1HGCR2F02GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F02GA147433 | 1HGCR2F02GA158898 | 1HGCR2F02GA181324

1HGCR2F02GA129742; 1HGCR2F02GA147108

1HGCR2F02GA181632

1HGCR2F02GA116988; 1HGCR2F02GA170887 | 1HGCR2F02GA195210 | 1HGCR2F02GA175362 | 1HGCR2F02GA110298 | 1HGCR2F02GA150347 | 1HGCR2F02GA157167; 1HGCR2F02GA184160; 1HGCR2F02GA179816 | 1HGCR2F02GA125058; 1HGCR2F02GA195840 | 1HGCR2F02GA181453

1HGCR2F02GA127599 | 1HGCR2F02GA134388 | 1HGCR2F02GA162675 | 1HGCR2F02GA157413 | 1HGCR2F02GA115159; 1HGCR2F02GA174163 | 1HGCR2F02GA185793 | 1HGCR2F02GA115811; 1HGCR2F02GA192131 | 1HGCR2F02GA148064; 1HGCR2F02GA199919; 1HGCR2F02GA174633; 1HGCR2F02GA180528 | 1HGCR2F02GA108518 | 1HGCR2F02GA136352

1HGCR2F02GA133340; 1HGCR2F02GA113380; 1HGCR2F02GA127392 | 1HGCR2F02GA119423; 1HGCR2F02GA166144; 1HGCR2F02GA192615 | 1HGCR2F02GA124170; 1HGCR2F02GA117901; 1HGCR2F02GA106624 | 1HGCR2F02GA122340 | 1HGCR2F02GA171358; 1HGCR2F02GA158156

1HGCR2F02GA130230 | 1HGCR2F02GA120698; 1HGCR2F02GA124864 | 1HGCR2F02GA100337; 1HGCR2F02GA158464 | 1HGCR2F02GA107238 | 1HGCR2F02GA100807

1HGCR2F02GA195868 | 1HGCR2F02GA130874; 1HGCR2F02GA188595; 1HGCR2F02GA126209; 1HGCR2F02GA137856 | 1HGCR2F02GA109541 | 1HGCR2F02GA197796 | 1HGCR2F02GA163079 | 1HGCR2F02GA177693 | 1HGCR2F02GA171151 | 1HGCR2F02GA186829 | 1HGCR2F02GA175488; 1HGCR2F02GA149974; 1HGCR2F02GA109362 | 1HGCR2F02GA134794 | 1HGCR2F02GA100869

1HGCR2F02GA181775; 1HGCR2F02GA110446; 1HGCR2F02GA183025

1HGCR2F02GA116649 |

1HGCR2F02GA184644

; 1HGCR2F02GA110480 | 1HGCR2F02GA130082 | 1HGCR2F02GA152874; 1HGCR2F02GA127375 | 1HGCR2F02GA171506 | 1HGCR2F02GA174213 | 1HGCR2F02GA194851 | 1HGCR2F02GA168363 | 1HGCR2F02GA188080 | 1HGCR2F02GA175619; 1HGCR2F02GA151868 | 1HGCR2F02GA172350; 1HGCR2F02GA170968; 1HGCR2F02GA150848 | 1HGCR2F02GA117915; 1HGCR2F02GA109717 | 1HGCR2F02GA142250 | 1HGCR2F02GA135699 | 1HGCR2F02GA155399 | 1HGCR2F02GA141292; 1HGCR2F02GA138411 | 1HGCR2F02GA118367 | 1HGCR2F02GA145441 | 1HGCR2F02GA191688 | 1HGCR2F02GA171991 | 1HGCR2F02GA180514; 1HGCR2F02GA193084 | 1HGCR2F02GA173255 | 1HGCR2F02GA188211 | 1HGCR2F02GA165463 | 1HGCR2F02GA174728; 1HGCR2F02GA187902; 1HGCR2F02GA122158; 1HGCR2F02GA129708 | 1HGCR2F02GA116277; 1HGCR2F02GA138716; 1HGCR2F02GA182814 | 1HGCR2F02GA148954 | 1HGCR2F02GA115744 | 1HGCR2F02GA152776 | 1HGCR2F02GA181856; 1HGCR2F02GA161641 | 1HGCR2F02GA151059; 1HGCR2F02GA192114; 1HGCR2F02GA168525; 1HGCR2F02GA192677; 1HGCR2F02GA166872 | 1HGCR2F02GA110785 | 1HGCR2F02GA130177; 1HGCR2F02GA145438 | 1HGCR2F02GA165415; 1HGCR2F02GA167424

1HGCR2F02GA160957; 1HGCR2F02GA187205; 1HGCR2F02GA180092; 1HGCR2F02GA188113; 1HGCR2F02GA172784; 1HGCR2F02GA162417 | 1HGCR2F02GA163065; 1HGCR2F02GA107577

1HGCR2F02GA141969 | 1HGCR2F02GA160697; 1HGCR2F02GA162921; 1HGCR2F02GA116358; 1HGCR2F02GA185518 | 1HGCR2F02GA134407; 1HGCR2F02GA159226 | 1HGCR2F02GA189620 | 1HGCR2F02GA102430 | 1HGCR2F02GA164703 | 1HGCR2F02GA161087; 1HGCR2F02GA183493 | 1HGCR2F02GA142992; 1HGCR2F02GA150686 | 1HGCR2F02GA163356; 1HGCR2F02GA103304 | 1HGCR2F02GA131555; 1HGCR2F02GA191139 | 1HGCR2F02GA169500; 1HGCR2F02GA104727; 1HGCR2F02GA133063 | 1HGCR2F02GA166564 | 1HGCR2F02GA105358 | 1HGCR2F02GA169318 | 1HGCR2F02GA185647 | 1HGCR2F02GA178391 | 1HGCR2F02GA154074; 1HGCR2F02GA102850 | 1HGCR2F02GA164426 | 1HGCR2F02GA113234 | 1HGCR2F02GA191089 | 1HGCR2F02GA148369 | 1HGCR2F02GA130910 | 1HGCR2F02GA117588 | 1HGCR2F02GA110561 | 1HGCR2F02GA113721 | 1HGCR2F02GA121365 | 1HGCR2F02GA162823 | 1HGCR2F02GA146718 | 1HGCR2F02GA120894

1HGCR2F02GA108535; 1HGCR2F02GA148582; 1HGCR2F02GA147657 | 1HGCR2F02GA135265 | 1HGCR2F02GA192436; 1HGCR2F02GA120927 | 1HGCR2F02GA105800 | 1HGCR2F02GA171974; 1HGCR2F02GA114139 | 1HGCR2F02GA148243 | 1HGCR2F02GA183235 | 1HGCR2F02GA123214 | 1HGCR2F02GA112245

1HGCR2F02GA113153; 1HGCR2F02GA198642 | 1HGCR2F02GA144127 | 1HGCR2F02GA140286; 1HGCR2F02GA162580 | 1HGCR2F02GA186992 | 1HGCR2F02GA100581 | 1HGCR2F02GA111208; 1HGCR2F02GA103481 | 1HGCR2F02GA114576 | 1HGCR2F02GA171862 | 1HGCR2F02GA151241 | 1HGCR2F02GA198589 | 1HGCR2F02GA174471 | 1HGCR2F02GA183297; 1HGCR2F02GA152986 | 1HGCR2F02GA199693 | 1HGCR2F02GA117686 | 1HGCR2F02GA104176 | 1HGCR2F02GA157346; 1HGCR2F02GA198429; 1HGCR2F02GA178844 | 1HGCR2F02GA167682 | 1HGCR2F02GA190962

1HGCR2F02GA169691 | 1HGCR2F02GA145326 | 1HGCR2F02GA118384 | 1HGCR2F02GA192999 | 1HGCR2F02GA122550; 1HGCR2F02GA152938; 1HGCR2F02GA149361 | 1HGCR2F02GA167665; 1HGCR2F02GA149635 | 1HGCR2F02GA197393; 1HGCR2F02GA137937 | 1HGCR2F02GA194476 | 1HGCR2F02GA108972; 1HGCR2F02GA144158; 1HGCR2F02GA160988 | 1HGCR2F02GA108423 | 1HGCR2F02GA135041 | 1HGCR2F02GA164314 | 1HGCR2F02GA129272 | 1HGCR2F02GA137971; 1HGCR2F02GA186426 | 1HGCR2F02GA171361; 1HGCR2F02GA125268 | 1HGCR2F02GA179377 | 1HGCR2F02GA150137 | 1HGCR2F02GA161302 | 1HGCR2F02GA198107 | 1HGCR2F02GA148131 | 1HGCR2F02GA142040; 1HGCR2F02GA151790 | 1HGCR2F02GA179704; 1HGCR2F02GA178679 | 1HGCR2F02GA163907 | 1HGCR2F02GA155161

1HGCR2F02GA120992 | 1HGCR2F02GA100838 | 1HGCR2F02GA137078 | 1HGCR2F02GA106512; 1HGCR2F02GA150039 | 1HGCR2F02GA159680 | 1HGCR2F02GA113461 | 1HGCR2F02GA197314 | 1HGCR2F02GA112388 | 1HGCR2F02GA181498 | 1HGCR2F02GA182246; 1HGCR2F02GA180089; 1HGCR2F02GA139722; 1HGCR2F02GA196468

1HGCR2F02GA119857 | 1HGCR2F02GA162952 | 1HGCR2F02GA129790 | 1HGCR2F02GA182683 | 1HGCR2F02GA180903 | 1HGCR2F02GA140823; 1HGCR2F02GA137498 | 1HGCR2F02GA186359 | 1HGCR2F02GA194123 | 1HGCR2F02GA180559 | 1HGCR2F02GA121379 | 1HGCR2F02GA135248 | 1HGCR2F02GA190721 | 1HGCR2F02GA167567 | 1HGCR2F02GA145682; 1HGCR2F02GA162515 | 1HGCR2F02GA168072 | 1HGCR2F02GA161770 | 1HGCR2F02GA124590; 1HGCR2F02GA181257; 1HGCR2F02GA143446 | 1HGCR2F02GA128624; 1HGCR2F02GA192145; 1HGCR2F02GA112441 | 1HGCR2F02GA166483; 1HGCR2F02GA192887 | 1HGCR2F02GA116456; 1HGCR2F02GA157718 | 1HGCR2F02GA194218 | 1HGCR2F02GA109409

1HGCR2F02GA147562 | 1HGCR2F02GA197913; 1HGCR2F02GA128834 | 1HGCR2F02GA153779 | 1HGCR2F02GA154317; 1HGCR2F02GA122354 | 1HGCR2F02GA103688 | 1HGCR2F02GA107188; 1HGCR2F02GA198396; 1HGCR2F02GA110611 | 1HGCR2F02GA103030; 1HGCR2F02GA190525 | 1HGCR2F02GA170176 | 1HGCR2F02GA144998 | 1HGCR2F02GA148226; 1HGCR2F02GA168315; 1HGCR2F02GA194512 | 1HGCR2F02GA102704; 1HGCR2F02GA170131 | 1HGCR2F02GA164698 | 1HGCR2F02GA119194 | 1HGCR2F02GA198172 | 1HGCR2F02GA167004 | 1HGCR2F02GA123570 | 1HGCR2F02GA129658; 1HGCR2F02GA167181

1HGCR2F02GA194753 | 1HGCR2F02GA106994 | 1HGCR2F02GA137128 | 1HGCR2F02GA151448 | 1HGCR2F02GA136299; 1HGCR2F02GA171635 | 1HGCR2F02GA112522 | 1HGCR2F02GA125691; 1HGCR2F02GA150722; 1HGCR2F02GA121995 | 1HGCR2F02GA105375 | 1HGCR2F02GA155810 | 1HGCR2F02GA139249 | 1HGCR2F02GA167116

1HGCR2F02GA158822 | 1HGCR2F02GA102895 | 1HGCR2F02GA100306 | 1HGCR2F02GA122788 | 1HGCR2F02GA103528 | 1HGCR2F02GA177094; 1HGCR2F02GA178715 | 1HGCR2F02GA175006; 1HGCR2F02GA118207 | 1HGCR2F02GA183221 | 1HGCR2F02GA108566; 1HGCR2F02GA173336 | 1HGCR2F02GA156262 | 1HGCR2F02GA181131 | 1HGCR2F02GA166287; 1HGCR2F02GA122497; 1HGCR2F02GA181467; 1HGCR2F02GA113069; 1HGCR2F02GA138814; 1HGCR2F02GA127120 | 1HGCR2F02GA144919; 1HGCR2F02GA133578 | 1HGCR2F02GA186118 | 1HGCR2F02GA136903 | 1HGCR2F02GA116098; 1HGCR2F02GA167519 |

1HGCR2F02GA114254

| 1HGCR2F02GA197846 | 1HGCR2F02GA121298 | 1HGCR2F02GA179699; 1HGCR2F02GA105117 | 1HGCR2F02GA142426

1HGCR2F02GA181677; 1HGCR2F02GA195675 | 1HGCR2F02GA100063 | 1HGCR2F02GA115422 | 1HGCR2F02GA103335 | 1HGCR2F02GA121804 | 1HGCR2F02GA199810; 1HGCR2F02GA159596 | 1HGCR2F02GA114948 | 1HGCR2F02GA169335 | 1HGCR2F02GA119552 | 1HGCR2F02GA165723; 1HGCR2F02GA126940; 1HGCR2F02GA108969 | 1HGCR2F02GA136559; 1HGCR2F02GA174860 | 1HGCR2F02GA198432 | 1HGCR2F02GA132656; 1HGCR2F02GA175099; 1HGCR2F02GA143382 |

1HGCR2F02GA116201

; 1HGCR2F02GA177113 | 1HGCR2F02GA102122; 1HGCR2F02GA111029 | 1HGCR2F02GA110379 | 1HGCR2F02GA128218

1HGCR2F02GA106798 | 1HGCR2F02GA171487 | 1HGCR2F02GA183218 | 1HGCR2F02GA119793; 1HGCR2F02GA124492; 1HGCR2F02GA195014 | 1HGCR2F02GA182523 | 1HGCR2F02GA165477 | 1HGCR2F02GA124461 | 1HGCR2F02GA108163 | 1HGCR2F02GA166175; 1HGCR2F02GA177905 | 1HGCR2F02GA190332 | 1HGCR2F02GA137405 | 1HGCR2F02GA146489 | 1HGCR2F02GA108664 | 1HGCR2F02GA104419 | 1HGCR2F02GA150882

1HGCR2F02GA104355 | 1HGCR2F02GA154706; 1HGCR2F02GA107918; 1HGCR2F02GA118580 | 1HGCR2F02GA120720 | 1HGCR2F02GA183767 | 1HGCR2F02GA157508; 1HGCR2F02GA103724 | 1HGCR2F02GA169108 | 1HGCR2F02GA109457 | 1HGCR2F02GA123827; 1HGCR2F02GA170484; 1HGCR2F02GA141714 | 1HGCR2F02GA137033

1HGCR2F02GA151661; 1HGCR2F02GA117560 | 1HGCR2F02GA175815; 1HGCR2F02GA164474 | 1HGCR2F02GA167343; 1HGCR2F02GA146170

1HGCR2F02GA190024; 1HGCR2F02GA194526 | 1HGCR2F02GA108485; 1HGCR2F02GA100077 | 1HGCR2F02GA143589 | 1HGCR2F02GA140353

1HGCR2F02GA116697 | 1HGCR2F02GA151949

1HGCR2F02GA142085 | 1HGCR2F02GA183266 | 1HGCR2F02GA197121; 1HGCR2F02GA108776 | 1HGCR2F02GA129174; 1HGCR2F02GA131894 | 1HGCR2F02GA123150 | 1HGCR2F02GA152258 | 1HGCR2F02GA161414 | 1HGCR2F02GA151143 | 1HGCR2F02GA106283 | 1HGCR2F02GA119504; 1HGCR2F02GA176785; 1HGCR2F02GA171859 |

1HGCR2F02GA1885331HGCR2F02GA121950 | 1HGCR2F02GA183249; 1HGCR2F02GA172834 | 1HGCR2F02GA117087; 1HGCR2F02GA176737; 1HGCR2F02GA116909 | 1HGCR2F02GA195885

1HGCR2F02GA100449 | 1HGCR2F02GA119308 | 1HGCR2F02GA131796 | 1HGCR2F02GA129000

1HGCR2F02GA182537 | 1HGCR2F02GA153748 | 1HGCR2F02GA176396 | 1HGCR2F02GA140174; 1HGCR2F02GA131832 | 1HGCR2F02GA195269

1HGCR2F02GA105148 | 1HGCR2F02GA160442 | 1HGCR2F02GA128753; 1HGCR2F02GA130597

1HGCR2F02GA149490 | 1HGCR2F02GA108048 | 1HGCR2F02GA141454; 1HGCR2F02GA149179 | 1HGCR2F02GA127053; 1HGCR2F02GA115369; 1HGCR2F02GA141695; 1HGCR2F02GA102220; 1HGCR2F02GA160036 | 1HGCR2F02GA159842 | 1HGCR2F02GA126890 | 1HGCR2F02GA143656 | 1HGCR2F02GA178262 | 1HGCR2F02GA132821; 1HGCR2F02GA141812; 1HGCR2F02GA103531; 1HGCR2F02GA139395; 1HGCR2F02GA114514 | 1HGCR2F02GA170162; 1HGCR2F02GA188693; 1HGCR2F02GA101858 | 1HGCR2F02GA182702 | 1HGCR2F02GA149148 | 1HGCR2F02GA109832 | 1HGCR2F02GA183199 | 1HGCR2F02GA131801; 1HGCR2F02GA191366 | 1HGCR2F02GA189312; 1HGCR2F02GA145844; 1HGCR2F02GA157296; 1HGCR2F02GA166533

1HGCR2F02GA158559; 1HGCR2F02GA134410 | 1HGCR2F02GA183607 | 1HGCR2F02GA169447; 1HGCR2F02GA173935; 1HGCR2F02GA125402 | 1HGCR2F02GA197720 | 1HGCR2F02GA145634; 1HGCR2F02GA111872; 1HGCR2F02GA150851; 1HGCR2F02GA177547 | 1HGCR2F02GA125237; 1HGCR2F02GA136187 | 1HGCR2F02GA132043; 1HGCR2F02GA127926 | 1HGCR2F02GA173210; 1HGCR2F02GA155726 | 1HGCR2F02GA173708 | 1HGCR2F02GA170114 | 1HGCR2F02GA190749 | 1HGCR2F02GA181744 | 1HGCR2F02GA186815 | 1HGCR2F02GA156178 | 1HGCR2F02GA164863 | 1HGCR2F02GA148551 | 1HGCR2F02GA128395 | 1HGCR2F02GA116750; 1HGCR2F02GA115758; 1HGCR2F02GA173756; 1HGCR2F02GA121821 | 1HGCR2F02GA158724; 1HGCR2F02GA102749

1HGCR2F02GA147691 | 1HGCR2F02GA182635; 1HGCR2F02GA135279 | 1HGCR2F02GA105456 | 1HGCR2F02GA116862 | 1HGCR2F02GA102041

1HGCR2F02GA140059 | 1HGCR2F02GA116313 | 1HGCR2F02GA136075; 1HGCR2F02GA112455 | 1HGCR2F02GA181968; 1HGCR2F02GA151174 | 1HGCR2F02GA174454; 1HGCR2F02GA110365; 1HGCR2F02GA141048; 1HGCR2F02GA179041 | 1HGCR2F02GA149666 | 1HGCR2F02GA100435; 1HGCR2F02GA165107 | 1HGCR2F02GA161719

1HGCR2F02GA199550 | 1HGCR2F02GA141129 | 1HGCR2F02GA188130 | 1HGCR2F02GA198933; 1HGCR2F02GA102816 | 1HGCR2F02GA190895 | 1HGCR2F02GA189231 | 1HGCR2F02GA118661; 1HGCR2F02GA178374; 1HGCR2F02GA158190 | 1HGCR2F02GA117042 | 1HGCR2F02GA141440 | 1HGCR2F02GA162398 | 1HGCR2F02GA163793 | 1HGCR2F02GA178780 | 1HGCR2F02GA143835 | 1HGCR2F02GA188502 | 1HGCR2F02GA103903; 1HGCR2F02GA118773; 1HGCR2F02GA100127 | 1HGCR2F02GA165060 | 1HGCR2F02GA168301 | 1HGCR2F02GA170212 | 1HGCR2F02GA169531 | 1HGCR2F02GA140921 | 1HGCR2F02GA179783; 1HGCR2F02GA104209; 1HGCR2F02GA127778; 1HGCR2F02GA153684; 1HGCR2F02GA188192 | 1HGCR2F02GA182733; 1HGCR2F02GA195255 | 1HGCR2F02GA112696; 1HGCR2F02GA175474 | 1HGCR2F02GA118983; 1HGCR2F02GA100953 | 1HGCR2F02GA184725; 1HGCR2F02GA186670; 1HGCR2F02GA108325; 1HGCR2F02GA178990 | 1HGCR2F02GA197135; 1HGCR2F02GA130521 | 1HGCR2F02GA195207; 1HGCR2F02GA111869; 1HGCR2F02GA156973 | 1HGCR2F02GA157749; 1HGCR2F02GA169657 | 1HGCR2F02GA142443; 1HGCR2F02GA196115 | 1HGCR2F02GA152230 | 1HGCR2F02GA172901 | 1HGCR2F02GA101472; 1HGCR2F02GA150218 | 1HGCR2F02GA143463 | 1HGCR2F02GA161462; 1HGCR2F02GA130373 | 1HGCR2F02GA158934 | 1HGCR2F02GA140630 | 1HGCR2F02GA134200 | 1HGCR2F02GA116926 | 1HGCR2F02GA199533 | 1HGCR2F02GA121964; 1HGCR2F02GA144032;

1HGCR2F02GA153751

| 1HGCR2F02GA111449 | 1HGCR2F02GA157511 | 1HGCR2F02GA128011

1HGCR2F02GA146038 | 1HGCR2F02GA120300; 1HGCR2F02GA133211; 1HGCR2F02GA109023 | 1HGCR2F02GA138263 | 1HGCR2F02GA176365 | 1HGCR2F02GA131829; 1HGCR2F02GA114206; 1HGCR2F02GA142152 | 1HGCR2F02GA167214 | 1HGCR2F02GA187253 | 1HGCR2F02GA140112; 1HGCR2F02GA134892; 1HGCR2F02GA155788 | 1HGCR2F02GA128574

1HGCR2F02GA195112 | 1HGCR2F02GA125836 | 1HGCR2F02GA165513 | 1HGCR2F02GA128090 | 1HGCR2F02GA175412 | 1HGCR2F02GA185082; 1HGCR2F02GA161347; 1HGCR2F02GA150185; 1HGCR2F02GA107479

1HGCR2F02GA123309 | 1HGCR2F02GA134245; 1HGCR2F02GA151921; 1HGCR2F02GA133497 | 1HGCR2F02GA146380 | 1HGCR2F02GA182263; 1HGCR2F02GA150073 | 1HGCR2F02GA137002 | 1HGCR2F02GA142023; 1HGCR2F02GA167052

1HGCR2F02GA131412; 1HGCR2F02GA171103; 1HGCR2F02GA117249 | 1HGCR2F02GA122421 | 1HGCR2F02GA198902; 1HGCR2F02GA149022 | 1HGCR2F02GA152406 | 1HGCR2F02GA111371 | 1HGCR2F02GA137047 | 1HGCR2F02GA112813; 1HGCR2F02GA163714 | 1HGCR2F02GA157217 | 1HGCR2F02GA117655; 1HGCR2F02GA197829 | 1HGCR2F02GA193845; 1HGCR2F02GA115680 | 1HGCR2F02GA111533 | 1HGCR2F02GA182408

1HGCR2F02GA156276 | 1HGCR2F02GA171473 | 1HGCR2F02GA159923; 1HGCR2F02GA145603 | 1HGCR2F02GA100242 | 1HGCR2F02GA118630 | 1HGCR2F02GA185048 | 1HGCR2F02GA136027 | 1HGCR2F02GA100984; 1HGCR2F02GA114416; 1HGCR2F02GA161168 | 1HGCR2F02GA136660 | 1HGCR2F02GA186006; 1HGCR2F02GA165480 | 1HGCR2F02GA110947 | 1HGCR2F02GA109510; 1HGCR2F02GA132611; 1HGCR2F02GA174261; 1HGCR2F02GA153698 | 1HGCR2F02GA141163 | 1HGCR2F02GA154480 | 1HGCR2F02GA198365 | 1HGCR2F02GA129773 | 1HGCR2F02GA124136; 1HGCR2F02GA176284 | 1HGCR2F02GA132964; 1HGCR2F02GA160019 | 1HGCR2F02GA119972 | 1HGCR2F02GA165852 |

1HGCR2F02GA194994

| 1HGCR2F02GA181789 | 1HGCR2F02GA198639 | 1HGCR2F02GA196096

1HGCR2F02GA148081; 1HGCR2F02GA100161; 1HGCR2F02GA130308; 1HGCR2F02GA196602 | 1HGCR2F02GA192744 | 1HGCR2F02GA154673; 1HGCR2F02GA115209; 1HGCR2F02GA183526

1HGCR2F02GA109572 | 1HGCR2F02GA142118; 1HGCR2F02GA150090;

1HGCR2F02GA126985

; 1HGCR2F02GA169867; 1HGCR2F02GA167777; 1HGCR2F02GA108602 | 1HGCR2F02GA131443 | 1HGCR2F02GA190315; 1HGCR2F02GA168430; 1HGCR2F02GA123469 | 1HGCR2F02GA198818 | 1HGCR2F02GA103237 | 1HGCR2F02GA177807; 1HGCR2F02GA123083; 1HGCR2F02GA165995 | 1HGCR2F02GA138151 | 1HGCR2F02GA128560 | 1HGCR2F02GA109135

1HGCR2F02GA118708 | 1HGCR2F02GA172378 | 1HGCR2F02GA130129; 1HGCR2F02GA131877 | 1HGCR2F02GA173384; 1HGCR2F02GA154155; 1HGCR2F02GA123553; 1HGCR2F02GA149327 | 1HGCR2F02GA187527 | 1HGCR2F02GA136383 | 1HGCR2F02GA126467 | 1HGCR2F02GA169965 | 1HGCR2F02GA151210 | 1HGCR2F02GA147741 | 1HGCR2F02GA158433 | 1HGCR2F02GA163566; 1HGCR2F02GA155192

1HGCR2F02GA110589; 1HGCR2F02GA133628; 1HGCR2F02GA123357; 1HGCR2F02GA176141; 1HGCR2F02GA177659 | 1HGCR2F02GA161686 | 1HGCR2F02GA193635 | 1HGCR2F02GA156715 | 1HGCR2F02GA114819; 1HGCR2F02GA170596 | 1HGCR2F02GA123892 | 1HGCR2F02GA172266 | 1HGCR2F02GA157640 | 1HGCR2F02GA194008

1HGCR2F02GA146671 | 1HGCR2F02GA179931 | 1HGCR2F02GA140532 | 1HGCR2F02GA143303

1HGCR2F02GA1783601HGCR2F02GA120488 | 1HGCR2F02GA172686; 1HGCR2F02GA104047 | 1HGCR2F02GA145584 | 1HGCR2F02GA180397 | 1HGCR2F02GA148825 | 1HGCR2F02GA175944 | 1HGCR2F02GA190296 | 1HGCR2F02GA107515 | 1HGCR2F02GA153569 | 1HGCR2F02GA146752 | 1HGCR2F02GA180240 | 1HGCR2F02GA168900; 1HGCR2F02GA121284; 1HGCR2F02GA169139 | 1HGCR2F02GA153572

1HGCR2F02GA162630 | 1HGCR2F02GA130003 | 1HGCR2F02GA112097 | 1HGCR2F02GA133421; 1HGCR2F02GA145424; 1HGCR2F02GA164197; 1HGCR2F02GA144659 | 1HGCR2F02GA143849; 1HGCR2F02GA151031 | 1HGCR2F02GA137873; 1HGCR2F02GA123004; 1HGCR2F02GA148601 | 1HGCR2F02GA124847 | 1HGCR2F02GA140613 | 1HGCR2F02GA155385 | 1HGCR2F02GA122807 | 1HGCR2F02GA161509 | 1HGCR2F02GA193456 | 1HGCR2F02GA140966 |

1HGCR2F02GA167715

| 1HGCR2F02GA147710; 1HGCR2F02GA129577 | 1HGCR2F02GA104873; 1HGCR2F02GA117008

1HGCR2F02GA139610 | 1HGCR2F02GA150266; 1HGCR2F02GA154463 | 1HGCR2F02GA162322 |

1HGCR2F02GA1971661HGCR2F02GA171098

| 1HGCR2F02GA161574 | 1HGCR2F02GA114433; 1HGCR2F02GA108647 | 1HGCR2F02GA135606; 1HGCR2F02GA153409; 1HGCR2F02GA180416 | 1HGCR2F02GA179573 | 1HGCR2F02GA104677; 1HGCR2F02GA112746; 1HGCR2F02GA163809

1HGCR2F02GA106459; 1HGCR2F02GA128929 | 1HGCR2F02GA140904; 1HGCR2F02GA170677 | 1HGCR2F02GA119924 | 1HGCR2F02GA181985 | 1HGCR2F02GA197782 | 1HGCR2F02GA180688 | 1HGCR2F02GA128378; 1HGCR2F02GA116585 | 1HGCR2F02GA162496 | 1HGCR2F02GA155340 | 1HGCR2F02GA107837

1HGCR2F02GA128980 | 1HGCR2F02GA184787; 1HGCR2F02GA144600; 1HGCR2F02GA117476 | 1HGCR2F02GA192971; 1HGCR2F02GA126436; 1HGCR2F02GA109426 | 1HGCR2F02GA179251 | 1HGCR2F02GA103738 | 1HGCR2F02GA134259; 1HGCR2F02GA193120 | 1HGCR2F02GA184398 | 1HGCR2F02GA175605 | 1HGCR2F02GA126114 | 1HGCR2F02GA136254 | 1HGCR2F02GA178634; 1HGCR2F02GA140305; 1HGCR2F02GA193294; 1HGCR2F02GA119759; 1HGCR2F02GA117252; 1HGCR2F02GA137551 | 1HGCR2F02GA134634 | 1HGCR2F02GA154253 | 1HGCR2F02GA189889 | 1HGCR2F02GA105229 | 1HGCR2F02GA133936; 1HGCR2F02GA196213 | 1HGCR2F02GA137548 | 1HGCR2F02GA190850 | 1HGCR2F02GA184952 | 1HGCR2F02GA132785 | 1HGCR2F02GA113122 | 1HGCR2F02GA122922; 1HGCR2F02GA176477; 1HGCR2F02GA105084; 1HGCR2F02GA139929

1HGCR2F02GA143575 | 1HGCR2F02GA114612 | 1HGCR2F02GA132558; 1HGCR2F02GA198754 | 1HGCR2F02GA164894; 1HGCR2F02GA183512 | 1HGCR2F02GA108082; 1HGCR2F02GA196793

1HGCR2F02GA106672; 1HGCR2F02GA138456; 1HGCR2F02GA140367 | 1HGCR2F02GA176298 | 1HGCR2F02GA198477 | 1HGCR2F02GA178035; 1HGCR2F02GA108938; 1HGCR2F02GA169304 | 1HGCR2F02GA182618 | 1HGCR2F02GA145181 | 1HGCR2F02GA102766; 1HGCR2F02GA109264 | 1HGCR2F02GA127957; 1HGCR2F02GA175555 | 1HGCR2F02GA164409; 1HGCR2F02GA133791; 1HGCR2F02GA110091; 1HGCR2F02GA107966; 1HGCR2F02GA156732; 1HGCR2F02GA106025

1HGCR2F02GA151336 | 1HGCR2F02GA170274 | 1HGCR2F02GA159873 | 1HGCR2F02GA153328 | 1HGCR2F02GA157069; 1HGCR2F02GA157542 | 1HGCR2F02GA195496; 1HGCR2F02GA137419 | 1HGCR2F02GA132737 | 1HGCR2F02GA113878 | 1HGCR2F02GA167231

1HGCR2F02GA129661; 1HGCR2F02GA158416 | 1HGCR2F02GA117221 | 1HGCR2F02GA182232

1HGCR2F02GA190783; 1HGCR2F02GA197717 | 1HGCR2F02GA143818 | 1HGCR2F02GA101021 | 1HGCR2F02GA195837

1HGCR2F02GA196339

1HGCR2F02GA168928; 1HGCR2F02GA117414 | 1HGCR2F02GA175877; 1HGCR2F02GA194087 | 1HGCR2F02GA132026 | 1HGCR2F02GA134763; 1HGCR2F02GA163048 | 1HGCR2F02GA193599 | 1HGCR2F02GA145116; 1HGCR2F02GA170047 | 1HGCR2F02GA188239;

1HGCR2F02GA148307

; 1HGCR2F02GA150333 | 1HGCR2F02GA132916; 1HGCR2F02GA123925; 1HGCR2F02GA160814 | 1HGCR2F02GA125139

1HGCR2F02GA105389 | 1HGCR2F02GA168976 | 1HGCR2F02GA171540; 1HGCR2F02GA123276; 1HGCR2F02GA136206; 1HGCR2F02GA153975; 1HGCR2F02GA189018; 1HGCR2F02GA128171; 1HGCR2F02GA127943 | 1HGCR2F02GA159520 | 1HGCR2F02GA164152 | 1HGCR2F02GA141339 | 1HGCR2F02GA198799

1HGCR2F02GA197183; 1HGCR2F02GA141762 | 1HGCR2F02GA134312; 1HGCR2F02GA157363 | 1HGCR2F02GA165639; 1HGCR2F02GA101424; 1HGCR2F02GA151689 | 1HGCR2F02GA145679 | 1HGCR2F02GA168718; 1HGCR2F02GA194154

1HGCR2F02GA141079

1HGCR2F02GA146458 | 1HGCR2F02GA171800 | 1HGCR2F02GA113623 | 1HGCR2F02GA116814 | 1HGCR2F02GA105876 | 1HGCR2F02GA106042 | 1HGCR2F02GA116036;

1HGCR2F02GA150011

; 1HGCR2F02GA102590 | 1HGCR2F02GA146346; 1HGCR2F02GA155631; 1HGCR2F02GA181212; 1HGCR2F02GA135797 | 1HGCR2F02GA169321; 1HGCR2F02GA199743; 1HGCR2F02GA174907 | 1HGCR2F02GA158030; 1HGCR2F02GA168721 | 1HGCR2F02GA169352

1HGCR2F02GA105294

1HGCR2F02GA188855 | 1HGCR2F02GA125321 | 1HGCR2F02GA116943; 1HGCR2F02GA118255 | 1HGCR2F02GA163261 | 1HGCR2F02GA120538 | 1HGCR2F02GA131331 | 1HGCR2F02GA169769 | 1HGCR2F02GA174051 | 1HGCR2F02GA107191; 1HGCR2F02GA176768; 1HGCR2F02GA118322 | 1HGCR2F02GA145746 | 1HGCR2F02GA175233; 1HGCR2F02GA152647 | 1HGCR2F02GA136772 | 1HGCR2F02GA121589 | 1HGCR2F02GA172851 | 1HGCR2F02GA150364 | 1HGCR2F02GA191884 | 1HGCR2F02GA148937 | 1HGCR2F02GA127442; 1HGCR2F02GA112407; 1HGCR2F02GA165284 | 1HGCR2F02GA198088 | 1HGCR2F02GA115601 | 1HGCR2F02GA136724 | 1HGCR2F02GA182926; 1HGCR2F02GA172493 | 1HGCR2F02GA169898; 1HGCR2F02GA128641; 1HGCR2F02GA163308 | 1HGCR2F02GA146167 | 1HGCR2F02GA190735; 1HGCR2F02GA148596 | 1HGCR2F02GA170615; 1HGCR2F02GA191464 | 1HGCR2F02GA171408; 1HGCR2F02GA135010; 1HGCR2F02GA134164 | 1HGCR2F02GA166337 | 1HGCR2F02GA184580; 1HGCR2F02GA167326; 1HGCR2F02GA155967; 1HGCR2F02GA100290; 1HGCR2F02GA162272 | 1HGCR2F02GA181100

1HGCR2F02GA180657; 1HGCR2F02GA141843; 1HGCR2F02GA156309 | 1HGCR2F02GA124752; 1HGCR2F02GA158979 | 1HGCR2F02GA109507; 1HGCR2F02GA112777 | 1HGCR2F02GA165320 | 1HGCR2F02GA120815 | 1HGCR2F02GA138926 | 1HGCR2F02GA101388; 1HGCR2F02GA116165 | 1HGCR2F02GA110950 | 1HGCR2F02GA112181 | 1HGCR2F02GA195644

1HGCR2F02GA128736; 1HGCR2F02GA104985 | 1HGCR2F02GA130440 | 1HGCR2F02GA193327 | 1HGCR2F02GA157850 | 1HGCR2F02GA172705 | 1HGCR2F02GA110849 | 1HGCR2F02GA179153 | 1HGCR2F02GA104341 | 1HGCR2F02GA151532; 1HGCR2F02GA174650 | 1HGCR2F02GA134620 | 1HGCR2F02GA146055; 1HGCR2F02GA155533 | 1HGCR2F02GA120541 | 1HGCR2F02GA140725 | 1HGCR2F02GA138943 | 1HGCR2F02GA115176 | 1HGCR2F02GA139400

1HGCR2F02GA158318 | 1HGCR2F02GA168136 | 1HGCR2F02GA131989 | 1HGCR2F02GA105991; 1HGCR2F02GA172171 | 1HGCR2F02GA177435 | 1HGCR2F02GA128400 | 1HGCR2F02GA124962 | 1HGCR2F02GA140515 | 1HGCR2F02GA127795 | 1HGCR2F02GA158626 | 1HGCR2F02GA177032 | 1HGCR2F02GA138652 | 1HGCR2F02GA140451; 1HGCR2F02GA118305; 1HGCR2F02GA134830; 1HGCR2F02GA154768 | 1HGCR2F02GA104761 | 1HGCR2F02GA169402

1HGCR2F02GA179900; 1HGCR2F02GA133709 | 1HGCR2F02GA171957 | 1HGCR2F02GA168587; 1HGCR2F02GA136951; 1HGCR2F02GA146444; 1HGCR2F02GA171313

1HGCR2F02GA107580 | 1HGCR2F02GA142166 | 1HGCR2F02GA184515

1HGCR2F02GA169092 | 1HGCR2F02GA165026; 1HGCR2F02GA175409 | 1HGCR2F02GA113198 | 1HGCR2F02GA115145 | 1HGCR2F02GA122578 | 1HGCR2F02GA165205; 1HGCR2F02GA177306; 1HGCR2F02GA158819; 1HGCR2F02GA131717; 1HGCR2F02GA185051

1HGCR2F02GA177953

1HGCR2F02GA121382; 1HGCR2F02GA139252; 1HGCR2F02GA126095 | 1HGCR2F02GA169545; 1HGCR2F02GA134570 | 1HGCR2F02GA192095; 1HGCR2F02GA199774 | 1HGCR2F02GA131815; 1HGCR2F02GA183185 | 1HGCR2F02GA128509

1HGCR2F02GA123522 | 1HGCR2F02GA187429; 1HGCR2F02GA118160 | 1HGCR2F02GA196874 | 1HGCR2F02GA101763 | 1HGCR2F02GA181761

1HGCR2F02GA191528 | 1HGCR2F02GA197667; 1HGCR2F02GA169013 | 1HGCR2F02GA186605 | 1HGCR2F02GA160179; 1HGCR2F02GA132432; 1HGCR2F02GA169254 | 1HGCR2F02GA196731; 1HGCR2F02GA129966 | 1HGCR2F02GA128672

1HGCR2F02GA192694 | 1HGCR2F02GA166709; 1HGCR2F02GA154172; 1HGCR2F02GA156889 | 1HGCR2F02GA168248; 1HGCR2F02GA149862 | 1HGCR2F02GA105618 | 1HGCR2F02GA182697 | 1HGCR2F02GA129515 | 1HGCR2F02GA161459; 1HGCR2F02GA130101; 1HGCR2F02GA177399 | 1HGCR2F02GA199256 | 1HGCR2F02GA189536; 1HGCR2F02GA147044 | 1HGCR2F02GA187947 | 1HGCR2F02GA130728;

