WAUKFAFL6AA0…

Audi

A4

WAUKFAFL6AA087653

; WAUKFAFL6AA071694 | WAUKFAFL6AA019627 | WAUKFAFL6AA097504 | WAUKFAFL6AA075664 | WAUKFAFL6AA029798 | WAUKFAFL6AA041370 | WAUKFAFL6AA064003; WAUKFAFL6AA053390 | WAUKFAFL6AA032880; WAUKFAFL6AA008174 | WAUKFAFL6AA094604; WAUKFAFL6AA001368

WAUKFAFL6AA055432; WAUKFAFL6AA079116; WAUKFAFL6AA063692; WAUKFAFL6AA049307 | WAUKFAFL6AA017165; WAUKFAFL6AA054930 | WAUKFAFL6AA091573; WAUKFAFL6AA046830; WAUKFAFL6AA083344 | WAUKFAFL6AA073431; WAUKFAFL6AA096708

WAUKFAFL6AA015948

WAUKFAFL6AA033639 | WAUKFAFL6AA082131 | WAUKFAFL6AA073154 | WAUKFAFL6AA032832; WAUKFAFL6AA099009 | WAUKFAFL6AA022351; WAUKFAFL6AA075874 | WAUKFAFL6AA004142; WAUKFAFL6AA020552; WAUKFAFL6AA009860; WAUKFAFL6AA033155; WAUKFAFL6AA029476 | WAUKFAFL6AA013584 | WAUKFAFL6AA081142 | WAUKFAFL6AA041921 | WAUKFAFL6AA047122

WAUKFAFL6AA022737 | WAUKFAFL6AA033480 | WAUKFAFL6AA083408

WAUKFAFL6AA093629; WAUKFAFL6AA040932; WAUKFAFL6AA084770; WAUKFAFL6AA053731 | WAUKFAFL6AA099642; WAUKFAFL6AA085515 | WAUKFAFL6AA046035; WAUKFAFL6AA013603; WAUKFAFL6AA037299; WAUKFAFL6AA073168 | WAUKFAFL6AA004657 | WAUKFAFL6AA018736 | WAUKFAFL6AA092836 | WAUKFAFL6AA089449; WAUKFAFL6AA065636 | WAUKFAFL6AA033933; WAUKFAFL6AA031664 | WAUKFAFL6AA037593 | WAUKFAFL6AA050263; WAUKFAFL6AA059156 | WAUKFAFL6AA088351; WAUKFAFL6AA082307; WAUKFAFL6AA064793 | WAUKFAFL6AA081173 | WAUKFAFL6AA049341

WAUKFAFL6AA002987; WAUKFAFL6AA005386 | WAUKFAFL6AA011267 | WAUKFAFL6AA060985; WAUKFAFL6AA075602; WAUKFAFL6AA080041 | WAUKFAFL6AA064471 | WAUKFAFL6AA029011; WAUKFAFL6AA087104; WAUKFAFL6AA054510 | WAUKFAFL6AA031728

WAUKFAFL6AA044723 | WAUKFAFL6AA018607 | WAUKFAFL6AA071811; WAUKFAFL6AA044933 | WAUKFAFL6AA053079 | WAUKFAFL6AA039876 | WAUKFAFL6AA033057;

WAUKFAFL6AA070108WAUKFAFL6AA062543 | WAUKFAFL6AA061036; WAUKFAFL6AA004321 | WAUKFAFL6AA083148 | WAUKFAFL6AA064275 | WAUKFAFL6AA081254 | WAUKFAFL6AA031082; WAUKFAFL6AA000107 | WAUKFAFL6AA005792; WAUKFAFL6AA093470 | WAUKFAFL6AA049467 | WAUKFAFL6AA080363 | WAUKFAFL6AA074353; WAUKFAFL6AA093842; WAUKFAFL6AA011687; WAUKFAFL6AA033589; WAUKFAFL6AA041708 | WAUKFAFL6AA025430 | WAUKFAFL6AA003749; WAUKFAFL6AA028473 | WAUKFAFL6AA016212 | WAUKFAFL6AA031308; WAUKFAFL6AA051901 | WAUKFAFL6AA090083 | WAUKFAFL6AA074580; WAUKFAFL6AA022026; WAUKFAFL6AA046102 | WAUKFAFL6AA044124 | WAUKFAFL6AA071243 | WAUKFAFL6AA072716 | WAUKFAFL6AA096322 | WAUKFAFL6AA003024; WAUKFAFL6AA051137 | WAUKFAFL6AA020356 | WAUKFAFL6AA047945 | WAUKFAFL6AA092206 | WAUKFAFL6AA016811; WAUKFAFL6AA057830; WAUKFAFL6AA054121 | WAUKFAFL6AA051980 | WAUKFAFL6AA044463 | WAUKFAFL6AA070383 | WAUKFAFL6AA084509 | WAUKFAFL6AA028098 | WAUKFAFL6AA050201 | WAUKFAFL6AA021863 | WAUKFAFL6AA092156; WAUKFAFL6AA090620 | WAUKFAFL6AA042826 | WAUKFAFL6AA034418 | WAUKFAFL6AA029039 | WAUKFAFL6AA027372 | WAUKFAFL6AA087958; WAUKFAFL6AA089290; WAUKFAFL6AA064731; WAUKFAFL6AA052336; WAUKFAFL6AA066138; WAUKFAFL6AA042809 | WAUKFAFL6AA094490 | WAUKFAFL6AA038002 | WAUKFAFL6AA043653 | WAUKFAFL6AA090164; WAUKFAFL6AA061120; WAUKFAFL6AA017487 | WAUKFAFL6AA040834; WAUKFAFL6AA020258; WAUKFAFL6AA083196; WAUKFAFL6AA023273; WAUKFAFL6AA081156 | WAUKFAFL6AA067645 | WAUKFAFL6AA038386 | WAUKFAFL6AA091251; WAUKFAFL6AA033317; WAUKFAFL6AA090956 | WAUKFAFL6AA036895 | WAUKFAFL6AA011737 | WAUKFAFL6AA066897 | WAUKFAFL6AA002729 | WAUKFAFL6AA004464; WAUKFAFL6AA006375 | WAUKFAFL6AA057889

WAUKFAFL6AA032846; WAUKFAFL6AA026920 | WAUKFAFL6AA088818; WAUKFAFL6AA078581 | WAUKFAFL6AA068889; WAUKFAFL6AA071470 | WAUKFAFL6AA008417 | WAUKFAFL6AA052241

WAUKFAFL6AA015478

WAUKFAFL6AA083926 | WAUKFAFL6AA049162 | WAUKFAFL6AA027730 | WAUKFAFL6AA001290; WAUKFAFL6AA099401 | WAUKFAFL6AA001385; WAUKFAFL6AA026089; WAUKFAFL6AA023581 | WAUKFAFL6AA009650 | WAUKFAFL6AA004724; WAUKFAFL6AA070674 | WAUKFAFL6AA084395 | WAUKFAFL6AA099995; WAUKFAFL6AA024973 | WAUKFAFL6AA033320; WAUKFAFL6AA002293

WAUKFAFL6AA099351 | WAUKFAFL6AA003914 | WAUKFAFL6AA090133; WAUKFAFL6AA093484; WAUKFAFL6AA001418 | WAUKFAFL6AA022267; WAUKFAFL6AA079438; WAUKFAFL6AA035200 | WAUKFAFL6AA088690;

WAUKFAFL6AA014427

; WAUKFAFL6AA022687 | WAUKFAFL6AA073901 | WAUKFAFL6AA027128; WAUKFAFL6AA013438; WAUKFAFL6AA062879; WAUKFAFL6AA038243 | WAUKFAFL6AA015724; WAUKFAFL6AA006229; WAUKFAFL6AA034578; WAUKFAFL6AA022785 | WAUKFAFL6AA039599; WAUKFAFL6AA020387; WAUKFAFL6AA091783 | WAUKFAFL6AA067371; WAUKFAFL6AA069380; WAUKFAFL6AA000530 | WAUKFAFL6AA095879 | WAUKFAFL6AA006702 | WAUKFAFL6AA002536; WAUKFAFL6AA037013; WAUKFAFL6AA047864 | WAUKFAFL6AA032295; WAUKFAFL6AA057875 | WAUKFAFL6AA046147; WAUKFAFL6AA014041 | WAUKFAFL6AA019269 | WAUKFAFL6AA096997 | WAUKFAFL6AA055656 | WAUKFAFL6AA057147; WAUKFAFL6AA089483

WAUKFAFL6AA031311 | WAUKFAFL6AA090293 | WAUKFAFL6AA047587; WAUKFAFL6AA009843 | WAUKFAFL6AA021619 | WAUKFAFL6AA071663 | WAUKFAFL6AA013617 | WAUKFAFL6AA021801 | WAUKFAFL6AA004979 | WAUKFAFL6AA060453 | WAUKFAFL6AA020891 |

WAUKFAFL6AA005968

| WAUKFAFL6AA028912 | WAUKFAFL6AA012886 | WAUKFAFL6AA058895 | WAUKFAFL6AA020518

WAUKFAFL6AA042387; WAUKFAFL6AA075549; WAUKFAFL6AA009602 | WAUKFAFL6AA014220; WAUKFAFL6AA055818; WAUKFAFL6AA022589 | WAUKFAFL6AA015013; WAUKFAFL6AA033849 | WAUKFAFL6AA020230; WAUKFAFL6AA068746; WAUKFAFL6AA042843; WAUKFAFL6AA035536 | WAUKFAFL6AA067998 | WAUKFAFL6AA035195

WAUKFAFL6AA062865 | WAUKFAFL6AA078922 | WAUKFAFL6AA006778 | WAUKFAFL6AA086969 | WAUKFAFL6AA012581 | WAUKFAFL6AA030353

WAUKFAFL6AA022804 | WAUKFAFL6AA068519 | WAUKFAFL6AA030725; WAUKFAFL6AA074983 | WAUKFAFL6AA058038 | WAUKFAFL6AA094456; WAUKFAFL6AA071761; WAUKFAFL6AA047735 | WAUKFAFL6AA073199 | WAUKFAFL6AA098801 | WAUKFAFL6AA018297 | WAUKFAFL6AA030398; WAUKFAFL6AA004285 | WAUKFAFL6AA080685

WAUKFAFL6AA085904; WAUKFAFL6AA000981 |

WAUKFAFL6AA016114

; WAUKFAFL6AA044964 | WAUKFAFL6AA090021 | WAUKFAFL6AA009034 | WAUKFAFL6AA063501 | WAUKFAFL6AA062168 | WAUKFAFL6AA071632 | WAUKFAFL6AA049775

WAUKFAFL6AA082243 | WAUKFAFL6AA063126; WAUKFAFL6AA000026 | WAUKFAFL6AA050117 | WAUKFAFL6AA073011; WAUKFAFL6AA012077; WAUKFAFL6AA005128 | WAUKFAFL6AA036024 | WAUKFAFL6AA055947; WAUKFAFL6AA025833; WAUKFAFL6AA070934 | WAUKFAFL6AA059433 | WAUKFAFL6AA003864; WAUKFAFL6AA050795; WAUKFAFL6AA077236 | WAUKFAFL6AA022186 | WAUKFAFL6AA051669 | WAUKFAFL6AA075289 | WAUKFAFL6AA095820 | WAUKFAFL6AA082792 | WAUKFAFL6AA085675 | WAUKFAFL6AA026173 | WAUKFAFL6AA072389;

WAUKFAFL6AA016839

; WAUKFAFL6AA097177; WAUKFAFL6AA090648; WAUKFAFL6AA068259; WAUKFAFL6AA085501 | WAUKFAFL6AA080640 | WAUKFAFL6AA031888

WAUKFAFL6AA061439 | WAUKFAFL6AA006666 | WAUKFAFL6AA057066 | WAUKFAFL6AA059450 | WAUKFAFL6AA080086 | WAUKFAFL6AA027694; WAUKFAFL6AA027789 | WAUKFAFL6AA005050 |

WAUKFAFL6AA066611

| WAUKFAFL6AA039831; WAUKFAFL6AA037772 | WAUKFAFL6AA070495 | WAUKFAFL6AA060842 | WAUKFAFL6AA095185; WAUKFAFL6AA061490 | WAUKFAFL6AA009325; WAUKFAFL6AA019191 | WAUKFAFL6AA048450 | WAUKFAFL6AA048786; WAUKFAFL6AA068648 | WAUKFAFL6AA088463 | WAUKFAFL6AA004660; WAUKFAFL6AA038629; WAUKFAFL6AA010944 | WAUKFAFL6AA009289; WAUKFAFL6AA041594 | WAUKFAFL6AA045600 | WAUKFAFL6AA008613; WAUKFAFL6AA091475 | WAUKFAFL6AA066074

WAUKFAFL6AA084929

; WAUKFAFL6AA004058 | WAUKFAFL6AA047900 | WAUKFAFL6AA059660 |

WAUKFAFL6AA093789

|

WAUKFAFL6AA087412

; WAUKFAFL6AA038419

WAUKFAFL6AA084042; WAUKFAFL6AA019109 | WAUKFAFL6AA071341 |

WAUKFAFL6AA067323

; WAUKFAFL6AA084641 | WAUKFAFL6AA041451; WAUKFAFL6AA031115; WAUKFAFL6AA036721; WAUKFAFL6AA095655; WAUKFAFL6AA046522; WAUKFAFL6AA060923 | WAUKFAFL6AA058086 | WAUKFAFL6AA010605; WAUKFAFL6AA076538

WAUKFAFL6AA094117

WAUKFAFL6AA080752 | WAUKFAFL6AA015836; WAUKFAFL6AA059318 | WAUKFAFL6AA044575 | WAUKFAFL6AA097101 | WAUKFAFL6AA045581; WAUKFAFL6AA020146 | WAUKFAFL6AA072781; WAUKFAFL6AA052983 |

WAUKFAFL6AA001077

| WAUKFAFL6AA089886 | WAUKFAFL6AA046410; WAUKFAFL6AA050750; WAUKFAFL6AA085577; WAUKFAFL6AA089810 | WAUKFAFL6AA098975; WAUKFAFL6AA093632 | WAUKFAFL6AA043149 | WAUKFAFL6AA057407 | WAUKFAFL6AA014816

WAUKFAFL6AA016209; WAUKFAFL6AA077284; WAUKFAFL6AA093534 | WAUKFAFL6AA018980 | WAUKFAFL6AA057018; WAUKFAFL6AA053857; WAUKFAFL6AA008157; WAUKFAFL6AA099415 | WAUKFAFL6AA032894

WAUKFAFL6AA001967 | WAUKFAFL6AA012533 | WAUKFAFL6AA008692; WAUKFAFL6AA049680 | WAUKFAFL6AA034497 | WAUKFAFL6AA020714 | WAUKFAFL6AA041241

WAUKFAFL6AA075924 | WAUKFAFL6AA087961 | WAUKFAFL6AA069881 | WAUKFAFL6AA028764 | WAUKFAFL6AA063868 | WAUKFAFL6AA072277 | WAUKFAFL6AA072649 | WAUKFAFL6AA048772; WAUKFAFL6AA079200 | WAUKFAFL6AA060078 | WAUKFAFL6AA033205 | WAUKFAFL6AA082078 | WAUKFAFL6AA073221; WAUKFAFL6AA051753; WAUKFAFL6AA047377 | WAUKFAFL6AA007400 | WAUKFAFL6AA066625; WAUKFAFL6AA091976 | WAUKFAFL6AA080816; WAUKFAFL6AA007560 | WAUKFAFL6AA060159

WAUKFAFL6AA056824; WAUKFAFL6AA019059 | WAUKFAFL6AA070710 | WAUKFAFL6AA040011 | WAUKFAFL6AA023712; WAUKFAFL6AA026383 | WAUKFAFL6AA073509; WAUKFAFL6AA028666 | WAUKFAFL6AA034905 | WAUKFAFL6AA082419 | WAUKFAFL6AA052580 | WAUKFAFL6AA007199 | WAUKFAFL6AA077754 | WAUKFAFL6AA095865; WAUKFAFL6AA056290 | WAUKFAFL6AA002259; WAUKFAFL6AA001001 | WAUKFAFL6AA029980 | WAUKFAFL6AA084123 | WAUKFAFL6AA050862; WAUKFAFL6AA060713; WAUKFAFL6AA034080 | WAUKFAFL6AA003668 | WAUKFAFL6AA054393 | WAUKFAFL6AA039358 | WAUKFAFL6AA084056; WAUKFAFL6AA014749 | WAUKFAFL6AA039781 | WAUKFAFL6AA002617 | WAUKFAFL6AA021152 | WAUKFAFL6AA071226;

WAUKFAFL6AA035987

| WAUKFAFL6AA024634 | WAUKFAFL6AA060940 | WAUKFAFL6AA057004 | WAUKFAFL6AA009017

WAUKFAFL6AA020521 | WAUKFAFL6AA053616

WAUKFAFL6AA013391 | WAUKFAFL6AA041143; WAUKFAFL6AA085661 | WAUKFAFL6AA045130 | WAUKFAFL6AA050828 | WAUKFAFL6AA049811; WAUKFAFL6AA044351 | WAUKFAFL6AA012998 | WAUKFAFL6AA041420 | WAUKFAFL6AA088169 | WAUKFAFL6AA063353 | WAUKFAFL6AA049551; WAUKFAFL6AA062932 | WAUKFAFL6AA068133 | WAUKFAFL6AA081061 | WAUKFAFL6AA000687 | WAUKFAFL6AA000950; WAUKFAFL6AA094893; WAUKFAFL6AA075454; WAUKFAFL6AA027873 | WAUKFAFL6AA020406; WAUKFAFL6AA060503 | WAUKFAFL6AA068407 | WAUKFAFL6AA084851 | WAUKFAFL6AA040512; WAUKFAFL6AA078242; WAUKFAFL6AA064454 | WAUKFAFL6AA058637 | WAUKFAFL6AA017912; WAUKFAFL6AA082940 | WAUKFAFL6AA043085 | WAUKFAFL6AA072375; WAUKFAFL6AA002925; WAUKFAFL6AA053180 | WAUKFAFL6AA065975 | WAUKFAFL6AA074241 | WAUKFAFL6AA074319

WAUKFAFL6AA063174 | WAUKFAFL6AA000835 | WAUKFAFL6AA069685; WAUKFAFL6AA013472; WAUKFAFL6AA050635 | WAUKFAFL6AA024679; WAUKFAFL6AA074790 | WAUKFAFL6AA047413 | WAUKFAFL6AA076491 | WAUKFAFL6AA029509 | WAUKFAFL6AA021815; WAUKFAFL6AA022527; WAUKFAFL6AA082937 | WAUKFAFL6AA003380

WAUKFAFL6AA005517 | WAUKFAFL6AA060355

WAUKFAFL6AA026013; WAUKFAFL6AA009096 | WAUKFAFL6AA009079; WAUKFAFL6AA092559 | WAUKFAFL6AA064048; WAUKFAFL6AA000382 | WAUKFAFL6AA027954 | WAUKFAFL6AA084882 | WAUKFAFL6AA059416 | WAUKFAFL6AA051154; WAUKFAFL6AA018817 | WAUKFAFL6AA099298 | WAUKFAFL6AA098099; WAUKFAFL6AA090262 | WAUKFAFL6AA072425 | WAUKFAFL6AA009812 | WAUKFAFL6AA077950 | WAUKFAFL6AA048741 | WAUKFAFL6AA063143 | WAUKFAFL6AA021331 | WAUKFAFL6AA046651; WAUKFAFL6AA077303 | WAUKFAFL6AA039389 | WAUKFAFL6AA051297 | WAUKFAFL6AA096904 | WAUKFAFL6AA073106; WAUKFAFL6AA020566

WAUKFAFL6AA037576; WAUKFAFL6AA076474; WAUKFAFL6AA012788 | WAUKFAFL6AA033916; WAUKFAFL6AA070206 | WAUKFAFL6AA044950

WAUKFAFL6AA089600 | WAUKFAFL6AA001855 | WAUKFAFL6AA074384 | WAUKFAFL6AA020227 | WAUKFAFL6AA026304; WAUKFAFL6AA080539 | WAUKFAFL6AA004562 | WAUKFAFL6AA051865 | WAUKFAFL6AA062011; WAUKFAFL6AA036640

WAUKFAFL6AA013844; WAUKFAFL6AA089984 | WAUKFAFL6AA072330 | WAUKFAFL6AA050246; WAUKFAFL6AA011625 | WAUKFAFL6AA088396 | WAUKFAFL6AA077740 | WAUKFAFL6AA076376; WAUKFAFL6AA008899 | WAUKFAFL6AA005694 | WAUKFAFL6AA024102 | WAUKFAFL6AA053003; WAUKFAFL6AA038212 | WAUKFAFL6AA046181 | WAUKFAFL6AA025153 | WAUKFAFL6AA015674; WAUKFAFL6AA001936 | WAUKFAFL6AA012046 | WAUKFAFL6AA038047 | WAUKFAFL6AA050103; WAUKFAFL6AA005033 | WAUKFAFL6AA074823; WAUKFAFL6AA013228 | WAUKFAFL6AA035763 | WAUKFAFL6AA090830 | WAUKFAFL6AA021037 |

WAUKFAFL6AA012211

| WAUKFAFL6AA058458; WAUKFAFL6AA073414 |

WAUKFAFL6AA023970

; WAUKFAFL6AA027520 | WAUKFAFL6AA095560 | WAUKFAFL6AA034712 | WAUKFAFL6AA039330 | WAUKFAFL6AA000253 | WAUKFAFL6AA028750 | WAUKFAFL6AA041742

WAUKFAFL6AA035729 | WAUKFAFL6AA022169

WAUKFAFL6AA011222 | WAUKFAFL6AA025394 | WAUKFAFL6AA069072 | WAUKFAFL6AA095395; WAUKFAFL6AA049842; WAUKFAFL6AA015500 | WAUKFAFL6AA008966 |

WAUKFAFL6AA007025

| WAUKFAFL6AA022091 | WAUKFAFL6AA066771 | WAUKFAFL6AA055379 | WAUKFAFL6AA098653 | WAUKFAFL6AA011138 |

WAUKFAFL6AA094540

| WAUKFAFL6AA084476; WAUKFAFL6AA047363 | WAUKFAFL6AA049338 | WAUKFAFL6AA065832 | WAUKFAFL6AA077608 | WAUKFAFL6AA056077 | WAUKFAFL6AA029915; WAUKFAFL6AA046228; WAUKFAFL6AA024133 | WAUKFAFL6AA007798 | WAUKFAFL6AA014671 | WAUKFAFL6AA047489; WAUKFAFL6AA051302; WAUKFAFL6AA027176; WAUKFAFL6AA005470; WAUKFAFL6AA086583 | WAUKFAFL6AA029056; WAUKFAFL6AA017862 | WAUKFAFL6AA075146 | WAUKFAFL6AA020812; WAUKFAFL6AA084199 | WAUKFAFL6AA064678; WAUKFAFL6AA068147; WAUKFAFL6AA035472 | WAUKFAFL6AA051316 | WAUKFAFL6AA099611 | WAUKFAFL6AA004674 | WAUKFAFL6AA017991 | WAUKFAFL6AA033334 | WAUKFAFL6AA061621; WAUKFAFL6AA029641 | WAUKFAFL6AA069802; WAUKFAFL6AA048240; WAUKFAFL6AA035990 | WAUKFAFL6AA073753 | WAUKFAFL6AA071601 | WAUKFAFL6AA007753 | WAUKFAFL6AA040493; WAUKFAFL6AA074787 |

WAUKFAFL6AA098619

; WAUKFAFL6AA071856 | WAUKFAFL6AA060727 | WAUKFAFL6AA016565 | WAUKFAFL6AA012872 | WAUKFAFL6AA002164 | WAUKFAFL6AA050232 | WAUKFAFL6AA079696 | WAUKFAFL6AA039666 | WAUKFAFL6AA031356 | WAUKFAFL6AA043538; WAUKFAFL6AA043152; WAUKFAFL6AA069945 | WAUKFAFL6AA073526; WAUKFAFL6AA018283; WAUKFAFL6AA039263; WAUKFAFL6AA037738 | WAUKFAFL6AA037058 | WAUKFAFL6AA052501; WAUKFAFL6AA085871; WAUKFAFL6AA035164

WAUKFAFL6AA006036; WAUKFAFL6AA033298; WAUKFAFL6AA074532 | WAUKFAFL6AA065684 | WAUKFAFL6AA021684; WAUKFAFL6AA004951 | WAUKFAFL6AA086048; WAUKFAFL6AA095736 | WAUKFAFL6AA056032; WAUKFAFL6AA024794

WAUKFAFL6AA041210; WAUKFAFL6AA087829; WAUKFAFL6AA025475

WAUKFAFL6AA066964 | WAUKFAFL6AA029414; WAUKFAFL6AA069105 | WAUKFAFL6AA062073; WAUKFAFL6AA060307 | WAUKFAFL6AA057536 | WAUKFAFL6AA012161; WAUKFAFL6AA016923 | WAUKFAFL6AA070576 | WAUKFAFL6AA002598 | WAUKFAFL6AA031647;

WAUKFAFL6AA074045

| WAUKFAFL6AA046634 | WAUKFAFL6AA048917; WAUKFAFL6AA098166 | WAUKFAFL6AA023600; WAUKFAFL6AA009468 | WAUKFAFL6AA095106 | WAUKFAFL6AA026609 | WAUKFAFL6AA034015 | WAUKFAFL6AA098376 | WAUKFAFL6AA003587; WAUKFAFL6AA023144; WAUKFAFL6AA043569 | WAUKFAFL6AA090388 | WAUKFAFL6AA035083 | WAUKFAFL6AA087569 | WAUKFAFL6AA069749 | WAUKFAFL6AA069718 | WAUKFAFL6AA051641 | WAUKFAFL6AA067886 | WAUKFAFL6AA058508; WAUKFAFL6AA082887 | WAUKFAFL6AA063191 | WAUKFAFL6AA031874 | WAUKFAFL6AA053096 | WAUKFAFL6AA087815; WAUKFAFL6AA061988 | WAUKFAFL6AA034824; WAUKFAFL6AA090228 | WAUKFAFL6AA099026 | WAUKFAFL6AA036380; WAUKFAFL6AA055480 | WAUKFAFL6AA031955; WAUKFAFL6AA072361; WAUKFAFL6AA066981; WAUKFAFL6AA040168 | WAUKFAFL6AA034533; WAUKFAFL6AA077981 | WAUKFAFL6AA039148 | WAUKFAFL6AA043829 |

WAUKFAFL6AA050649

| WAUKFAFL6AA019272 | WAUKFAFL6AA007543; WAUKFAFL6AA012936; WAUKFAFL6AA037450

WAUKFAFL6AA011558; WAUKFAFL6AA064566 | WAUKFAFL6AA029607; WAUKFAFL6AA027615

WAUKFAFL6AA054099; WAUKFAFL6AA099382

WAUKFAFL6AA084459; WAUKFAFL6AA067127; WAUKFAFL6AA074479; WAUKFAFL6AA025458 | WAUKFAFL6AA014525

WAUKFAFL6AA046262 | WAUKFAFL6AA088477 | WAUKFAFL6AA082145 | WAUKFAFL6AA034483 | WAUKFAFL6AA004335 | WAUKFAFL6AA066480 | WAUKFAFL6AA066253; WAUKFAFL6AA061537

WAUKFAFL6AA048447 | WAUKFAFL6AA087913 | WAUKFAFL6AA005758

WAUKFAFL6AA017294 | WAUKFAFL6AA054877; WAUKFAFL6AA027971 | WAUKFAFL6AA038159 | WAUKFAFL6AA096952 |

WAUKFAFL6AA074398

| WAUKFAFL6AA030062 | WAUKFAFL6AA081416; WAUKFAFL6AA027436; WAUKFAFL6AA046777 | WAUKFAFL6AA012824 | WAUKFAFL6AA065930 | WAUKFAFL6AA058105; WAUKFAFL6AA028621 | WAUKFAFL6AA070531 | WAUKFAFL6AA042583; WAUKFAFL6AA081397; WAUKFAFL6AA095283; WAUKFAFL6AA067368 | WAUKFAFL6AA051249 | WAUKFAFL6AA012550 | WAUKFAFL6AA081951; WAUKFAFL6AA076944 | WAUKFAFL6AA016047

WAUKFAFL6AA085983 | WAUKFAFL6AA055530 | WAUKFAFL6AA024584; WAUKFAFL6AA037173 | WAUKFAFL6AA098135 | WAUKFAFL6AA066110; WAUKFAFL6AA039473

WAUKFAFL6AA079360 | WAUKFAFL6AA008594 | WAUKFAFL6AA087880 | WAUKFAFL6AA096353; WAUKFAFL6AA007011; WAUKFAFL6AA082677; WAUKFAFL6AA008000 | WAUKFAFL6AA021930 | WAUKFAFL6AA045631 | WAUKFAFL6AA082212 | WAUKFAFL6AA001841 | WAUKFAFL6AA031261

WAUKFAFL6AA072991; WAUKFAFL6AA041823 | WAUKFAFL6AA029302 | WAUKFAFL6AA063434 | WAUKFAFL6AA074403; WAUKFAFL6AA097955 | WAUKFAFL6AA042549; WAUKFAFL6AA028442 | WAUKFAFL6AA012449 | WAUKFAFL6AA063563; WAUKFAFL6AA047752; WAUKFAFL6AA042275 | WAUKFAFL6AA076362 | WAUKFAFL6AA065121 | WAUKFAFL6AA033429; WAUKFAFL6AA085255; WAUKFAFL6AA046360 | WAUKFAFL6AA089239 | WAUKFAFL6AA000463; WAUKFAFL6AA003976;

WAUKFAFL6AA063109

| WAUKFAFL6AA075390; WAUKFAFL6AA028358 | WAUKFAFL6AA023130 | WAUKFAFL6AA096238 | WAUKFAFL6AA017716; WAUKFAFL6AA035276

WAUKFAFL6AA001306 | WAUKFAFL6AA021832 | WAUKFAFL6AA024410 | WAUKFAFL6AA004268 | WAUKFAFL6AA071646 | WAUKFAFL6AA097695 | WAUKFAFL6AA098572 | WAUKFAFL6AA035908 | WAUKFAFL6AA091041; WAUKFAFL6AA094246 | WAUKFAFL6AA005596; WAUKFAFL6AA095073 | WAUKFAFL6AA037075 | WAUKFAFL6AA050506; WAUKFAFL6AA018073; WAUKFAFL6AA055320 | WAUKFAFL6AA001693 | WAUKFAFL6AA015576; WAUKFAFL6AA018834; WAUKFAFL6AA039893; WAUKFAFL6AA097941 | WAUKFAFL6AA087703 | WAUKFAFL6AA093243

WAUKFAFL6AA064681; WAUKFAFL6AA064356 | WAUKFAFL6AA026822; WAUKFAFL6AA093095; WAUKFAFL6AA033611 | WAUKFAFL6AA075437 | WAUKFAFL6AA057276 | WAUKFAFL6AA070366; WAUKFAFL6AA076524; WAUKFAFL6AA078290 | WAUKFAFL6AA026335; WAUKFAFL6AA018204 | WAUKFAFL6AA089998 | WAUKFAFL6AA066849 | WAUKFAFL6AA051428 | WAUKFAFL6AA064339; WAUKFAFL6AA067953 | WAUKFAFL6AA081366; WAUKFAFL6AA018994; WAUKFAFL6AA086261; WAUKFAFL6AA016310 | WAUKFAFL6AA093419; WAUKFAFL6AA051591 | WAUKFAFL6AA066415 | WAUKFAFL6AA017117 | WAUKFAFL6AA059836 | WAUKFAFL6AA086289 | WAUKFAFL6AA064888 | WAUKFAFL6AA097020 | WAUKFAFL6AA007350 | WAUKFAFL6AA076183 | WAUKFAFL6AA036623; WAUKFAFL6AA090391; WAUKFAFL6AA029753; WAUKFAFL6AA048478 | WAUKFAFL6AA086812 | WAUKFAFL6AA055995; WAUKFAFL6AA054300

WAUKFAFL6AA083666; WAUKFAFL6AA035018; WAUKFAFL6AA023175 | WAUKFAFL6AA046536 | WAUKFAFL6AA035228 | WAUKFAFL6AA001869 | WAUKFAFL6AA061909 | WAUKFAFL6AA099057 | WAUKFAFL6AA079309 | WAUKFAFL6AA091413 | WAUKFAFL6AA043216; WAUKFAFL6AA037934; WAUKFAFL6AA021765 | WAUKFAFL6AA097194; WAUKFAFL6AA038341; WAUKFAFL6AA027890 | WAUKFAFL6AA017974 | WAUKFAFL6AA006151 | WAUKFAFL6AA021071; WAUKFAFL6AA058590; WAUKFAFL6AA098068; WAUKFAFL6AA029879 | WAUKFAFL6AA043426 |

WAUKFAFL6AA095378

| WAUKFAFL6AA023824 | WAUKFAFL6AA097986 | WAUKFAFL6AA034807 | WAUKFAFL6AA069301 | WAUKFAFL6AA034760 | WAUKFAFL6AA064938 | WAUKFAFL6AA006506 | WAUKFAFL6AA087233 |

WAUKFAFL6AA014587

| WAUKFAFL6AA023290 | WAUKFAFL6AA074935; WAUKFAFL6AA076149 | WAUKFAFL6AA010572; WAUKFAFL6AA090732 | WAUKFAFL6AA019384 | WAUKFAFL6AA075762; WAUKFAFL6AA059657; WAUKFAFL6AA068228

WAUKFAFL6AA029560 | WAUKFAFL6AA094828 | WAUKFAFL6AA051042 | WAUKFAFL6AA056841 | WAUKFAFL6AA015027 | WAUKFAFL6AA027680 |

WAUKFAFL6AA075132

; WAUKFAFL6AA071405 | WAUKFAFL6AA035522; WAUKFAFL6AA037464 | WAUKFAFL6AA004450; WAUKFAFL6AA056581

WAUKFAFL6AA047850; WAUKFAFL6AA039554 | WAUKFAFL6AA086809

WAUKFAFL6AA041367; WAUKFAFL6AA030157 | WAUKFAFL6AA025931

WAUKFAFL6AA090679 | WAUKFAFL6AA014430

WAUKFAFL6AA032801; WAUKFAFL6AA043894 | WAUKFAFL6AA017490; WAUKFAFL6AA076006; WAUKFAFL6AA012189; WAUKFAFL6AA050537; WAUKFAFL6AA018882 | WAUKFAFL6AA044558 | WAUKFAFL6AA042437 | WAUKFAFL6AA006554 | WAUKFAFL6AA067743 | WAUKFAFL6AA023905; WAUKFAFL6AA012225; WAUKFAFL6AA095770 | WAUKFAFL6AA086986 | WAUKFAFL6AA077706; WAUKFAFL6AA039229 | WAUKFAFL6AA056368; WAUKFAFL6AA088236 | WAUKFAFL6AA053700 | WAUKFAFL6AA014802 | WAUKFAFL6AA071839; WAUKFAFL6AA088222 | WAUKFAFL6AA043670 | WAUKFAFL6AA074708 | WAUKFAFL6AA013195 | WAUKFAFL6AA054250; WAUKFAFL6AA028876; WAUKFAFL6AA027369; WAUKFAFL6AA068441; WAUKFAFL6AA039165; WAUKFAFL6AA098071; WAUKFAFL6AA099835 | WAUKFAFL6AA050912

