT1B62GA087773 | 1HGCT1B62GA085585; 1HGCT1B62GA072934 | 1HGCT1B62GA026908 | 1HGCT1B62GA070763 | 1HGCT1B62GA007422; 1HGCT1B62GA005136; 1HGCT1B62GA051064; 1HGCT1B62GA024611 | 1HGCT1B62GA091452; 1HGCT1B62GA091354 | 1HGCT1B62GA036936 | 1HGCT1B62GA012314 | 1HGCT1B62GA085053 | 1HGCT1B62GA089684; 1HGCT1B62GA036354 | 1HGCT1B62GA063084; 1HGCT1B62GA022955

1HGCT1B62GA099521; 1HGCT1B62GA089278 | 1HGCT1B62GA059004; 1HGCT1B62GA089619 | 1HGCT1B62GA046740 | 1HGCT1B62GA097543; 1HGCT1B62GA004813; 1HGCT1B62GA013284 | 1HGCT1B62GA090186 | 1HGCT1B62GA057723 | 1HGCT1B62GA077714 | 1HGCT1B62GA032479 | 1HGCT1B62GA052909; 1HGCT1B62GA080421; 1HGCT1B62GA062372; 1HGCT1B62GA080290; 1HGCT1B62GA055678 | 1HGCT1B62GA050643; 1HGCT1B62GA068415; 1HGCT1B62GA017111 | 1HGCT1B62GA027654 | 1HGCT1B62GA099809 | 1HGCT1B62GA020591; 1HGCT1B62GA094660; 1HGCT1B62GA015925 | 1HGCT1B62GA014466 | 1HGCT1B62GA087451 | 1HGCT1B62GA066177; 1HGCT1B62GA087725; 1HGCT1B62GA068429 | 1HGCT1B62GA060427; 1HGCT1B62GA031056; 1HGCT1B62GA054787 | 1HGCT1B62GA045295; 1HGCT1B62GA051128; 1HGCT1B62GA093881 | 1HGCT1B62GA018176; 1HGCT1B62GA010627 | 1HGCT1B62GA013480; 1HGCT1B62GA017206 | 1HGCT1B62GA049220; 1HGCT1B62GA070357 | 1HGCT1B62GA040727; 1HGCT1B62GA048777 | 1HGCT1B62GA073064; 1HGCT1B62GA049055 | 1HGCT1B62GA043613; 1HGCT1B62GA053932 | 1HGCT1B62GA076465 | 1HGCT1B62GA076952; 1HGCT1B62GA000423; 1HGCT1B62GA054076 | 1HGCT1B62GA016573 | 1HGCT1B62GA010742; 1HGCT1B62GA017013 | 1HGCT1B62GA021966 | 1HGCT1B62GA030098

1HGCT1B62GA084906 | 1HGCT1B62GA085151 | 1HGCT1B62GA073002 | 1HGCT1B62GA054790; 1HGCT1B62GA094688 | 1HGCT1B62GA024494 | 1HGCT1B62GA012460 | 1HGCT1B62GA052036 | 1HGCT1B62GA064378 | 1HGCT1B62GA055261; 1HGCT1B62GA005654 | 1HGCT1B62GA006867 | 1HGCT1B62GA037634 | 1HGCT1B62GA065790 | 1HGCT1B62GA018954 | 1HGCT1B62GA021918 | 1HGCT1B62GA007288 | 1HGCT1B62GA048133 | 1HGCT1B62GA057253 | 1HGCT1B62GA028075; 1HGCT1B62GA039884 | 1HGCT1B62GA047323 | 1HGCT1B62GA049041 | 1HGCT1B62GA019926; 1HGCT1B62GA019733 | 1HGCT1B62GA066955 | 1HGCT1B62GA061478 | 1HGCT1B62GA036340 | 1HGCT1B62GA072156; 1HGCT1B62GA047919 | 1HGCT1B62GA028822 | 1HGCT1B62GA055504 | 1HGCT1B62GA058130; 1HGCT1B62GA054983 | 1HGCT1B62GA078121 | 1HGCT1B62GA031803 | 1HGCT1B62GA060542; 1HGCT1B62GA058693 | 1HGCT1B62GA020834 | 1HGCT1B62GA000826; 1HGCT1B62GA028948 | 1HGCT1B62GA049766 | 1HGCT1B62GA069645 | 1HGCT1B62GA093203 | 1HGCT1B62GA035138 | 1HGCT1B62GA057446 | 1HGCT1B62GA064011; 1HGCT1B62GA031137 | 1HGCT1B62GA018033 | 1HGCT1B62GA074151 | 1HGCT1B62GA005833; 1HGCT1B62GA046947 | 1HGCT1B62GA051355 | 1HGCT1B62GA025127 | 1HGCT1B62GA073310

1HGCT1B62GA025578 | 1HGCT1B62GA050822 | 1HGCT1B62GA097378; 1HGCT1B62GA034250 | 1HGCT1B62GA027184; 1HGCT1B62GA091919; 1HGCT1B62GA067748 | 1HGCT1B62GA058578 | 1HGCT1B62GA070956 | 1HGCT1B62GA013494 | 1HGCT1B62GA018713 | 1HGCT1B62GA039951

1HGCT1B62GA011437; 1HGCT1B62GA045412

1HGCT1B62GA015522; 1HGCT1B62GA047029

1HGCT1B62GA045782 | 1HGCT1B62GA027461 | 1HGCT1B62GA049007; 1HGCT1B62GA037035 | 1HGCT1B62GA075302 | 1HGCT1B62GA083187; 1HGCT1B62GA093220 | 1HGCT1B62GA065191 |

1HGCT1B62GA018257

; 1HGCT1B62GA052487 | 1HGCT1B62GA056667 | 1HGCT1B62GA025242 | 1HGCT1B62GA051467

1HGCT1B62GA014323 | 1HGCT1B62GA076675; 1HGCT1B62GA037102 | 1HGCT1B62GA081651; 1HGCT1B62GA014614; 1HGCT1B62GA074599; 1HGCT1B62GA062758 | 1HGCT1B62GA049928; 1HGCT1B62GA018078; 1HGCT1B62GA088518; 1HGCT1B62GA070293; 1HGCT1B62GA022003 | 1HGCT1B62GA070438; 1HGCT1B62GA060816 | 1HGCT1B62GA046026 | 1HGCT1B62GA097462 | 1HGCT1B62GA007498 | 1HGCT1B62GA098773; 1HGCT1B62GA067491 | 1HGCT1B62GA013379 | 1HGCT1B62GA037665

1HGCT1B62GA022373 | 1HGCT1B62GA003063 | 1HGCT1B62GA002477; 1HGCT1B62GA018288 | 1HGCT1B62GA037472; 1HGCT1B62GA077728; 1HGCT1B62GA038623 | 1HGCT1B62GA028383 | 1HGCT1B62GA000986 | 1HGCT1B62GA011034; 1HGCT1B62GA039349; 1HGCT1B62GA028058 | 1HGCT1B62GA085425; 1HGCT1B62GA033955; 1HGCT1B62GA019649; 1HGCT1B62GA033194