1HGCR2F02GA110592

| 1HGCR2F02GA177323; 1HGCR2F02GA171229; 1HGCR2F02GA153135; 1HGCR2F02GA123200 | 1HGCR2F02GA173675 | 1HGCR2F02GA119986 | 1HGCR2F02GA103576 | 1HGCR2F02GA129224; 1HGCR2F02GA104520; 1HGCR2F02GA121396 | 1HGCR2F02GA163230 | 1HGCR2F02GA160294 | 1HGCR2F02GA113203 | 1HGCR2F02GA116294; 1HGCR2F02GA174552; 1HGCR2F02GA137954 | 1HGCR2F02GA166323 | 1HGCR2F02GA118143; 1HGCR2F02GA114934 | 1HGCR2F02GA168024 | 1HGCR2F02GA156987

1HGCR2F02GA141745; 1HGCR2F02GA192808 | 1HGCR2F02GA123536 | 1HGCR2F02GA162451; 1HGCR2F02GA129336

1HGCR2F02GA192856; 1HGCR2F02GA160943; 1HGCR2F02GA149764

1HGCR2F02GA174177; 1HGCR2F02GA140191; 1HGCR2F02GA163745 | 1HGCR2F02GA128512 | 1HGCR2F02GA109765 | 1HGCR2F02GA155922; 1HGCR2F02GA122399 | 1HGCR2F02GA156102 | 1HGCR2F02GA160070 | 1HGCR2F02GA110463 | 1HGCR2F02GA198611 |

1HGCR2F02GA120569

| 1HGCR2F02GA170081 |

1HGCR2F02GA149263

| 1HGCR2F02GA113802 | 1HGCR2F02GA108275 | 1HGCR2F02GA186667 | 1HGCR2F02GA182795 | 1HGCR2F02GA108941 | 1HGCR2F02GA177127; 1HGCR2F02GA148548 | 1HGCR2F02GA162367 | 1HGCR2F02GA134858 | 1HGCR2F02GA192937; 1HGCR2F02GA173630 | 1HGCR2F02GA130390; 1HGCR2F02GA198284; 1HGCR2F02GA151515; 1HGCR2F02GA160201 | 1HGCR2F02GA106932; 1HGCR2F02GA113895 | 1HGCR2F02GA146136; 1HGCR2F02GA147643 | 1HGCR2F02GA100466 | 1HGCR2F02GA102783;

1HGCR2F02GA165401

| 1HGCR2F02GA184529 | 1HGCR2F02GA199614 | 1HGCR2F02GA136884; 1HGCR2F02GA172574 | 1HGCR2F02GA170355 | 1HGCR2F02GA175653 | 1HGCR2F02GA177418 | 1HGCR2F02GA111080; 1HGCR2F02GA186510 | 1HGCR2F02GA179122 | 1HGCR2F02GA116621 | 1HGCR2F02GA120491 | 1HGCR2F02GA157234; 1HGCR2F02GA156181; 1HGCR2F02GA145228; 1HGCR2F02GA166659

1HGCR2F02GA124427 |

1HGCR2F02GA192954

; 1HGCR2F02GA186216 | 1HGCR2F02GA120555 | 1HGCR2F02GA122208 | 1HGCR2F02GA128493; 1HGCR2F02GA133676; 1HGCR2F02GA102931 | 1HGCR2F02GA114657; 1HGCR2F02GA107725 | 1HGCR2F02GA198480; 1HGCR2F02GA199001 | 1HGCR2F02GA142362 | 1HGCR2F02GA102489; 1HGCR2F02GA195336 | 1HGCR2F02GA153460 | 1HGCR2F02GA117557 | 1HGCR2F02GA191562 | 1HGCR2F02GA154284; 1HGCR2F02GA133760 | 1HGCR2F02GA193764 | 1HGCR2F02GA105411; 1HGCR2F02GA176012 |

1HGCR2F02GA103075

; 1HGCR2F02GA182425 | 1HGCR2F02GA170534; 1HGCR2F02GA169979 | 1HGCR2F02GA107255; 1HGCR2F02GA104436 | 1HGCR2F02GA171778 | 1HGCR2F02GA193974; 1HGCR2F02GA114710; 1HGCR2F02GA149098 | 1HGCR2F02GA129417 | 1HGCR2F02GA174745; 1HGCR2F02GA174034 | 1HGCR2F02GA114304 | 1HGCR2F02GA186636 | 1HGCR2F02GA131698 | 1HGCR2F02GA127845

1HGCR2F02GA175684 | 1HGCR2F02GA132690 | 1HGCR2F02GA123326 | 1HGCR2F02GA152261; 1HGCR2F02GA126212 | 1HGCR2F02GA128476; 1HGCR2F02GA127568 | 1HGCR2F02GA104078 | 1HGCR2F02GA126646 | 1HGCR2F02GA107658 | 1HGCR2F02GA197040 | 1HGCR2F02GA120605

1HGCR2F02GA159405 | 1HGCR2F02GA133368 | 1HGCR2F02GA142331 | 1HGCR2F02GA153457 | 1HGCR2F02GA185308; 1HGCR2F02GA173420; 1HGCR2F02GA111550; 1HGCR2F02GA140241

1HGCR2F02GA195739 | 1HGCR2F02GA122435; 1HGCR2F02GA122869 | 1HGCR2F02GA178925; 1HGCR2F02GA187575; 1HGCR2F02GA101553 | 1HGCR2F02GA189763; 1HGCR2F02GA152101 | 1HGCR2F02GA173370; 1HGCR2F02GA184014; 1HGCR2F02GA125738 | 1HGCR2F02GA156875 | 1HGCR2F02GA171568 | 1HGCR2F02GA186474 | 1HGCR2F02GA154012 | 1HGCR2F02GA125884 | 1HGCR2F02GA136593; 1HGCR2F02GA111824; 1HGCR2F02GA174082; 1HGCR2F02GA151398 | 1HGCR2F02GA158383; 1HGCR2F02GA131944; 1HGCR2F02GA195031 | 1HGCR2F02GA194929 | 1HGCR2F02GA159985 |

1HGCR2F02GA179508

; 1HGCR2F02GA160909 | 1HGCR2F02GA188628; 1HGCR2F02GA157668 | 1HGCR2F02GA158285

1HGCR2F02GA144399; 1HGCR2F02GA162286; 1HGCR2F02GA190119; 1HGCR2F02GA143740 | 1HGCR2F02GA112648 | 1HGCR2F02GA186653 | 1HGCR2F02GA109183 | 1HGCR2F02GA150154; 1HGCR2F02GA173613 | 1HGCR2F02GA166354; 1HGCR2F02GA159159 | 1HGCR2F02GA188791 | 1HGCR2F02GA192016 | 1HGCR2F02GA199239 | 1HGCR2F02GA152566; 1HGCR2F02GA190363; 1HGCR2F02GA144595 | 1HGCR2F02GA176933; 1HGCR2F02GA113850; 1HGCR2F02GA115436

1HGCR2F02GA165186 | 1HGCR2F02GA198883; 1HGCR2F02GA104064 | 1HGCR2F02GA118112 | 1HGCR2F02GA122838; 1HGCR2F02GA130955 | 1HGCR2F02GA104467 | 1HGCR2F02GA125089 | 1HGCR2F02GA144483 | 1HGCR2F02GA174129; 1HGCR2F02GA158254; 1HGCR2F02GA185583 | 1HGCR2F02GA178522 | 1HGCR2F02GA131166 | 1HGCR2F02GA140501 | 1HGCR2F02GA129935 | 1HGCR2F02GA145861 | 1HGCR2F02GA174356

1HGCR2F02GA144869 | 1HGCR2F02GA168833 | 1HGCR2F02GA171795; 1HGCR2F02GA184840; 1HGCR2F02GA185888

1HGCR2F02GA167875 | 1HGCR2F02GA175667 | 1HGCR2F02GA181470 | 1HGCR2F02GA187981; 1HGCR2F02GA177578 | 1HGCR2F02GA196986 | 1HGCR2F02GA125481; 1HGCR2F02GA133841; 1HGCR2F02GA190914 | 1HGCR2F02GA146296 | 1HGCR2F02GA102038 | 1HGCR2F02GA165768; 1HGCR2F02GA191061 | 1HGCR2F02GA183123 | 1HGCR2F02GA120670; 1HGCR2F02GA105666; 1HGCR2F02GA198351 | 1HGCR2F02GA194977 | 1HGCR2F02GA103321; 1HGCR2F02GA164250

1HGCR2F02GA189200 | 1HGCR2F02GA100371; 1HGCR2F02GA137808

1HGCR2F02GA137422

1HGCR2F02GA141647; 1HGCR2F02GA133032

1HGCR2F02GA108230; 1HGCR2F02GA103660 | 1HGCR2F02GA144404 | 1HGCR2F02GA108695 | 1HGCR2F02GA148324 | 1HGCR2F02GA150350 | 1HGCR2F02GA144662; 1HGCR2F02GA137467 | 1HGCR2F02GA151014 | 1HGCR2F02GA108728 | 1HGCR2F02GA110995 | 1HGCR2F02GA111838 | 1HGCR2F02GA182988; 1HGCR2F02GA158593; 1HGCR2F02GA161350; 1HGCR2F02GA138750; 1HGCR2F02GA112861 | 1HGCR2F02GA160683; 1HGCR2F02GA165348 | 1HGCR2F02GA158545; 1HGCR2F02GA155371 | 1HGCR2F02GA159789 | 1HGCR2F02GA145262 | 1HGCR2F02GA173918 | 1HGCR2F02GA186054; 1HGCR2F02GA191111 | 1HGCR2F02GA116635; 1HGCR2F02GA132592; 1HGCR2F02GA145018; 1HGCR2F02GA164636 | 1HGCR2F02GA162806 | 1HGCR2F02GA129837; 1HGCR2F02GA100743; 1HGCR2F02GA132317 | 1HGCR2F02GA118790

1HGCR2F02GA164040 | 1HGCR2F02GA165754; 1HGCR2F02GA158240 | 1HGCR2F02GA119390; 1HGCR2F02GA124315 | 1HGCR2F02GA110575 | 1HGCR2F02GA189648; 1HGCR2F02GA181095 | 1HGCR2F02GA130258 | 1HGCR2F02GA115419 | 1HGCR2F02GA106171; 1HGCR2F02GA177354; 1HGCR2F02GA166130; 1HGCR2F02GA166113; 1HGCR2F02GA107269 | 1HGCR2F02GA138506; 1HGCR2F02GA133869; 1HGCR2F02GA150834 | 1HGCR2F02GA197572; 1HGCR2F02GA110382

1HGCR2F02GA190069; 1HGCR2F02GA106123 | 1HGCR2F02GA120328 | 1HGCR2F02GA183736 | 1HGCR2F02GA192338 | 1HGCR2F02GA182747; 1HGCR2F02GA154866 | 1HGCR2F02GA131913 | 1HGCR2F02GA149182; 1HGCR2F02GA185034 | 1HGCR2F02GA185941; 1HGCR2F02GA149652 | 1HGCR2F02GA140689 | 1HGCR2F02GA112150 | 1HGCR2F02GA184594; 1HGCR2F02GA180450 | 1HGCR2F02GA110107 | 1HGCR2F02GA163275 | 1HGCR2F02GA178729 | 1HGCR2F02GA174678 | 1HGCR2F02GA147917 | 1HGCR2F02GA139574 | 1HGCR2F02GA187656; 1HGCR2F02GA168816 | 1HGCR2F02GA146900; 1HGCR2F02GA108244; 1HGCR2F02GA126971

1HGCR2F02GA175331; 1HGCR2F02GA110219; 1HGCR2F02GA111855 | 1HGCR2F02GA194820 | 1HGCR2F02GA141597 | 1HGCR2F02GA112908; 1HGCR2F02GA154270 | 1HGCR2F02GA178438 | 1HGCR2F02GA106347; 1HGCR2F02GA148646; 1HGCR2F02GA164779 | 1HGCR2F02GA176415 | 1HGCR2F02GA187673 | 1HGCR2F02GA153541 | 1HGCR2F02GA126369; 1HGCR2F02GA103822 | 1HGCR2F02GA158111;

1HGCR2F02GA152504

| 1HGCR2F02GA122533 | 1HGCR2F02GA109653 | 1HGCR2F02GA164281; 1HGCR2F02GA163289; 1HGCR2F02GA111127 | 1HGCR2F02GA134276 | 1HGCR2F02GA195756 | 1HGCR2F02GA127344 | 1HGCR2F02GA110656; 1HGCR2F02GA112049 | 1HGCR2F02GA176561 | 1HGCR2F02GA147612; 1HGCR2F02GA178102

1HGCR2F02GA193246

1HGCR2F02GA165561 | 1HGCR2F02GA128106 | 1HGCR2F02GA163986 | 1HGCR2F02GA169562 | 1HGCR2F02GA123052 | 1HGCR2F02GA119163 | 1HGCR2F02GA150509 | 1HGCR2F02GA134729 | 1HGCR2F02GA170372 | 1HGCR2F02GA186765; 1HGCR2F02GA162112 | 1HGCR2F02GA152003 | 1HGCR2F02GA123519 | 1HGCR2F02GA112620; 1HGCR2F02GA168069 | 1HGCR2F02GA114898 | 1HGCR2F02GA113685; 1HGCR2F02GA118188; 1HGCR2F02GA132947 | 1HGCR2F02GA149909 | 1HGCR2F02GA184109 | 1HGCR2F02GA153362 | 1HGCR2F02GA150655 | 1HGCR2F02GA165933; 1HGCR2F02GA175250 | 1HGCR2F02GA163910; 1HGCR2F02GA130115 | 1HGCR2F02GA121270 | 1HGCR2F02GA197152; 1HGCR2F02GA156908; 1HGCR2F02GA104551

1HGCR2F02GA112715 | 1HGCR2F02GA133905; 1HGCR2F02GA142202; 1HGCR2F02GA170159; 1HGCR2F02GA195241 | 1HGCR2F02GA146542 | 1HGCR2F02GA140160

1HGCR2F02GA189746; 1HGCR2F02GA149554; 1HGCR2F02GA164751 | 1HGCR2F02GA123293; 1HGCR2F02GA175345; 1HGCR2F02GA173482 | 1HGCR2F02GA163051 | 1HGCR2F02GA128333 | 1HGCR2F02GA106784 | 1HGCR2F02GA101956 | 1HGCR2F02GA194106; 1HGCR2F02GA124444 | 1HGCR2F02GA193926 | 1HGCR2F02GA109443 | 1HGCR2F02GA148808; 1HGCR2F02GA132804 | 1HGCR2F02GA149540 | 1HGCR2F02GA104369; 1HGCR2F02GA121334 | 1HGCR2F02GA151286 | 1HGCR2F02GA187804 | 1HGCR2F02GA173739 | 1HGCR2F02GA173885; 1HGCR2F02GA116781 | 1HGCR2F02GA176009 | 1HGCR2F02GA146654 | 1HGCR2F02GA106977 | 1HGCR2F02GA172896; 1HGCR2F02GA172560; 1HGCR2F02GA195806; 1HGCR2F02GA146802 | 1HGCR2F02GA109894 | 1HGCR2F02GA131099 | 1HGCR2F02GA141776; 1HGCR2F02GA159081; 1HGCR2F02GA125917; 1HGCR2F02GA127716 | 1HGCR2F02GA175779; 1HGCR2F02GA180755;

1HGCR2F02GA164913

| 1HGCR2F02GA161154 | 1HGCR2F02GA194882 | 1HGCR2F02GA199158 | 1HGCR2F02GA140658 | 1HGCR2F02GA153992 | 1HGCR2F02GA108812

1HGCR2F02GA162370 | 1HGCR2F02GA105568 | 1HGCR2F02GA124833; 1HGCR2F02GA126176 | 1HGCR2F02GA103285 | 1HGCR2F02GA176303 | 1HGCR2F02GA167309; 1HGCR2F02GA151627 | 1HGCR2F02GA177502 | 1HGCR2F02GA192257 | 1HGCR2F02GA125285 | 1HGCR2F02GA105747 | 1HGCR2F02GA188029; 1HGCR2F02GA109619 | 1HGCR2F02GA178181; 1HGCR2F02GA162725; 1HGCR2F02GA152745; 1HGCR2F02GA182103 | 1HGCR2F02GA124699 | 1HGCR2F02GA167648 | 1HGCR2F02GA191979 | 1HGCR2F02GA131118; 1HGCR2F02GA123682

1HGCR2F02GA136500; 1HGCR2F02GA190556; 1HGCR2F02GA195577

1HGCR2F02GA186071

| 1HGCR2F02GA157573; 1HGCR2F02GA192324 | 1HGCR2F02GA135864 | 1HGCR2F02GA159193 | 1HGCR2F02GA156259; 1HGCR2F02GA143902 | 1HGCR2F02GA188368 | 1HGCR2F02GA115078 | 1HGCR2F02GA177466 | 1HGCR2F02GA187060; 1HGCR2F02GA173109; 1HGCR2F02GA102539 | 1HGCR2F02GA175507 | 1HGCR2F02GA188015 | 1HGCR2F02GA196163 | 1HGCR2F02GA145715; 1HGCR2F02GA111595 | 1HGCR2F02GA190234 | 1HGCR2F02GA114142; 1HGCR2F02GA118028 | 1HGCR2F02GA111757; 1HGCR2F02GA163471; 1HGCR2F02GA145293; 1HGCR2F02GA179587 | 1HGCR2F02GA137520; 1HGCR2F02GA109460; 1HGCR2F02GA150669; 1HGCR2F02GA165365; 1HGCR2F02GA159338 | 1HGCR2F02GA104212; 1HGCR2F02GA179282 | 1HGCR2F02GA189651; 1HGCR2F02GA105232 | 1HGCR2F02GA198530; 1HGCR2F02GA122936 | 1HGCR2F02GA181730; 1HGCR2F02GA137355 | 1HGCR2F02GA192680 | 1HGCR2F02GA170369 | 1HGCR2F02GA132978; 1HGCR2F02GA160246; 1HGCR2F02GA173806; 1HGCR2F02GA118238 | 1HGCR2F02GA194946 | 1HGCR2F02GA110334 | 1HGCR2F02GA139476; 1HGCR2F02GA176835 | 1HGCR2F02GA108213 | 1HGCR2F02GA160781; 1HGCR2F02GA127859

1HGCR2F02GA156357 | 1HGCR2F02GA135895 | 1HGCR2F02GA182215 | 1HGCR2F02GA141115 | 1HGCR2F02GA143155 | 1HGCR2F02GA104968; 1HGCR2F02GA130244 | 1HGCR2F02GA182568 | 1HGCR2F02GA157699; 1HGCR2F02GA149795; 1HGCR2F02GA132866; 1HGCR2F02GA195482 | 1HGCR2F02GA132575 | 1HGCR2F02GA157086

1HGCR2F02GA102346 | 1HGCR2F02GA176592 | 1HGCR2F02GA126663 | 1HGCR2F02GA106753; 1HGCR2F02GA192629; 1HGCR2F02GA164684

1HGCR2F02GA118501 | 1HGCR2F02GA191772 | 1HGCR2F02GA119731 | 1HGCR2F02GA113525 | 1HGCR2F02GA187284 | 1HGCR2F02GA112617; 1HGCR2F02GA139560 | 1HGCR2F02GA124797

1HGCR2F02GA115467 | 1HGCR2F02GA100399 | 1HGCR2F02GA143611 | 1HGCR2F02GA196826

1HGCR2F02GA112875 | 1HGCR2F02GA127196

1HGCR2F02GA119535 |

1HGCR2F02GA141664

| 1HGCR2F02GA121009 | 1HGCR2F02GA183400;

1HGCR2F02GA196289

; 1HGCR2F02GA168783 | 1HGCR2F02GA143009 | 1HGCR2F02GA115372 | 1HGCR2F02GA140563 | 1HGCR2F02GA115274; 1HGCR2F02GA128302 | 1HGCR2F02GA160702; 1HGCR2F02GA103013 | 1HGCR2F02GA113220 | 1HGCR2F02GA197538 | 1HGCR2F02GA181081 | 1HGCR2F02GA112231 | 1HGCR2F02GA153474

1HGCR2F02GA148792; 1HGCR2F02GA151708 | 1HGCR2F02GA114352 | 1HGCR2F02GA137257 | 1HGCR2F02GA188354 | 1HGCR2F02GA115016 | 1HGCR2F02GA198561 | 1HGCR2F02GA179945 | 1HGCR2F02GA125643 | 1HGCR2F02GA109250 | 1HGCR2F02GA140272 | 1HGCR2F02GA161560; 1HGCR2F02GA120068; 1HGCR2F02GA172719 | 1HGCR2F02GA107322; 1HGCR2F02GA156035 | 1HGCR2F02GA160263 | 1HGCR2F02GA118157 | 1HGCR2F02GA181128 | 1HGCR2F02GA111130 | 1HGCR2F02GA184627 | 1HGCR2F02GA107773; 1HGCR2F02GA133757 | 1HGCR2F02GA196549 | 1HGCR2F02GA109488; 1HGCR2F02GA142751 | 1HGCR2F02GA120149;

1HGCR2F02GA143396

; 1HGCR2F02GA172476; 1HGCR2F02GA172994 | 1HGCR2F02GA124055; 1HGCR2F02GA196129 | 1HGCR2F02GA176902 | 1HGCR2F02GA163406

1HGCR2F02GA101245 |

1HGCR2F02GA193019

; 1HGCR2F02GA114187 | 1HGCR2F02GA141468; 1HGCR2F02GA113301 | 1HGCR2F02GA140983; 1HGCR2F02GA134228 | 1HGCR2F02GA132494 | 1HGCR2F02GA125366; 1HGCR2F02GA176379 | 1HGCR2F02GA121477

1HGCR2F02GA139672; 1HGCR2F02GA197264; 1HGCR2F02GA145794; 1HGCR2F02GA133614 | 1HGCR2F02GA191870; 1HGCR2F02GA166032 | 1HGCR2F02GA181842 | 1HGCR2F02GA129143 | 1HGCR2F02GA120586 | 1HGCR2F02GA155015 | 1HGCR2F02GA173661; 1HGCR2F02GA153040 | 1HGCR2F02GA168282 | 1HGCR2F02GA186247 | 1HGCR2F02GA177158 | 1HGCR2F02GA181436; 1HGCR2F02GA178665

1HGCR2F02GA167195; 1HGCR2F02GA181579

1HGCR2F02GA116232 | 1HGCR2F02GA195689; 1HGCR2F02GA178827

1HGCR2F02GA158660

| 1HGCR2F02GA135332; 1HGCR2F02GA106820

1HGCR2F02GA187334 | 1HGCR2F02GA117123 | 1HGCR2F02GA123407; 1HGCR2F02GA171019; 1HGCR2F02GA196275; 1HGCR2F02GA120183; 1HGCR2F02GA121088 | 1HGCR2F02GA188306 | 1HGCR2F02GA187124 | 1HGCR2F02GA128610; 1HGCR2F02GA143284 | 1HGCR2F02GA136769; 1HGCR2F02GA183803

1HGCR2F02GA149277 | 1HGCR2F02GA155595 | 1HGCR2F02GA134973 | 1HGCR2F02GA151983

1HGCR2F02GA183414 | 1HGCR2F02GA199953 | 1HGCR2F02GA119843 | 1HGCR2F02GA153278; 1HGCR2F02GA187401; 1HGCR2F02GA195286 | 1HGCR2F02GA113184 | 1HGCR2F02GA171182 | 1HGCR2F02GA157301 | 1HGCR2F02GA114545 | 1HGCR2F02GA189617; 1HGCR2F02GA150963; 1HGCR2F02GA189570 | 1HGCR2F02GA124959 | 1HGCR2F02GA127554 | 1HGCR2F02GA168475; 1HGCR2F02GA142006 | 1HGCR2F02GA103268 | 1HGCR2F02GA136996; 1HGCR2F02GA187561 | 1HGCR2F02GA116053 | 1HGCR2F02GA172459 | 1HGCR2F02GA111905; 1HGCR2F02GA130065 | 1HGCR2F02GA185129 | 1HGCR2F02GA102623 | 1HGCR2F02GA123729

1HGCR2F02GA138876 | 1HGCR2F02GA192968; 1HGCR2F02GA127960 | 1HGCR2F02GA130096; 1HGCR2F02GA102847 | 1HGCR2F02GA170808 | 1HGCR2F02GA117431 | 1HGCR2F02GA144094 | 1HGCR2F02GA112438 | 1HGCR2F02GA117137; 1HGCR2F02GA142460; 1HGCR2F02GA189584; 1HGCR2F02GA187883; 1HGCR2F02GA135766 | 1HGCR2F02GA112486; 1HGCR2F02GA173126 | 1HGCR2F02GA111662; 1HGCR2F02GA142538 | 1HGCR2F02GA157685 | 1HGCR2F02GA196664; 1HGCR2F02GA154754; 1HGCR2F02GA151644;

1HGCR2F02GA181047

| 1HGCR2F02GA145309; 1HGCR2F02GA170792; 1HGCR2F02GA166080 | 1HGCR2F02GA191948; 1HGCR2F02GA107160 | 1HGCR2F02GA142216 | 1HGCR2F02GA157637 | 1HGCR2F02GA154740 | 1HGCR2F02GA180206 | 1HGCR2F02GA104971 | 1HGCR2F02GA113086; 1HGCR2F02GA151157; 1HGCR2F02GA130437; 1HGCR2F02GA134875; 1HGCR2F02GA173949 | 1HGCR2F02GA184319 | 1HGCR2F02GA186930; 1HGCR2F02GA198401

1HGCR2F02GA134522 | 1HGCR2F02GA125593; 1HGCR2F02GA160960; 1HGCR2F02GA146556 | 1HGCR2F02GA133807 | 1HGCR2F02GA152731; 1HGCR2F02GA146931 | 1HGCR2F02GA192212 | 1HGCR2F02GA146041 | 1HGCR2F02GA171425; 1HGCR2F02GA183574 | 1HGCR2F02GA192534 | 1HGCR2F02GA175961 | 1HGCR2F02GA185681 | 1HGCR2F02GA166998 | 1HGCR2F02GA113704 | 1HGCR2F02GA146587; 1HGCR2F02GA182120; 1HGCR2F02GA157444; 1HGCR2F02GA197250 | 1HGCR2F02GA185227 | 1HGCR2F02GA114397

1HGCR2F02GA154513; 1HGCR2F02GA146086 | 1HGCR2F02GA124153; 1HGCR2F02GA159792 | 1HGCR2F02GA170940 | 1HGCR2F02GA129529; 1HGCR2F02GA150610; 1HGCR2F02GA182649 | 1HGCR2F02GA184790 | 1HGCR2F02GA125965; 1HGCR2F02GA103612 | 1HGCR2F02GA194266 | 1HGCR2F02GA178097 | 1HGCR2F02GA157525 | 1HGCR2F02GA139381; 1HGCR2F02GA144807 | 1HGCR2F02GA101990 | 1HGCR2F02GA102265 | 1HGCR2F02GA105005 | 1HGCR2F02GA137582 | 1HGCR2F02GA175720 | 1HGCR2F02GA186085

1HGCR2F02GA108308; 1HGCR2F02GA140224 | 1HGCR2F02GA191609; 1HGCR2F02GA161381 | 1HGCR2F02GA160747 | 1HGCR2F02GA113668 | 1HGCR2F02GA128221

1HGCR2F02GA103433 | 1HGCR2F02GA195529; 1HGCR2F02GA196003 | 1HGCR2F02GA162546 | 1HGCR2F02GA106090 | 1HGCR2F02GA150476; 1HGCR2F02GA183106; 1HGCR2F02GA160506 | 1HGCR2F02GA119230 | 1HGCR2F02GA147030 | 1HGCR2F02GA163440 | 1HGCR2F02GA151434 | 1HGCR2F02GA162479 | 1HGCR2F02GA167925;

1HGCR2F02GA174423

| 1HGCR2F02GA187513; 1HGCR2F02GA168878 | 1HGCR2F02GA179542

1HGCR2F02GA109751 | 1HGCR2F02GA186779 | 1HGCR2F02GA137923 | 1HGCR2F02GA112536; 1HGCR2F02GA172056; 1HGCR2F02GA103819 | 1HGCR2F02GA135637 | 1HGCR2F02GA195367 | 1HGCR2F02GA124296 | 1HGCR2F02GA199371 | 1HGCR2F02GA173594 | 1HGCR2F02GA112410 | 1HGCR2F02GA109197; 1HGCR2F02GA198558; 1HGCR2F02GA177810 | 1HGCR2F02GA172526 | 1HGCR2F02GA139588; 1HGCR2F02GA190346; 1HGCR2F02GA109068 | 1HGCR2F02GA166855 | 1HGCR2F02GA109104 | 1HGCR2F02GA143270 | 1HGCR2F02GA161848 | 1HGCR2F02GA170842 | 1HGCR2F02GA126811 | 1HGCR2F02GA167746; 1HGCR2F02GA120572; 1HGCR2F02GA174311; 1HGCR2F02GA155547 | 1HGCR2F02GA108583 | 1HGCR2F02GA190055 | 1HGCR2F02GA155452 | 1HGCR2F02GA185843 | 1HGCR2F02GA105344 | 1HGCR2F02GA177984 | 1HGCR2F02GA169481

1HGCR2F02GA141020 | 1HGCR2F02GA168959 | 1HGCR2F02GA199127; 1HGCR2F02GA109152 |

1HGCR2F02GA134391

| 1HGCR2F02GA164183; 1HGCR2F02GA126453; 1HGCR2F02GA168279 | 1HGCR2F02GA198415 | 1HGCR2F02GA160117; 1HGCR2F02GA196180 | 1HGCR2F02GA113346; 1HGCR2F02GA195949

1HGCR2F02GA188743 | 1HGCR2F02GA112858 | 1HGCR2F02GA144144 | 1HGCR2F02GA106140 | 1HGCR2F02GA114755 | 1HGCR2F02GA131930; 1HGCR2F02GA128977; 1HGCR2F02GA121785; 1HGCR2F02GA139347; 1HGCR2F02GA143351 | 1HGCR2F02GA170761; 1HGCR2F02GA188841

1HGCR2F02GA155600; 1HGCR2F02GA128445 | 1HGCR2F02GA143771; 1HGCR2F02GA140188; 1HGCR2F02GA159758 | 1HGCR2F02GA195434 | 1HGCR2F02GA114075 | 1HGCR2F02GA113833; 1HGCR2F02GA118224 | 1HGCR2F02GA182375; 1HGCR2F02GA122418; 1HGCR2F02GA197653 | 1HGCR2F02GA133161 | 1HGCR2F02GA167634 | 1HGCR2F02GA134844 | 1HGCR2F02GA101438 | 1HGCR2F02GA199645 | 1HGCR2F02GA121205 | 1HGCR2F02GA161106 | 1HGCR2F02GA140997; 1HGCR2F02GA104534

1HGCR2F02GA128607 | 1HGCR2F02GA162191; 1HGCR2F02GA119115 | 1HGCR2F02GA188287 | 1HGCR2F02GA132446; 1HGCR2F02GA160067 | 1HGCR2F02GA163132 | 1HGCR2F02GA109054 | 1HGCR2F02GA174700 | 1HGCR2F02GA190931 | 1HGCR2F02GA143981 | 1HGCR2F02GA173952 | 1HGCR2F02GA174115 | 1HGCR2F02GA190041

1HGCR2F02GA128073 | 1HGCR2F02GA105943 | 1HGCR2F02GA147996 | 1HGCR2F02GA182148 | 1HGCR2F02GA118031; 1HGCR2F02GA128347 | 1HGCR2F02GA196342; 1HGCR2F02GA168685; 1HGCR2F02GA131328 | 1HGCR2F02GA136173 | 1HGCR2F02GA100497; 1HGCR2F02GA131314; 1HGCR2F02GA139803; 1HGCR2F02GA152177 | 1HGCR2F02GA171666 | 1HGCR2F02GA148470 | 1HGCR2F02GA192307; 1HGCR2F02GA108499 | 1HGCR2F02GA150221; 1HGCR2F02GA129255 | 1HGCR2F02GA126002; 1HGCR2F02GA144208 | 1HGCR2F02GA160991; 1HGCR2F02GA113590; 1HGCR2F02GA195093 |

1HGCR2F02GA161896

| 1HGCR2F02GA185907 | 1HGCR2F02GA130017 | 1HGCR2F02GA146699 | 1HGCR2F02GA137100 | 1HGCR2F02GA161316; 1HGCR2F02GA192761 | 1HGCR2F02GA186958 | 1HGCR2F02GA181419 | 1HGCR2F02GA189925; 1HGCR2F02GA164121 | 1HGCR2F02GA174941 | 1HGCR2F02GA152681 | 1HGCR2F02GA111063 | 1HGCR2F02GA167018 | 1HGCR2F02GA118434; 1HGCR2F02GA182845 | 1HGCR2F02GA104906 | 1HGCR2F02GA181999 | 1HGCR2F02GA169822; 1HGCR2F02GA159887 | 1HGCR2F02GA141227; 1HGCR2F02GA105859; 1HGCR2F02GA158013 | 1HGCR2F02GA183851

1HGCR2F02GA103397 | 1HGCR2F02GA118336; 1HGCR2F02GA133564 | 1HGCR2F02GA102136 | 1HGCR2F02GA177175 | 1HGCR2F02GA163101 | 1HGCR2F02GA173689; 1HGCR2F02GA103559; 1HGCR2F02GA153104; 1HGCR2F02GA113816 | 1HGCR2F02GA115825

1HGCR2F02GA159386 |

1HGCR2F02GA105750

| 1HGCR2F02GA194073

1HGCR2F02GA101519 | 1HGCR2F02GA153085; 1HGCR2F02GA168492 | 1HGCR2F02GA106008; 1HGCR2F02GA140594 | 1HGCR2F02GA151000; 1HGCR2F02GA152907 | 1HGCR2F02GA152602; 1HGCR2F02GA151112; 1HGCR2F02GA193702; 1HGCR2F02GA139378; 1HGCR2F02GA165530 | 1HGCR2F02GA154494 | 1HGCR2F02GA185552; 1HGCR2F02GA103562 | 1HGCR2F02GA110513 | 1HGCR2F02GA133385

1HGCR2F02GA149876 | 1HGCR2F02GA136285 | 1HGCR2F02GA113041;

1HGCR2F02GA157122

| 1HGCR2F02GA141390 | 1HGCR2F02GA121947 | 1HGCR2F02GA155774; 1HGCR2F02GA196860 | 1HGCR2F02GA181601 | 1HGCR2F02GA122693 | 1HGCR2F02GA128297 | 1HGCR2F02GA113797 | 1HGCR2F02GA174731; 1HGCR2F02GA163115 | 1HGCR2F02GA122841 | 1HGCR2F02GA173238 | 1HGCR2F02GA153300 | 1HGCR2F02GA100032 | 1HGCR2F02GA121401 | 1HGCR2F02GA126565; 1HGCR2F02GA169996; 1HGCR2F02GA177385 | 1HGCR2F02GA105070 | 1HGCR2F02GA113931 | 1HGCR2F02GA198138 | 1HGCR2F02GA157802 | 1HGCR2F02GA113749; 1HGCR2F02GA189276; 1HGCR2F02GA159355 | 1HGCR2F02GA175670 | 1HGCR2F02GA147352 | 1HGCR2F02GA161591 | 1HGCR2F02GA176172 | 1HGCR2F02GA161042; 1HGCR2F02GA111922 | 1HGCR2F02GA199807 | 1HGCR2F02GA189665; 1HGCR2F02GA122015; 1HGCR2F02GA194316 | 1HGCR2F02GA138702 | 1HGCR2F02GA165396 | 1HGCR2F02GA136416 | 1HGCR2F02GA182893 | 1HGCR2F02GA139364; 1HGCR2F02GA183087 | 1HGCR2F02GA110902 | 1HGCR2F02GA182313

1HGCR2F02GA148744; 1HGCR2F02GA124668 | 1HGCR2F02GA102878; 1HGCR2F02GA179105 | 1HGCR2F02GA196390 | 1HGCR2F02GA127781; 1HGCR2F02GA156245 | 1HGCR2F02GA143799 | 1HGCR2F02GA135752 | 1HGCR2F02GA174986 | 1HGCR2F02GA198060 | 1HGCR2F02GA162966; 1HGCR2F02GA170002 | 1HGCR2F02GA111886; 1HGCR2F02GA129580 | 1HGCR2F02GA160022; 1HGCR2F02GA152079 | 1HGCR2F02GA155029 | 1HGCR2F02GA138005 | 1HGCR2F02GA115338 | 1HGCR2F02GA107756; 1HGCR2F02GA172445; 1HGCR2F02GA101908; 1HGCR2F02GA185289; 1HGCR2F02GA189987; 1HGCR2F02GA188578; 1HGCR2F02GA179671 | 1HGCR2F02GA162756; 1HGCR2F02GA163678 | 1HGCR2F02GA122581; 1HGCR2F02GA129157 | 1HGCR2F02GA150493; 1HGCR2F02GA175457 | 1HGCR2F02GA104808

1HGCR2F02GA123567 | 1HGCR2F02GA122628; 1HGCR2F02GA172428 | 1HGCR2F02GA104470 | 1HGCR2F02GA182053 | 1HGCR2F02GA175300 | 1HGCR2F02GA176317; 1HGCR2F02GA126498; 1HGCR2F02GA126632 | 1HGCR2F02GA153118; 1HGCR2F02GA106669; 1HGCR2F02GA107126; 1HGCR2F02GA124976; 1HGCR2F02GA121267

1HGCR2F02GA181548 | 1HGCR2F02GA116361 | 1HGCR2F02GA100385; 1HGCR2F02GA164815 | 1HGCR2F02GA114500 | 1HGCR2F02GA130275 | 1HGCR2F02GA131264 | 1HGCR2F02GA158903; 1HGCR2F02GA168167 | 1HGCR2F02GA195353 | 1HGCR2F02GA150459 | 1HGCR2F02GA140756; 1HGCR2F02GA147481; 1HGCR2F02GA180271 | 1HGCR2F02GA134584; 1HGCR2F02GA151482 | 1HGCR2F02GA108762 | 1HGCR2F02GA141891 | 1HGCR2F02GA112214 | 1HGCR2F02GA124878; 1HGCR2F02GA133953; 1HGCR2F02GA165575

1HGCR2F02GA174924 | 1HGCR2F02GA156052 | 1HGCR2F02GA152499; 1HGCR2F02GA166676 | 1HGCR2F02GA119258 | 1HGCR2F02GA189259 | 1HGCR2F02GA116537; 1HGCR2F02GA171537 |

1HGCR2F02GA101701

; 1HGCR2F02GA113010;

1HGCR2F02GA196258

| 1HGCR2F02GA127313 | 1HGCR2F02GA158528 | 1HGCR2F02GA147979 | 1HGCR2F02GA167598 | 1HGCR2F02GA147142; 1HGCR2F02GA161476

1HGCR2F02GA114092; 1HGCR2F02GA185664; 1HGCR2F02GA140708 | 1HGCR2F02GA148193 | 1HGCR2F02GA151529 | 1HGCR2F02GA156200 | 1HGCR2F02GA101732 | 1HGCR2F02GA142135; 1HGCR2F02GA102752; 1HGCR2F02GA161672; 1HGCR2F02GA176429 | 1HGCR2F02GA170730 | 1HGCR2F02GA153183 | 1HGCR2F02GA191545; 1HGCR2F02GA193747 | 1HGCR2F02GA186748 | 1HGCR2F02GA138683; 1HGCR2F02GA152860; 1HGCR2F02GA146606 | 1HGCR2F02GA153314 | 1HGCR2F02GA112004 | 1HGCR2F02GA194025 | 1HGCR2F02GA142684; 1HGCR2F02GA165155 | 1HGCR2F02GA125397 | 1HGCR2F02GA144306 | 1HGCR2F02GA194610 | 1HGCR2F02GA187611; 1HGCR2F02GA155516; 1HGCR2F02GA190671; 1HGCR2F02GA138442; 1HGCR2F02GA172848 | 1HGCR2F02GA174602 | 1HGCR2F02GA115629 | 1HGCR2F02GA145780 | 1HGCR2F02GA130132; 1HGCR2F02GA100001 | 1HGCR2F02GA148887; 1HGCR2F02GA103593; 1HGCR2F02GA191108 | 1HGCR2F02GA193473; 1HGCR2F02GA104162 | 1HGCR2F02GA185454; 1HGCR2F02GA102394; 1HGCR2F02GA179329; 1HGCR2F02GA133290 | 1HGCR2F02GA115775 | 1HGCR2F02GA192758 | 1HGCR2F02GA184126; 1HGCR2F02GA139638; 1HGCR2F02GA158786 | 1HGCR2F02GA141552 | 1HGCR2F02GA184885