WAUKFAFL6AA091007; WAUKFAFL6AA025539 | WAUKFAFL6AA075857; WAUKFAFL6AA082291 | WAUKFAFL6AA083313; WAUKFAFL6AA023001; WAUKFAFL6AA078077 | WAUKFAFL6AA024570 | WAUKFAFL6AA080458 | WAUKFAFL6AA060565 | WAUKFAFL6AA002343 | WAUKFAFL6AA063725; WAUKFAFL6AA085997 | WAUKFAFL6AA061053 | WAUKFAFL6AA007980; WAUKFAFL6AA032071; WAUKFAFL6AA072814 | WAUKFAFL6AA085725 | WAUKFAFL6AA013567; WAUKFAFL6AA040848 | WAUKFAFL6AA015240 | WAUKFAFL6AA091816 | WAUKFAFL6AA036122 | WAUKFAFL6AA044334; WAUKFAFL6AA059724 | WAUKFAFL6AA087085 | WAUKFAFL6AA040767 | WAUKFAFL6AA046178 | WAUKFAFL6AA076880 | WAUKFAFL6AA069735 | WAUKFAFL6AA054653; WAUKFAFL6AA053468 | WAUKFAFL6AA037187; WAUKFAFL6AA025346 | WAUKFAFL6AA084235; WAUKFAFL6AA019739 | WAUKFAFL6AA084736; WAUKFAFL6AA053101; WAUKFAFL6AA099043 | WAUKFAFL6AA087572 | WAUKFAFL6AA029591 | WAUKFAFL6AA062008; WAUKFAFL6AA002228 | WAUKFAFL6AA047301; WAUKFAFL6AA062087 | WAUKFAFL6AA083697; WAUKFAFL6AA053812 | WAUKFAFL6AA031003; WAUKFAFL6AA039618; WAUKFAFL6AA052286; WAUKFAFL6AA093100; WAUKFAFL6AA005520; WAUKFAFL6AA053776 | WAUKFAFL6AA076975

WAUKFAFL6AA084557 | WAUKFAFL6AA091881 | WAUKFAFL6AA031020 | WAUKFAFL6AA044625 | WAUKFAFL6AA085689 | WAUKFAFL6AA026352 | WAUKFAFL6AA034273 | WAUKFAFL6AA043734 | WAUKFAFL6AA059268 | WAUKFAFL6AA054913 | WAUKFAFL6AA072411 | WAUKFAFL6AA079259 | WAUKFAFL6AA003122; WAUKFAFL6AA017604; WAUKFAFL6AA069329 | WAUKFAFL6AA006134; WAUKFAFL6AA008529 | WAUKFAFL6AA065264 | WAUKFAFL6AA080332; WAUKFAFL6AA032992 | WAUKFAFL6AA016405 | WAUKFAFL6AA091539 | WAUKFAFL6AA074451

WAUKFAFL6AA011088

| WAUKFAFL6AA067046 | WAUKFAFL6AA078662 | WAUKFAFL6AA042485; WAUKFAFL6AA028781 | WAUKFAFL6AA070447 | WAUKFAFL6AA018266; WAUKFAFL6AA086888 | WAUKFAFL6AA034970; WAUKFAFL6AA059240 | WAUKFAFL6AA033950

WAUKFAFL6AA006120 | WAUKFAFL6AA097048

WAUKFAFL6AA088284 | WAUKFAFL6AA060596 | WAUKFAFL6AA077138 | WAUKFAFL6AA075728; WAUKFAFL6AA021992; WAUKFAFL6AA053941; WAUKFAFL6AA011107 | WAUKFAFL6AA095526 | WAUKFAFL6AA004500 | WAUKFAFL6AA089029 | WAUKFAFL6AA081609; WAUKFAFL6AA067922 | WAUKFAFL6AA075955; WAUKFAFL6AA079147; WAUKFAFL6AA087796; WAUKFAFL6AA045712 | WAUKFAFL6AA000527 | WAUKFAFL6AA071260 | WAUKFAFL6AA022558; WAUKFAFL6AA070416 |

WAUKFAFL6AA043703

| WAUKFAFL6AA094179 | WAUKFAFL6AA064258 | WAUKFAFL6AA001886 | WAUKFAFL6AA041272 | WAUKFAFL6AA036332 | WAUKFAFL6AA001337 | WAUKFAFL6AA064163 |

WAUKFAFL6AA053826

; WAUKFAFL6AA058752

WAUKFAFL6AA076099; WAUKFAFL6AA066835; WAUKFAFL6AA004903 | WAUKFAFL6AA002388 | WAUKFAFL6AA077611 | WAUKFAFL6AA045855; WAUKFAFL6AA010314 | WAUKFAFL6AA055916; WAUKFAFL6AA060047 | WAUKFAFL6AA041059; WAUKFAFL6AA090195 | WAUKFAFL6AA074255 | WAUKFAFL6AA033687 | WAUKFAFL6AA028232 | WAUKFAFL6AA029445; WAUKFAFL6AA050151 | WAUKFAFL6AA089192; WAUKFAFL6AA053938

WAUKFAFL6AA079729

WAUKFAFL6AA099950 |

WAUKFAFL6AA038680

| WAUKFAFL6AA027534 | WAUKFAFL6AA043801; WAUKFAFL6AA029803 | WAUKFAFL6AA002312 | WAUKFAFL6AA078127 | WAUKFAFL6AA080315 | WAUKFAFL6AA018946 | WAUKFAFL6AA063045 | WAUKFAFL6AA056323; WAUKFAFL6AA015612

WAUKFAFL6AA077902

WAUKFAFL6AA098121; WAUKFAFL6AA048710; WAUKFAFL6AA079441; WAUKFAFL6AA021393 | WAUKFAFL6AA047640 | WAUKFAFL6AA049534 | WAUKFAFL6AA021507; WAUKFAFL6AA030966; WAUKFAFL6AA055706 | WAUKFAFL6AA097857 | WAUKFAFL6AA098605

WAUKFAFL6AA077088; WAUKFAFL6AA038761 | WAUKFAFL6AA064065 | WAUKFAFL6AA002441; WAUKFAFL6AA079844 | WAUKFAFL6AA018798 | WAUKFAFL6AA066298 | WAUKFAFL6AA068794 | WAUKFAFL6AA000415 | WAUKFAFL6AA064969 | WAUKFAFL6AA021314 | WAUKFAFL6AA095302 | WAUKFAFL6AA057455

WAUKFAFL6AA032068 | WAUKFAFL6AA097566 | WAUKFAFL6AA012760 | WAUKFAFL6AA012919 | WAUKFAFL6AA030675 | WAUKFAFL6AA093906 | WAUKFAFL6AA098538; WAUKFAFL6AA073347 | WAUKFAFL6AA034676

WAUKFAFL6AA041191 | WAUKFAFL6AA063613; WAUKFAFL6AA038274 | WAUKFAFL6AA007655 | WAUKFAFL6AA025251 | WAUKFAFL6AA097468 | WAUKFAFL6AA081707 | WAUKFAFL6AA061408; WAUKFAFL6AA034242 | WAUKFAFL6AA009647; WAUKFAFL6AA090598; WAUKFAFL6AA007722; WAUKFAFL6AA026495; WAUKFAFL6AA027565 | WAUKFAFL6AA028487 | WAUKFAFL6AA077379 | WAUKFAFL6AA019305 | WAUKFAFL6AA070755; WAUKFAFL6AA064762 | WAUKFAFL6AA004559; WAUKFAFL6AA054460 | WAUKFAFL6AA009261

WAUKFAFL6AA040252; WAUKFAFL6AA007056; WAUKFAFL6AA029235; WAUKFAFL6AA011592 | WAUKFAFL6AA012175 | WAUKFAFL6AA011320; WAUKFAFL6AA042163 | WAUKFAFL6AA051459 | WAUKFAFL6AA009311 | WAUKFAFL6AA069752 | WAUKFAFL6AA010796

WAUKFAFL6AA071937 | WAUKFAFL6AA079889 | WAUKFAFL6AA081268; WAUKFAFL6AA098412 | WAUKFAFL6AA039103; WAUKFAFL6AA069444; WAUKFAFL6AA028165 | WAUKFAFL6AA097437; WAUKFAFL6AA087586 | WAUKFAFL6AA001824; WAUKFAFL6AA016601; WAUKFAFL6AA013861 | WAUKFAFL6AA057472 | WAUKFAFL6AA060016; WAUKFAFL6AA062235 | WAUKFAFL6AA034113 | WAUKFAFL6AA033432 | WAUKFAFL6AA070805 | WAUKFAFL6AA040588 | WAUKFAFL6AA096269

WAUKFAFL6AA002181; WAUKFAFL6AA009504; WAUKFAFL6AA015450 | WAUKFAFL6AA003427 | WAUKFAFL6AA087667; WAUKFAFL6AA003041 | WAUKFAFL6AA061585 | WAUKFAFL6AA093159 | WAUKFAFL6AA096207 | WAUKFAFL6AA007428

WAUKFAFL6AA055382 | WAUKFAFL6AA014203 | WAUKFAFL6AA043975

WAUKFAFL6AA052059

| WAUKFAFL6AA038405 |

WAUKFAFL6AA079133

; WAUKFAFL6AA097616 | WAUKFAFL6AA042664

WAUKFAFL6AA018106 | WAUKFAFL6AA021653 | WAUKFAFL6AA060050 |

WAUKFAFL6AA087555

| WAUKFAFL6AA078502; WAUKFAFL6AA099110; WAUKFAFL6AA020132 | WAUKFAFL6AA030787; WAUKFAFL6AA015285 | WAUKFAFL6AA038078 | WAUKFAFL6AA041448 | WAUKFAFL6AA022561 | WAUKFAFL6AA089659 | WAUKFAFL6AA048853

WAUKFAFL6AA051462

WAUKFAFL6AA020177 | WAUKFAFL6AA042115 | WAUKFAFL6AA069590 | WAUKFAFL6AA009471 | WAUKFAFL6AA008272; WAUKFAFL6AA031759;

WAUKFAFL6AA078967

|

WAUKFAFL6AA087054

; WAUKFAFL6AA091671; WAUKFAFL6AA050960; WAUKFAFL6AA065135 | WAUKFAFL6AA039800 | WAUKFAFL6AA094442 | WAUKFAFL6AA002973 | WAUKFAFL6AA061716 | WAUKFAFL6AA049890 | WAUKFAFL6AA006652 | WAUKFAFL6AA045905 | WAUKFAFL6AA043779; WAUKFAFL6AA061165

WAUKFAFL6AA052479; WAUKFAFL6AA048058 | WAUKFAFL6AA082193; WAUKFAFL6AA088740 | WAUKFAFL6AA077513; WAUKFAFL6AA066608; WAUKFAFL6AA000351; WAUKFAFL6AA074238 | WAUKFAFL6AA062588 | WAUKFAFL6AA022205 | WAUKFAFL6AA034645; WAUKFAFL6AA087183 | WAUKFAFL6AA050019 | WAUKFAFL6AA016369 | WAUKFAFL6AA089757 | WAUKFAFL6AA017425 | WAUKFAFL6AA085322 | WAUKFAFL6AA095154 | WAUKFAFL6AA078774 | WAUKFAFL6AA045628; WAUKFAFL6AA021412; WAUKFAFL6AA098698 | WAUKFAFL6AA066379; WAUKFAFL6AA035133 | WAUKFAFL6AA052210; WAUKFAFL6AA008188; WAUKFAFL6AA052370 | WAUKFAFL6AA012452 | WAUKFAFL6AA094697 | WAUKFAFL6AA055527 | WAUKFAFL6AA091458 | WAUKFAFL6AA095574 | WAUKFAFL6AA005713 | WAUKFAFL6AA077897; WAUKFAFL6AA058699 | WAUKFAFL6AA061327 | WAUKFAFL6AA039246; WAUKFAFL6AA094683; WAUKFAFL6AA002570 | WAUKFAFL6AA022401 | WAUKFAFL6AA058444 | WAUKFAFL6AA059108 | WAUKFAFL6AA082825; WAUKFAFL6AA058153; WAUKFAFL6AA090861 | WAUKFAFL6AA038758; WAUKFAFL6AA065183; WAUKFAFL6AA050831 | WAUKFAFL6AA038288

WAUKFAFL6AA016128 | WAUKFAFL6AA062400 | WAUKFAFL6AA041160 | WAUKFAFL6AA087779 | WAUKFAFL6AA007106 | WAUKFAFL6AA075583; WAUKFAFL6AA064020 | WAUKFAFL6AA030790 | WAUKFAFL6AA037139; WAUKFAFL6AA073400; WAUKFAFL6AA077124 | WAUKFAFL6AA011589; WAUKFAFL6AA035326 | WAUKFAFL6AA080119 | WAUKFAFL6AA028277; WAUKFAFL6AA023869 | WAUKFAFL6AA034726 | WAUKFAFL6AA029168 | WAUKFAFL6AA012810; WAUKFAFL6AA078094 | WAUKFAFL6AA087152 | WAUKFAFL6AA030031 | WAUKFAFL6AA058962 | WAUKFAFL6AA014489 | WAUKFAFL6AA076670 | WAUKFAFL6AA043233 | WAUKFAFL6AA030501; WAUKFAFL6AA040638 | WAUKFAFL6AA060274 | WAUKFAFL6AA068410

WAUKFAFL6AA005789

| WAUKFAFL6AA043555

WAUKFAFL6AA080010; WAUKFAFL6AA085451

WAUKFAFL6AA059321; WAUKFAFL6AA061523; WAUKFAFL6AA022835 | WAUKFAFL6AA057696; WAUKFAFL6AA095123; WAUKFAFL6AA064714; WAUKFAFL6AA085658; WAUKFAFL6AA032037 | WAUKFAFL6AA086244; WAUKFAFL6AA043118; WAUKFAFL6AA010443 | WAUKFAFL6AA077561; WAUKFAFL6AA071971 | WAUKFAFL6AA053597 | WAUKFAFL6AA055012 | WAUKFAFL6AA089211 | WAUKFAFL6AA023287 |

WAUKFAFL6AA044656

| WAUKFAFL6AA015805 | WAUKFAFL6AA096501 | WAUKFAFL6AA060906 | WAUKFAFL6AA086115 | WAUKFAFL6AA051056 | WAUKFAFL6AA056564; WAUKFAFL6AA083716 | WAUKFAFL6AA024083; WAUKFAFL6AA087622; WAUKFAFL6AA053065; WAUKFAFL6AA075938 | WAUKFAFL6AA092934

WAUKFAFL6AA083442 | WAUKFAFL6AA007803 | WAUKFAFL6AA004027; WAUKFAFL6AA093226; WAUKFAFL6AA076720

WAUKFAFL6AA078080; WAUKFAFL6AA058606

WAUKFAFL6AA076085 | WAUKFAFL6AA070173; WAUKFAFL6AA048268 | WAUKFAFL6AA009762; WAUKFAFL6AA060419; WAUKFAFL6AA042888 | WAUKFAFL6AA006974 | WAUKFAFL6AA099799 | WAUKFAFL6AA056130; WAUKFAFL6AA089662 | WAUKFAFL6AA005193; WAUKFAFL6AA014573 | WAUKFAFL6AA063949 | WAUKFAFL6AA061926; WAUKFAFL6AA049873 | WAUKFAFL6AA044866 | WAUKFAFL6AA020907 | WAUKFAFL6AA085949 | WAUKFAFL6AA004402; WAUKFAFL6AA082176

WAUKFAFL6AA045774 | WAUKFAFL6AA030997; WAUKFAFL6AA008871 | WAUKFAFL6AA050702 | WAUKFAFL6AA066124; WAUKFAFL6AA010992 | WAUKFAFL6AA039036 | WAUKFAFL6AA061649 | WAUKFAFL6AA049016; WAUKFAFL6AA015884 | WAUKFAFL6AA050523 | WAUKFAFL6AA075177 | WAUKFAFL6AA003508 | WAUKFAFL6AA080959

WAUKFAFL6AA056810 | WAUKFAFL6AA000608 | WAUKFAFL6AA040249 | WAUKFAFL6AA022723 | WAUKFAFL6AA079231 | WAUKFAFL6AA056287 | WAUKFAFL6AA067547 | WAUKFAFL6AA057049; WAUKFAFL6AA087698; WAUKFAFL6AA037951 | WAUKFAFL6AA003606; WAUKFAFL6AA068276; WAUKFAFL6AA084414 | WAUKFAFL6AA097454 | WAUKFAFL6AA092657; WAUKFAFL6AA087281 | WAUKFAFL6AA024181; WAUKFAFL6AA011785 | WAUKFAFL6AA079567; WAUKFAFL6AA097521; WAUKFAFL6AA095669 | WAUKFAFL6AA020762 | WAUKFAFL6AA036427

WAUKFAFL6AA082873 | WAUKFAFL6AA011978 | WAUKFAFL6AA046987; WAUKFAFL6AA064843 | WAUKFAFL6AA026268 | WAUKFAFL6AA063546 | WAUKFAFL6AA001113; WAUKFAFL6AA081903 | WAUKFAFL6AA083103

WAUKFAFL6AA023628 | WAUKFAFL6AA002715; WAUKFAFL6AA007588 | WAUKFAFL6AA032328; WAUKFAFL6AA050666 | WAUKFAFL6AA039960 | WAUKFAFL6AA027498

WAUKFAFL6AA056743; WAUKFAFL6AA016520; WAUKFAFL6AA034421; WAUKFAFL6AA049050; WAUKFAFL6AA022396

WAUKFAFL6AA025170 | WAUKFAFL6AA002651; WAUKFAFL6AA024617; WAUKFAFL6AA076264 | WAUKFAFL6AA082632; WAUKFAFL6AA063515 | WAUKFAFL6AA005503 | WAUKFAFL6AA033219 | WAUKFAFL6AA095493 | WAUKFAFL6AA010815 | WAUKFAFL6AA002584; WAUKFAFL6AA051445 | WAUKFAFL6AA038064; WAUKFAFL6AA003167; WAUKFAFL6AA006604 | WAUKFAFL6AA091427 | WAUKFAFL6AA004805; WAUKFAFL6AA005632 | WAUKFAFL6AA094957; WAUKFAFL6AA081805 | WAUKFAFL6AA006537 | WAUKFAFL6AA012242 | WAUKFAFL6AA089578; WAUKFAFL6AA091217 |

WAUKFAFL6AA056483

| WAUKFAFL6AA073719; WAUKFAFL6AA076703 | WAUKFAFL6AA040199 | WAUKFAFL6AA013780 | WAUKFAFL6AA032202 | WAUKFAFL6AA043989 | WAUKFAFL6AA060386 | WAUKFAFL6AA013908 | WAUKFAFL6AA038842 | WAUKFAFL6AA080976; WAUKFAFL6AA071369 | WAUKFAFL6AA043619 | WAUKFAFL6AA044706 | WAUKFAFL6AA017960 | WAUKFAFL6AA007333 | WAUKFAFL6AA029669; WAUKFAFL6AA039022

WAUKFAFL6AA064616 | WAUKFAFL6AA074014 | WAUKFAFL6AA079617 | WAUKFAFL6AA026805 | WAUKFAFL6AA087362

WAUKFAFL6AA074739 | WAUKFAFL6AA047220; WAUKFAFL6AA000561 | WAUKFAFL6AA067063; WAUKFAFL6AA053387

WAUKFAFL6AA016422

WAUKFAFL6AA025606 | WAUKFAFL6AA082467 | WAUKFAFL6AA072859; WAUKFAFL6AA021779; WAUKFAFL6AA016968; WAUKFAFL6AA002858

WAUKFAFL6AA015741 | WAUKFAFL6AA061179 | WAUKFAFL6AA093355 | WAUKFAFL6AA065927; WAUKFAFL6AA022463 | WAUKFAFL6AA010586; WAUKFAFL6AA067726 | WAUKFAFL6AA041000; WAUKFAFL6AA056435 | WAUKFAFL6AA059870 | WAUKFAFL6AA039098; WAUKFAFL6AA001287; WAUKFAFL6AA056273; WAUKFAFL6AA061313

WAUKFAFL6AA004304 | WAUKFAFL6AA089385 | WAUKFAFL6AA066768; WAUKFAFL6AA050215

WAUKFAFL6AA095459 | WAUKFAFL6AA012404

WAUKFAFL6AA095543 | WAUKFAFL6AA030644 | WAUKFAFL6AA092593; WAUKFAFL6AA055866 | WAUKFAFL6AA065314; WAUKFAFL6AA024259 | WAUKFAFL6AA009535; WAUKFAFL6AA065250; WAUKFAFL6AA006991; WAUKFAFL6AA069797 | WAUKFAFL6AA072473 | WAUKFAFL6AA027825 | WAUKFAFL6AA001726; WAUKFAFL6AA004108 | WAUKFAFL6AA070156 | WAUKFAFL6AA024116; WAUKFAFL6AA061652 | WAUKFAFL6AA005324 | WAUKFAFL6AA066740 | WAUKFAFL6AA060954 | WAUKFAFL6AA037903 | WAUKFAFL6AA086020 | WAUKFAFL6AA055950 | WAUKFAFL6AA054703 | WAUKFAFL6AA024875; WAUKFAFL6AA060291 | WAUKFAFL6AA025671; WAUKFAFL6AA068973; WAUKFAFL6AA063594; WAUKFAFL6AA086695 | WAUKFAFL6AA060436

WAUKFAFL6AA074997 | WAUKFAFL6AA064308 | WAUKFAFL6AA031096; WAUKFAFL6AA016744; WAUKFAFL6AA039604; WAUKFAFL6AA019045 | WAUKFAFL6AA010376 | WAUKFAFL6AA095087; WAUKFAFL6AA047234; WAUKFAFL6AA042373

WAUKFAFL6AA029042

WAUKFAFL6AA018672 | WAUKFAFL6AA045158 | WAUKFAFL6AA060081 | WAUKFAFL6AA094876 | WAUKFAFL6AA045502; WAUKFAFL6AA099480 | WAUKFAFL6AA001354 | WAUKFAFL6AA009051 | WAUKFAFL6AA036511; WAUKFAFL6AA040266; WAUKFAFL6AA002648 | WAUKFAFL6AA034709; WAUKFAFL6AA069816; WAUKFAFL6AA075504; WAUKFAFL6AA058489; WAUKFAFL6AA041563 | WAUKFAFL6AA031566; WAUKFAFL6AA019286 | WAUKFAFL6AA001791 | WAUKFAFL6AA037643; WAUKFAFL6AA025962; WAUKFAFL6AA041062; WAUKFAFL6AA071310 | WAUKFAFL6AA011768; WAUKFAFL6AA046259 | WAUKFAFL6AA097485 | WAUKFAFL6AA063708 | WAUKFAFL6AA041434; WAUKFAFL6AA023063 | WAUKFAFL6AA031583 | WAUKFAFL6AA051767 | WAUKFAFL6AA092142 | WAUKFAFL6AA005422; WAUKFAFL6AA022821 | WAUKFAFL6AA067516; WAUKFAFL6AA006781 | WAUKFAFL6AA039683 | WAUKFAFL6AA024150; WAUKFAFL6AA088706

WAUKFAFL6AA079083; WAUKFAFL6AA091377 | WAUKFAFL6AA054426; WAUKFAFL6AA050358 | WAUKFAFL6AA078189 | WAUKFAFL6AA027629 | WAUKFAFL6AA092240 | WAUKFAFL6AA048531 | WAUKFAFL6AA005601 | WAUKFAFL6AA098586; WAUKFAFL6AA005663 | WAUKFAFL6AA003461; WAUKFAFL6AA068083; WAUKFAFL6AA018364

WAUKFAFL6AA025461; WAUKFAFL6AA047685; WAUKFAFL6AA078497 | WAUKFAFL6AA055494; WAUKFAFL6AA006943; WAUKFAFL6AA062185 | WAUKFAFL6AA061246 | WAUKFAFL6AA086793; WAUKFAFL6AA004075 | WAUKFAFL6AA049548; WAUKFAFL6AA023337; WAUKFAFL6AA032412 | WAUKFAFL6AA091895 | WAUKFAFL6AA087748 | WAUKFAFL6AA053115 | WAUKFAFL6AA013648 | WAUKFAFL6AA053020; WAUKFAFL6AA042227 | WAUKFAFL6AA016775

WAUKFAFL6AA030868; WAUKFAFL6AA028733 | WAUKFAFL6AA012516; WAUKFAFL6AA011866; WAUKFAFL6AA097812 | WAUKFAFL6AA085854 | WAUKFAFL6AA045810; WAUKFAFL6AA089788 | WAUKFAFL6AA056788 | WAUKFAFL6AA056144 | WAUKFAFL6AA094232 | WAUKFAFL6AA003413 | WAUKFAFL6AA065233 | WAUKFAFL6AA087331; WAUKFAFL6AA017229 | WAUKFAFL6AA083277 | WAUKFAFL6AA041790 | WAUKFAFL6AA077964 | WAUKFAFL6AA005372 | WAUKFAFL6AA038131 | WAUKFAFL6AA002472 | WAUKFAFL6AA062431; WAUKFAFL6AA010636

WAUKFAFL6AA041398; WAUKFAFL6AA098426 | WAUKFAFL6AA027016

WAUKFAFL6AA037996 | WAUKFAFL6AA028148; WAUKFAFL6AA050134 | WAUKFAFL6AA052904; WAUKFAFL6AA026237; WAUKFAFL6AA081402 | WAUKFAFL6AA061960 | WAUKFAFL6AA016176 | WAUKFAFL6AA066043; WAUKFAFL6AA097230; WAUKFAFL6AA077799 | WAUKFAFL6AA073672 | WAUKFAFL6AA002083

WAUKFAFL6AA050554 | WAUKFAFL6AA045208 | WAUKFAFL6AA016355; WAUKFAFL6AA074157 | WAUKFAFL6AA043541 | WAUKFAFL6AA086373 | WAUKFAFL6AA063966; WAUKFAFL6AA057892 | WAUKFAFL6AA077253 | WAUKFAFL6AA056905; WAUKFAFL6AA059769 | WAUKFAFL6AA016050 | WAUKFAFL6AA040106 | WAUKFAFL6AA084638 | WAUKFAFL6AA044883; WAUKFAFL6AA076572 | WAUKFAFL6AA087295; WAUKFAFL6AA047816 | WAUKFAFL6AA016291 | WAUKFAFL6AA003492; WAUKFAFL6AA046648 | WAUKFAFL6AA022172; WAUKFAFL6AA010684; WAUKFAFL6AA074370 | WAUKFAFL6AA054765 | WAUKFAFL6AA054068 | WAUKFAFL6AA027601 | WAUKFAFL6AA089371 | WAUKFAFL6AA010703 | WAUKFAFL6AA017621; WAUKFAFL6AA078631

WAUKFAFL6AA014024 | WAUKFAFL6AA069282; WAUKFAFL6AA014718; WAUKFAFL6AA027243 | WAUKFAFL6AA072134

WAUKFAFL6AA061361 | WAUKFAFL6AA036671; WAUKFAFL6AA041806 | WAUKFAFL6AA029851; WAUKFAFL6AA089452 | WAUKFAFL6AA067094 | WAUKFAFL6AA070433 |

WAUKFAFL6AA076913

| WAUKFAFL6AA071923 | WAUKFAFL6AA036430 | WAUKFAFL6AA049226 | WAUKFAFL6AA037206; WAUKFAFL6AA037898 | WAUKFAFL6AA084154 | WAUKFAFL6AA006764; WAUKFAFL6AA058797 | WAUKFAFL6AA025881 | WAUKFAFL6AA071436; WAUKFAFL6AA075566; WAUKFAFL6AA085529 | WAUKFAFL6AA012970 | WAUKFAFL6AA076457

WAUKFAFL6AA026576; WAUKFAFL6AA062350 | WAUKFAFL6AA000804; WAUKFAFL6AA036816 | WAUKFAFL6AA018400 | WAUKFAFL6AA075308; WAUKFAFL6AA076488 | WAUKFAFL6AA092688; WAUKFAFL6AA068231 | WAUKFAFL6AA060310; WAUKFAFL6AA041661 | WAUKFAFL6AA003671; WAUKFAFL6AA017179; WAUKFAFL6AA006599 | WAUKFAFL6AA066012 | WAUKFAFL6AA070982 | WAUKFAFL6AA042597 | WAUKFAFL6AA071033 | WAUKFAFL6AA078256; WAUKFAFL6AA028988; WAUKFAFL6AA062171 | WAUKFAFL6AA045547; WAUKFAFL6AA098488 | WAUKFAFL6AA005257; WAUKFAFL6AA022771 | WAUKFAFL6AA078919 | WAUKFAFL6AA082341 | WAUKFAFL6AA028411 | WAUKFAFL6AA064907 | WAUKFAFL6AA064759 | WAUKFAFL6AA060744; WAUKFAFL6AA043328; WAUKFAFL6AA056015 | WAUKFAFL6AA087457 | WAUKFAFL6AA042969 | WAUKFAFL6AA044365 | WAUKFAFL6AA099270

WAUKFAFL6AA023726 | WAUKFAFL6AA042258 | WAUKFAFL6AA066091 | WAUKFAFL6AA078659 | WAUKFAFL6AA020437; WAUKFAFL6AA083005; WAUKFAFL6AA056757; WAUKFAFL6AA071534 | WAUKFAFL6AA025265 | WAUKFAFL6AA048514; WAUKFAFL6AA000933

WAUKFAFL6AA000172; WAUKFAFL6AA015237; WAUKFAFL6AA071114; WAUKFAFL6AA074742; WAUKFAFL6AA084705 | WAUKFAFL6AA053650 | WAUKFAFL6AA075230 | WAUKFAFL6AA012208 | WAUKFAFL6AA043751 | WAUKFAFL6AA073994 | WAUKFAFL6AA023595; WAUKFAFL6AA023015

WAUKFAFL6AA057584; WAUKFAFL6AA093551

WAUKFAFL6AA095851

WAUKFAFL6AA063899

| WAUKFAFL6AA052854

WAUKFAFL6AA093128 | WAUKFAFL6AA057178 | WAUKFAFL6AA001564; WAUKFAFL6AA019322; WAUKFAFL6AA073784; WAUKFAFL6AA030563 | WAUKFAFL6AA030367 | WAUKFAFL6AA007865 | WAUKFAFL6AA076068; WAUKFAFL6AA043782

WAUKFAFL6AA077804 | WAUKFAFL6AA008854 | WAUKFAFL6AA092786; WAUKFAFL6AA064311 | WAUKFAFL6AA094182 | WAUKFAFL6AA039859 | WAUKFAFL6AA079472 | WAUKFAFL6AA040347 | WAUKFAFL6AA057326 | WAUKFAFL6AA049937 | WAUKFAFL6AA007090 | WAUKFAFL6AA013133; WAUKFAFL6AA047542; WAUKFAFL6AA027940; WAUKFAFL6AA003752 | WAUKFAFL6AA051204 | WAUKFAFL6AA057665 | WAUKFAFL6AA057343 | WAUKFAFL6AA035021; WAUKFAFL6AA098765 | WAUKFAFL6AA000575 | WAUKFAFL6AA008143 | WAUKFAFL6AA038517; WAUKFAFL6AA083974 | WAUKFAFL6AA064292; WAUKFAFL6AA010166 | WAUKFAFL6AA046925 | WAUKFAFL6AA086762

WAUKFAFL6AA079827; WAUKFAFL6AA072439 | WAUKFAFL6AA067337; WAUKFAFL6AA052725

WAUKFAFL6AA041885 | WAUKFAFL6AA067757 | WAUKFAFL6AA034919

WAUKFAFL6AA098409 | WAUKFAFL6AA000866 | WAUKFAFL6AA073879 | WAUKFAFL6AA081853 | WAUKFAFL6AA028618 | WAUKFAFL6AA026285 | WAUKFAFL6AA082498 | WAUKFAFL6AA006103 | WAUKFAFL6AA007705 | WAUKFAFL6AA049968 | WAUKFAFL6AA023709; WAUKFAFL6AA004576; WAUKFAFL6AA047248 | WAUKFAFL6AA009597; WAUKFAFL6AA063532 | WAUKFAFL6AA058900

WAUKFAFL6AA041014 | WAUKFAFL6AA070142 | WAUKFAFL6AA032507 | WAUKFAFL6AA020793 | WAUKFAFL6AA065510 | WAUKFAFL6AA012323 | WAUKFAFL6AA080282; WAUKFAFL6AA002455; WAUKFAFL6AA074272 | WAUKFAFL6AA075521 | WAUKFAFL6AA069766 | WAUKFAFL6AA051770 | WAUKFAFL6AA020020; WAUKFAFL6AA078435 | WAUKFAFL6AA010331; WAUKFAFL6AA011849; WAUKFAFL6AA009518 | WAUKFAFL6AA024830 | WAUKFAFL6AA001452 | WAUKFAFL6AA005551 | WAUKFAFL6AA022866 | WAUKFAFL6AA059576; WAUKFAFL6AA084106 | WAUKFAFL6AA089743; WAUKFAFL6AA035391 | WAUKFAFL6AA064132 | WAUKFAFL6AA069492 | WAUKFAFL6AA001323; WAUKFAFL6AA003539; WAUKFAFL6AA063465 | WAUKFAFL6AA090780; WAUKFAFL6AA018218 | WAUKFAFL6AA061151 | WAUKFAFL6AA007851 | WAUKFAFL6AA082274 | WAUKFAFL6AA067807

WAUKFAFL6AA060646

WAUKFAFL6AA066978 | WAUKFAFL6AA081271 |

WAUKFAFL6AA002360

| WAUKFAFL6AA026853 | WAUKFAFL6AA056046

WAUKFAFL6AA082064; WAUKFAFL6AA017456; WAUKFAFL6AA027775 | WAUKFAFL6AA094568 | WAUKFAFL6AA040977 | WAUKFAFL6AA014119 | WAUKFAFL6AA081139 | WAUKFAFL6AA038310 | WAUKFAFL6AA066544 | WAUKFAFL6AA047251; WAUKFAFL6AA013990 | WAUKFAFL6AA035486 | WAUKFAFL6AA022446; WAUKFAFL6AA099429 | WAUKFAFL6AA039862; WAUKFAFL6AA009499 | WAUKFAFL6AA083764 | WAUKFAFL6AA034211 | WAUKFAFL6AA001709 | WAUKFAFL6AA084753 | WAUKFAFL6AA052322 | WAUKFAFL6AA064650 | WAUKFAFL6AA071517 | WAUKFAFL6AA078225;

WAUKFAFL6AA054717

| WAUKFAFL6AA026691; WAUKFAFL6AA099964; WAUKFAFL6AA022253; WAUKFAFL6AA029588 | WAUKFAFL6AA089564 | WAUKFAFL6AA046066 | WAUKFAFL6AA026917 | WAUKFAFL6AA075065; WAUKFAFL6AA002889; WAUKFAFL6AA050778 | WAUKFAFL6AA074563

WAUKFAFL6AA056547; WAUKFAFL6AA014783 | WAUKFAFL6AA032751; WAUKFAFL6AA061456; WAUKFAFL6AA012256 | WAUKFAFL6AA066365 | WAUKFAFL6AA056998

WAUKFAFL6AA015917 | WAUKFAFL6AA065099 | WAUKFAFL6AA066284; WAUKFAFL6AA011057; WAUKFAFL6AA067905; WAUKFAFL6AA095445 | WAUKFAFL6AA080105 | WAUKFAFL6AA095266 | WAUKFAFL6AA091508 | WAUKFAFL6AA097163

WAUKFAFL6AA083800; WAUKFAFL6AA076328 | WAUKFAFL6AA045869 | WAUKFAFL6AA029784; WAUKFAFL6AA099690 | WAUKFAFL6AA016761 | WAUKFAFL6AA052742; WAUKFAFL6AA070657 | WAUKFAFL6AA046424 | WAUKFAFL6AA017733; WAUKFAFL6AA052160 | WAUKFAFL6AA062297; WAUKFAFL6AA040395 | WAUKFAFL6AA006344 | WAUKFAFL6AA096420; WAUKFAFL6AA062428 | WAUKFAFL6AA053406; WAUKFAFL6AA060128

WAUKFAFL6AA079018

| WAUKFAFL6AA009373 | WAUKFAFL6AA014797 | WAUKFAFL6AA034404 | WAUKFAFL6AA044320; WAUKFAFL6AA033446 | WAUKFAFL6AA038453 | WAUKFAFL6AA081819; WAUKFAFL6AA065426 | WAUKFAFL6AA066737; WAUKFAFL6AA081688 | WAUKFAFL6AA012547 | WAUKFAFL6AA044172

WAUKFAFL6AA086177; WAUKFAFL6AA025220 | WAUKFAFL6AA094375

WAUKFAFL6AA015383 |

WAUKFAFL6AA055611

| WAUKFAFL6AA072537 | WAUKFAFL6AA045340 | WAUKFAFL6AA047217; WAUKFAFL6AA043748 | WAUKFAFL6AA020339; WAUKFAFL6AA035570; WAUKFAFL6AA036220 | WAUKFAFL6AA057083; WAUKFAFL6AA040915 | WAUKFAFL6AA038114 | WAUKFAFL6AA037223 | WAUKFAFL6AA060405 | WAUKFAFL6AA012239; WAUKFAFL6AA081044;