1HGCT1B62GA046365 |

1HGCT1B62GA0431571HGCT1B62GA083688 | 1HGCT1B62GA011308; 1HGCT1B62GA006917; 1HGCT1B62GA024057 |

1HGCT1B62GA095288

| 1HGCT1B62GA075994; 1HGCT1B62GA078278; 1HGCT1B62GA061674 | 1HGCT1B62GA036323 | 1HGCT1B62GA080080 | 1HGCT1B62GA013804; 1HGCT1B62GA036743; 1HGCT1B62GA051307; 1HGCT1B62GA006285; 1HGCT1B62GA069435 | 1HGCT1B62GA082055 | 1HGCT1B62GA012748 | 1HGCT1B62GA005539 | 1HGCT1B62GA000227; 1HGCT1B62GA053557

1HGCT1B62GA074716 | 1HGCT1B62GA041702 | 1HGCT1B62GA014130 | 1HGCT1B62GA090334 | 1HGCT1B62GA008733; 1HGCT1B62GA006304 | 1HGCT1B62GA087756; 1HGCT1B62GA045247 |

1HGCT1B62GA068527

| 1HGCT1B62GA013916 | 1HGCT1B62GA057561; 1HGCT1B62GA017755 | 1HGCT1B62GA075705 | 1HGCT1B62GA091774 | 1HGCT1B62GA070083; 1HGCT1B62GA035706; 1HGCT1B62GA026259 | 1HGCT1B62GA057124; 1HGCT1B62GA092374 | 1HGCT1B62GA009459; 1HGCT1B62GA004665; 1HGCT1B62GA082671; 1HGCT1B62GA015228 | 1HGCT1B62GA094478; 1HGCT1B62GA091077 | 1HGCT1B62GA052554 | 1HGCT1B62GA092147 | 1HGCT1B62GA038959 | 1HGCT1B62GA063537 | 1HGCT1B62GA085652 | 1HGCT1B62GA004102 | 1HGCT1B62GA050450; 1HGCT1B62GA077034 | 1HGCT1B62GA048620 |

1HGCT1B62GA018937

| 1HGCT1B62GA072240 | 1HGCT1B62GA069189; 1HGCT1B62GA067992 | 1HGCT1B62GA094531 | 1HGCT1B62GA043434; 1HGCT1B62GA041862; 1HGCT1B62GA004021 | 1HGCT1B62GA084551 | 1HGCT1B62GA025497 | 1HGCT1B62GA026441 | 1HGCT1B62GA038489

1HGCT1B62GA067233 | 1HGCT1B62GA002219 | 1HGCT1B62GA092679; 1HGCT1B62GA003256; 1HGCT1B62GA063408 | 1HGCT1B62GA052702 | 1HGCT1B62GA006805; 1HGCT1B62GA093752 | 1HGCT1B62GA037214 | 1HGCT1B62GA072559 | 1HGCT1B62GA063053;

1HGCT1B62GA075655

| 1HGCT1B62GA098661 | 1HGCT1B62GA051422 | 1HGCT1B62GA005492

1HGCT1B62GA050965 | 1HGCT1B62GA046656; 1HGCT1B62GA003211 | 1HGCT1B62GA051288 | 1HGCT1B62GA074134

1HGCT1B62GA017626; 1HGCT1B62GA001037; 1HGCT1B62GA093041 | 1HGCT1B62GA008909 | 1HGCT1B62GA026438 | 1HGCT1B62GA009896 | 1HGCT1B62GA022101 |

1HGCT1B62GA077602

| 1HGCT1B62GA071525

1HGCT1B62GA067586 | 1HGCT1B62GA033163 | 1HGCT1B62GA061657 | 1HGCT1B62GA059228 | 1HGCT1B62GA063599 | 1HGCT1B62GA000762; 1HGCT1B62GA082427 | 1HGCT1B62GA025340 |

1HGCT1B62GA0666641HGCT1B62GA050772 | 1HGCT1B62GA098899 | 1HGCT1B62GA095596; 1HGCT1B62GA004715 | 1HGCT1B62GA064607 | 1HGCT1B62GA011714; 1HGCT1B62GA019862; 1HGCT1B62GA090043; 1HGCT1B62GA066311; 1HGCT1B62GA041263 | 1HGCT1B62GA015374; 1HGCT1B62GA067801 | 1HGCT1B62GA012149; 1HGCT1B62GA069726; 1HGCT1B62GA070830; 1HGCT1B62GA051968 | 1HGCT1B62GA018890 | 1HGCT1B62GA031204 | 1HGCT1B62GA011504; 1HGCT1B62GA041442 | 1HGCT1B62GA001183 | 1HGCT1B62GA026665 | 1HGCT1B62GA038329; 1HGCT1B62GA047113;

1HGCT1B62GA066695

| 1HGCT1B62GA028139 | 1HGCT1B62GA082783; 1HGCT1B62GA064820; 1HGCT1B62GA033843; 1HGCT1B62GA089555; 1HGCT1B62GA090091 | 1HGCT1B62GA025080 | 1HGCT1B62GA037701 | 1HGCT1B62GA010420 | 1HGCT1B62GA005444; 1HGCT1B62GA051713 | 1HGCT1B62GA099812; 1HGCT1B62GA042428 | 1HGCT1B62GA049010 | 1HGCT1B62GA098045 | 1HGCT1B62GA010305 | 1HGCT1B62GA065885 | 1HGCT1B62GA090401 | 1HGCT1B62GA096537 | 1HGCT1B62GA097431 | 1HGCT1B62GA073839 | 1HGCT1B62GA059035 | 1HGCT1B62GA055602 | 1HGCT1B62GA078006 | 1HGCT1B62GA001135 | 1HGCT1B62GA072495 | 1HGCT1B62GA038198; 1HGCT1B62GA025595; 1HGCT1B62GA098921; 1HGCT1B62GA085313

1HGCT1B62GA020641; 1HGCT1B62GA057169 | 1HGCT1B62GA070388 | 1HGCT1B62GA005668 | 1HGCT1B62GA049511 | 1HGCT1B62GA009977; 1HGCT1B62GA005993 | 1HGCT1B62GA078295; 1HGCT1B62GA064445 | 1HGCT1B62GA081164 | 1HGCT1B62GA021191 | 1HGCT1B62GA031705; 1HGCT1B62GA082475; 1HGCT1B62GA086753 | 1HGCT1B62GA001412 | 1HGCT1B62GA061741 | 1HGCT1B62GA086994; 1HGCT1B62GA091628; 1HGCT1B62GA042204 | 1HGCT1B62GA082461 | 1HGCT1B62GA052196; 1HGCT1B62GA054174 | 1HGCT1B62GA045703 | 1HGCT1B62GA097526 | 1HGCT1B62GA027749; 1HGCT1B62GA088924;

1HGCT1B62GA034796

; 1HGCT1B62GA077096 |

1HGCT1B62GA009719

| 1HGCT1B62GA049072; 1HGCT1B62GA070102 | 1HGCT1B62GA091449 | 1HGCT1B62GA022678 | 1HGCT1B62GA000440 | 1HGCT1B62GA089426 | 1HGCT1B62GA071931 | 1HGCT1B62GA038265;