1HGCR2F02GA146234 | 1HGCR2F02GA101293; 1HGCR2F02GA172770; 1HGCR2F02GA182439; 1HGCR2F02GA145696 | 1HGCR2F02GA165737; 1HGCR2F02GA126145; 1HGCR2F02GA116702 | 1HGCR2F02GA150235; 1HGCR2F02GA196650 | 1HGCR2F02GA123908; 1HGCR2F02GA102458 | 1HGCR2F02GA124279 | 1HGCR2F02GA185535 | 1HGCR2F02GA173028 | 1HGCR2F02GA135816; 1HGCR2F02GA129434; 1HGCR2F02GA168380; 1HGCR2F02GA122306 | 1HGCR2F02GA152454 | 1HGCR2F02GA100094 | 1HGCR2F02GA173790 | 1HGCR2F02GA158478; 1HGCR2F02GA191805 | 1HGCR2F02GA103898; 1HGCR2F02GA120782 | 1HGCR2F02GA150526; 1HGCR2F02GA123505 | 1HGCR2F02GA125920 | 1HGCR2F02GA153717

1HGCR2F02GA156469 | 1HGCR2F02GA183980; 1HGCR2F02GA194333 | 1HGCR2F02GA192128 | 1HGCR2F02GA178326; 1HGCR2F02GA162613 | 1HGCR2F02GA162899; 1HGCR2F02GA116070 | 1HGCR2F02GA173904 | 1HGCR2F02GA190010; 1HGCR2F02GA145472 | 1HGCR2F02GA157976 | 1HGCR2F02GA119082

1HGCR2F02GA111306 | 1HGCR2F02GA161851 | 1HGCR2F02GA158495; 1HGCR2F02GA108843 | 1HGCR2F02GA162028; 1HGCR2F02GA135329 | 1HGCR2F02GA181680 | 1HGCR2F02GA145150 | 1HGCR2F02GA129627 | 1HGCR2F02GA106879 | 1HGCR2F02GA180366 | 1HGCR2F02GA176138 | 1HGCR2F02GA153491 | 1HGCR2F02GA104663 | 1HGCR2F02GA195465; 1HGCR2F02GA170839; 1HGCR2F02GA105697; 1HGCR2F02GA164782 | 1HGCR2F02GA180691 | 1HGCR2F02GA187740; 1HGCR2F02GA192601 | 1HGCR2F02GA174759; 1HGCR2F02GA179962; 1HGCR2F02GA119051 | 1HGCR2F02GA127800 | 1HGCR2F02GA174938 | 1HGCR2F02GA174776; 1HGCR2F02GA131720; 1HGCR2F02GA130146

1HGCR2F02GA186684 | 1HGCR2F02GA197104 | 1HGCR2F02GA165690 | 1HGCR2F02GA171442; 1HGCR2F02GA171585;

1HGCR2F02GA109491

| 1HGCR2F02GA176169 | 1HGCR2F02GA106302 | 1HGCR2F02GA118742;

1HGCR2F02GA116215

; 1HGCR2F02GA171747 | 1HGCR2F02GA102685 | 1HGCR2F02GA110754 | 1HGCR2F02GA160974 | 1HGCR2F02GA139686 | 1HGCR2F02GA139011 | 1HGCR2F02GA173367; 1HGCR2F02GA146220 | 1HGCR2F02GA177564 | 1HGCR2F02GA158089 | 1HGCR2F02GA194221 | 1HGCR2F02GA199984 | 1HGCR2F02GA162711

1HGCR2F02GA128865; 1HGCR2F02GA131149 | 1HGCR2F02GA122757

1HGCR2F02GA179279 | 1HGCR2F02GA130504; 1HGCR2F02GA106316; 1HGCR2F02GA121348; 1HGCR2F02GA199855; 1HGCR2F02GA117459; 1HGCR2F02GA193697 | 1HGCR2F02GA109958; 1HGCR2F02GA159162 | 1HGCR2F02GA119129 | 1HGCR2F02GA180349 | 1HGCR2F02GA150719 | 1HGCR2F02GA195238 | 1HGCR2F02GA112200 | 1HGCR2F02GA141096 | 1HGCR2F02GA135170 | 1HGCR2F02GA135380; 1HGCR2F02GA156844 | 1HGCR2F02GA165950 | 1HGCR2F02GA195157

1HGCR2F02GA101262 | 1HGCR2F02GA109930 | 1HGCR2F02GA195658; 1HGCR2F02GA180030; 1HGCR2F02GA120877 | 1HGCR2F02GA126761; 1HGCR2F02GA140207; 1HGCR2F02GA180593; 1HGCR2F02GA172865 | 1HGCR2F02GA135587;

1HGCR2F02GA116392

; 1HGCR2F02GA193182 | 1HGCR2F02GA107272; 1HGCR2F02GA170419 | 1HGCR2F02GA123603; 1HGCR2F02GA131216 | 1HGCR2F02GA121690 | 1HGCR2F02GA110771 | 1HGCR2F02GA178942 | 1HGCR2F02GA197698; 1HGCR2F02GA137579 | 1HGCR2F02GA137307

1HGCR2F02GA107112

; 1HGCR2F02GA184918 | 1HGCR2F02GA104310 | 1HGCR2F02GA111659 | 1HGCR2F02GA147724 | 1HGCR2F02GA155175; 1HGCR2F02GA155242; 1HGCR2F02GA199564 | 1HGCR2F02GA106588 | 1HGCR2F02GA113864 | 1HGCR2F02GA194235; 1HGCR2F02GA116733 | 1HGCR2F02GA147299 | 1HGCR2F02GA130227 | 1HGCR2F02GA143592; 1HGCR2F02GA179363; 1HGCR2F02GA107174

1HGCR2F02GA121625; 1HGCR2F02GA152678; 1HGCR2F02GA135833 | 1HGCR2F02GA152826; 1HGCR2F02GA181906 | 1HGCR2F02GA173515 | 1HGCR2F02GA150798

1HGCR2F02GA152471; 1HGCR2F02GA154124 | 1HGCR2F02GA132933;

1HGCR2F02GA113458

| 1HGCR2F02GA194252 | 1HGCR2F02GA196454 | 1HGCR2F02GA144029 |

1HGCR2F02GA115355

| 1HGCR2F02GA137291 | 1HGCR2F02GA148209 | 1HGCR2F02GA132995 | 1HGCR2F02GA130888

1HGCR2F02GA186412; 1HGCR2F02GA139865 | 1HGCR2F02GA125464; 1HGCR2F02GA152227 | 1HGCR2F02GA110852; 1HGCR2F02GA183896 | 1HGCR2F02GA158741 | 1HGCR2F02GA160621; 1HGCR2F02GA162403; 1HGCR2F02GA148291 | 1HGCR2F02GA177449; 1HGCR2F02GA149621; 1HGCR2F02GA102217 | 1HGCR2F02GA105764; 1HGCR2F02GA100810; 1HGCR2F02GA119762; 1HGCR2F02GA104257 | 1HGCR2F02GA129496 | 1HGCR2F02GA150803; 1HGCR2F02GA193053; 1HGCR2F02GA166645; 1HGCR2F02GA161753 | 1HGCR2F02GA129465; 1HGCR2F02GA164233; 1HGCR2F02GA188175; 1HGCR2F02GA171201

1HGCR2F02GA102511 | 1HGCR2F02GA152650 | 1HGCR2F02GA188788; 1HGCR2F02GA181114 | 1HGCR2F02GA183476 | 1HGCR2F02GA145522; 1HGCR2F02GA174809 | 1HGCR2F02GA116666

1HGCR2F02GA191738

1HGCR2F02GA128008 | 1HGCR2F02GA166581; 1HGCR2F02GA160487 | 1HGCR2F02GA199905; 1HGCR2F02GA141065 | 1HGCR2F02GA150462; 1HGCR2F02GA102802 | 1HGCR2F02GA119860 | 1HGCR2F02GA111404; 1HGCR2F02GA136061; 1HGCR2F02GA142975; 1HGCR2F02GA145858; 1HGCR2F02GA117624 | 1HGCR2F02GA123049 | 1HGCR2F02GA103450; 1HGCR2F02GA127747; 1HGCR2F02GA145388; 1HGCR2F02GA188922; 1HGCR2F02GA144435 | 1HGCR2F02GA198057; 1HGCR2F02GA156813 | 1HGCR2F02GA127473 | 1HGCR2F02GA166077; 1HGCR2F02GA197877; 1HGCR2F02GA156021 | 1HGCR2F02GA161901 | 1HGCR2F02GA102315 | 1HGCR2F02GA108891 | 1HGCR2F02GA194624 | 1HGCR2F02GA131927; 1HGCR2F02GA127263 | 1HGCR2F02GA190282; 1HGCR2F02GA159968 | 1HGCR2F02GA112343 | 1HGCR2F02GA110088; 1HGCR2F02GA180769 | 1HGCR2F02GA161185 | 1HGCR2F02GA150400

1HGCR2F02GA151692; 1HGCR2F02GA176446; 1HGCR2F02GA115114 | 1HGCR2F02GA142622; 1HGCR2F02GA147948 | 1HGCR2F02GA123696 | 1HGCR2F02GA168007; 1HGCR2F02GA133418; 1HGCR2F02GA143267 | 1HGCR2F02GA107532 | 1HGCR2F02GA146797 | 1HGCR2F02GA133354

1HGCR2F02GA149067 | 1HGCR2F02GA138604 | 1HGCR2F02GA145536 | 1HGCR2F02GA165446 | 1HGCR2F02GA167620 | 1HGCR2F02GA108406 | 1HGCR2F02GA112603; 1HGCR2F02GA125996; 1HGCR2F02GA148386 | 1HGCR2F02GA110429 | 1HGCR2F02GA100791; 1HGCR2F02GA164457 | 1HGCR2F02GA179167 | 1HGCR2F02GA126517; 1HGCR2F02GA160649 | 1HGCR2F02GA123715; 1HGCR2F02GA125948 | 1HGCR2F02GA195143; 1HGCR2F02GA162854 | 1HGCR2F02GA115307 | 1HGCR2F02GA179086; 1HGCR2F02GA186278; 1HGCR2F02GA180934 | 1HGCR2F02GA102671; 1HGCR2F02GA157959; 1HGCR2F02GA197832; 1HGCR2F02GA141437; 1HGCR2F02GA159890; 1HGCR2F02GA168413 |

1HGCR2F02GA156441

| 1HGCR2F02GA171179; 1HGCR2F02GA166970; 1HGCR2F02GA120314

1HGCR2F02GA118272 | 1HGCR2F02GA162210 | 1HGCR2F02GA172803

1HGCR2F02GA195126; 1HGCR2F02GA135184 | 1HGCR2F02GA195000; 1HGCR2F02GA198706 | 1HGCR2F02GA121222 | 1HGCR2F02GA161638 | 1HGCR2F02GA140529 | 1HGCR2F02GA149988 | 1HGCR2F02GA149005 | 1HGCR2F02GA109331; 1HGCR2F02GA130812

1HGCR2F02GA103173 | 1HGCR2F02GA132561; 1HGCR2F02GA112469 | 1HGCR2F02GA193893; 1HGCR2F02GA187432 | 1HGCR2F02GA197670 | 1HGCR2F02GA177631 | 1HGCR2F02GA106204 | 1HGCR2F02GA127117

1HGCR2F02GA164104; 1HGCR2F02GA160554; 1HGCR2F02GA146105; 1HGCR2F02GA173076

1HGCR2F02GA149313 | 1HGCR2F02GA123231; 1HGCR2F02GA192789 | 1HGCR2F02GA189469; 1HGCR2F02GA184546 | 1HGCR2F02GA188046 | 1HGCR2F02GA159291; 1HGCR2F02GA182800 | 1HGCR2F02GA119048

1HGCR2F02GA183302 | 1HGCR2F02GA177550; 1HGCR2F02GA150302 | 1HGCR2F02GA170727 |

1HGCR2F02GA183395

; 1HGCR2F02GA152034 |

1HGCR2F02GA177452

| 1HGCR2F02GA182604; 1HGCR2F02GA186524

1HGCR2F02GA139848; 1HGCR2F02GA169190

1HGCR2F02GA116117

1HGCR2F02GA166824 | 1HGCR2F02GA169111 | 1HGCR2F02GA163583

1HGCR2F02GA128879 | 1HGCR2F02GA105196; 1HGCR2F02GA110866 | 1HGCR2F02GA168542 | 1HGCR2F02GA160800; 1HGCR2F02GA140806 | 1HGCR2F02GA100323; 1HGCR2F02GA153488 | 1HGCR2F02GA164331 | 1HGCR2F02GA136979; 1HGCR2F02GA122791 | 1HGCR2F02GA108552; 1HGCR2F02GA130809

1HGCR2F02GA106736 | 1HGCR2F02GA132754 | 1HGCR2F02GA150445 | 1HGCR2F02GA113251 | 1HGCR2F02GA175278 | 1HGCR2F02GA153667; 1HGCR2F02GA143933 | 1HGCR2F02GA151479 | 1HGCR2F02GA161722; 1HGCR2F02GA177497; 1HGCR2F02GA139218 | 1HGCR2F02GA125951 | 1HGCR2F02GA127327

1HGCR2F02GA101830; 1HGCR2F02GA113962

1HGCR2F02GA151594 | 1HGCR2F02GA127103 | 1HGCR2F02GA183137; 1HGCR2F02GA136402; 1HGCR2F02GA151546

1HGCR2F02GA155080 | 1HGCR2F02GA151563 | 1HGCR2F02GA108079

1HGCR2F02GA132639 | 1HGCR2F02GA121916 | 1HGCR2F02GA185311; 1HGCR2F02GA187933 |

1HGCR2F02GA101312

; 1HGCR2F02GA166905; 1HGCR2F02GA140627; 1HGCR2F02GA154401; 1HGCR2F02GA177760 | 1HGCR2F02GA100175 | 1HGCR2F02GA135024 | 1HGCR2F02GA144838; 1HGCR2F02GA114240; 1HGCR2F02GA153149 | 1HGCR2F02GA196969; 1HGCR2F02GA123035 | 1HGCR2F02GA141910 | 1HGCR2F02GA193425 | 1HGCR2F02GA134567 | 1HGCR2F02GA104954 | 1HGCR2F02GA183090; 1HGCR2F02GA159016 | 1HGCR2F02GA129997; 1HGCR2F02GA195109 | 1HGCR2F02GA127733 | 1HGCR2F02GA141244; 1HGCR2F02GA182991; 1HGCR2F02GA178472 | 1HGCR2F02GA187754 | 1HGCR2F02GA110320 | 1HGCR2F02GA111421 | 1HGCR2F02GA169643

1HGCR2F02GA159257; 1HGCR2F02GA123939; 1HGCR2F02GA140434 | 1HGCR2F02GA145360 | 1HGCR2F02GA106509 | 1HGCR2F02GA191920 | 1HGCR2F02GA184739 | 1HGCR2F02GA140742 | 1HGCR2F02GA141051 | 1HGCR2F02GA183820; 1HGCR2F02GA111452 | 1HGCR2F02GA127909 | 1HGCR2F02GA102301 | 1HGCR2F02GA154561 | 1HGCR2F02GA140269 | 1HGCR2F02GA101004 | 1HGCR2F02GA164880 | 1HGCR2F02GA115095 | 1HGCR2F02GA187091 | 1HGCR2F02GA179492; 1HGCR2F02GA195594 | 1HGCR2F02GA171389 | 1HGCR2F02GA157119 | 1HGCR2F02GA180495 | 1HGCR2F02GA118918; 1HGCR2F02GA134293 | 1HGCR2F02GA106638 | 1HGCR2F02GA179802; 1HGCR2F02GA134262 | 1HGCR2F02GA135458 | 1HGCR2F02GA129899; 1HGCR2F02GA171036; 1HGCR2F02GA193148; 1HGCR2F02GA123780 | 1HGCR2F02GA104999; 1HGCR2F02GA117610 | 1HGCR2F02GA132253; 1HGCR2F02GA141504; 1HGCR2F02GA181193 | 1HGCR2F02GA118921 | 1HGCR2F02GA164443 | 1HGCR2F02GA139896; 1HGCR2F02GA133158; 1HGCR2F02GA103965; 1HGCR2F02GA129420; 1HGCR2F02GA142359 | 1HGCR2F02GA157329; 1HGCR2F02GA193523; 1HGCR2F02GA169142; 1HGCR2F02GA130051 | 1HGCR2F02GA151630; 1HGCR2F02GA177063 | 1HGCR2F02GA165222 | 1HGCR2F02GA116120 | 1HGCR2F02GA148999 | 1HGCR2F02GA107207 | 1HGCR2F02GA182411

1HGCR2F02GA101102; 1HGCR2F02GA141616; 1HGCR2F02GA109961 | 1HGCR2F02GA131782; 1HGCR2F02GA196616 | 1HGCR2F02GA183381 | 1HGCR2F02GA192355; 1HGCR2F02GA159419; 1HGCR2F02GA141731 | 1HGCR2F02GA190105 | 1HGCR2F02GA145178 |

1HGCR2F02GA178312

| 1HGCR2F02GA156584 |

1HGCR2F02GA109586

| 1HGCR2F02GA136870; 1HGCR2F02GA192579 | 1HGCR2F02GA166208 | 1HGCR2F02GA154382; 1HGCR2F02GA135783 | 1HGCR2F02GA185342 | 1HGCR2F02GA130860; 1HGCR2F02GA162840 | 1HGCR2F02GA183154 | 1HGCR2F02GA151403; 1HGCR2F02GA118269; 1HGCR2F02GA191531 | 1HGCR2F02GA125562; 1HGCR2F02GA172347

1HGCR2F02GA114089 | 1HGCR2F02GA112276 | 1HGCR2F02GA158710 | 1HGCR2F02GA155113 | 1HGCR2F02GA176690 | 1HGCR2F02GA188936; 1HGCR2F02GA188872 | 1HGCR2F02GA142491; 1HGCR2F02GA153863 | 1HGCR2F02GA107398

1HGCR2F02GA181422 | 1HGCR2F02GA120426 | 1HGCR2F02GA181792

1HGCR2F02GA113136 | 1HGCR2F02GA111435 | 1HGCR2F02GA193716; 1HGCR2F02GA179718 | 1HGCR2F02GA136805

1HGCR2F02GA102167 | 1HGCR2F02GA136948 | 1HGCR2F02GA127151

1HGCR2F02GA157623; 1HGCR2F02GA145973 | 1HGCR2F02GA147531; 1HGCR2F02GA131457 | 1HGCR2F02GA190377 | 1HGCR2F02GA191450; 1HGCR2F02GA115646; 1HGCR2F02GA137260; 1HGCR2F02GA139333 | 1HGCR2F02GA190394 |

1HGCR2F02GA187219

| 1HGCR2F02GA149117

1HGCR2F02GA114769 | 1HGCR2F02GA139834; 1HGCR2F02GA185406 | 1HGCR2F02GA186703 | 1HGCR2F02GA123732; 1HGCR2F02GA174227 | 1HGCR2F02GA125092

1HGCR2F02GA110317 | 1HGCR2F02GA186698 | 1HGCR2F02GA180142 | 1HGCR2F02GA134472 | 1HGCR2F02GA127294; 1HGCR2F02GA142880; 1HGCR2F02GA119874 | 1HGCR2F02GA115226; 1HGCR2F02GA104095; 1HGCR2F02GA176642; 1HGCR2F02GA175135 | 1HGCR2F02GA158576; 1HGCR2F02GA166404 | 1HGCR2F02GA186944; 1HGCR2F02GA113511; 1HGCR2F02GA173479 | 1HGCR2F02GA131734 | 1HGCR2F02GA149232; 1HGCR2F02GA144189; 1HGCR2F02GA129076 | 1HGCR2F02GA158447 | 1HGCR2F02GA101682 | 1HGCR2F02GA110303; 1HGCR2F02GA144967; 1HGCR2F02GA172669; 1HGCR2F02GA162708 | 1HGCR2F02GA187978 | 1HGCR2F02GA172025 | 1HGCR2F02GA179606 | 1HGCR2F02GA187270 | 1HGCR2F02GA101486 | 1HGCR2F02GA129756 | 1HGCR2F02GA199659 | 1HGCR2F02GA172977 | 1HGCR2F02GA192274

1HGCR2F02GA172185; 1HGCR2F02GA192985 | 1HGCR2F02GA111791; 1HGCR2F02GA114027 | 1HGCR2F02GA119020 | 1HGCR2F02GA163602 | 1HGCR2F02GA166239; 1HGCR2F02GA145195; 1HGCR2F02GA165110 | 1HGCR2F02GA140448 | 1HGCR2F02GA114030 | 1HGCR2F02GA127330; 1HGCR2F02GA129871 | 1HGCR2F02GA149604 | 1HGCR2F02GA193604 | 1HGCR2F02GA158531; 1HGCR2F02GA154818; 1HGCR2F02GA127232; 1HGCR2F02GA127179 | 1HGCR2F02GA134732 | 1HGCR2F02GA190413; 1HGCR2F02GA168914; 1HGCR2F02GA110821 | 1HGCR2F02GA108986 |

1HGCR2F02GA124749

; 1HGCR2F02GA187950 | 1HGCR2F02GA165219; 1HGCR2F02GA176950; 1HGCR2F02GA136707 | 1HGCR2F02GA149568 | 1HGCR2F02GA199225 | 1HGCR2F02GA168704

1HGCR2F02GA126243; 1HGCR2F02GA114707; 1HGCR2F02GA185924; 1HGCR2F02GA119101 | 1HGCR2F02GA134133 | 1HGCR2F02GA122998 | 1HGCR2F02GA140403 | 1HGCR2F02GA130468 | 1HGCR2F02GA122371; 1HGCR2F02GA154432 | 1HGCR2F02GA193778;

1HGCR2F02GA196048

; 1HGCR2F02GA169741; 1HGCR2F02GA132897 | 1HGCR2F02GA142569 | 1HGCR2F02GA105781

1HGCR2F02GA137677

1HGCR2F02GA193439 | 1HGCR2F02GA112195; 1HGCR2F02GA120460; 1HGCR2F02GA183347 | 1HGCR2F02GA160327 | 1HGCR2F02GA167911; 1HGCR2F02GA198995 | 1HGCR2F02GA136674 | 1HGCR2F02GA147237 | 1HGCR2F02GA197555 | 1HGCR2F02GA156553; 1HGCR2F02GA120765 | 1HGCR2F02GA116618 | 1HGCR2F02GA108597 |

1HGCR2F02GA138215

|

1HGCR2F02GA193554

| 1HGCR2F02GA106381 | 1HGCR2F02GA123956 | 1HGCR2F02GA132625 | 1HGCR2F02GA124251; 1HGCR2F02GA103299 | 1HGCR2F02GA184658; 1HGCR2F02GA136397 | 1HGCR2F02GA100872 | 1HGCR2F02GA175264; 1HGCR2F02GA113928 | 1HGCR2F02GA191576; 1HGCR2F02GA131748 | 1HGCR2F02GA155046 | 1HGCR2F02GA133189; 1HGCR2F02GA188709 | 1HGCR2F02GA105814 | 1HGCR2F02GA164605 | 1HGCR2F02GA113475; 1HGCR2F02GA168766; 1HGCR2F02GA141180 | 1HGCR2F02GA191903 | 1HGCR2F02GA103626 | 1HGCR2F02GA161056

1HGCR2F02GA192033

1HGCR2F02GA121463

; 1HGCR2F02GA165673 | 1HGCR2F02GA196292 | 1HGCR2F02GA123455 | 1HGCR2F02GA164149 | 1HGCR2F02GA186264; 1HGCR2F02GA135119

1HGCR2F02GA104792; 1HGCR2F02GA167732; 1HGCR2F02GA113119

1HGCR2F02GA137369; 1HGCR2F02GA103786 |

1HGCR2F02GA1085041HGCR2F02GA129692 | 1HGCR2F02GA126999 | 1HGCR2F02GA197961; 1HGCR2F02GA141633; 1HGCR2F02GA125626

1HGCR2F02GA101746 | 1HGCR2F02GA151966 | 1HGCR2F02GA115405 | 1HGCR2F02GA173045 | 1HGCR2F02GA159761 | 1HGCR2F02GA177726 | 1HGCR2F02GA140952 | 1HGCR2F02GA107708 | 1HGCR2F02GA139719; 1HGCR2F02GA103691 | 1HGCR2F02GA190833; 1HGCR2F02GA130180 | 1HGCR2F02GA111094

1HGCR2F02GA157881 | 1HGCR2F02GA123679; 1HGCR2F02GA187849 | 1HGCR2F02GA139767; 1HGCR2F02GA105442 | 1HGCR2F02GA132303; 1HGCR2F02GA156097; 1HGCR2F02GA196356 | 1HGCR2F02GA156830 | 1HGCR2F02GA124265 | 1HGCR2F02GA143138 | 1HGCR2F02GA134665; 1HGCR2F02GA116859 | 1HGCR2F02GA159260 | 1HGCR2F02GA179038; 1HGCR2F02GA167228 | 1HGCR2F02GA132267; 1HGCR2F02GA144726; 1HGCR2F02GA148615 | 1HGCR2F02GA145827 | 1HGCR2F02GA128199 | 1HGCR2F02GA191321 | 1HGCR2F02GA194574 | 1HGCR2F02GA124038 | 1HGCR2F02GA181243 | 1HGCR2F02GA126288 | 1HGCR2F02GA134357 | 1HGCR2F02GA134648 | 1HGCR2F02GA189729; 1HGCR2F02GA157816 | 1HGCR2F02GA153586 | 1HGCR2F02GA187995 | 1HGCR2F02GA125514; 1HGCR2F02GA144743 | 1HGCR2F02GA183011 | 1HGCR2F02GA150560 | 1HGCR2F02GA171702 | 1HGCR2F02GA148162 | 1HGCR2F02GA154351; 1HGCR2F02GA159677 | 1HGCR2F02GA184210 | 1HGCR2F02GA137713 | 1HGCR2F02GA189035 | 1HGCR2F02GA197541; 1HGCR2F02GA191481 | 1HGCR2F02GA124508; 1HGCR2F02GA132060 | 1HGCR2F02GA115453 | 1HGCR2F02GA193988; 1HGCR2F02GA124511; 1HGCR2F02GA134360; 1HGCR2F02GA199421 | 1HGCR2F02GA108454 | 1HGCR2F02GA149585; 1HGCR2F02GA140773 | 1HGCR2F02GA172915 | 1HGCR2F02GA138988 | 1HGCR2F02GA174292; 1HGCR2F02GA144273 | 1HGCR2F02GA144905; 1HGCR2F02GA112309 |

1HGCR2F02GA134438

| 1HGCR2F02GA131295 | 1HGCR2F02GA103478 | 1HGCR2F02GA120264 | 1HGCR2F02GA129840 | 1HGCR2F02GA190492; 1HGCR2F02GA108616; 1HGCR2F02GA117834

1HGCR2F02GA146878; 1HGCR2F02GA117591; 1HGCR2F02GA145357; 1HGCR2F02GA189701 | 1HGCR2F02GA192792 | 1HGCR2F02GA160182; 1HGCR2F02GA105277 | 1HGCR2F02GA133824; 1HGCR2F02GA125979 | 1HGCR2F02GA177273 | 1HGCR2F02GA109605

1HGCR2F02GA196082 | 1HGCR2F02GA126520; 1HGCR2F02GA118014 | 1HGCR2F02GA112357; 1HGCR2F02GA100564 | 1HGCR2F02GA179055 | 1HGCR2F02GA166225 | 1HGCR2F02GA199211 | 1HGCR2F02GA175314 | 1HGCR2F02GA181016; 1HGCR2F02GA139199; 1HGCR2F02GA114688; 1HGCR2F02GA196521 | 1HGCR2F02GA163244 | 1HGCR2F02GA133239 | 1HGCR2F02GA196499; 1HGCR2F02GA144712 | 1HGCR2F02GA104789; 1HGCR2F02GA189780 | 1HGCR2F02GA168105 |

1HGCR2F02GA197815

|

1HGCR2F02GA132527

| 1HGCR2F02GA102069 | 1HGCR2F02GA136982 | 1HGCR2F02GA193831 | 1HGCR2F02GA157704 | 1HGCR2F02GA187026 | 1HGCR2F02GA126727 | 1HGCR2F02GA191190 | 1HGCR2F02GA172400 | 1HGCR2F02GA133287 | 1HGCR2F02GA152342; 1HGCR2F02GA138229 | 1HGCR2F02GA172395 | 1HGCR2F02GA148467 | 1HGCR2F02GA167973 | 1HGCR2F02GA125870 | 1HGCR2F02GA142796; 1HGCR2F02GA165558; 1HGCR2F02GA109569; 1HGCR2F02GA117994; 1HGCR2F02GA122645 | 1HGCR2F02GA153345 | 1HGCR2F02GA172414

1HGCR2F02GA192047 | 1HGCR2F02GA107823 | 1HGCR2F02GA104288; 1HGCR2F02GA164460 | 1HGCR2F02GA179301 | 1HGCR2F02GA175510 | 1HGCR2F02GA188242 | 1HGCR2F02GA109734; 1HGCR2F02GA116652; 1HGCR2F02GA191917 | 1HGCR2F02GA107109 | 1HGCR2F02GA148078 | 1HGCR2F02GA124217 | 1HGCR2F02GA129286 | 1HGCR2F02GA170050

1HGCR2F02GA139641 | 1HGCR2F02GA101374; 1HGCR2F02GA138862 | 1HGCR2F02GA129353; 1HGCR2F02GA152082 | 1HGCR2F02GA121639 | 1HGCR2F02GA185177 | 1HGCR2F02GA100354; 1HGCR2F02GA183168; 1HGCR2F02GA165057; 1HGCR2F02GA104338; 1HGCR2F02GA167293; 1HGCR2F02GA143057 | 1HGCR2F02GA122709 | 1HGCR2F02GA162336 | 1HGCR2F02GA126386 | 1HGCR2F02GA173899; 1HGCR2F02GA103240; 1HGCR2F02GA110737

1HGCR2F02GA149814 | 1HGCR2F02GA193134; 1HGCR2F02GA188953 | 1HGCR2F02GA162563; 1HGCR2F02GA111211; 1HGCR2F02GA194543 | 1HGCR2F02GA114478 | 1HGCR2F02GA153281; 1HGCR2F02GA188161; 1HGCR2F02GA178987

1HGCR2F02GA159274 | 1HGCR2F02GA124556 | 1HGCR2F02GA154592 | 1HGCR2F02GA166841; 1HGCR2F02GA121849; 1HGCR2F02GA135069 | 1HGCR2F02GA178682; 1HGCR2F02GA157265 | 1HGCR2F02GA114786 | 1HGCR2F02GA130695 | 1HGCR2F02GA136237 | 1HGCR2F02GA154446 | 1HGCR2F02GA106056; 1HGCR2F02GA113492 | 1HGCR2F02GA162207 | 1HGCR2F02GA124024

1HGCR2F02GA157024 | 1HGCR2F02GA174020 |

1HGCR2F02GA120281

| 1HGCR2F02GA187477 | 1HGCR2F02GA178536 | 1HGCR2F02GA138697 | 1HGCR2F02GA147707 | 1HGCR2F02GA126808 | 1HGCR2F02GA122600 | 1HGCR2F02GA193876 | 1HGCR2F02GA134987 | 1HGCR2F02GA119809; 1HGCR2F02GA199306; 1HGCR2F02GA103741 | 1HGCR2F02GA188404 | 1HGCR2F02GA155158 | 1HGCR2F02GA159839 | 1HGCR2F02GA175796 | 1HGCR2F02GA172249; 1HGCR2F02GA165270; 1HGCR2F02GA123312 | 1HGCR2F02GA151675 | 1HGCR2F02GA176673 | 1HGCR2F02GA130700 | 1HGCR2F02GA188810; 1HGCR2F02GA137615 | 1HGCR2F02GA160425; 1HGCR2F02GA158450 | 1HGCR2F02GA112939; 1HGCR2F02GA166127 | 1HGCR2F02GA156231 | 1HGCR2F02GA185325 | 1HGCR2F02GA152180 | 1HGCR2F02GA152518 | 1HGCR2F02GA154334 | 1HGCR2F02GA132608 | 1HGCR2F02GA199709; 1HGCR2F02GA148498 | 1HGCR2F02GA130972 | 1HGCR2F02GA113427 | 1HGCR2F02GA136092;

1HGCR2F02GA150672

| 1HGCR2F02GA198527; 1HGCR2F02GA140692; 1HGCR2F02GA137050 | 1HGCR2F02GA130602

1HGCR2F02GA120751 | 1HGCR2F02GA104596 | 1HGCR2F02GA126775 | 1HGCR2F02GA113430; 1HGCR2F02GA199290 | 1HGCR2F02GA100158 | 1HGCR2F02GA166094 | 1HGCR2F02GA155239 | 1HGCR2F02GA105120; 1HGCR2F02GA157993 | 1HGCR2F02GA123990 |

1HGCR2F02GA1921621HGCR2F02GA143561; 1HGCR2F02GA111984 | 1HGCR2F02GA186457 | 1HGCR2F02GA167536; 1HGCR2F02GA153958 | 1HGCR2F02GA140157 | 1HGCR2F02GA154236 | 1HGCR2F02GA170016 | 1HGCR2F02GA171277 |

1HGCR2F02GA1612041HGCR2F02GA119910 | 1HGCR2F02GA181758; 1HGCR2F02GA177161 | 1HGCR2F02GA128638 | 1HGCR2F02GA189486; 1HGCR2F02GA155404 | 1HGCR2F02GA171330; 1HGCR2F02GA155127; 1HGCR2F02GA197930; 1HGCR2F02GA109538 | 1HGCR2F02GA158500; 1HGCR2F02GA129563 | 1HGCR2F02GA194297; 1HGCR2F02GA102542 | 1HGCR2F02GA169514 | 1HGCR2F02GA141177 | 1HGCR2F02GA185440 | 1HGCR2F02GA188807; 1HGCR2F02GA139137 | 1HGCR2F02GA108020; 1HGCR2F02GA117204; 1HGCR2F02GA107711 | 1HGCR2F02GA164202 | 1HGCR2F02GA104291; 1HGCR2F02GA112794; 1HGCR2F02GA144631 | 1HGCR2F02GA111497; 1HGCR2F02GA163891; 1HGCR2F02GA168203 | 1HGCR2F02GA110205 | 1HGCR2F02GA190265

1HGCR2F02GA176334 | 1HGCR2F02GA102508; 1HGCR2F02GA159310; 1HGCR2F02GA172106; 1HGCR2F02GA146430; 1HGCR2F02GA129482

1HGCR2F02GA190475; 1HGCR2F02GA184336 | 1HGCR2F02GA198835 | 1HGCR2F02GA166693 | 1HGCR2F02GA125545 | 1HGCR2F02GA128056; 1HGCR2F02GA174390 | 1HGCR2F02GA132365 | 1HGCR2F02GA183719; 1HGCR2F02GA193098 | 1HGCR2F02GA137839 | 1HGCR2F02GA108258 | 1HGCR2F02GA120703 | 1HGCR2F02GA157282; 1HGCR2F02GA170291; 1HGCR2F02GA194588 | 1HGCR2F02GA166399

1HGCR2F02GA102945 | 1HGCR2F02GA115713 | 1HGCR2F02GA147772 | 1HGCR2F02GA101648 | 1HGCR2F02GA108065 | 1HGCR2F02GA101214 | 1HGCR2F02GA125559 | 1HGCR2F02GA111919 | 1HGCR2F02GA190136 | 1HGCR2F02GA190945 | 1HGCR2F02GA148288 | 1HGCR2F02GA152048 | 1HGCR2F02GA194137; 1HGCR2F02GA114660 | 1HGCR2F02GA182070 | 1HGCR2F02GA198379;

1HGCR2F02GA117672

; 1HGCR2F02GA112228 | 1HGCR2F02GA133662 | 1HGCR2F02GA161588 |

1HGCR2F02GA105473

; 1HGCR2F02GA155872 | 1HGCR2F02GA150008

1HGCR2F02GA179475 | 1HGCR2F02GA169271; 1HGCR2F02GA165334; 1HGCR2F02GA183056 | 1HGCR2F02GA140126 | 1HGCR2F02GA169576 | 1HGCR2F02GA139204 | 1HGCR2F02GA192078 | 1HGCR2F02GA137663; 1HGCR2F02GA120457; 1HGCR2F02GA189424; 1HGCR2F02GA144256 | 1HGCR2F02GA191674 | 1HGCR2F02GA114853 | 1HGCR2F02GA132110 | 1HGCR2F02GA199838 | 1HGCR2F02GA155564; 1HGCR2F02GA177192; 1HGCR2F02GA176060 | 1HGCR2F02GA119714 | 1HGCR2F02GA102072 | 1HGCR2F02GA187222; 1HGCR2F02GA192288 | 1HGCR2F02GA174065 | 1HGCR2F02GA182764 | 1HGCR2F02GA141583; 1HGCR2F02GA108017 | 1HGCR2F02GA149828 | 1HGCR2F02GA122385; 1HGCR2F02GA189164; 1HGCR2F02GA143365 | 1HGCR2F02GA168640; 1HGCR2F02GA196194; 1HGCR2F02GA113671; 1HGCR2F02GA177595 | 1HGCR2F02GA194719; 1HGCR2F02GA192713 | 1HGCR2F02GA189133 | 1HGCR2F02GA108440 | 1HGCR2F02GA154950 | 1HGCR2F02GA112701 | 1HGCR2F02GA162532 | 1HGCR2F02GA135976; 1HGCR2F02GA142247 | 1HGCR2F02GA195711 | 1HGCR2F02GA160456 | 1HGCR2F02GA192663; 1HGCR2F02GA172154 | 1HGCR2F02GA146959 | 1HGCR2F02GA177242 | 1HGCR2F02GA125982 |

1HGCR2F02GA104307

; 1HGCR2F02GA192422 | 1HGCR2F02GA148176 | 1HGCR2F02GA177919; 1HGCR2F02GA143186; 1HGCR2F02GA108342; 1HGCR2F02GA153555 | 1HGCR2F02GA112102; 1HGCR2F02GA149389 | 1HGCR2F02GA144113; 1HGCR2F02GA158044; 1HGCR2F02GA158335 | 1HGCR2F02GA138439; 1HGCR2F02GA156388 | 1HGCR2F02GA159937 | 1HGCR2F02GA139493 |

1HGCR2F02GA139168

; 1HGCR2F02GA109202 | 1HGCR2F02GA144578 | 1HGCR2F02GA194865 | 1HGCR2F02GA140255 | 1HGCR2F02GA189715; 1HGCR2F02GA131393; 1HGCR2F02GA148789 | 1HGCR2F02GA176656 | 1HGCR2F02GA112956; 1HGCR2F02GA166712

1HGCR2F02GA112021 | 1HGCR2F02GA165138 | 1HGCR2F02GA182473 | 1HGCR2F02GA158187

1HGCR2F02GA146623; 1HGCR2F02GA157735 | 1HGCR2F02GA180481 | 1HGCR2F02GA120684 | 1HGCR2F02GA145102 | 1HGCR2F02GA141101; 1HGCR2F02GA199046 | 1HGCR2F02GA153622 | 1HGCR2F02GA162093 | 1HGCR2F02GA143477