WAUKFAFL6AA078905

; WAUKFAFL6AA066088 | WAUKFAFL6AA058394; WAUKFAFL6AA064406; WAUKFAFL6AA002830 | WAUKFAFL6AA078466 | WAUKFAFL6AA045161 | WAUKFAFL6AA086941 | WAUKFAFL6AA069010 |

WAUKFAFL6AA087684

; WAUKFAFL6AA072053; WAUKFAFL6AA094327; WAUKFAFL6AA052577;

WAUKFAFL6AA043295

| WAUKFAFL6AA045693 | WAUKFAFL6AA069198 | WAUKFAFL6AA072747

WAUKFAFL6AA089127 | WAUKFAFL6AA097406 | WAUKFAFL6AA011172 | WAUKFAFL6AA006425 | WAUKFAFL6AA070089; WAUKFAFL6AA084686 | WAUKFAFL6AA099527 | WAUKFAFL6AA014704; WAUKFAFL6AA085739; WAUKFAFL6AA033737; WAUKFAFL6AA002696 | WAUKFAFL6AA010670; WAUKFAFL6AA054264; WAUKFAFL6AA035049; WAUKFAFL6AA086275 | WAUKFAFL6AA018509; WAUKFAFL6AA058203 | WAUKFAFL6AA037691

WAUKFAFL6AA095042 | WAUKFAFL6AA058377 | WAUKFAFL6AA032491;

WAUKFAFL6AA055219

; WAUKFAFL6AA049596; WAUKFAFL6AA011947 | WAUKFAFL6AA029347; WAUKFAFL6AA063918; WAUKFAFL6AA070769; WAUKFAFL6AA039649

WAUKFAFL6AA003542 | WAUKFAFL6AA043278 | WAUKFAFL6AA019708; WAUKFAFL6AA054037 | WAUKFAFL6AA034628 | WAUKFAFL6AA020468 | WAUKFAFL6AA072800 | WAUKFAFL6AA035973 | WAUKFAFL6AA000852 | WAUKFAFL6AA085191; WAUKFAFL6AA012841 | WAUKFAFL6AA040428

WAUKFAFL6AA039490 | WAUKFAFL6AA021913 | WAUKFAFL6AA072294 | WAUKFAFL6AA071890; WAUKFAFL6AA057035 | WAUKFAFL6AA062851 | WAUKFAFL6AA099494 | WAUKFAFL6AA023967 | WAUKFAFL6AA032104 | WAUKFAFL6AA002763 | WAUKFAFL6AA067628; WAUKFAFL6AA096465 | WAUKFAFL6AA050568 | WAUKFAFL6AA039201 | WAUKFAFL6AA009275; WAUKFAFL6AA008787 | WAUKFAFL6AA098782; WAUKFAFL6AA062509

WAUKFAFL6AA039117; WAUKFAFL6AA059061 | WAUKFAFL6AA028649 | WAUKFAFL6AA082842 | WAUKFAFL6AA029896 | WAUKFAFL6AA050280 | WAUKFAFL6AA081772 | WAUKFAFL6AA055298; WAUKFAFL6AA071081; WAUKFAFL6AA069864 |

WAUKFAFL6AA011530

| WAUKFAFL6AA011964; WAUKFAFL6AA045211

WAUKFAFL6AA059867 |

WAUKFAFL6AA060193

| WAUKFAFL6AA035875 | WAUKFAFL6AA026450 | WAUKFAFL6AA020244 | WAUKFAFL6AA080895; WAUKFAFL6AA017330 | WAUKFAFL6AA023077 | WAUKFAFL6AA041899 | WAUKFAFL6AA009986; WAUKFAFL6AA032409 | WAUKFAFL6AA062462; WAUKFAFL6AA090939; WAUKFAFL6AA049971 | WAUKFAFL6AA049792; WAUKFAFL6AA060999

WAUKFAFL6AA035102; WAUKFAFL6AA083960; WAUKFAFL6AA048416 | WAUKFAFL6AA076846 | WAUKFAFL6AA084879 | WAUKFAFL6AA044057 | WAUKFAFL6AA028151 | WAUKFAFL6AA072831 | WAUKFAFL6AA074613; WAUKFAFL6AA078063; WAUKFAFL6AA090858; WAUKFAFL6AA058864; WAUKFAFL6AA002214 | WAUKFAFL6AA027467 | WAUKFAFL6AA069587; WAUKFAFL6AA031857 | WAUKFAFL6AA098670 | WAUKFAFL6AA028425; WAUKFAFL6AA000009; WAUKFAFL6AA059173; WAUKFAFL6AA019417 | WAUKFAFL6AA098460; WAUKFAFL6AA019658 | WAUKFAFL6AA081075 | WAUKFAFL6AA051008 | WAUKFAFL6AA082758; WAUKFAFL6AA069704 | WAUKFAFL6AA053289

WAUKFAFL6AA081786; WAUKFAFL6AA093775 | WAUKFAFL6AA053356 | WAUKFAFL6AA031518; WAUKFAFL6AA016842 | WAUKFAFL6AA035438 | WAUKFAFL6AA040378 | WAUKFAFL6AA063207 | WAUKFAFL6AA068522 | WAUKFAFL6AA080184; WAUKFAFL6AA018588

WAUKFAFL6AA073610; WAUKFAFL6AA074918 | WAUKFAFL6AA026660 | WAUKFAFL6AA042454 | WAUKFAFL6AA003296 | WAUKFAFL6AA087247; WAUKFAFL6AA020101 | WAUKFAFL6AA001533 | WAUKFAFL6AA093338 | WAUKFAFL6AA016033 | WAUKFAFL6AA079830; WAUKFAFL6AA077933; WAUKFAFL6AA004481; WAUKFAFL6AA084624; WAUKFAFL6AA006246; WAUKFAFL6AA003010; WAUKFAFL6AA019773 | WAUKFAFL6AA068438 | WAUKFAFL6AA049887 | WAUKFAFL6AA057097 | WAUKFAFL6AA065104 | WAUKFAFL6AA027761 | WAUKFAFL6AA061358; WAUKFAFL6AA030370 | WAUKFAFL6AA061375; WAUKFAFL6AA093064; WAUKFAFL6AA009549; WAUKFAFL6AA095297 | WAUKFAFL6AA078452; WAUKFAFL6AA014055 | WAUKFAFL6AA055351; WAUKFAFL6AA080590 | WAUKFAFL6AA030479

WAUKFAFL6AA089581 | WAUKFAFL6AA037027; WAUKFAFL6AA015271

WAUKFAFL6AA076037

| WAUKFAFL6AA001662

WAUKFAFL6AA085028; WAUKFAFL6AA021409 | WAUKFAFL6AA024892; WAUKFAFL6AA056919; WAUKFAFL6AA063630 | WAUKFAFL6AA089726 | WAUKFAFL6AA016324 | WAUKFAFL6AA046942 | WAUKFAFL6AA033494 | WAUKFAFL6AA086566 | WAUKFAFL6AA004254 | WAUKFAFL6AA025864; WAUKFAFL6AA076281 | WAUKFAFL6AA001239; WAUKFAFL6AA093825 | WAUKFAFL6AA019935; WAUKFAFL6AA062980; WAUKFAFL6AA003718; WAUKFAFL6AA000768 | WAUKFAFL6AA058847; WAUKFAFL6AA052174 | WAUKFAFL6AA081982; WAUKFAFL6AA019403 | WAUKFAFL6AA063904 | WAUKFAFL6AA003136 |

WAUKFAFL6AA044429

; WAUKFAFL6AA021457 | WAUKFAFL6AA049033 | WAUKFAFL6AA059139; WAUKFAFL6AA032166 | WAUKFAFL6AA065507 | WAUKFAFL6AA095977; WAUKFAFL6AA004271 | WAUKFAFL6AA097924

WAUKFAFL6AA087846 | WAUKFAFL6AA030921; WAUKFAFL6AA028229 | WAUKFAFL6AA036749 | WAUKFAFL6AA089693 | WAUKFAFL6AA075244 | WAUKFAFL6AA070240 | WAUKFAFL6AA008708 | WAUKFAFL6AA034774; WAUKFAFL6AA058248 | WAUKFAFL6AA023614; WAUKFAFL6AA061229 | WAUKFAFL6AA022592 | WAUKFAFL6AA093016 | WAUKFAFL6AA065720 | WAUKFAFL6AA027596

WAUKFAFL6AA060341 | WAUKFAFL6AA063997 | WAUKFAFL6AA013553; WAUKFAFL6AA023497 | WAUKFAFL6AA015268 | WAUKFAFL6AA002097 | WAUKFAFL6AA030451 | WAUKFAFL6AA084588 | WAUKFAFL6AA078287 | WAUKFAFL6AA016758

WAUKFAFL6AA056306 | WAUKFAFL6AA006263; WAUKFAFL6AA057357 | WAUKFAFL6AA045094; WAUKFAFL6AA016288; WAUKFAFL6AA077589 | WAUKFAFL6AA029638 | WAUKFAFL6AA006912 | WAUKFAFL6AA090343 | WAUKFAFL6AA021359; WAUKFAFL6AA008935

WAUKFAFL6AA090844 | WAUKFAFL6AA080198; WAUKFAFL6AA045886 | WAUKFAFL6AA036847 | WAUKFAFL6AA015206 | WAUKFAFL6AA039392; WAUKFAFL6AA058850 | WAUKFAFL6AA012032; WAUKFAFL6AA073929 | WAUKFAFL6AA074465; WAUKFAFL6AA038565; WAUKFAFL6AA007140; WAUKFAFL6AA081318 | WAUKFAFL6AA070609; WAUKFAFL6AA016386; WAUKFAFL6AA003301 | WAUKFAFL6AA067855 | WAUKFAFL6AA020311; WAUKFAFL6AA096899

WAUKFAFL6AA069878; WAUKFAFL6AA033107; WAUKFAFL6AA090553 | WAUKFAFL6AA008210

WAUKFAFL6AA081710; WAUKFAFL6AA062283; WAUKFAFL6AA003248 | WAUKFAFL6AA006148; WAUKFAFL6AA077009; WAUKFAFL6AA044818 | WAUKFAFL6AA036346; WAUKFAFL6AA026979; WAUKFAFL6AA055415 | WAUKFAFL6AA093114; WAUKFAFL6AA021927; WAUKFAFL6AA016081 | WAUKFAFL6AA004755 | WAUKFAFL6AA004528; WAUKFAFL6AA083070; WAUKFAFL6AA034161; WAUKFAFL6AA017943 | WAUKFAFL6AA092531; WAUKFAFL6AA039988 | WAUKFAFL6AA007431 | WAUKFAFL6AA058282; WAUKFAFL6AA009681; WAUKFAFL6AA088074 | WAUKFAFL6AA062252; WAUKFAFL6AA052305 | WAUKFAFL6AA096174 | WAUKFAFL6AA053146 | WAUKFAFL6AA051896 | WAUKFAFL6AA012631 | WAUKFAFL6AA000091; WAUKFAFL6AA020499 | WAUKFAFL6AA009793; WAUKFAFL6AA072179 | WAUKFAFL6AA016615 | WAUKFAFL6AA010958; WAUKFAFL6AA087071 | WAUKFAFL6AA084350 | WAUKFAFL6AA074546 | WAUKFAFL6AA022107

WAUKFAFL6AA069346 | WAUKFAFL6AA072795

WAUKFAFL6AA090200 | WAUKFAFL6AA037240 | WAUKFAFL6AA088656; WAUKFAFL6AA096658 | WAUKFAFL6AA092321 | WAUKFAFL6AA039005 | WAUKFAFL6AA002102; WAUKFAFL6AA071257

WAUKFAFL6AA081285 | WAUKFAFL6AA046598 | WAUKFAFL6AA069234 | WAUKFAFL6AA043815 | WAUKFAFL6AA042244

WAUKFAFL6AA065569 | WAUKFAFL6AA061666 | WAUKFAFL6AA032698 | WAUKFAFL6AA047380; WAUKFAFL6AA037545 |

WAUKFAFL6AA017845

| WAUKFAFL6AA052255; WAUKFAFL6AA019952

WAUKFAFL6AA058234; WAUKFAFL6AA091752; WAUKFAFL6AA053275 | WAUKFAFL6AA063448 | WAUKFAFL6AA061294; WAUKFAFL6AA025654; WAUKFAFL6AA098989 | WAUKFAFL6AA057911 | WAUKFAFL6AA033270 | WAUKFAFL6AA074143 | WAUKFAFL6AA070044 | WAUKFAFL6AA077544 | WAUKFAFL6AA061263 | WAUKFAFL6AA022320 | WAUKFAFL6AA033236 | WAUKFAFL6AA091167; WAUKFAFL6AA068620; WAUKFAFL6AA004044 | WAUKFAFL6AA027811 | WAUKFAFL6AA074224 | WAUKFAFL6AA086308

WAUKFAFL6AA017313 | WAUKFAFL6AA089340; WAUKFAFL6AA027713; WAUKFAFL6AA092996 | WAUKFAFL6AA073705 | WAUKFAFL6AA047475 | WAUKFAFL6AA007901 | WAUKFAFL6AA004514 | WAUKFAFL6AA048335 | WAUKFAFL6AA063935; WAUKFAFL6AA066852 | WAUKFAFL6AA026464 | WAUKFAFL6AA006926 | WAUKFAFL6AA055155 | WAUKFAFL6AA047718 | WAUKFAFL6AA044849 | WAUKFAFL6AA061201 | WAUKFAFL6AA026108 | WAUKFAFL6AA037688 | WAUKFAFL6AA049713

WAUKFAFL6AA085286

WAUKFAFL6AA035309; WAUKFAFL6AA056970 | WAUKFAFL6AA029736 | WAUKFAFL6AA020308 | WAUKFAFL6AA093369; WAUKFAFL6AA037111 | WAUKFAFL6AA084297

WAUKFAFL6AA058671; WAUKFAFL6AA046729; WAUKFAFL6AA058010 | WAUKFAFL6AA045578

WAUKFAFL6AA050361; WAUKFAFL6AA084378 | WAUKFAFL6AA042924; WAUKFAFL6AA037254; WAUKFAFL6AA037755; WAUKFAFL6AA006618 | WAUKFAFL6AA041336 | WAUKFAFL6AA076118; WAUKFAFL6AA064244; WAUKFAFL6AA005405; WAUKFAFL6AA023211; WAUKFAFL6AA014895 | WAUKFAFL6AA043510; WAUKFAFL6AA045306; WAUKFAFL6AA085207

WAUKFAFL6AA025380; WAUKFAFL6AA074904 | WAUKFAFL6AA079066 | WAUKFAFL6AA033396 | WAUKFAFL6AA093291 | WAUKFAFL6AA029719 | WAUKFAFL6AA080461 | WAUKFAFL6AA020681 | WAUKFAFL6AA031048; WAUKFAFL6AA009874 | WAUKFAFL6AA050926; WAUKFAFL6AA075616 | WAUKFAFL6AA085269 | WAUKFAFL6AA051199; WAUKFAFL6AA010491 | WAUKFAFL6AA098202 | WAUKFAFL6AA060694

WAUKFAFL6AA005341 | WAUKFAFL6AA060856 | WAUKFAFL6AA059688; WAUKFAFL6AA041935; WAUKFAFL6AA033379; WAUKFAFL6AA010409 | WAUKFAFL6AA080203 | WAUKFAFL6AA019899 |

WAUKFAFL6AA075325

| WAUKFAFL6AA006361; WAUKFAFL6AA015545 | WAUKFAFL6AA095140 | WAUKFAFL6AA005260 | WAUKFAFL6AA031289 | WAUKFAFL6AA030756 | WAUKFAFL6AA015397 | WAUKFAFL6AA088057; WAUKFAFL6AA039974 | WAUKFAFL6AA047511; WAUKFAFL6AA069458 | WAUKFAFL6AA037142; WAUKFAFL6AA039795 | WAUKFAFL6AA011429; WAUKFAFL6AA033642

WAUKFAFL6AA075227; WAUKFAFL6AA083912 | WAUKFAFL6AA041613 | WAUKFAFL6AA025797 | WAUKFAFL6AA014458 | WAUKFAFL6AA018543; WAUKFAFL6AA087510 | WAUKFAFL6AA028036; WAUKFAFL6AA046150; WAUKFAFL6AA015691 | WAUKFAFL6AA004819 | WAUKFAFL6AA035813 | WAUKFAFL6AA081206; WAUKFAFL6AA023645 | WAUKFAFL6AA049615 | WAUKFAFL6AA062882 | WAUKFAFL6AA007378 | WAUKFAFL6AA004061; WAUKFAFL6AA061912; WAUKFAFL6AA079875 | WAUKFAFL6AA059707; WAUKFAFL6AA088494 | WAUKFAFL6AA044141; WAUKFAFL6AA075129 | WAUKFAFL6AA071775 | WAUKFAFL6AA086521 | WAUKFAFL6AA009390 | WAUKFAFL6AA006196 | WAUKFAFL6AA085868 | WAUKFAFL6AA092352 | WAUKFAFL6AA028327 | WAUKFAFL6AA040526 | WAUKFAFL6AA095638 | WAUKFAFL6AA062607; WAUKFAFL6AA007638; WAUKFAFL6AA077446 | WAUKFAFL6AA096868 | WAUKFAFL6AA063840 | WAUKFAFL6AA070464 | WAUKFAFL6AA068715 | WAUKFAFL6AA061277

WAUKFAFL6AA000995 | WAUKFAFL6AA005940 | WAUKFAFL6AA047461; WAUKFAFL6AA048867; WAUKFAFL6AA005081

WAUKFAFL6AA054376; WAUKFAFL6AA012659; WAUKFAFL6AA026707

WAUKFAFL6AA001404; WAUKFAFL6AA053194 | WAUKFAFL6AA026402 | WAUKFAFL6AA092044 | WAUKFAFL6AA023984 | WAUKFAFL6AA049985 | WAUKFAFL6AA050490 | WAUKFAFL6AA044608 | WAUKFAFL6AA090147 | WAUKFAFL6AA024519 | WAUKFAFL6AA005159 | WAUKFAFL6AA094988 | WAUKFAFL6AA013813 | WAUKFAFL6AA010457; WAUKFAFL6AA040431 | WAUKFAFL6AA085241; WAUKFAFL6AA062512 | WAUKFAFL6AA051588; WAUKFAFL6AA026951; WAUKFAFL6AA016517; WAUKFAFL6AA069993; WAUKFAFL6AA039294; WAUKFAFL6AA033026 | WAUKFAFL6AA084719; WAUKFAFL6AA029025

WAUKFAFL6AA027906

WAUKFAFL6AA001516 | WAUKFAFL6AA063093 | WAUKFAFL6AA081741 | WAUKFAFL6AA024309 | WAUKFAFL6AA069220 | WAUKFAFL6AA008028; WAUKFAFL6AA010782 | WAUKFAFL6AA005338; WAUKFAFL6AA004691 | WAUKFAFL6AA093548 | WAUKFAFL6AA046343 | WAUKFAFL6AA014007 | WAUKFAFL6AA027355 | WAUKFAFL6AA089760; WAUKFAFL6AA054166 | WAUKFAFL6AA006473

WAUKFAFL6AA054622 | WAUKFAFL6AA098510 | WAUKFAFL6AA077575 | WAUKFAFL6AA056466 | WAUKFAFL6AA085966 | WAUKFAFL6AA070772 | WAUKFAFL6AA015058 | WAUKFAFL6AA027839 | WAUKFAFL6AA016193 | WAUKFAFL6AA009521 | WAUKFAFL6AA001080 | WAUKFAFL6AA078001; WAUKFAFL6AA043443 | WAUKFAFL6AA052367 | WAUKFAFL6AA001919 | WAUKFAFL6AA082999 | WAUKFAFL6AA000639

WAUKFAFL6AA076250 | WAUKFAFL6AA008059 | WAUKFAFL6AA007686 | WAUKFAFL6AA068665 | WAUKFAFL6AA067239; WAUKFAFL6AA004223; WAUKFAFL6AA093999 | WAUKFAFL6AA096675; WAUKFAFL6AA081867 | WAUKFAFL6AA001421; WAUKFAFL6AA040882 | WAUKFAFL6AA089466

WAUKFAFL6AA094392; WAUKFAFL6AA044530 | WAUKFAFL6AA033088 | WAUKFAFL6AA052398 | WAUKFAFL6AA056449 | WAUKFAFL6AA026755 | WAUKFAFL6AA011351

WAUKFAFL6AA038694 | WAUKFAFL6AA060260 | WAUKFAFL6AA062641; WAUKFAFL6AA044544 | WAUKFAFL6AA067029 | WAUKFAFL6AA094618 | WAUKFAFL6AA010118 | WAUKFAFL6AA047394 | WAUKFAFL6AA071873 | WAUKFAFL6AA048836 | WAUKFAFL6AA060002 | WAUKFAFL6AA051932 | WAUKFAFL6AA052563; WAUKFAFL6AA038632; WAUKFAFL6AA057861 | WAUKFAFL6AA074529

WAUKFAFL6AA032717 | WAUKFAFL6AA013956 | WAUKFAFL6AA017182 | WAUKFAFL6AA006859 | WAUKFAFL6AA028697; WAUKFAFL6AA047346; WAUKFAFL6AA084932 | WAUKFAFL6AA038811 | WAUKFAFL6AA076958; WAUKFAFL6AA037609; WAUKFAFL6AA069489; WAUKFAFL6AA019353; WAUKFAFL6AA094506 | WAUKFAFL6AA034340; WAUKFAFL6AA098958; WAUKFAFL6AA097292 | WAUKFAFL6AA081836; WAUKFAFL6AA098250 | WAUKFAFL6AA080945 | WAUKFAFL6AA053521 |

WAUKFAFL6AA061005

| WAUKFAFL6AA031941 | WAUKFAFL6AA097518 | WAUKFAFL6AA037528; WAUKFAFL6AA093372 | WAUKFAFL6AA036296 | WAUKFAFL6AA062803; WAUKFAFL6AA008319; WAUKFAFL6AA077205 | WAUKFAFL6AA081240; WAUKFAFL6AA067788 | WAUKFAFL6AA064373

WAUKFAFL6AA053695 | WAUKFAFL6AA064325; WAUKFAFL6AA095848; WAUKFAFL6AA060758

WAUKFAFL6AA001144; WAUKFAFL6AA021202; WAUKFAFL6AA008711; WAUKFAFL6AA062719 | WAUKFAFL6AA099589 | WAUKFAFL6AA006814 | WAUKFAFL6AA006490 | WAUKFAFL6AA003055 | WAUKFAFL6AA040039

WAUKFAFL6AA062669 | WAUKFAFL6AA043605 | WAUKFAFL6AA075180; WAUKFAFL6AA027579 | WAUKFAFL6AA081030

WAUKFAFL6AA050456; WAUKFAFL6AA013987; WAUKFAFL6AA037965 | WAUKFAFL6AA015528; WAUKFAFL6AA072022 | WAUKFAFL6AA060601 | WAUKFAFL6AA046908 | WAUKFAFL6AA023404 | WAUKFAFL6AA023385 | WAUKFAFL6AA034967;

WAUKFAFL6AA092853

; WAUKFAFL6AA048626; WAUKFAFL6AA058976; WAUKFAFL6AA097146 | WAUKFAFL6AA062042; WAUKFAFL6AA060792 | WAUKFAFL6AA068343 | WAUKFAFL6AA073395; WAUKFAFL6AA064468; WAUKFAFL6AA052529 | WAUKFAFL6AA020597

WAUKFAFL6AA079035 | WAUKFAFL6AA004738 | WAUKFAFL6AA013164 | WAUKFAFL6AA032314 | WAUKFAFL6AA017988; WAUKFAFL6AA013469 | WAUKFAFL6AA028571 | WAUKFAFL6AA033981 | WAUKFAFL6AA014542 |

WAUKFAFL6AA049310

| WAUKFAFL6AA080413 | WAUKFAFL6AA072182 | WAUKFAFL6AA089063; WAUKFAFL6AA063952 | WAUKFAFL6AA048190 | WAUKFAFL6AA042356; WAUKFAFL6AA046682 | WAUKFAFL6AA093078 | WAUKFAFL6AA058735; WAUKFAFL6AA053874 | WAUKFAFL6AA004920 | WAUKFAFL6AA005629 | WAUKFAFL6AA087863 | WAUKFAFL6AA092822 | WAUKFAFL6AA058587 | WAUKFAFL6AA018350 | WAUKFAFL6AA077382 | WAUKFAFL6AA054670; WAUKFAFL6AA059478; WAUKFAFL6AA015352; WAUKFAFL6AA094201 | WAUKFAFL6AA050845 | WAUKFAFL6AA093212; WAUKFAFL6AA056452 | WAUKFAFL6AA042468 | WAUKFAFL6AA016582 | WAUKFAFL6AA091606 | WAUKFAFL6AA096451; WAUKFAFL6AA044432 | WAUKFAFL6AA048089 | WAUKFAFL6AA076054; WAUKFAFL6AA039070 | WAUKFAFL6AA091363 | WAUKFAFL6AA058265 | WAUKFAFL6AA005730; WAUKFAFL6AA072862 | WAUKFAFL6AA064860; WAUKFAFL6AA060498; WAUKFAFL6AA096756; WAUKFAFL6AA051624; WAUKFAFL6AA057245 | WAUKFAFL6AA022902 | WAUKFAFL6AA038601; WAUKFAFL6AA088012 | WAUKFAFL6AA022897 | WAUKFAFL6AA059934; WAUKFAFL6AA030112; WAUKFAFL6AA000432 | WAUKFAFL6AA053860 | WAUKFAFL6AA070030

WAUKFAFL6AA098104 | WAUKFAFL6AA009342 | WAUKFAFL6AA060629 | WAUKFAFL6AA036802

WAUKFAFL6AA091329;

WAUKFAFL6AA050876

| WAUKFAFL6AA097096 |

WAUKFAFL6AA034208

| WAUKFAFL6AA072098 | WAUKFAFL6AA049761; WAUKFAFL6AA073171 |

WAUKFAFL6AA014170

| WAUKFAFL6AA059058

WAUKFAFL6AA090536 | WAUKFAFL6AA036587 | WAUKFAFL6AA041840 | WAUKFAFL6AA097583; WAUKFAFL6AA028716; WAUKFAFL6AA063871 | WAUKFAFL6AA036315; WAUKFAFL6AA019742; WAUKFAFL6AA078306 | WAUKFAFL6AA069363; WAUKFAFL6AA004352 | WAUKFAFL6AA084462 | WAUKFAFL6AA044835 | WAUKFAFL6AA058007 | WAUKFAFL6AA072327 | WAUKFAFL6AA004710 | WAUKFAFL6AA014959

WAUKFAFL6AA035410 | WAUKFAFL6AA080394 | WAUKFAFL6AA060789 | WAUKFAFL6AA044379 | WAUKFAFL6AA049582; WAUKFAFL6AA062381 | WAUKFAFL6AA028893; WAUKFAFL6AA004836 | WAUKFAFL6AA004089 | WAUKFAFL6AA022236 | WAUKFAFL6AA027050; WAUKFAFL6AA090410; WAUKFAFL6AA064602 | WAUKFAFL6AA081674; WAUKFAFL6AA098359; WAUKFAFL6AA094165

WAUKFAFL6AA098491 | WAUKFAFL6AA033091; WAUKFAFL6AA098443 | WAUKFAFL6AA034984 | WAUKFAFL6AA001600; WAUKFAFL6AA031938 | WAUKFAFL6AA008093; WAUKFAFL6AA097809 | WAUKFAFL6AA020129 | WAUKFAFL6AA007137 | WAUKFAFL6AA064549 | WAUKFAFL6AA018610 | WAUKFAFL6AA024763; WAUKFAFL6AA023225; WAUKFAFL6AA094554 | WAUKFAFL6AA017540 | WAUKFAFL6AA069217 |

WAUKFAFL6AA057150

| WAUKFAFL6AA061733 | WAUKFAFL6AA053132

WAUKFAFL6AA033799 | WAUKFAFL6AA053566 | WAUKFAFL6AA068732; WAUKFAFL6AA042759

WAUKFAFL6AA050893 | WAUKFAFL6AA046827; WAUKFAFL6AA000348 | WAUKFAFL6AA001161; WAUKFAFL6AA080668 | WAUKFAFL6AA096224; WAUKFAFL6AA013570 | WAUKFAFL6AA021782; WAUKFAFL6AA029820 | WAUKFAFL6AA001550 | WAUKFAFL6AA091248 | WAUKFAFL6AA078130 | WAUKFAFL6AA077978 | WAUKFAFL6AA094781

WAUKFAFL6AA014153 | WAUKFAFL6AA052708 | WAUKFAFL6AA095316

WAUKFAFL6AA091587; WAUKFAFL6AA096739 | WAUKFAFL6AA044074 | WAUKFAFL6AA059500; WAUKFAFL6AA053292 | WAUKFAFL6AA026092 | WAUKFAFL6AA057486 | WAUKFAFL6AA006442; WAUKFAFL6AA048898 | WAUKFAFL6AA036377 | WAUKFAFL6AA014556 | WAUKFAFL6AA094635; WAUKFAFL6AA005212

WAUKFAFL6AA074188 | WAUKFAFL6AA024732 | WAUKFAFL6AA034581; WAUKFAFL6AA031437 | WAUKFAFL6AA091704 | WAUKFAFL6AA076071 | WAUKFAFL6AA035696; WAUKFAFL6AA018235; WAUKFAFL6AA060422

WAUKFAFL6AA095414; WAUKFAFL6AA094439 | WAUKFAFL6AA024911 | WAUKFAFL6AA074689; WAUKFAFL6AA022852 | WAUKFAFL6AA041918 | WAUKFAFL6AA092951 | WAUKFAFL6AA009583; WAUKFAFL6AA010667

WAUKFAFL6AA010961 | WAUKFAFL6AA005419; WAUKFAFL6AA072392; WAUKFAFL6AA068911 | WAUKFAFL6AA055074 | WAUKFAFL6AA056922

WAUKFAFL6AA022334; WAUKFAFL6AA049601; WAUKFAFL6AA050988; WAUKFAFL6AA082159; WAUKFAFL6AA041627 | WAUKFAFL6AA087149 | WAUKFAFL6AA041854 | WAUKFAFL6AA079763 | WAUKFAFL6AA045421

WAUKFAFL6AA051364 | WAUKFAFL6AA006800; WAUKFAFL6AA096630 | WAUKFAFL6AA048657 | WAUKFAFL6AA094750 | WAUKFAFL6AA062736 | WAUKFAFL6AA095980 | WAUKFAFL6AA040607 | WAUKFAFL6AA095610; WAUKFAFL6AA098216; WAUKFAFL6AA068925; WAUKFAFL6AA082338 | WAUKFAFL6AA001242 | WAUKFAFL6AA063658 | WAUKFAFL6AA008191

WAUKFAFL6AA053373 | WAUKFAFL6AA033138 | WAUKFAFL6AA042812; WAUKFAFL6AA024908 | WAUKFAFL6AA071324; WAUKFAFL6AA048965; WAUKFAFL6AA052126; WAUKFAFL6AA065992 | WAUKFAFL6AA047055 | WAUKFAFL6AA047329 | WAUKFAFL6AA084204; WAUKFAFL6AA015643; WAUKFAFL6AA075017; WAUKFAFL6AA094005; WAUKFAFL6AA077771 | WAUKFAFL6AA081321; WAUKFAFL6AA086650 | WAUKFAFL6AA017666 | WAUKFAFL6AA043345 | WAUKFAFL6AA079522; WAUKFAFL6AA020583 | WAUKFAFL6AA041286; WAUKFAFL6AA068262; WAUKFAFL6AA036203; WAUKFAFL6AA077723

WAUKFAFL6AA032930 | WAUKFAFL6AA051882 | WAUKFAFL6AA049677; WAUKFAFL6AA066477; WAUKFAFL6AA088527 | WAUKFAFL6AA054944 | WAUKFAFL6AA025167; WAUKFAFL6AA031700; WAUKFAFL6AA041479; WAUKFAFL6AA013486 | WAUKFAFL6AA069931 | WAUKFAFL6AA036542 | WAUKFAFL6AA032961; WAUKFAFL6AA031907 | WAUKFAFL6AA086857; WAUKFAFL6AA009387 | WAUKFAFL6AA018638; WAUKFAFL6AA085045 | WAUKFAFL6AA079519; WAUKFAFL6AA067712; WAUKFAFL6AA061196; WAUKFAFL6AA036136

WAUKFAFL6AA071209 | WAUKFAFL6AA012466; WAUKFAFL6AA006621 | WAUKFAFL6AA062445 | WAUKFAFL6AA055723; WAUKFAFL6AA060226; WAUKFAFL6AA096854 | WAUKFAFL6AA031681

WAUKFAFL6AA085210 | WAUKFAFL6AA073090; WAUKFAFL6AA027078 | WAUKFAFL6AA067693 | WAUKFAFL6AA004013 | WAUKFAFL6AA019126 | WAUKFAFL6AA072487 | WAUKFAFL6AA057570; WAUKFAFL6AA005680; WAUKFAFL6AA083439; WAUKFAFL6AA023323; WAUKFAFL6AA058217; WAUKFAFL6AA077270 | WAUKFAFL6AA060212; WAUKFAFL6AA088155; WAUKFAFL6AA032734; WAUKFAFL6AA066057; WAUKFAFL6AA028070 | WAUKFAFL6AA055267 | WAUKFAFL6AA076152 | WAUKFAFL6AA000964; WAUKFAFL6AA063305 | WAUKFAFL6AA006408 | WAUKFAFL6AA087037 | WAUKFAFL6AA020941; WAUKFAFL6AA018395; WAUKFAFL6AA040509; WAUKFAFL6AA075499 | WAUKFAFL6AA096434 | WAUKFAFL6AA063661 | WAUKFAFL6AA099284; WAUKFAFL6AA050618; WAUKFAFL6AA078015 | WAUKFAFL6AA001998 | WAUKFAFL6AA027677 | WAUKFAFL6AA082162; WAUKFAFL6AA089550 | WAUKFAFL6AA048948; WAUKFAFL6AA099348; WAUKFAFL6AA023029

WAUKFAFL6AA070867; WAUKFAFL6AA071498; WAUKFAFL6AA080508 | WAUKFAFL6AA085224 | WAUKFAFL6AA040008

WAUKFAFL6AA092318; WAUKFAFL6AA082369 | WAUKFAFL6AA029106 | WAUKFAFL6AA040316 | WAUKFAFL6AA010152; WAUKFAFL6AA031230 | WAUKFAFL6AA088785 | WAUKFAFL6AA041577 | WAUKFAFL6AA081822 | WAUKFAFL6AA008465 | WAUKFAFL6AA003962 | WAUKFAFL6AA068049 | WAUKFAFL6AA083327 | WAUKFAFL6AA038033; WAUKFAFL6AA085630 | WAUKFAFL6AA012614 | WAUKFAFL6AA096045 | WAUKFAFL6AA037089 | WAUKFAFL6AA095722; WAUKFAFL6AA071792; WAUKFAFL6AA079813; WAUKFAFL6AA029526; WAUKFAFL6AA036170 | WAUKFAFL6AA040641 | WAUKFAFL6AA026027 | WAUKFAFL6AA013231 | WAUKFAFL6AA041224 | WAUKFAFL6AA000754; WAUKFAFL6AA010779 | WAUKFAFL6AA021572 | WAUKFAFL6AA036301; WAUKFAFL6AA019840 | WAUKFAFL6AA070898 | WAUKFAFL6AA066804; WAUKFAFL6AA055091; WAUKFAFL6AA007297; WAUKFAFL6AA065801 | WAUKFAFL6AA093761; WAUKFAFL6AA081870 | WAUKFAFL6AA006098; WAUKFAFL6AA083828; WAUKFAFL6AA031440

WAUKFAFL6AA079052 | WAUKFAFL6AA049744 | WAUKFAFL6AA009745; WAUKFAFL6AA030711; WAUKFAFL6AA059142 | WAUKFAFL6AA006019 | WAUKFAFL6AA094795 | WAUKFAFL6AA025783 | WAUKFAFL6AA070254 | WAUKFAFL6AA099883