1HGCT1B62GA099602

| 1HGCT1B62GA071430; 1HGCT1B62GA081715 | 1HGCT1B62GA026911; 1HGCT1B62GA019909 | 1HGCT1B62GA020025 | 1HGCT1B62GA076479 | 1HGCT1B62GA007677; 1HGCT1B62GA091113 | 1HGCT1B62GA023118 | 1HGCT1B62GA058788; 1HGCT1B62GA090589 | 1HGCT1B62GA059665 | 1HGCT1B62GA084274 | 1HGCT1B62GA058063 | 1HGCT1B62GA039125 | 1HGCT1B62GA075056 | 1HGCT1B62GA085943 | 1HGCT1B62GA094979; 1HGCT1B62GA066521; 1HGCT1B62GA079513; 1HGCT1B62GA043496 | 1HGCT1B62GA055907 | 1HGCT1B62GA034913 | 1HGCT1B62GA008313; 1HGCT1B62GA052165 | 1HGCT1B62GA097672; 1HGCT1B62GA046351; 1HGCT1B62GA071847; 1HGCT1B62GA009235; 1HGCT1B62GA007386 | 1HGCT1B62GA004164 | 1HGCT1B62GA002527; 1HGCT1B62GA021143 | 1HGCT1B62GA085599; 1HGCT1B62GA037875 | 1HGCT1B62GA018193 | 1HGCT1B62GA015407 | 1HGCT1B62GA084601 | 1HGCT1B62GA016735 | 1HGCT1B62GA014757 | 1HGCT1B62GA096716 | 1HGCT1B62GA051176 |

1HGCT1B62GA088910

; 1HGCT1B62GA041666; 1HGCT1B62GA093587; 1HGCT1B62GA018839 | 1HGCT1B62GA001586 | 1HGCT1B62GA015178; 1HGCT1B62GA045233; 1HGCT1B62GA027105; 1HGCT1B62GA071217; 1HGCT1B62GA046222 | 1HGCT1B62GA089135 | 1HGCT1B62GA023104 | 1HGCT1B62GA065451 | 1HGCT1B62GA083660; 1HGCT1B62GA084789; 1HGCT1B62GA082198; 1HGCT1B62GA021613 | 1HGCT1B62GA036130; 1HGCT1B62GA094190 | 1HGCT1B62GA027377 | 1HGCT1B62GA089815 | 1HGCT1B62GA064817; 1HGCT1B62GA026214 | 1HGCT1B62GA090625 | 1HGCT1B62GA006111 | 1HGCT1B62GA098692

1HGCT1B62GA025421; 1HGCT1B62GA099700 | 1HGCT1B62GA038685 | 1HGCT1B62GA066812; 1HGCT1B62GA083898; 1HGCT1B62GA026195 | 1HGCT1B62GA008117 | 1HGCT1B62GA091810 | 1HGCT1B62GA024348; 1HGCT1B62GA084291; 1HGCT1B62GA094724 | 1HGCT1B62GA048956 | 1HGCT1B62GA051923; 1HGCT1B62GA042008 | 1HGCT1B62GA043403 | 1HGCT1B62GA002804 | 1HGCT1B62GA056281 | 1HGCT1B62GA013186; 1HGCT1B62GA099793 | 1HGCT1B62GA017531; 1HGCT1B62GA034779 | 1HGCT1B62GA022731 | 1HGCT1B62GA047452

1HGCT1B62GA070195; 1HGCT1B62GA033079 | 1HGCT1B62GA068897 | 1HGCT1B62GA078622; 1HGCT1B62GA098675

1HGCT1B62GA093847 | 1HGCT1B62GA001314; 1HGCT1B62GA059147 | 1HGCT1B62GA048651 | 1HGCT1B62GA023121 | 1HGCT1B62GA014113 | 1HGCT1B62GA043840 | 1HGCT1B62GA044020 | 1HGCT1B62GA000647 | 1HGCT1B62GA093153 | 1HGCT1B62GA071346 | 1HGCT1B62GA001958

1HGCT1B62GA087188 | 1HGCT1B62GA072836 | 1HGCT1B62GA041957 | 1HGCT1B62GA005346; 1HGCT1B62GA097803; 1HGCT1B62GA094951; 1HGCT1B62GA035334 | 1HGCT1B62GA015939 | 1HGCT1B62GA044650; 1HGCT1B62GA041344; 1HGCT1B62GA059777 | 1HGCT1B62GA063294 | 1HGCT1B62GA053705 | 1HGCT1B62GA081116 | 1HGCT1B62GA048813; 1HGCT1B62GA048360

1HGCT1B62GA078362; 1HGCT1B62GA010286 | 1HGCT1B62GA085523; 1HGCT1B62GA064719 | 1HGCT1B62GA067362 | 1HGCT1B62GA051291; 1HGCT1B62GA062954 | 1HGCT1B62GA009123 | 1HGCT1B62GA030683 | 1HGCT1B62GA087921; 1HGCT1B62GA057477 | 1HGCT1B62GA057642; 1HGCT1B62GA044972 | 1HGCT1B62GA071637 | 1HGCT1B62GA055129 | 1HGCT1B62GA009834; 1HGCT1B62GA087644 | 1HGCT1B62GA083920 | 1HGCT1B62GA094903; 1HGCT1B62GA063277 | 1HGCT1B62GA095971; 1HGCT1B62GA013639; 1HGCT1B62GA070410 | 1HGCT1B62GA068611; 1HGCT1B62GA026407; 1HGCT1B62GA051985; 1HGCT1B62GA010188 | 1HGCT1B62GA034233; 1HGCT1B62GA052263 | 1HGCT1B62GA018226; 1HGCT1B62GA034362 | 1HGCT1B62GA040890 | 1HGCT1B62GA091984 | 1HGCT1B62GA099423 | 1HGCT1B62GA092665 | 1HGCT1B62GA083559 | 1HGCT1B62GA076126 | 1HGCT1B62GA083268 | 1HGCT1B62GA046396 | 1HGCT1B62GA082153; 1HGCT1B62GA049833; 1HGCT1B62GA085621; 1HGCT1B62GA098871; 1HGCT1B62GA075977 | 1HGCT1B62GA063487 | 1HGCT1B62GA050061; 1HGCT1B62GA046642 | 1HGCT1B62GA009087 | 1HGCT1B62GA072738; 1HGCT1B62GA037360 | 1HGCT1B62GA056443

1HGCT1B62GA024480; 1HGCT1B62GA056832 | 1HGCT1B62GA072982 | 1HGCT1B62GA061092; 1HGCT1B62GA056703; 1HGCT1B62GA089829; 1HGCT1B62GA019361 | 1HGCT1B62GA006898 | 1HGCT1B62GA092097

1HGCT1B62GA075719; 1HGCT1B62GA050285 | 1HGCT1B62GA096831 | 1HGCT1B62GA061786 | 1HGCT1B62GA020512 | 1HGCT1B62GA061268; 1HGCT1B62GA039853 | 1HGCT1B62GA081360 | 1HGCT1B62GA097932 | 1HGCT1B62GA082976 | 1HGCT1B62GA052974; 1HGCT1B62GA038511; 1HGCT1B62GA020297; 1HGCT1B62GA081150; 1HGCT1B62GA050691 | 1HGCT1B62GA073470 | 1HGCT1B62GA013138; 1HGCT1B62GA005010 | 1HGCT1B62GA028108 | 1HGCT1B62GA033146 | 1HGCT1B62GA095419; 1HGCT1B62GA081522; 1HGCT1B62GA064672; 1HGCT1B62GA086672 | 1HGCT1B62GA046057; 1HGCT1B62GA015603 | 1HGCT1B62GA067393 | 1HGCT1B62GA074473; 1HGCT1B62GA017822; 1HGCT1B62GA045653 | 1HGCT1B62GA028920; 1HGCT1B62GA090169 | 1HGCT1B62GA029274 | 1HGCT1B62GA022034 | 1HGCT1B62GA077647; 1HGCT1B62GA067037; 1HGCT1B62GA037178 | 1HGCT1B62GA011440 | 1HGCT1B62GA043675 | 1HGCT1B62GA088129; 1HGCT1B62GA041313; 1HGCT1B62GA058208 | 1HGCT1B62GA017660 | 1HGCT1B62GA013477; 1HGCT1B62GA075638; 1HGCT1B62GA081018 | 1HGCT1B62GA069192 | 1HGCT1B62GA088261 | 1HGCT1B62GA090723; 1HGCT1B62GA017299 | 1HGCT1B62GA075185; 1HGCT1B62GA048164 | 1HGCT1B62GA087305 | 1HGCT1B62GA047130 | 1HGCT1B62GA077342 | 1HGCT1B62GA040498 | 1HGCT1B62GA054899 | 1HGCT1B62GA020915 | 1HGCT1B62GA034295 | 1HGCT1B62GA029291; 1HGCT1B62GA001202; 1HGCT1B62GA011969