1HGCR2F02GA189682 | 1HGCR2F02GA111158 | 1HGCR2F02GA116327 | 1HGCR2F02GA190251 | 1HGCR2F02GA171621 | 1HGCR2F02GA137887 |

1HGCR2F02GA110494

; 1HGCR2F02GA165978 | 1HGCR2F02GA144709 | 1HGCR2F02GA196552 | 1HGCR2F02GA183879; 1HGCR2F02GA150977 | 1HGCR2F02GA147304 | 1HGCR2F02GA170811; 1HGCR2F02GA131037; 1HGCR2F02GA130650 | 1HGCR2F02GA199418 | 1HGCR2F02GA163292 | 1HGCR2F02GA125335 | 1HGCR2F02GA119387; 1HGCR2F02GA185065; 1HGCR2F02GA109622 | 1HGCR2F02GA171246 | 1HGCR2F02GA106882 | 1HGCR2F02GA124489; 1HGCR2F02GA154429; 1HGCR2F02GA106431 | 1HGCR2F02GA149702; 1HGCR2F02GA122256 | 1HGCR2F02GA181839 | 1HGCR2F02GA171134; 1HGCR2F02GA163017; 1HGCR2F02GA161025

1HGCR2F02GA123102; 1HGCR2F02GA163728 | 1HGCR2F02GA153815 | 1HGCR2F02GA152809 | 1HGCR2F02GA180626 | 1HGCR2F02GA100631 | 1HGCR2F02GA164099 | 1HGCR2F02GA125688 | 1HGCR2F02GA178911 | 1HGCR2F02GA109684; 1HGCR2F02GA181341 | 1HGCR2F02GA177337; 1HGCR2F02GA145374 | 1HGCR2F02GA107241 | 1HGCR2F02GA180562; 1HGCR2F02GA142099

1HGCR2F02GA113105 | 1HGCR2F02GA101875; 1HGCR2F02GA180576 | 1HGCR2F02GA104680 | 1HGCR2F02GA182974 | 1HGCR2F02GA138022 | 1HGCR2F02GA176818 | 1HGCR2F02GA165544; 1HGCR2F02GA186409 | 1HGCR2F02GA107627; 1HGCR2F02GA161946

1HGCR2F02GA146766 | 1HGCR2F02GA163521 | 1HGCR2F02GA112262 | 1HGCR2F02GA107742; 1HGCR2F02GA132799

1HGCR2F02GA137095; 1HGCR2F02GA180853 | 1HGCR2F02GA105926; 1HGCR2F02GA148128 | 1HGCR2F02GA143608 | 1HGCR2F02GA142748

1HGCR2F02GA128770; 1HGCR2F02GA126405 | 1HGCR2F02GA171912

1HGCR2F02GA184451 | 1HGCR2F02GA174406 | 1HGCR2F02GA170422; 1HGCR2F02GA198236 | 1HGCR2F02GA181811; 1HGCR2F02GA135539 | 1HGCR2F02GA189777 | 1HGCR2F02GA112925; 1HGCR2F02GA183963 | 1HGCR2F02GA183431; 1HGCR2F02GA150770 | 1HGCR2F02GA150168; 1HGCR2F02GA166385; 1HGCR2F02GA181209; 1HGCR2F02GA100967 | 1HGCR2F02GA110804; 1HGCR2F02GA143298 | 1HGCR2F02GA170744 | 1HGCR2F02GA131667

1HGCR2F02GA133273; 1HGCR2F02GA158917; 1HGCR2F02GA164670 | 1HGCR2F02GA163938; 1HGCR2F02GA187009 | 1HGCR2F02GA124394 | 1HGCR2F02GA128767 | 1HGCR2F02GA136755 | 1HGCR2F02GA145245 | 1HGCR2F02GA147965 | 1HGCR2F02GA166600 | 1HGCR2F02GA146279 | 1HGCR2F02GA174003 | 1HGCR2F02GA156049 | 1HGCR2F02GA181873; 1HGCR2F02GA167939 | 1HGCR2F02GA170758 | 1HGCR2F02GA187835

1HGCR2F02GA134424; 1HGCR2F02GA177046 | 1HGCR2F02GA113573 | 1HGCR2F02GA199872 | 1HGCR2F02GA195045 | 1HGCR2F02GA129644 | 1HGCR2F02GA174583 | 1HGCR2F02GA121513; 1HGCR2F02GA178830

1HGCR2F02GA143124; 1HGCR2F02GA149845 | 1HGCR2F02GA181338

1HGCR2F02GA182750; 1HGCR2F02GA182067 | 1HGCR2F02GA179296; 1HGCR2F02GA135542

1HGCR2F02GA129787 | 1HGCR2F02GA127439 | 1HGCR2F02GA151756 | 1HGCR2F02GA183865

1HGCR2F02GA197863 | 1HGCR2F02GA196700; 1HGCR2F02GA187608 | 1HGCR2F02GA167374; 1HGCR2F02GA158237; 1HGCR2F02GA143852 | 1HGCR2F02GA109314 | 1HGCR2F02GA169660 | 1HGCR2F02GA182666 | 1HGCR2F02GA140062 | 1HGCR2F02GA121138

1HGCR2F02GA105599 | 1HGCR2F02GA190248 | 1HGCR2F02GA125478 | 1HGCR2F02GA167486; 1HGCR2F02GA180870; 1HGCR2F02GA127361 | 1HGCR2F02GA146203

1HGCR2F02GA121026 | 1HGCR2F02GA128235

1HGCR2F02GA166516; 1HGCR2F02GA150915 | 1HGCR2F02GA136111 | 1HGCR2F02GA144550 | 1HGCR2F02GA163812 | 1HGCR2F02GA101603; 1HGCR2F02GA146962 | 1HGCR2F02GA195532 | 1HGCR2F02GA107286 | 1HGCR2F02GA129109 | 1HGCR2F02GA129675; 1HGCR2F02GA152924; 1HGCR2F02GA127277 | 1HGCR2F02GA104422; 1HGCR2F02GA141521; 1HGCR2F02GA145214; 1HGCR2F02GA157377 | 1HGCR2F02GA158125; 1HGCR2F02GA144080; 1HGCR2F02GA100788

1HGCR2F02GA169920 | 1HGCR2F02GA143253; 1HGCR2F02GA139879 | 1HGCR2F02GA123133; 1HGCR2F02GA181582; 1HGCR2F02GA128283

1HGCR2F02GA144922; 1HGCR2F02GA121169 | 1HGCR2F02GA127893

1HGCR2F02GA197507 | 1HGCR2F02GA115873

1HGCR2F02GA162059 | 1HGCR2F02GA166256; 1HGCR2F02GA119079 | 1HGCR2F02GA154348 | 1HGCR2F02GA133399 | 1HGCR2F02GA170646; 1HGCR2F02GA124654; 1HGCR2F02GA144886; 1HGCR2F02GA181145 | 1HGCR2F02GA190637 | 1HGCR2F02GA119955 | 1HGCR2F02GA144192 | 1HGCR2F02GA172140

1HGCR2F02GA179444 | 1HGCR2F02GA183459 | 1HGCR2F02GA122287; 1HGCR2F02GA166662; 1HGCR2F02GA121608; 1HGCR2F02GA172302; 1HGCR2F02GA173112; 1HGCR2F02GA143222; 1HGCR2F02GA110138; 1HGCR2F02GA122967 | 1HGCR2F02GA192176 | 1HGCR2F02GA188998 | 1HGCR2F02GA195661 | 1HGCR2F02GA187057 | 1HGCR2F02GA150199; 1HGCR2F02GA150252; 1HGCR2F02GA136514; 1HGCR2F02GA114058 | 1HGCR2F02GA120474 | 1HGCR2F02GA104632 | 1HGCR2F02GA175152; 1HGCR2F02GA153703; 1HGCR2F02GA164765 | 1HGCR2F02GA128543 | 1HGCR2F02GA133919 | 1HGCR2F02GA168119; 1HGCR2F02GA100600; 1HGCR2F02GA168055 | 1HGCR2F02GA147383 | 1HGCR2F02GA180707; 1HGCR2F02GA181355 | 1HGCR2F02GA185633; 1HGCR2F02GA108857 | 1HGCR2F02GA141728 | 1HGCR2F02GA173031; 1HGCR2F02GA127201

1HGCR2F02GA146413 | 1HGCR2F02GA180965 | 1HGCR2F02GA164071 | 1HGCR2F02GA195904; 1HGCR2F02GA155502 | 1HGCR2F02GA170209; 1HGCR2F02GA101598 | 1HGCR2F02GA102573 | 1HGCR2F02GA185762 | 1HGCR2F02GA127389 | 1HGCR2F02GA167553 | 1HGCR2F02GA173546; 1HGCR2F02GA113508 | 1HGCR2F02GA182442 | 1HGCR2F02GA171845 | 1HGCR2F02GA111600 | 1HGCR2F02GA199466; 1HGCR2F02GA107949 | 1HGCR2F02GA196146 | 1HGCR2F02GA176558 | 1HGCR2F02GA130485;

1HGCR2F02GA118675

| 1HGCR2F02GA140837 | 1HGCR2F02GA143527

1HGCR2F02GA144824 | 1HGCR2F02GA134990; 1HGCR2F02GA167083 | 1HGCR2F02GA110530

1HGCR2F02GA184305 | 1HGCR2F02GA148095

1HGCR2F02GA138408; 1HGCR2F02GA105554; 1HGCR2F02GA165883 | 1HGCR2F02GA176253 | 1HGCR2F02GA199497; 1HGCR2F02GA167391 | 1HGCR2F02GA175782 | 1HGCR2F02GA198964; 1HGCR2F02GA147366 | 1HGCR2F02GA193991 | 1HGCR2F02GA111175 | 1HGCR2F02GA148663 | 1HGCR2F02GA192596; 1HGCR2F02GA106185; 1HGCR2F02GA172137; 1HGCR2F02GA169786 | 1HGCR2F02GA196101 | 1HGCR2F02GA155791 | 1HGCR2F02GA169495 | 1HGCR2F02GA194042; 1HGCR2F02GA158366 | 1HGCR2F02GA168170; 1HGCR2F02GA184272 | 1HGCR2F02GA147397; 1HGCR2F02GA162143 | 1HGCR2F02GA147190; 1HGCR2F02GA172624

1HGCR2F02GA178164; 1HGCR2F02GA183946 | 1HGCR2F02GA181484 | 1HGCR2F02GA156729 | 1HGCR2F02GA105862 | 1HGCR2F02GA173966 | 1HGCR2F02GA137601

1HGCR2F02GA189830; 1HGCR2F02GA100578; 1HGCR2F02GA150557; 1HGCR2F02GA140398 | 1HGCR2F02GA136142 | 1HGCR2F02GA177421 | 1HGCR2F02GA105392; 1HGCR2F02GA187852 | 1HGCR2F02GA118806 | 1HGCR2F02GA117266 | 1HGCR2F02GA185986 | 1HGCR2F02GA130471 | 1HGCR2F02GA132415 | 1HGCR2F02GA130535; 1HGCR2F02GA115341; 1HGCR2F02GA152535 | 1HGCR2F02GA133113 | 1HGCR2F02GA180285; 1HGCR2F02GA183915 | 1HGCR2F02GA163096 | 1HGCR2F02GA112326; 1HGCR2F02GA122953 | 1HGCR2F02GA151904 | 1HGCR2F02GA156620 | 1HGCR2F02GA129241; 1HGCR2F02GA131104 | 1HGCR2F02GA165706 | 1HGCR2F02GA184448; 1HGCR2F02GA147755 |

1HGCR2F02GA104145

| 1HGCR2F02GA141308 | 1HGCR2F02GA103495 | 1HGCR2F02GA178178 | 1HGCR2F02GA196759; 1HGCR2F02GA155807 | 1HGCR2F02GA110916 | 1HGCR2F02GA112360 | 1HGCR2F02GA172221; 1HGCR2F02GA172588 | 1HGCR2F02GA138831 | 1HGCR2F02GA174857; 1HGCR2F02GA147822 | 1HGCR2F02GA134603 | 1HGCR2F02GA135573; 1HGCR2F02GA169724 | 1HGCR2F02GA100144; 1HGCR2F02GA129823 | 1HGCR2F02GA119342; 1HGCR2F02GA161171 | 1HGCR2F02GA147089 | 1HGCR2F02GA144063 | 1HGCR2F02GA193652 | 1HGCR2F02GA175992 | 1HGCR2F02GA195580 | 1HGCR2F02GA197345 | 1HGCR2F02GA142264; 1HGCR2F02GA155578 | 1HGCR2F02GA128820 | 1HGCR2F02GA190217 | 1HGCR2F02GA176401 | 1HGCR2F02GA109278; 1HGCR2F02GA199841 | 1HGCR2F02GA105439; 1HGCR2F02GA117896 | 1HGCR2F02GA171943 | 1HGCR2F02GA152292; 1HGCR2F02GA112987 | 1HGCR2F02GA119647 | 1HGCR2F02GA199824 | 1HGCR2F02GA165091; 1HGCR2F02GA195417 |

1HGCR2F02GA102024

; 1HGCR2F02GA168654 | 1HGCR2F02GA153782; 1HGCR2F02GA192243 | 1HGCR2F02GA138845 | 1HGCR2F02GA136013 | 1HGCR2F02GA142524; 1HGCR2F02GA106963 | 1HGCR2F02GA128459; 1HGCR2F02GA136366 | 1HGCR2F02GA181887 | 1HGCR2F02GA103805; 1HGCR2F02GA189939 | 1HGCR2F02GA116196; 1HGCR2F02GA104825 | 1HGCR2F02GA122774 | 1HGCR2F02GA111418 | 1HGCR2F02GA112035 | 1HGCR2F02GA174499; 1HGCR2F02GA113248 | 1HGCR2F02GA106266 | 1HGCR2F02GA177208 | 1HGCR2F02GA151319; 1HGCR2F02GA137775 | 1HGCR2F02GA127523 | 1HGCR2F02GA146251 | 1HGCR2F02GA124895; 1HGCR2F02GA188581 | 1HGCR2F02GA135718 | 1HGCR2F02GA180982

1HGCR2F02GA149487; 1HGCR2F02GA122712 | 1HGCR2F02GA149294; 1HGCR2F02GA149165 | 1HGCR2F02GA166466 | 1HGCR2F02GA160103 | 1HGCR2F02GA163504 | 1HGCR2F02GA105733 | 1HGCR2F02GA119700 | 1HGCR2F02GA199516 | 1HGCR2F02GA152373

1HGCR2F02GA123634

1HGCR2F02GA197376 | 1HGCR2F02GA146394; 1HGCR2F02GA163664; 1HGCR2F02GA199581; 1HGCR2F02GA169061

1HGCR2F02GA1004831HGCR2F02GA134035 | 1HGCR2F02GA158674; 1HGCR2F02GA197362 | 1HGCR2F02GA111998 | 1HGCR2F02GA163227 | 1HGCR2F02GA119311 | 1HGCR2F02GA190539; 1HGCR2F02GA112164; 1HGCR2F02GA118823 | 1HGCR2F02GA174955 | 1HGCR2F02GA120023; 1HGCR2F02GA140210 | 1HGCR2F02GA142233

1HGCR2F02GA143558 | 1HGCR2F02GA170954

1HGCR2F02GA133970 | 1HGCR2F02GA124816 | 1HGCR2F02GA101651 | 1HGCR2F02GA164412; 1HGCR2F02GA155757 | 1HGCR2F02GA179069; 1HGCR2F02GA123486; 1HGCR2F02GA152132;

1HGCR2F02GA149649

| 1HGCR2F02GA115923 | 1HGCR2F02GA199791; 1HGCR2F02GA191755 | 1HGCR2F02GA148971 | 1HGCR2F02GA132222 | 1HGCR2F02GA101391 | 1HGCR2F02GA173319 | 1HGCR2F02GA176611 | 1HGCR2F02GA148355; 1HGCR2F02GA198074

1HGCR2F02GA132382 | 1HGCR2F02GA115842 | 1HGCR2F02GA188483; 1HGCR2F02GA128042

1HGCR2F02GA184997 | 1HGCR2F02GA110236; 1HGCR2F02GA161395 | 1HGCR2F02GA141406; 1HGCR2F02GA188399 | 1HGCR2F02GA155855; 1HGCR2F02GA108700 | 1HGCR2F02GA140384 | 1HGCR2F02GA168251 | 1HGCR2F02GA118062; 1HGCR2F02GA136433 | 1HGCR2F02GA122919 | 1HGCR2F02GA180447 | 1HGCR2F02GA115565 | 1HGCR2F02GA112682; 1HGCR2F02GA195773

1HGCR2F02GA178357 | 1HGCR2F02GA119292 | 1HGCR2F02GA116490; 1HGCR2F02GA140918 | 1HGCR2F02GA132530 | 1HGCR2F02GA110415 | 1HGCR2F02GA177614

1HGCR2F02GA162644 | 1HGCR2F02GA136125 | 1HGCR2F02GA119213; 1HGCR2F02GA118515; 1HGCR2F02GA107935; 1HGCR2F02GA100919 | 1HGCR2F02GA128591; 1HGCR2F02GA162594 | 1HGCR2F02GA116473 | 1HGCR2F02GA173160 | 1HGCR2F02GA119406 | 1HGCR2F02GA168086 | 1HGCR2F02GA175359; 1HGCR2F02GA178598; 1HGCR2F02GA151739 | 1HGCR2F02GA140935 | 1HGCR2F02GA139946 |

1HGCR2F02GA1858091HGCR2F02GA110687; 1HGCR2F02GA126968 | 1HGCR2F02GA158657; 1HGCR2F02GA120099 | 1HGCR2F02GA163180 | 1HGCR2F02GA192310 | 1HGCR2F02GA180383 | 1HGCR2F02GA149053; 1HGCR2F02GA142989; 1HGCR2F02GA134617 | 1HGCR2F02GA116845; 1HGCR2F02GA138019; 1HGCR2F02GA196762 | 1HGCR2F02GA179315 | 1HGCR2F02GA111144; 1HGCR2F02GA177970; 1HGCR2F02GA188497 | 1HGCR2F02GA172218; 1HGCR2F02GA139087 | 1HGCR2F02GA154687 | 1HGCR2F02GA187107 | 1HGCR2F02GA167441 |

1HGCR2F02GA169707

; 1HGCR2F02GA194364 | 1HGCR2F02GA136321 | 1HGCR2F02GA158481; 1HGCR2F02GA137744; 1HGCR2F02GA190864 | 1HGCR2F02GA190170 | 1HGCR2F02GA113637

1HGCR2F02GA115677 | 1HGCR2F02GA134939 | 1HGCR2F02GA157900; 1HGCR2F02GA115663 | 1HGCR2F02GA161137

1HGCR2F02GA144418

1HGCR2F02GA160389; 1HGCR2F02GA181825 | 1HGCR2F02GA164507 | 1HGCR2F02GA172655

1HGCR2F02GA195059 | 1HGCR2F02GA137338

1HGCR2F02GA141387 | 1HGCR2F02GA150316 | 1HGCR2F02GA133208; 1HGCR2F02GA135198 | 1HGCR2F02GA132950; 1HGCR2F02GA120331 | 1HGCR2F02GA147268 | 1HGCR2F02GA133693 | 1HGCR2F02GA167584 | 1HGCR2F02GA174258 | 1HGCR2F02GA169223 | 1HGCR2F02GA165236; 1HGCR2F02GA140336 | 1HGCR2F02GA172087; 1HGCR2F02GA159470; 1HGCR2F02GA193389 | 1HGCR2F02GA131488 | 1HGCR2F02GA103951; 1HGCR2F02GA184966 | 1HGCR2F02GA107868 | 1HGCR2F02GA189598; 1HGCR2F02GA178746 | 1HGCR2F02GA181260; 1HGCR2F02GA126422; 1HGCR2F02GA164667 | 1HGCR2F02GA117106; 1HGCR2F02GA127814 | 1HGCR2F02GA156567 | 1HGCR2F02GA178584; 1HGCR2F02GA175975; 1HGCR2F02GA109524 | 1HGCR2F02GA176852 | 1HGCR2F02GA102363; 1HGCR2F02GA129689; 1HGCR2F02GA123097; 1HGCR2F02GA162465 | 1HGCR2F02GA147478 | 1HGCR2F02GA161235; 1HGCR2F02GA182621 | 1HGCR2F02GA117509; 1HGCR2F02GA122659 | 1HGCR2F02GA141860 | 1HGCR2F02GA135668 | 1HGCR2F02GA158562; 1HGCR2F02GA137890 | 1HGCR2F02GA130079 | 1HGCR2F02GA155287; 1HGCR2F02GA194204 | 1HGCR2F02GA125027; 1HGCR2F02GA133872 | 1HGCR2F02GA156892 | 1HGCR2F02GA156763 | 1HGCR2F02GA194963

1HGCR2F02GA153880 | 1HGCR2F02GA178861 | 1HGCR2F02GA198382 | 1HGCR2F02GA143060 | 1HGCR2F02GA143091; 1HGCR2F02GA170288 | 1HGCR2F02GA110284 | 1HGCR2F02GA162482; 1HGCR2F02GA167164 | 1HGCR2F02GA115131; 1HGCR2F02GA155905

1HGCR2F02GA180237; 1HGCR2F02GA136044; 1HGCR2F02GA138568

1HGCR2F02GA168508 | 1HGCR2F02GA120216 | 1HGCR2F02GA117140; 1HGCR2F02GA173725; 1HGCR2F02GA133967; 1HGCR2F02GA147206 | 1HGCR2F02GA106591; 1HGCR2F02GA133645 | 1HGCR2F02GA114996 | 1HGCR2F02GA172932; 1HGCR2F02GA163387 | 1HGCR2F02GA127862 | 1HGCR2F02GA184059 |

1HGCR2F02GA189892

| 1HGCR2F02GA124542 | 1HGCR2F02GA127036 | 1HGCR2F02GA150607 | 1HGCR2F02GA199595 | 1HGCR2F02GA121320 | 1HGCR2F02GA194249 | 1HGCR2F02GA146976 | 1HGCR2F02GA127876

1HGCR2F02GA101231

1HGCR2F02GA143110 | 1HGCR2F02GA105019 | 1HGCR2F02GA155712 | 1HGCR2F02GA169156 | 1HGCR2F02GA151742 | 1HGCR2F02GA172381

1HGCR2F02GA154978 | 1HGCR2F02GA132706 | 1HGCR2F02GA152812 | 1HGCR2F02GA153247; 1HGCR2F02GA130826 | 1HGCR2F02GA123343 | 1HGCR2F02GA113377; 1HGCR2F02GA195983 | 1HGCR2F02GA155208 | 1HGCR2F02GA122161 | 1HGCR2F02GA169626 | 1HGCR2F02GA127456; 1HGCR2F02GA136058 | 1HGCR2F02GA153250; 1HGCR2F02GA116148; 1HGCR2F02GA161008 | 1HGCR2F02GA166001 | 1HGCR2F02GA138358; 1HGCR2F02GA193571 | 1HGCR2F02GA101567

1HGCR2F02GA143379 | 1HGCR2F02GA180173 | 1HGCR2F02GA100404 | 1HGCR2F02GA123116 | 1HGCR2F02GA118000 | 1HGCR2F02GA107563 | 1HGCR2F02GA120409 | 1HGCR2F02GA108860 | 1HGCR2F02GA171022 | 1HGCR2F02GA178052 | 1HGCR2F02GA119096 | 1HGCR2F02GA103870; 1HGCR2F02GA194459; 1HGCR2F02GA164068; 1HGCR2F02GA106428; 1HGCR2F02GA125447

1HGCR2F02GA154057 | 1HGCR2F02GA108311 | 1HGCR2F02GA124282 | 1HGCR2F02GA157184; 1HGCR2F02GA163213 | 1HGCR2F02GA149070

1HGCR2F02GA117428; 1HGCR2F02GA170694; 1HGCR2F02GA175068; 1HGCR2F02GA161820 | 1HGCR2F02GA132981; 1HGCR2F02GA134519 | 1HGCR2F02GA164653 | 1HGCR2F02GA198625 | 1HGCR2F02GA153295 | 1HGCR2F02GA152213; 1HGCR2F02GA144211 | 1HGCR2F02GA121933 | 1HGCR2F02GA172817; 1HGCR2F02GA119745; 1HGCR2F02GA144645 | 1HGCR2F02GA171604; 1HGCR2F02GA120796 | 1HGCR2F02GA145956

1HGCR2F02GA159579 |

1HGCR2F02GA152552

; 1HGCR2F02GA144564; 1HGCR2F02GA167858 | 1HGCR2F02GA159565 | 1HGCR2F02GA197197 | 1HGCR2F02GA123245 | 1HGCR2F02GA108292; 1HGCR2F02GA165074 | 1HGCR2F02GA194932 | 1HGCR2F02GA175930 | 1HGCR2F02GA184420; 1HGCR2F02GA186166 | 1HGCR2F02GA101018; 1HGCR2F02GA183848 | 1HGCR2F02GA192453 | 1HGCR2F02GA114349; 1HGCR2F02GA116568; 1HGCR2F02GA186863; 1HGCR2F02GA175247; 1HGCR2F02GA135508; 1HGCR2F02GA195966 |

1HGCR2F02GA125822

| 1HGCR2F02GA144984; 1HGCR2F02GA130552 | 1HGCR2F02GA190430 | 1HGCR2F02GA109166 | 1HGCR2F02GA181940 | 1HGCR2F02GA117512 | 1HGCR2F02GA105103 | 1HGCR2F02GA125383 | 1HGCR2F02GA156360; 1HGCR2F02GA147660 | 1HGCR2F02GA160618 | 1HGCR2F02GA171327 | 1HGCR2F02GA168444

1HGCR2F02GA127134 | 1HGCR2F02GA165592 | 1HGCR2F02GA121317 | 1HGCR2F02GA191254

1HGCR2F02GA109006 | 1HGCR2F02GA151806 | 1HGCR2F02GA147464 | 1HGCR2F02GA160439 | 1HGCR2F02GA133001 | 1HGCR2F02GA120524; 1HGCR2F02GA175376

1HGCR2F02GA117283 | 1HGCR2F02GA110544 | 1HGCR2F02GA120622; 1HGCR2F02GA167956 | 1HGCR2F02GA162501; 1HGCR2F02GA194641 | 1HGCR2F02GA107224

1HGCR2F02GA160635 | 1HGCR2F02GA152759 | 1HGCR2F02GA181596 | 1HGCR2F02GA108521

1HGCR2F02GA188466

1HGCR2F02GA138098; 1HGCR2F02GA140577 | 1HGCR2F02GA124346; 1HGCR2F02GA183509

1HGCR2F02GA152096; 1HGCR2F02GA158271 | 1HGCR2F02GA170579 | 1HGCR2F02GA168198 | 1HGCR2F02GA163650 | 1HGCR2F02GA169917; 1HGCR2F02GA150025; 1HGCR2F02GA173207 | 1HGCR2F02GA151126 | 1HGCR2F02GA169755; 1HGCR2F02GA192260; 1HGCR2F02GA189441 | 1HGCR2F02GA178956; 1HGCR2F02GA132107 | 1HGCR2F02GA158691 | 1HGCR2F02GA138960

1HGCR2F02GA104730 | 1HGCR2F02GA168153; 1HGCR2F02GA160568 | 1HGCR2F02GA119907 | 1HGCR2F02GA140868 | 1HGCR2F02GA112651 | 1HGCR2F02GA197684; 1HGCR2F02GA144628; 1HGCR2F02GA118899; 1HGCR2F02GA143513 | 1HGCR2F02GA116487 | 1HGCR2F02GA123889; 1HGCR2F02GA107546

1HGCR2F02GA165589 | 1HGCR2F02GA131622 | 1HGCR2F02GA109829; 1HGCR2F02GA180108 | 1HGCR2F02GA119664; 1HGCR2F02GA147173; 1HGCR2F02GA189908; 1HGCR2F02GA131202; 1HGCR2F02GA170551 | 1HGCR2F02GA144953; 1HGCR2F02GA102198; 1HGCR2F02GA161879 | 1HGCR2F02GA187723; 1HGCR2F02GA102184 | 1HGCR2F02GA111712 | 1HGCR2F02GA193568 | 1HGCR2F02GA116764; 1HGCR2F02GA193375; 1HGCR2F02GA113976; 1HGCR2F02GA170937 | 1HGCR2F02GA126582; 1HGCR2F02GA133516 | 1HGCR2F02GA164491; 1HGCR2F02GA170565; 1HGCR2F02GA127912

1HGCR2F02GA159422; 1HGCR2F02GA174888 | 1HGCR2F02GA141003; 1HGCR2F02GA118126 | 1HGCR2F02GA174101 | 1HGCR2F02GA120250; 1HGCR2F02GA112990 | 1HGCR2F02GA111645 |

1HGCR2F02GA186751

| 1HGCR2F02GA100936 | 1HGCR2F02GA195160 | 1HGCR2F02GA107739; 1HGCR2F02GA176186 | 1HGCR2F02GA141972 | 1HGCR2F02GA197605 | 1HGCR2F02GA168668 | 1HGCR2F02GA161378; 1HGCR2F02GA132298 |

1HGCR2F02GA152194

; 1HGCR2F02GA118398 | 1HGCR2F02GA198110; 1HGCR2F02GA144130 | 1HGCR2F02GA119471 | 1HGCR2F02GA159856; 1HGCR2F02GA134326 | 1HGCR2F02GA101133; 1HGCR2F02GA105361 | 1HGCR2F02GA124928 | 1HGCR2F02GA119373; 1HGCR2F02GA139509 | 1HGCR2F02GA197989 | 1HGCR2F02GA194462 | 1HGCR2F02GA181954 | 1HGCR2F02GA126128 | 1HGCR2F02GA157010 |

1HGCR2F02GA107806

; 1HGCR2F02GA193750 | 1HGCR2F02GA164992; 1HGCR2F02GA170520 | 1HGCR2F02GA193067

1HGCR2F02GA158951 | 1HGCR2F02GA191299 | 1HGCR2F02GA165494; 1HGCR2F02GA105408; 1HGCR2F02GA178570; 1HGCR2F02GA120345; 1HGCR2F02GA179640 | 1HGCR2F02GA113315;

1HGCR2F02GA155130

| 1HGCR2F02GA184322 | 1HGCR2F02GA141566; 1HGCR2F02GA106980; 1HGCR2F02GA143737 | 1HGCR2F02GA110012 | 1HGCR2F02GA155189 | 1HGCR2F02GA174566; 1HGCR2F02GA147223 | 1HGCR2F02GA194915

1HGCR2F02GA125528; 1HGCR2F02GA159212; 1HGCR2F02GA132740 | 1HGCR2F02GA180741 |

1HGCR2F02GA110642

| 1HGCR2F02GA138859; 1HGCR2F02GA168346 | 1HGCR2F02GA107630 | 1HGCR2F02GA188340 | 1HGCR2F02GA147335 | 1HGCR2F02GA183204; 1HGCR2F02GA115954 | 1HGCR2F02GA192064 | 1HGCR2F02GA109927 | 1HGCR2F02GA115906 | 1HGCR2F02GA106686 | 1HGCR2F02GA112553 | 1HGCR2F02GA111323; 1HGCR2F02GA121818 | 1HGCR2F02GA141907 | 1HGCR2F02GA114271 | 1HGCR2F02GA126601 | 1HGCR2F02GA170260 | 1HGCR2F02GA160750 | 1HGCR2F02GA100726 | 1HGCR2F02GA183672 | 1HGCR2F02GA155614 | 1HGCR2F02GA177709 | 1HGCR2F02GA101309 | 1HGCR2F02GA148906

1HGCR2F02GA114691; 1HGCR2F02GA182151

1HGCR2F02GA122872; 1HGCR2F02GA112827; 1HGCR2F02GA180335

1HGCR2F02GA104856 | 1HGCR2F02GA100693; 1HGCR2F02GA145164 | 1HGCR2F02GA180318 | 1HGCR2F02GA134701; 1HGCR2F02GA132169 | 1HGCR2F02GA137341; 1HGCR2F02GA168394 | 1HGCR2F02GA105845; 1HGCR2F02GA173787 | 1HGCR2F02GA143642 | 1HGCR2F02GA158853

1HGCR2F02GA131460 | 1HGCR2F02GA197944; 1HGCR2F02GA197412; 1HGCR2F02GA104890; 1HGCR2F02GA131863; 1HGCR2F02GA128462; 1HGCR2F02GA187012; 1HGCR2F02GA132477 | 1HGCR2F02GA140546; 1HGCR2F02GA134049 | 1HGCR2F02GA199208 | 1HGCR2F02GA141146 | 1HGCR2F02GA182540 | 1HGCR2F02GA184367 | 1HGCR2F02GA115128 |

1HGCR2F02GA106574

; 1HGCR2F02GA148761 | 1HGCR2F02GA176270; 1HGCR2F02GA116960 | 1HGCR2F02GA136819 | 1HGCR2F02GA156827; 1HGCR2F02GA135878 |

1HGCR2F02GA166953

| 1HGCR2F02GA164328; 1HGCR2F02GA139185 | 1HGCR2F02GA133029; 1HGCR2F02GA115856; 1HGCR2F02GA126744 | 1HGCR2F02GA194302; 1HGCR2F02GA160604; 1HGCR2F02GA198544

1HGCR2F02GA199452; 1HGCR2F02GA189066 | 1HGCR2F02GA115064 | 1HGCR2F02GA141499 | 1HGCR2F02GA120930; 1HGCR2F02GA169366; 1HGCR2F02GA151935; 1HGCR2F02GA145035; 1HGCR2F02GA183445; 1HGCR2F02GA146315 | 1HGCR2F02GA128798 | 1HGCR2F02GA114481 | 1HGCR2F02GA195823 | 1HGCR2F02GA134553; 1HGCR2F02GA183610; 1HGCR2F02GA153801; 1HGCR2F02GA113735; 1HGCR2F02GA121883; 1HGCR2F02GA125030 | 1HGCR2F02GA132088 | 1HGCR2F02GA144340; 1HGCR2F02GA131572

1HGCR2F02GA188032; 1HGCR2F02GA149506

1HGCR2F02GA169948

1HGCR2F02GA171733 | 1HGCR2F02GA103058; 1HGCR2F02GA177225 | 1HGCR2F02GA179461 | 1HGCR2F02GA136349 | 1HGCR2F02GA113587; 1HGCR2F02GA184837; 1HGCR2F02GA132320 | 1HGCR2F02GA114559; 1HGCR2F02GA170100 | 1HGCR2F02GA148565 | 1HGCR2F02GA117199 | 1HGCR2F02GA178486 | 1HGCR2F02GA155483

1HGCR2F02GA182506 | 1HGCR2F02GA126260; 1HGCR2F02GA116540 | 1HGCR2F02GA166421 | 1HGCR2F02GA168993 | 1HGCR2F02GA122094; 1HGCR2F02GA104758; 1HGCR2F02GA149750; 1HGCR2F02GA191769; 1HGCR2F02GA103710 | 1HGCR2F02GA163633; 1HGCR2F02GA154396; 1HGCR2F02GA174194; 1HGCR2F02GA180917; 1HGCR2F02GA186121; 1HGCR2F02GA167696; 1HGCR2F02GA188726 | 1HGCR2F02GA137162; 1HGCR2F02GA160358 | 1HGCR2F02GA153037; 1HGCR2F02GA171120; 1HGCR2F02GA126100 | 1HGCR2F02GA193165 | 1HGCR2F02GA164524 | 1HGCR2F02GA117817 | 1HGCR2F02GA126677; 1HGCR2F02GA189195 | 1HGCR2F02GA198897 | 1HGCR2F02GA160523 | 1HGCR2F02GA184501 | 1HGCR2F02GA105280 | 1HGCR2F02GA111564

1HGCR2F02GA179623 | 1HGCR2F02GA156939

1HGCR2F02GA197751 | 1HGCR2F02GA106896 | 1HGCR2F02GA106350 | 1HGCR2F02GA148890; 1HGCR2F02GA131961 | 1HGCR2F02GA143530; 1HGCR2F02GA187818 | 1HGCR2F02GA161364 | 1HGCR2F02GA138280; 1HGCR2F02GA190587 | 1HGCR2F02GA180254; 1HGCR2F02GA105134 | 1HGCR2F02GA164801 | 1HGCR2F02GA161073; 1HGCR2F02GA119244 | 1HGCR2F02GA147884 | 1HGCR2F02GA100855; 1HGCR2F02GA178469 | 1HGCR2F02GA184224; 1HGCR2F02GA131135 | 1HGCR2F02GA191657; 1HGCR2F02GA135749; 1HGCR2F02GA194901 | 1HGCR2F02GA111340; 1HGCR2F02GA122032 | 1HGCR2F02GA133015 | 1HGCR2F02GA158755 | 1HGCR2F02GA166015 | 1HGCR2F02GA151417 | 1HGCR2F02GA136609 | 1HGCR2F02GA143978 | 1HGCR2F02GA175913

1HGCR2F02GA155841 | 1HGCR2F02GA191349 | 1HGCR2F02GA142846 | 1HGCR2F02GA187365 | 1HGCR2F02GA106901 | 1HGCR2F02GA147092; 1HGCR2F02GA102587 | 1HGCR2F02GA181808

1HGCR2F02GA134150 | 1HGCR2F02GA126887 | 1HGCR2F02GA127280 | 1HGCR2F02GA186250;

1HGCR2F02GA195501

| 1HGCR2F02GA197037 | 1HGCR2F02GA155645; 1HGCR2F02GA154009 | 1HGCR2F02GA182456; 1HGCR2F02GA193781 | 1HGCR2F02GA163129 | 1HGCR2F02GA141373 | 1HGCR2F02GA143317 | 1HGCR2F02GA109748 | 1HGCR2F02GA137758 | 1HGCR2F02GA169836; 1HGCR2F02GA148579 | 1HGCR2F02GA185017 | 1HGCR2F02GA199676

1HGCR2F02GA104579 | 1HGCR2F02GA108132 | 1HGCR2F02GA106400 | 1HGCR2F02GA145553

1HGCR2F02GA157380 | 1HGCR2F02GA131152; 1HGCR2F02GA135654 | 1HGCR2F02GA160778; 1HGCR2F02GA169268 | 1HGCR2F02GA120037 | 1HGCR2F02GA124640 | 1HGCR2F02GA127246 | 1HGCR2F02GA152597 | 1HGCR2F02GA182294 | 1HGCR2F02GA141230; 1HGCR2F02GA161624; 1HGCR2F02GA176625

1HGCR2F02GA196373 | 1HGCR2F02GA165897 | 1HGCR2F02GA194428 | 1HGCR2F02GA126730 | 1HGCR2F02GA155919 | 1HGCR2F02GA172364 | 1HGCR2F02GA129949 | 1HGCR2F02GA155659 | 1HGCR2F02GA170548 | 1HGCR2F02GA186619; 1HGCR2F02GA137680 | 1HGCR2F02GA181405; 1HGCR2F02GA145343 | 1HGCR2F02GA115517; 1HGCR2F02GA172011 | 1HGCR2F02GA169044 | 1HGCR2F02GA110351; 1HGCR2F02GA194879; 1HGCR2F02GA173448 | 1HGCR2F02GA111077 | 1HGCR2F02GA138392 | 1HGCR2F02GA141941 | 1HGCR2F02GA107692 | 1HGCR2F02GA144290; 1HGCR2F02GA172199 | 1HGCR2F02GA118420 | 1HGCR2F02GA190220; 1HGCR2F02GA115243 | 1HGCR2F02GA154589; 1HGCR2F02GA188967 | 1HGCR2F02GA147805; 1HGCR2F02GA170405; 1HGCR2F02GA100452 | 1HGCR2F02GA173434; 1HGCR2F02GA119132 | 1HGCR2F02GA161512 | 1HGCR2F02GA118787 | 1HGCR2F02GA152972 | 1HGCR2F02GA198723 | 1HGCR2F02GA131183