WAUKFAFL6AA079990 | WAUKFAFL6AA067208; WAUKFAFL6AA069055; WAUKFAFL6AA003363; WAUKFAFL6AA059903; WAUKFAFL6AA072506; WAUKFAFL6AA060890 | WAUKFAFL6AA024004; WAUKFAFL6AA018056; WAUKFAFL6AA052451 | WAUKFAFL6AA021555 | WAUKFAFL6AA014198; WAUKFAFL6AA099737; WAUKFAFL6AA082713; WAUKFAFL6AA050652 | WAUKFAFL6AA014394 | WAUKFAFL6AA018591; WAUKFAFL6AA092027; WAUKFAFL6AA066429 | WAUKFAFL6AA055513 | WAUKFAFL6AA087443 | WAUKFAFL6AA072621 | WAUKFAFL6AA003444 | WAUKFAFL6AA080265 | WAUKFAFL6AA039540 | WAUKFAFL6AA092867 | WAUKFAFL6AA059898 | WAUKFAFL6AA061750; WAUKFAFL6AA078113; WAUKFAFL6AA032488 | WAUKFAFL6AA090990;

WAUKFAFL6AA029543

| WAUKFAFL6AA091928 | WAUKFAFL6AA059285; WAUKFAFL6AA068035; WAUKFAFL6AA001743; WAUKFAFL6AA039537 | WAUKFAFL6AA008515 | WAUKFAFL6AA051574 | WAUKFAFL6AA020874; WAUKFAFL6AA038355 | WAUKFAFL6AA073266 | WAUKFAFL6AA045239; WAUKFAFL6AA022544 | WAUKFAFL6AA076314; WAUKFAFL6AA045452

WAUKFAFL6AA047105 | WAUKFAFL6AA034127

WAUKFAFL6AA086454; WAUKFAFL6AA095364 | WAUKFAFL6AA080847

WAUKFAFL6AA066432

WAUKFAFL6AA057391 | WAUKFAFL6AA094960 | WAUKFAFL6AA020292 | WAUKFAFL6AA032054 | WAUKFAFL6AA047623

WAUKFAFL6AA001130; WAUKFAFL6AA022270 | WAUKFAFL6AA027338 | WAUKFAFL6AA037769 | WAUKFAFL6AA098507 | WAUKFAFL6AA055799; WAUKFAFL6AA026240; WAUKFAFL6AA050800 | WAUKFAFL6AA098541 | WAUKFAFL6AA023578 | WAUKFAFL6AA002374 | WAUKFAFL6AA057262 | WAUKFAFL6AA002567 | WAUKFAFL6AA074109 | WAUKFAFL6AA028263 | WAUKFAFL6AA009020; WAUKFAFL6AA057939 | WAUKFAFL6AA046276 | WAUKFAFL6AA011575 | WAUKFAFL6AA049176; WAUKFAFL6AA092237 | WAUKFAFL6AA044902

WAUKFAFL6AA082663 | WAUKFAFL6AA084252 | WAUKFAFL6AA038209 | WAUKFAFL6AA029493 | WAUKFAFL6AA039585 | WAUKFAFL6AA001757; WAUKFAFL6AA065958; WAUKFAFL6AA034841; WAUKFAFL6AA044589; WAUKFAFL6AA045936

WAUKFAFL6AA098961

WAUKFAFL6AA000396; WAUKFAFL6AA005954; WAUKFAFL6AA026500; WAUKFAFL6AA011656; WAUKFAFL6AA062901 | WAUKFAFL6AA046570 | WAUKFAFL6AA017392; WAUKFAFL6AA093808 | WAUKFAFL6AA092349; WAUKFAFL6AA088916 | WAUKFAFL6AA052143 | WAUKFAFL6AA052384 | WAUKFAFL6AA079195; WAUKFAFL6AA008031 | WAUKFAFL6AA018140; WAUKFAFL6AA016985 | WAUKFAFL6AA026724 | WAUKFAFL6AA077527; WAUKFAFL6AA080377 | WAUKFAFL6AA085790; WAUKFAFL6AA033852 | WAUKFAFL6AA064342 | WAUKFAFL6AA089967 | WAUKFAFL6AA025749 | WAUKFAFL6AA028991 | WAUKFAFL6AA004884; WAUKFAFL6AA066155 | WAUKFAFL6AA005355; WAUKFAFL6AA055088 | WAUKFAFL6AA029977; WAUKFAFL6AA023239; WAUKFAFL6AA018378 | WAUKFAFL6AA076863 | WAUKFAFL6AA036461 | WAUKFAFL6AA076698; WAUKFAFL6AA019790; WAUKFAFL6AA097440 |

WAUKFAFL6AA088110

| WAUKFAFL6AA014668

WAUKFAFL6AA058945 | WAUKFAFL6AA024049; WAUKFAFL6AA011477; WAUKFAFL6AA087751 | WAUKFAFL6AA081447; WAUKFAFL6AA010846; WAUKFAFL6AA095767 | WAUKFAFL6AA018171 | WAUKFAFL6AA093923 | WAUKFAFL6AA042681 | WAUKFAFL6AA082257 | WAUKFAFL6AA040400 | WAUKFAFL6AA042440 | WAUKFAFL6AA051378 | WAUKFAFL6AA086891 | WAUKFAFL6AA067810; WAUKFAFL6AA026710; WAUKFAFL6AA030076 | WAUKFAFL6AA048724 | WAUKFAFL6AA038520; WAUKFAFL6AA065555 | WAUKFAFL6AA063823 | WAUKFAFL6AA001502 | WAUKFAFL6AA086504 | WAUKFAFL6AA023208; WAUKFAFL6AA091220

WAUKFAFL6AA024245 | WAUKFAFL6AA033592 | WAUKFAFL6AA038484 | WAUKFAFL6AA042230 | WAUKFAFL6AA071386; WAUKFAFL6AA069119; WAUKFAFL6AA054149; WAUKFAFL6AA068312 | WAUKFAFL6AA083831 | WAUKFAFL6AA071842 | WAUKFAFL6AA056726 | WAUKFAFL6AA066107 | WAUKFAFL6AA024598 | WAUKFAFL6AA067001 | WAUKFAFL6AA061876; WAUKFAFL6AA076684

WAUKFAFL6AA048979 | WAUKFAFL6AA059917; WAUKFAFL6AA090035; WAUKFAFL6AA055446 | WAUKFAFL6AA080525 | WAUKFAFL6AA081013 | WAUKFAFL6AA029350 | WAUKFAFL6AA090729; WAUKFAFL6AA003833 | WAUKFAFL6AA095381 | WAUKFAFL6AA069069 | WAUKFAFL6AA016873; WAUKFAFL6AA038940 | WAUKFAFL6AA059562 | WAUKFAFL6AA080475; WAUKFAFL6AA056659

WAUKFAFL6AA066186

WAUKFAFL6AA007316 | WAUKFAFL6AA048402 | WAUKFAFL6AA013150 | WAUKFAFL6AA010751

WAUKFAFL6AA098717

| WAUKFAFL6AA001483 | WAUKFAFL6AA053230; WAUKFAFL6AA072893 | WAUKFAFL6AA047007 | WAUKFAFL6AA091511 | WAUKFAFL6AA049789 | WAUKFAFL6AA038324; WAUKFAFL6AA006165; WAUKFAFL6AA060372 | WAUKFAFL6AA031342 | WAUKFAFL6AA062946 | WAUKFAFL6AA008868 | WAUKFAFL6AA032250; WAUKFAFL6AA035553

WAUKFAFL6AA077768 | WAUKFAFL6AA041711; WAUKFAFL6AA072201 | WAUKFAFL6AA083330; WAUKFAFL6AA028599 | WAUKFAFL6AA069573 | WAUKFAFL6AA062638 | WAUKFAFL6AA059965 | WAUKFAFL6AA047430

WAUKFAFL6AA062686 | WAUKFAFL6AA008501; WAUKFAFL6AA087832 | WAUKFAFL6AA088687 | WAUKFAFL6AA012306 | WAUKFAFL6AA090827 | WAUKFAFL6AA027582 | WAUKFAFL6AA098085; WAUKFAFL6AA065572; WAUKFAFL6AA028652

WAUKFAFL6AA085806 | WAUKFAFL6AA070092 | WAUKFAFL6AA062347 | WAUKFAFL6AA037819 | WAUKFAFL6AA012094

WAUKFAFL6AA025525 | WAUKFAFL6AA063711; WAUKFAFL6AA001175 | WAUKFAFL6AA022110; WAUKFAFL6AA017277 | WAUKFAFL6AA020809 | WAUKFAFL6AA043281 | WAUKFAFL6AA098006 | WAUKFAFL6AA036881 | WAUKFAFL6AA079004; WAUKFAFL6AA005842 | WAUKFAFL6AA041756

WAUKFAFL6AA041501

WAUKFAFL6AA027114 | WAUKFAFL6AA025573

WAUKFAFL6AA020180 | WAUKFAFL6AA009423 | WAUKFAFL6AA017036 | WAUKFAFL6AA085708 | WAUKFAFL6AA064387 | WAUKFAFL6AA029963; WAUKFAFL6AA051705; WAUKFAFL6AA013939; WAUKFAFL6AA096109 | WAUKFAFL6AA006232 | WAUKFAFL6AA071212 | WAUKFAFL6AA039277 | WAUKFAFL6AA007834 | WAUKFAFL6AA040879; WAUKFAFL6AA097826; WAUKFAFL6AA077818 |

WAUKFAFL6AA099396

| WAUKFAFL6AA051011

WAUKFAFL6AA052546; WAUKFAFL6AA063384 | WAUKFAFL6AA044687 | WAUKFAFL6AA086194 | WAUKFAFL6AA053678

WAUKFAFL6AA077267; WAUKFAFL6AA001547; WAUKFAFL6AA042048

WAUKFAFL6AA085370 | WAUKFAFL6AA038730 | WAUKFAFL6AA068827

WAUKFAFL6AA038369 | WAUKFAFL6AA036766 | WAUKFAFL6AA055821 | WAUKFAFL6AA014217; WAUKFAFL6AA069430; WAUKFAFL6AA020633 | WAUKFAFL6AA097339; WAUKFAFL6AA041238 | WAUKFAFL6AA095428 | WAUKFAFL6AA098751 | WAUKFAFL6AA078578 | WAUKFAFL6AA074000; WAUKFAFL6AA090004 | WAUKFAFL6AA002682 | WAUKFAFL6AA082565

WAUKFAFL6AA029218 | WAUKFAFL6AA084445 | WAUKFAFL6AA097034; WAUKFAFL6AA056208 | WAUKFAFL6AA094120 | WAUKFAFL6AA091718

WAUKFAFL6AA080797

WAUKFAFL6AA097650 | WAUKFAFL6AA053048; WAUKFAFL6AA046567 | WAUKFAFL6AA096580 | WAUKFAFL6AA028568

WAUKFAFL6AA093663 | WAUKFAFL6AA029705

WAUKFAFL6AA011902; WAUKFAFL6AA055933; WAUKFAFL6AA056791 | WAUKFAFL6AA046603; WAUKFAFL6AA065619 | WAUKFAFL6AA026965

WAUKFAFL6AA000544

WAUKFAFL6AA043183 | WAUKFAFL6AA055625 | WAUKFAFL6AA024990 | WAUKFAFL6AA000222 | WAUKFAFL6AA097633 | WAUKFAFL6AA078788 | WAUKFAFL6AA038677 | WAUKFAFL6AA076894 | WAUKFAFL6AA014766 | WAUKFAFL6AA061957 | WAUKFAFL6AA080556

WAUKFAFL6AA067032 | WAUKFAFL6AA045872; WAUKFAFL6AA099754; WAUKFAFL6AA054569 | WAUKFAFL6AA081917 | WAUKFAFL6AA049078; WAUKFAFL6AA025850 | WAUKFAFL6AA091590; WAUKFAFL6AA012855 | WAUKFAFL6AA034452 | WAUKFAFL6AA033186 | WAUKFAFL6AA027517 |

WAUKFAFL6AA005534

| WAUKFAFL6AA034399 | WAUKFAFL6AA054684 | WAUKFAFL6AA061795 | WAUKFAFL6AA073977 | WAUKFAFL6AA057844; WAUKFAFL6AA031924 | WAUKFAFL6AA011026 | WAUKFAFL6AA054278 | WAUKFAFL6AA078757 | WAUKFAFL6AA087202; WAUKFAFL6AA018039 | WAUKFAFL6AA077592 | WAUKFAFL6AA024942 | WAUKFAFL6AA086468; WAUKFAFL6AA066351 | WAUKFAFL6AA027484; WAUKFAFL6AA055009 | WAUKFAFL6AA047637 | WAUKFAFL6AA048982; WAUKFAFL6AA078354 | WAUKFAFL6AA034516 | WAUKFAFL6AA090259 | WAUKFAFL6AA000124 | WAUKFAFL6AA070951 | WAUKFAFL6AA005064 | WAUKFAFL6AA036735; WAUKFAFL6AA051803 | WAUKFAFL6AA063790 | WAUKFAFL6AA024164 | WAUKFAFL6AA058542 | WAUKFAFL6AA096921 | WAUKFAFL6AA018008 | WAUKFAFL6AA025766 | WAUKFAFL6AA071999 | WAUKFAFL6AA024729 | WAUKFAFL6AA063336 | WAUKFAFL6AA059819; WAUKFAFL6AA019949 | WAUKFAFL6AA037044; WAUKFAFL6AA075079 | WAUKFAFL6AA096918

WAUKFAFL6AA020082

; WAUKFAFL6AA042339 | WAUKFAFL6AA095901; WAUKFAFL6AA062221 | WAUKFAFL6AA013262; WAUKFAFL6AA045550; WAUKFAFL6AA033141 | WAUKFAFL6AA078595 | WAUKFAFL6AA056953; WAUKFAFL6AA078693 | WAUKFAFL6AA052207 | WAUKFAFL6AA056869 | WAUKFAFL6AA022494; WAUKFAFL6AA064177 | WAUKFAFL6AA089869 | WAUKFAFL6AA096367 | WAUKFAFL6AA043393 | WAUKFAFL6AA056189; WAUKFAFL6AA006683 | WAUKFAFL6AA008336 | WAUKFAFL6AA072067

WAUKFAFL6AA094943 | WAUKFAFL6AA057505 | WAUKFAFL6AA027274 | WAUKFAFL6AA071050; WAUKFAFL6AA027145 | WAUKFAFL6AA076815 | WAUKFAFL6AA046701 | WAUKFAFL6AA025802 | WAUKFAFL6AA034077 | WAUKFAFL6AA084672 | WAUKFAFL6AA024388 | WAUKFAFL6AA007042 | WAUKFAFL6AA099785 | WAUKFAFL6AA031597 | WAUKFAFL6AA034595 | WAUKFAFL6AA015867 | WAUKFAFL6AA033706 | WAUKFAFL6AA001273; WAUKFAFL6AA057973; WAUKFAFL6AA059271 | WAUKFAFL6AA090763 | WAUKFAFL6AA071954 | WAUKFAFL6AA034502

WAUKFAFL6AA084803 | WAUKFAFL6AA063742 | WAUKFAFL6AA053986 | WAUKFAFL6AA045533 | WAUKFAFL6AA061697 | WAUKFAFL6AA010975

WAUKFAFL6AA021670 | WAUKFAFL6AA006957 | WAUKFAFL6AA069556 | WAUKFAFL6AA046164; WAUKFAFL6AA042261; WAUKFAFL6AA024391 | WAUKFAFL6AA008577 | WAUKFAFL6AA048254 | WAUKFAFL6AA064440; WAUKFAFL6AA057410

WAUKFAFL6AA098684 | WAUKFAFL6AA063286 | WAUKFAFL6AA076202 | WAUKFAFL6AA060730; WAUKFAFL6AA022222; WAUKFAFL6AA039568; WAUKFAFL6AA094487 | WAUKFAFL6AA020390 | WAUKFAFL6AA003265

WAUKFAFL6AA098667; WAUKFAFL6AA014623 | WAUKFAFL6AA035746; WAUKFAFL6AA054247 | WAUKFAFL6AA046455 | WAUKFAFL6AA022415 | WAUKFAFL6AA097390

WAUKFAFL6AA015786 | WAUKFAFL6AA044169 | WAUKFAFL6AA068357 | WAUKFAFL6AA074269; WAUKFAFL6AA054295; WAUKFAFL6AA063398 | WAUKFAFL6AA086180 | WAUKFAFL6AA020647 | WAUKFAFL6AA053793 | WAUKFAFL6AA002620; WAUKFAFL6AA097700; WAUKFAFL6AA013942 | WAUKFAFL6AA088107 | WAUKFAFL6AA022155 | WAUKFAFL6AA056385 | WAUKFAFL6AA001970; WAUKFAFL6AA043135 | WAUKFAFL6AA024021; WAUKFAFL6AA083506

WAUKFAFL6AA070058 | WAUKFAFL6AA019336; WAUKFAFL6AA052661 | WAUKFAFL6AA031373 | WAUKFAFL6AA093890; WAUKFAFL6AA058556 | WAUKFAFL6AA052868

WAUKFAFL6AA001225 | WAUKFAFL6AA032393 | WAUKFAFL6AA094294; WAUKFAFL6AA086924; WAUKFAFL6AA012001 | WAUKFAFL6AA075163 | WAUKFAFL6AA068990 | WAUKFAFL6AA047282 | WAUKFAFL6AA025413 | WAUKFAFL6AA002892 | WAUKFAFL6AA028814 | WAUKFAFL6AA017201; WAUKFAFL6AA038906 | WAUKFAFL6AA094926; WAUKFAFL6AA075356; WAUKFAFL6AA071887 | WAUKFAFL6AA059237; WAUKFAFL6AA013746; WAUKFAFL6AA019224; WAUKFAFL6AA011060 | WAUKFAFL6AA026884 | WAUKFAFL6AA095591; WAUKFAFL6AA024455 | WAUKFAFL6AA080783 | WAUKFAFL6AA020986; WAUKFAFL6AA085434; WAUKFAFL6AA094831 | WAUKFAFL6AA024472 | WAUKFAFL6AA052496 | WAUKFAFL6AA098555 | WAUKFAFL6AA010183; WAUKFAFL6AA072120; WAUKFAFL6AA050120; WAUKFAFL6AA013214; WAUKFAFL6AA003394 | WAUKFAFL6AA088320 | WAUKFAFL6AA072702 | WAUKFAFL6AA064695 | WAUKFAFL6AA019174; WAUKFAFL6AA083649; WAUKFAFL6AA060825 | WAUKFAFL6AA067130; WAUKFAFL6AA033463; WAUKFAFL6AA069203; WAUKFAFL6AA003198 | WAUKFAFL6AA067189 | WAUKFAFL6AA056421; WAUKFAFL6AA013925 | WAUKFAFL6AA063983 | WAUKFAFL6AA074031 | WAUKFAFL6AA026142 | WAUKFAFL6AA095834 | WAUKFAFL6AA052028; WAUKFAFL6AA044396

WAUKFAFL6AA002844; WAUKFAFL6AA035097 | WAUKFAFL6AA047797 | WAUKFAFL6AA082971 | WAUKFAFL6AA003783 | WAUKFAFL6AA040963 | WAUKFAFL6AA057942 | WAUKFAFL6AA005873; WAUKFAFL6AA019000; WAUKFAFL6AA073591; WAUKFAFL6AA090097; WAUKFAFL6AA080279; WAUKFAFL6AA070321; WAUKFAFL6AA016825; WAUKFAFL6AA090407 | WAUKFAFL6AA034466 | WAUKFAFL6AA079861 | WAUKFAFL6AA094862; WAUKFAFL6AA079228 | WAUKFAFL6AA038937; WAUKFAFL6AA088625; WAUKFAFL6AA084333 | WAUKFAFL6AA002679; WAUKFAFL6AA084266 | WAUKFAFL6AA095011; WAUKFAFL6AA004187; WAUKFAFL6AA020826 | WAUKFAFL6AA046326 | WAUKFAFL6AA004030 | WAUKFAFL6AA048559

WAUKFAFL6AA015822; WAUKFAFL6AA093324

WAUKFAFL6AA084185 | WAUKFAFL6AA096871

WAUKFAFL6AA082615 | WAUKFAFL6AA067970 | WAUKFAFL6AA085711; WAUKFAFL6AA091489 | WAUKFAFL6AA051221 | WAUKFAFL6AA091640 | WAUKFAFL6AA076717; WAUKFAFL6AA002004 | WAUKFAFL6AA041644 | WAUKFAFL6AA059089; WAUKFAFL6AA044673 | WAUKFAFL6AA088947

WAUKFAFL6AA041580

WAUKFAFL6AA025637

| WAUKFAFL6AA009731 | WAUKFAFL6AA025136; WAUKFAFL6AA078953 | WAUKFAFL6AA049064 | WAUKFAFL6AA025492; WAUKFAFL6AA032913; WAUKFAFL6AA069508 | WAUKFAFL6AA065295 | WAUKFAFL6AA030322 | WAUKFAFL6AA036153 | WAUKFAFL6AA030529; WAUKFAFL6AA043488 | WAUKFAFL6AA080248 | WAUKFAFL6AA027002

WAUKFAFL6AA062199

WAUKFAFL6AA011608 | WAUKFAFL6AA042566; WAUKFAFL6AA070237 | WAUKFAFL6AA093310; WAUKFAFL6AA023807; WAUKFAFL6AA011642; WAUKFAFL6AA067435

WAUKFAFL6AA068813 | WAUKFAFL6AA051431 | WAUKFAFL6AA093260 | WAUKFAFL6AA064096 | WAUKFAFL6AA088382 | WAUKFAFL6AA000074

WAUKFAFL6AA094666 | WAUKFAFL6AA060811 | WAUKFAFL6AA008322; WAUKFAFL6AA039943 | WAUKFAFL6AA089645 | WAUKFAFL6AA061571 |

WAUKFAFL6AA050859

; WAUKFAFL6AA083652 | WAUKFAFL6AA080542 | WAUKFAFL6AA077463 | WAUKFAFL6AA066172; WAUKFAFL6AA086714 | WAUKFAFL6AA051820 | WAUKFAFL6AA057651; WAUKFAFL6AA040073 | WAUKFAFL6AA066902; WAUKFAFL6AA001628 | WAUKFAFL6AA007008 | WAUKFAFL6AA059187 |

WAUKFAFL6AA096613

| WAUKFAFL6AA092514; WAUKFAFL6AA021023

WAUKFAFL6AA092738 | WAUKFAFL6AA091797 | WAUKFAFL6AA031986 | WAUKFAFL6AA038050 | WAUKFAFL6AA053017 | WAUKFAFL6AA071047 | WAUKFAFL6AA061117 | WAUKFAFL6AA091878 | WAUKFAFL6AA042907

WAUKFAFL6AA054202 | WAUKFAFL6AA032569; WAUKFAFL6AA033267; WAUKFAFL6AA079312 | WAUKFAFL6AA049436; WAUKFAFL6AA076619 | WAUKFAFL6AA040414; WAUKFAFL6AA072084; WAUKFAFL6AA082209 | WAUKFAFL6AA038095; WAUKFAFL6AA054698; WAUKFAFL6AA011401 | WAUKFAFL6AA010359; WAUKFAFL6AA082890 | WAUKFAFL6AA003900 | WAUKFAFL6AA068245 | WAUKFAFL6AA052420 | WAUKFAFL6AA052997 | WAUKFAFL6AA092626 | WAUKFAFL6AA074630; WAUKFAFL6AA069847 | WAUKFAFL6AA045144 | WAUKFAFL6AA086017

WAUKFAFL6AA002357 | WAUKFAFL6AA065197; WAUKFAFL6AA009437

WAUKFAFL6AA016677 | WAUKFAFL6AA023774;
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A4 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUKFAFL6AA0.
WAUKFAFL6AA062476 | WAUKFAFL6AA014346 |

WAUKFAFL6AA057827

| WAUKFAFL6AA046195 | WAUKFAFL6AA025248 | WAUKFAFL6AA064485; WAUKFAFL6AA024651; WAUKFAFL6AA031549; WAUKFAFL6AA048030 | WAUKFAFL6AA085644; WAUKFAFL6AA024441 | WAUKFAFL6AA010071 | WAUKFAFL6AA021829; WAUKFAFL6AA073235 | WAUKFAFL6AA037870; WAUKFAFL6AA066916 | WAUKFAFL6AA073025 | WAUKFAFL6AA080427

WAUKFAFL6AA078337 | WAUKFAFL6AA037626

WAUKFAFL6AA091931 | WAUKFAFL6AA068536; WAUKFAFL6AA035715; WAUKFAFL6AA073655 | WAUKFAFL6AA009485 | WAUKFAFL6AA073963 | WAUKFAFL6AA078371 | WAUKFAFL6AA041269 | WAUKFAFL6AA067421; WAUKFAFL6AA080301 | WAUKFAFL6AA013021 | WAUKFAFL6AA052224 | WAUKFAFL6AA084784 | WAUKFAFL6AA040817 | WAUKFAFL6AA021491; WAUKFAFL6AA076166;

WAUKFAFL6AA049257

| WAUKFAFL6AA019711 | WAUKFAFL6AA048920; WAUKFAFL6AA031325 | WAUKFAFL6AA048674

WAUKFAFL6AA052403 | WAUKFAFL6AA081237 | WAUKFAFL6AA032183 | WAUKFAFL6AA071291 | WAUKFAFL6AA015173 | WAUKFAFL6AA045757 | WAUKFAFL6AA007168 | WAUKFAFL6AA047699; WAUKFAFL6AA007557 | WAUKFAFL6AA038825

WAUKFAFL6AA020616 | WAUKFAFL6AA052675 | WAUKFAFL6AA077558; WAUKFAFL6AA015139 | WAUKFAFL6AA053454 | WAUKFAFL6AA017537 | WAUKFAFL6AA059920; WAUKFAFL6AA057603 | WAUKFAFL6AA022964

WAUKFAFL6AA090231; WAUKFAFL6AA098328; WAUKFAFL6AA040736 | WAUKFAFL6AA029154;

WAUKFAFL6AA028635

| WAUKFAFL6AA036718; WAUKFAFL6AA048593 | WAUKFAFL6AA073316; WAUKFAFL6AA043507

WAUKFAFL6AA039327 | WAUKFAFL6AA044401 | WAUKFAFL6AA099608 | WAUKFAFL6AA033754 | WAUKFAFL6AA002133;

WAUKFAFL6AA088060

; WAUKFAFL6AA062705 | WAUKFAFL6AA014475 | WAUKFAFL6AA093517 | WAUKFAFL6AA087068 | WAUKFAFL6AA036041; WAUKFAFL6AA075485; WAUKFAFL6AA042471 | WAUKFAFL6AA063112 | WAUKFAFL6AA019143 | WAUKFAFL6AA060209 | WAUKFAFL6AA010068 | WAUKFAFL6AA056774 | WAUKFAFL6AA047315 | WAUKFAFL6AA092223; WAUKFAFL6AA006215 | WAUKFAFL6AA050442; WAUKFAFL6AA045841 | WAUKFAFL6AA013018 | WAUKFAFL6AA095641 | WAUKFAFL6AA068651; WAUKFAFL6AA058024 | WAUKFAFL6AA010717 | WAUKFAFL6AA029462 | WAUKFAFL6AA062526 | WAUKFAFL6AA056211 | WAUKFAFL6AA055317 | WAUKFAFL6AA023399 | WAUKFAFL6AA025900 |

WAUKFAFL6AA083182

| WAUKFAFL6AA002813 | WAUKFAFL6AA047539

WAUKFAFL6AA046911; WAUKFAFL6AA052823; WAUKFAFL6AA037061; WAUKFAFL6AA058654 | WAUKFAFL6AA074336 | WAUKFAFL6AA080153 | WAUKFAFL6AA009972; WAUKFAFL6AA046374; WAUKFAFL6AA014993 | WAUKFAFL6AA063403 | WAUKFAFL6AA027985; WAUKFAFL6AA040624 | WAUKFAFL6AA027792 | WAUKFAFL6AA090634 | WAUKFAFL6AA076779 | WAUKFAFL6AA030532 | WAUKFAFL6AA026903; WAUKFAFL6AA002116; WAUKFAFL6AA050067;

WAUKFAFL6AA011091

| WAUKFAFL6AA049324 | WAUKFAFL6AA088754 | WAUKFAFL6AA069783 | WAUKFAFL6AA001788; WAUKFAFL6AA021197 | WAUKFAFL6AA007882; WAUKFAFL6AA074093 | WAUKFAFL6AA078564; WAUKFAFL6AA007607; WAUKFAFL6AA085093 | WAUKFAFL6AA044477; WAUKFAFL6AA086485 | WAUKFAFL6AA067550 | WAUKFAFL6AA055303 | WAUKFAFL6AA062137 | WAUKFAFL6AA063224 | WAUKFAFL6AA026366; WAUKFAFL6AA025685 | WAUKFAFL6AA000706 | WAUKFAFL6AA028294

WAUKFAFL6AA043121 | WAUKFAFL6AA090066 | WAUKFAFL6AA096062 | WAUKFAFL6AA084963; WAUKFAFL6AA000110 | WAUKFAFL6AA004917 | WAUKFAFL6AA049002 | WAUKFAFL6AA073333 | WAUKFAFL6AA032538 | WAUKFAFL6AA016145 | WAUKFAFL6AA078029 | WAUKFAFL6AA033253 | WAUKFAFL6AA010264 | WAUKFAFL6AA032085

WAUKFAFL6AA066687

WAUKFAFL6AA016713

WAUKFAFL6AA015738; WAUKFAFL6AA013312 |

WAUKFAFL6AA009728

| WAUKFAFL6AA026948 | WAUKFAFL6AA012113; WAUKFAFL6AA086034 | WAUKFAFL6AA086311 | WAUKFAFL6AA008269 | WAUKFAFL6AA082100; WAUKFAFL6AA092612; WAUKFAFL6AA035844 | WAUKFAFL6AA063367; WAUKFAFL6AA063451; WAUKFAFL6AA032197; WAUKFAFL6AA033172 | WAUKFAFL6AA076782 | WAUKFAFL6AA008238 | WAUKFAFL6AA074952 | WAUKFAFL6AA090715 | WAUKFAFL6AA040235 | WAUKFAFL6AA053535 | WAUKFAFL6AA029266; WAUKFAFL6AA056628 | WAUKFAFL6AA033804 | WAUKFAFL6AA007123; WAUKFAFL6AA043250; WAUKFAFL6AA020549 | WAUKFAFL6AA057813; WAUKFAFL6AA086647 | WAUKFAFL6AA028604 | WAUKFAFL6AA037786 | WAUKFAFL6AA024018 | WAUKFAFL6AA009292 | WAUKFAFL6AA057598 | WAUKFAFL6AA015044 | WAUKFAFL6AA030482 | WAUKFAFL6AA010507; WAUKFAFL6AA056807; WAUKFAFL6AA089970 | WAUKFAFL6AA055334 | WAUKFAFL6AA002519 | WAUKFAFL6AA098264; WAUKFAFL6AA071176 | WAUKFAFL6AA001676 | WAUKFAFL6AA059609

WAUKFAFL6AA004125 | WAUKFAFL6AA058301; WAUKFAFL6AA035701; WAUKFAFL6AA090651 | WAUKFAFL6AA083358 | WAUKFAFL6AA028313; WAUKFAFL6AA071629 | WAUKFAFL6AA099849 | WAUKFAFL6AA032782 | WAUKFAFL6AA024052 | WAUKFAFL6AA082727; WAUKFAFL6AA000043 | WAUKFAFL6AA029140; WAUKFAFL6AA026156

WAUKFAFL6AA064521 | WAUKFAFL6AA011415 | WAUKFAFL6AA026190 | WAUKFAFL6AA031017 | WAUKFAFL6AA044995 | WAUKFAFL6AA049520 | WAUKFAFL6AA096000 | WAUKFAFL6AA007770

WAUKFAFL6AA065796 | WAUKFAFL6AA055804; WAUKFAFL6AA038467 | WAUKFAFL6AA038856 | WAUKFAFL6AA026075 | WAUKFAFL6AA067273; WAUKFAFL6AA052191 | WAUKFAFL6AA032121 | WAUKFAFL6AA028246 | WAUKFAFL6AA090603 |

WAUKFAFL6AA020924

| WAUKFAFL6AA082551 | WAUKFAFL6AA063787 | WAUKFAFL6AA007462 | WAUKFAFL6AA093680; WAUKFAFL6AA008532 | WAUKFAFL6AA030224; WAUKFAFL6AA063210; WAUKFAFL6AA051347 | WAUKFAFL6AA013245; WAUKFAFL6AA004545; WAUKFAFL6AA048285; WAUKFAFL6AA038128 | WAUKFAFL6AA010930 | WAUKFAFL6AA026741 | WAUKFAFL6AA031812; WAUKFAFL6AA014329 | WAUKFAFL6AA043099 | WAUKFAFL6AA002469 | WAUKFAFL6AA084316 | WAUKFAFL6AA047895 | WAUKFAFL6AA020678; WAUKFAFL6AA081187; WAUKFAFL6AA015819 | WAUKFAFL6AA054961 | WAUKFAFL6AA015089 | WAUKFAFL6AA058475 | WAUKFAFL6AA086549 | WAUKFAFL6AA050814

WAUKFAFL6AA035407 | WAUKFAFL6AA011897 | WAUKFAFL6AA094344 | WAUKFAFL6AA077852 | WAUKFAFL6AA037612 | WAUKFAFL6AA099446;

WAUKFAFL6AA037710

; WAUKFAFL6AA067774 | WAUKFAFL6AA063627; WAUKFAFL6AA080167; WAUKFAFL6AA074515 | WAUKFAFL6AA002553 | WAUKFAFL6AA005288 | WAUKFAFL6AA069525 | WAUKFAFL6AA060808

WAUKFAFL6AA001659 | WAUKFAFL6AA044415 | WAUKFAFL6AA047914 | WAUKFAFL6AA025718; WAUKFAFL6AA097745 | WAUKFAFL6AA087975 | WAUKFAFL6AA004898 | WAUKFAFL6AA014377 | WAUKFAFL6AA009115 | WAUKFAFL6AA000401; WAUKFAFL6AA090617

WAUKFAFL6AA078323; WAUKFAFL6AA052949; WAUKFAFL6AA059254; WAUKFAFL6AA094909 | WAUKFAFL6AA077673 | WAUKFAFL6AA056354 | WAUKFAFL6AA083683; WAUKFAFL6AA035178 | WAUKFAFL6AA024780; WAUKFAFL6AA056984 | WAUKFAFL6AA003332

WAUKFAFL6AA009664 | WAUKFAFL6AA070397 | WAUKFAFL6AA043166; WAUKFAFL6AA069332 | WAUKFAFL6AA070299

WAUKFAFL6AA066575 | WAUKFAFL6AA093453 | WAUKFAFL6AA008689; WAUKFAFL6AA061814; WAUKFAFL6AA048044

WAUKFAFL6AA030207 | WAUKFAFL6AA090892 | WAUKFAFL6AA095025 | WAUKFAFL6AA081223 | WAUKFAFL6AA049131 | WAUKFAFL6AA049999 | WAUKFAFL6AA098992; WAUKFAFL6AA064552; WAUKFAFL6AA031423 | WAUKFAFL6AA031910; WAUKFAFL6AA041675

WAUKFAFL6AA052837 | WAUKFAFL6AA096014 | WAUKFAFL6AA074658 | WAUKFAFL6AA062560 | WAUKFAFL6AA085112 | WAUKFAFL6AA084865; WAUKFAFL6AA065460 | WAUKFAFL6AA020969; WAUKFAFL6AA033785 | WAUKFAFL6AA035648 | WAUKFAFL6AA004769

WAUKFAFL6AA083991 | WAUKFAFL6AA008563 | WAUKFAFL6AA064289; WAUKFAFL6AA095333 | WAUKFAFL6AA049632; WAUKFAFL6AA004786

WAUKFAFL6AA093467 | WAUKFAFL6AA032460; WAUKFAFL6AA083845 | WAUKFAFL6AA000589 | WAUKFAFL6AA041093; WAUKFAFL6AA025721 | WAUKFAFL6AA062896 | WAUKFAFL6AA091962 | WAUKFAFL6AA089208

WAUKFAFL6AA083909; WAUKFAFL6AA065409 | WAUKFAFL6AA011155

WAUKFAFL6AA059027 | WAUKFAFL6AA002794; WAUKFAFL6AA002049 | WAUKFAFL6AA021488 | WAUKFAFL6AA025928 | WAUKFAFL6AA031471 | WAUKFAFL6AA073851 | WAUKFAFL6AA049839; WAUKFAFL6AA033690 | WAUKFAFL6AA024682 | WAUKFAFL6AA030773