1HGCT1B62GA071797; 1HGCT1B62GA029775 | 1HGCT1B62GA030909 | 1HGCT1B62GA043059 | 1HGCT1B62GA017674; 1HGCT1B62GA054627; 1HGCT1B62GA094352; 1HGCT1B62GA005623 | 1HGCT1B62GA045930; 1HGCT1B62GA025600; 1HGCT1B62GA047631; 1HGCT1B62GA072772; 1HGCT1B62GA001605 | 1HGCT1B62GA016265

1HGCT1B62GA019022 | 1HGCT1B62GA073890; 1HGCT1B62GA080564 | 1HGCT1B62GA098255

1HGCT1B62GA096652 | 1HGCT1B62GA074246 | 1HGCT1B62GA003094; 1HGCT1B62GA010613 | 1HGCT1B62GA091886 | 1HGCT1B62GA063392

1HGCT1B62GA072979 | 1HGCT1B62GA088180 | 1HGCT1B62GA050755 | 1HGCT1B62GA052280; 1HGCT1B62GA061402 | 1HGCT1B62GA098563; 1HGCT1B62GA064994; 1HGCT1B62GA033552 | 1HGCT1B62GA074781 | 1HGCT1B62GA046110 | 1HGCT1B62GA089961 | 1HGCT1B62GA098093 | 1HGCT1B62GA088499 | 1HGCT1B62GA084744 | 1HGCT1B62GA010689 | 1HGCT1B62GA058242 | 1HGCT1B62GA089510; 1HGCT1B62GA080063 | 1HGCT1B62GA039285 | 1HGCT1B62GA012491 | 1HGCT1B62GA020090 | 1HGCT1B62GA084341 | 1HGCT1B62GA007078 | 1HGCT1B62GA073422 | 1HGCT1B62GA056247 | 1HGCT1B62GA098174

1HGCT1B62GA034541 | 1HGCT1B62GA008991; 1HGCT1B62GA029193 | 1HGCT1B62GA067524; 1HGCT1B62GA012281 | 1HGCT1B62GA013172 | 1HGCT1B62GA065997 | 1HGCT1B62GA046284; 1HGCT1B62GA012801; 1HGCT1B62GA022244; 1HGCT1B62GA010403 | 1HGCT1B62GA039819; 1HGCT1B62GA039710 | 1HGCT1B62GA014029; 1HGCT1B62GA064574 | 1HGCT1B62GA070682; 1HGCT1B62GA016072

1HGCT1B62GA016833 | 1HGCT1B62GA062193; 1HGCT1B62GA064493; 1HGCT1B62GA060900 | 1HGCT1B62GA096182 | 1HGCT1B62GA042977 | 1HGCT1B62GA022194 | 1HGCT1B62GA030778 | 1HGCT1B62GA090575 | 1HGCT1B62GA001216 | 1HGCT1B62GA049914 | 1HGCT1B62GA096120 | 1HGCT1B62GA033423

1HGCT1B62GA014385;

1HGCT1B62GA022860

| 1HGCT1B62GA045555 | 1HGCT1B62GA016718; 1HGCT1B62GA026200; 1HGCT1B62GA051212 | 1HGCT1B62GA041103; 1HGCT1B62GA006142 | 1HGCT1B62GA066308 | 1HGCT1B62GA069905; 1HGCT1B62GA060248 | 1HGCT1B62GA096053

1HGCT1B62GA050660 | 1HGCT1B62GA074621; 1HGCT1B62GA067829

1HGCT1B62GA093623 | 1HGCT1B62GA057382; 1HGCT1B62GA098207 | 1HGCT1B62GA039545 | 1HGCT1B62GA023345 | 1HGCT1B62GA093671 | 1HGCT1B62GA054692

1HGCT1B62GA098515; 1HGCT1B62GA039562 | 1HGCT1B62GA030215 | 1HGCT1B62GA093945

1HGCT1B62GA090124; 1HGCT1B62GA018856; 1HGCT1B62GA072917; 1HGCT1B62GA086932 | 1HGCT1B62GA009090; 1HGCT1B62GA048617

1HGCT1B62GA031199; 1HGCT1B62GA027914; 1HGCT1B62GA099230 | 1HGCT1B62GA067457 | 1HGCT1B62GA083674 | 1HGCT1B62GA051498 | 1HGCT1B62GA043952; 1HGCT1B62GA080855 | 1HGCT1B62GA096781 | 1HGCT1B62GA042302; 1HGCT1B62GA009770 | 1HGCT1B62GA081827; 1HGCT1B62GA074487 | 1HGCT1B62GA069046 | 1HGCT1B62GA031784 | 1HGCT1B62GA082363

1HGCT1B62GA077132 | 1HGCT1B62GA084193; 1HGCT1B62GA070214 | 1HGCT1B62GA085750 | 1HGCT1B62GA049590; 1HGCT1B62GA061576

1HGCT1B62GA089216 | 1HGCT1B62GA062498; 1HGCT1B62GA027895 | 1HGCT1B62GA020820 | 1HGCT1B62GA053025 | 1HGCT1B62GA092276 | 1HGCT1B62GA036564; 1HGCT1B62GA055681; 1HGCT1B62GA007694 | 1HGCT1B62GA021904 | 1HGCT1B62GA043501 | 1HGCT1B62GA058533 | 1HGCT1B62GA075820; 1HGCT1B62GA015102 | 1HGCT1B62GA064249; 1HGCT1B62GA024916; 1HGCT1B62GA011017; 1HGCT1B62GA069449 | 1HGCT1B62GA065529 | 1HGCT1B62GA042414 | 1HGCT1B62GA065286 | 1HGCT1B62GA036984 | 1HGCT1B62GA059620; 1HGCT1B62GA063201 | 1HGCT1B62GA057706 | 1HGCT1B62GA042011 | 1HGCT1B62GA075784 | 1HGCT1B62GA085103; 1HGCT1B62GA087045 | 1HGCT1B62GA036337