1HGCR2F02GA120202 | 1HGCR2F02GA195305 | 1HGCR2F02GA140076 | 1HGCR2F02GA144497 | 1HGCR2F02GA143043

1HGCR2F02GA199080 | 1HGCR2F02GA177872; 1HGCR2F02GA185292

1HGCR2F02GA145486; 1HGCR2F02GA136223

1HGCR2F02GA125674 | 1HGCR2F02GA101617 | 1HGCR2F02GA156438; 1HGCR2F02GA164135; 1HGCR2F02GA193344 | 1HGCR2F02GA176589; 1HGCR2F02GA141955 | 1HGCR2F02GA183073 | 1HGCR2F02GA163549; 1HGCR2F02GA142944 | 1HGCR2F02GA152115; 1HGCR2F02GA166290 | 1HGCR2F02GA138148;

1HGCR2F02GA137629

;

1HGCR2F02GA135525

| 1HGCR2F02GA102413; 1HGCR2F02GA108101; 1HGCR2F02GA115551 | 1HGCR2F02GA170503; 1HGCR2F02GA198012 | 1HGCR2F02GA102427 | 1HGCR2F02GA199063 | 1HGCR2F02GA126081; 1HGCR2F02GA177001; 1HGCR2F02GA182134 | 1HGCR2F02GA152521; 1HGCR2F02GA160229 | 1HGCR2F02GA103271 | 1HGCR2F02GA106476 | 1HGCR2F02GA102718 | 1HGCR2F02GA187074 | 1HGCR2F02GA179430; 1HGCR2F02GA113489

1HGCR2F02GA103187 | 1HGCR2F02GA198253 | 1HGCR2F02GA165432; 1HGCR2F02GA156343; 1HGCR2F02GA140238; 1HGCR2F02GA178505 | 1HGCR2F02GA173224 | 1HGCR2F02GA146850 | 1HGCR2F02GA130048; 1HGCR2F02GA144449; 1HGCR2F02GA136867 | 1HGCR2F02GA146511 | 1HGCR2F02GA107157

1HGCR2F02GA106493; 1HGCR2F02GA110625 | 1HGCR2F02GA190167; 1HGCR2F02GA158920 | 1HGCR2F02GA109281 | 1HGCR2F02GA159629; 1HGCR2F02GA137226; 1HGCR2F02GA138375

1HGCR2F02GA185728 | 1HGCR2F02GA110009 | 1HGCR2F02GA101715 | 1HGCR2F02GA100130 | 1HGCR2F02GA169450

1HGCR2F02GA165009; 1HGCR2F02GA116179 | 1HGCR2F02GA155211 | 1HGCR2F02GA146363 | 1HGCR2F02GA164023; 1HGCR2F02GA177368 | 1HGCR2F02GA178293; 1HGCR2F02GA146816 | 1HGCR2F02GA148341 | 1HGCR2F02GA175197 | 1HGCR2F02GA145469; 1HGCR2F02GA121219 | 1HGCR2F02GA144855 | 1HGCR2F02GA129739; 1HGCR2F02GA108194; 1HGCR2F02GA196504 | 1HGCR2F02GA195403 | 1HGCR2F02GA158609; 1HGCR2F02GA114626 | 1HGCR2F02GA176740; 1HGCR2F02GA163437; 1HGCR2F02GA162949 | 1HGCR2F02GA151465; 1HGCR2F02GA143429; 1HGCR2F02GA181162 | 1HGCR2F02GA193649 | 1HGCR2F02GA127702; 1HGCR2F02GA112844; 1HGCR2F02GA176981; 1HGCR2F02GA107031 | 1HGCR2F02GA118840 | 1HGCR2F02GA198091 | 1HGCR2F02GA104839 | 1HGCR2F02GA137081; 1HGCR2F02GA160084 | 1HGCR2F02GA143141; 1HGCR2F02GA137968; 1HGCR2F02GA148629; 1HGCR2F02GA184384; 1HGCR2F02GA136965 | 1HGCR2F02GA168329; 1HGCR2F02GA170226; 1HGCR2F02GA179735 | 1HGCR2F02GA166967; 1HGCR2F02GA175491 | 1HGCR2F02GA126372 | 1HGCR2F02GA124380 | 1HGCR2F02GA119650 | 1HGCR2F02GA185759; 1HGCR2F02GA179637; 1HGCR2F02GA177824; 1HGCR2F02GA146329 | 1HGCR2F02GA134651 | 1HGCR2F02GA121155 | 1HGCR2F02GA116523 | 1HGCR2F02GA114299 | 1HGCR2F02GA152969

1HGCR2F02GA159128; 1HGCR2F02GA171893 | 1HGCR2F02GA103853 | 1HGCR2F02GA139123 | 1HGCR2F02GA108924; 1HGCR2F02GA130194

1HGCR2F02GA189553; 1HGCR2F02GA131426 | 1HGCR2F02GA188550 | 1HGCR2F02GA116103 | 1HGCR2F02GA157072 | 1HGCR2F02GA163390 | 1HGCR2F02GA166192 | 1HGCR2F02GA171375 | 1HGCR2F02GA188189 | 1HGCR2F02GA131958 | 1HGCR2F02GA177077 | 1HGCR2F02GA132723; 1HGCR2F02GA144791 | 1HGCR2F02GA149330; 1HGCR2F02GA147447; 1HGCR2F02GA188273 | 1HGCR2F02GA170310 | 1HGCR2F02GA179010 | 1HGCR2F02GA121236 | 1HGCR2F02GA190816; 1HGCR2F02GA105795; 1HGCR2F02GA139624 | 1HGCR2F02GA173269; 1HGCR2F02GA156147;

1HGCR2F02GA112830

| 1HGCR2F02GA186328 | 1HGCR2F02GA187785; 1HGCR2F02GA167827; 1HGCR2F02GA180920 |

1HGCR2F02GA185938

| 1HGCR2F02GA106011 | 1HGCR2F02GA182909 | 1HGCR2F02GA197880

1HGCR2F02GA131376; 1HGCR2F02GA161655; 1HGCR2F02GA183641 | 1HGCR2F02GA185969 | 1HGCR2F02GA100533

1HGCR2F02GA155466 |

1HGCR2F02GA147139

| 1HGCR2F02GA128915 | 1HGCR2F02GA160540; 1HGCR2F02GA177628 | 1HGCR2F02GA148212 | 1HGCR2F02GA177788 | 1HGCR2F02GA109636; 1HGCR2F02GA165849; 1HGCR2F02GA169416 | 1HGCR2F02GA145133; 1HGCR2F02GA160862; 1HGCR2F02GA174437 | 1HGCR2F02GA161140 | 1HGCR2F02GA173191; 1HGCR2F02GA161669 | 1HGCR2F02GA199144; 1HGCR2F02GA125349 | 1HGCR2F02GA152311; 1HGCR2F02GA145066; 1HGCR2F02GA141261; 1HGCR2F02GA171067 | 1HGCR2F02GA111001 | 1HGCR2F02GA189472

1HGCR2F02GA132544; 1HGCR2F02GA123228; 1HGCR2F02GA110477

1HGCR2F02GA140143 | 1HGCR2F02GA188225; 1HGCR2F02GA118966 | 1HGCR2F02GA191058 | 1HGCR2F02GA147125 | 1HGCR2F02GA143169 | 1HGCR2F02GA104131 | 1HGCR2F02GA150106 | 1HGCR2F02GA176964 | 1HGCR2F02GA195627 | 1HGCR2F02GA152910

1HGCR2F02GA100273 | 1HGCR2F02GA148713 | 1HGCR2F02GA116263; 1HGCR2F02GA152325; 1HGCR2F02GA172431; 1HGCR2F02GA108339 | 1HGCR2F02GA192050 | 1HGCR2F02GA118658 | 1HGCR2F02GA193005 | 1HGCR2F02GA118692 | 1HGCR2F02GA140675

1HGCR2F02GA196924 | 1HGCR2F02GA147013 | 1HGCR2F02GA124072; 1HGCR2F02GA180478; 1HGCR2F02GA150543; 1HGCR2F02GA105182 | 1HGCR2F02GA158139 | 1HGCR2F02GA154088; 1HGCR2F02GA118174 | 1HGCR2F02GA135900 | 1HGCR2F02GA191013; 1HGCR2F02GA155077; 1HGCR2F02GA118756; 1HGCR2F02GA192193 | 1HGCR2F02GA170873 | 1HGCR2F02GA140420 | 1HGCR2F02GA175121; 1HGCR2F02GA110186 | 1HGCR2F02GA140479; 1HGCR2F02GA156942; 1HGCR2F02GA176849; 1HGCR2F02GA189990

1HGCR2F02GA152793 | 1HGCR2F02GA107353; 1HGCR2F02GA117154 | 1HGCR2F02GA174874 | 1HGCR2F02GA197426 | 1HGCR2F02GA133533 | 1HGCR2F02GA157279 | 1HGCR2F02GA164586 | 1HGCR2F02GA169397 | 1HGCR2F02GA110673; 1HGCR2F02GA181551 | 1HGCR2F02GA158352 | 1HGCR2F02GA106803 | 1HGCR2F02GA128803 | 1HGCR2F02GA164832; 1HGCR2F02GA156228 | 1HGCR2F02GA162773; 1HGCR2F02GA143950; 1HGCR2F02GA130020 | 1HGCR2F02GA151062 | 1HGCR2F02GA132334 | 1HGCR2F02GA105571; 1HGCR2F02GA196244 | 1HGCR2F02GA106834 | 1HGCR2F02GA166063; 1HGCR2F02GA195174 | 1HGCR2F02GA169240; 1HGCR2F02GA148680; 1HGCR2F02GA103867 | 1HGCR2F02GA116005; 1HGCR2F02GA117462 | 1HGCR2F02GA138330 | 1HGCR2F02GA191514 | 1HGCR2F02GA118448 | 1HGCR2F02GA126274; 1HGCR2F02GA164264 | 1HGCR2F02GA107403 | 1HGCR2F02GA165981

1HGCR2F02GA170517 | 1HGCR2F02GA101150; 1HGCR2F02GA146282; 1HGCR2F02GA146122; 1HGCR2F02GA148727 | 1HGCR2F02GA142183; 1HGCR2F02GA126906 | 1HGCR2F02GA139963 | 1HGCR2F02GA116991 | 1HGCR2F02GA146427 | 1HGCR2F02GA123438 | 1HGCR2F02GA124220 | 1HGCR2F02GA108888; 1HGCR2F02GA136836; 1HGCR2F02GA119602 | 1HGCR2F02GA142488 | 1HGCR2F02GA159484; 1HGCR2F02GA129045 | 1HGCR2F02GA111841 | 1HGCR2F02GA177869; 1HGCR2F02GA164944 | 1HGCR2F02GA142653 | 1HGCR2F02GA130566

1HGCR2F02GA158965; 1HGCR2F02GA106137 | 1HGCR2F02GA130289 | 1HGCR2F02GA100662 | 1HGCR2F02GA149800 | 1HGCR2F02GA175426 | 1HGCR2F02GA139526; 1HGCR2F02GA134682 | 1HGCR2F02GA153023; 1HGCR2F02GA166273 | 1HGCR2F02GA128123; 1HGCR2F02GA184174 | 1HGCR2F02GA176995; 1HGCR2F02GA184062 | 1HGCR2F02GA176074 | 1HGCR2F02GA151787 | 1HGCR2F02GA121558 | 1HGCR2F02GA130793; 1HGCR2F02GA161431 | 1HGCR2F02GA180268 | 1HGCR2F02GA182957; 1HGCR2F02GA107014 | 1HGCR2F02GA133774 | 1HGCR2F02GA118191; 1HGCR2F02GA113718 | 1HGCR2F02GA193912; 1HGCR2F02GA160232 | 1HGCR2F02GA115324 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F02GA1.
1HGCR2F02GA190623 | 1HGCR2F02GA135850 | 1HGCR2F02GA174468 | 1HGCR2F02GA194400 | 1HGCR2F02GA176057 | 1HGCR2F02GA128140 | 1HGCR2F02GA100256; 1HGCR2F02GA155824; 1HGCR2F02GA129806 | 1HGCR2F02GA151076 | 1HGCR2F02GA175071; 1HGCR2F02GA156956 | 1HGCR2F02GA180190

1HGCR2F02GA157198; 1HGCR2F02GA193196; 1HGCR2F02GA104842; 1HGCR2F02GA136576 | 1HGCR2F02GA145519; 1HGCR2F02GA103416; 1HGCR2F02GA144287; 1HGCR2F02GA196809; 1HGCR2F02GA176866 | 1HGCR2F02GA176351; 1HGCR2F02GA171554; 1HGCR2F02GA143026 | 1HGCR2F02GA130549 | 1HGCR2F02GA182165 | 1HGCR2F02GA136691 | 1HGCR2F02GA166306 | 1HGCR2F02GA189214 | 1HGCR2F02GA164393 | 1HGCR2F02GA112570; 1HGCR2F02GA143947 | 1HGCR2F02GA195563; 1HGCR2F02GA188547; 1HGCR2F02GA190802 | 1HGCR2F02GA162448; 1HGCR2F02GA186331 | 1HGCR2F02GA139994 | 1HGCR2F02GA188984 | 1HGCR2F02GA150381; 1HGCR2F02GA140739 | 1HGCR2F02GA154639 | 1HGCR2F02GA139090; 1HGCR2F02GA114237 | 1HGCR2F02GA143432 | 1HGCR2F02GA192470; 1HGCR2F02GA143883; 1HGCR2F02GA170064 | 1HGCR2F02GA147853 | 1HGCR2F02GA166547; 1HGCR2F02GA159615 | 1HGCR2F02GA168735; 1HGCR2F02GA148758 | 1HGCR2F02GA130745 | 1HGCR2F02GA167276; 1HGCR2F02GA171196; 1HGCR2F02GA155063 | 1HGCR2F02GA184465; 1HGCR2F02GA188127 | 1HGCR2F02GA138134 |

1HGCR2F02GA187298

; 1HGCR2F02GA153054 | 1HGCR2F02GA174972;

1HGCR2F02GA111516

| 1HGCR2F02GA194770 | 1HGCR2F02GA163258 | 1HGCR2F02GA157654 | 1HGCR2F02GA197328;

1HGCR2F02GA118563

| 1HGCR2F02GA138893; 1HGCR2F02GA148677 | 1HGCR2F02GA190847; 1HGCR2F02GA118644 | 1HGCR2F02GA130664; 1HGCR2F02GA119941 | 1HGCR2F02GA131233 | 1HGCR2F02GA133130 | 1HGCR2F02GA121074 | 1HGCR2F02GA164975; 1HGCR2F02GA125853; 1HGCR2F02GA147318; 1HGCR2F02GA162241; 1HGCR2F02GA108051 | 1HGCR2F02GA172879 | 1HGCR2F02GA170307 | 1HGCR2F02GA173644 | 1HGCR2F02GA115937 | 1HGCR2F02GA191996 | 1HGCR2F02GA170128; 1HGCR2F02GA152356 | 1HGCR2F02GA111368 | 1HGCR2F02GA181503 | 1HGCR2F02GA173627

1HGCR2F02GA117705; 1HGCR2F02GA161865; 1HGCR2F02GA177533 | 1HGCR2F02GA197300; 1HGCR2F02GA133404 |

1HGCR2F02GA185132

; 1HGCR2F02GA157041 | 1HGCR2F02GA148517

1HGCR2F02GA151496 | 1HGCR2F02GA145665

1HGCR2F02GA134455 | 1HGCR2F02GA163647 | 1HGCR2F02GA113024 | 1HGCR2F02GA160795 | 1HGCR2F02GA188385 | 1HGCR2F02GA162885; 1HGCR2F02GA166189; 1HGCR2F02GA151269 | 1HGCR2F02GA154365 | 1HGCR2F02GA184403 | 1HGCR2F02GA123911 | 1HGCR2F02GA195420 | 1HGCR2F02GA176088 | 1HGCR2F02GA144015; 1HGCR2F02GA129367; 1HGCR2F02GA178276; 1HGCR2F02GA146377 | 1HGCR2F02GA157721; 1HGCR2F02GA129630; 1HGCR2F02GA131670 | 1HGCR2F02GA143995; 1HGCR2F02GA122189 | 1HGCR2F02GA164247 | 1HGCR2F02GA129031; 1HGCR2F02GA139977; 1HGCR2F02GA123746 | 1HGCR2F02GA128204 | 1HGCR2F02GA123018; 1HGCR2F02GA139980 | 1HGCR2F02GA159811 | 1HGCR2F02GA118711 | 1HGCR2F02GA198222 | 1HGCR2F02GA189245; 1HGCR2F02GA139459 | 1HGCR2F02GA178021 | 1HGCR2F02GA119177 | 1HGCR2F02GA142071

1HGCR2F02GA189097; 1HGCR2F02GA129062; 1HGCR2F02GA155418 | 1HGCR2F02GA157556

1HGCR2F02GA138473; 1HGCR2F02GA185387 | 1HGCR2F02GA189388 | 1HGCR2F02GA102332; 1HGCR2F02GA188760 | 1HGCR2F02GA191173;

1HGCR2F02GA135427

| 1HGCR2F02GA170324; 1HGCR2F02GA183008; 1HGCR2F02GA192551; 1HGCR2F02GA138991 | 1HGCR2F02GA121687

1HGCR2F02GA129160; 1HGCR2F02GA189794; 1HGCR2F02GA178049 | 1HGCR2F02GA118109 | 1HGCR2F02GA179332; 1HGCR2F02GA187382; 1HGCR2F02GA156195 | 1HGCR2F02GA175765 | 1HGCR2F02GA143785 | 1HGCR2F02GA147416; 1HGCR2F02GA114884; 1HGCR2F02GA180125 | 1HGCR2F02GA101620; 1HGCR2F02GA111953

1HGCR2F02GA132012

1HGCR2F02GA160876; 1HGCR2F02GA109295 | 1HGCR2F02GA170971 | 1HGCR2F02GA153944 | 1HGCR2F02GA131345 | 1HGCR2F02GA165351 | 1HGCR2F02GA183994 | 1HGCR2F02GA113900; 1HGCR2F02GA107076 | 1HGCR2F02GA145231 | 1HGCR2F02GA101777; 1HGCR2F02GA156634 | 1HGCR2F02GA152390; 1HGCR2F02GA102282; 1HGCR2F02GA169674; 1HGCR2F02GA109345 | 1HGCR2F02GA176026 | 1HGCR2F02GA160716 | 1HGCR2F02GA197233; 1HGCR2F02GA120734; 1HGCR2F02GA122080; 1HGCR2F02GA103609 | 1HGCR2F02GA174373 | 1HGCR2F02GA105201 | 1HGCR2F02GA195370 | 1HGCR2F02GA161607 | 1HGCR2F02GA114979 | 1HGCR2F02GA139882; 1HGCR2F02GA109412 | 1HGCR2F02GA185860 | 1HGCR2F02GA137288; 1HGCR2F02GA190685 | 1HGCR2F02GA131653 | 1HGCR2F02GA106087 | 1HGCR2F02GA185373 | 1HGCR2F02GA122242; 1HGCR2F02GA106297 | 1HGCR2F02GA136688

1HGCR2F02GA179170 | 1HGCR2F02GA190184; 1HGCR2F02GA186880 | 1HGCR2F02GA199130; 1HGCR2F02GA137789 | 1HGCR2F02GA131636 | 1HGCR2F02GA133810; 1HGCR2F02GA162918 | 1HGCR2F02GA169383; 1HGCR2F02GA168699;

1HGCR2F02GA153524

| 1HGCR2F02GA101164; 1HGCR2F02GA181064; 1HGCR2F02GA121110; 1HGCR2F02GA118319 | 1HGCR2F02GA109989 | 1HGCR2F02GA142619 | 1HGCR2F02GA184711; 1HGCR2F02GA135377; 1HGCR2F02GA140322; 1HGCR2F02GA117932 | 1HGCR2F02GA138621 | 1HGCR2F02GA129238; 1HGCR2F02GA131362; 1HGCR2F02GA195191; 1HGCR2F02GA119034 | 1HGCR2F02GA111466 | 1HGCR2F02GA160280 | 1HGCR2F02GA162160 | 1HGCR2F02GA143219 | 1HGCR2F02GA150140 | 1HGCR2F02GA199354 | 1HGCR2F02GA179668 | 1HGCR2F02GA120071 | 1HGCR2F02GA118739 | 1HGCR2F02GA161705; 1HGCR2F02GA163499 | 1HGCR2F02GA153071 | 1HGCR2F02GA194705 | 1HGCR2F02GA143690 | 1HGCR2F02GA187155 | 1HGCR2F02GA123472 | 1HGCR2F02GA183171; 1HGCR2F02GA159307 | 1HGCR2F02GA134004 | 1HGCR2F02GA130454 | 1HGCR2F02GA172512 | 1HGCR2F02GA184143 | 1HGCR2F02GA124332; 1HGCR2F02GA102900; 1HGCR2F02GA106526 | 1HGCR2F02GA107529 | 1HGCR2F02GA162238; 1HGCR2F02GA111225; 1HGCR2F02GA177743

1HGCR2F02GA181159

1HGCR2F02GA181274; 1HGCR2F02GA188337 | 1HGCR2F02GA198219; 1HGCR2F02GA117297 | 1HGCR2F02GA158075 | 1HGCR2F02GA198026; 1HGCR2F02GA181629 | 1HGCR2F02GA175989 | 1HGCR2F02GA155368 | 1HGCR2F02GA125223 | 1HGCR2F02GA107840 | 1HGCR2F02GA123701 | 1HGCR2F02GA136268

1HGCR2F02GA197460

1HGCR2F02GA109071; 1HGCR2F02GA168637 | 1HGCR2F02GA133712 | 1HGCR2F02GA136089 | 1HGCR2F02GA190329; 1HGCR2F02GA186491; 1HGCR2F02GA114805;

1HGCR2F02GA168427

| 1HGCR2F02GA169075

1HGCR2F02GA138053 | 1HGCR2F02GA118885; 1HGCR2F02GA123410 | 1HGCR2F02GA167844 | 1HGCR2F02GA168122; 1HGCR2F02GA108471; 1HGCR2F02GA157203; 1HGCR2F02GA124184; 1HGCR2F02GA154723 | 1HGCR2F02GA117820 | 1HGCR2F02GA137114; 1HGCR2F02GA156701 | 1HGCR2F02GA126257; 1HGCR2F02GA115968 | 1HGCR2F02GA172235 | 1HGCR2F02GA152762 | 1HGCR2F02GA109667; 1HGCR2F02GA138778 | 1HGCR2F02GA139932; 1HGCR2F02GA166550 | 1HGCR2F02GA162868 | 1HGCR2F02GA100239 | 1HGCR2F02GA162692 | 1HGCR2F02GA164877 | 1HGCR2F02GA189679 | 1HGCR2F02GA186460 | 1HGCR2F02GA190590 | 1HGCR2F02GA143494 | 1HGCR2F02GA163695

1HGCR2F02GA146668

1HGCR2F02GA147285 | 1HGCR2F02GA104405 |

1HGCR2F02GA104100

; 1HGCR2F02GA144225 | 1HGCR2F02GA117798 | 1HGCR2F02GA194638 | 1HGCR2F02GA185776 | 1HGCR2F02GA134505 | 1HGCR2F02GA188001; 1HGCR2F02GA184868

1HGCR2F02GA119616 | 1HGCR2F02GA146993; 1HGCR2F02GA152437 | 1HGCR2F02GA155306 | 1HGCR2F02GA136304 | 1HGCR2F02GA126484

1HGCR2F02GA131068 | 1HGCR2F02GA175863 | 1HGCR2F02GA153233 | 1HGCR2F02GA115887 | 1HGCR2F02GA102377 | 1HGCR2F02GA181176 | 1HGCR2F02GA179525 | 1HGCR2F02GA115047 | 1HGCR2F02GA192386 | 1HGCR2F02GA156598 | 1HGCR2F02GA186300 | 1HGCR2F02GA182327 | 1HGCR2F02GA174812 | 1HGCR2F02GA134214; 1HGCR2F02GA187799 | 1HGCR2F02GA125111 | 1HGCR2F02GA137842 | 1HGCR2F02GA116828 | 1HGCR2F02GA120006 | 1HGCR2F02GA193313; 1HGCR2F02GA158321 | 1HGCR2F02GA132186 | 1HGCR2F02GA126792 | 1HGCR2F02GA133631; 1HGCR2F02GA178259 | 1HGCR2F02GA154303 | 1HGCR2F02GA139235; 1HGCR2F02GA104923 | 1HGCR2F02GA143205 | 1HGCR2F02GA171411 | 1HGCR2F02GA199192 | 1HGCR2F02GA179895

1HGCR2F02GA176799; 1HGCR2F02GA173871

1HGCR2F02GA194171; 1HGCR2F02GA172509 | 1HGCR2F02GA102279; 1HGCR2F02GA155550 | 1HGCR2F02GA155953 | 1HGCR2F02GA184935 | 1HGCR2F02GA199032; 1HGCR2F02GA183770; 1HGCR2F02GA185244 | 1HGCR2F02GA135220 | 1HGCR2F02GA135962 | 1HGCR2F02GA168573 | 1HGCR2F02GA183705; 1HGCR2F02GA192730; 1HGCR2F02GA114593 | 1HGCR2F02GA162577; 1HGCR2F02GA149960; 1HGCR2F02GA151238; 1HGCR2F02GA153796 | 1HGCR2F02GA157394; 1HGCR2F02GA144354; 1HGCR2F02GA113699; 1HGCR2F02GA146721 | 1HGCR2F02GA138733 | 1HGCR2F02GA166936 | 1HGCR2F02GA124525 | 1HGCR2F02GA179654 | 1HGCR2F02GA132155; 1HGCR2F02GA120412 | 1HGCR2F02GA174664 | 1HGCR2F02GA107062

1HGCR2F02GA193960

1HGCR2F02GA121706 | 1HGCR2F02GA100628; 1HGCR2F02GA155709; 1HGCR2F02GA137145 | 1HGCR2F02GA169433; 1HGCR2F02GA199757

1HGCR2F02GA117025 | 1HGCR2F02GA123648; 1HGCR2F02GA196714 | 1HGCR2F02GA188676 | 1HGCR2F02GA150512 | 1HGCR2F02GA156410 | 1HGCR2F02GA177029 | 1HGCR2F02GA145911

1HGCR2F02GA107434 | 1HGCR2F02GA176513 | 1HGCR2F02GA188757; 1HGCR2F02GA126050; 1HGCR2F02GA173014; 1HGCR2F02GA165799 | 1HGCR2F02GA188970; 1HGCR2F02GA113783

1HGCR2F02GA142829 | 1HGCR2F02GA167892 | 1HGCR2F02GA106221 | 1HGCR2F02GA181050 | 1HGCR2F02GA150056

1HGCR2F02GA149747 | 1HGCR2F02GA170470 | 1HGCR2F02GA160277; 1HGCR2F02GA188452; 1HGCR2F02GA150641

1HGCR2F02GA129370; 1HGCR2F02GA126310; 1HGCR2F02GA198690 | 1HGCR2F02GA171523; 1HGCR2F02GA180643 | 1HGCR2F02GA105487 | 1HGCR2F02GA189391 | 1HGCR2F02GA109913; 1HGCR2F02GA128252 | 1HGCR2F02GA198446; 1HGCR2F02GA163535 | 1HGCR2F02GA175149 | 1HGCR2F02GA126923 | 1HGCR2F02GA198267 | 1HGCR2F02GA131121 | 1HGCR2F02GA169688 | 1HGCR2F02GA103254; 1HGCR2F02GA190301 | 1HGCR2F02GA106641 | 1HGCR2F02GA177581 | 1HGCR2F02GA120152; 1HGCR2F02GA172641 | 1HGCR2F02GA110897; 1HGCR2F02GA169819;

1HGCR2F02GA182229

| 1HGCR2F02GA198009 | 1HGCR2F02GA190797 | 1HGCR2F02GA155693 | 1HGCR2F02GA138232 | 1HGCR2F02GA105988 | 1HGCR2F02GA194607; 1HGCR2F02GA159050 | 1HGCR2F02GA141809 | 1HGCR2F02GA121754 | 1HGCR2F02GA190508 | 1HGCR2F02GA148730 | 1HGCR2F02GA182554 | 1HGCR2F02GA128154 | 1HGCR2F02GA162529 | 1HGCR2F02GA131040; 1HGCR2F02GA187544 | 1HGCR2F02GA101326 | 1HGCR2F02GA108910; 1HGCR2F02GA113444 | 1HGCR2F02GA125433 | 1HGCR2F02GA150820; 1HGCR2F02GA157914 | 1HGCR2F02GA129725

1HGCR2F02GA151272; 1HGCR2F02GA154205 | 1HGCR2F02GA121186; 1HGCR2F02GA185194; 1HGCR2F02GA123066 | 1HGCR2F02GA153152; 1HGCR2F02GA153376; 1HGCR2F02GA189438; 1HGCR2F02GA125786 | 1HGCR2F02GA143754; 1HGCR2F02GA174017 | 1HGCR2F02GA133144 | 1HGCR2F02GA160733

1HGCR2F02GA179850; 1HGCR2F02GA148050 |

1HGCR2F02GA118353

| 1HGCR2F02GA179721 | 1HGCR2F02GA119065 | 1HGCR2F02GA197443; 1HGCR2F02GA192906; 1HGCR2F02GA112889; 1HGCR2F02GA116344 | 1HGCR2F02GA134827; 1HGCR2F02GA120135 | 1HGCR2F02GA197958 | 1HGCR2F02GA177144 | 1HGCR2F02GA188564; 1HGCR2F02GA179248 | 1HGCR2F02GA114531 | 1HGCR2F02GA158707 | 1HGCR2F02GA188659 | 1HGCR2F02GA124329 | 1HGCR2F02GA133094 | 1HGCR2F02GA169173 | 1HGCR2F02GA134066; 1HGCR2F02GA140871; 1HGCR2F02GA144970; 1HGCR2F02GA179590 | 1HGCR2F02GA158402 | 1HGCR2F02GA170436; 1HGCR2F02GA167410 | 1HGCR2F02GA140711 | 1HGCR2F02GA191447 | 1HGCR2F02GA199449 | 1HGCR2F02GA133435 | 1HGCR2F02GA155970 | 1HGCR2F02GA110124; 1HGCR2F02GA141681; 1HGCR2F02GA138344 | 1HGCR2F02GA101973 | 1HGCR2F02GA131510 | 1HGCR2F02GA111015; 1HGCR2F02GA162689 | 1HGCR2F02GA101939 | 1HGCR2F02GA179394 | 1HGCR2F02GA119437; 1HGCR2F02GA189360 | 1HGCR2F02GA194767 | 1HGCR2F02GA141888 | 1HGCR2F02GA114108; 1HGCR2F02GA122337 | 1HGCR2F02GA131524

1HGCR2F02GA151997 | 1HGCR2F02GA100550 | 1HGCR2F02GA161767; 1HGCR2F02GA133077 | 1HGCR2F02GA116957; 1HGCR2F02GA128994; 1HGCR2F02GA115999; 1HGCR2F02GA166578 | 1HGCR2F02GA165611 | 1HGCR2F02GA159646; 1HGCR2F02GA181002 | 1HGCR2F02GA191092; 1HGCR2F02GA155032; 1HGCR2F02GA157766 | 1HGCR2F02GA156018; 1HGCR2F02GA150042 | 1HGCR2F02GA184563 | 1HGCR2F02GA159369 | 1HGCR2F02GA145701; 1HGCR2F02GA123763; 1HGCR2F02GA117400; 1HGCR2F02GA145598 | 1HGCR2F02GA187236 | 1HGCR2F02GA130518 | 1HGCR2F02GA137906 | 1HGCR2F02GA118403; 1HGCR2F02GA180674 | 1HGCR2F02GA148033; 1HGCR2F02GA150204 | 1HGCR2F02GA122824 | 1HGCR2F02GA187897; 1HGCR2F02GA185163 | 1HGCR2F02GA189455 | 1HGCR2F02GA121642 | 1HGCR2F02GA167021 | 1HGCR2F02GA194395; 1HGCR2F02GA148873 | 1HGCR2F02GA144371 | 1HGCR2F02GA170453 | 1HGCR2F02GA121494 | 1HGCR2F02GA141342; 1HGCR2F02GA107689; 1HGCR2F02GA135086 | 1HGCR2F02GA107854; 1HGCR2F02GA116571 | 1HGCR2F02GA100015 | 1HGCR2F02GA165902 | 1HGCR2F02GA118837 | 1HGCR2F02GA163163 | 1HGCR2F02GA180724 | 1HGCR2F02GA104503 | 1HGCR2F02GA180660; 1HGCR2F02GA133466; 1HGCR2F02GA147402 | 1HGCR2F02GA125108 | 1HGCR2F02GA144242 | 1HGCR2F02GA143687; 1HGCR2F02GA198673 | 1HGCR2F02GA129028; 1HGCR2F02GA116599 | 1HGCR2F02GA142958 | 1HGCR2F02GA189875 | 1HGCR2F02GA185275 |

1HGCR2F02GA154026

; 1HGCR2F02GA102296; 1HGCR2F02GA133323 | 1HGCR2F02GA175734; 1HGCR2F02GA107305 | 1HGCR2F02GA120104 | 1HGCR2F02GA138277 | 1HGCR2F02GA123424; 1HGCR2F02GA190606

1HGCR2F02GA111192; 1HGCR2F02GA111760

1HGCR2F02GA128588 | 1HGCR2F02GA103657 |

1HGCR2F02GA119017

| 1HGCR2F02GA134097 |

1HGCR2F02GA186362

| 1HGCR2F02GA173496 | 1HGCR2F02GA152714 | 1HGCR2F02GA143107 | 1HGCR2F02GA193585; 1HGCR2F02GA186961; 1HGCR2F02GA141311 | 1HGCR2F02GA178455 | 1HGCR2F02GA134195; 1HGCR2F02GA169237 | 1HGCR2F02GA101889 | 1HGCR2F02GA187267; 1HGCR2F02GA192498 | 1HGCR2F02GA101343 | 1HGCR2F02GA184689; 1HGCR2F02GA175524; 1HGCR2F02GA196020; 1HGCR2F02GA182585; 1HGCR2F02GA180836 | 1HGCR2F02GA147271 | 1HGCR2F02GA108034 | 1HGCR2F02GA152065 | 1HGCR2F02GA141924; 1HGCR2F02GA173563; 1HGCR2F02GA145777; 1HGCR2F02GA110981 | 1HGCR2F02GA170338 | 1HGCR2F02GA127490 | 1HGCR2F02GA127506 | 1HGCR2F02GA177404 | 1HGCR2F02GA131507 | 1HGCR2F02GA172591 | 1HGCR2F02GA113167 | 1HGCR2F02GA196776; 1HGCR2F02GA167407; 1HGCR2F02GA135489 | 1HGCR2F02GA124041 | 1HGCR2F02GA119440 | 1HGCR2F02GA186183; 1HGCR2F02GA145567 | 1HGCR2F02GA153202; 1HGCR2F02GA150588; 1HGCR2F02GA154530 | 1HGCR2F02GA129112; 1HGCR2F02GA122676 | 1HGCR2F02GA126131 | 1HGCR2F02GA187768 | 1HGCR2F02GA135945 | 1HGCR2F02GA157928; 1HGCR2F02GA101049 | 1HGCR2F02GA169609 | 1HGCR2F02GA191397 | 1HGCR2F02GA141356 | 1HGCR2F02GA126825 | 1HGCR2F02GA107952 | 1HGCR2F02GA173465

1HGCR2F02GA125271 | 1HGCR2F02GA148923; 1HGCR2F02GA123441 | 1HGCR2F02GA105912; 1HGCR2F02GA109782 | 1HGCR2F02GA137761 | 1HGCR2F02GA135234 | 1HGCR2F02GA105683 | 1HGCR2F02GA152616; 1HGCR2F02GA158836; 1HGCR2F02GA170789; 1HGCR2F02GA131703; 1HGCR2F02GA194798 | 1HGCR2F02GA149408; 1HGCR2F02GA161400; 1HGCR2F02GA142572 | 1HGCR2F02GA199113; 1HGCR2F02GA176527 | 1HGCR2F02GA109877; 1HGCR2F02GA127408 | 1HGCR2F02GA120507 | 1HGCR2F02GA122970; 1HGCR2F02GA106817; 1HGCR2F02GA135993 | 1HGCR2F02GA105778

1HGCR2F02GA114447 | 1HGCR2F02GA182019; 1HGCR2F02GA143012 | 1HGCR2F02GA178889; 1HGCR2F02GA160408 | 1HGCR2F02GA196972 | 1HGCR2F02GA159100 | 1HGCR2F02GA127540 | 1HGCR2F02GA145570 | 1HGCR2F02GA145083 | 1HGCR2F02GA188144; 1HGCR2F02GA154849; 1HGCR2F02GA145391; 1HGCR2F02GA176267 | 1HGCR2F02GA172297 | 1HGCR2F02GA118627 | 1HGCR2F02GA173272 | 1HGCR2F02GA123620; 1HGCR2F02GA121527 | 1HGCR2F02GA107384; 1HGCR2F02GA165687 | 1HGCR2F02GA160845 | 1HGCR2F02GA160411 | 1HGCR2F02GA172039; 1HGCR2F02GA101097 | 1HGCR2F02GA180044 | 1HGCR2F02GA194056 | 1HGCR2F02GA116506 | 1HGCR2F02GA151188 | 1HGCR2F02GA195062 | 1HGCR2F02GA154964;

1HGCR2F02GA1895671HGCR2F02GA104565; 1HGCR2F02GA136481; 1HGCR2F02GA199287; 1HGCR2F02GA149439 | 1HGCR2F02GA167455 | 1HGCR2F02GA119454 | 1HGCR2F02GA100208 | 1HGCR2F02GA197457 | 1HGCR2F02GA111189 | 1HGCR2F02GA155421 | 1HGCR2F02GA101178 | 1HGCR2F02GA163776; 1HGCR2F02GA129854; 1HGCR2F02GA125187

1HGCR2F02GA114464 |

1HGCR2F02GA167097

| 1HGCR2F02GA182201 | 1HGCR2F02GA138974 | 1HGCR2F02GA194168; 1HGCR2F02GA101570; 1HGCR2F02GA107644 | 1HGCR2F02GA147240; 1HGCR2F02GA183977 | 1HGCR2F02GA178407 | 1HGCR2F02GA153359; 1HGCR2F02GA118496; 1HGCR2F02GA161929

1HGCR2F02GA199788 | 1HGCR2F02GA147609 | 1HGCR2F02GA135802 | 1HGCR2F02GA122743 | 1HGCR2F02GA134598; 1HGCR2F02GA199869

1HGCR2F02GA134813; 1HGCR2F02GA174535; 1HGCR2F02GA112973; 1HGCR2F02GA119499 | 1HGCR2F02GA152891 | 1HGCR2F02GA199712; 1HGCR2F02GA158397; 1HGCR2F02GA181615 | 1HGCR2F02GA131300; 1HGCR2F02GA148016; 1HGCR2F02GA174504 | 1HGCR2F02GA143334 | 1HGCR2F02GA111970 | 1HGCR2F02GA185146; 1HGCR2F02GA186023 | 1HGCR2F02GA156083 | 1HGCR2F02GA165771 | 1HGCR2F02GA124069 | 1HGCR2F02GA138764 | 1HGCR2F02GA147920; 1HGCR2F02GA112942 | 1HGCR2F02GA196681 | 1HGCR2F02GA178424; 1HGCR2F02GA139350; 1HGCR2F02GA192159; 1HGCR2F02GA145875; 1HGCR2F02GA117056 | 1HGCR2F02GA148484 | 1HGCR2F02GA186037; 1HGCR2F02GA163003 | 1HGCR2F02GA163020 | 1HGCR2F02GA103996 | 1HGCR2F02GA183588 | 1HGCR2F02GA196583 | 1HGCR2F02GA193151 | 1HGCR2F02GA180464