WAUKFAFL6AA093162; WAUKFAFL6AA087717; WAUKFAFL6AA059528;

WAUKFAFL6AA065040

; WAUKFAFL6AA051252 | WAUKFAFL6AA030661; WAUKFAFL6AA023659 | WAUKFAFL6AA001094; WAUKFAFL6AA027923 | WAUKFAFL6AA083943 | WAUKFAFL6AA017067; WAUKFAFL6AA051915 | WAUKFAFL6AA058427 | WAUKFAFL6AA069167; WAUKFAFL6AA022768 | WAUKFAFL6AA001922; WAUKFAFL6AA045726; WAUKFAFL6AA073218

WAUKFAFL6AA018705 | WAUKFAFL6AA032247

WAUKFAFL6AA042695; WAUKFAFL6AA030739

WAUKFAFL6AA013181; WAUKFAFL6AA050733 | WAUKFAFL6AA027307 | WAUKFAFL6AA014654

WAUKFAFL6AA093694 | WAUKFAFL6AA023855 | WAUKFAFL6AA049081 | WAUKFAFL6AA092755 | WAUKFAFL6AA011611 | WAUKFAFL6AA072909; WAUKFAFL6AA054040 | WAUKFAFL6AA048870 | WAUKFAFL6AA088608 | WAUKFAFL6AA014945; WAUKFAFL6AA007493; WAUKFAFL6AA087801 | WAUKFAFL6AA064955 | WAUKFAFL6AA009194 | WAUKFAFL6AA041109; WAUKFAFL6AA098863 | WAUKFAFL6AA058668; WAUKFAFL6AA060131; WAUKFAFL6AA075793 | WAUKFAFL6AA095512 | WAUKFAFL6AA010734 | WAUKFAFL6AA018641 | WAUKFAFL6AA074627 | WAUKFAFL6AA019207

WAUKFAFL6AA070870 | WAUKFAFL6AA082968; WAUKFAFL6AA051526 | WAUKFAFL6AA043006 | WAUKFAFL6AA092707 | WAUKFAFL6AA037917 | WAUKFAFL6AA011141; WAUKFAFL6AA090889; WAUKFAFL6AA082730; WAUKFAFL6AA030448

WAUKFAFL6AA036458 | WAUKFAFL6AA038579 | WAUKFAFL6AA048464; WAUKFAFL6AA066656

WAUKFAFL6AA045497; WAUKFAFL6AA057679 | WAUKFAFL6AA028540 | WAUKFAFL6AA015447; WAUKFAFL6AA020454 | WAUKFAFL6AA048612 | WAUKFAFL6AA003623 | WAUKFAFL6AA023192; WAUKFAFL6AA049940 | WAUKFAFL6AA083635; WAUKFAFL6AA055897

WAUKFAFL6AA038291 | WAUKFAFL6AA017506; WAUKFAFL6AA091315; WAUKFAFL6AA006456; WAUKFAFL6AA086874 | WAUKFAFL6AA061828; WAUKFAFL6AA041207 | WAUKFAFL6AA086759 |

WAUKFAFL6AA072232

| WAUKFAFL6AA017053; WAUKFAFL6AA086051 | WAUKFAFL6AA005727 | WAUKFAFL6AA026044 | WAUKFAFL6AA075535

WAUKFAFL6AA080329 | WAUKFAFL6AA096160; WAUKFAFL6AA056550 | WAUKFAFL6AA078340;

WAUKFAFL6AA029252

| WAUKFAFL6AA035181 | WAUKFAFL6AA079181 | WAUKFAFL6AA031793 | WAUKFAFL6AA067077 | WAUKFAFL6AA000821 | WAUKFAFL6AA027047 | WAUKFAFL6AA066639 | WAUKFAFL6AA081349; WAUKFAFL6AA040672; WAUKFAFL6AA098040 | WAUKFAFL6AA090245 | WAUKFAFL6AA092691; WAUKFAFL6AA026318; WAUKFAFL6AA045922 | WAUKFAFL6AA026545 | WAUKFAFL6AA070481 | WAUKFAFL6AA029283

WAUKFAFL6AA054751;

WAUKFAFL6AA009082

| WAUKFAFL6AA079276 | WAUKFAFL6AA033124; WAUKFAFL6AA029624 | WAUKFAFL6AA010295; WAUKFAFL6AA004240 | WAUKFAFL6AA088883; WAUKFAFL6AA077155; WAUKFAFL6AA007963; WAUKFAFL6AA028019 | WAUKFAFL6AA035147; WAUKFAFL6AA062977 | WAUKFAFL6AA098524; WAUKFAFL6AA059402; WAUKFAFL6AA042213; WAUKFAFL6AA038985; WAUKFAFL6AA076216; WAUKFAFL6AA080217 | WAUKFAFL6AA068102 | WAUKFAFL6AA065393 | WAUKFAFL6AA096126

WAUKFAFL6AA026433; WAUKFAFL6AA011303 | WAUKFAFL6AA015061; WAUKFAFL6AA007087 | WAUKFAFL6AA033902 | WAUKFAFL6AA057469 | WAUKFAFL6AA010863 | WAUKFAFL6AA069279 | WAUKFAFL6AA077415

WAUKFAFL6AA072117; WAUKFAFL6AA041515 | WAUKFAFL6AA016257 | WAUKFAFL6AA044480 | WAUKFAFL6AA067919; WAUKFAFL6AA078449; WAUKFAFL6AA071162; WAUKFAFL6AA053759; WAUKFAFL6AA015996 | WAUKFAFL6AA067158 | WAUKFAFL6AA042132 | WAUKFAFL6AA000513 | WAUKFAFL6AA031454; WAUKFAFL6AA045399 | WAUKFAFL6AA057388

WAUKFAFL6AA039084

WAUKFAFL6AA019076 | WAUKFAFL6AA009339; WAUKFAFL6AA057102; WAUKFAFL6AA012662 | WAUKFAFL6AA094652 | WAUKFAFL6AA017280 | WAUKFAFL6AA039957 | WAUKFAFL6AA079584 | WAUKFAFL6AA004867; WAUKFAFL6AA066513

WAUKFAFL6AA000334 | WAUKFAFL6AA049808 |

WAUKFAFL6AA083814

; WAUKFAFL6AA099155 | WAUKFAFL6AA077916; WAUKFAFL6AA099902 | WAUKFAFL6AA039215; WAUKFAFL6AA008661

WAUKFAFL6AA073848; WAUKFAFL6AA020504 | WAUKFAFL6AA073820 | WAUKFAFL6AA019997; WAUKFAFL6AA002603

WAUKFAFL6AA013309 | WAUKFAFL6AA016002

WAUKFAFL6AA079939 | WAUKFAFL6AA099477 | WAUKFAFL6AA037674 | WAUKFAFL6AA003816

WAUKFAFL6AA063319 | WAUKFAFL6AA007994 | WAUKFAFL6AA036900 | WAUKFAFL6AA073896 | WAUKFAFL6AA028182 | WAUKFAFL6AA012497 | WAUKFAFL6AA038727 | WAUKFAFL6AA097471 | WAUKFAFL6AA013973 | WAUKFAFL6AA072750; WAUKFAFL6AA085319; WAUKFAFL6AA041773; WAUKFAFL6AA001712 | WAUKFAFL6AA040476 | WAUKFAFL6AA090746; WAUKFAFL6AA053633 | WAUKFAFL6AA031485; WAUKFAFL6AA053485

WAUKFAFL6AA071145 | WAUKFAFL6AA038646; WAUKFAFL6AA018526 | WAUKFAFL6AA057567 | WAUKFAFL6AA073560 | WAUKFAFL6AA084140; WAUKFAFL6AA050389; WAUKFAFL6AA030935

WAUKFAFL6AA031292 | WAUKFAFL6AA081934 | WAUKFAFL6AA062929; WAUKFAFL6AA080489; WAUKFAFL6AA044107 | WAUKFAFL6AA008952; WAUKFAFL6AA002908 | WAUKFAFL6AA095557 | WAUKFAFL6AA074210; WAUKFAFL6AA021880 | WAUKFAFL6AA074966; WAUKFAFL6AA073297 | WAUKFAFL6AA058198; WAUKFAFL6AA074711 | WAUKFAFL6AA014380 | WAUKFAFL6AA012709; WAUKFAFL6AA092433 | WAUKFAFL6AA040350

WAUKFAFL6AA050991 | WAUKFAFL6AA093520; WAUKFAFL6AA068195 | WAUKFAFL6AA045676 | WAUKFAFL6AA079469

WAUKFAFL6AA066690 | WAUKFAFL6AA036251 | WAUKFAFL6AA089502 | WAUKFAFL6AA025038; WAUKFAFL6AA030126; WAUKFAFL6AA019966 | WAUKFAFL6AA031969 | WAUKFAFL6AA099804 | WAUKFAFL6AA089130; WAUKFAFL6AA021975 | WAUKFAFL6AA094716 | WAUKFAFL6AA072442 | WAUKFAFL6AA078998; WAUKFAFL6AA089094 | WAUKFAFL6AA069296 | WAUKFAFL6AA020065 |

WAUKFAFL6AA000317

| WAUKFAFL6AA097356 | WAUKFAFL6AA090181;

WAUKFAFL6AA014184

| WAUKFAFL6AA054667; WAUKFAFL6AA063496 | WAUKFAFL6AA068486 | WAUKFAFL6AA051025 | WAUKFAFL6AA077351; WAUKFAFL6AA084591; WAUKFAFL6AA019904 | WAUKFAFL6AA003847 | WAUKFAFL6AA094974 | WAUKFAFL6AA086910; WAUKFAFL6AA007915 | WAUKFAFL6AA052787; WAUKFAFL6AA061747

WAUKFAFL6AA075194; WAUKFAFL6AA043197

WAUKFAFL6AA005937; WAUKFAFL6AA073073 | WAUKFAFL6AA099818 | WAUKFAFL6AA078421 | WAUKFAFL6AA029249; WAUKFAFL6AA010393

WAUKFAFL6AA059013 | WAUKFAFL6AA049646 | WAUKFAFL6AA092979 | WAUKFAFL6AA001774; WAUKFAFL6AA052952 | WAUKFAFL6AA039442

WAUKFAFL6AA035424 | WAUKFAFL6AA023354; WAUKFAFL6AA032006 | WAUKFAFL6AA038470 | WAUKFAFL6AA068018; WAUKFAFL6AA036864; WAUKFAFL6AA064518 | WAUKFAFL6AA022317 | WAUKFAFL6AA049274 | WAUKFAFL6AA093307 | WAUKFAFL6AA017618 | WAUKFAFL6AA083473 | WAUKFAFL6AA090911 | WAUKFAFL6AA014282 | WAUKFAFL6AA014072; WAUKFAFL6AA034094 | WAUKFAFL6AA020096; WAUKFAFL6AA016727 | WAUKFAFL6AA061845 | WAUKFAFL6AA039991 | WAUKFAFL6AA046441; WAUKFAFL6AA062364 | WAUKFAFL6AA084381 | WAUKFAFL6AA053969; WAUKFAFL6AA009941; WAUKFAFL6AA084431 | WAUKFAFL6AA077222 | WAUKFAFL6AA073462; WAUKFAFL6AA078550; WAUKFAFL6AA075258; WAUKFAFL6AA078824 | WAUKFAFL6AA031180; WAUKFAFL6AA052790 | WAUKFAFL6AA083232; WAUKFAFL6AA064633 | WAUKFAFL6AA094845 | WAUKFAFL6AA048142 | WAUKFAFL6AA098636; WAUKFAFL6AA061683 | WAUKFAFL6AA060064 | WAUKFAFL6AA085837 | WAUKFAFL6AA003203 | WAUKFAFL6AA007073 | WAUKFAFL6AA044690 | WAUKFAFL6AA001872

WAUKFAFL6AA019062 | WAUKFAFL6AA036444; WAUKFAFL6AA050473

WAUKFAFL6AA044821 | WAUKFAFL6AA097549 | WAUKFAFL6AA083151; WAUKFAFL6AA000690 | WAUKFAFL6AA046083; WAUKFAFL6AA086678

WAUKFAFL6AA006831 | WAUKFAFL6AA046505 | WAUKFAFL6AA000012

WAUKFAFL6AA004366 | WAUKFAFL6AA075759; WAUKFAFL6AA018767; WAUKFAFL6AA094537; WAUKFAFL6AA045127 | WAUKFAFL6AA098832 | WAUKFAFL6AA019501; WAUKFAFL6AA006568

WAUKFAFL6AA080721

WAUKFAFL6AA022060 | WAUKFAFL6AA090214

WAUKFAFL6AA055902 | WAUKFAFL6AA065071 | WAUKFAFL6AA042390; WAUKFAFL6AA089595; WAUKFAFL6AA079679 | WAUKFAFL6AA049498 | WAUKFAFL6AA022298; WAUKFAFL6AA044768 | WAUKFAFL6AA034869 | WAUKFAFL6AA040798; WAUKFAFL6AA013794; WAUKFAFL6AA065457; WAUKFAFL6AA051400 | WAUKFAFL6AA089368 | WAUKFAFL6AA028795;

WAUKFAFL6AA076507

; WAUKFAFL6AA043054 | WAUKFAFL6AA096384 | WAUKFAFL6AA065247 | WAUKFAFL6AA010278 | WAUKFAFL6AA076359 | WAUKFAFL6AA086079 | WAUKFAFL6AA095624; WAUKFAFL6AA091010 | WAUKFAFL6AA050277

WAUKFAFL6AA013357 | WAUKFAFL6AA055608 | WAUKFAFL6AA094747 | WAUKFAFL6AA053602 | WAUKFAFL6AA032815 | WAUKFAFL6AA002875 | WAUKFAFL6AA005078; WAUKFAFL6AA016646 | WAUKFAFL6AA029185 | WAUKFAFL6AA093209 | WAUKFAFL6AA040705; WAUKFAFL6AA069721 | WAUKFAFL6AA085126;

WAUKFAFL6AA018333

| WAUKFAFL6AA069041 | WAUKFAFL6AA024097 | WAUKFAFL6AA023693 | WAUKFAFL6AA020650

WAUKFAFL6AA007302 | WAUKFAFL6AA028747 | WAUKFAFL6AA055575 | WAUKFAFL6AA032023; WAUKFAFL6AA049565; WAUKFAFL6AA034371; WAUKFAFL6AA052031 | WAUKFAFL6AA022348

WAUKFAFL6AA086227 | WAUKFAFL6AA052871

WAUKFAFL6AA007932 |

WAUKFAFL6AA076345

| WAUKFAFL6AA003377 | WAUKFAFL6AA062333; WAUKFAFL6AA018512 | WAUKFAFL6AA060257; WAUKFAFL6AA026934; WAUKFAFL6AA069394 | WAUKFAFL6AA071503; WAUKFAFL6AA085935 | WAUKFAFL6AA044236 | WAUKFAFL6AA067869 | WAUKFAFL6AA076331

WAUKFAFL6AA052188; WAUKFAFL6AA079925; WAUKFAFL6AA096255

WAUKFAFL6AA026593 | WAUKFAFL6AA012905 | WAUKFAFL6AA084039 | WAUKFAFL6AA007154 | WAUKFAFL6AA096837 | WAUKFAFL6AA085756 | WAUKFAFL6AA098152 | WAUKFAFL6AA046018; WAUKFAFL6AA014167 | WAUKFAFL6AA019434 | WAUKFAFL6AA088821 | WAUKFAFL6AA094361 | WAUKFAFL6AA030420; WAUKFAFL6AA065331 | WAUKFAFL6AA008482

WAUKFAFL6AA066642 | WAUKFAFL6AA091699 | WAUKFAFL6AA013620 | WAUKFAFL6AA032362; WAUKFAFL6AA059786 | WAUKFAFL6AA008921 | WAUKFAFL6AA058704 | WAUKFAFL6AA019675 | WAUKFAFL6AA082954 | WAUKFAFL6AA007266 | WAUKFAFL6AA052806 | WAUKFAFL6AA054524 | WAUKFAFL6AA090469 | WAUKFAFL6AA012399 | WAUKFAFL6AA047086 | WAUKFAFL6AA019188; WAUKFAFL6AA093940 | WAUKFAFL6AA051557; WAUKFAFL6AA035889 | WAUKFAFL6AA047928 | WAUKFAFL6AA033544; WAUKFAFL6AA066933; WAUKFAFL6AA074885 | WAUKFAFL6AA072246; WAUKFAFL6AA019532 | WAUKFAFL6AA052899 | WAUKFAFL6AA036413; WAUKFAFL6AA031535; WAUKFAFL6AA029929; WAUKFAFL6AA050229 | WAUKFAFL6AA090696 | WAUKFAFL6AA020888 | WAUKFAFL6AA090438 |

WAUKFAFL6AA045290

; WAUKFAFL6AA006988 | WAUKFAFL6AA005291 | WAUKFAFL6AA074692 | WAUKFAFL6AA023483 | WAUKFAFL6AA043409 | WAUKFAFL6AA041465; WAUKFAFL6AA076121; WAUKFAFL6AA011463

WAUKFAFL6AA043796 | WAUKFAFL6AA089015; WAUKFAFL6AA067256 | WAUKFAFL6AA011513

WAUKFAFL6AA017571 | WAUKFAFL6AA075633 | WAUKFAFL6AA033012; WAUKFAFL6AA025377 | WAUKFAFL6AA093873; WAUKFAFL6AA092299; WAUKFAFL6AA064017; WAUKFAFL6AA077429 | WAUKFAFL6AA098913 | WAUKFAFL6AA088804 | WAUKFAFL6AA087619; WAUKFAFL6AA055883; WAUKFAFL6AA092187 | WAUKFAFL6AA033043; WAUKFAFL6AA099544 | WAUKFAFL6AA034600 | WAUKFAFL6AA021474 | WAUKFAFL6AA059304 | WAUKFAFL6AA001449 | WAUKFAFL6AA056516; WAUKFAFL6AA007896; WAUKFAFL6AA018090 | WAUKFAFL6AA036606 | WAUKFAFL6AA038257 | WAUKFAFL6AA033768 | WAUKFAFL6AA064535; WAUKFAFL6AA054233; WAUKFAFL6AA065376

WAUKFAFL6AA079049 | WAUKFAFL6AA016484 | WAUKFAFL6AA040901; WAUKFAFL6AA080766; WAUKFAFL6AA020910; WAUKFAFL6AA005985; WAUKFAFL6AA049727 | WAUKFAFL6AA073042; WAUKFAFL6AA010748 | WAUKFAFL6AA051655 | WAUKFAFL6AA079343; WAUKFAFL6AA053258 | WAUKFAFL6AA057259 | WAUKFAFL6AA025007; WAUKFAFL6AA009700;

WAUKFAFL6AA024293

; WAUKFAFL6AA025069 | WAUKFAFL6AA004433 | WAUKFAFL6AA018770; WAUKFAFL6AA013651 | WAUKFAFL6AA096241; WAUKFAFL6AA052739 | WAUKFAFL6AA067340 | WAUKFAFL6AA062025 | WAUKFAFL6AA083134 | WAUKFAFL6AA035598

WAUKFAFL6AA003069; WAUKFAFL6AA067564 | WAUKFAFL6AA079777; WAUKFAFL6AA098944

WAUKFAFL6AA084090; WAUKFAFL6AA024844 | WAUKFAFL6AA085613 | WAUKFAFL6AA057021 | WAUKFAFL6AA091119 | WAUKFAFL6AA083411

WAUKFAFL6AA059643; WAUKFAFL6AA026898; WAUKFAFL6AA096711 | WAUKFAFL6AA090441; WAUKFAFL6AA038890 | WAUKFAFL6AA048206 | WAUKFAFL6AA052076 | WAUKFAFL6AA037481; WAUKFAFL6AA031678 | WAUKFAFL6AA018686; WAUKFAFL6AA031244 | WAUKFAFL6AA035584; WAUKFAFL6AA068021 | WAUKFAFL6AA096157 | WAUKFAFL6AA079455; WAUKFAFL6AA013360; WAUKFAFL6AA038792 | WAUKFAFL6AA093033; WAUKFAFL6AA026626 | WAUKFAFL6AA026528 | WAUKFAFL6AA000169 | WAUKFAFL6AA070450

WAUKFAFL6AA006005 | WAUKFAFL6AA064910 | WAUKFAFL6AA084798;

WAUKFAFL6AA020860

; WAUKFAFL6AA077849; WAUKFAFL6AA042292 | WAUKFAFL6AA050408 | WAUKFAFL6AA038999; WAUKFAFL6AA054572 | WAUKFAFL6AA099088 | WAUKFAFL6AA018199 | WAUKFAFL6AA031079 | WAUKFAFL6AA006117; WAUKFAFL6AA039750 | WAUKFAFL6AA020213; WAUKFAFL6AA094196 | WAUKFAFL6AA018123 | WAUKFAFL6AA046844

WAUKFAFL6AA018574 | WAUKFAFL6AA029316; WAUKFAFL6AA027663 | WAUKFAFL6AA052627 | WAUKFAFL6AA092092

WAUKFAFL6AA020115 | WAUKFAFL6AA005226; WAUKFAFL6AA013004; WAUKFAFL6AA016419 | WAUKFAFL6AA006179; WAUKFAFL6AA025752 | WAUKFAFL6AA035066 | WAUKFAFL6AA098393 | WAUKFAFL6AA085384 | WAUKFAFL6AA082405 | WAUKFAFL6AA049372 | WAUKFAFL6AA096305; WAUKFAFL6AA025301; WAUKFAFL6AA068472 | WAUKFAFL6AA061702 | WAUKFAFL6AA041255 | WAUKFAFL6AA017778

WAUKFAFL6AA038372; WAUKFAFL6AA082744 | WAUKFAFL6AA009129; WAUKFAFL6AA012712 | WAUKFAFL6AA099236; WAUKFAFL6AA091900 | WAUKFAFL6AA092058 | WAUKFAFL6AA004772 | WAUKFAFL6AA023242 | WAUKFAFL6AA093968 | WAUKFAFL6AA068634 | WAUKFAFL6AA030871 | WAUKFAFL6AA079536; WAUKFAFL6AA028960

WAUKFAFL6AA011771; WAUKFAFL6AA084428; WAUKFAFL6AA067502 | WAUKFAFL6AA056175 | WAUKFAFL6AA023922 | WAUKFAFL6AA046861 | WAUKFAFL6AA056239; WAUKFAFL6AA057763; WAUKFAFL6AA090522; WAUKFAFL6AA029297; WAUKFAFL6AA099379; WAUKFAFL6AA019689

WAUKFAFL6AA084834 | WAUKFAFL6AA031616; WAUKFAFL6AA052613 | WAUKFAFL6AA031776; WAUKFAFL6AA034614; WAUKFAFL6AA047508 | WAUKFAFL6AA066236; WAUKFAFL6AA051266 | WAUKFAFL6AA068682 | WAUKFAFL6AA008983 | WAUKFAFL6AA059030 | WAUKFAFL6AA050621 | WAUKFAFL6AA022575; WAUKFAFL6AA052918 | WAUKFAFL6AA072845 | WAUKFAFL6AA031714; WAUKFAFL6AA098796 | WAUKFAFL6AA057925 | WAUKFAFL6AA016338 | WAUKFAFL6AA075714; WAUKFAFL6AA008997 | WAUKFAFL6AA097762 | WAUKFAFL6AA079908; WAUKFAFL6AA001810 | WAUKFAFL6AA036007 | WAUKFAFL6AA049629 | WAUKFAFL6AA023502 | WAUKFAFL6AA009177 | WAUKFAFL6AA036878 | WAUKFAFL6AA057553 | WAUKFAFL6AA060579; WAUKFAFL6AA017134; WAUKFAFL6AA032300 | WAUKFAFL6AA086535 | WAUKFAFL6AA033723 | WAUKFAFL6AA021216; WAUKFAFL6AA004822 | WAUKFAFL6AA032975 | WAUKFAFL6AA070075 | WAUKFAFL6AA049825; WAUKFAFL6AA002391; WAUKFAFL6AA068956 | WAUKFAFL6AA006439 | WAUKFAFL6AA081383; WAUKFAFL6AA039487 | WAUKFAFL6AA082985; WAUKFAFL6AA000916; WAUKFAFL6AA015075; WAUKFAFL6AA085465 | WAUKFAFL6AA012564; WAUKFAFL6AA039926 | WAUKFAFL6AA006487; WAUKFAFL6AA039912 | WAUKFAFL6AA059741 | WAUKFAFL6AA061098 | WAUKFAFL6AA033074 | WAUKFAFL6AA015223 | WAUKFAFL6AA058119; WAUKFAFL6AA065412; WAUKFAFL6AA018784 | WAUKFAFL6AA048092 | WAUKFAFL6AA040719 | WAUKFAFL6AA033866 | WAUKFAFL6AA070027; WAUKFAFL6AA021894 | WAUKFAFL6AA044382; WAUKFAFL6AA079715; WAUKFAFL6AA092948 | WAUKFAFL6AA006277; WAUKFAFL6AA084011 | WAUKFAFL6AA096031 | WAUKFAFL6AA075650 | WAUKFAFL6AA072151 | WAUKFAFL6AA039716

WAUKFAFL6AA037397 | WAUKFAFL6AA047959 | WAUKFAFL6AA023256; WAUKFAFL6AA051963; WAUKFAFL6AA042079 | WAUKFAFL6AA056127 | WAUKFAFL6AA025945 | WAUKFAFL6AA049579; WAUKFAFL6AA077866; WAUKFAFL6AA046245 |

WAUKFAFL6AA042499

| WAUKFAFL6AA020261 | WAUKFAFL6AA097972 | WAUKFAFL6AA015481 | WAUKFAFL6AA000883 | WAUKFAFL6AA038422; WAUKFAFL6AA065877 | WAUKFAFL6AA074305 | WAUKFAFL6AA092545 | WAUKFAFL6AA067595 | WAUKFAFL6AA077110 | WAUKFAFL6AA054006; WAUKFAFL6AA067354; WAUKFAFL6AA034256; WAUKFAFL6AA094280 | WAUKFAFL6AA087989 | WAUKFAFL6AA081478

WAUKFAFL6AA062820; WAUKFAFL6AA026111

WAUKFAFL6AA024214; WAUKFAFL6AA076636

WAUKFAFL6AA058783 | WAUKFAFL6AA098300 | WAUKFAFL6AA089628; WAUKFAFL6AA024360 | WAUKFAFL6AA053471 | WAUKFAFL6AA071551 | WAUKFAFL6AA040137; WAUKFAFL6AA066141 | WAUKFAFL6AA019546; WAUKFAFL6AA044642

WAUKFAFL6AA010474 | WAUKFAFL6AA065846; WAUKFAFL6AA017747 | WAUKFAFL6AA027968 | WAUKFAFL6AA063675 | WAUKFAFL6AA068777; WAUKFAFL6AA079178 | WAUKFAFL6AA036217 | WAUKFAFL6AA039313; WAUKFAFL6AA004349 | WAUKFAFL6AA034855; WAUKFAFL6AA014850 | WAUKFAFL6AA087460 | WAUKFAFL6AA043717; WAUKFAFL6AA065586; WAUKFAFL6AA038873; WAUKFAFL6AA022799 | WAUKFAFL6AA081299 | WAUKFAFL6AA091024 | WAUKFAFL6AA038839; WAUKFAFL6AA030658 | WAUKFAFL6AA036959; WAUKFAFL6AA046004 | WAUKFAFL6AA061862 | WAUKFAFL6AA009440; WAUKFAFL6AA029364 | WAUKFAFL6AA071467 | WAUKFAFL6AA080654 | WAUKFAFL6AA066060; WAUKFAFL6AA099513 | WAUKFAFL6AA094702

WAUKFAFL6AA003931; WAUKFAFL6AA083537 | WAUKFAFL6AA088043; WAUKFAFL6AA030319 | WAUKFAFL6AA089421; WAUKFAFL6AA062378 | WAUKFAFL6AA077074 | WAUKFAFL6AA014301; WAUKFAFL6AA076653; WAUKFAFL6AA006330 | WAUKFAFL6AA012371; WAUKFAFL6AA038582 | WAUKFAFL6AA042180 | WAUKFAFL6AA057858 | WAUKFAFL6AA051722; WAUKFAFL6AA054927; WAUKFAFL6AA091198 | WAUKFAFL6AA064051 | WAUKFAFL6AA001189; WAUKFAFL6AA065037 | WAUKFAFL6AA031129 | WAUKFAFL6AA088866; WAUKFAFL6AA023368 | WAUKFAFL6AA077057

WAUKFAFL6AA023452; WAUKFAFL6AA042020; WAUKFAFL6AA085188; WAUKFAFL6AA009065; WAUKFAFL6AA034449 | WAUKFAFL6AA014069; WAUKFAFL6AA078984 | WAUKFAFL6AA093792; WAUKFAFL6AA016436 | WAUKFAFL6AA079682 | WAUKFAFL6AA036184; WAUKFAFL6AA056838 | WAUKFAFL6AA090360; WAUKFAFL6AA097597

WAUKFAFL6AA019420; WAUKFAFL6AA076989 | WAUKFAFL6AA096627; WAUKFAFL6AA008630; WAUKFAFL6AA027887; WAUKFAFL6AA024522 | WAUKFAFL6AA012368 | WAUKFAFL6AA010202; WAUKFAFL6AA023953; WAUKFAFL6AA099978; WAUKFAFL6AA010085 | WAUKFAFL6AA062249 | WAUKFAFL6AA097129 | WAUKFAFL6AA003329 | WAUKFAFL6AA048173 | WAUKFAFL6AA047265; WAUKFAFL6AA043765 | WAUKFAFL6AA072215; WAUKFAFL6AA009454 | WAUKFAFL6AA084848; WAUKFAFL6AA008837 | WAUKFAFL6AA087944 | WAUKFAFL6AA003430 | WAUKFAFL6AA075373 | WAUKFAFL6AA040929; WAUKFAFL6AA045015 | WAUKFAFL6AA088088 | WAUKFAFL6AA027470; WAUKFAFL6AA011494; WAUKFAFL6AA058914; WAUKFAFL6AA015772 | WAUKFAFL6AA063160

WAUKFAFL6AA054555; WAUKFAFL6AA097342 | WAUKFAFL6AA042406; WAUKFAFL6AA000155 | WAUKFAFL6AA031552 | WAUKFAFL6AA053163 | WAUKFAFL6AA066818 | WAUKFAFL6AA082386 | WAUKFAFL6AA054975; WAUKFAFL6AA069413 | WAUKFAFL6AA043958 | WAUKFAFL6AA014444; WAUKFAFL6AA030952; WAUKFAFL6AA014363 | WAUKFAFL6AA077480

WAUKFAFL6AA049145 | WAUKFAFL6AA028392 | WAUKFAFL6AA014881; WAUKFAFL6AA075387; WAUKFAFL6AA043913 | WAUKFAFL6AA051168

WAUKFAFL6AA071758 | WAUKFAFL6AA043023 | WAUKFAFL6AA022754 | WAUKFAFL6AA084610; WAUKFAFL6AA017084 | WAUKFAFL6AA087359 | WAUKFAFL6AA095218; WAUKFAFL6AA068598; WAUKFAFL6AA097275; WAUKFAFL6AA048318 | WAUKFAFL6AA059884; WAUKFAFL6AA066401; WAUKFAFL6AA063028 | WAUKFAFL6AA051509; WAUKFAFL6AA003007; WAUKFAFL6AA012385; WAUKFAFL6AA003038 | WAUKFAFL6AA037268; WAUKFAFL6AA015951; WAUKFAFL6AA028702 | WAUKFAFL6AA000429 | WAUKFAFL6AA078208

WAUKFAFL6AA035519 | WAUKFAFL6AA045614; WAUKFAFL6AA019093 | WAUKFAFL6AA016856 | WAUKFAFL6AA013259 | WAUKFAFL6AA074417 | WAUKFAFL6AA057164 | WAUKFAFL6AA080492 | WAUKFAFL6AA034743; WAUKFAFL6AA016954 | WAUKFAFL6AA070707; WAUKFAFL6AA088673 | WAUKFAFL6AA080962 | WAUKFAFL6AA088009; WAUKFAFL6AA044110 | WAUKFAFL6AA039778 | WAUKFAFL6AA078399 | WAUKFAFL6AA015870; WAUKFAFL6AA078628

WAUKFAFL6AA066267 | WAUKFAFL6AA030949; WAUKFAFL6AA041692 | WAUKFAFL6AA083523 | WAUKFAFL6AA088298 | WAUKFAFL6AA062610

WAUKFAFL6AA033477 | WAUKFAFL6AA012600

WAUKFAFL6AA008479; WAUKFAFL6AA033169; WAUKFAFL6AA051929; WAUKFAFL6AA073882 | WAUKFAFL6AA033527 | WAUKFAFL6AA035312; WAUKFAFL6AA090942 | WAUKFAFL6AA080671 | WAUKFAFL6AA060145 |

WAUKFAFL6AA012144

| WAUKFAFL6AA074367; WAUKFAFL6AA009003

WAUKFAFL6AA028554; WAUKFAFL6AA095431; WAUKFAFL6AA081738 | WAUKFAFL6AA059125

WAUKFAFL6AA013679; WAUKFAFL6AA073512 | WAUKFAFL6AA079374 | WAUKFAFL6AA020003 | WAUKFAFL6AA028456; WAUKFAFL6AA044284; WAUKFAFL6AA092416 | WAUKFAFL6AA047184; WAUKFAFL6AA053213; WAUKFAFL6AA057746 | WAUKFAFL6AA031809; WAUKFAFL6AA004593 | WAUKFAFL6AA034791 |

WAUKFAFL6AA079410

; WAUKFAFL6AA047654; WAUKFAFL6AA076667 | WAUKFAFL6AA034385

WAUKFAFL6AA083487 | WAUKFAFL6AA054197; WAUKFAFL6AA023094; WAUKFAFL6AA092271 | WAUKFAFL6AA084364 | WAUKFAFL6AA096806 | WAUKFAFL6AA085305 | WAUKFAFL6AA066205 | WAUKFAFL6AA095090 | WAUKFAFL6AA085918; WAUKFAFL6AA017070 | WAUKFAFL6AA032863; WAUKFAFL6AA056399 | WAUKFAFL6AA016159 | WAUKFAFL6AA087670 | WAUKFAFL6AA044205 | WAUKFAFL6AA028845;

WAUKFAFL6AA080251

; WAUKFAFL6AA008546; WAUKFAFL6AA061280; WAUKFAFL6AA056001; WAUKFAFL6AA014038; WAUKFAFL6AA028506 | WAUKFAFL6AA090519; WAUKFAFL6AA049114 | WAUKFAFL6AA002231; WAUKFAFL6AA023032; WAUKFAFL6AA067533; WAUKFAFL6AA031163 | WAUKFAFL6AA072036 | WAUKFAFL6AA013049 | WAUKFAFL6AA077043; WAUKFAFL6AA039506 | WAUKFAFL6AA083621 | WAUKFAFL6AA083876; WAUKFAFL6AA056645 | WAUKFAFL6AA042616; WAUKFAFL6AA008367 | WAUKFAFL6AA016680 | WAUKFAFL6AA089791 | WAUKFAFL6AA036492; WAUKFAFL6AA075082 | WAUKFAFL6AA036928; WAUKFAFL6AA006022 | WAUKFAFL6AA046858 | WAUKFAFL6AA029574 | WAUKFAFL6AA092383 | WAUKFAFL6AA078144 | WAUKFAFL6AA088186; WAUKFAFL6AA081433

WAUKFAFL6AA010216; WAUKFAFL6AA065474

WAUKFAFL6AA058315

WAUKFAFL6AA073137; WAUKFAFL6AA032944 | WAUKFAFL6AA083618 | WAUKFAFL6AA021328 | WAUKFAFL6AA095008 | WAUKFAFL6AA035441 | WAUKFAFL6AA077334 | WAUKFAFL6AA083165 | WAUKFAFL6AA094764 | WAUKFAFL6AA076930 | WAUKFAFL6AA059710 | WAUKFAFL6AA081089 | WAUKFAFL6AA047458; WAUKFAFL6AA099981 | WAUKFAFL6AA030496 | WAUKFAFL6AA054409; WAUKFAFL6AA017375; WAUKFAFL6AA082839 | WAUKFAFL6AA046696; WAUKFAFL6AA039134 | WAUKFAFL6AA054507 | WAUKFAFL6AA067449 | WAUKFAFL6AA084901; WAUKFAFL6AA019823 | WAUKFAFL6AA014976