1HGCT1B62GA039156; 1HGCT1B62GA021644 | 1HGCT1B62GA066468; 1HGCT1B62GA056961 | 1HGCT1B62GA002771 | 1HGCT1B62GA055406 | 1HGCT1B62GA070441; 1HGCT1B62GA089667 | 1HGCT1B62GA020008 | 1HGCT1B62GA017335; 1HGCT1B62GA031185 | 1HGCT1B62GA040095 | 1HGCT1B62GA035141 | 1HGCT1B62GA009994 | 1HGCT1B62GA044843 | 1HGCT1B62GA072951 | 1HGCT1B62GA003824 | 1HGCT1B62GA015861 | 1HGCT1B62GA026326 | 1HGCT1B62GA018792; 1HGCT1B62GA059116 | 1HGCT1B62GA076580; 1HGCT1B62GA008750; 1HGCT1B62GA015875 | 1HGCT1B62GA051369 | 1HGCT1B62GA068009; 1HGCT1B62GA021420 | 1HGCT1B62GA080631 | 1HGCT1B62GA015634 | 1HGCT1B62GA075252; 1HGCT1B62GA047015; 1HGCT1B62GA048245 | 1HGCT1B62GA056958; 1HGCT1B62GA063702 | 1HGCT1B62GA064302 | 1HGCT1B62GA020011

1HGCT1B62GA003273 | 1HGCT1B62GA025564; 1HGCT1B62GA072612 | 1HGCT1B62GA063666; 1HGCT1B62GA003032

1HGCT1B62GA087790 | 1HGCT1B62GA077227 | 1HGCT1B62GA067779 | 1HGCT1B62GA019800 | 1HGCT1B62GA063389 | 1HGCT1B62GA048150; 1HGCT1B62GA052067; 1HGCT1B62GA010806 | 1HGCT1B62GA056541 | 1HGCT1B62GA002320 | 1HGCT1B62GA034703; 1HGCT1B62GA027413 | 1HGCT1B62GA050206; 1HGCT1B62GA029811 | 1HGCT1B62GA031915 | 1HGCT1B62GA038976; 1HGCT1B62GA003130; 1HGCT1B62GA066745

1HGCT1B62GA022311 | 1HGCT1B62GA034880 | 1HGCT1B62GA027962; 1HGCT1B62GA025533 | 1HGCT1B62GA003158 | 1HGCT1B62GA036192; 1HGCT1B62GA080354; 1HGCT1B62GA078779 | 1HGCT1B62GA098319 | 1HGCT1B62GA052411; 1HGCT1B62GA059018 | 1HGCT1B62GA043384

1HGCT1B62GA073615 | 1HGCT1B62GA067703 | 1HGCT1B62GA086901 | 1HGCT1B62GA003953 | 1HGCT1B62GA074974; 1HGCT1B62GA040730 | 1HGCT1B62GA022048; 1HGCT1B62GA034457 | 1HGCT1B62GA036113 | 1HGCT1B62GA077910 | 1HGCT1B62GA040355 | 1HGCT1B62GA043823 | 1HGCT1B62GA028545 | 1HGCT1B62GA093749; 1HGCT1B62GA069760; 1HGCT1B62GA053719; 1HGCT1B62GA056765

1HGCT1B62GA070729 | 1HGCT1B62GA072111 | 1HGCT1B62GA074893 | 1HGCT1B62GA037147 | 1HGCT1B62GA074604 | 1HGCT1B62GA020817 | 1HGCT1B62GA043398 | 1HGCT1B62GA032692

1HGCT1B62GA098000 | 1HGCT1B62GA032353; 1HGCT1B62GA098384 | 1HGCT1B62GA043093; 1HGCT1B62GA011812; 1HGCT1B62GA084260 | 1HGCT1B62GA029002 | 1HGCT1B62GA048309 | 1HGCT1B62GA097963 | 1HGCT1B62GA011485 | 1HGCT1B62GA014869 | 1HGCT1B62GA027038 | 1HGCT1B62GA052571 | 1HGCT1B62GA023586 | 1HGCT1B62GA016928 | 1HGCT1B62GA078216 | 1HGCT1B62GA077633; 1HGCT1B62GA009591; 1HGCT1B62GA055972 | 1HGCT1B62GA066342; 1HGCT1B62GA093606 | 1HGCT1B62GA012541; 1HGCT1B62GA025547 | 1HGCT1B62GA060069 | 1HGCT1B62GA019683 | 1HGCT1B62GA079236 | 1HGCT1B62GA043420 | 1HGCT1B62GA031686 | 1HGCT1B62GA045409; 1HGCT1B62GA058841 | 1HGCT1B62GA053509 | 1HGCT1B62GA060590; 1HGCT1B62GA065899; 1HGCT1B62GA000809 | 1HGCT1B62GA086364; 1HGCT1B62GA018808; 1HGCT1B62GA071816 | 1HGCT1B62GA043577; 1HGCT1B62GA072058

1HGCT1B62GA099860 | 1HGCT1B62GA032885 | 1HGCT1B62GA022258 | 1HGCT1B62GA057866 | 1HGCT1B62GA072044 | 1HGCT1B62GA054725 | 1HGCT1B62GA098742; 1HGCT1B62GA098868 | 1HGCT1B62GA082430 | 1HGCT1B62GA082847; 1HGCT1B62GA005959

1HGCT1B62GA049718; 1HGCT1B62GA094397; 1HGCT1B62GA011258

1HGCT1B62GA006884 | 1HGCT1B62GA015309; 1HGCT1B62GA014175 | 1HGCT1B62GA027220; 1HGCT1B62GA068950 | 1HGCT1B62GA037553 | 1HGCT1B62GA039982 | 1HGCT1B62GA068205 | 1HGCT1B62GA065952 | 1HGCT1B62GA092004 | 1HGCT1B62GA093802 | 1HGCT1B62GA081679; 1HGCT1B62GA061321 | 1HGCT1B62GA070052; 1HGCT1B62GA032496 | 1HGCT1B62GA066423 | 1HGCT1B62GA074764 | 1HGCT1B62GA068110 | 1HGCT1B62GA062436 | 1HGCT1B62GA038248; 1HGCT1B62GA065255 | 1HGCT1B62GA016797 | 1HGCT1B62GA004732 | 1HGCT1B62GA036080 | 1HGCT1B62GA027556 | 1HGCT1B62GA060010; 1HGCT1B62GA061559; 1HGCT1B62GA018677; 1HGCT1B62GA007629 | 1HGCT1B62GA024558 | 1HGCT1B62GA079527 | 1HGCT1B62GA057785 | 1HGCT1B62GA070181 | 1HGCT1B62GA012944; 1HGCT1B62GA079043 | 1HGCT1B62GA099356 | 1HGCT1B62GA047905 | 1HGCT1B62GA046611; 1HGCT1B62GA014354; 1HGCT1B62GA035320 | 1HGCT1B62GA080967 | 1HGCT1B62GA028951; 1HGCT1B62GA047659 | 1HGCT1B62GA048407

1HGCT1B62GA027024 | 1HGCT1B62GA083884 | 1HGCT1B62GA045474 | 1HGCT1B62GA090690 | 1HGCT1B62GA092035 | 1HGCT1B62GA032515 | 1HGCT1B62GA025046 | 1HGCT1B62GA023183; 1HGCT1B62GA045040 | 1HGCT1B62GA074490 | 1HGCT1B62GA034765 | 1HGCT1B62GA026682

1HGCT1B62GA021370 | 1HGCT1B62GA089412 | 1HGCT1B62GA026973 | 1HGCT1B62GA022275; 1HGCT1B62GA034359; 1HGCT1B62GA006349 | 1HGCT1B62GA042865 | 1HGCT1B62GA043921 | 1HGCT1B62GA000437 | 1HGCT1B62GA002091 | 1HGCT1B62GA060928 | 1HGCT1B62GA009039 | 1HGCT1B62GA023281 | 1HGCT1B62GA036144; 1HGCT1B62GA001992