1HGCR2F02GA116800 | 1HGCR2F02GA143821; 1HGCR2F02GA156116 | 1HGCR2F02GA151501; 1HGCR2F02GA166628; 1HGCR2F02GA120958; 1HGCR2F02GA155290; 1HGCR2F02GA192467 | 1HGCR2F02GA180402 | 1HGCR2F02GA106154 | 1HGCR2F02GA106073 | 1HGCR2F02GA124122; 1HGCR2F02GA146301 | 1HGCR2F02GA108793 | 1HGCR2F02GA139798 | 1HGCR2F02GA192842

1HGCR2F02GA160652 | 1HGCR2F02GA146928 | 1HGCR2F02GA145617 | 1HGCR2F02GA171571 | 1HGCR2F02GA192081 | 1HGCR2F02GA110933; 1HGCR2F02GA177211 | 1HGCR2F02GA125013; 1HGCR2F02GA169853; 1HGCR2F02GA178195 | 1HGCR2F02GA185745

1HGCR2F02GA194140 | 1HGCR2F02GA127084; 1HGCR2F02GA193330; 1HGCR2F02GA135430; 1HGCR2F02GA103514 | 1HGCR2F02GA127764 | 1HGCR2F02GA173840

1HGCR2F02GA197569 | 1HGCR2F02GA147156; 1HGCR2F02GA176916 | 1HGCR2F02GA143916 | 1HGCR2F02GA163552 | 1HGCR2F02GA173286 | 1HGCR2F02GA198608 | 1HGCR2F02GA120393; 1HGCR2F02GA127229; 1HGCR2F02GA183462 | 1HGCR2F02GA191240 | 1HGCR2F02GA154883 | 1HGCR2F02GA163177 | 1HGCR2F02GA199662; 1HGCR2F02GA186314 | 1HGCR2F02GA198950 | 1HGCR2F02GA134021 | 1HGCR2F02GA123147; 1HGCR2F02GA158772; 1HGCR2F02GA146475 | 1HGCR2F02GA168850 | 1HGCR2F02GA169058 | 1HGCR2F02GA100709 | 1HGCR2F02GA124539; 1HGCR2F02GA164930 | 1HGCR2F02GA133371 | 1HGCR2F02GA102525 | 1HGCR2F02GA166435 | 1HGCR2F02GA122127 | 1HGCR2F02GA136531; 1HGCR2F02GA162319 | 1HGCR2F02GA120913 | 1HGCR2F02GA104484 | 1HGCR2F02GA193621; 1HGCR2F02GA164054 | 1HGCR2F02GA126503; 1HGCR2F02GA161090; 1HGCR2F02GA196440 | 1HGCR2F02GA170999 | 1HGCR2F02GA174146; 1HGCR2F02GA148775 | 1HGCR2F02GA164359; 1HGCR2F02GA129269 | 1HGCR2F02GA191416; 1HGCR2F02GA199404; 1HGCR2F02GA100080 | 1HGCR2F02GA131250 | 1HGCR2F02GA132480; 1HGCR2F02GA176530

1HGCR2F02GA199323 |

1HGCR2F02GA147982

| 1HGCR2F02GA195708 | 1HGCR2F02GA191495; 1HGCR2F02GA141700 | 1HGCR2F02GA182781 | 1HGCR2F02GA176804 | 1HGCR2F02GA162420 | 1HGCR2F02GA141471; 1HGCR2F02GA166757 | 1HGCR2F02GA159999 | 1HGCR2F02GA151224 | 1HGCR2F02GA135301 | 1HGCR2F02GA183042 | 1HGCR2F02GA145925 | 1HGCR2F02GA162742 | 1HGCR2F02GA107594; 1HGCR2F02GA154771; 1HGCR2F02GA107465 | 1HGCR2F02GA196230 | 1HGCR2F02GA117526 | 1HGCR2F02GA191934

1HGCR2F02GA143723 | 1HGCR2F02GA164958 | 1HGCR2F02GA111399 | 1HGCR2F02GA107904 | 1HGCR2F02GA164278 | 1HGCR2F02GA143804; 1HGCR2F02GA109815; 1HGCR2F02GA173093 | 1HGCR2F02GA159551; 1HGCR2F02GA145147; 1HGCR2F02GA162661

1HGCR2F02GA151367 | 1HGCR2F02GA167469; 1HGCR2F02GA155743 | 1HGCR2F02GA126324 | 1HGCR2F02GA191612 | 1HGCR2F02GA138182

1HGCR2F02GA181534; 1HGCR2F02GA144385 | 1HGCR2F02GA144323

1HGCR2F02GA126064 | 1HGCR2F02GA114383; 1HGCR2F02GA124413 | 1HGCR2F02GA152857 | 1HGCR2F02GA163941; 1HGCR2F02GA102153 | 1HGCR2F02GA109846; 1HGCR2F02GA194283; 1HGCR2F02GA163468 | 1HGCR2F02GA111337

1HGCR2F02GA145505 | 1HGCR2F02GA138795; 1HGCR2F02GA126713; 1HGCR2F02GA138084 | 1HGCR2F02GA116683;

1HGCR2F02GA129191

| 1HGCR2F02GA120362; 1HGCR2F02GA122810 | 1HGCR2F02GA132124 | 1HGCR2F02GA148856; 1HGCR2F02GA178701 | 1HGCR2F02GA142345; 1HGCR2F02GA114724 | 1HGCR2F02GA129501; 1HGCR2F02GA163597 | 1HGCR2F02GA152339 | 1HGCR2F02GA163731 | 1HGCR2F02GA116411 | 1HGCR2F02GA142832 | 1HGCR2F02GA102637 | 1HGCR2F02GA121043; 1HGCR2F02GA190993 | 1HGCR2F02GA198575; 1HGCR2F02GA184921 | 1HGCR2F02GA146914; 1HGCR2F02GA116280 | 1HGCR2F02GA101861 | 1HGCR2F02GA124458 | 1HGCR2F02GA126338

1HGCR2F02GA142121; 1HGCR2F02GA104159 | 1HGCR2F02GA131085; 1HGCR2F02GA179556 | 1HGCR2F02GA130213 | 1HGCR2F02GA125903 | 1HGCR2F02GA148839

1HGCR2F02GA118904

1HGCR2F02GA190461; 1HGCR2F02GA157430; 1HGCR2F02GA195448 | 1HGCR2F02GA139431 | 1HGCR2F02GA154897; 1HGCR2F02GA187866 | 1HGCR2F02GA137243 | 1HGCR2F02GA145889 | 1HGCR2F02GA115632; 1HGCR2F02GA194509 | 1HGCR2F02GA182392 | 1HGCR2F02GA143768; 1HGCR2F02GA189102 | 1HGCR2F02GA110348 | 1HGCR2F02GA178116; 1HGCR2F02GA112066 | 1HGCR2F02GA106414; 1HGCR2F02GA135167 | 1HGCR2F02GA180433; 1HGCR2F02GA197491 | 1HGCR2F02GA157489 | 1HGCR2F02GA125657; 1HGCR2F02GA126291

1HGCR2F02GA198348; 1HGCR2F02GA131992 | 1HGCR2F02GA139056; 1HGCR2F02GA100225 | 1HGCR2F02GA191691 | 1HGCR2F02GA102668 | 1HGCR2F02GA189911 | 1HGCR2F02GA124637 | 1HGCR2F02GA194672; 1HGCR2F02GA173059; 1HGCR2F02GA117445 | 1HGCR2F02GA121429; 1HGCR2F02GA120247 | 1HGCR2F02GA120121 | 1HGCR2F02GA142717 | 1HGCR2F02GA158805 | 1HGCR2F02GA159467

1HGCR2F02GA192520; 1HGCR2F02GA168556

1HGCR2F02GA169478 | 1HGCR2F02GA144001; 1HGCR2F02GA164118; 1HGCR2F02GA145312 | 1HGCR2F02GA168847 | 1HGCR2F02GA136108 | 1HGCR2F02GA173157 | 1HGCR2F02GA117641 | 1HGCR2F02GA102928; 1HGCR2F02GA165947 | 1HGCR2F02GA168962 | 1HGCR2F02GA164006; 1HGCR2F02GA149456 | 1HGCR2F02GA167360; 1HGCR2F02GA107983; 1HGCR2F02GA161266 | 1HGCR2F02GA108177 | 1HGCR2F02GA199368 | 1HGCR2F02GA132589 | 1HGCR2F02GA160764 | 1HGCR2F02GA184434 | 1HGCR2F02GA120085

1HGCR2F02GA153734 | 1HGCR2F02GA109863 | 1HGCR2F02GA167780 | 1HGCR2F02GA165642 | 1HGCR2F02GA194896 | 1HGCR2F02GA150297; 1HGCR2F02GA103948 | 1HGCR2F02GA153765; 1HGCR2F02GA150428 | 1HGCR2F02GA134861

1HGCR2F02GA128901 | 1HGCR2F02GA151384; 1HGCR2F02GA167388; 1HGCR2F02GA167570; 1HGCR2F02GA134147 | 1HGCR2F02GA120359

1HGCR2F02GA121575 | 1HGCR2F02GA103447; 1HGCR2F02GA118076 | 1HGCR2F02GA114772 | 1HGCR2F02GA169951 | 1HGCR2F02GA149358

1HGCR2F02GA185356; 1HGCR2F02GA106218 | 1HGCR2F02GA194722 | 1HGCR2F02GA168945 | 1HGCR2F02GA120040; 1HGCR2F02GA181307; 1HGCR2F02GA110074 | 1HGCR2F02GA126419 | 1HGCR2F02GA121060; 1HGCR2F02GA162997 | 1HGCR2F02GA185616 | 1HGCR2F02GA162076 | 1HGCR2F02GA157038 | 1HGCR2F02GA146119; 1HGCR2F02GA143320 | 1HGCR2F02GA179914 | 1HGCR2F02GA133256; 1HGCR2F02GA107451 | 1HGCR2F02GA184028; 1HGCR2F02GA165866; 1HGCR2F02GA115193; 1HGCR2F02GA195322

1HGCR2F02GA176205 | 1HGCR2F02GA136450 | 1HGCR2F02GA170825

1HGCR2F02GA186507; 1HGCR2F02GA188449 | 1HGCR2F02GA131247; 1HGCR2F02GA101455 | 1HGCR2F02GA185566 | 1HGCR2F02GA193506 | 1HGCR2F02GA129093 | 1HGCR2F02GA173174 | 1HGCR2F02GA164555

1HGCR2F02GA183901 | 1HGCR2F02GA158268 | 1HGCR2F02GA178620 | 1HGCR2F02GA161039 | 1HGCR2F02GA195952 | 1HGCR2F02GA109247 | 1HGCR2F02GA111726 | 1HGCR2F02GA114738; 1HGCR2F02GA171165 | 1HGCR2F02GA142720; 1HGCR2F02GA117736 | 1HGCR2F02GA133922; 1HGCR2F02GA199631; 1HGCR2F02GA114061; 1HGCR2F02GA133449 | 1HGCR2F02GA123178 | 1HGCR2F02GA166368

1HGCR2F02GA122273 | 1HGCR2F02GA182778 | 1HGCR2F02GA150994; 1HGCR2F02GA127215 | 1HGCR2F02GA161817 |

1HGCR2F02GA109328

| 1HGCR2F02GA111628 | 1HGCR2F02GA151045 | 1HGCR2F02GA183252 | 1HGCR2F02GA129319 | 1HGCR2F02GA137064

1HGCR2F02GA112732 | 1HGCR2F02GA140496 | 1HGCR2F02GA138800 | 1HGCR2F02GA179878 | 1HGCR2F02GA196597; 1HGCR2F02GA113640

1HGCR2F02GA149571 | 1HGCR2F02GA161445; 1HGCR2F02GA165785 | 1HGCR2F02GA122886; 1HGCR2F02GA145651; 1HGCR2F02GA175751 | 1HGCR2F02GA113217; 1HGCR2F02GA101827; 1HGCR2F02GA191660; 1HGCR2F02GA142474 | 1HGCR2F02GA150574 | 1HGCR2F02GA129059 | 1HGCR2F02GA194493 | 1HGCR2F02GA188158; 1HGCR2F02GA119969 | 1HGCR2F02GA169870 | 1HGCR2F02GA115498 | 1HGCR2F02GA177841

1HGCR2F02GA162871; 1HGCR2F02GA112052 | 1HGCR2F02GA197586 | 1HGCR2F02GA184773 | 1HGCR2F02GA119549

1HGCR2F02GA109944; 1HGCR2F02GA139820 | 1HGCR2F02GA173417; 1HGCR2F02GA176124; 1HGCR2F02GA117767; 1HGCR2F02GA126758; 1HGCR2F02GA126873; 1HGCR2F02GA121737

1HGCR2F02GA135007

1HGCR2F02GA179265 | 1HGCR2F02GA141938 | 1HGCR2F02GA193666 | 1HGCR2F02GA151322; 1HGCR2F02GA162353 | 1HGCR2F02GA179007 | 1HGCR2F02GA191898

1HGCR2F02GA179511; 1HGCR2F02GA196938; 1HGCR2F02GA142104 | 1HGCR2F02GA168931 | 1HGCR2F02GA122046 | 1HGCR2F02GA129918 | 1HGCR2F02GA113265 | 1HGCR2F02GA139543; 1HGCR2F02GA114321 | 1HGCR2F02GA120510 | 1HGCR2F02GA105151; 1HGCR2F02GA136710 | 1HGCR2F02GA129983 | 1HGCR2F02GA119888 | 1HGCR2F02GA167178 | 1HGCR2F02GA165141 | 1HGCR2F02GA171344

1HGCR2F02GA101083; 1HGCR2F02GA154902 | 1HGCR2F02GA156911 | 1HGCR2F02GA111032 | 1HGCR2F02GA169772; 1HGCR2F02GA100774 | 1HGCR2F02GA141485 | 1HGCR2F02GA172736; 1HGCR2F02GA105523; 1HGCR2F02GA127697 | 1HGCR2F02GA163762 | 1HGCR2F02GA110432 | 1HGCR2F02GA143625 | 1HGCR2F02GA145987; 1HGCR2F02GA167245; 1HGCR2F02GA173742 |

1HGCR2F02GA172073

| 1HGCR2F02GA125612 | 1HGCR2F02GA154575 | 1HGCR2F02GA119180; 1HGCR2F02GA117333; 1HGCR2F02GA135914; 1HGCR2F02GA103674; 1HGCR2F02GA156651 | 1HGCR2F02GA170095; 1HGCR2F02GA152664; 1HGCR2F02GA158514

1HGCR2F02GA116246 | 1HGCR2F02GA118935 | 1HGCR2F02GA153068 | 1HGCR2F02GA113170; 1HGCR2F02GA166158 | 1HGCR2F02GA133726 | 1HGCR2F02GA171750 | 1HGCR2F02GA198334; 1HGCR2F02GA157962 | 1HGCR2F02GA154611 | 1HGCR2F02GA121897; 1HGCR2F02GA109779; 1HGCR2F02GA173403; 1HGCR2F02GA104002 | 1HGCR2F02GA117946 | 1HGCR2F02GA170680 | 1HGCR2F02GA163843 | 1HGCR2F02GA189407; 1HGCR2F02GA183798 | 1HGCR2F02GA133855 | 1HGCR2F02GA187317 | 1HGCR2F02GA175104 | 1HGCR2F02GA188838 | 1HGCR2F02GA142281; 1HGCR2F02GA179217 | 1HGCR2F02GA180710; 1HGCR2F02GA190766 | 1HGCR2F02GA124623; 1HGCR2F02GA169464 | 1HGCR2F02GA125867 | 1HGCR2F02GA104372 | 1HGCR2F02GA104193;

1HGCR2F02GA113282

| 1HGCR2F02GA139557; 1HGCR2F02GA158688

1HGCR2F02GA148811 | 1HGCR2F02GA101813 | 1HGCR2F02GA166371; 1HGCR2F02GA174891; 1HGCR2F02GA149473 | 1HGCR2F02GA157427 | 1HGCR2F02GA147450 | 1HGCR2F02GA101536; 1HGCR2F02GA149683; 1HGCR2F02GA102864 | 1HGCR2F02GA159114; 1HGCR2F02GA175023 | 1HGCR2F02GA142555 | 1HGCR2F02GA113296; 1HGCR2F02GA149926 | 1HGCR2F02GA191030 | 1HGCR2F02GA103111

1HGCR2F02GA163146 | 1HGCR2F02GA172607; 1HGCR2F02GA134942; 1HGCR2F02GA197006; 1HGCR2F02GA150249; 1HGCR2F02GA102203 | 1HGCR2F02GA105537; 1HGCR2F02GA150901 | 1HGCR2F02GA135735 | 1HGCR2F02GA117865; 1HGCR2F02GA119146 | 1HGCR2F02GA152941 | 1HGCR2F02GA141793 | 1HGCR2F02GA148419 | 1HGCR2F02GA116375 | 1HGCR2F02GA121057 | 1HGCR2F02GA146590 | 1HGCR2F02GA139591 | 1HGCR2F02GA111273 | 1HGCR2F02GA183560 | 1HGCR2F02GA139266; 1HGCR2F02GA165818 | 1HGCR2F02GA117607 | 1HGCR2F02GA117378; 1HGCR2F02GA103027; 1HGCR2F02GA156066 | 1HGCR2F02GA101584

1HGCR2F02GA184479 | 1HGCR2F02GA162255 | 1HGCR2F02GA179833 | 1HGCR2F02GA114643 | 1HGCR2F02GA109703 | 1HGCR2F02GA179136; 1HGCR2F02GA139171 | 1HGCR2F02GA198141 | 1HGCR2F02GA135203 | 1HGCR2F02GA167262; 1HGCR2F02GA119812 | 1HGCR2F02GA156679

1HGCR2F02GA151370 | 1HGCR2F02GA120863 | 1HGCR2F02GA154110; 1HGCR2F02GA173501 | 1HGCR2F02GA116747 | 1HGCR2F02GA164572; 1HGCR2F02GA196857 | 1HGCR2F02GA187446

1HGCR2F02GA172798 | 1HGCR2F02GA147738 | 1HGCR2F02GA171960 |

1HGCR2F02GA1187251HGCR2F02GA117073 | 1HGCR2F02GA131023 | 1HGCR2F02GA112116 | 1HGCR2F02GA162157 | 1HGCR2F02GA104615 | 1HGCR2F02GA187396 | 1HGCR2F02GA116893 | 1HGCR2F02GA139297 | 1HGCR2F02GA132401 | 1HGCR2F02GA147321; 1HGCR2F02GA109037 | 1HGCR2F02GA102699 | 1HGCR2F02GA146704 | 1HGCR2F02GA116912 | 1HGCR2F02GA145276 | 1HGCR2F02GA186572 | 1HGCR2F02GA180013 | 1HGCR2F02GA126954 | 1HGCR2F02GA147867; 1HGCR2F02GA184675; 1HGCR2F02GA189858; 1HGCR2F02GA116716; 1HGCR2F02GA195479 | 1HGCR2F02GA120197; 1HGCR2F02GA168671

1HGCR2F02GA161199

1HGCR2F02GA192291; 1HGCR2F02GA182876 | 1HGCR2F02GA100368 | 1HGCR2F02GA174342; 1HGCR2F02GA147593 | 1HGCR2F02GA188662 | 1HGCR2F02GA111936; 1HGCR2F02GA192484 | 1HGCR2F02GA163759; 1HGCR2F02GA196308; 1HGCR2F02GA134679 | 1HGCR2F02GA151918 | 1HGCR2F02GA108437 | 1HGCR2F02GA184286; 1HGCR2F02GA159727 | 1HGCR2F02GA171456 | 1HGCR2F02GA116442 | 1HGCR2F02GA123181; 1HGCR2F02GA172638 | 1HGCR2F02GA184045 | 1HGCR2F02GA179198 | 1HGCR2F02GA144581 | 1HGCR2F02GA133743 |

1HGCR2F02GA153619

| 1HGCR2F02GA172123 | 1HGCR2F02GA176639 | 1HGCR2F02GA117669; 1HGCR2F02GA119325 | 1HGCR2F02GA195787 | 1HGCR2F02GA119566

1HGCR2F02GA177239; 1HGCR2F02GA138585 | 1HGCR2F02GA133242; 1HGCR2F02GA185115; 1HGCR2F02GA104050 | 1HGCR2F02GA158173 | 1HGCR2F02GA135959; 1HGCR2F02GA199936 | 1HGCR2F02GA134696; 1HGCR2F02GA166211; 1HGCR2F02GA125707; 1HGCR2F02GA107613 | 1HGCR2F02GA130261 | 1HGCR2F02GA112763 | 1HGCR2F02GA151725; 1HGCR2F02GA177189 | 1HGCR2F02GA145729 | 1HGCR2F02GA177645 | 1HGCR2F02GA156505; 1HGCR2F02GA107336; 1HGCR2F02GA156990 | 1HGCR2F02GA127165 | 1HGCR2F02GA130325 | 1HGCR2F02GA121172 | 1HGCR2F02GA125741 | 1HGCR2F02GA163681

1HGCR2F02GA146069; 1HGCR2F02GA108809; 1HGCR2F02GA153832; 1HGCR2F02GA199340 | 1HGCR2F02GA121673 | 1HGCR2F02GA197894 | 1HGCR2F02GA103920 |

1HGCR2F02GA1531661HGCR2F02GA138179; 1HGCR2F02GA173868; 1HGCR2F02GA144175; 1HGCR2F02GA165172 | 1HGCR2F02GA164538 | 1HGCR2F02GA149215

1HGCR2F02GA157007; 1HGCR2F02GA112391 | 1HGCR2F02GA136920 | 1HGCR2F02GA115212 | 1HGCR2F02GA143236 | 1HGCR2F02GA187558 | 1HGCR2F02GA133337 | 1HGCR2F02GA163373 | 1HGCR2F02GA196745; 1HGCR2F02GA116876 | 1HGCR2F02GA156617 | 1HGCR2F02GA106655

1HGCR2F02GA146833; 1HGCR2F02GA177340 | 1HGCR2F02GA101505 | 1HGCR2F02GA132379 | 1HGCR2F02GA138201 | 1HGCR2F02GA108955; 1HGCR2F02GA156536 | 1HGCR2F02GA180996 | 1HGCR2F02GA127666; 1HGCR2F02GA101794 | 1HGCR2F02GA132429

1HGCR2F02GA150431; 1HGCR2F02GA149036; 1HGCR2F02GA191335 | 1HGCR2F02GA115789; 1HGCR2F02GA127148 | 1HGCR2F02GA102007 | 1HGCR2F02GA123875 | 1HGCR2F02GA178410; 1HGCR2F02GA136562; 1HGCR2F02GA111290; 1HGCR2F02GA128381

1HGCR2F02GA170890 | 1HGCR2F02GA151207 | 1HGCR2F02GA161543 | 1HGCR2F02GA188905 | 1HGCR2F02GA151305; 1HGCR2F02GA147898 | 1HGCR2F02GA168590; 1HGCR2F02GA171909; 1HGCR2F02GA107501 | 1HGCR2F02GA104386 | 1HGCR2F02GA139025 | 1HGCR2F02GA174681; 1HGCR2F02GA103156 | 1HGCR2F02GA154656 | 1HGCR2F02GA194591 | 1HGCR2F02GA117753 | 1HGCR2F02GA161493 | 1HGCR2F02GA157783; 1HGCR2F02GA158643 | 1HGCR2F02GA122144; 1HGCR2F02GA160490; 1HGCR2F02GA143088; 1HGCR2F02GA172557 | 1HGCR2F02GA149392; 1HGCR2F02GA118871; 1HGCR2F02GA151823 | 1HGCR2F02GA149859 | 1HGCR2F02GA134925 | 1HGCR2F02GA188418 | 1HGCR2F02GA191626 | 1HGCR2F02GA185390 | 1HGCR2F02GA133659 | 1HGCR2F02GA102251 | 1HGCR2F02GA144533; 1HGCR2F02GA189634 | 1HGCR2F02GA117168; 1HGCR2F02GA152549 | 1HGCR2F02GA149196 | 1HGCR2F02GA124900; 1HGCR2F02GA199435; 1HGCR2F02GA142376 | 1HGCR2F02GA189956 | 1HGCR2F02GA182005 | 1HGCR2F02GA189021 | 1HGCR2F02GA193022 | 1HGCR2F02GA120118 | 1HGCR2F02GA179864 | 1HGCR2F02GA151028; 1HGCR2F02GA186782 | 1HGCR2F02GA187690 |

1HGCR2F02GA198916

; 1HGCR2F02GA155449; 1HGCR2F02GA129322; 1HGCR2F02GA129207 | 1HGCR2F02GA163325; 1HGCR2F02GA119003 | 1HGCR2F02GA138912 | 1HGCR2F02GA135685; 1HGCR2F02GA123777; 1HGCR2F02GA100760 | 1HGCR2F02GA178858; 1HGCR2F02GA125500 | 1HGCR2F02GA170467; 1HGCR2F02GA157797; 1HGCR2F02GA148002 | 1HGCR2F02GA147559; 1HGCR2F02GA152020 | 1HGCR2F02GA138361

1HGCR2F02GA115260 | 1HGCR2F02GA104324 | 1HGCR2F02GA187351; 1HGCR2F02GA133838; 1HGCR2F02GA139428 | 1HGCR2F02GA171988; 1HGCR2F02GA102461 | 1HGCR2F02GA125724

1HGCR2F02GA149831 | 1HGCR2F02GA188631 | 1HGCR2F02GA166791; 1HGCR2F02GA168749; 1HGCR2F02GA174485; 1HGCR2F02GA136190 | 1HGCR2F02GA156519 | 1HGCR2F02GA138067 | 1HGCR2F02GA123942 | 1HGCR2F02GA186152 | 1HGCR2F02GA182912 | 1HGCR2F02GA157752 | 1HGCR2F02GA171599 | 1HGCR2F02GA100046; 1HGCR2F02GA182862; 1HGCR2F02GA170985 | 1HGCR2F02GA124167 | 1HGCR2F02GA176432 | 1HGCR2F02GA152017 | 1HGCR2F02GA114044 | 1HGCR2F02GA147187

1HGCR2F02GA196888; 1HGCR2F02GA125240 |

1HGCR2F02GA177600

| 1HGCR2F02GA130499; 1HGCR2F02GA154690; 1HGCR2F02GA128185; 1HGCR2F02GA135461 | 1HGCR2F02GA126548 | 1HGCR2F02GA105635 | 1HGCR2F02GA171439 | 1HGCR2F02GA132270 | 1HGCR2F02GA163034

1HGCR2F02GA193943 | 1HGCR2F02GA186569 | 1HGCR2F02GA197085; 1HGCR2F02GA105974 | 1HGCR2F02GA146637 | 1HGCR2F02GA167438 | 1HGCR2F02GA115971; 1HGCR2F02GA108468 | 1HGCR2F02GA121656 | 1HGCR2F02GA178214 | 1HGCR2F02GA112780

1HGCR2F02GA124606; 1HGCR2F02GA126789 | 1HGCR2F02GA122192 | 1HGCR2F02GA124704 | 1HGCR2F02GA191710; 1HGCR2F02GA105036 | 1HGCR2F02GA155998; 1HGCR2F02GA151952; 1HGCR2F02GA157153; 1HGCR2F02GA177936; 1HGCR2F02GA192369; 1HGCR2F02GA108261 | 1HGCR2F02GA199094 | 1HGCR2F02GA137131 | 1HGCR2F02GA197068 | 1HGCR2F02GA181078; 1HGCR2F02GA148985 | 1HGCR2F02GA193358 | 1HGCR2F02GA138635

1HGCR2F02GA115579; 1HGCR2F02GA185695; 1HGCR2F02GA127649 | 1HGCR2F02GA103755 | 1HGCR2F02GA159808; 1HGCR2F02GA190718; 1HGCR2F02GA159971 | 1HGCR2F02GA190704; 1HGCR2F02GA171652; 1HGCR2F02GA164216 | 1HGCR2F02GA163857; 1HGCR2F02GA197748; 1HGCR2F02GA192890 | 1HGCR2F02GA165916 | 1HGCR2F02GA105702 | 1HGCR2F02GA178696 |

1HGCR2F02GA110558

| 1HGCR2F02GA143401 | 1HGCR2F02GA198978 | 1HGCR2F02GA146461 | 1HGCR2F02GA135511 | 1HGCR2F02GA110270 | 1HGCR2F02GA176544 | 1HGCR2F02GA185485 | 1HGCR2F02GA121611; 1HGCR2F02GA142815; 1HGCR2F02GA199970; 1HGCR2F02GA121852; 1HGCR2F02GA154267 | 1HGCR2F02GA176236 | 1HGCR2F02GA137453 | 1HGCR2F02GA168296; 1HGCR2F02GA105022 | 1HGCR2F02GA176107; 1HGCR2F02GA172929 | 1HGCR2F02GA151109 | 1HGCR2F02GA189519; 1HGCR2F02GA134911 | 1HGCR2F02GA100547; 1HGCR2F02GA113766; 1HGCR2F02GA197975 | 1HGCR2F02GA172042 | 1HGCR2F02GA130941; 1HGCR2F02GA151885

1HGCR2F02GA126551 | 1HGCR2F02GA160831; 1HGCR2F02GA114495; 1HGCR2F02GA176043; 1HGCR2F02GA163969 | 1HGCR2F02GA177371; 1HGCR2F02GA196423 | 1HGCR2F02GA154043 | 1HGCR2F02GA146881

1HGCR2F02GA107093; 1HGCR2F02GA161557; 1HGCR2F02GA167729; 1HGCR2F02GA100192; 1HGCR2F02GA156004; 1HGCR2F02GA169738

1HGCR2F02GA180075 | 1HGCR2F02GA107482 | 1HGCR2F02GA172767 | 1HGCR2F02GA117638 | 1HGCR2F02GA100757; 1HGCR2F02GA193733 | 1HGCR2F02GA128039 | 1HGCR2F02GA155337; 1HGCR2F02GA154835 | 1HGCR2F02GA180061; 1HGCR2F02GA157136

1HGCR2F02GA160134 | 1HGCR2F02GA195997; 1HGCR2F02GA108714 | 1HGCR2F02GA160148 | 1HGCR2F02GA161834 | 1HGCR2F02GA122029 | 1HGCR2F02GA141518; 1HGCR2F02GA129398; 1HGCR2F02GA144516;

1HGCR2F02GA165267

; 1HGCR2F02GA133080

1HGCR2F02GA182196; 1HGCR2F02GA141602 | 1HGCR2F02GA146010 | 1HGCR2F02GA175703 | 1HGCR2F02GA136528 | 1HGCR2F02GA147576; 1HGCR2F02GA190380

1HGCR2F02GA117963

1HGCR2F02GA142927 | 1HGCR2F02GA177256; 1HGCR2F02GA188077 | 1HGCR2F02GA165527 | 1HGCR2F02GA121480 | 1HGCR2F02GA156312 | 1HGCR2F02GA106946 | 1HGCR2F02GA103500 | 1HGCR2F02GA106445; 1HGCR2F02GA136741; 1HGCR2F02GA162983 | 1HGCR2F02GA148274 | 1HGCR2F02GA180786; 1HGCR2F02GA138828 | 1HGCR2F02GA182716 | 1HGCR2F02GA156374 | 1HGCR2F02GA194557 | 1HGCR2F02GA128719; 1HGCR2F02GA118546 | 1HGCR2F02GA151613 | 1HGCR2F02GA193957 | 1HGCR2F02GA166452; 1HGCR2F02GA186197; 1HGCR2F02GA173305 | 1HGCR2F02GA144693; 1HGCR2F02GA193814 | 1HGCR2F02GA161798 | 1HGCR2F02GA184742 | 1HGCR2F02GA184904 | 1HGCR2F02GA133547; 1HGCR2F02GA138540

1HGCR2F02GA165043; 1HGCR2F02GA155273 |

1HGCR2F02GA188208

| 1HGCR2F02GA175927 | 1HGCR2F02GA184353 | 1HGCR2F02GA194445 | 1HGCR2F02GA198981 | 1HGCR2F02GA141194 | 1HGCR2F02GA141213

1HGCR2F02GA140790; 1HGCR2F02GA115503 | 1HGCR2F02GA126615 | 1HGCR2F02GA140031 | 1HGCR2F02GA163311; 1HGCR2F02GA181937 | 1HGCR2F02GA196907 | 1HGCR2F02GA104128; 1HGCR2F02GA176494; 1HGCR2F02GA191786 | 1HGCR2F02GA138487; 1HGCR2F02GA114528 | 1HGCR2F02GA110060; 1HGCR2F02GA185521 | 1HGCR2F02GA144466; 1HGCR2F02GA137159; 1HGCR2F02GA125173; 1HGCR2F02GA152051 | 1HGCR2F02GA156570 | 1HGCR2F02GA171232; 1HGCR2F02GA112472 | 1HGCR2F02GA184692 | 1HGCR2F02GA140417 | 1HGCR2F02GA161333; 1HGCR2F02GA154415; 1HGCR2F02GA108373; 1HGCR2F02GA189178 | 1HGCR2F02GA164619 | 1HGCR2F02GA151658; 1HGCR2F02GA105263 | 1HGCR2F02GA161994 | 1HGCR2F02GA186443; 1HGCR2F02GA107790 | 1HGCR2F02GA192405; 1HGCR2F02GA117347 | 1HGCR2F02GA157055; 1HGCR2F02GA151871; 1HGCR2F02GA119597 | 1HGCR2F02GA114870; 1HGCR2F02GA150932 | 1HGCR2F02GA182490 | 1HGCR2F02GA119681 | 1HGCR2F02GA131071 | 1HGCR2F02GA188824 | 1HGCR2F02GA132138; 1HGCR2F02GA192646 | 1HGCR2F02GA169299 | 1HGCR2F02GA162269 | 1HGCR2F02GA199189

1HGCR2F02GA108180 | 1HGCR2F02GA147674; 1HGCR2F02GA193229; 1HGCR2F02GA185230 | 1HGCR2F02GA144161; 1HGCR2F02GA193232 | 1HGCR2F02GA115310 | 1HGCR2F02GA106705 | 1HGCR2F02GA198494 | 1HGCR2F02GA129952; 1HGCR2F02GA103982

1HGCR2F02GA198852; 1HGCR2F02GA131541 | 1HGCR2F02GA184871 | 1HGCR2F02GA185910 | 1HGCR2F02GA193909; 1HGCR2F02GA110527 | 1HGCR2F02GA102735 | 1HGCR2F02GA140580 | 1HGCR2F02GA188323 | 1HGCR2F02GA193103; 1HGCR2F02GA134889; 1HGCR2F02GA135444 | 1HGCR2F02GA182487 | 1HGCR2F02GA171215 | 1HGCR2F02GA167987; 1HGCR2F02GA127621 | 1HGCR2F02GA159775 | 1HGCR2F02GA142703; 1HGCR2F02GA156682 | 1HGCR2F02GA176219 | 1HGCR2F02GA163700 | 1HGCR2F02GA145410; 1HGCR2F02GA136495; 1HGCR2F02GA100841

1HGCR2F02GA137503 | 1HGCR2F02GA129904; 1HGCR2F02GA176821 | 1HGCR2F02GA130616 | 1HGCR2F02GA123259; 1HGCR2F02GA134715 | 1HGCR2F02GA123813 | 1HGCR2F02GA188645; 1HGCR2F02GA165303; 1HGCR2F02GA175538; 1HGCR2F02GA198687 | 1HGCR2F02GA144810 | 1HGCR2F02GA168461 | 1HGCR2F02GA180111 | 1HGCR2F02GA142765; 1HGCR2F02GA176883; 1HGCR2F02GA105330; 1HGCR2F02GA148047 | 1HGCR2F02GA142586 | 1HGCR2F02GA130714; 1HGCR2F02GA124203; 1HGCR2F02GA121351 | 1HGCR2F02GA153930 | 1HGCR2F02GA162014; 1HGCR2F02GA196051; 1HGCR2F02GA199077; 1HGCR2F02GA155256 | 1HGCR2F02GA172204 | 1HGCR2F02GA117977; 1HGCR2F02GA157606; 1HGCR2F02GA167794 | 1HGCR2F02GA117171 | 1HGCR2F02GA102444 |

1HGCR2F02GA197636

| 1HGCR2F02GA154219;

1HGCR2F02GA118451

| 1HGCR2F02GA109698; 1HGCR2F02GA101522

1HGCR2F02GA130633 | 1HGCR2F02GA104033

1HGCR2F02GA187043; 1HGCR2F02GA140014; 1HGCR2F02GA150753 | 1HGCR2F02GA124234; 1HGCR2F02GA192100; 1HGCR2F02GA198186 | 1HGCR2F02GA140787; 1HGCR2F02GA145052 | 1HGCR2F02GA105540 | 1HGCR2F02GA138294

1HGCR2F02GA186846; 1HGCR2F02GA196728 | 1HGCR2F02GA192548 | 1HGCR2F02GA104937 | 1HGCR2F02GA156133

1HGCR2F02GA196325 | 1HGCR2F02GA126534 | 1HGCR2F02GA136612 | 1HGCR2F02GA185812 | 1HGCR2F02GA134374 | 1HGCR2F02GA181663

1HGCR2F02GA166743; 1HGCR2F02GA172610; 1HGCR2F02GA130356 | 1HGCR2F02GA114402 | 1HGCR2F02GA104713 | 1HGCR2F02GA115582 | 1HGCR2F02GA125352 | 1HGCR2F02GA154298 | 1HGCR2F02GA109880; 1HGCR2F02GA178004 | 1HGCR2F02GA190007; 1HGCR2F02GA154804 | 1HGCR2F02GA123861 | 1HGCR2F02GA137193 | 1HGCR2F02GA157671 | 1HGCR2F02GA109975 | 1HGCR2F02GA137825; 1HGCR2F02GA129921 | 1HGCR2F02GA175586 | 1HGCR2F02GA111502 | 1HGCR2F02GA164362 | 1HGCR2F02GA170033 | 1HGCR2F02GA116389

1HGCR2F02GA128266 | 1HGCR2F02GA171876 | 1HGCR2F02GA119728 | 1HGCR2F02GA191187; 1HGCR2F02GA159288; 1HGCR2F02GA109040 | 1HGCR2F02GA197118 | 1HGCR2F02GA157315; 1HGCR2F02GA166774; 1HGCR2F02GA169934 | 1HGCR2F02GA108874 | 1HGCR2F02GA132768; 1HGCR2F02GA122855 | 1HGCR2F02GA185339; 1HGCR2F02GA187138

1HGCR2F02GA133046 | 1HGCR2F02GA113413 | 1HGCR2F02GA186099 | 1HGCR2F02GA167813 | 1HGCR2F02GA180500 | 1HGCR2F02GA173658; 1HGCR2F02GA153264 | 1HGCR2F02GA106249 | 1HGCR2F02GA142314 | 1HGCR2F02GA132396; 1HGCR2F02GA141325; 1HGCR2F02GA156486 | 1HGCR2F02GA183140 | 1HGCR2F02GA187737; 1HGCR2F02GA186281; 1HGCR2F02GA112567 | 1HGCR2F02GA172283

1HGCR2F02GA103190

1HGCR2F02GA119275; 1HGCR2F02GA105828; 1HGCR2F02GA185499 | 1HGCR2F02GA137372

1HGCR2F02GA186913

1HGCR2F02GA147870

1HGCR2F02GA179993 | 1HGCR2F02GA173188 | 1HGCR2F02GA138957; 1HGCR2F02GA134116 | 1HGCR2F02GA191853

1HGCR2F02GA179184 | 1HGCR2F02GA152843 | 1HGCR2F02GA147500 | 1HGCR2F02GA107059 | 1HGCR2F02GA110768; 1HGCR2F02GA161283 | 1HGCR2F02GA173062 | 1HGCR2F02GA181923 | 1HGCR2F02GA108745 | 1HGCR2F02GA146184 | 1HGCR2F02GA132284; 1HGCR2F02GA169285; 1HGCR2F02GA196177