WAUKFAFL6AA011365; WAUKFAFL6AA045077; WAUKFAFL6AA043474; WAUKFAFL6AA011043 | WAUKFAFL6AA088026; WAUKFAFL6AA050747 | WAUKFAFL6AA017814

WAUKFAFL6AA000771 | WAUKFAFL6AA063479 | WAUKFAFL6AA004495 | WAUKFAFL6AA034631 | WAUKFAFL6AA031745 | WAUKFAFL6AA002505 | WAUKFAFL6AA044494; WAUKFAFL6AA024262 | WAUKFAFL6AA087166 | WAUKFAFL6AA098314 | WAUKFAFL6AA071095 | WAUKFAFL6AA006697; WAUKFAFL6AA087894; WAUKFAFL6AA031731

WAUKFAFL6AA042082 | WAUKFAFL6AA019367 |

WAUKFAFL6AA088981

| WAUKFAFL6AA033060 | WAUKFAFL6AA076961; WAUKFAFL6AA053910

WAUKFAFL6AA086471; WAUKFAFL6AA002035; WAUKFAFL6AA010104 | WAUKFAFL6AA051543 | WAUKFAFL6AA068164 | WAUKFAFL6AA044009 | WAUKFAFL6AA072523; WAUKFAFL6AA043846 | WAUKFAFL6AA057682; WAUKFAFL6AA095221 | WAUKFAFL6AA066317; WAUKFAFL6AA097373 | WAUKFAFL6AA023516; WAUKFAFL6AA097776 | WAUKFAFL6AA095462; WAUKFAFL6AA093579 | WAUKFAFL6AA000849

WAUKFAFL6AA091864 | WAUKFAFL6AA013326 | WAUKFAFL6AA078936 | WAUKFAFL6AA094621 | WAUKFAFL6AA088480; WAUKFAFL6AA002634; WAUKFAFL6AA061893 | WAUKFAFL6AA048111 | WAUKFAFL6AA076829 | WAUKFAFL6AA026772 | WAUKFAFL6AA045984 | WAUKFAFL6AA075101 | WAUKFAFL6AA029395; WAUKFAFL6AA026836 | WAUKFAFL6AA021054 | WAUKFAFL6AA089189; WAUKFAFL6AA042065 | WAUKFAFL6AA088799 | WAUKFAFL6AA050425 | WAUKFAFL6AA053051; WAUKFAFL6AA012743 | WAUKFAFL6AA082775 |

WAUKFAFL6AA077348WAUKFAFL6AA076801 | WAUKFAFL6AA032118 | WAUKFAFL6AA020938 | WAUKFAFL6AA018381 | WAUKFAFL6AA062655; WAUKFAFL6AA052482; WAUKFAFL6AA007252; WAUKFAFL6AA007381; WAUKFAFL6AA010023

WAUKFAFL6AA048352 | WAUKFAFL6AA014122 | WAUKFAFL6AA007767 | WAUKFAFL6AA055835 | WAUKFAFL6AA062414 | WAUKFAFL6AA005887 | WAUKFAFL6AA086423; WAUKFAFL6AA058170 | WAUKFAFL6AA054362; WAUKFAFL6AA034029 | WAUKFAFL6AA085594; WAUKFAFL6AA053714; WAUKFAFL6AA063806 | WAUKFAFL6AA075860 | WAUKFAFL6AA048383 | WAUKFAFL6AA072019 | WAUKFAFL6AA087250 | WAUKFAFL6AA018252; WAUKFAFL6AA070559

WAUKFAFL6AA042194; WAUKFAFL6AA001595

WAUKFAFL6AA038615 | WAUKFAFL6AA040204; WAUKFAFL6AA040381; WAUKFAFL6AA064499 | WAUKFAFL6AA032765 | WAUKFAFL6AA075342 | WAUKFAFL6AA061859; WAUKFAFL6AA068844; WAUKFAFL6AA055253; WAUKFAFL6AA085272 | WAUKFAFL6AA004092 | WAUKFAFL6AA024357

WAUKFAFL6AA051817; WAUKFAFL6AA030305; WAUKFAFL6AA000141 | WAUKFAFL6AA087720; WAUKFAFL6AA081996 | WAUKFAFL6AA010040

WAUKFAFL6AA017358 | WAUKFAFL6AA035925 | WAUKFAFL6AA021281 | WAUKFAFL6AA067936 | WAUKFAFL6AA051087 | WAUKFAFL6AA037531

WAUKFAFL6AA054720; WAUKFAFL6AA004870; WAUKFAFL6AA006313

WAUKFAFL6AA058802 | WAUKFAFL6AA032555; WAUKFAFL6AA045709; WAUKFAFL6AA068052

WAUKFAFL6AA091685 | WAUKFAFL6AA036279;

WAUKFAFL6AA077298

| WAUKFAFL6AA015495; WAUKFAFL6AA019563

WAUKFAFL6AA010300 | WAUKFAFL6AA055964; WAUKFAFL6AA099723 | WAUKFAFL6AA012029 | WAUKFAFL6AA019871 | WAUKFAFL6AA046407 | WAUKFAFL6AA031499 | WAUKFAFL6AA035777 | WAUKFAFL6AA069928 | WAUKFAFL6AA003735 | WAUKFAFL6AA017215 | WAUKFAFL6AA032474; WAUKFAFL6AA016937 | WAUKFAFL6AA063756 | WAUKFAFL6AA061554 | WAUKFAFL6AA003315 | WAUKFAFL6AA057522 | WAUKFAFL6AA032278 | WAUKFAFL6AA020776

WAUKFAFL6AA022057 | WAUKFAFL6AA092769 | WAUKFAFL6AA009938 | WAUKFAFL6AA099866; WAUKFAFL6AA003993

WAUKFAFL6AA002262 | WAUKFAFL6AA095705

WAUKFAFL6AA083893 | WAUKFAFL6AA086731 | WAUKFAFL6AA021085 | WAUKFAFL6AA011835; WAUKFAFL6AA087524; WAUKFAFL6AA065748 | WAUKFAFL6AA031146 | WAUKFAFL6AA009910; WAUKFAFL6AA042146 | WAUKFAFL6AA054586

WAUKFAFL6AA033995 | WAUKFAFL6AA076751 | WAUKFAFL6AA027422; WAUKFAFL6AA048299 | WAUKFAFL6AA043992; WAUKFAFL6AA076040 | WAUKFAFL6AA035150

WAUKFAFL6AA054328 | WAUKFAFL6AA095235 | WAUKFAFL6AA006649 | WAUKFAFL6AA030000 |

WAUKFAFL6AA081643

| WAUKFAFL6AA097132 | WAUKFAFL6AA008109; WAUKFAFL6AA070920; WAUKFAFL6AA023449 | WAUKFAFL6AA013777; WAUKFAFL6AA017957 | WAUKFAFL6AA047931 | WAUKFAFL6AA061134; WAUKFAFL6AA071727; WAUKFAFL6AA045449; WAUKFAFL6AA058329 | WAUKFAFL6AA067080 | WAUKFAFL6AA030918 | WAUKFAFL6AA035732 | WAUKFAFL6AA096112; WAUKFAFL6AA068004; WAUKFAFL6AA008949; WAUKFAFL6AA080430; WAUKFAFL6AA097664; WAUKFAFL6AA082095 | WAUKFAFL6AA073803

WAUKFAFL6AA082808 | WAUKFAFL6AA019451; WAUKFAFL6AA016453 | WAUKFAFL6AA056158 | WAUKFAFL6AA017103 | WAUKFAFL6AA090018 | WAUKFAFL6AA017697 | WAUKFAFL6AA091086 | WAUKFAFL6AA003797 | WAUKFAFL6AA040056 | WAUKFAFL6AA068116 | WAUKFAFL6AA039053 | WAUKFAFL6AA096935 | WAUKFAFL6AA012354 | WAUKFAFL6AA005310; WAUKFAFL6AA013455; WAUKFAFL6AA080038; WAUKFAFL6AA085000 | WAUKFAFL6AA061800 | WAUKFAFL6AA088723 | WAUKFAFL6AA072697 | WAUKFAFL6AA047136; WAUKFAFL6AA068696 | WAUKFAFL6AA046231; WAUKFAFL6AA093582 | WAUKFAFL6AA038436 | WAUKFAFL6AA076443; WAUKFAFL6AA048187 | WAUKFAFL6AA052644 | WAUKFAFL6AA024200 | WAUKFAFL6AA063417; WAUKFAFL6AA070903; WAUKFAFL6AA088303

WAUKFAFL6AA018042; WAUKFAFL6AA030627 | WAUKFAFL6AA038551; WAUKFAFL6AA018851 | WAUKFAFL6AA041997 | WAUKFAFL6AA095476 | WAUKFAFL6AA003685 | WAUKFAFL6AA079858; WAUKFAFL6AA057200 | WAUKFAFL6AA048951; WAUKFAFL6AA075809 | WAUKFAFL6AA068360 | WAUKFAFL6AA031650; WAUKFAFL6AA088141;

WAUKFAFL6AA033835

| WAUKFAFL6AA092402; WAUKFAFL6AA055981 |

WAUKFAFL6AA089161

| WAUKFAFL6AA047847 | WAUKFAFL6AA040543; WAUKFAFL6AA043491 | WAUKFAFL6AA090777; WAUKFAFL6AA005615 | WAUKFAFL6AA031213; WAUKFAFL6AA042857 | WAUKFAFL6AA014864

WAUKFAFL6AA065281; WAUKFAFL6AA054474; WAUKFAFL6AA092674 | WAUKFAFL6AA049906; WAUKFAFL6AA023418 | WAUKFAFL6AA071744 | WAUKFAFL6AA008496; WAUKFAFL6AA017120; WAUKFAFL6AA087538

WAUKFAFL6AA010894 | WAUKFAFL6AA091444 | WAUKFAFL6AA031504 | WAUKFAFL6AA042731 | WAUKFAFL6AA066995; WAUKFAFL6AA019479 | WAUKFAFL6AA039196 | WAUKFAFL6AA015416 |

WAUKFAFL6AA089306

| WAUKFAFL6AA092660 | WAUKFAFL6AA079956; WAUKFAFL6AA094103 | WAUKFAFL6AA019028 | WAUKFAFL6AA090150 | WAUKFAFL6AA042129 | WAUKFAFL6AA098037 | WAUKFAFL6AA001466; WAUKFAFL6AA036508 | WAUKFAFL6AA011270

WAUKFAFL6AA059044; WAUKFAFL6AA094151 | WAUKFAFL6AA034032 | WAUKFAFL6AA070061 | WAUKFAFL6AA067144; WAUKFAFL6AA046133; WAUKFAFL6AA028134 | WAUKFAFL6AA053907; WAUKFAFL6AA013407; WAUKFAFL6AA073140 | WAUKFAFL6AA041403 | WAUKFAFL6AA002942

WAUKFAFL6AA067659 | WAUKFAFL6AA088219

WAUKFAFL6AA052000 | WAUKFAFL6AA068066 | WAUKFAFL6AA034838; WAUKFAFL6AA054216

WAUKFAFL6AA024925

WAUKFAFL6AA087006 | WAUKFAFL6AA022432; WAUKFAFL6AA085899 | WAUKFAFL6AA020048 | WAUKFAFL6AA034063 | WAUKFAFL6AA089032 | WAUKFAFL6AA042518 | WAUKFAFL6AA028957 | WAUKFAFL6AA060873; WAUKFAFL6AA003959; WAUKFAFL6AA056693; WAUKFAFL6AA009146 | WAUKFAFL6AA061103 | WAUKFAFL6AA025847

WAUKFAFL6AA002665 | WAUKFAFL6AA041188; WAUKFAFL6AA068469 | WAUKFAFL6AA011446 | WAUKFAFL6AA068763 | WAUKFAFL6AA065345 | WAUKFAFL6AA032636 | WAUKFAFL6AA068939 | WAUKFAFL6AA026786; WAUKFAFL6AA094411

WAUKFAFL6AA050179 | WAUKFAFL6AA033348 | WAUKFAFL6AA080802 | WAUKFAFL6AA068455 | WAUKFAFL6AA044592; WAUKFAFL6AA089287 | WAUKFAFL6AA074675 | WAUKFAFL6AA008790 | WAUKFAFL6AA053325 |

WAUKFAFL6AA041482

| WAUKFAFL6AA053339

WAUKFAFL6AA019529; WAUKFAFL6AA067760; WAUKFAFL6AA063031 | WAUKFAFL6AA093646 | WAUKFAFL6AA010345 | WAUKFAFL6AA065815; WAUKFAFL6AA099365; WAUKFAFL6AA027257 | WAUKFAFL6AA052689 | WAUKFAFL6AA003640 | WAUKFAFL6AA078483 | WAUKFAFL6AA022365 | WAUKFAFL6AA069265; WAUKFAFL6AA021247 | WAUKFAFL6AA039182 | WAUKFAFL6AA044446;

WAUKFAFL6AA009227

| WAUKFAFL6AA049503 | WAUKFAFL6AA073722 | WAUKFAFL6AA071713 | WAUKFAFL6AA091279 | WAUKFAFL6AA088589 | WAUKFAFL6AA094571

WAUKFAFL6AA082372; WAUKFAFL6AA025086 | WAUKFAFL6AA064194 | WAUKFAFL6AA037125 | WAUKFAFL6AA088530 | WAUKFAFL6AA069623 | WAUKFAFL6AA024276

WAUKFAFL6AA041305 | WAUKFAFL6AA036072;

WAUKFAFL6AA061425

; WAUKFAFL6AA078161; WAUKFAFL6AA092366 | WAUKFAFL6AA096787 | WAUKFAFL6AA038307; WAUKFAFL6AA088446; WAUKFAFL6AA011527; WAUKFAFL6AA092982; WAUKFAFL6AA000284 | WAUKFAFL6AA091282; WAUKFAFL6AA014878; WAUKFAFL6AA074448 | WAUKFAFL6AA026674 | WAUKFAFL6AA037500 | WAUKFAFL6AA033947; WAUKFAFL6AA018557; WAUKFAFL6AA079326; WAUKFAFL6AA026321 | WAUKFAFL6AA050392; WAUKFAFL6AA096417 | WAUKFAFL6AA092609; WAUKFAFL6AA097244; WAUKFAFL6AA096577 | WAUKFAFL6AA011639 | WAUKFAFL6AA051607 | WAUKFAFL6AA060517; WAUKFAFL6AA003282 | WAUKFAFL6AA054748; WAUKFAFL6AA030434 | WAUKFAFL6AA070285; WAUKFAFL6AA018932 | WAUKFAFL6AA005162; WAUKFAFL6AA090472; WAUKFAFL6AA030692

WAUKFAFL6AA058363; WAUKFAFL6AA084249 | WAUKFAFL6AA011396; WAUKFAFL6AA069539 | WAUKFAFL6AA044639 | WAUKFAFL6AA037478

WAUKFAFL6AA061764; WAUKFAFL6AA003458 | WAUKFAFL6AA016906 | WAUKFAFL6AA024231; WAUKFAFL6AA016579

WAUKFAFL6AA084087 | WAUKFAFL6AA037402; WAUKFAFL6AA050098 | WAUKFAFL6AA083957 | WAUKFAFL6AA057987 | WAUKFAFL6AA024178 | WAUKFAFL6AA011933; WAUKFAFL6AA080864 | WAUKFAFL6AA097227; WAUKFAFL6AA095929

WAUKFAFL6AA060548 | WAUKFAFL6AA084669 | WAUKFAFL6AA009695 | WAUKFAFL6AA061487 | WAUKFAFL6AA019210 | WAUKFAFL6AA088432; WAUKFAFL6AA097258 | WAUKFAFL6AA097311 | WAUKFAFL6AA040803 | WAUKFAFL6AA038260 | WAUKFAFL6AA038789 | WAUKFAFL6AA015142 | WAUKFAFL6AA093288; WAUKFAFL6AA021748; WAUKFAFL6AA058878; WAUKFAFL6AA014265 | WAUKFAFL6AA087734 | WAUKFAFL6AA034886 | WAUKFAFL6AA065863 | WAUKFAFL6AA062591 | WAUKFAFL6AA046889 | WAUKFAFL6AA097714 | WAUKFAFL6AA086843 | WAUKFAFL6AA091184 | WAUKFAFL6AA011253; WAUKFAFL6AA021958 | WAUKFAFL6AA029137; WAUKFAFL6AA045192; WAUKFAFL6AA022477 | WAUKFAFL6AA073459; WAUKFAFL6AA012791 | WAUKFAFL6AA007249; WAUKFAFL6AA070979; WAUKFAFL6AA096210; WAUKFAFL6AA040994; WAUKFAFL6AA052885 | WAUKFAFL6AA075339 | WAUKFAFL6AA024696 | WAUKFAFL6AA044348; WAUKFAFL6AA025332;

WAUKFAFL6AA069542

| WAUKFAFL6AA081500 | WAUKFAFL6AA045080 | WAUKFAFL6AA003184; WAUKFAFL6AA087393 | WAUKFAFL6AA048707; WAUKFAFL6AA094523; WAUKFAFL6AA097907 | WAUKFAFL6AA052109 | WAUKFAFL6AA072683 | WAUKFAFL6AA007719 | WAUKFAFL6AA023371; WAUKFAFL6AA080623; WAUKFAFL6AA047833; WAUKFAFL6AA022429 | WAUKFAFL6AA011074; WAUKFAFL6AA021667 | WAUKFAFL6AA054619 | WAUKFAFL6AA097079

WAUKFAFL6AA022916; WAUKFAFL6AA096885; WAUKFAFL6AA091153 | WAUKFAFL6AA088558; WAUKFAFL6AA047749; WAUKFAFL6AA014248 | WAUKFAFL6AA070593; WAUKFAFL6AA021877 | WAUKFAFL6AA025590; WAUKFAFL6AA008904; WAUKFAFL6AA018803 | WAUKFAFL6AA051073 | WAUKFAFL6AA005095 | WAUKFAFL6AA032684; WAUKFAFL6AA010698; WAUKFAFL6AA092917 | WAUKFAFL6AA028067 | WAUKFAFL6AA046875 |

WAUKFAFL6AA011804

| WAUKFAFL6AA061411 | WAUKFAFL6AA054054 | WAUKFAFL6AA093131 | WAUKFAFL6AA005775 | WAUKFAFL6AA085563

WAUKFAFL6AA067452; WAUKFAFL6AA013665; WAUKFAFL6AA066673; WAUKFAFL6AA016887; WAUKFAFL6AA097793 | WAUKFAFL6AA034189 | WAUKFAFL6AA048481; WAUKFAFL6AA010250; WAUKFAFL6AA026769 | WAUKFAFL6AA057617 | WAUKFAFL6AA043264 | WAUKFAFL6AA086633; WAUKFAFL6AA088317 | WAUKFAFL6AA071159 | WAUKFAFL6AA082047; WAUKFAFL6AA048108 | WAUKFAFL6AA020440 | WAUKFAFL6AA078760 | WAUKFAFL6AA079648 | WAUKFAFL6AA089435 | WAUKFAFL6AA065085 | WAUKFAFL6AA070352; WAUKFAFL6AA001371 | WAUKFAFL6AA058380 | WAUKFAFL6AA057195 | WAUKFAFL6AA026982

WAUKFAFL6AA073574; WAUKFAFL6AA022009 | WAUKFAFL6AA035956 | WAUKFAFL6AA085174 | WAUKFAFL6AA007364 | WAUKFAFL6AA021717 | WAUKFAFL6AA029834 | WAUKFAFL6AA024813 | WAUKFAFL6AA097051; WAUKFAFL6AA044513 | WAUKFAFL6AA024195; WAUKFAFL6AA025010 | WAUKFAFL6AA034354 | WAUKFAFL6AA048075 | WAUKFAFL6AA055737 | WAUKFAFL6AA060677 | WAUKFAFL6AA050294 | WAUKFAFL6AA017246 | WAUKFAFL6AA067581; WAUKFAFL6AA076734 | WAUKFAFL6AA011379 | WAUKFAFL6AA064079; WAUKFAFL6AA058296 | WAUKFAFL6AA083585 | WAUKFAFL6AA025427 | WAUKFAFL6AA077432 | WAUKFAFL6AA007736 |

WAUKFAFL6AA003170WAUKFAFL6AA059464 | WAUKFAFL6AA068875; WAUKFAFL6AA098474 | WAUKFAFL6AA060470 | WAUKFAFL6AA074482 | WAUKFAFL6AA080704; WAUKFAFL6AA055978 | WAUKFAFL6AA079262 | WAUKFAFL6AA036850; WAUKFAFL6AA023466; WAUKFAFL6AA045659 | WAUKFAFL6AA088771 | WAUKFAFL6AA073946 | WAUKFAFL6AA097003 | WAUKFAFL6AA075275

WAUKFAFL6AA041126; WAUKFAFL6AA075910 | WAUKFAFL6AA059755

WAUKFAFL6AA028005 | WAUKFAFL6AA005565 | WAUKFAFL6AA039232 | WAUKFAFL6AA031227

WAUKFAFL6AA092898 | WAUKFAFL6AA099107 | WAUKFAFL6AA061778

WAUKFAFL6AA077365 | WAUKFAFL6AA019031 | WAUKFAFL6AA002276

WAUKFAFL6AA031826 | WAUKFAFL6AA003153

WAUKFAFL6AA053972; WAUKFAFL6AA047167; WAUKFAFL6AA040560 | WAUKFAFL6AA058928 | WAUKFAFL6AA032510 | WAUKFAFL6AA064101 | WAUKFAFL6AA048934 | WAUKFAFL6AA023791 | WAUKFAFL6AA003346; WAUKFAFL6AA047203

WAUKFAFL6AA062994

WAUKFAFL6AA026657 | WAUKFAFL6AA012483 | WAUKFAFL6AA018316 | WAUKFAFL6AA025914 | WAUKFAFL6AA052465 | WAUKFAFL6AA041630; WAUKFAFL6AA043877 | WAUKFAFL6AA052921; WAUKFAFL6AA099334 | WAUKFAFL6AA040462 | WAUKFAFL6AA003590 | WAUKFAFL6AA009132; WAUKFAFL6AA039019 | WAUKFAFL6AA045189 | WAUKFAFL6AA092285

WAUKFAFL6AA027453 | WAUKFAFL6AA028120 | WAUKFAFL6AA093422 | WAUKFAFL6AA053499 | WAUKFAFL6AA008370 | WAUKFAFL6AA077785 | WAUKFAFL6AA060033; WAUKFAFL6AA079293 | WAUKFAFL6AA069377 | WAUKFAFL6AA028974 | WAUKFAFL6AA001581 | WAUKFAFL6AA070643; WAUKFAFL6AA055639 | WAUKFAFL6AA043359 | WAUKFAFL6AA016629 | WAUKFAFL6AA062672 | WAUKFAFL6AA056578

WAUKFAFL6AA015299; WAUKFAFL6AA028103 | WAUKFAFL6AA098281 | WAUKFAFL6AA030854 |

WAUKFAFL6AA058816WAUKFAFL6AA042745; WAUKFAFL6AA016940; WAUKFAFL6AA020602 | WAUKFAFL6AA054779 | WAUKFAFL6AA028683; WAUKFAFL6AA017344; WAUKFAFL6AA064972 | WAUKFAFL6AA032572 | WAUKFAFL6AA093405 | WAUKFAFL6AA010247 | WAUKFAFL6AA066463 | WAUKFAFL6AA062915;

WAUKFAFL6AA001399

| WAUKFAFL6AA067418 | WAUKFAFL6AA022673

WAUKFAFL6AA016792 | WAUKFAFL6AA096661; WAUKFAFL6AA013522; WAUKFAFL6AA022933

WAUKFAFL6AA086129 | WAUKFAFL6AA042986 | WAUKFAFL6AA021121 | WAUKFAFL6AA051638; WAUKFAFL6AA087488

WAUKFAFL6AA092576 | WAUKFAFL6AA082128 | WAUKFAFL6AA070013 | WAUKFAFL6AA044091 | WAUKFAFL6AA076622 | WAUKFAFL6AA095137 | WAUKFAFL6AA035679 | WAUKFAFL6AA006716 | WAUKFAFL6AA005923; WAUKFAFL6AA015903 | WAUKFAFL6AA058525 | WAUKFAFL6AA006960; WAUKFAFL6AA060467

WAUKFAFL6AA067161 | WAUKFAFL6AA069170 | WAUKFAFL6AA022303 | WAUKFAFL6AA026688; WAUKFAFL6AA049100 | WAUKFAFL6AA093047; WAUKFAFL6AA055124 | WAUKFAFL6AA086065

WAUKFAFL6AA091556 | WAUKFAFL6AA025993; WAUKFAFL6AA079486

WAUKFAFL6AA000298 | WAUKFAFL6AA032958 | WAUKFAFL6AA091430 | WAUKFAFL6AA083778 | WAUKFAFL6AA064700;

WAUKFAFL6AA088642

| WAUKFAFL6AA034550; WAUKFAFL6AA065152 | WAUKFAFL6AA042003 | WAUKFAFL6AA095896 | WAUKFAFL6AA011950; WAUKFAFL6AA048528 | WAUKFAFL6AA048366; WAUKFAFL6AA055026 | WAUKFAFL6AA036797 | WAUKFAFL6AA089354 | WAUKFAFL6AA098118 | WAUKFAFL6AA037741 | WAUKFAFL6AA010555; WAUKFAFL6AA048691 | WAUKFAFL6AA032345 | WAUKFAFL6AA003279 | WAUKFAFL6AA015660

WAUKFAFL6AA085840; WAUKFAFL6AA060839; WAUKFAFL6AA086356 | WAUKFAFL6AA049260 | WAUKFAFL6AA006294; WAUKFAFL6AA017585 | WAUKFAFL6AA099124 | WAUKFAFL6AA013410 | WAUKFAFL6AA081481 | WAUKFAFL6AA078032 | WAUKFAFL6AA065216 | WAUKFAFL6AA084820; WAUKFAFL6AA056371 | WAUKFAFL6AA071078 | WAUKFAFL6AA059772; WAUKFAFL6AA033513 | WAUKFAFL6AA070996 | WAUKFAFL6AA006750 | WAUKFAFL6AA055172; WAUKFAFL6AA083702; WAUKFAFL6AA093937 | WAUKFAFL6AA068830 | WAUKFAFL6AA038596; WAUKFAFL6AA076295 | WAUKFAFL6AA045998; WAUKFAFL6AA078838 | WAUKFAFL6AA020194 | WAUKFAFL6AA033365

WAUKFAFL6AA050439 | WAUKFAFL6AA094148 |

WAUKFAFL6AA089323WAUKFAFL6AA031406; WAUKFAFL6AA067404 | WAUKFAFL6AA003220; WAUKFAFL6AA008806; WAUKFAFL6AA053342; WAUKFAFL6AA023919 | WAUKFAFL6AA001063 |

WAUKFAFL6AA068942

; WAUKFAFL6AA079407; WAUKFAFL6AA016162 | WAUKFAFL6AA036069 | WAUKFAFL6AA026514; WAUKFAFL6AA008773 | WAUKFAFL6AA030837; WAUKFAFL6AA076278;

WAUKFAFL6AA083988

| WAUKFAFL6AA091654; WAUKFAFL6AA032233 | WAUKFAFL6AA049517; WAUKFAFL6AA041787; WAUKFAFL6AA093730 | WAUKFAFL6AA037822

WAUKFAFL6AA077091; WAUKFAFL6AA000656 | WAUKFAFL6AA058539 | WAUKFAFL6AA040574 | WAUKFAFL6AA070691 | WAUKFAFL6AA047976 | WAUKFAFL6AA057424

WAUKFAFL6AA020471; WAUKFAFL6AA097423 | WAUKFAFL6AA062848 | WAUKFAFL6AA092903; WAUKFAFL6AA040980 | WAUKFAFL6AA074286 | WAUKFAFL6AA039652; WAUKFAFL6AA030580; WAUKFAFL6AA047427 | WAUKFAFL6AA039425 | WAUKFAFL6AA094585 | WAUKFAFL6AA042955; WAUKFAFL6AA099656; WAUKFAFL6AA021586 | WAUKFAFL6AA056242; WAUKFAFL6AA011981

WAUKFAFL6AA026299 | WAUKFAFL6AA006523 | WAUKFAFL6AA091735 | WAUKFAFL6AA020759 |

WAUKFAFL6AA078516

; WAUKFAFL6AA039280; WAUKFAFL6AA073767; WAUKFAFL6AA054071; WAUKFAFL6AA090309 | WAUKFAFL6AA045743; WAUKFAFL6AA030109 | WAUKFAFL6AA022656; WAUKFAFL6AA043331 | WAUKFAFL6AA070500; WAUKFAFL6AA087782 | WAUKFAFL6AA036931; WAUKFAFL6AA022141 |

WAUKFAFL6AA012967

| WAUKFAFL6AA090794

WAUKFAFL6AA088267 | WAUKFAFL6AA030188; WAUKFAFL6AA097387 | WAUKFAFL6AA088091 | WAUKFAFL6AA089824 | WAUKFAFL6AA020955; WAUKFAFL6AA065734 | WAUKFAFL6AA017649

WAUKFAFL6AA043524 | WAUKFAFL6AA002424; WAUKFAFL6AA090326 | WAUKFAFL6AA005114; WAUKFAFL6AA051381 | WAUKFAFL6AA044267; WAUKFAFL6AA008434; WAUKFAFL6AA085787 | WAUKFAFL6AA067967 | WAUKFAFL6AA095249 | WAUKFAFL6AA082484; WAUKFAFL6AA086213 | WAUKFAFL6AA023998 | WAUKFAFL6AA022608; WAUKFAFL6AA045046

WAUKFAFL6AA080136

WAUKFAFL6AA021751 | WAUKFAFL6AA086745; WAUKFAFL6AA019837 | WAUKFAFL6AA031843 | WAUKFAFL6AA094070 | WAUKFAFL6AA093677 | WAUKFAFL6AA064129

WAUKFAFL6AA010426 | WAUKFAFL6AA065751; WAUKFAFL6AA066883 | WAUKFAFL6AA006795 | WAUKFAFL6AA027842 | WAUKFAFL6AA077401 | WAUKFAFL6AA008742 | WAUKFAFL6AA023841 | WAUKFAFL6AA088592 | WAUKFAFL6AA023158 | WAUKFAFL6AA011124 | WAUKFAFL6AA058332 | WAUKFAFL6AA000088; WAUKFAFL6AA070190; WAUKFAFL6AA094912

WAUKFAFL6AA054605; WAUKFAFL6AA015349

WAUKFAFL6AA013116; WAUKFAFL6AA088124 | WAUKFAFL6AA044561; WAUKFAFL6AA054345 | WAUKFAFL6AA094067; WAUKFAFL6AA043832 | WAUKFAFL6AA051039 | WAUKFAFL6AA049954 | WAUKFAFL6AA075048; WAUKFAFL6AA031860 | WAUKFAFL6AA075020 | WAUKFAFL6AA080380 | WAUKFAFL6AA047525; WAUKFAFL6AA021250 | WAUKFAFL6AA043068

WAUKFAFL6AA091346

WAUKFAFL6AA072912; WAUKFAFL6AA049856 | WAUKFAFL6AA026223 | WAUKFAFL6AA066382; WAUKFAFL6AA078404 | WAUKFAFL6AA055141 | WAUKFAFL6AA070724 | WAUKFAFL6AA037514 | WAUKFAFL6AA025508 | WAUKFAFL6AA007574 | WAUKFAFL6AA075941 | WAUKFAFL6AA019787; WAUKFAFL6AA075597 | WAUKFAFL6AA088253; WAUKFAFL6AA063059 | WAUKFAFL6AA005856 | WAUKFAFL6AA077947; WAUKFAFL6AA067399; WAUKFAFL6AA080122; WAUKFAFL6AA089242 | WAUKFAFL6AA068553; WAUKFAFL6AA034337 | WAUKFAFL6AA033818 | WAUKFAFL6AA029199 | WAUKFAFL6AA026819 | WAUKFAFL6AA089533; WAUKFAFL6AA063689

WAUKFAFL6AA085496 | WAUKFAFL6AA054782 | WAUKFAFL6AA019580

WAUKFAFL6AA036282 | WAUKFAFL6AA071579 | WAUKFAFL6AA081965 | WAUKFAFL6AA054894 | WAUKFAFL6AA099673 | WAUKFAFL6AA026187 | WAUKFAFL6AA091055 | WAUKFAFL6AA033009; WAUKFAFL6AA089175 | WAUKFAFL6AA056080 | WAUKFAFL6AA007218; WAUKFAFL6AA017781 | WAUKFAFL6AA042633

WAUKFAFL6AA049453; WAUKFAFL6AA024066; WAUKFAFL6AA061067 | WAUKFAFL6AA037285 | WAUKFAFL6AA013696 | WAUKFAFL6AA083750 | WAUKFAFL6AA024956 | WAUKFAFL6AA037660 | WAUKFAFL6AA068388; WAUKFAFL6AA050165 | WAUKFAFL6AA025816 | WAUKFAFL6AA060680 | WAUKFAFL6AA011284 | WAUKFAFL6AA000320; WAUKFAFL6AA007171 | WAUKFAFL6AA042891 | WAUKFAFL6AA029087 | WAUKFAFL6AA010569 | WAUKFAFL6AA013634 | WAUKFAFL6AA002178; WAUKFAFL6AA006084 | WAUKFAFL6AA020485 | WAUKFAFL6AA072540; WAUKFAFL6AA060114 | WAUKFAFL6AA066219 | WAUKFAFL6AA017831; WAUKFAFL6AA003766 | WAUKFAFL6AA083120 | WAUKFAFL6AA017876 | WAUKFAFL6AA009891 | WAUKFAFL6AA044978; WAUKFAFL6AA084347; WAUKFAFL6AA039621

WAUKFAFL6AA030515; WAUKFAFL6AA021426

WAUKFAFL6AA060663 | WAUKFAFL6AA088205; WAUKFAFL6AA096479; WAUKFAFL6AA007946 | WAUKFAFL6AA039828 | WAUKFAFL6AA075213 | WAUKFAFL6AA044740 | WAUKFAFL6AA014962

WAUKFAFL6AA097535; WAUKFAFL6AA077883 | WAUKFAFL6AA014931 | WAUKFAFL6AA075003 | WAUKFAFL6AA072635 | WAUKFAFL6AA009356 | WAUKFAFL6AA041353; WAUKFAFL6AA003556 | WAUKFAFL6AA069315 | WAUKFAFL6AA038968 | WAUKFAFL6AA059626 | WAUKFAFL6AA022074 | WAUKFAFL6AA074837; WAUKFAFL6AA080573

WAUKFAFL6AA059352; WAUKFAFL6AA082016 | WAUKFAFL6AA079911 | WAUKFAFL6AA069654 | WAUKFAFL6AA020857 | WAUKFAFL6AA019370 | WAUKFAFL6AA081335

WAUKFAFL6AA054796 | WAUKFAFL6AA042308; WAUKFAFL6AA069640; WAUKFAFL6AA005467 | WAUKFAFL6AA038663 | WAUKFAFL6AA034144 | WAUKFAFL6AA094263 | WAUKFAFL6AA045760 | WAUKFAFL6AA086390; WAUKFAFL6AA056063 | WAUKFAFL6AA007526

WAUKFAFL6AA035794 | WAUKFAFL6AA054734 | WAUKFAFL6AA032040; WAUKFAFL6AA038971 | WAUKFAFL6AA074420

WAUKFAFL6AA031101 | WAUKFAFL6AA059223 | WAUKFAFL6AA060243; WAUKFAFL6AA050005 | WAUKFAFL6AA092870

WAUKFAFL6AA034788WAUKFAFL6AA036363 | WAUKFAFL6AA046097 | WAUKFAFL6AA033673; WAUKFAFL6AA040090 | WAUKFAFL6AA093713 | WAUKFAFL6AA045063; WAUKFAFL6AA050943; WAUKFAFL6AA028408 | WAUKFAFL6AA088379; WAUKFAFL6AA079701 | WAUKFAFL6AA034757