1HGCT1B62GA098336

1HGCT1B62GA069709 | 1HGCT1B62GA014273; 1HGCT1B62GA045264 | 1HGCT1B62GA040453 | 1HGCT1B62GA094710; 1HGCT1B62GA013740 | 1HGCT1B62GA065076 | 1HGCT1B62GA052523 | 1HGCT1B62GA005458 | 1HGCT1B62GA061352; 1HGCT1B62GA095758 | 1HGCT1B62GA051971 | 1HGCT1B62GA024155; 1HGCT1B62GA021286 | 1HGCT1B62GA018355 | 1HGCT1B62GA087224 | 1HGCT1B62GA056829 | 1HGCT1B62GA068222; 1HGCT1B62GA076112 |

1HGCT1B62GA063425

; 1HGCT1B62GA092827 | 1HGCT1B62GA035916 | 1HGCT1B62GA052697 | 1HGCT1B62GA026844

1HGCT1B62GA012457; 1HGCT1B62GA086655 | 1HGCT1B62GA017724; 1HGCT1B62GA033342; 1HGCT1B62GA079088; 1HGCT1B62GA041814 |

1HGCT1B62GA019201

; 1HGCT1B62GA056099; 1HGCT1B62GA005055; 1HGCT1B62GA088373

1HGCT1B62GA040954 | 1HGCT1B62GA011132; 1HGCT1B62GA067202; 1HGCT1B62GA095033; 1HGCT1B62GA061383 | 1HGCT1B62GA050545 | 1HGCT1B62GA089569; 1HGCT1B62GA004410; 1HGCT1B62GA035186

1HGCT1B62GA092813; 1HGCT1B62GA025001; 1HGCT1B62GA078328 | 1HGCT1B62GA066678 | 1HGCT1B62GA078734 | 1HGCT1B62GA075798; 1HGCT1B62GA025922;

1HGCT1B62GA098059

| 1HGCT1B62GA084758 | 1HGCT1B62GA026102 | 1HGCT1B62GA075686 | 1HGCT1B62GA026777; 1HGCT1B62GA099681; 1HGCT1B62GA004634; 1HGCT1B62GA007842 | 1HGCT1B62GA059326; 1HGCT1B62GA097283 | 1HGCT1B62GA080273 | 1HGCT1B62GA062341 |

1HGCT1B62GA010904

| 1HGCT1B62GA000552 | 1HGCT1B62GA059181; 1HGCT1B62GA085084; 1HGCT1B62GA003726 | 1HGCT1B62GA096568 | 1HGCT1B62GA029503; 1HGCT1B62GA071735 | 1HGCT1B62GA002785; 1HGCT1B62GA064848 | 1HGCT1B62GA086462 | 1HGCT1B62GA089331 | 1HGCT1B62GA006612; 1HGCT1B62GA071248 | 1HGCT1B62GA039741; 1HGCT1B62GA009638 | 1HGCT1B62GA099048; 1HGCT1B62GA069788; 1HGCT1B62GA099065 | 1HGCT1B62GA059343 | 1HGCT1B62GA009624; 1HGCT1B62GA085683 | 1HGCT1B62GA071606; 1HGCT1B62GA038413 | 1HGCT1B62GA085327 | 1HGCT1B62GA064168 | 1HGCT1B62GA080418; 1HGCT1B62GA019330; 1HGCT1B62GA042896 | 1HGCT1B62GA012362 | 1HGCT1B62GA073968 | 1HGCT1B62GA040209; 1HGCT1B62GA097669 | 1HGCT1B62GA090379 | 1HGCT1B62GA021711 | 1HGCT1B62GA019876 | 1HGCT1B62GA059312 | 1HGCT1B62GA059682 | 1HGCT1B62GA064784 | 1HGCT1B62GA021126; 1HGCT1B62GA088079 | 1HGCT1B62GA077745 | 1HGCT1B62GA063814; 1HGCT1B62GA010451 | 1HGCT1B62GA005461 | 1HGCT1B62GA034667 | 1HGCT1B62GA084579; 1HGCT1B62GA097879; 1HGCT1B62GA014306; 1HGCT1B62GA039612

1HGCT1B62GA095615 | 1HGCT1B62GA062260; 1HGCT1B62GA058287; 1HGCT1B62GA005217; 1HGCT1B62GA073193; 1HGCT1B62GA062467; 1HGCT1B62GA086185 | 1HGCT1B62GA046625; 1HGCT1B62GA098658 | 1HGCT1B62GA005248 | 1HGCT1B62GA028237 | 1HGCT1B62GA085232; 1HGCT1B62GA000356 | 1HGCT1B62GA073095 | 1HGCT1B62GA042736 | 1HGCT1B62GA031140 | 1HGCT1B62GA009168 | 1HGCT1B62GA046608

1HGCT1B62GA076076 | 1HGCT1B62GA098353 | 1HGCT1B62GA053154; 1HGCT1B62GA028562; 1HGCT1B62GA092696 | 1HGCT1B62GA044275; 1HGCT1B62GA085022 | 1HGCT1B62GA038847; 1HGCT1B62GA003452

1HGCT1B62GA041165 | 1HGCT1B62GA023006; 1HGCT1B62GA035219; 1HGCT1B62GA082640 | 1HGCT1B62GA005251; 1HGCT1B62GA031297 | 1HGCT1B62GA042400 | 1HGCT1B62GA095145 | 1HGCT1B62GA028884 | 1HGCT1B62GA093508; 1HGCT1B62GA081049 | 1HGCT1B62GA011888; 1HGCT1B62GA097994 | 1HGCT1B62GA098191 | 1HGCT1B62GA091371; 1HGCT1B62GA028707; 1HGCT1B62GA043885 | 1HGCT1B62GA036709 | 1HGCT1B62GA098112 | 1HGCT1B62GA084419; 1HGCT1B62GA098823 | 1HGCT1B62GA078507; 1HGCT1B62GA042316; 1HGCT1B62GA090902 | 1HGCT1B62GA045605 | 1HGCT1B62GA040422 | 1HGCT1B62GA035950 | 1HGCT1B62GA082458 | 1HGCT1B62GA009980; 1HGCT1B62GA036001 | 1HGCT1B62GA021255 | 1HGCT1B62GA032143 | 1HGCT1B62GA033325 | 1HGCT1B62GA027802 | 1HGCT1B62GA029369 | 1HGCT1B62GA072187

1HGCT1B62GA094576 | 1HGCT1B62GA048553 | 1HGCT1B62GA042560 | 1HGCT1B62GA054966; 1HGCT1B62GA041215; 1HGCT1B62GA023409 | 1HGCT1B62GA064431 | 1HGCT1B62GA010790; 1HGCT1B62GA068169 | 1HGCT1B62GA071539; 1HGCT1B62GA065305 | 1HGCT1B62GA030232 | 1HGCT1B62GA003922 | 1HGCT1B62GA037780 | 1HGCT1B62GA015889 | 1HGCT1B62GA075865; 1HGCT1B62GA053137 | 1HGCT1B62GA009879; 1HGCT1B62GA084856 | 1HGCT1B62GA053560 | 1HGCT1B62GA091399; 1HGCT1B62GA056037; 1HGCT1B62GA015567 | 1HGCT1B62GA039304 | 1HGCT1B62GA070746 | 1HGCT1B62GA012569