1HGCR2F02GA172980

1HGCR2F02GA138490 | 1HGCR2F02GA196566; 1HGCR2F02GA105909 | 1HGCR2F02GA136917 | 1HGCR2F02GA198771 | 1HGCR2F02GA115940; 1HGCR2F02GA184532 | 1HGCR2F02GA171697; 1HGCR2F02GA144368 | 1HGCR2F02GA139512 | 1HGCR2F02GA156293

1HGCR2F02GA177015; 1HGCR2F02GA120880 | 1HGCR2F02GA110026 | 1HGCR2F02GA106235 | 1HGCR2F02GA101634 | 1HGCR2F02GA198124 | 1HGCR2F02GA124718; 1HGCR2F02GA118952 | 1HGCR2F02GA108289; 1HGCR2F02GA183543 | 1HGCR2F02GA131474;

1HGCR2F02GA1460721HGCR2F02GA198043; 1HGCR2F02GA185602 | 1HGCR2F02GA113072 | 1HGCR2F02GA121012 | 1HGCR2F02GA175894 | 1HGCR2F02GA191500 | 1HGCR2F02GA186068 | 1HGCR2F02GA119261 | 1HGCR2F02GA135296 | 1HGCR2F02GA194803 | 1HGCR2F02GA135394; 1HGCR2F02GA159243; 1HGCR2F02GA120975; 1HGCR2F02GA157170 | 1HGCR2F02GA107319 | 1HGCR2F02GA199628; 1HGCR2F02GA128087; 1HGCR2F02GA116022 | 1HGCR2F02GA145620

1HGCR2F02GA118465 | 1HGCR2F02GA146749 | 1HGCR2F02GA166029

1HGCR2F02GA149442; 1HGCR2F02GA126856; 1HGCR2F02GA154947 | 1HGCR2F02GA195028 | 1HGCR2F02GA121740 | 1HGCR2F02GA145813

1HGCR2F02GA155869 | 1HGCR2F02GA106543 | 1HGCR2F02GA156472; 1HGCR2F02GA162188; 1HGCR2F02GA171490 | 1HGCR2F02GA195515

1HGCR2F02GA175541

1HGCR2F02GA170923 | 1HGCR2F02GA142409; 1HGCR2F02GA122614 | 1HGCR2F02GA147514 | 1HGCR2F02GA128364 | 1HGCR2F02GA152583 | 1HGCR2F02GA124430 | 1HGCR2F02GA174096; 1HGCR2F02GA197703 | 1HGCR2F02GA145732; 1HGCR2F02GA160375 | 1HGCR2F02GA164796 | 1HGCR2F02GA127585; 1HGCR2F02GA197331; 1HGCR2F02GA111810 | 1HGCR2F02GA192940 | 1HGCR2F02GA157833 | 1HGCR2F02GA180805 | 1HGCR2F02GA131006; 1HGCR2F02GA100659; 1HGCR2F02GA121835; 1HGCR2F02GA184949 | 1HGCR2F02GA148632

1HGCR2F02GA196311; 1HGCR2F02GA169027; 1HGCR2F02GA161218

1HGCR2F02GA124993 | 1HGCR2F02GA146945

1HGCR2F02GA158870; 1HGCR2F02GA122905 | 1HGCR2F02GA191223; 1HGCR2F02GA140899 | 1HGCR2F02GA104243 | 1HGCR2F02GA110172 | 1HGCR2F02GA198169 | 1HGCR2F02GA140661; 1HGCR2F02GA135492 | 1HGCR2F02GA143897; 1HGCR2F02GA181386; 1HGCR2F02GA141874 | 1HGCR2F02GA193280 | 1HGCR2F02GA120944; 1HGCR2F02GA138117 | 1HGCR2F02GA153393 | 1HGCR2F02GA154608; 1HGCR2F02GA190444 | 1HGCR2F02GA157105; 1HGCR2F02GA134083 | 1HGCR2F02GA129451; 1HGCR2F02GA131586 | 1HGCR2F02GA194431; 1HGCR2F02GA118370 | 1HGCR2F02GA125190 | 1HGCR2F02GA155662 | 1HGCR2F02GA151093; 1HGCR2F02GA156858; 1HGCR2F02GA120166 |

1HGCR2F02GA126937

; 1HGCR2F02GA138036 | 1HGCR2F02GA145259 | 1HGCR2F02GA160330; 1HGCR2F02GA182828; 1HGCR2F02GA189343 | 1HGCR2F02GA175216 | 1HGCR2F02GA191237 | 1HGCR2F02GA126307 | 1HGCR2F02GA183686 | 1HGCR2F02GA146525; 1HGCR2F02GA112083

1HGCR2F02GA184112 | 1HGCR2F02GA154737; 1HGCR2F02GA128932; 1HGCR2F02GA115808; 1HGCR2F02GA138747; 1HGCR2F02GA125772 | 1HGCR2F02GA131278; 1HGCR2F02GA146640 | 1HGCR2F02GA161736 | 1HGCR2F02GA171084; 1HGCR2F02GA159825 | 1HGCR2F02GA113542 | 1HGCR2F02GA197992; 1HGCR2F02GA179797; 1HGCR2F02GA194669; 1HGCR2F02GA119227 | 1HGCR2F02GA167102 | 1HGCR2F02GA135623 | 1HGCR2F02GA198866 | 1HGCR2F02GA167908

1HGCR2F02GA128896 | 1HGCR2F02GA146783 | 1HGCR2F02GA144502; 1HGCR2F02GA187186 | 1HGCR2F02GA134780; 1HGCR2F02GA120717; 1HGCR2F02GA197281; 1HGCR2F02GA190640 | 1HGCR2F02GA187172; 1HGCR2F02GA110835 | 1HGCR2F02GA184031 | 1HGCR2F02GA187821 | 1HGCR2F02GA139154; 1HGCR2F02GA134052 | 1HGCR2F02GA122001; 1HGCR2F02GA180139 | 1HGCR2F02GA189147

1HGCR2F02GA195272 | 1HGCR2F02GA101665; 1HGCR2F02GA192002 | 1HGCR2F02GA155435 | 1HGCR2F02GA137436 | 1HGCR2F02GA197202 | 1HGCR2F02GA156696; 1HGCR2F02GA122760 | 1HGCR2F02GA140949 | 1HGCR2F02GA107675; 1HGCR2F02GA198592 | 1HGCR2F02GA157587; 1HGCR2F02GA162837 | 1HGCR2F02GA143074 | 1HGCR2F02GA160196; 1HGCR2F02GA181890; 1HGCR2F02GA147951 | 1HGCR2F02GA122211; 1HGCR2F02GA153443 | 1HGCR2F02GA165169; 1HGCR2F02GA133483 | 1HGCR2F02GA189732 | 1HGCR2F02GA126226 | 1HGCR2F02GA149781 | 1HGCR2F02GA177757; 1HGCR2F02GA171831; 1HGCR2F02GA195384 | 1HGCR2F02GA146024; 1HGCR2F02GA175748 | 1HGCR2F02GA189228 | 1HGCR2F02GA115288 | 1HGCR2F02GA166595 | 1HGCR2F02GA151255 | 1HGCR2F02GA198737 | 1HGCR2F02GA170243 | 1HGCR2F02GA138246 | 1HGCR2F02GA164300; 1HGCR2F02GA181520 | 1HGCR2F02GA154821; 1HGCR2F02GA183283; 1HGCR2F02GA168623; 1HGCR2F02GA190878 | 1HGCR2F02GA127411 | 1HGCR2F02GA112634 | 1HGCR2F02GA156164 | 1HGCR2F02GA180299; 1HGCR2F02GA169030 | 1HGCR2F02GA171148; 1HGCR2F02GA174647 | 1HGCR2F02GA187088 | 1HGCR2F02GA155838 | 1HGCR2F02GA137694 | 1HGCR2F02GA118577 | 1HGCR2F02GA174230 | 1HGCR2F02GA158982 | 1HGCR2F02GA164376; 1HGCR2F02GA124248 | 1HGCR2F02GA115291; 1HGCR2F02GA171294 | 1HGCR2F02GA144614; 1HGCR2F02GA185003; 1HGCR2F02GA159601 | 1HGCR2F02GA192632 | 1HGCR2F02GA184255; 1HGCR2F02GA115033 | 1HGCR2F02GA147075 |

1HGCR2F02GA193862

| 1HGCR2F02GA163339; 1HGCR2F02GA117090 | 1HGCR2F02GA115386; 1HGCR2F02GA176706 | 1HGCR2F02GA159940

1HGCR2F02GA140045; 1HGCR2F02GA190203 | 1HGCR2F02GA118479; 1HGCR2F02GA131409; 1HGCR2F02GA162174; 1HGCR2F02GA137016; 1HGCR2F02GA165124; 1HGCR2F02GA164927; 1HGCR2F02GA116795 | 1HGCR2F02GA185258 | 1HGCR2F02GA106865

1HGCR2F02GA144547 | 1HGCR2F02GA118854; 1HGCR2F02GA147349 | 1HGCR2F02GA135315; 1HGCR2F02GA166614 | 1HGCR2F02GA122662 | 1HGCR2F02GA183624 | 1HGCR2F02GA194090 | 1HGCR2F02GA197359; 1HGCR2F02GA185437; 1HGCR2F02GA103934 | 1HGCR2F02GA131281 | 1HGCR2F02GA129546 | 1HGCR2F02GA127019

1HGCR2F02GA158304; 1HGCR2F02GA134486 | 1HGCR2F02GA141986 | 1HGCR2F02GA130731 | 1HGCR2F02GA124914; 1HGCR2F02GA139655 | 1HGCR2F02GA192565

1HGCR2F02GA160859 | 1HGCR2F02GA132771 | 1HGCR2F02GA179234 | 1HGCR2F02GA119633; 1HGCR2F02GA173322 | 1HGCR2F02GA152888; 1HGCR2F02GA133452

1HGCR2F02GA197409 | 1HGCR2F02GA172672; 1HGCR2F02GA193487; 1HGCR2F02GA150896 | 1HGCR2F02GA140840; 1HGCR2F02GA195319; 1HGCR2F02GA113752 | 1HGCR2F02GA182960

1HGCR2F02GA184496 |

1HGCR2F02GA139669

; 1HGCR2F02GA195076; 1HGCR2F02GA119356; 1HGCR2F02GA160912; 1HGCR2F02GA166807; 1HGCR2F02GA194381 | 1HGCR2F02GA161977 | 1HGCR2F02GA196227 | 1HGCR2F02GA142961

1HGCR2F02GA182358; 1HGCR2F02GA124721; 1HGCR2F02GA178763; 1HGCR2F02GA188869; 1HGCR2F02GA115548 | 1HGCR2F02GA188290; 1HGCR2F02GA154995; 1HGCR2F02GA195871 | 1HGCR2F02GA121446

1HGCR2F02GA123360; 1HGCR2F02GA198298 | 1HGCR2F02GA127358 | 1HGCR2F02GA149084 | 1HGCR2F02GA159744

1HGCR2F02GA146847 | 1HGCR2F02GA137940 | 1HGCR2F02GA154852 | 1HGCR2F02GA190072; 1HGCR2F02GA106848 | 1HGCR2F02GA138571 | 1HGCR2F02GA147061; 1HGCR2F02GA145763; 1HGCR2F02GA136626; 1HGCR2F02GA116778 | 1HGCR2F02GA199547 | 1HGCR2F02GA104887; 1HGCR2F02GA137999 | 1HGCR2F02GA138599; 1HGCR2F02GA168489; 1HGCR2F02GA109300; 1HGCR2F02GA186040; 1HGCR2F02GA185180; 1HGCR2F02GA195451 | 1HGCR2F02GA153720; 1HGCR2F02GA138666 | 1HGCR2F02GA105053 | 1HGCR2F02GA150817 | 1HGCR2F02GA173921

1HGCR2F02GA147769; 1HGCR2F02GA106767 | 1HGCR2F02GA157458; 1HGCR2F02GA174695 | 1HGCR2F02GA186135 | 1HGCR2F02GA170193; 1HGCR2F02GA101200 | 1HGCR2F02GA102329 | 1HGCR2F02GA149523 | 1HGCR2F02GA123844; 1HGCR2F02GA196941; 1HGCR2F02GA102833 | 1HGCR2F02GA150946; 1HGCR2F02GA152440 | 1HGCR2F02GA111239 | 1HGCR2F02GA127604 | 1HGCR2F02GA153670 | 1HGCR2F02GA143866; 1HGCR2F02GA124671; 1HGCR2F02GA199273; 1HGCR2F02GA198513 | 1HGCR2F02GA102170 | 1HGCR2F02GA169982; 1HGCR2F02GA155001 | 1HGCR2F02GA125755 | 1HGCR2F02GA142605; 1HGCR2F02GA180867; 1HGCR2F02GA132835

1HGCR2F02GA152308; 1HGCR2F02GA130311 |

1HGCR2F02GA126629

| 1HGCR2F02GA150087; 1HGCR2F02GA120779 | 1HGCR2F02GA101116; 1HGCR2F02GA185731 | 1HGCR2F02GA177886 | 1HGCR2F02GA124931 | 1HGCR2F02GA143544

1HGCR2F02GA101729 | 1HGCR2F02GA112133 | 1HGCR2F02GA192209 | 1HGCR2F02GA153653 | 1HGCR2F02GA100516; 1HGCR2F02GA114125 | 1HGCR2F02GA153538;

1HGCR2F02GA169528

| 1HGCR2F02GA117381 | 1HGCR2F02GA186538 | 1HGCR2F02GA194655; 1HGCR2F02GA128686 | 1HGCR2F02GA114335 | 1HGCR2F02GA102380 | 1HGCR2F02GA122483; 1HGCR2F02GA171280 | 1HGCR2F02GA160571; 1HGCR2F02GA144421 | 1HGCR2F02GA105621 | 1HGCR2F02GA155225 | 1HGCR2F02GA170775 | 1HGCR2F02GA107370 | 1HGCR2F02GA161297 | 1HGCR2F02GA163972 | 1HGCR2F02GA155628 | 1HGCR2F02GA143480 | 1HGCR2F02GA183834; 1HGCR2F02GA110723; 1HGCR2F02GA102055 | 1HGCR2F02GA172090; 1HGCR2F02GA132074 | 1HGCR2F02GA100645 | 1HGCR2F02GA178200; 1HGCR2F02GA117185; 1HGCR2F02GA171053 | 1HGCR2F02GA147027 | 1HGCR2F02GA127067 | 1HGCR2F02GA178147 | 1HGCR2F02GA133886; 1HGCR2F02GA188256; 1HGCR2F02GA159730

1HGCR2F02GA177516 | 1HGCR2F02GA156925 | 1HGCR2F02GA132219 | 1HGCR2F02GA187379 | 1HGCR2F02GA157878; 1HGCR2F02GA116831 | 1HGCR2F02GA131491 | 1HGCR2F02GA114867 | 1HGCR2F02GA176608 | 1HGCR2F02GA182344; 1HGCR2F02GA105179 | 1HGCR2F02GA185261; 1HGCR2F02GA159548 | 1HGCR2F02GA139784 | 1HGCR2F02GA152728 | 1HGCR2F02GA107871

1HGCR2F02GA143415 | 1HGCR2F02GA180822 | 1HGCR2F02GA139753 | 1HGCR2F02GA159341 | 1HGCR2F02GA104694; 1HGCR2F02GA151580 | 1HGCR2F02GA120278

1HGCR2F02GA161221; 1HGCR2F02GA138425; 1HGCR2F02GA173577 | 1HGCR2F02GA115727; 1HGCR2F02GA166418; 1HGCR2F02GA114920 | 1HGCR2F02GA141826 | 1HGCR2F02GA184899 | 1HGCR2F02GA153927 | 1HGCR2F02GA167505

1HGCR2F02GA181033 | 1HGCR2F02GA146895 | 1HGCR2F02GA189861 | 1HGCR2F02GA148503 | 1HGCR2F02GA164846 | 1HGCR2F02GA157590 | 1HGCR2F02GA184207 | 1HGCR2F02GA134746; 1HGCR2F02GA109359 | 1HGCR2F02GA191707 | 1HGCR2F02GA154222 | 1HGCR2F02GA191982 | 1HGCR2F02GA121253 | 1HGCR2F02GA198303; 1HGCR2F02GA171263 | 1HGCR2F02GA108390

1HGCR2F02GA104940 | 1HGCR2F02GA162739 | 1HGCR2F02GA105313 | 1HGCR2F02GA193859 | 1HGCR2F02GA186832 | 1HGCR2F02GA137727 | 1HGCR2F02GA135282; 1HGCR2F02GA198785; 1HGCR2F02GA117316; 1HGCR2F02GA196695 | 1HGCR2F02GA152387 | 1HGCR2F02GA150865; 1HGCR2F02GA110155 | 1HGCR2F02GA122239; 1HGCR2F02GA148694; 1HGCR2F02GA112729 | 1HGCR2F02GA135671; 1HGCR2F02GA128168; 1HGCR2F02GA142295 | 1HGCR2F02GA115839 | 1HGCR2F02GA198317; 1HGCR2F02GA189181 | 1HGCR2F02GA152289 | 1HGCR2F02GA194736

1HGCR2F02GA175717 | 1HGCR2F02GA191271 | 1HGCR2F02GA199015 | 1HGCR2F02GA120619 | 1HGCR2F02GA157539 | 1HGCR2F02GA166869 | 1HGCR2F02GA157220; 1HGCR2F02GA157475; 1HGCR2F02GA137386 | 1HGCR2F02GA136786

1HGCR2F02GA101987 | 1HGCR2F02GA180352 | 1HGCR2F02GA131751; 1HGCR2F02GA117493 | 1HGCR2F02GA142667 | 1HGCR2F02GA167942;

1HGCR2F02GA154625

| 1HGCR2F02GA118286; 1HGCR2F02GA154060; 1HGCR2F02GA171814 | 1HGCR2F02GA102105 | 1HGCR2F02GA142328 | 1HGCR2F02GA159632; 1HGCR2F02GA106039; 1HGCR2F02GA198463 | 1HGCR2F02GA166046 | 1HGCR2F02GA131846 | 1HGCR2F02GA189696 |

1HGCR2F02GA186717

| 1HGCR2F02GA158884 | 1HGCR2F02GA128526 | 1HGCR2F02GA165835 | 1HGCR2F02GA185678 | 1HGCR2F02GA167603 | 1HGCR2F02GA139705 | 1HGCR2F02GA169593; 1HGCR2F02GA111578 | 1HGCR2F02GA154916 | 1HGCR2F02GA153877; 1HGCR2F02GA100418; 1HGCR2F02GA191433 | 1HGCR2F02GA128137 | 1HGCR2F02GA103402; 1HGCR2F02GA185700; 1HGCR2F02GA101147 | 1HGCR2F02GA187303 | 1HGCR2F02GA130163 | 1HGCR2F02GA152468 | 1HGCR2F02GA124105 | 1HGCR2F02GA145830; 1HGCR2F02GA104453 | 1HGCR2F02GA101911; 1HGCR2F02GA117395 | 1HGCR2F02GA110267 | 1HGCR2F02GA142393 | 1HGCR2F02GA157251; 1HGCR2F02GA119518 | 1HGCR2F02GA114741; 1HGCR2F02GA106719 | 1HGCR2F02GA130342; 1HGCR2F02GA111483 | 1HGCR2F02GA111631; 1HGCR2F02GA133192; 1HGCR2F02GA172316; 1HGCR2F02GA159064; 1HGCR2F02GA135704 | 1HGCR2F02GA177130; 1HGCR2F02GA113556 | 1HGCR2F02GA185857 | 1HGCR2F02GA122130 | 1HGCR2F02GA180951; 1HGCR2F02GA183364 | 1HGCR2F02GA151191; 1HGCR2F02GA122631 | 1HGCR2F02GA159517 | 1HGCR2F02GA112679 | 1HGCR2F02GA151160; 1HGCR2F02GA196647 | 1HGCR2F02GA189844; 1HGCR2F02GA194185 | 1HGCR2F02GA100595; 1HGCR2F02GA139817 | 1HGCR2F02GA126470 | 1HGCR2F02GA115100 | 1HGCR2F02GA115520 | 1HGCR2F02GA141549 | 1HGCR2F02GA189052 | 1HGCR2F02GA152275 | 1HGCR2F02GA137324

1HGCR2F02GA127425; 1HGCR2F02GA159324 | 1HGCR2F02GA129479 | 1HGCR2F02GA177290 | 1HGCR2F02GA140465 | 1HGCR2F02GA151353 | 1HGCR2F02GA177662 | 1HGCR2F02GA105652; 1HGCR2F02GA162384; 1HGCR2F02GA105831; 1HGCR2F02GA115615 | 1HGCR2F02GA119678; 1HGCR2F02GA193411 | 1HGCR2F02GA136545; 1HGCR2F02GA178813 | 1HGCR2F02GA162062 | 1HGCR2F02GA155581;

1HGCR2F02GA148436

| 1HGCR2F02GA135346

1HGCR2F02GA178908

; 1HGCR2F02GA140000 | 1HGCR2F02GA168041 | 1HGCR2F02GA111807 | 1HGCR2F02GA152146 | 1HGCR2F02GA113394 | 1HGCR2F02GA164345; 1HGCR2F02GA154785 | 1HGCR2F02GA198821; 1HGCR2F02GA152423 | 1HGCR2F02GA125044 | 1HGCR2F02GA160537

1HGCR2F02GA131765 | 1HGCR2F02GA189603 | 1HGCR2F02GA113055; 1HGCR2F02GA149425; 1HGCR2F02GA141132 | 1HGCR2F02GA101360 | 1HGCR2F02GA135072; 1HGCR2F02GA180321 | 1HGCR2F02GA193215; 1HGCR2F02GA183669; 1HGCR2F02GA137470 | 1HGCR2F02GA185955 | 1HGCR2F02GA159033; 1HGCR2F02GA104646 | 1HGCR2F02GA109118; 1HGCR2F02GA189973 | 1HGCR2F02GA111242; 1HGCR2F02GA140370 | 1HGCR2F02GA188614 | 1HGCR2F02GA151837;

1HGCR2F02GA198740

; 1HGCR2F02GA116330 | 1HGCR2F02GA191285; 1HGCR2F02GA110401; 1HGCR2F02GA142670 | 1HGCR2F02GA144936 | 1HGCR2F02GA101469

1HGCR2F02GA111743 | 1HGCR2F02GA138313; 1HGCR2F02GA110396 | 1HGCR2F02GA141082 | 1HGCR2F02GA195398; 1HGCR2F02GA176723 | 1HGCR2F02GA113363; 1HGCR2F02GA168220 | 1HGCR2F02GA136738; 1HGCR2F02GA196132; 1HGCR2F02GA199175 | 1HGCR2F02GA189522; 1HGCR2F02GA109796 |

1HGCR2F02GA104081

| 1HGCR2F02GA167990 | 1HGCR2F02GA173823; 1HGCR2F02GA184806 | 1HGCR2F02GA123617 | 1HGCR2F02GA126680 | 1HGCR2F02GA139607; 1HGCR2F02GA159663; 1HGCR2F02GA191836; 1HGCR2F02GA146198 | 1HGCR2F02GA138909; 1HGCR2F02GA109555 | 1HGCR2F02GA133581 | 1HGCR2F02GA175801 | 1HGCR2F02GA135847 | 1HGCR2F02GA176155; 1HGCR2F02GA146539 | 1HGCR2F02GA178567; 1HGCR2F02GA144046

1HGCR2F02GA194817; 1HGCR2F02GA132351 | 1HGCR2F02GA195921; 1HGCR2F02GA112584 | 1HGCR2F02GA180304 | 1HGCR2F02GA165625; 1HGCR2F02GA191724; 1HGCR2F02GA145892 | 1HGCR2F02GA162031 | 1HGCR2F02GA101844 | 1HGCR2F02GA184370 | 1HGCR2F02GA193795 | 1HGCR2F02GA152244; 1HGCR2F02GA178343; 1HGCR2F02GA133175; 1HGCR2F02GA192341; 1HGCR2F02GA136657 | 1HGCR2F02GA110141; 1HGCR2F02GA136156; 1HGCR2F02GA120748 | 1HGCR2F02GA169125 | 1HGCR2F02GA105246 | 1HGCR2F02GA174079; 1HGCR2F02GA130986; 1HGCR2F02GA180609 | 1HGCR2F02GA143639 | 1HGCR2F02GA136335 | 1HGCR2F02GA107367; 1HGCR2F02GA194848; 1HGCR2F02GA100287 | 1HGCR2F02GA137792; 1HGCR2F02GA149733; 1HGCR2F02GA158142 | 1HGCR2F02GA175328; 1HGCR2F02GA108227; 1HGCR2F02GA105893 | 1HGCR2F02GA160005; 1HGCR2F02GA192372 | 1HGCR2F02GA112519; 1HGCR2F02GA134231 | 1HGCR2F02GA175698; 1HGCR2F02GA129014 | 1HGCR2F02GA121544; 1HGCR2F02GA188919 | 1HGCR2F02GA146332; 1HGCR2F02GA143172 | 1HGCR2F02GA171117; 1HGCR2F02GA134956 | 1HGCR2F02GA141258 | 1HGCR2F02GA168752; 1HGCR2F02GA170629; 1HGCR2F02GA126193 | 1HGCR2F02GA125318 | 1HGCR2F02GA185020; 1HGCR2F02GA179119 | 1HGCR2F02GA175569 | 1HGCR2F02GA115484

1HGCR2F02GA124881 | 1HGCR2F02GA121091 | 1HGCR2F02GA184756 | 1HGCR2F02GA186720; 1HGCR2F02GA179928 | 1HGCR2F02GA177774 | 1HGCR2F02GA162904 | 1HGCR2F02GA192727 | 1HGCR2F02GA159713 | 1HGCR2F02GA170632; 1HGCR2F02GA152633 | 1HGCR2F02GA196955 | 1HGCR2F02GA137985 | 1HGCR2F02GA183722 | 1HGCR2F02GA129613 | 1HGCR2F02GA159095 | 1HGCR2F02GA130681 | 1HGCR2F02GA188094 | 1HGCR2F02GA110740 | 1HGCR2F02GA158349; 1HGCR2F02GA108146 | 1HGCR2F02GA154544 | 1HGCR2F02GA106252 | 1HGCR2F02GA174387; 1HGCR2F02GA186233 | 1HGCR2F02GA138196 | 1HGCR2F02GA105425 | 1HGCR2F02GA190279 | 1HGCR2F02GA141759; 1HGCR2F02GA136934 | 1HGCR2F02GA158223 | 1HGCR2F02GA100421 | 1HGCR2F02GA171070; 1HGCR2F02GA125125 | 1HGCR2F02GA133600 | 1HGCR2F02GA174714 | 1HGCR2F02GA137484; 1HGCR2F02GA182599 | 1HGCR2F02GA111774 | 1HGCR2F02GA100189; 1HGCR2F02GA102086 | 1HGCR2F02GA153510 | 1HGCR2F02GA110883 | 1HGCR2F02GA174521 | 1HGCR2F02GA182571 | 1HGCR2F02GA144077 | 1HGCR2F02GA130423; 1HGCR2F02GA178648 | 1HGCR2F02GA170663 | 1HGCR2F02GA168864 | 1HGCR2F02GA164734; 1HGCR2F02GA120376 | 1HGCR2F02GA191965 | 1HGCR2F02GA138649 | 1HGCR2F02GA124377

1HGCR2F02GA127022 | 1HGCR2F02GA132642 | 1HGCR2F02GA186104; 1HGCR2F02GA179413 | 1HGCR2F02GA121303; 1HGCR2F02GA183333; 1HGCR2F02GA162434 | 1HGCR2F02GA106364 | 1HGCR2F02GA126341 | 1HGCR2F02GA130034 | 1HGCR2F02GA186796 | 1HGCR2F02GA173143

1HGCR2F02GA156648; 1HGCR2F02GA180738

1HGCR2F02GA128414; 1HGCR2F02GA173241

1HGCR2F02GA146265 | 1HGCR2F02GA114903 | 1HGCR2F02GA136853; 1HGCR2F02GA166919 | 1HGCR2F02GA116084 | 1HGCR2F02GA159503; 1HGCR2F02GA176222 | 1HGCR2F02GA125934 |

1HGCR2F02GA157332

; 1HGCR2F02GA166922 | 1HGCR2F02GA149697 | 1HGCR2F02GA125142 | 1HGCR2F02GA162935

1HGCR2F02GA170906 | 1HGCR2F02GA129868; 1HGCR2F02GA100614 | 1HGCR2F02GA191593; 1HGCR2F02GA127683; 1HGCR2F02GA172963; 1HGCR2F02GA133984 | 1HGCR2F02GA176320; 1HGCR2F02GA175295; 1HGCR2F02GA145004; 1HGCR2F02GA186488; 1HGCR2F02GA128025 | 1HGCR2F02GA168234; 1HGCR2F02GA142068 | 1HGCR2F02GA175958 | 1HGCR2F02GA164488 | 1HGCR2F02GA186202 | 1HGCR2F02GA131975; 1HGCR2F02GA104629 | 1HGCR2F02GA160165 | 1HGCR2F02GA173353

1HGCR2F02GA187169 | 1HGCR2F02GA181310 | 1HGCR2F02GA130406; 1HGCR2F02GA195188 | 1HGCR2F02GA178150; 1HGCR2F02GA159534; 1HGCR2F02GA173854 | 1HGCR2F02GA124010 | 1HGCR2F02GA117039 | 1HGCR2F02GA123164; 1HGCR2F02GA114111; 1HGCR2F02GA180058 | 1HGCR2F02GA107496; 1HGCR2F02GA158027; 1HGCR2F02GA119468; 1HGCR2F02GA177791

1HGCR2F02GA197488 |

1HGCR2F02GA1653171HGCR2F02GA142541 | 1HGCR2F02GA145049; 1HGCR2F02GA124685; 1HGCR2F02GA175829 |

1HGCR2F02GA137517

| 1HGCR2F02GA134181; 1HGCR2F02GA104811; 1HGCR2F02GA160215 | 1HGCR2F02GA139414 | 1HGCR2F02GA189326 | 1HGCR2F02GA130776; 1HGCR2F02GA185504; 1HGCR2F02GA199337; 1HGCR2F02GA132009; 1HGCR2F02GA188774 | 1HGCR2F02GA151773 | 1HGCR2F02GA183929 | 1HGCR2F02GA182831 | 1HGCR2F02GA130857; 1HGCR2F02GA145648

1HGCR2F02GA117350 | 1HGCR2F02GA104114 | 1HGCR2F02GA194039 | 1HGCR2F02GA123651 | 1HGCR2F02GA191478; 1HGCR2F02GA189116 | 1HGCR2F02GA125819; 1HGCR2F02GA149134 |

1HGCR2F02GA160313

| 1HGCR2F02GA152485 | 1HGCR2F02GA189357; 1HGCR2F02GA186622 | 1HGCR2F02GA134469 | 1HGCR2F02GA142278 | 1HGCR2F02GA185874; 1HGCR2F02GA161803; 1HGCR2F02GA178441 | 1HGCR2F02GA124475; 1HGCR2F02GA130583 | 1HGCR2F02GA142894; 1HGCR2F02GA197779; 1HGCR2F02GA146685; 1HGCR2F02GA178228 | 1HGCR2F02GA108826; 1HGCR2F02GA109393 | 1HGCR2F02GA140109 | 1HGCR2F02GA139915 | 1HGCR2F02GA148310 | 1HGCR2F02GA104744 | 1HGCR2F02GA176110 | 1HGCR2F02GA179346 | 1HGCR2F02GA114917; 1HGCR2F02GA183655 | 1HGCR2F02GA105067 |

1HGCR2F02GA174518

| 1HGCR2F02GA145097 | 1HGCR2F02GA118417; 1HGCR2F02GA135590 | 1HGCR2F02GA132091 | 1HGCR2F02GA148453; 1HGCR2F02GA160666; 1HGCR2F02GA151577 | 1HGCR2F02GA101357 | 1HGCR2F02GA178777 | 1HGCR2F02GA158867 | 1HGCR2F02GA174048

1HGCR2F02GA125660 | 1HGCR2F02GA190752 | 1HGCR2F02GA161963; 1HGCR2F02GA184482; 1HGCR2F02GA142877 | 1HGCR2F02GA123598 | 1HGCR2F02GA129885; 1HGCR2F02GA114318 | 1HGCR2F02GA111614 | 1HGCR2F02GA176978 | 1HGCR2F02GA149716;

1HGCR2F02GA112178

| 1HGCR2F02GA196065 | 1HGCR2F02GA154379 | 1HGCR2F02GA124802

1HGCR2F02GA188600 | 1HGCR2F02GA174275; 1HGCR2F02GA125061 | 1HGCR2F02GA165088 | 1HGCR2F02GA189410

1HGCR2F02GA127974; 1HGCR2F02GA179489; 1HGCR2F02GA153099 | 1HGCR2F02GA139008 | 1HGCR2F02GA165429 | 1HGCR2F02GA112892 | 1HGCR2F02GA158948 |

1HGCR2F02GA122404

| 1HGCR2F02GA130292

1HGCR2F02GA137274 | 1HGCR2F02GA199886 | 1HGCR2F02GA107899 | 1HGCR2F02GA110608 | 1HGCR2F02GA142149 | 1HGCR2F02GA197295; 1HGCR2F02GA184269 | 1HGCR2F02GA155760 |

1HGCR2F02GA1166041HGCR2F02GA114366 | 1HGCR2F02GA117574 | 1HGCR2F02GA125805; 1HGCR2F02GA177998 | 1HGCR2F02GA128851 | 1HGCR2F02GA145939; 1HGCR2F02GA184708; 1HGCR2F02GA126078; 1HGCR2F02GA173773; 1HGCR2F02GA177838 | 1HGCR2F02GA118868; 1HGCR2F02GA148968 | 1HGCR2F02GA100905; 1HGCR2F02GA102654; 1HGCR2F02GA183932; 1HGCR2F02GA103383 | 1HGCR2F02GA142779 | 1HGCR2F02GA167701 | 1HGCR2F02GA114951; 1HGCR2F02GA187916 | 1HGCR2F02GA120801 | 1HGCR2F02GA117302 | 1HGCR2F02GA122726; 1HGCR2F02GA102475;

1HGCR2F02GA128882

| 1HGCR2F02GA128784 | 1HGCR2F02GA192839; 1HGCR2F02GA129188; 1HGCR2F02GA185597; 1HGCR2F02GA174132; 1HGCR2F02GA191643 | 1HGCR2F02GA124363 | 1HGCR2F02GA106607 | 1HGCR2F02GA129711 | 1HGCR2F02GA113606; 1HGCR2F02GA135251 | 1HGCR2F02GA111256; 1HGCR2F02GA178133 | 1HGCR2F02GA115761 | 1HGCR2F02GA156150 | 1HGCR2F02GA106722 | 1HGCR2F02GA196678 | 1HGCR2F02GA137632 | 1HGCR2F02GA166497 | 1HGCR2F02GA175846 | 1HGCR2F02GA153636 | 1HGCR2F02GA127098 | 1HGCR2F02GA135038 | 1HGCR2F02GA185079 | 1HGCR2F02GA127618 | 1HGCR2F02GA161526 | 1HGCR2F02GA165382; 1HGCR2F02GA109233; 1HGCR2F02GA164037; 1HGCR2F02GA199242

1HGCR2F02GA142636; 1HGCR2F02GA154933 | 1HGCR2F02GA110690 | 1HGCR2F02GA109099 | 1HGCR2F02GA198768 | 1HGCR2F02GA124119; 1HGCR2F02GA137730 | 1HGCR2F02GA178553; 1HGCR2F02GA173529 | 1HGCR2F02GA130678 | 1HGCR2F02GA134102 | 1HGCR2F02GA120832; 1HGCR2F02GA127182; 1HGCR2F02GA132172 | 1HGCR2F02GA167617 | 1HGCR2F02GA137176 | 1HGCR2F02GA155886; 1HGCR2F02GA128249; 1HGCR2F02GA121107 | 1HGCR2F02GA100211 | 1HGCR2F02GA122077; 1HGCR2F02GA166502 | 1HGCR2F02GA181291 | 1HGCR2F02GA124587 | 1HGCR2F02GA150929; 1HGCR2F02GA120636;

1HGCR2F02GA151420

; 1HGCR2F02GA148338 |

1HGCR2F02GA103979

| 1HGCR2F02GA185096; 1HGCR2F02GA193361 | 1HGCR2F02GA110818 | 1HGCR2F02GA147836 | 1HGCR2F02GA101925 | 1HGCR2F02GA141034 | 1HGCR2F02GA171392 | 1HGCR2F02GA184238;

1HGCR2F02GA134536

| 1HGCR2F02GA194784; 1HGCR2F02GA196079 | 1HGCR2F02GA167035; 1HGCR2F02GA127828 | 1HGCR2F02GA159209 | 1HGCR2F02GA102914 | 1HGCR2F02GA144774; 1HGCR2F02GA116151 | 1HGCR2F02GA116229 | 1HGCR2F02GA104582; 1HGCR2F02GA175085 | 1HGCR2F02GA108633 | 1HGCR2F02GA190122 | 1HGCR2F02GA195224 | 1HGCR2F02GA123858 | 1HGCR2F02GA182330 | 1HGCR2F02GA132141 | 1HGCR2F02GA149618; 1HGCR2F02GA187141; 1HGCR2F02GA115890; 1HGCR2F02GA150638 | 1HGCR2F02GA109085 | 1HGCR2F02GA164748 | 1HGCR2F02GA116019; 1HGCR2F02GA130969 | 1HGCR2F02GA138165; 1HGCR2F02GA158061; 1HGCR2F02GA129594; 1HGCR2F02GA186801; 1HGCR2F02GA187642 | 1HGCR2F02GA179685 | 1HGCR2F02GA174339; 1HGCR2F02GA185213 | 1HGCR2F02GA116067; 1HGCR2F02GA179072 | 1HGCR2F02GA167472 | 1HGCR2F02GA112374 | 1HGCR2F02GA176463 | 1HGCR2F02GA116182 | 1HGCR2F02GA172820 | 1HGCR2F02GA103707 | 1HGCR2F02GA182389 |

1HGCR2F02GA138554

; 1HGCR2F02GA180884; 1HGCR2F02GA113959; 1HGCR2F02GA110110 | 1HGCR2F02GA161980 | 1HGCR2F02GA187415; 1HGCR2F02GA157931; 1HGCR2F02GA112259; 1HGCR2F02GA172882; 1HGCR2F02GA113654 | 1HGCR2F02GA133306 | 1HGCR2F02GA139042 | 1HGCR2F02GA191867 | 1HGCR2F02GA128669; 1HGCR2F02GA189049; 1HGCR2F02GA185714; 1HGCR2F02GA121866 | 1HGCR2F02GA139462; 1HGCR2F02GA121978 | 1HGCR2F02GA167133 | 1HGCR2F02GA153121 | 1HGCR2F02GA114836; 1HGCR2F02GA171828 | 1HGCR2F02GA193828 | 1HGCR2F02GA178018 | 1HGCR2F02GA103206

1HGCR2F02GA127635; 1HGCR2F02GA128655 | 1HGCR2F02GA176687 | 1HGCR2F02GA111547; 1HGCR2F02GA165379; 1HGCR2F02GA104517 | 1HGCR2F02GA163342 | 1HGCR2F02GA148145 | 1HGCR2F02GA175880; 1HGCR2F02GA197510; 1HGCR2F02GA139445 | 1HGCR2F02GA141678 | 1HGCR2F02GA140093; 1HGCR2F02GA159436 | 1HGCR2F02GA154981 | 1HGCR2F02GA155323 | 1HGCR2F02GA197023 | 1HGCR2F02GA173997; 1HGCR2F02GA101259 | 1HGCR2F02GA109149; 1HGCR2F02GA190511 | 1HGCR2F02GA110639 | 1HGCR2F02GA174325