WAUKFAFL6AA050571 | WAUKFAFL6AA044317 | WAUKFAFL6AA043622 | WAUKFAFL6AA083795; WAUKFAFL6AA075972; WAUKFAFL6AA035343 | WAUKFAFL6AA046486 | WAUKFAFL6AA073204 | WAUKFAFL6AA056760 | WAUKFAFL6AA016078 | WAUKFAFL6AA074871 | WAUKFAFL6AA004237

WAUKFAFL6AA051560 | WAUKFAFL6AA001497 | WAUKFAFL6AA098829 | WAUKFAFL6AA037156 | WAUKFAFL6AA025511 | WAUKFAFL6AA024701; WAUKFAFL6AA048576 | WAUKFAFL6AA061568 | WAUKFAFL6AA028179; WAUKFAFL6AA011754; WAUKFAFL6AA073123 | WAUKFAFL6AA085580 | WAUKFAFL6AA002990 | WAUKFAFL6AA059951; WAUKFAFL6AA082680 | WAUKFAFL6AA035035; WAUKFAFL6AA053177; WAUKFAFL6AA049291 | WAUKFAFL6AA008062 | WAUKFAFL6AA017411; WAUKFAFL6AA057908; WAUKFAFL6AA025119

WAUKFAFL6AA022284 | WAUKFAFL6AA000267 | WAUKFAFL6AA093176 | WAUKFAFL6AA095350 | WAUKFAFL6AA071596 | WAUKFAFL6AA098295; WAUKFAFL6AA098894; WAUKFAFL6AA023676 | WAUKFAFL6AA037562

WAUKFAFL6AA076104 | WAUKFAFL6AA009406; WAUKFAFL6AA094599 | WAUKFAFL6AA086700 | WAUKFAFL6AA051106 | WAUKFAFL6AA078970 | WAUKFAFL6AA044155; WAUKFAFL6AA013276 | WAUKFAFL6AA054314 | WAUKFAFL6AA055771; WAUKFAFL6AA073770 | WAUKFAFL6AA007395 | WAUKFAFL6AA028022 | WAUKFAFL6AA033608

WAUKFAFL6AA061148; WAUKFAFL6AA061330; WAUKFAFL6AA079150 | WAUKFAFL6AA006067; WAUKFAFL6AA069153

WAUKFAFL6AA075700 | WAUKFAFL6AA099561 | WAUKFAFL6AA025878

WAUKFAFL6AA062963 |

WAUKFAFL6AA005274

; WAUKFAFL6AA042017; WAUKFAFL6AA042650; WAUKFAFL6AA088334 | WAUKFAFL6AA020731 | WAUKFAFL6AA001015 | WAUKFAFL6AA035634; WAUKFAFL6AA018025 | WAUKFAFL6AA046438 | WAUKFAFL6AA054118 | WAUKFAFL6AA015433 | WAUKFAFL6AA040445 | WAUKFAFL6AA085823 | WAUKFAFL6AA098233 | WAUKFAFL6AA059559; WAUKFAFL6AA056709 | WAUKFAFL6AA023113; WAUKFAFL6AA092268 | WAUKFAFL6AA012192 | WAUKFAFL6AA077320 | WAUKFAFL6AA008840 | WAUKFAFL6AA053681

WAUKFAFL6AA000978 | WAUKFAFL6AA071372 | WAUKFAFL6AA071422 | WAUKFAFL6AA079732

WAUKFAFL6AA042860; WAUKFAFL6AA086938; WAUKFAFL6AA026397; WAUKFAFL6AA056418 | WAUKFAFL6AA091234 |

WAUKFAFL6AA004156

| WAUKFAFL6AA073493 | WAUKFAFL6AA064728 | WAUKFAFL6AA035455 | WAUKFAFL6AA019661; WAUKFAFL6AA047573; WAUKFAFL6AA053955 | WAUKFAFL6AA007610 | WAUKFAFL6AA084302; WAUKFAFL6AA000186 | WAUKFAFL6AA057990; WAUKFAFL6AA031051 | WAUKFAFL6AA036055; WAUKFAFL6AA032796 | WAUKFAFL6AA091105 | WAUKFAFL6AA097289 | WAUKFAFL6AA059495 | WAUKFAFL6AA079505 | WAUKFAFL6AA046892 | WAUKFAFL6AA075843; WAUKFAFL6AA096773 | WAUKFAFL6AA019630 | WAUKFAFL6AA003086

WAUKFAFL6AA098149 | WAUKFAFL6AA019983; WAUKFAFL6AA059190 | WAUKFAFL6AA099432 | WAUKFAFL6AA049663 | WAUKFAFL6AA069606 | WAUKFAFL6AA067984; WAUKFAFL6AA057293 | WAUKFAFL6AA081626 | WAUKFAFL6AA059397; WAUKFAFL6AA016307; WAUKFAFL6AA016694; WAUKFAFL6AA060761 | WAUKFAFL6AA080931 |

WAUKFAFL6AA036556

|

WAUKFAFL6AA005761

; WAUKFAFL6AA088849 | WAUKFAFL6AA077737; WAUKFAFL6AA074501; WAUKFAFL6AA013424; WAUKFAFL6AA033625 | WAUKFAFL6AA028909 | WAUKFAFL6AA000897 | WAUKFAFL6AA087264; WAUKFAFL6AA064146 | WAUKFAFL6AA066270 | WAUKFAFL6AA033821 | WAUKFAFL6AA073185 | WAUKFAFL6AA032149; WAUKFAFL6AA045970 | WAUKFAFL6AA058993; WAUKFAFL6AA005582 | WAUKFAFL6AA000785; WAUKFAFL6AA002939 | WAUKFAFL6AA076748 | WAUKFAFL6AA070268 | WAUKFAFL6AA032541 |

WAUKFAFL6AA099141

; WAUKFAFL6AA000737; WAUKFAFL6AA049405; WAUKFAFL6AA062624 | WAUKFAFL6AA011334 | WAUKFAFL6AA001645; WAUKFAFL6AA021300; WAUKFAFL6AA014637

WAUKFAFL6AA075311 | WAUKFAFL6AA052773 | WAUKFAFL6AA060369 | WAUKFAFL6AA054992 | WAUKFAFL6AA048545; WAUKFAFL6AA033771 | WAUKFAFL6AA019921; WAUKFAFL6AA075969; WAUKFAFL6AA071064 |

WAUKFAFL6AA036329

; WAUKFAFL6AA063773 | WAUKFAFL6AA018185 | WAUKFAFL6AA067192; WAUKFAFL6AA072005 | WAUKFAFL6AA044737

WAUKFAFL6AA036394; WAUKFAFL6AA027503; WAUKFAFL6AA061943 | WAUKFAFL6AA078712;

WAUKFAFL6AA012130

| WAUKFAFL6AA001046 | WAUKFAFL6AA011740; WAUKFAFL6AA026867 | WAUKFAFL6AA071968 | WAUKFAFL6AA096515; WAUKFAFL6AA056497 | WAUKFAFL6AA091945 | WAUKFAFL6AA083599 | WAUKFAFL6AA086826 | WAUKFAFL6AA039702 | WAUKFAFL6AA057228 | WAUKFAFL6AA047993; WAUKFAFL6AA071825; WAUKFAFL6AA034287 | WAUKFAFL6AA057312; WAUKFAFL6AA048027 | WAUKFAFL6AA013827; WAUKFAFL6AA028490 | WAUKFAFL6AA044947 | WAUKFAFL6AA081884 | WAUKFAFL6AA048738 | WAUKFAFL6AA013102

WAUKFAFL6AA031177; WAUKFAFL6AA069251 | WAUKFAFL6AA039635 | WAUKFAFL6AA044916 | WAUKFAFL6AA005744 | WAUKFAFL6AA030546 | WAUKFAFL6AA046049

WAUKFAFL6AA022978 | WAUKFAFL6AA092397; WAUKFAFL6AA070402; WAUKFAFL6AA061022; WAUKFAFL6AA023533 | WAUKFAFL6AA054412; WAUKFAFL6AA036945 | WAUKFAFL6AA082422; WAUKFAFL6AA088897 | WAUKFAFL6AA070965; WAUKFAFL6AA054281; WAUKFAFL6AA003654; WAUKFAFL6AA036637; WAUKFAFL6AA092254 | WAUKFAFL6AA058122 | WAUKFAFL6AA087328; WAUKFAFL6AA086082 | WAUKFAFL6AA033575; WAUKFAFL6AA083229 | WAUKFAFL6AA040770

WAUKFAFL6AA047556 | WAUKFAFL6AA060534; WAUKFAFL6AA084574 | WAUKFAFL6AA047878 | WAUKFAFL6AA023886 | WAUKFAFL6AA013830 | WAUKFAFL6AA087426; WAUKFAFL6AA014847; WAUKFAFL6AA056936 | WAUKFAFL6AA064597 | WAUKFAFL6AA075745 | WAUKFAFL6AA064776 | WAUKFAFL6AA083375; WAUKFAFL6AA056225 | WAUKFAFL6AA063255 | WAUKFAFL6AA027856; WAUKFAFL6AA015335 | WAUKFAFL6AA000494 | WAUKFAFL6AA078810; WAUKFAFL6AA080007 | WAUKFAFL6AA031695 | WAUKFAFL6AA057360; WAUKFAFL6AA041174 | WAUKFAFL6AA037190 | WAUKFAFL6AA028084; WAUKFAFL6AA072957; WAUKFAFL6AA096448 | WAUKFAFL6AA069959 | WAUKFAFL6AA032152; WAUKFAFL6AA079570; WAUKFAFL6AA017473

WAUKFAFL6AA084655 | WAUKFAFL6AA018428; WAUKFAFL6AA067466; WAUKFAFL6AA077012 | WAUKFAFL6AA012015 | WAUKFAFL6AA069976 | WAUKFAFL6AA087121 | WAUKFAFL6AA042423

WAUKFAFL6AA050604 | WAUKFAFL6AA057133 | WAUKFAFL6AA001807 | WAUKFAFL6AA072733 | WAUKFAFL6AA004934 | WAUKFAFL6AA056533

WAUKFAFL6AA090486 | WAUKFAFL6AA079097 | WAUKFAFL6AA057116; WAUKFAFL6AA040686 | WAUKFAFL6AA047041; WAUKFAFL6AA073588 | WAUKFAFL6AA052594 | WAUKFAFL6AA040221 | WAUKFAFL6AA092500; WAUKFAFL6AA002861 | WAUKFAFL6AA045323 | WAUKFAFL6AA023872; WAUKFAFL6AA077639; WAUKFAFL6AA065300; WAUKFAFL6AA070948; WAUKFAFL6AA001032 | WAUKFAFL6AA026058 | WAUKFAFL6AA053261

WAUKFAFL6AA091749; WAUKFAFL6AA091847; WAUKFAFL6AA045662 | WAUKFAFL6AA078872 | WAUKFAFL6AA007476; WAUKFAFL6AA024147 | WAUKFAFL6AA030840 | WAUKFAFL6AA017148; WAUKFAFL6AA029090 | WAUKFAFL6AA038016; WAUKFAFL6AA092173 | WAUKFAFL6AA070139

WAUKFAFL6AA085921 | WAUKFAFL6AA050540

WAUKFAFL6AA086860 | WAUKFAFL6AA018655 | WAUKFAFL6AA084171; WAUKFAFL6AA069248; WAUKFAFL6AA047606 | WAUKFAFL6AA050344 | WAUKFAFL6AA085014 | WAUKFAFL6AA039845 | WAUKFAFL6AA056595

WAUKFAFL6AA042941

WAUKFAFL6AA083294 | WAUKFAFL6AA038193 | WAUKFAFL6AA032264 | WAUKFAFL6AA022611; WAUKFAFL6AA009230 | WAUKFAFL6AA069038

WAUKFAFL6AA002195 | WAUKFAFL6AA082601; WAUKFAFL6AA026562; WAUKFAFL6AA043037 | WAUKFAFL6AA097728 | WAUKFAFL6AA081612; WAUKFAFL6AA016808 | WAUKFAFL6AA072599; WAUKFAFL6AA045404 | WAUKFAFL6AA048271; WAUKFAFL6AA020695; WAUKFAFL6AA005100 | WAUKFAFL6AA095915; WAUKFAFL6AA081593; WAUKFAFL6AA037495 | WAUKFAFL6AA064647 | WAUKFAFL6AA097860 | WAUKFAFL6AA044785 | WAUKFAFL6AA094053 | WAUKFAFL6AA081545; WAUKFAFL6AA035567 | WAUKFAFL6AA044270 | WAUKFAFL6AA085031 | WAUKFAFL6AA086552 | WAUKFAFL6AA087197 | WAUKFAFL6AA080914; WAUKFAFL6AA057715; WAUKFAFL6AA034693; WAUKFAFL6AA098278 | WAUKFAFL6AA091802 | WAUKFAFL6AA097602 | WAUKFAFL6AA098569; WAUKFAFL6AA077107; WAUKFAFL6AA063370 | WAUKFAFL6AA018249; WAUKFAFL6AA043586 | WAUKFAFL6AA006411 | WAUKFAFL6AA071355; WAUKFAFL6AA029932 | WAUKFAFL6AA099186 | WAUKFAFL6AA025556 | WAUKFAFL6AA015030 | WAUKFAFL6AA068617 | WAUKFAFL6AA093615 | WAUKFAFL6AA015707 | WAUKFAFL6AA084137 | WAUKFAFL6AA029672 | WAUKFAFL6AA093257 | WAUKFAFL6AA002021 | WAUKFAFL6AA089855; WAUKFAFL6AA042728 | WAUKFAFL6AA019756

WAUKFAFL6AA030983

WAUKFAFL6AA082288; WAUKFAFL6AA012726; WAUKFAFL6AA066592; WAUKFAFL6AA001340 | WAUKFAFL6AA018915; WAUKFAFL6AA021135 | WAUKFAFL6AA051736; WAUKFAFL6AA087278; WAUKFAFL6AA077530 | WAUKFAFL6AA079598 | WAUKFAFL6AA017828 | WAUKFAFL6AA054636 | WAUKFAFL6AA071016 | WAUKFAFL6AA037805 | WAUKFAFL6AA052840; WAUKFAFL6AA057780 | WAUKFAFL6AA081108 | WAUKFAFL6AA072604 | WAUKFAFL6AA016548 | WAUKFAFL6AA088172 | WAUKFAFL6AA070562 | WAUKFAFL6AA020289 | WAUKFAFL6AA011883; WAUKFAFL6AA074174 | WAUKFAFL6AA027341; WAUKFAFL6AA048660; WAUKFAFL6AA075440 | WAUKFAFL6AA020034 | WAUKFAFL6AA013147; WAUKFAFL6AA079973 | WAUKFAFL6AA008918 | WAUKFAFL6AA071288 | WAUKFAFL6AA027548

WAUKFAFL6AA006747 | WAUKFAFL6AA009552 | WAUKFAFL6AA010412 | WAUKFAFL6AA050781; WAUKFAFL6AA079746 | WAUKFAFL6AA024746; WAUKFAFL6AA069122 | WAUKFAFL6AA073476 | WAUKFAFL6AA067242 | WAUKFAFL6AA067838

WAUKFAFL6AA037321 | WAUKFAFL6AA082260 | WAUKFAFL6AA053664 | WAUKFAFL6AA017361 | WAUKFAFL6AA091461 | WAUKFAFL6AA036248 | WAUKFAFL6AA057181 | WAUKFAFL6AA029428 | WAUKFAFL6AA088639; WAUKFAFL6AA062767 | WAUKFAFL6AA033530 |

WAUKFAFL6AA077690

; WAUKFAFL6AA037982 | WAUKFAFL6AA073557 | WAUKFAFL6AA032586 | WAUKFAFL6AA011544 | WAUKFAFL6AA047704 | WAUKFAFL6AA050974; WAUKFAFL6AA043636 | WAUKFAFL6AA070819 | WAUKFAFL6AA010801 | WAUKFAFL6AA055852

WAUKFAFL6AA083490 | WAUKFAFL6AA048643 | WAUKFAFL6AA023547; WAUKFAFL6AA048156 | WAUKFAFL6AA080296 | WAUKFAFL6AA089922 | WAUKFAFL6AA013732; WAUKFAFL6AA006733 | WAUKFAFL6AA010488

WAUKFAFL6AA035505; WAUKFAFL6AA030238 | WAUKFAFL6AA032619 | WAUKFAFL6AA082503 | WAUKFAFL6AA060632 | WAUKFAFL6AA062784; WAUKFAFL6AA036668; WAUKFAFL6AA041689 | WAUKFAFL6AA042678 | WAUKFAFL6AA058749; WAUKFAFL6AA000642

WAUKFAFL6AA086406; WAUKFAFL6AA039408 | WAUKFAFL6AA085353; WAUKFAFL6AA076992 | WAUKFAFL6AA064812 | WAUKFAFL6AA017800; WAUKFAFL6AA093811; WAUKFAFL6AA096692; WAUKFAFL6AA019613; WAUKFAFL6AA021362 | WAUKFAFL6AA036265; WAUKFAFL6AA080993 | WAUKFAFL6AA091332; WAUKFAFL6AA009616 | WAUKFAFL6AA070917; WAUKFAFL6AA059822 | WAUKFAFL6AA089516 | WAUKFAFL6AA072229 | WAUKFAFL6AA000625; WAUKFAFL6AA048755; WAUKFAFL6AA056886 | WAUKFAFL6AA083781 | WAUKFAFL6AA033303 | WAUKFAFL6AA022639 | WAUKFAFL6AA094389 | WAUKFAFL6AA039151 | WAUKFAFL6AA045791 | WAUKFAFL6AA016274 | WAUKFAFL6AA049369 | WAUKFAFL6AA014251; WAUKFAFL6AA020843; WAUKFAFL6AA016243 | WAUKFAFL6AA029204; WAUKFAFL6AA046584; WAUKFAFL6AA063000 | WAUKFAFL6AA069461; WAUKFAFL6AA097308; WAUKFAFL6AA071808 | WAUKFAFL6AA017635 | WAUKFAFL6AA005016

WAUKFAFL6AA065359 | WAUKFAFL6AA064874 | WAUKFAFL6AA035620 | WAUKFAFL6AA086146 | WAUKFAFL6AA083179 | WAUKFAFL6AA026531 | WAUKFAFL6AA075468 | WAUKFAFL6AA003217

WAUKFAFL6AA091301; WAUKFAFL6AA042177 | WAUKFAFL6AA055205 | WAUKFAFL6AA046617 | WAUKFAFL6AA092965 | WAUKFAFL6AA027209; WAUKFAFL6AA010653 | WAUKFAFL6AA043376 | WAUKFAFL6AA096093 | WAUKFAFL6AA087927 | WAUKFAFL6AA061215 | WAUKFAFL6AA059335; WAUKFAFL6AA008286 | WAUKFAFL6AA073834 | WAUKFAFL6AA031387 | WAUKFAFL6AA004173 | WAUKFAFL6AA012869 | WAUKFAFL6AA010877 | WAUKFAFL6AA027646 | WAUKFAFL6AA032829 | WAUKFAFL6AA055060; WAUKFAFL6AA093596 | WAUKFAFL6AA054538 | WAUKFAFL6AA087345; WAUKFAFL6AA006845 | WAUKFAFL6AA033897 | WAUKFAFL6AA074840 | WAUKFAFL6AA037948 | WAUKFAFL6AA007820 | WAUKFAFL6AA032720; WAUKFAFL6AA035469 | WAUKFAFL6AA094358 | WAUKFAFL6AA019398 | WAUKFAFL6AA069136 | WAUKFAFL6AA021538 | WAUKFAFL6AA029512 | WAUKFAFL6AA030059 | WAUKFAFL6AA044026 | WAUKFAFL6AA081450

WAUKFAFL6AA035293 | WAUKFAFL6AA016470 | WAUKFAFL6AA007591; WAUKFAFL6AA071419 | WAUKFAFL6AA024407 | WAUKFAFL6AA030210

WAUKFAFL6AA053082 | WAUKFAFL6AA089113; WAUKFAFL6AA074644 | WAUKFAFL6AA040946; WAUKFAFL6AA044219; WAUKFAFL6AA001984; WAUKFAFL6AA043667

WAUKFAFL6AA010765 | WAUKFAFL6AA015187

WAUKFAFL6AA059111 | WAUKFAFL6AA071940 | WAUKFAFL6AA056872; WAUKFAFL6AA088365

WAUKFAFL6AA055401 | WAUKFAFL6AA030885; WAUKFAFL6AA049288; WAUKFAFL6AA035603; WAUKFAFL6AA005484 | WAUKFAFL6AA080170 | WAUKFAFL6AA068861 | WAUKFAFL6AA055690 | WAUKFAFL6AA040722 | WAUKFAFL6AA083084 | WAUKFAFL6AA066026; WAUKFAFL6AA044222 | WAUKFAFL6AA040302; WAUKFAFL6AA014508; WAUKFAFL6AA038775 | WAUKFAFL6AA034810 | WAUKFAFL6AA065605 | WAUKFAFL6AA021099 | WAUKFAFL6AA093081 | WAUKFAFL6AA094649 | WAUKFAFL6AA077995 | WAUKFAFL6AA081920 | WAUKFAFL6AA052658 | WAUKFAFL6AA011298 | WAUKFAFL6AA008045 | WAUKFAFL6AA019594 | WAUKFAFL6AA039179 | WAUKFAFL6AA096143 | WAUKFAFL6AA043684; WAUKFAFL6AA068701 | WAUKFAFL6AA057052 | WAUKFAFL6AA096319; WAUKFAFL6AA040333 | WAUKFAFL6AA099012; WAUKFAFL6AA014914; WAUKFAFL6AA041949 | WAUKFAFL6AA097843; WAUKFAFL6AA089936 | WAUKFAFL6AA034547 | WAUKFAFL6AA064437; WAUKFAFL6AA042776; WAUKFAFL6AA082050 | WAUKFAFL6AA081531; WAUKFAFL6AA097261 | WAUKFAFL6AA058573; WAUKFAFL6AA010006; WAUKFAFL6AA015559; WAUKFAFL6AA094800; WAUKFAFL6AA071338 | WAUKFAFL6AA001760; WAUKFAFL6AA042552 | WAUKFAFL6AA056631

WAUKFAFL6AA027291 | WAUKFAFL6AA024374 | WAUKFAFL6AA077219; WAUKFAFL6AA046746 | WAUKFAFL6AA081691 | WAUKFAFL6AA079021; WAUKFAFL6AA022947 | WAUKFAFL6AA052353 | WAUKFAFL6AA082596 | WAUKFAFL6AA076555; WAUKFAFL6AA024505 | WAUKFAFL6AA065541; WAUKFAFL6AA092125 | WAUKFAFL6AA032281; WAUKFAFL6AA034158; WAUKFAFL6AA055561; WAUKFAFL6AA044981

WAUKFAFL6AA097874; WAUKFAFL6AA028053; WAUKFAFL6AA061781; WAUKFAFL6AA001631 | WAUKFAFL6AA017022 | WAUKFAFL6AA009180 | WAUKFAFL6AA034659 | WAUKFAFL6AA052045; WAUKFAFL6AA000799; WAUKFAFL6AA074725 | WAUKFAFL6AA061831 | WAUKFAFL6AA095672 | WAUKFAFL6AA039747 | WAUKFAFL6AA041868

WAUKFAFL6AA055642 | WAUKFAFL6AA086955 | WAUKFAFL6AA072926

WAUKFAFL6AA026643 | WAUKFAFL6AA059853 | WAUKFAFL6AA055057 | WAUKFAFL6AA036685 | WAUKFAFL6AA027260 | WAUKFAFL6AA016551 | WAUKFAFL6AA018445; WAUKFAFL6AA002245 | WAUKFAFL6AA001905; WAUKFAFL6AA034953 | WAUKFAFL6AA007848; WAUKFAFL6AA015531 | WAUKFAFL6AA076796 | WAUKFAFL6AA043698; WAUKFAFL6AA073056

WAUKFAFL6AA016534; WAUKFAFL6AA095803 | WAUKFAFL6AA013763 | WAUKFAFL6AA012774 |

WAUKFAFL6AA050585

; WAUKFAFL6AA081948; WAUKFAFL6AA012807 | WAUKFAFL6AA074577 | WAUKFAFL6AA035682 | WAUKFAFL6AA045788; WAUKFAFL6AA076541 | WAUKFAFL6AA056337 | WAUKFAFL6AA015321; WAUKFAFL6AA018560 | WAUKFAFL6AA027159; WAUKFAFL6AA019255 | WAUKFAFL6AA043300; WAUKFAFL6AA039697; WAUKFAFL6AA032376 | WAUKFAFL6AA008403 | WAUKFAFL6AA036475 | WAUKFAFL6AA058055 | WAUKFAFL6AA061618; WAUKFAFL6AA051719 | WAUKFAFL6AA073543

WAUKFAFL6AA073798 | WAUKFAFL6AA093565 | WAUKFAFL6AA042504 | WAUKFAFL6AA027386 | WAUKFAFL6AA047170; WAUKFAFL6AA033978 | WAUKFAFL6AA027033; WAUKFAFL6AA098779 | WAUKFAFL6AA011818; WAUKFAFL6AA008823; WAUKFAFL6AA041031; WAUKFAFL6AA043944 | WAUKFAFL6AA019577 | WAUKFAFL6AA089077 | WAUKFAFL6AA096191

WAUKFAFL6AA003234; WAUKFAFL6AA085417; WAUKFAFL6AA083280 | WAUKFAFL6AA013715 | WAUKFAFL6AA096594 | WAUKFAFL6AA085403; WAUKFAFL6AA002066; WAUKFAFL6AA094733 | WAUKFAFL6AA067631 | WAUKFAFL6AA031339; WAUKFAFL6AA035231

WAUKFAFL6AA048805 | WAUKFAFL6AA038713; WAUKFAFL6AA009048 | WAUKFAFL6AA089547

WAUKFAFL6AA006893 | WAUKFAFL6AA077494 | WAUKFAFL6AA021104 | WAUKFAFL6AA053227; WAUKFAFL6AA049159; WAUKFAFL6AA045001 | WAUKFAFL6AA080606 | WAUKFAFL6AA054863 | WAUKFAFL6AA065653 | WAUKFAFL6AA075731 | WAUKFAFL6AA052238 | WAUKFAFL6AA040087 | WAUKFAFL6AA052157 | WAUKFAFL6AA074191; WAUKFAFL6AA070514; WAUKFAFL6AA065779 | WAUKFAFL6AA092190 | WAUKFAFL6AA078418 | WAUKFAFL6AA089046; WAUKFAFL6AA092884 | WAUKFAFL6AA047444 | WAUKFAFL6AA048125 | WAUKFAFL6AA015920 | WAUKFAFL6AA092335 | WAUKFAFL6AA034323 | WAUKFAFL6AA043863; WAUKFAFL6AA095882 | WAUKFAFL6AA093002 | WAUKFAFL6AA077656; WAUKFAFL6AA015111; WAUKFAFL6AA097678 | WAUKFAFL6AA025542 | WAUKFAFL6AA055544; WAUKFAFL6AA074806 | WAUKFAFL6AA070318 | WAUKFAFL6AA001578 |

WAUKFAFL6AA088544

| WAUKFAFL6AA012693; WAUKFAFL6AA016016; WAUKFAFL6AA094408

WAUKFAFL6AA070660 | WAUKFAFL6AA076605; WAUKFAFL6AA092304 | WAUKFAFL6AA071582; WAUKFAFL6AA072876; WAUKFAFL6AA042289 | WAUKFAFL6AA095686; WAUKFAFL6AA025976 | WAUKFAFL6AA071307; WAUKFAFL6AA078273 | WAUKFAFL6AA002410; WAUKFAFL6AA096403 | WAUKFAFL6AA055687; WAUKFAFL6AA038503 | WAUKFAFL6AA014461; WAUKFAFL6AA074661; WAUKFAFL6AA017568 | WAUKFAFL6AA078726; WAUKFAFL6AA070478; WAUKFAFL6AA067175; WAUKFAFL6AA065717 | WAUKFAFL6AA004478; WAUKFAFL6AA065622; WAUKFAFL6AA053034 | WAUKFAFL6AA009857 | WAUKFAFL6AA050957 | WAUKFAFL6AA030143 | WAUKFAFL6AA024715; WAUKFAFL6AA004190; WAUKFAFL6AA035262; WAUKFAFL6AA082453 | WAUKFAFL6AA020423 | WAUKFAFL6AA055463; WAUKFAFL6AA021720 | WAUKFAFL6AA078886 | WAUKFAFL6AA088429

WAUKFAFL6AA013052; WAUKFAFL6AA079634 | WAUKFAFL6AA084607 | WAUKFAFL6AA012063; WAUKFAFL6AA064891 | WAUKFAFL6AA072070 | WAUKFAFL6AA074207 | WAUKFAFL6AA051185 | WAUKFAFL6AA058167 |

WAUKFAFL6AA009101

| WAUKFAFL6AA051946 | WAUKFAFL6AA063272

WAUKFAFL6AA025198; WAUKFAFL6AA040557 | WAUKFAFL6AA097325 | WAUKFAFL6AA030403 | WAUKFAFL6AA068505; WAUKFAFL6AA030806; WAUKFAFL6AA024035; WAUKFAFL6AA028280 | WAUKFAFL6AA070187 | WAUKFAFL6AA098703 | WAUKFAFL6AA017196 | WAUKFAFL6AA063482 | WAUKFAFL6AA082226; WAUKFAFL6AA073252; WAUKFAFL6AA083201 | WAUKFAFL6AA034306; WAUKFAFL6AA046469; WAUKFAFL6AA070271 | WAUKFAFL6AA074756; WAUKFAFL6AA014413 | WAUKFAFL6AA096529 | WAUKFAFL6AA065989 | WAUKFAFL6AA047069 | WAUKFAFL6AA027288 | WAUKFAFL6AA007672 | WAUKFAFL6AA096644; WAUKFAFL6AA018011 | WAUKFAFL6AA030336; WAUKFAFL6AA040283; WAUKFAFL6AA065913 | WAUKFAFL6AA035911; WAUKFAFL6AA067791 | WAUKFAFL6AA054331 | WAUKFAFL6AA014833; WAUKFAFL6AA025024 | WAUKFAFL6AA058833 | WAUKFAFL6AA006389 |

WAUKFAFL6AA063241

| WAUKFAFL6AA000902 | WAUKFAFL6AA021541 | WAUKFAFL6AA016999; WAUKFAFL6AA076135 | WAUKFAFL6AA032703 | WAUKFAFL6AA006053 | WAUKFAFL6AA086096; WAUKFAFL6AA076247 | WAUKFAFL6AA025279; WAUKFAFL6AA069007 | WAUKFAFL6AA015366 | WAUKFAFL6AA037383 | WAUKFAFL6AA092643 | WAUKFAFL6AA065524 | WAUKFAFL6AA029557 | WAUKFAFL6AA081125

WAUKFAFL6AA063529 | WAUKFAFL6AA075096; WAUKFAFL6AA065538 | WAUKFAFL6AA004609 | WAUKFAFL6AA072313 | WAUKFAFL6AA083053 | WAUKFAFL6AA062204 | WAUKFAFL6AA018753; WAUKFAFL6AA083036; WAUKFAFL6AA038498; WAUKFAFL6AA026738 | WAUKFAFL6AA014735 | WAUKFAFL6AA072666 | WAUKFAFL6AA016503; WAUKFAFL6AA091637; WAUKFAFL6AA040154 | WAUKFAFL6AA070738 | WAUKFAFL6AA053843 | WAUKFAFL6AA014928; WAUKFAFL6AA084512; WAUKFAFL6AA063837 | WAUKFAFL6AA053647 | WAUKFAFL6AA023810 | WAUKFAFL6AA037304 | WAUKFAFL6AA063076; WAUKFAFL6AA073624 | WAUKFAFL6AA047153; WAUKFAFL6AA028196 | WAUKFAFL6AA083456 | WAUKFAFL6AA032622 | WAUKFAFL6AA080718 | WAUKFAFL6AA080346

WAUKFAFL6AA002326; WAUKFAFL6AA076586; WAUKFAFL6AA085238 | WAUKFAFL6AA096689; WAUKFAFL6AA085532 | WAUKFAFL6AA067211; WAUKFAFL6AA011009; WAUKFAFL6AA059366 | WAUKFAFL6AA065202; WAUKFAFL6AA018669; WAUKFAFL6AA067287 | WAUKFAFL6AA065491 | WAUKFAFL6AA076877

WAUKFAFL6AA034046 | WAUKFAFL6AA083215 | WAUKFAFL6AA005436 | WAUKFAFL6AA027744; WAUKFAFL6AA081755; WAUKFAFL6AA021622; WAUKFAFL6AA098927 | WAUKFAFL6AA077821 | WAUKFAFL6AA067290 | WAUKFAFL6AA063921 | WAUKFAFL6AA057438 | WAUKFAFL6AA046553; WAUKFAFL6AA036489; WAUKFAFL6AA086664 | WAUKFAFL6AA097759; WAUKFAFL6AA036010 | WAUKFAFL6AA030045; WAUKFAFL6AA045287 | WAUKFAFL6AA029171 | WAUKFAFL6AA017005 | WAUKFAFL6AA032653 | WAUKFAFL6AA063420 | WAUKFAFL6AA099253

WAUKFAFL6AA066821; WAUKFAFL6AA091296; WAUKFAFL6AA045113 | WAUKFAFL6AA016730 | WAUKFAFL6AA087135

WAUKFAFL6AA083098; WAUKFAFL6AA041322; WAUKFAFL6AA088852 | WAUKFAFL6AA009258 | WAUKFAFL6AA098054 | WAUKFAFL6AA054801; WAUKFAFL6AA029655 | WAUKFAFL6AA007641 | WAUKFAFL6AA097082; WAUKFAFL6AA045032 | WAUKFAFL6AA056256 | WAUKFAFL6AA025668

WAUKFAFL6AA027212; WAUKFAFL6AA059349 | WAUKFAFL6AA086325; WAUKFAFL6AA028859 | WAUKFAFL6AA010832; WAUKFAFL6AA032877; WAUKFAFL6AA035214 | WAUKFAFL6AA086230; WAUKFAFL6AA042101 | WAUKFAFL6AA057231 | WAUKFAFL6AA037366; WAUKFAFL6AA057794; WAUKFAFL6AA002486 | WAUKFAFL6AA094022 | WAUKFAFL6AA058069 | WAUKFAFL6AA092111 | WAUKFAFL6AA089399; WAUKFAFL6AA022740 | WAUKFAFL6AA099592 | WAUKFAFL6AA077317; WAUKFAFL6AA006070

WAUKFAFL6AA018896 | WAUKFAFL6AA049212 | WAUKFAFL6AA069637 | WAUKFAFL6AA009633; WAUKFAFL6AA054023; WAUKFAFL6AA046763; WAUKFAFL6AA059805 | WAUKFAFL6AA013701 | WAUKFAFL6AA081495 | WAUKFAFL6AA098331 | WAUKFAFL6AA086339 |

WAUKFAFL6AA089144

| WAUKFAFL6AA096966 | WAUKFAFL6AA021376 | WAUKFAFL6AA097115; WAUKFAFL6AA021006; WAUKFAFL6AA009308; WAUKFAFL6AA070125 | WAUKFAFL6AA096563; WAUKFAFL6AA052434 | WAUKFAFL6AA066947; WAUKFAFL6AA094991; WAUKFAFL6AA079942; WAUKFAFL6AA093887; WAUKFAFL6AA064664 | WAUKFAFL6AA048996

WAUKFAFL6AA044527; WAUKFAFL6AA035830 | WAUKFAFL6AA067306

WAUKFAFL6AA086132; WAUKFAFL6AA086602 | WAUKFAFL6AA018168

WAUKFAFL6AA065703; WAUKFAFL6AA091069; WAUKFAFL6AA089774 | WAUKFAFL6AA014511; WAUKFAFL6AA022995 | WAUKFAFL6AA012337; WAUKFAFL6AA053891; WAUKFAFL6AA035357; WAUKFAFL6AA060615 | WAUKFAFL6AA082761 | WAUKFAFL6AA039733 | WAUKFAFL6AA027937; WAUKFAFL6AA004397 | WAUKFAFL6AA044804