1HGCT1B62GA063635 | 1HGCT1B62GA014161; 1HGCT1B62GA050013 | 1HGCT1B62GA061335 | 1HGCT1B62GA082654 | 1HGCT1B62GA078913

1HGCT1B62GA034331; 1HGCT1B62GA052358 | 1HGCT1B62GA030697 | 1HGCT1B62GA018999 | 1HGCT1B62GA026780 | 1HGCT1B62GA037813 | 1HGCT1B62GA056250 | 1HGCT1B62GA004729; 1HGCT1B62GA070794 | 1HGCT1B62GA069516 | 1HGCT1B62GA078894; 1HGCT1B62GA013222 | 1HGCT1B62GA056328 | 1HGCT1B62GA009607 | 1HGCT1B62GA027380 | 1HGCT1B62GA082492

1HGCT1B62GA037844 | 1HGCT1B62GA089605 | 1HGCT1B62GA045135

1HGCT1B62GA030439 | 1HGCT1B62GA017870 | 1HGCT1B62GA071766; 1HGCT1B62GA077017; 1HGCT1B62GA055535 | 1HGCT1B62GA031820; 1HGCT1B62GA095257 | 1HGCT1B62GA050254

1HGCT1B62GA042283 | 1HGCT1B62GA081889; 1HGCT1B62GA019750; 1HGCT1B62GA076384; 1HGCT1B62GA015892 | 1HGCT1B62GA096392 | 1HGCT1B62GA059245; 1HGCT1B62GA044860 | 1HGCT1B62GA074005; 1HGCT1B62GA079768 | 1HGCT1B62GA015410 | 1HGCT1B62GA006125 | 1HGCT1B62GA044776 | 1HGCT1B62GA003872 | 1HGCT1B62GA099342 | 1HGCT1B62GA051825 | 1HGCT1B62GA069239 | 1HGCT1B62GA035432 | 1HGCT1B62GA045426 | 1HGCT1B62GA006237 | 1HGCT1B62GA040503

1HGCT1B62GA093072; 1HGCT1B62GA024012; 1HGCT1B62GA021935; 1HGCT1B62GA059827 | 1HGCT1B62GA061433 | 1HGCT1B62GA008067; 1HGCT1B62GA076143; 1HGCT1B62GA047404 | 1HGCT1B62GA037746 | 1HGCT1B62GA080435 | 1HGCT1B62GA057799 | 1HGCT1B62GA095131 | 1HGCT1B62GA041912 | 1HGCT1B62GA035723 | 1HGCT1B62GA000406; 1HGCT1B62GA045765; 1HGCT1B62GA037732 | 1HGCT1B62GA077373 | 1HGCT1B62GA057379 | 1HGCT1B62GA067152 | 1HGCT1B62GA018632

1HGCT1B62GA022230

1HGCT1B62GA080841; 1HGCT1B62GA058886 | 1HGCT1B62GA067507

1HGCT1B62GA099485 | 1HGCT1B62GA005203 | 1HGCT1B62GA042025 | 1HGCT1B62GA057298; 1HGCT1B62GA061593; 1HGCT1B62GA086090 | 1HGCT1B62GA019618 | 1HGCT1B62GA045829 | 1HGCT1B62GA046513; 1HGCT1B62GA041652; 1HGCT1B62GA060380; 1HGCT1B62GA035902 |

1HGCT1B62GA054370

; 1HGCT1B62GA077387; 1HGCT1B62GA050609 | 1HGCT1B62GA081777 | 1HGCT1B62GA061707; 1HGCT1B62GA021269 | 1HGCT1B62GA086476 | 1HGCT1B62GA031302;

1HGCT1B62GA074313

; 1HGCT1B62GA031087 | 1HGCT1B62GA091497 | 1HGCT1B62GA075459 | 1HGCT1B62GA073694; 1HGCT1B62GA075817; 1HGCT1B62GA093489; 1HGCT1B62GA053686; 1HGCT1B62GA032191 | 1HGCT1B62GA029159 | 1HGCT1B62GA048391; 1HGCT1B62GA039383 | 1HGCT1B62GA006934 | 1HGCT1B62GA024401 | 1HGCT1B62GA095274 | 1HGCT1B62GA033275; 1HGCT1B62GA092410 | 1HGCT1B62GA043188; 1HGCT1B62GA007601 |

1HGCT1B62GA040923

| 1HGCT1B62GA001555 | 1HGCT1B62GA060895

1HGCT1B62GA069631 | 1HGCT1B62GA064560; 1HGCT1B62GA017125 | 1HGCT1B62GA041375; 1HGCT1B62GA002916 | 1HGCT1B62GA029971; 1HGCT1B62GA067510; 1HGCT1B62GA050819 | 1HGCT1B62GA031221 | 1HGCT1B62GA094626; 1HGCT1B62GA088003; 1HGCT1B62GA061464; 1HGCT1B62GA067930 | 1HGCT1B62GA091726 | 1HGCT1B62GA055888 | 1HGCT1B62GA073078; 1HGCT1B62GA064350; 1HGCT1B62GA033468 | 1HGCT1B62GA057219; 1HGCT1B62GA085960 | 1HGCT1B62GA089409 | 1HGCT1B62GA034930 | 1HGCT1B62GA049606 | 1HGCT1B62GA028366 | 1HGCT1B62GA060959 | 1HGCT1B62GA016279 | 1HGCT1B62GA099339 | 1HGCT1B62GA034572 | 1HGCT1B62GA034068 | 1HGCT1B62GA012829 | 1HGCT1B62GA015097 | 1HGCT1B62GA023488 | 1HGCT1B62GA034393 | 1HGCT1B62GA004357 | 1HGCT1B62GA092116; 1HGCT1B62GA063652; 1HGCT1B62GA013883; 1HGCT1B62GA006593 | 1HGCT1B62GA025290 | 1HGCT1B62GA065837; 1HGCT1B62GA028304; 1HGCT1B62GA076319; 1HGCT1B62GA092536; 1HGCT1B62GA098403

1HGCT1B62GA018081 | 1HGCT1B62GA030635; 1HGCT1B62GA082850

1HGCT1B62GA013558

1HGCT1B62GA031235 | 1HGCT1B62GA016380 | 1HGCT1B62GA079558

1HGCT1B62GA068317 | 1HGCT1B62GA024835 | 1HGCT1B62GA015990; 1HGCT1B62GA004746 | 1HGCT1B62GA070679; 1HGCT1B62GA091368; 1HGCT1B62GA010756 | 1HGCT1B62GA044079 | 1HGCT1B62GA095632

1HGCT1B62GA027363 | 1HGCT1B62GA064915;

1HGCT1B62GA026245

| 1HGCT1B62GA084064 | 1HGCT1B62GA056331 | 1HGCT1B62GA028741 | 1HGCT1B62GA076174; 1HGCT1B62GA099051 | 1HGCT1B62GA045636

1HGCT1B62GA040369; 1HGCT1B62GA060685 | 1HGCT1B62GA072920; 1HGCT1B62GA062307 | 1HGCT1B62GA025791 | 1HGCT1B62GA047760 | 1HGCT1B62GA025550; 1HGCT1B62GA005640 | 1HGCT1B62GA092309 | 1HGCT1B62GA022776 | 1HGCT1B62GA018453; 1HGCT1B62GA014550 | 1HGCT1B62GA069063; 1HGCT1B62GA053770