1HGCR2F02GA194414; 1HGCR2F02GA154558 | 1HGCR2F02GA153197 | 1HGCR2F02GA150283; 1HGCR2F02GA173837

1HGCR2F02GA128428 | 1HGCR2F02GA154091; 1HGCR2F02GA182117 | 1HGCR2F02GA165804 | 1HGCR2F02GA187706 | 1HGCR2F02GA107921 | 1HGCR2F02GA115730 | 1HGCR2F02GA141289 | 1HGCR2F02GA154141 | 1HGCR2F02GA142457 | 1HGCR2F02GA147819 | 1HGCR2F02GA125254

1HGCR2F02GA160053 | 1HGCR2F02GA156780 | 1HGCR2F02GA153426 | 1HGCR2F02GA160344; 1HGCR2F02GA110978; 1HGCR2F02GA117364; 1HGCR2F02GA135153 | 1HGCR2F02GA166726 | 1HGCR2F02GA148114; 1HGCR2F02GA123388; 1HGCR2F02GA136898 | 1HGCR2F02GA180979 | 1HGCR2F02GA179752 | 1HGCR2F02GA149229 | 1HGCR2F02GA174826; 1HGCR2F02GA199502

1HGCR2F02GA113993; 1HGCR2F02GA113038 | 1HGCR2F02GA193263; 1HGCR2F02GA112505 | 1HGCR2F02GA127831 | 1HGCR2F02GA182361; 1HGCR2F02GA167651 | 1HGCR2F02GA107448 | 1HGCR2F02GA198947 | 1HGCR2F02GA125206; 1HGCR2F02GA165608 | 1HGCR2F02GA103061; 1HGCR2F02GA119485 | 1HGCR2F02GA174616 | 1HGCR2F02GA190153 | 1HGCR2F02GA171649; 1HGCR2F02GA125898 | 1HGCR2F02GA196812 | 1HGCR2F02GA160473; 1HGCR2F02GA158769 | 1HGCR2F02GA131605; 1HGCR2F02GA123987; 1HGCR2F02GA170341 | 1HGCR2F02GA118532; 1HGCR2F02GA100712; 1HGCR2F02GA199578; 1HGCR2F02GA174793 | 1HGCR2F02GA144757; 1HGCR2F02GA182943 | 1HGCR2F02GA158206; 1HGCR2F02GA104226 | 1HGCR2F02GA111967 | 1HGCR2F02GA138618 | 1HGCR2F02GA101195 | 1HGCR2F02GA183557 | 1HGCR2F02GA120233 | 1HGCR2F02GA186555 | 1HGCR2F02GA148842 | 1HGCR2F02GA179881 | 1HGCR2F02GA134908; 1HGCR2F02GA182652; 1HGCR2F02GA173398; 1HGCR2F02GA166886; 1HGCR2F02GA169559 | 1HGCR2F02GA149019 | 1HGCR2F02GA178231; 1HGCR2F02GA124945 | 1HGCR2F02GA145990 | 1HGCR2F02GA119521; 1HGCR2F02GA187625 | 1HGCR2F02GA145200

1HGCR2F02GA105506; 1HGCR2F02GA184983 | 1HGCR2F02GA145942 | 1HGCR2F02GA156407; 1HGCR2F02GA109670; 1HGCR2F02GA114982; 1HGCR2F02GA180156 | 1HGCR2F02GA196843 | 1HGCR2F02GA122502

1HGCR2F02GA142037; 1HGCR2F02GA183316 | 1HGCR2F02GA111287 | 1HGCR2F02GA129210 | 1HGCR2F02GA123195 | 1HGCR2F02GA194011; 1HGCR2F02GA198804 | 1HGCR2F02GA111709 | 1HGCR2F02GA125075 | 1HGCR2F02GA168332 | 1HGCR2F02GA109720; 1HGCR2F02GA121124; 1HGCR2F02GA192226; 1HGCR2F02GA155144; 1HGCR2F02GA178603 | 1HGCR2F02GA103108 | 1HGCR2F02GA129384; 1HGCR2F02GA191142 | 1HGCR2F02GA176754 | 1HGCR2F02GA150767 | 1HGCR2F02GA182859; 1HGCR2F02GA117980; 1HGCR2F02GA199483; 1HGCR2F02GA181517 | 1HGCR2F02GA173000; 1HGCR2F02GA180223 | 1HGCR2F02GA149537 | 1HGCR2F02GA164717; 1HGCR2F02GA169903; 1HGCR2F02GA154107 | 1HGCR2F02GA168458; 1HGCR2F02GA126842 | 1HGCR2F02GA102959 | 1HGCR2F02GA130891 | 1HGCR2F02GA163616; 1HGCR2F02GA141650; 1HGCR2F02GA119776 | 1HGCR2F02GA105490 | 1HGCR2F02GA134441 | 1HGCR2F02GA178875; 1HGCR2F02GA113539; 1HGCR2F02GA114268 | 1HGCR2F02GA118241 | 1HGCR2F02GA123794; 1HGCR2F02GA130387; 1HGCR2F02GA102721 | 1HGCR2F02GA107885 | 1HGCR2F02GA122547 | 1HGCR2F02GA122290; 1HGCR2F02GA185826 | 1HGCR2F02GA188063; 1HGCR2F02GA178388 | 1HGCR2F02GA192517 | 1HGCR2F02GA197619 | 1HGCR2F02GA114674 | 1HGCR2F02GA124198 | 1HGCR2F02GA144872 | 1HGCR2F02GA195935 | 1HGCR2F02GA135475 | 1HGCR2F02GA137596; 1HGCR2F02GA135928; 1HGCR2F02GA132463

1HGCR2F02GA186877; 1HGCR2F02GA111676 | 1HGCR2F02GA103089 | 1HGCR2F02GA175040 | 1HGCR2F02GA184000; 1HGCR2F02GA180772; 1HGCR2F02GA119339; 1HGCR2F02GA195918 | 1HGCR2F02GA197247; 1HGCR2F02GA106929; 1HGCR2F02GA117543; 1HGCR2F02GA181646; 1HGCR2F02GA168895 | 1HGCR2F02GA194347

1HGCR2F02GA193117 | 1HGCR2F02GA145908; 1HGCR2F02GA122323 | 1HGCR2F02GA109801

1HGCR2F02GA165298 | 1HGCR2F02GA118529 | 1HGCR2F02GA151451; 1HGCR2F02GA174597 | 1HGCR2F02GA186989 | 1HGCR2F02GA136240

1HGCR2F02GA126159 | 1HGCR2F02GA194378 | 1HGCR2F02GA158299 | 1HGCR2F02GA181727; 1HGCR2F02GA199922 | 1HGCR2F02GA194350; 1HGCR2F02GA127005; 1HGCR2F02GA190458 | 1HGCR2F02GA149411 | 1HGCR2F02GA179847 | 1HGCR2F02GA108907 | 1HGCR2F02GA162126 | 1HGCR2F02GA100502 | 1HGCR2F02GA119583 | 1HGCR2F02GA189293 | 1HGCR2F02GA137565 | 1HGCR2F02GA105098; 1HGCR2F02GA116134 | 1HGCR2F02GA172946 | 1HGCR2F02GA197765 | 1HGCR2F02GA186393 | 1HGCR2F02GA120443 | 1HGCR2F02GA121432 | 1HGCR2F02GA191125 | 1HGCR2F02GA160926 | 1HGCR2F02GA190976

1HGCR2F02GA140854 | 1HGCR2F02GA103139; 1HGCR2F02GA125304 | 1HGCR2F02GA116439; 1HGCR2F02GA138070 | 1HGCR2F02GA183753 | 1HGCR2F02GA101780 | 1HGCR2F02GA176348; 1HGCR2F02GA169612; 1HGCR2F02GA101696; 1HGCR2F02GA153894 | 1HGCR2F02GA142054; 1HGCR2F02GA100922 | 1HGCR2F02GA117784; 1HGCR2F02GA155936 | 1HGCR2F02GA121530; 1HGCR2F02GA154169

1HGCR2F02GA107787 | 1HGCR2F02GA130762; 1HGCR2F02GA136271; 1HGCR2F02GA182277 | 1HGCR2F02GA158058 | 1HGCR2F02GA106851 | 1HGCR2F02GA184191 | 1HGCR2F02GA164569 | 1HGCR2F02GA153507 | 1HGCR2F02GA108387 | 1HGCR2F02GA162658 | 1HGCR2F02GA199399 | 1HGCR2F02GA118594

1HGCR2F02GA101892;

1HGCR2F02GA120054

| 1HGCR2F02GA187463 | 1HGCR2F02GA179749; 1HGCR2F02GA120989; 1HGCR2F02GA117722 | 1HGCR2F02GA175572; 1HGCR2F02GA119938 | 1HGCR2F02GA190086 | 1HGCR2F02GA129126; 1HGCR2F02GA120653 | 1HGCR2F02GA164166

1HGCR2F02GA163826 | 1HGCR2F02GA170078; 1HGCR2F02GA163860

1HGCR2F02GA146492 | 1HGCR2F02GA117235; 1HGCR2F02GA181713 | 1HGCR2F02GA169884 | 1HGCR2F02GA103092 | 1HGCR2F02GA115470 | 1HGCR2F02GA192775

1HGCR2F02GA189083; 1HGCR2F02GA190542 | 1HGCR2F02GA165964 | 1HGCR2F02GA190573

1HGCR2F02GA162627; 1HGCR2F02GA178083; 1HGCR2F02GA148100; 1HGCR2F02GA166449 | 1HGCR2F02GA116974; 1HGCR2F02GA134777

1HGCR2F02GA124086; 1HGCR2F02GA175037; 1HGCR2F02GA160392 | 1HGCR2F02GA121561 | 1HGCR2F02GA161610 | 1HGCR2F02GA101181 | 1HGCR2F02GA139736; 1HGCR2F02GA146248 | 1HGCR2F02GA162109 | 1HGCR2F02GA114156; 1HGCR2F02GA157847 | 1HGCR2F02GA125531; 1HGCR2F02GA134018 | 1HGCR2F02GA117929 | 1HGCR2F02GA186541 | 1HGCR2F02GA159498

1HGCR2F02GA105215 | 1HGCR2F02GA173983; 1HGCR2F02GA148940 | 1HGCR2F02GA115081 | 1HGCR2F02GA121799; 1HGCR2F02GA149103

1HGCR2F02GA160828 | 1HGCR2F02GA189813; 1HGCR2F02GA159906 | 1HGCR2F02GA175202 | 1HGCR2F02GA169206 | 1HGCR2F02GA110043 | 1HGCR2F02GA171781; 1HGCR2F02GA142930; 1HGCR2F02GA111385 | 1HGCR2F02GA196387 | 1HGCR2F02GA123374 | 1HGCR2F02GA163454 | 1HGCR2F02GA175832; 1HGCR2F02GA172543 | 1HGCR2F02GA171716; 1HGCR2F02GA186586; 1HGCR2F02GA126016; 1HGCR2F02GA124301 | 1HGCR2F02GA150736 | 1HGCR2F02GA182179 | 1HGCR2F02GA164295 | 1HGCR2F02GA106106 | 1HGCR2F02GA132852; 1HGCR2F02GA106557 | 1HGCR2F02GA194686 | 1HGCR2F02GA142782 | 1HGCR2F02GA122564 | 1HGCR2F02GA118997; 1HGCR2F02GA198849 | 1HGCR2F02GA196034

1HGCR2F02GA168539; 1HGCR2F02GA196910 | 1HGCR2F02GA145455; 1HGCR2F02GA167830 | 1HGCR2F02GA167066 | 1HGCR2F02GA171005 | 1HGCR2F02GA171926; 1HGCR2F02GA178732 | 1HGCR2F02GA193683 | 1HGCR2F02GA122175; 1HGCR2F02GA197054 | 1HGCR2F02GA100824 | 1HGCR2F02GA116408 | 1HGCR2F02GA143348 | 1HGCR2F02GA130924 | 1HGCR2F02GA139140 | 1HGCR2F02GA167522 | 1HGCR2F02GA155354 | 1HGCR2F02GA107000 | 1HGCR2F02GA132849; 1HGCR2F02GA130938 | 1HGCR2F02GA117882; 1HGCR2F02GA108129; 1HGCR2F02GA168184 | 1HGCR2F02GA121981 | 1HGCR2F02GA126596; 1HGCR2F02GA110057 | 1HGCR2F02GA157248 | 1HGCR2F02GA140644 | 1HGCR2F02GA125156; 1HGCR2F02GA114285; 1HGCR2F02GA139316 | 1HGCR2F02GA103769; 1HGCR2F02GA149957 | 1HGCR2F02GA161428 | 1HGCR2F02GA120846

1HGCR2F02GA110169 | 1HGCR2F02GA157895; 1HGCR2F02GA125299 | 1HGCR2F02GA184188; 1HGCR2F02GA175393

1HGCR2F02GA171764 | 1HGCR2F02GA197524 | 1HGCR2F02GA162224 | 1HGCR2F02GA103125 | 1HGCR2F02GA125609 | 1HGCR2F02GA195546; 1HGCR2F02GA163194; 1HGCR2F02GA139770 | 1HGCR2F02GA195899 | 1HGCR2F02GA184417 | 1HGCR2F02GA191156; 1HGCR2F02GA193070 | 1HGCR2F02GA114965; 1HGCR2F02GA180898 | 1HGCR2F02GA138327 | 1HGCR2F02GA185650; 1HGCR2F02GA133998; 1HGCR2F02GA149599

1HGCR2F02GA124007 | 1HGCR2F02GA159002 | 1HGCR2F02GA193540; 1HGCR2F02GA156603 | 1HGCR2F02GA102556 | 1HGCR2F02GA161882; 1HGCR2F02GA192582; 1HGCR2F02GA158108 | 1HGCR2F02GA118613 | 1HGCR2F02GA167049; 1HGCR2F02GA163924 | 1HGCR2F02GA118210

1HGCR2F02GA187320 | 1HGCR2F02GA169089 | 1HGCR2F02GA107045 | 1HGCR2F02GA181694 | 1HGCR2F02GA190928; 1HGCR2F02GA102010 | 1HGCR2F02GA121723; 1HGCR2F02GA166838 | 1HGCR2F02GA187592 | 1HGCR2F02GA125769 | 1HGCR2F02GA122595 | 1HGCR2F02GA173711 | 1HGCR2F02GA184157 | 1HGCR2F02GA104016; 1HGCR2F02GA158996; 1HGCR2F02GA191741; 1HGCR2F02GA122466

1HGCR2F02GA190427 | 1HGCR2F02GA156522 | 1HGCR2F02GA187494 | 1HGCR2F02GA142698 | 1HGCR2F02GA149120 | 1HGCR2F02GA105327 | 1HGCR2F02GA150705 | 1HGCR2F02GA193201

1HGCR2F02GA189309 | 1HGCR2F02GA175183; 1HGCR2F02GA191383 | 1HGCR2F02GA138781; 1HGCR2F02GA154186; 1HGCR2F02GA147111 | 1HGCR2F02GA159582 | 1HGCR2F02GA179976 | 1HGCR2F02GA150624 | 1HGCR2F02GA188421 | 1HGCR2F02GA144760 | 1HGCR2F02GA131054 | 1HGCR2F02GA131619 | 1HGCR2F02GA185891 | 1HGCR2F02GA104260 | 1HGCR2F02GA108759 | 1HGCR2F02GA192419; 1HGCR2F02GA180545; 1HGCR2F02GA199385 | 1HGCR2F02GA131197; 1HGCR2F02GA170257 | 1HGCR2F02GA159372; 1HGCR2F02GA178309 | 1HGCR2F02GA172333 | 1HGCR2F02GA186149 | 1HGCR2F02GA168802 | 1HGCR2F02GA194834 | 1HGCR2F02GA152955 | 1HGCR2F02GA116554; 1HGCR2F02GA174308 | 1HGCR2F02GA154477 | 1HGCR2F02GA101066; 1HGCR2F02GA139901; 1HGCR2F02GA106915 | 1HGCR2F02GA143706; 1HGCR2F02GA141017; 1HGCR2F02GA128431 | 1HGCR2F02GA183882; 1HGCR2F02GA154642

1HGCR2F02GA198155 | 1HGCR2F02GA130647 | 1HGCR2F02GA108681 | 1HGCR2F02GA170601 | 1HGCR2F02GA167312 | 1HGCR2F02GA113914 | 1HGCR2F02GA111113; 1HGCR2F02GA144239 | 1HGCR2F02GA145021 | 1HGCR2F02GA155497; 1HGCR2F02GA149246

1HGCR2F02GA196406; 1HGCR2F02GA113007; 1HGCR2F02GA150784

1HGCR2F02GA193408 | 1HGCR2F02GA184613; 1HGCR2F02GA108356 | 1HGCR2F02GA136822; 1HGCR2F02GA117879 | 1HGCR2F02GA187964 | 1HGCR2F02GA136139 | 1HGCR2F02GA104274 | 1HGCR2F02GA128817 | 1HGCR2F02GA137310 | 1HGCR2F02GA187348 | 1HGCR2F02GA199998; 1HGCR2F02GA189004 | 1HGCR2F02GA113329; 1HGCR2F02GA139221 | 1HGCR2F02GA125495 | 1HGCR2F02GA105957 | 1HGCR2F02GA190668 | 1HGCR2F02GA184854 | 1HGCR2F02GA153331; 1HGCR2F02GA128946 | 1HGCR2F02GA102640 | 1HGCR2F02GA157492 | 1HGCR2F02GA149943 | 1HGCR2F02GA148159 | 1HGCR2F02GA186345; 1HGCR2F02GA100029; 1HGCR2F02GA184241; 1HGCR2F02GA135217 | 1HGCR2F02GA193490 | 1HGCR2F02GA135122 | 1HGCR2F02GA138103 | 1HGCR2F02GA104775 | 1HGCR2F02GA191268; 1HGCR2F02GA175636 | 1HGCR2F02GA130339 | 1HGCR2F02GA138537 | 1HGCR2F02GA103044; 1HGCR2F02GA129305; 1HGCR2F02GA183784 | 1HGCR2F02GA147058 | 1HGCR2F02GA142863; 1HGCR2F02GA111046 | 1HGCR2F02GA115792

1HGCR2F02GA112312 | 1HGCR2F02GA196471 | 1HGCR2F02GA144841 | 1HGCR2F02GA163423 | 1HGCR2F02GA150980 | 1HGCR2F02GA132687 | 1HGCR2F02GA191819 | 1HGCR2F02GA193442; 1HGCR2F02GA172462 | 1HGCR2F02GA135721 | 1HGCR2F02GA107420 | 1HGCR2F02GA174440

1HGCR2F02GA127988 | 1HGCR2F02GA107028 | 1HGCR2F02GA106395 | 1HGCR2F02GA170386; 1HGCR2F02GA108115; 1HGCR2F02GA140319 | 1HGCR2F02GA187589 | 1HGCR2F02GA190654 | 1HGCR2F02GA125576 | 1HGCR2F02GA141857 | 1HGCR2F02GA131880 | 1HGCR2F02GA175166 | 1HGCR2F02GA166984 | 1HGCR2F02GA126839; 1HGCR2F02GA178245

1HGCR2F02GA167889

1HGCR2F02GA122984 | 1HGCR2F02GA142507; 1HGCR2F02GA137534 | 1HGCR2F02GA114173 | 1HGCR2F02GA187639; 1HGCR2F02GA106560 | 1HGCR2F02GA106770 | 1HGCR2F02GA184076 | 1HGCR2F02GA135640 | 1HGCR2F02GA183428; 1HGCR2F02GA154799 | 1HGCR2F02GA154527 | 1HGCR2F02GA132057; 1HGCR2F02GA182036 | 1HGCR2F02GA103772 | 1HGCR2F02GA172753 | 1HGCR2F02GA127487 | 1HGCR2F02GA183350; 1HGCR2F02GA147528 |

1HGCR2F02GA105960

; 1HGCR2F02GA191559 | 1HGCR2F02GA164829 | 1HGCR2F02GA158092 | 1HGCR2F02GA137646

1HGCR2F02GA128722; 1HGCR2F02GA115257 | 1HGCR2F02GA109376; 1HGCR2F02GA136318; 1HGCR2F02GA186927; 1HGCR2F02GA139106 |

1HGCR2F02GA112147

; 1HGCR2F02GA185549; 1HGCR2F02GA143964; 1HGCR2F02GA164622

1HGCR2F02GA108549 | 1HGCR2F02GA141423; 1HGCR2F02GA189374; 1HGCR2F02GA121902; 1HGCR2F02GA156214 | 1HGCR2F02GA185972 | 1HGCR2F02GA167763; 1HGCR2F02GA114609; 1HGCR2F02GA135105

1HGCR2F02GA122368; 1HGCR2F02GA126355; 1HGCR2F02GA130843 | 1HGCR2F02GA147545 | 1HGCR2F02GA161784 | 1HGCR2F02GA164961; 1HGCR2F02GA133595;

1HGCR2F02GA102234

| 1HGCR2F02GA174762 | 1HGCR2F02GA126694 | 1HGCR2F02GA140482 | 1HGCR2F02GA199029; 1HGCR2F02GA108650; 1HGCR2F02GA176575; 1HGCR2F02GA189505 | 1HGCR2F02GA174289; 1HGCR2F02GA165821 | 1HGCR2F02GA150591 | 1HGCR2F02GA153216 |

1HGCR2F02GA103142

| 1HGCR2F02GA135556 | 1HGCR2F02GA190198; 1HGCR2F02GA167200; 1HGCR2F02GA158612 | 1HGCR2F02GA169187 | 1HGCR2F02GA115002; 1HGCR2F02GA178651 | 1HGCR2F02GA118689; 1HGCR2F02GA197278 | 1HGCR2F02GA125450 | 1HGCR2F02GA195854 | 1HGCR2F02GA127537; 1HGCR2F02GA190489 | 1HGCR2F02GA117218; 1HGCR2F02GA177967 | 1HGCR2F02GA191402; 1HGCR2F02GA109216; 1HGCR2F02GA176480 | 1HGCR2F02GA108678 | 1HGCR2F02GA101035; 1HGCR2F02GA173451 | 1HGCR2F02GA139073; 1HGCR2F02GA126579 | 1HGCR2F02GA126047 | 1HGCR2F02GA160361 | 1HGCR2F02GA109474; 1HGCR2F02GA160151; 1HGCR2F02GA179380 | 1HGCR2F02GA129532 | 1HGCR2F02GA156391 | 1HGCR2F02GA168606; 1HGCR2F02GA118093 | 1HGCR2F02GA174244 | 1HGCR2F02GA175118 | 1HGCR2F02GA111693 | 1HGCR2F02GA117848 | 1HGCR2F02GA169349 | 1HGCR2F02GA101942 | 1HGCR2F02GA191206; 1HGCR2F02GA186376 | 1HGCR2F02GA193618 | 1HGCR2F02GA135931; 1HGCR2F02GA149778 | 1HGCR2F02GA100970 | 1HGCR2F02GA135881 | 1HGCR2F02GA153961; 1HGCR2F02GA166760; 1HGCR2F02GA114190; 1HGCR2F02GA113945

1HGCR2F02GA172252 | 1HGCR2F02GA196535; 1HGCR2F02GA151711; 1HGCR2F02GA127991; 1HGCR2F02GA162787; 1HGCR2F02GA133225; 1HGCR2F02GA151840 | 1HGCR2F02GA115694; 1HGCR2F02GA141275 | 1HGCR2F02GA169710 | 1HGCR2F02GA150171 | 1HGCR2F02GA123973; 1HGCR2F02GA122452 | 1HGCR2F02GA115596 | 1HGCR2F02GA199161 | 1HGCR2F02GA162305 | 1HGCR2F02GA188886 | 1HGCR2F02GA144788

1HGCR2F02GA153913 | 1HGCR2F02GA120295 | 1HGCR2F02GA149893; 1HGCR2F02GA149344; 1HGCR2F02GA160120 | 1HGCR2F02GA103349; 1HGCR2F02GA182022 | 1HGCR2F02GA178794; 1HGCR2F02GA186894

1HGCR2F02GA180531 | 1HGCR2F02GA184661; 1HGCR2F02GA181372; 1HGCR2F02GA188371 | 1HGCR2F02GA199726; 1HGCR2F02GA103643 | 1HGCR2F02GA112293 | 1HGCR2F02GA157945 | 1HGCR2F02GA148405 | 1HGCR2F02GA105716; 1HGCR2F02GA117851 | 1HGCR2F02GA180187; 1HGCR2F02GA192923 | 1HGCR2F02GA171683 | 1HGCR2F02GA168038; 1HGCR2F02GA191027; 1HGCR2F02GA178973 | 1HGCR2F02GA198270 | 1HGCR2F02GA161252 | 1HGCR2F02GA145407; 1HGCR2F02GA148257 | 1HGCR2F02GA120961; 1HGCR2F02GA167357; 1HGCR2F02GA193277 | 1HGCR2F02GA168010 | 1HGCR2F02GA159078 | 1HGCR2F02GA163955 | 1HGCR2F02GA166788 | 1HGCR2F02GA129448; 1HGCR2F02GA118949 | 1HGCR2F02GA180819 | 1HGCR2F02GA176091 | 1HGCR2F02GA144337 | 1HGCR2F02GA159453 | 1HGCR2F02GA149201 | 1HGCR2F02GA182280

1HGCR2F02GA107417 | 1HGCR2F02GA174910 | 1HGCR2F02GA199600 | 1HGCR2F02GA166161; 1HGCR2F02GA112424; 1HGCR2F02GA156326 | 1HGCR2F02GA185423 | 1HGCR2F02GA189150; 1HGCR2F02GA161915 | 1HGCR2F02GA184630; 1HGCR2F02GA135413 | 1HGCR2F02GA134343 | 1HGCR2F02GA132513 | 1HGCR2F02GA102976 | 1HGCR2F02GA197927 | 1HGCR2F02GA144676; 1HGCR2F02GA150123 | 1HGCR2F02GA147934; 1HGCR2F02GA136478 | 1HGCR2F02GA163082 | 1HGCR2F02GA189827; 1HGCR2F02GA101228; 1HGCR2F02GA150378 | 1HGCR2F02GA130907 | 1HGCR2F02GA188516 | 1HGCR2F02GA165012

1HGCR2F02GA114562 | 1HGCR2F02GA153829; 1HGCR2F02GA123391 | 1HGCR2F02GA190959 | 1HGCR2F02GA156861 | 1HGCR2F02GA106168

1HGCR2F02GA118059; 1HGCR2F02GA121141 | 1HGCR2F02GA122225 | 1HGCR2F02GA183378 | 1HGCR2F02GA142412 | 1HGCR2F02GA170145 | 1HGCR2F02GA100340 | 1HGCR2F02GA195613; 1HGCR2F02GA191044 | 1HGCR2F02GA131359 | 1HGCR2F02GA187110; 1HGCR2F02GA118482 | 1HGCR2F02GA132236 | 1HGCR2F02GA135363 | 1HGCR2F02GA196017 | 1HGCR2F02GA136447

1HGCR2F02GA150879 | 1HGCR2F02GA171618 | 1HGCR2F02GA170498

1HGCR2F02GA192825 | 1HGCR2F02GA142300 | 1HGCR2F02GA112018; 1HGCR2F02GA159954; 1HGCR2F02GA141535 | 1HGCR2F02GA174843; 1HGCR2F02GA146217 | 1HGCR2F02GA100886

1HGCR2F02GA152163 | 1HGCR2F02GA123262; 1HGCR2F02GA101410; 1HGCR2F02GA125710; 1HGCR2F02GA137209 | 1HGCR2F02GA199760 | 1HGCR2F02GA102993; 1HGCR2F02GA166810 | 1HGCR2F02GA167861; 1HGCR2F02GA181288 | 1HGCR2F02GA103366 | 1HGCR2F02GA120667 | 1HGCR2F02GA183817 | 1HGCR2F02GA166631 | 1HGCR2F02GA117803 | 1HGCR2F02GA168265 | 1HGCR2F02GA124573 | 1HGCR2F02GA129403 | 1HGCR2F02GA127070 | 1HGCR2F02GA183638 | 1HGCR2F02GA157864

1HGCR2F02GA133550; 1HGCR2F02GA159047; 1HGCR2F02GA149280; 1HGCR2F02GA148520 | 1HGCR2F02GA117719 | 1HGCR2F02GA176947; 1HGCR2F02GA107661; 1HGCR2F02GA157461 | 1HGCR2F02GA179203 | 1HGCR2F02GA116425 | 1HGCR2F02GA178519 | 1HGCR2F02GA170856 | 1HGCR2F02GA146573 | 1HGCR2F02GA159176 | 1HGCR2F02GA166340; 1HGCR2F02GA178617; 1HGCR2F02GA177080 | 1HGCR2F02GA128557 | 1HGCR2F02GA185101 | 1HGCR2F02GA132205 | 1HGCR2F02GA164541

1HGCR2F02GA197071

1HGCR2F02GA163888; 1HGCR2F02GA128963 | 1HGCR2F02GA195692

1HGCR2F02GA187687 | 1HGCR2F02GA175622 | 1HGCR2F02GA104498 | 1HGCR2F02GA184577; 1HGCR2F02GA148534; 1HGCR2F02GA187530 | 1HGCR2F02GA144452 | 1HGCR2F02GA174180 | 1HGCR2F02GA160585; 1HGCR2F02GA180027; 1HGCR2F02GA131684; 1HGCR2F02GA127750 |

1HGCR2F02GA163485

; 1HGCR2F02GA131538; 1HGCR2F02GA191822 | 1HGCR2F02GA119891 | 1HGCR2F02GA118045; 1HGCR2F02GA108731 | 1HGCR2F02GA110964 | 1HGCR2F02GA149151;

1HGCR2F02GA128848

; 1HGCR2F02GA183591 | 1HGCR2F02GA111354 | 1HGCR2F02GA150395 | 1HGCR2F02GA163874; 1HGCR2F02GA155676; 1HGCR2F02GA193392; 1HGCR2F02GA177712; 1HGCR2F02GA147626 | 1HGCR2F02GA135055 | 1HGCR2F02GA117770; 1HGCR2F02GA133127 | 1HGCR2F02GA104548 | 1HGCR2F02GA115534 | 1HGCR2F02GA183039 | 1HGCR2F02GA184823; 1HGCR2F02GA107143 | 1HGCR2F02GA153605; 1HGCR2F02GA186734 |

1HGCR2F02GA147903

| 1HGCR2F02GA164989 | 1HGCR2F02GA123830

1HGCR2F02GA138523 | 1HGCR2F02GA182098; 1HGCR2F02GA103884 | 1HGCR2F02GA153846; 1HGCR2F02GA161123 | 1HGCR2F02GA170582; 1HGCR2F02GA195742; 1HGCR2F02GA185468 | 1HGCR2F02GA175460 | 1HGCR2F02GA115985; 1HGCR2F02GA123584; 1HGCR2F02GA103464; 1HGCR2F02GA101679 | 1HGCR2F02GA139851 | 1HGCR2F02GA140885 | 1HGCR2F02GA147254; 1HGCR2F02GA165740; 1HGCR2F02GA193179 | 1HGCR2F02GA105649; 1HGCR2F02GA106610 | 1HGCR2F02GA190881 | 1HGCR2F02GA191318 | 1HGCR2F02GA112598 | 1HGCR2F02GA195725 | 1HGCR2F02GA123665 | 1HGCR2F02GA137811 | 1HGCR2F02GA152700 | 1HGCR2F02GA196261 | 1HGCR2F02GA121592 | 1HGCR2F02GA162000 | 1HGCR2F02GA184093 | 1HGCR2F02GA156794 | 1HGCR2F02GA136464 | 1HGCR2F02GA142197 | 1HGCR2F02GA164510; 1HGCR2F02GA109992; 1HGCR2F02GA119695; 1HGCR2F02GA123021 | 1HGCR2F02GA192811 | 1HGCR2F02GA189942; 1HGCR2F02GA102119; 1HGCR2F02GA150414; 1HGCR2F02GA101407; 1HGCR2F02GA142734

1HGCR2F02GA197622 | 1HGCR2F02GA187771; 1HGCR2F02GA140028

1HGCR2F02GA153006

1HGCR2F02GA121768 | 1HGCR2F02GA128350 | 1HGCR2F02GA108003

1HGCR2F02GA114223 | 1HGCR2F02GA169805 | 1HGCR2F02GA122516; 1HGCR2F02GA137212 | 1HGCR2F02GA112911; 1HGCR2F02GA102248; 1HGCR2F02GA130759 | 1HGCR2F02GA199967 | 1HGCR2F02GA134178

1HGCR2F02GA100676 | 1HGCR2F02GA172722;

1HGCR2F02GA196485

| 1HGCR2F02GA181971 | 1HGCR2F02GA186295 | 1HGCR2F02GA186975 | 1HGCR2F02GA177483; 1HGCR2F02GA103223 | 1HGCR2F02GA146735

1HGCR2F02GA146864; 1HGCR2F02GA102492 | 1HGCR2F02GA175443; 1HGCR2F02GA174969 | 1HGCR2F02GA122113 | 1HGCR2F02GA163518 | 1HGCR2F02GA161932; 1HGCR2F02GA197149 | 1HGCR2F02GA162790 | 1HGCR2F02GA159694 | 1HGCR2F02GA191951; 1HGCR2F02GA189262 | 1HGCR2F02GA128705; 1HGCR2F02GA180948

1HGCR2F02GA155094 | 1HGCR2F02GA147786 | 1HGCR2F02GA176382 | 1HGCR2F02GA122449

1HGCR2F02GA154320; 1HGCR2F02GA197801; 1HGCR2F02GA179766 | 1HGCR2F02GA170713 | 1HGCR2F02GA152695; 1HGCR2F02GA148422; 1HGCR2F02GA167147 | 1HGCR2F02GA156746 | 1HGCR2F02GA132883 | 1HGCR2F02GA114450 | 1HGCR2F02GA103318 | 1HGCR2F02GA146007; 1HGCR2F02GA104601; 1HGCR2F02GA121771; 1HGCR2F02GA181226; 1HGCR2F02GA134309; 1HGCR2F02GA102797; 1HGCR2F02GA125416 | 1HGCR2F02GA179539; 1HGCR2F02GA188712

1HGCR2F02GA127571; 1HGCR2F02GA156424 | 1HGCR2F02GA103545 | 1HGCR2F02GA167679 | 1HGCR2F02GA142801; 1HGCR2F02GA107210; 1HGCR2F02GA146153 | 1HGCR2F02GA190900 | 1HGCR2F02GA197216 | 1HGCR2F02GA103352; 1HGCR2F02GA177855; 1HGCR2F02GA168797 | 1HGCR2F02GA194199 | 1HGCR2F02GA191075 | 1HGCR2F02GA155984 | 1HGCR2F02GA147495; 1HGCR2F02GA188435; 1HGCR2F02GA102962; 1HGCR2F02GA192873 | 1HGCR2F02GA179458; 1HGCR2F02GA156665 | 1HGCR2F02GA179959; 1HGCR2F02GA112665; 1HGCR2F02GA146508; 1HGCR2F02GA178939 | 1HGCR2F02GA153989 | 1HGCR2F02GA132818 | 1HGCR2F02GA160098 | 1HGCR2F02GA177922 | 1HGCR2F02GA119826; 1HGCR2F02GA174549 | 1HGCR2F02GA173580

1HGCR2F02GA101052 | 1HGCR2F02GA177287 | 1HGCR2F02GA161249; 1HGCR2F02GA106199; 1HGCR2F02GA113881 | 1HGCR2F02GA110222 | 1HGCR2F02GA158738 | 1HGCR2F02GA122063 | 1HGCR2F02GA113847 | 1HGCR2F02GA179220; 1HGCR2F02GA181565 | 1HGCR2F02GA105604 | 1HGCR2F02GA148260 | 1HGCR2F02GA109121 | 1HGCR2F02GA124766; 1HGCR2F02GA151854 | 1HGCR2F02GA120829; 1HGCR2F02GA190038; 1HGCR2F02GA139302 | 1HGCR2F02GA161011; 1HGCR2F02GA138120 | 1HGCR2F02GA106333; 1HGCR2F02GA110799; 1HGCR2F02GA121415 | 1HGCR2F02GA132673 | 1HGCR2F02GA176897; 1HGCR2F02GA115050; 1HGCR2F02GA168217 | 1HGCR2F02GA168881 | 1HGCR2F02GA198205 | 1HGCR2F02GA133788 | 1HGCR2F02GA101441 | 1HGCR2F02GA193800 | 1HGCR2F02GA178892 | 1HGCR2F02GA177676 | 1HGCR2F02GA148372; 1HGCR2F02GA192503; 1HGCR2F02GA100998 | 1HGCR2F02GA136030 | 1HGCR2F02GA197474; 1HGCR2F02GA179427 | 1HGCR2F02GA196891 | 1HGCR2F02GA159131 | 1HGCR2F02GA156777

1HGCR2F02GA197734; 1HGCR2F02GA142510 | 1HGCR2F02GA151899; 1HGCR2F02GA107997 | 1HGCR2F02GA128316 | 1HGCR2F02GA190699; 1HGCR2F02GA160599 | 1HGCR2F02GA176771 | 1HGCR2F02GA132902 | 1HGCR2F02GA113332 | 1HGCR2F02GA114013 | 1HGCR2F02GA108096; 1HGCR2F02GA195790; 1HGCR2F02GA168377 | 1HGCR2F02GA124735; 1HGCR2F02GA149991; 1HGCR2F02GA149375 | 1HGCR2F02GA138389 | 1HGCR2F02GA172168 | 1HGCR2F02GA165253; 1HGCR2F02GA115162 | 1HGCR2F02GA136643; 1HGCR2F02GA165656 | 1HGCR2F02GA114822

1HGCR2F02GA196437 | 1HGCR2F02GA191352 | 1HGCR2F02GA182182 | 1HGCR2F02GA111161 | 1HGCR2F02GA111581 | 1HGCR2F02GA119289 | 1HGCR2F02GA193537 | 1HGCR2F02GA185471 | 1HGCR2F02GA182084; 1HGCR2F02GA106378 | 1HGCR2F02GA131569 | 1HGCR2F02GA178066; 1HGCR2F02GA162045

1HGCR2F02GA131779 | 1HGCR2F02GA154138; 1HGCR2F02GA153412; 1HGCR2F02GA110706 | 1HGCR2F02GA103917; 1HGCR2F02GA166242 | 1HGCR2F02GA111788 | 1HGCR2F02GA196633

1HGCR2F02GA105585 | 1HGCR2F02GA180612

1HGCR2F02GA139039 | 1HGCR2F02GA127652 | 1HGCR2F02GA167259 | 1HGCR2F02GA124783; 1HGCR2F02GA164085 | 1HGCR2F02GA126162

1HGCR2F02GA100113; 1HGCR2F02GA147688; 1HGCR2F02GA149912 | 1HGCR2F02GA172008 | 1HGCR2F02GA102881 | 1HGCR2F02GA133502 | 1HGCR2F02GA139283 | 1HGCR2F02GA106462; 1HGCR2F02GA173532 | 1HGCR2F02GA198320 | 1HGCR2F02GA143673 |

1HGCR2F02GA167150

| 1HGCR2F02GA191304; 1HGCR2F02GA187480; 1HGCR2F02GA102606; 1HGCR2F02GA159145 | 1HGCR2F02GA103836 | 1HGCR2F02GA110253; 1HGCR2F02GA168511; 1HGCR2F02GA124850 | 1HGCR2F02GA126033 | 1HGCR2F02GA179024

1HGCR2F02GA101276 | 1HGCR2F02GA132348; 1HGCR2F02GA117011; 1HGCR2F02GA113279 | 1HGCR2F02GA156455 | 1HGCR2F02GA160893; 1HGCR2F02GA175281; 1HGCR2F02GA181369; 1HGCR2F02GA135136; 1HGCR2F02GA173692 | 1HGCR2F02GA142913 | 1HGCR2F02GA194560 | 1HGCR2F02GA197099; 1HGCR2F02GA195630 | 1HGCR2F02GA152129 | 1HGCR2F02GA196518; 1HGCR2F02GA194980 | 1HGCR2F02GA105165; 1HGCR2F02GA175054; 1HGCR2F02GA193036 | 1HGCR2F02GA164720 | 1HGCR2F02GA198656 |