1HGCT1B62GA022695 | 1HGCT1B62GA075722 | 1HGCT1B62GA095579 | 1HGCT1B62GA024771

1HGCT1B62GA021532; 1HGCT1B62GA008005; 1HGCT1B62GA036922 | 1HGCT1B62GA005220 | 1HGCT1B62GA074554; 1HGCT1B62GA066471; 1HGCT1B62GA099583 | 1HGCT1B62GA064591 | 1HGCT1B62GA037293 | 1HGCT1B62GA000521 | 1HGCT1B62GA004049 | 1HGCT1B62GA018002; 1HGCT1B62GA078426; 1HGCT1B62GA059990; 1HGCT1B62GA044146; 1HGCT1B62GA073629; 1HGCT1B62GA093234; 1HGCT1B62GA051520 | 1HGCT1B62GA069323; 1HGCT1B62GA026469

1HGCT1B62GA030327; 1HGCT1B62GA081181 | 1HGCT1B62GA082444 | 1HGCT1B62GA011387 | 1HGCT1B62GA045149; 1HGCT1B62GA017979; 1HGCT1B62GA074991 | 1HGCT1B62GA006450 | 1HGCT1B62GA028626 | 1HGCT1B62GA058435; 1HGCT1B62GA040405; 1HGCT1B62GA054501 | 1HGCT1B62GA002902 | 1HGCT1B62GA015326 | 1HGCT1B62GA021367 | 1HGCT1B62GA012832; 1HGCT1B62GA090883; 1HGCT1B62GA079723; 1HGCT1B62GA079107 | 1HGCT1B62GA079642; 1HGCT1B62GA080628 | 1HGCT1B62GA019392; 1HGCT1B62GA047239; 1HGCT1B62GA006772; 1HGCT1B62GA042543 | 1HGCT1B62GA029761 | 1HGCT1B62GA050187 | 1HGCT1B62GA090673 | 1HGCT1B62GA088907 | 1HGCT1B62GA089121; 1HGCT1B62GA031963 | 1HGCT1B62GA033650

1HGCT1B62GA055468 | 1HGCT1B62GA068902 | 1HGCT1B62GA000924; 1HGCT1B62GA057317; 1HGCT1B62GA040078 | 1HGCT1B62GA054479 | 1HGCT1B62GA071105 | 1HGCT1B62GA055793 | 1HGCT1B62GA094948 | 1HGCT1B62GA036502; 1HGCT1B62GA033289 | 1HGCT1B62GA035365 | 1HGCT1B62GA037603 | 1HGCT1B62GA093797 | 1HGCT1B62GA046088; 1HGCT1B62GA088471 | 1HGCT1B62GA089006; 1HGCT1B62GA091404; 1HGCT1B62GA081908 | 1HGCT1B62GA086266; 1HGCT1B62GA070360 | 1HGCT1B62GA072593; 1HGCT1B62GA066244; 1HGCT1B62GA090382 | 1HGCT1B62GA073954 | 1HGCT1B62GA080712; 1HGCT1B62GA016816; 1HGCT1B62GA065630 | 1HGCT1B62GA082718 | 1HGCT1B62GA085974 | 1HGCT1B62GA086199 | 1HGCT1B62GA053493 | 1HGCT1B62GA002124 | 1HGCT1B62GA065708 | 1HGCT1B62GA003905 | 1HGCT1B62GA084971; 1HGCT1B62GA020736; 1HGCT1B62GA021854 | 1HGCT1B62GA048570 | 1HGCT1B62GA048908; 1HGCT1B62GA050853 | 1HGCT1B62GA087739 | 1HGCT1B62GA000017 | 1HGCT1B62GA033003

1HGCT1B62GA020994; 1HGCT1B62GA009753 | 1HGCT1B62GA076997; 1HGCT1B62GA098465 | 1HGCT1B62GA008425 | 1HGCT1B62GA002432; 1HGCT1B62GA016508 | 1HGCT1B62GA081326 | 1HGCT1B62GA048357 | 1HGCT1B62GA088227 | 1HGCT1B62GA031980 | 1HGCT1B62GA038136; 1HGCT1B62GA072299; 1HGCT1B62GA060136 | 1HGCT1B62GA050304; 1HGCT1B62GA013124; 1HGCT1B62GA001524 | 1HGCT1B62GA051131 | 1HGCT1B62GA062128 | 1HGCT1B62GA078751; 1HGCT1B62GA070066 | 1HGCT1B62GA022485; 1HGCT1B62GA066048 | 1HGCT1B62GA087692

1HGCT1B62GA086218 | 1HGCT1B62GA093718 | 1HGCT1B62GA062422 | 1HGCT1B62GA089622 | 1HGCT1B62GA031154 | 1HGCT1B62GA031770 | 1HGCT1B62GA089720 | 1HGCT1B62GA020722 | 1HGCT1B62GA061528; 1HGCT1B62GA091970 | 1HGCT1B62GA074182 | 1HGCT1B62GA023622; 1HGCT1B62GA095324

1HGCT1B62GA008604 | 1HGCT1B62GA084680; 1HGCT1B62GA014791; 1HGCT1B62GA040260 | 1HGCT1B62GA079737; 1HGCT1B62GA089586 | 1HGCT1B62GA028769 | 1HGCT1B62GA008389

1HGCT1B62GA094528 | 1HGCT1B62GA084534

1HGCT1B62GA096697 | 1HGCT1B62GA042834 | 1HGCT1B62GA094321 | 1HGCT1B62GA000079; 1HGCT1B62GA065594 | 1HGCT1B62GA045832

1HGCT1B62GA017934; 1HGCT1B62GA019246; 1HGCT1B62GA032112 | 1HGCT1B62GA054482 | 1HGCT1B62GA081892 | 1HGCT1B62GA051565 | 1HGCT1B62GA092388 | 1HGCT1B62GA049895; 1HGCT1B62GA008473 | 1HGCT1B62GA080533 | 1HGCT1B62GA042932 |

1HGCT1B62GA035043

| 1HGCT1B62GA022261; 1HGCT1B62GA051937; 1HGCT1B62GA073999; 1HGCT1B62GA098076 | 1HGCT1B62GA035639 | 1HGCT1B62GA099695; 1HGCT1B62GA030960; 1HGCT1B62GA015780 | 1HGCT1B62GA068494 | 1HGCT1B62GA028674

1HGCT1B62GA064526 | 1HGCT1B62GA008702; 1HGCT1B62GA092875; 1HGCT1B62GA047211 | 1HGCT1B62GA097915 | 1HGCT1B62GA041991; 1HGCT1B62GA005699; 1HGCT1B62GA030490; 1HGCT1B62GA063215; 1HGCT1B62GA091550 | 1HGCT1B62GA087515 | 1HGCT1B62GA003189 | 1HGCT1B62GA090740; 1HGCT1B62GA007338 | 1HGCT1B62GA005315 | 1HGCT1B62GA099826; 1HGCT1B62GA053851 | 1HGCT1B62GA013432; 1HGCT1B62GA051386; 1HGCT1B62GA007775 | 1HGCT1B62GA041487 | 1HGCT1B62GA088051 | 1HGCT1B62GA093556 |