WAUKFAFL6AA072585 | WAUKFAFL6AA055592 | WAUKFAFL6AA073350; WAUKFAFL6AA099205 | WAUKFAFL6AA034662 | WAUKFAFL6AA025203; WAUKFAFL6AA025640 | WAUKFAFL6AA080220; WAUKFAFL6AA017408; WAUKFAFL6AA050330 | WAUKFAFL6AA062557 | WAUKFAFL6AA029848; WAUKFAFL6AA047721 | WAUKFAFL6AA097731; WAUKFAFL6AA027727 | WAUKFAFL6AA032457 | WAUKFAFL6AA040591 | WAUKFAFL6AA056029 | WAUKFAFL6AA079214; WAUKFAFL6AA064115 | WAUKFAFL6AA069850

WAUKFAFL6AA047279; WAUKFAFL6AA087930 | WAUKFAFL6AA099463

WAUKFAFL6AA003637 | WAUKFAFL6AA048139; WAUKFAFL6AA082582; WAUKFAFL6AA089709 | WAUKFAFL6AA069086

WAUKFAFL6AA015125 | WAUKFAFL6AA066754 | WAUKFAFL6AA098183 | WAUKFAFL6AA085448

WAUKFAFL6AA050196 | WAUKFAFL6AA001211

WAUKFAFL6AA096398 | WAUKFAFL6AA023788

WAUKFAFL6AA005002; WAUKFAFL6AA000611 |

WAUKFAFL6AA029865

| WAUKFAFL6AA035858 | WAUKFAFL6AA000365 | WAUKFAFL6AA030241 | WAUKFAFL6AA001838 | WAUKFAFL6AA082114 | WAUKFAFL6AA062056; WAUKFAFL6AA080850 | WAUKFAFL6AA022219; WAUKFAFL6AA024777 | WAUKFAFL6AA099687; WAUKFAFL6AA024536 | WAUKFAFL6AA029901 | WAUKFAFL6AA085479 | WAUKFAFL6AA050022 | WAUKFAFL6AA078175; WAUKFAFL6AA010829 | WAUKFAFL6AA099303 | WAUKFAFL6AA086776 | WAUKFAFL6AA051235; WAUKFAFL6AA071193 | WAUKFAFL6AA047671; WAUKFAFL6AA060100 | WAUKFAFL6AA096028; WAUKFAFL6AA009714 | WAUKFAFL6AA064924 | WAUKFAFL6AA016095 | WAUKFAFL6AA028800 | WAUKFAFL6AA075678 | WAUKFAFL6AA050182; WAUKFAFL6AA034936 | WAUKFAFL6AA039361

WAUKFAFL6AA058640 | WAUKFAFL6AA027310 | WAUKFAFL6AA046309 | WAUKFAFL6AA095588 | WAUKFAFL6AA013083; WAUKFAFL6AA073364; WAUKFAFL6AA087605 | WAUKFAFL6AA080699; WAUKFAFL6AA011723; WAUKFAFL6AA018493; WAUKFAFL6AA011205 | WAUKFAFL6AA040896

WAUKFAFL6AA045418; WAUKFAFL6AA061442; WAUKFAFL6AA035245

WAUKFAFL6AA024553 | WAUKFAFL6AA062154 | WAUKFAFL6AA079164 | WAUKFAFL6AA065944 | WAUKFAFL6AA037416; WAUKFAFL6AA049484 | WAUKFAFL6AA065054 | WAUKFAFL6AA017893

WAUKFAFL6AA093050 | WAUKFAFL6AA059206; WAUKFAFL6AA021524; WAUKFAFL6AA091122 | WAUKFAFL6AA067015 | WAUKFAFL6AA009888; WAUKFAFL6AA042972 | WAUKFAFL6AA099222 | WAUKFAFL6AA014332 | WAUKFAFL6AA093744; WAUKFAFL6AA006571 | WAUKFAFL6AA095607 | WAUKFAFL6AA036752 | WAUKFAFL6AA051350; WAUKFAFL6AA018476; WAUKFAFL6AA000205 | WAUKFAFL6AA025329 | WAUKFAFL6AA057214 | WAUKFAFL6AA065068; WAUKFAFL6AA018624 | WAUKFAFL6AA029770 | WAUKFAFL6AA036590 | WAUKFAFL6AA008384 | WAUKFAFL6AA010121

WAUKFAFL6AA028828 | WAUKFAFL6AA088737; WAUKFAFL6AA066558 |

WAUKFAFL6AA023564

; WAUKFAFL6AA097910 | WAUKFAFL6AA003928 | WAUKFAFL6AA047492 | WAUKFAFL6AA028117; WAUKFAFL6AA017151; WAUKFAFL6AA028439 | WAUKFAFL6AA072778; WAUKFAFL6AA008627

WAUKFAFL6AA034435 | WAUKFAFL6AA011916; WAUKFAFL6AA036234 | WAUKFAFL6AA073865

WAUKFAFL6AA038338 | WAUKFAFL6AA093727; WAUKFAFL6AA017859 | WAUKFAFL6AA083246 | WAUKFAFL6AA032670; WAUKFAFL6AA096840 | WAUKFAFL6AA046679; WAUKFAFL6AA060582 | WAUKFAFL6AA028585 | WAUKFAFL6AA061182 | WAUKFAFL6AA021264 | WAUKFAFL6AA035665 | WAUKFAFL6AA015934 | WAUKFAFL6AA030823

WAUKFAFL6AA058959

WAUKFAFL6AA019806 | WAUKFAFL6AA093436; WAUKFAFL6AA017523

WAUKFAFL6AA012080 | WAUKFAFL6AA015593 | WAUKFAFL6AA044186

WAUKFAFL6AA097891 | WAUKFAFL6AA044012 | WAUKFAFL6AA030689 | WAUKFAFL6AA008420 | WAUKFAFL6AA041904 | WAUKFAFL6AA067872 | WAUKFAFL6AA076197 | WAUKFAFL6AA095056 | WAUKFAFL6AA055138 | WAUKFAFL6AA034175 | WAUKFAFL6AA017098 | WAUKFAFL6AA010927

WAUKFAFL6AA021149 | WAUKFAFL6AA063322 | WAUKFAFL6AA091850; WAUKFAFL6AA070822 | WAUKFAFL6AA082579 | WAUKFAFL6AA055110 | WAUKFAFL6AA074594

WAUKFAFL6AA024343 | WAUKFAFL6AA013035 | WAUKFAFL6AA072828; WAUKFAFL6AA004299 | WAUKFAFL6AA091721 | WAUKFAFL6AA072408 | WAUKFAFL6AA021460; WAUKFAFL6AA058346 | WAUKFAFL6AA076412; WAUKFAFL6AA004996 | WAUKFAFL6AA019160; WAUKFAFL6AA051834; WAUKFAFL6AA012676; WAUKFAFL6AA009163; WAUKFAFL6AA041045 | WAUKFAFL6AA090570 | WAUKFAFL6AA063577; WAUKFAFL6AA028215; WAUKFAFL6AA016131; WAUKFAFL6AA076927; WAUKFAFL6AA014086 | WAUKFAFL6AA068150 | WAUKFAFL6AA080072 | WAUKFAFL6AA082629 | WAUKFAFL6AA078158; WAUKFAFL6AA008448 | WAUKFAFL6AA023046; WAUKFAFL6AA031521; WAUKFAFL6AA061599 | WAUKFAFL6AA030708; WAUKFAFL6AA087636

WAUKFAFL6AA022642; WAUKFAFL6AA010281 | WAUKFAFL6AA061344 | WAUKFAFL6AA012127 | WAUKFAFL6AA070786 | WAUKFAFL6AA093341 | WAUKFAFL6AA049047; WAUKFAFL6AA099625; WAUKFAFL6AA021040 | WAUKFAFL6AA027324 | WAUKFAFL6AA061389; WAUKFAFL6AA083022 | WAUKFAFL6AA052093; WAUKFAFL6AA075552 | WAUKFAFL6AA054846 | WAUKFAFL6AA057634

WAUKFAFL6AA010460 | WAUKFAFL6AA031891 | WAUKFAFL6AA006862; WAUKFAFL6AA063854; WAUKFAFL6AA036198 | WAUKFAFL6AA031275 | WAUKFAFL6AA051283; WAUKFAFL6AA074028 | WAUKFAFL6AA030093 | WAUKFAFL6AA039571 | WAUKFAFL6AA073283 | WAUKFAFL6AA087314 | WAUKFAFL6AA037318; WAUKFAFL6AA036119 | WAUKFAFL6AA079794 | WAUKFAFL6AA037108 | WAUKFAFL6AA088768; WAUKFAFL6AA093386; WAUKFAFL6AA040042; WAUKFAFL6AA063188; WAUKFAFL6AA037092 | WAUKFAFL6AA062039; WAUKFAFL6AA048769; WAUKFAFL6AA009826; WAUKFAFL6AA019319; WAUKFAFL6AA058251 | WAUKFAFL6AA050909 | WAUKFAFL6AA032359; WAUKFAFL6AA085627 | WAUKFAFL6AA072344; WAUKFAFL6AA013598 | WAUKFAFL6AA042714; WAUKFAFL6AA046973; WAUKFAFL6AA030465 | WAUKFAFL6AA044799 | WAUKFAFL6AA039764; WAUKFAFL6AA043720; WAUKFAFL6AA040784 | WAUKFAFL6AA037867; WAUKFAFL6AA067385 | WAUKFAFL6AA090049 | WAUKFAFL6AA018963

WAUKFAFL6AA091525

WAUKFAFL6AA029378 | WAUKFAFL6AA070223; WAUKFAFL6AA090701 | WAUKFAFL6AA041384; WAUKFAFL6AA070836; WAUKFAFL6AA038145 | WAUKFAFL6AA067676 | WAUKFAFL6AA071730 | WAUKFAFL6AA074112 | WAUKFAFL6AA033740 | WAUKFAFL6AA097681; WAUKFAFL6AA098362 | WAUKFAFL6AA049193; WAUKFAFL6AA000818 | WAUKFAFL6AA008658; WAUKFAFL6AA086003 | WAUKFAFL6AA091492 | WAUKFAFL6AA081898; WAUKFAFL6AA002052 | WAUKFAFL6AA068858; WAUKFAFL6AA051493 | WAUKFAFL6AA054989; WAUKFAFL6AA046939 | WAUKFAFL6AA098734 | WAUKFAFL6AA079620 | WAUKFAFL6AA041546; WAUKFAFL6AA046200; WAUKFAFL6AA095719 | WAUKFAFL6AA065765; WAUKFAFL6AA037884;

WAUKFAFL6AA084977

; WAUKFAFL6AA042535; WAUKFAFL6AA057956

WAUKFAFL6AA033110 | WAUKFAFL6AA030594 | WAUKFAFL6AA062770; WAUKFAFL6AA059531 | WAUKFAFL6AA021345 | WAUKFAFL6AA092030 | WAUKFAFL6AA074949; WAUKFAFL6AA041417 | WAUKFAFL6AA023760 | WAUKFAFL6AA022382

WAUKFAFL6AA043460 | WAUKFAFL6AA071484; WAUKFAFL6AA005453 | WAUKFAFL6AA003511 | WAUKFAFL6AA020664 | WAUKFAFL6AA056502 | WAUKFAFL6AA037349 | WAUKFAFL6AA066706 | WAUKFAFL6AA028862 | WAUKFAFL6AA090357; WAUKFAFL6AA002522 | WAUKFAFL6AA029400 | WAUKFAFL6AA049128; WAUKFAFL6AA005307 | WAUKFAFL6AA093274; WAUKFAFL6AA064809 | WAUKFAFL6AA028330 | WAUKFAFL6AA004741; WAUKFAFL6AA025072 | WAUKFAFL6AA089919; WAUKFAFL6AA005906 | WAUKFAFL6AA048500 | WAUKFAFL6AA018221 | WAUKFAFL6AA021068 | WAUKFAFL6AA097552 | WAUKFAFL6AA085157; WAUKFAFL6AA065880 | WAUKFAFL6AA083747 | WAUKFAFL6AA058685 | WAUKFAFL6AA043930 | WAUKFAFL6AA089712 | WAUKFAFL6AA080024

WAUKFAFL6AA073817 | WAUKFAFL6AA006280

WAUKFAFL6AA094229; WAUKFAFL6AA087541 | WAUKFAFL6AA092805 | WAUKFAFL6AA059075 | WAUKFAFL6AA026870; WAUKFAFL6AA087409 | WAUKFAFL6AA013441; WAUKFAFL6AA072988 | WAUKFAFL6AA050716 | WAUKFAFL6AA068424 | WAUKFAFL6AA044897 | WAUKFAFL6AA098720 | WAUKFAFL6AA034001

WAUKFAFL6AA064227 | WAUKFAFL6AA067824; WAUKFAFL6AA086258 | WAUKFAFL6AA072196; WAUKFAFL6AA056614; WAUKFAFL6AA091136

WAUKFAFL6AA008014; WAUKFAFL6AA073686 | WAUKFAFL6AA030255; WAUKFAFL6AA096496 | WAUKFAFL6AA029686; WAUKFAFL6AA053762; WAUKFAFL6AA025122; WAUKFAFL6AA054488 | WAUKFAFL6AA008756 | WAUKFAFL6AA086387 | WAUKFAFL6AA094215 | WAUKFAFL6AA085336

WAUKFAFL6AA098846 | WAUKFAFL6AA042051 | WAUKFAFL6AA047962; WAUKFAFL6AA032524; WAUKFAFL6AA014721 | WAUKFAFL6AA053244 | WAUKFAFL6AA051140 | WAUKFAFL6AA011219 | WAUKFAFL6AA090052 | WAUKFAFL6AA095168 | WAUKFAFL6AA071789; WAUKFAFL6AA069895 | WAUKFAFL6AA054152 | WAUKFAFL6AA093498 |

WAUKFAFL6AA051218

; WAUKFAFL6AA045273 | WAUKFAFL6AA065698 | WAUKFAFL6AA004447 | WAUKFAFL6AA001256; WAUKFAFL6AA096532; WAUKFAFL6AA076426 | WAUKFAFL6AA014539 | WAUKFAFL6AA036539; WAUKFAFL6AA030160 | WAUKFAFL6AA074868 | WAUKFAFL6AA025296 | WAUKFAFL6AA053440 | WAUKFAFL6AA008112 | WAUKFAFL6AA089872; WAUKFAFL6AA007929

WAUKFAFL6AA037724 | WAUKFAFL6AA042647; WAUKFAFL6AA040364

WAUKFAFL6AA080735; WAUKFAFL6AA062722 | WAUKFAFL6AA079892; WAUKFAFL6AA098247 | WAUKFAFL6AA029722 | WAUKFAFL6AA023743; WAUKFAFL6AA016100; WAUKFAFL6AA093601; WAUKFAFL6AA086728 | WAUKFAFL6AA046519; WAUKFAFL6AA097017; WAUKFAFL6AA055236

WAUKFAFL6AA071128 | WAUKFAFL6AA013388; WAUKFAFL6AA045645

WAUKFAFL6AA050148 | WAUKFAFL6AA069184 | WAUKFAFL6AA054541; WAUKFAFL6AA081514; WAUKFAFL6AA045595; WAUKFAFL6AA044060 | WAUKFAFL6AA045807; WAUKFAFL6AA055222 | WAUKFAFL6AA048061 | WAUKFAFL6AA073736; WAUKFAFL6AA028926; WAUKFAFL6AA041532; WAUKFAFL6AA025041; WAUKFAFL6AA004707 | WAUKFAFL6AA090665; WAUKFAFL6AA046990; WAUKFAFL6AA036704 | WAUKFAFL6AA077026 | WAUKFAFL6AA099947; WAUKFAFL6AA064986 | WAUKFAFL6AA017554 | WAUKFAFL6AA019448; WAUKFAFL6AA084896 | WAUKFAFL6AA053583 | WAUKFAFL6AA030577

WAUKFAFL6AA052532; WAUKFAFL6AA047072 |

WAUKFAFL6AA090908

| WAUKFAFL6AA054832;

WAUKFAFL6AA057374

| WAUKFAFL6AA082694; WAUKFAFL6AA070528; WAUKFAFL6AA084168; WAUKFAFL6AA060176 | WAUKFAFL6AA021605 | WAUKFAFL6AA076460 | WAUKFAFL6AA090925 | WAUKFAFL6AA006585 | WAUKFAFL6AA023421 | WAUKFAFL6AA052269 | WAUKFAFL6AA006327; WAUKFAFL6AA064390; WAUKFAFL6AA085482 | WAUKFAFL6AA076409 | WAUKFAFL6AA025587 | WAUKFAFL6AA038162; WAUKFAFL6AA003072 | WAUKFAFL6AA023161 | WAUKFAFL6AA080069 | WAUKFAFL6AA060887 | WAUKFAFL6AA012757 | WAUKFAFL6AA047668 | WAUKFAFL6AA022625; WAUKFAFL6AA044754

WAUKFAFL6AA050599 | WAUKFAFL6AA082906; WAUKFAFL6AA038548 | WAUKFAFL6AA094425

WAUKFAFL6AA021698 | WAUKFAFL6AA008725 | WAUKFAFL6AA042521; WAUKFAFL6AA042938

WAUKFAFL6AA047010 | WAUKFAFL6AA081562 | WAUKFAFL6AA090875; WAUKFAFL6AA017702 | WAUKFAFL6AA036167 | WAUKFAFL6AA005839 | WAUKFAFL6AA009678; WAUKFAFL6AA049694; WAUKFAFL6AA064213 | WAUKFAFL6AA088835 | WAUKFAFL6AA000379 | WAUKFAFL6AA074126 | WAUKFAFL6AA009955 | WAUKFAFL6AA069914 | WAUKFAFL6AA075115; WAUKFAFL6AA007185; WAUKFAFL6AA036038 | WAUKFAFL6AA058623

WAUKFAFL6AA055429; WAUKFAFL6AA092920 | WAUKFAFL6AA068097 | WAUKFAFL6AA041496 | WAUKFAFL6AA027999 | WAUKFAFL6AA061084 | WAUKFAFL6AA048609 | WAUKFAFL6AA003489 | WAUKFAFL6AA051977 | WAUKFAFL6AA038176 | WAUKFAFL6AA044298; WAUKFAFL6AA006392 | WAUKFAFL6AA004612; WAUKFAFL6AA006540 | WAUKFAFL6AA017764 | WAUKFAFL6AA062140

WAUKFAFL6AA054457; WAUKFAFL6AA082811; WAUKFAFL6AA059738 | WAUKFAFL6AA081528 | WAUKFAFL6AA093985; WAUKFAFL6AA080900; WAUKFAFL6AA049355

WAUKFAFL6AA027081; WAUKFAFL6AA058766 |

WAUKFAFL6AA034239

| WAUKFAFL6AA058718; WAUKFAFL6AA075292; WAUKFAFL6AA001029 | WAUKFAFL6AA068729; WAUKFAFL6AA092478 | WAUKFAFL6AA082310 | WAUKFAFL6AA018848; WAUKFAFL6AA024648; WAUKFAFL6AA063157; WAUKFAFL6AA051476 | WAUKFAFL6AA000270 | WAUKFAFL6AA099768 | WAUKFAFL6AA039523 | WAUKFAFL6AA034998 | WAUKFAFL6AA046388 | WAUKFAFL6AA013343 | WAUKFAFL6AA083554 | WAUKFAFL6AA069475 | WAUKFAFL6AA098345 |

WAUKFAFL6AA059447

; WAUKFAFL6AA038923 |

WAUKFAFL6AA088348

| WAUKFAFL6AA022480; WAUKFAFL6AA048495

WAUKFAFL6AA099852 | WAUKFAFL6AA046391; WAUKFAFL6AA049209; WAUKFAFL6AA019157 | WAUKFAFL6AA095509 | WAUKFAFL6AA018929 | WAUKFAFL6AA013911 | WAUKFAFL6AA020745; WAUKFAFL6AA012273 | WAUKFAFL6AA088611 | WAUKFAFL6AA037836 | WAUKFAFL6AA055270 |

WAUKFAFL6AA070884

| WAUKFAFL6AA064082; WAUKFAFL6AA049095; WAUKFAFL6AA006876; WAUKFAFL6AA081559

WAUKFAFL6AA061604; WAUKFAFL6AA094134 | WAUKFAFL6AA062266; WAUKFAFL6AA085076; WAUKFAFL6AA058492 | WAUKFAFL6AA045354 | WAUKFAFL6AA073641; WAUKFAFL6AA045385 | WAUKFAFL6AA016789 | WAUKFAFL6AA024228; WAUKFAFL6AA070688 | WAUKFAFL6AA051784; WAUKFAFL6AA008305

WAUKFAFL6AA036699 | WAUKFAFL6AA061070 | WAUKFAFL6AA019465 | WAUKFAFL6AA085062 | WAUKFAFL6AA084722 | WAUKFAFL6AA058430; WAUKFAFL6AA072490

WAUKFAFL6AA075812 | WAUKFAFL6AA062218; WAUKFAFL6AA002018 | WAUKFAFL6AA036783; WAUKFAFL6AA009759 | WAUKFAFL6AA019241; WAUKFAFL6AA080881 | WAUKFAFL6AA003573; WAUKFAFL6AA015464 | WAUKFAFL6AA053809 | WAUKFAFL6AA054135 | WAUKFAFL6AA099933 | WAUKFAFL6AA054085; WAUKFAFL6AA007445; WAUKFAFL6AA090567 | WAUKFAFL6AA005243 | WAUKFAFL6AA062493 | WAUKFAFL6AA090312; WAUKFAFL6AA023662 | WAUKFAFL6AA052417 | WAUKFAFL6AA076569 | WAUKFAFL6AA076393; WAUKFAFL6AA089676 | WAUKFAFL6AA052014 | WAUKFAFL6AA015609; WAUKFAFL6AA073381 | WAUKFAFL6AA031034 | WAUKFAFL6AA021295 | WAUKFAFL6AA030742 | WAUKFAFL6AA041966 | WAUKFAFL6AA079651 | WAUKFAFL6AA018901 | WAUKFAFL6AA015562 | WAUKFAFL6AA069668 | WAUKFAFL6AA044088 | WAUKFAFL6AA066320 |

WAUKFAFL6AA000057

; WAUKFAFL6AA013519; WAUKFAFL6AA038100 | WAUKFAFL6AA007235 | WAUKFAFL6AA025735 | WAUKFAFL6AA051851

WAUKFAFL6AA079424 | WAUKFAFL6AA027226 | WAUKFAFL6AA071985 | WAUKFAFL6AA007512 | WAUKFAFL6AA014752 | WAUKFAFL6AA073039; WAUKFAFL6AA091914 | WAUKFAFL6AA012435

WAUKFAFL6AA024861; WAUKFAFL6AA073428; WAUKFAFL6AA075986 | WAUKFAFL6AA089001; WAUKFAFL6AA036833; WAUKFAFL6AA067225; WAUKFAFL6AA007509; WAUKFAFL6AA019482 | WAUKFAFL6AA089158; WAUKFAFL6AA003475

WAUKFAFL6AA018719 | WAUKFAFL6AA073980 | WAUKFAFL6AA035116; WAUKFAFL6AA016663 | WAUKFAFL6AA002780; WAUKFAFL6AA024827; WAUKFAFL6AA089080; WAUKFAFL6AA021443; WAUKFAFL6AA056662 | WAUKFAFL6AA046357; WAUKFAFL6AA046312 | WAUKFAFL6AA075826 | WAUKFAFL6AA075051 | WAUKFAFL6AA000477 | WAUKFAFL6AA095994 | WAUKFAFL6AA065667; WAUKFAFL6AA067483 | WAUKFAFL6AA050683 | WAUKFAFL6AA059996 | WAUKFAFL6AA011432 | WAUKFAFL6AA008224; WAUKFAFL6AA091833; WAUKFAFL6AA018977; WAUKFAFL6AA004853 | WAUKFAFL6AA094859 | WAUKFAFL6AA077477 | WAUKFAFL6AA040025 | WAUKFAFL6AA046780 | WAUKFAFL6AA047881 | WAUKFAFL6AA007624; WAUKFAFL6AA018820 | WAUKFAFL6AA071680 | WAUKFAFL6AA019238 | WAUKFAFL6AA081190; WAUKFAFL6AA089225 | WAUKFAFL6AA000480 |

WAUKFAFL6AA038887WAUKFAFL6AA071131 | WAUKFAFL6AA071002 | WAUKFAFL6AA028778

WAUKFAFL6AA055169; WAUKFAFL6AA086907 |

WAUKFAFL6AA054359

; WAUKFAFL6AA045483 | WAUKFAFL6AA099172 | WAUKFAFL6AA035004

WAUKFAFL6AA026478; WAUKFAFL6AA050070 | WAUKFAFL6AA090178; WAUKFAFL6AA027064

WAUKFAFL6AA039814; WAUKFAFL6AA088995; WAUKFAFL6AA077687 | WAUKFAFL6AA065894

WAUKFAFL6AA061974 | WAUKFAFL6AA019644 | WAUKFAFL6AA083425 | WAUKFAFL6AA052319 | WAUKFAFL6AA087376 | WAUKFAFL6AA078192 | WAUKFAFL6AA091265 | WAUKFAFL6AA071548 | WAUKFAFL6AA010037 | WAUKFAFL6AA034368 | WAUKFAFL6AA054104; WAUKFAFL6AA090276

WAUKFAFL6AA041983 | WAUKFAFL6AA070111; WAUKFAFL6AA075034 | WAUKFAFL6AA094778; WAUKFAFL6AA070853 | WAUKFAFL6AA085546 | WAUKFAFL6AA017019 | WAUKFAFL6AA045838 | WAUKFAFL6AA012578 | WAUKFAFL6AA020051 | WAUKFAFL6AA044043; WAUKFAFL6AA007879; WAUKFAFL6AA012418 | WAUKFAFL6AA048903; WAUKFAFL6AA088270 | WAUKFAFL6AA081092 | WAUKFAFL6AA074899 | WAUKFAFL6AA055849 | WAUKFAFL6AA031132 | WAUKFAFL6AA055107 | WAUKFAFL6AA072358 | WAUKFAFL6AA048884; WAUKFAFL6AA098815; WAUKFAFL6AA088513; WAUKFAFL6AA035861; WAUKFAFL6AA091203;

WAUKFAFL6AA004206

| WAUKFAFL6AA096546 | WAUKFAFL6AA080511

WAUKFAFL6AA047783; WAUKFAFL6AA037352 | WAUKFAFL6AA010538 | WAUKFAFL6AA094084 | WAUKFAFL6AA086440 | WAUKFAFL6AA099771 | WAUKFAFL6AA050327; WAUKFAFL6AA058136; WAUKFAFL6AA010880 | WAUKFAFL6AA011706 | WAUKFAFL6AA085143; WAUKFAFL6AA013178 | WAUKFAFL6AA087023; WAUKFAFL6AA056676 | WAUKFAFL6AA011480; WAUKFAFL6AA089418 | WAUKFAFL6AA083361; WAUKFAFL6AA041871; WAUKFAFL6AA062090 | WAUKFAFL6AA045225 | WAUKFAFL6AA014699 | WAUKFAFL6AA082789 | WAUKFAFL6AA099639

WAUKFAFL6AA079780; WAUKFAFL6AA026125 | WAUKFAFL6AA004531 | WAUKFAFL6AA002438 | WAUKFAFL6AA079553; WAUKFAFL6AA040218; WAUKFAFL6AA017750 |

WAUKFAFL6AA035388WAUKFAFL6AA000219 | WAUKFAFL6AA036654; WAUKFAFL6AA034192 | WAUKFAFL6AA006201; WAUKFAFL6AA005811; WAUKFAFL6AA051994 | WAUKFAFL6AA099091 | WAUKFAFL6AA018087 | WAUKFAFL6AA065443

WAUKFAFL6AA029123; WAUKFAFL6AA065961 | WAUKFAFL6AA036573 | WAUKFAFL6AA051672 | WAUKFAFL6AA045919; WAUKFAFL6AA011317; WAUKFAFL6AA014590

WAUKFAFL6AA083568; WAUKFAFL6AA030174 | WAUKFAFL6AA059979 | WAUKFAFL6AA090374 | WAUKFAFL6AA035942 | WAUKFAFL6AA005369

WAUKFAFL6AA050053 | WAUKFAFL6AA040171 | WAUKFAFL6AA062459 | WAUKFAFL6AA052515 | WAUKFAFL6AA043880 | WAUKFAFL6AA004318 | WAUKFAFL6AA031972 | WAUKFAFL6AA086972 | WAUKFAFL6AA099740; WAUKFAFL6AA072165 | WAUKFAFL6AA000303 | WAUKFAFL6AA086163; WAUKFAFL6AA006909; WAUKFAFL6AA046620 | WAUKFAFL6AA021703; WAUKFAFL6AA055558 | WAUKFAFL6AA020728 | WAUKFAFL6AA003105

WAUKFAFL6AA007784; WAUKFAFL6AA031762; WAUKFAFL6AA058721 | WAUKFAFL6AA028344 | WAUKFAFL6AA060484 | WAUKFAFL6AA074921; WAUKFAFL6AA014105; WAUKFAFL6AA075888 | WAUKFAFL6AA072943 | WAUKFAFL6AA047802 | WAUKFAFL6AA065149 | WAUKFAFL6AA011186; WAUKFAFL6AA030191 | WAUKFAFL6AA015853 | WAUKFAFL6AA072764; WAUKFAFL6AA074076 | WAUKFAFL6AA002407 | WAUKFAFL6AA077396 | WAUKFAFL6AA074854 | WAUKFAFL6AA042096 | WAUKFAFL6AA045175; WAUKFAFL6AA018154; WAUKFAFL6AA045466 | WAUKFAFL6AA029008 | WAUKFAFL6AA028523; WAUKFAFL6AA082324; WAUKFAFL6AA010913 | WAUKFAFL6AA020972 | WAUKFAFL6AA002732; WAUKFAFL6AA000558 | WAUKFAFL6AA022883 | WAUKFAFL6AA049419 | WAUKFAFL6AA049422 | WAUKFAFL6AA059545; WAUKFAFL6AA048397 | WAUKFAFL6AA015755 | WAUKFAFL6AA092139 | WAUKFAFL6AA002309 | WAUKFAFL6AA089256 | WAUKFAFL6AA004416; WAUKFAFL6AA084994 | WAUKFAFL6AA089807; WAUKFAFL6AA067600 | WAUKFAFL6AA060551 | WAUKFAFL6AA035892 | WAUKFAFL6AA086342; WAUKFAFL6AA032331; WAUKFAFL6AA021233

WAUKFAFL6AA044303; WAUKFAFL6AA093856

WAUKFAFL6AA004111; WAUKFAFL6AA082923 | WAUKFAFL6AA041319 | WAUKFAFL6AA097938 | WAUKFAFL6AA099317 | WAUKFAFL6AA053888 | WAUKFAFL6AA005176; WAUKFAFL6AA025184 | WAUKFAFL6AA072280 | WAUKFAFL6AA076023 | WAUKFAFL6AA078791

WAUKFAFL6AA033883 | WAUKFAFL6AA015979 | WAUKFAFL6AA018879 | WAUKFAFL6AA037853; WAUKFAFL6AA085692 | WAUKFAFL6AA091380; WAUKFAFL6AA077625

WAUKFAFL6AA078239 | WAUKFAFL6AA037237 | WAUKFAFL6AA012628 | WAUKFAFL6AA082548; WAUKFAFL6AA034872 | WAUKFAFL6AA024438; WAUKFAFL6AA040610 | WAUKFAFL6AA074434; WAUKFAFL6AA066527; WAUKFAFL6AA048562; WAUKFAFL6AA091623 | WAUKFAFL6AA023080 | WAUKFAFL6AA010197 | WAUKFAFL6AA087118; WAUKFAFL6AA078869; WAUKFAFL6AA008739; WAUKFAFL6AA067614; WAUKFAFL6AA066950; WAUKFAFL6AA018459 | WAUKFAFL6AA012340; WAUKFAFL6AA014640 | WAUKFAFL6AA053129 | WAUKFAFL6AA081111 | WAUKFAFL6AA011995; WAUKFAFL6AA059691; WAUKFAFL6AA035360 | WAUKFAFL6AA053423 | WAUKFAFL6AA081657 | WAUKFAFL6AA043071; WAUKFAFL6AA010510 | WAUKFAFL6AA093503 | WAUKFAFL6AA064857; WAUKFAFL6AA027100; WAUKFAFL6AA059612; WAUKFAFL6AA048819 | WAUKFAFL6AA047296; WAUKFAFL6AA017439 | WAUKFAFL6AA079388; WAUKFAFL6AA087877 | WAUKFAFL6AA007669 | WAUKFAFL6AA006358 | WAUKFAFL6AA078807

WAUKFAFL6AA029333 | WAUKFAFL6AA056712 | WAUKFAFL6AA078855; WAUKFAFL6AA024603; WAUKFAFL6AA005808 | WAUKFAFL6AA003525; WAUKFAFL6AA036993 | WAUKFAFL6AA084915 | WAUKFAFL6AA051090 | WAUKFAFL6AA055768; WAUKFAFL6AA044771 | WAUKFAFL6AA060971; WAUKFAFL6AA083540; WAUKFAFL6AA030272 | WAUKFAFL6AA062316 | WAUKFAFL6AA041157 | WAUKFAFL6AA082520 | WAUKFAFL6AA015514 | WAUKFAFL6AA088978 | WAUKFAFL6AA082002 | WAUKFAFL6AA044852 | WAUKFAFL6AA068214; WAUKFAFL6AA027632; WAUKFAFL6AA095946; WAUKFAFL6AA084946 | WAUKFAFL6AA019854 | WAUKFAFL6AA056404 |

WAUKFAFL6AA081660

; WAUKFAFL6AA098457; WAUKFAFL6AA086681; WAUKFAFL6AA020325

WAUKFAFL6AA022849 | WAUKFAFL6AA040297 | WAUKFAFL6AA083392 | WAUKFAFL6AA021636 | WAUKFAFL6AA056113 | WAUKFAFL6AA099267; WAUKFAFL6AA001192; WAUKFAFL6AA019868 | WAUKFAFL6AA097065; WAUKFAFL6AA000723 | WAUKFAFL6AA099320; WAUKFAFL6AA050313 | WAUKFAFL6AA029946 |

WAUKFAFL6AA010622

; WAUKFAFL6AA028831 | WAUKFAFL6AA062302; WAUKFAFL6AA026061; WAUKFAFL6AA092724 | WAUKFAFL6AA080749 | WAUKFAFL6AA060288; WAUKFAFL6AA099219 | WAUKFAFL6AA088902 | WAUKFAFL6AA067578

WAUKFAFL6AA065166 | WAUKFAFL6AA010135; WAUKFAFL6AA098023; WAUKFAFL6AA094019 | WAUKFAFL6AA000592 | WAUKFAFL6AA094098 | WAUKFAFL6AA083862 | WAUKFAFL6AA043040

WAUKFAFL6AA092464 | WAUKFAFL6AA024858 | WAUKFAFL6AA057729; WAUKFAFL6AA083859 | WAUKFAFL6AA067113 | WAUKFAFL6AA067709; WAUKFAFL6AA002200

WAUKFAFL6AA026271 | WAUKFAFL6AA074059; WAUKFAFL6AA088561

WAUKFAFL6AA027162; WAUKFAFL6AA096336; WAUKFAFL6AA070545

WAUKFAFL6AA035259; WAUKFAFL6AA061991; WAUKFAFL6AA030613 | WAUKFAFL6AA027193; WAUKFAFL6AA063580 | WAUKFAFL6AA036086 | WAUKFAFL6AA083604; WAUKFAFL6AA013097; WAUKFAFL6AA022706

WAUKFAFL6AA071100 | WAUKFAFL6AA026447; WAUKFAFL6AA007977 | WAUKFAFL6AA019692 | WAUKFAFL6AA014010 | WAUKFAFL6AA015108; WAUKFAFL6AA054491; WAUKFAFL6AA058072 | WAUKFAFL6AA026139; WAUKFAFL6AA032443

WAUKFAFL6AA020373

WAUKFAFL6AA007039 | WAUKFAFL6AA048688; WAUKFAFL6AA068908 | WAUKFAFL6AA094473 | WAUKFAFL6AA099916 | WAUKFAFL6AA080444; WAUKFAFL6AA025895 | WAUKFAFL6AA030269; WAUKFAFL6AA084493; WAUKFAFL6AA016971 | WAUKFAFL6AA081979; WAUKFAFL6AA037335 | WAUKFAFL6AA040655 | WAUKFAFL6AA037920; WAUKFAFL6AA057441 | WAUKFAFL6AA045029 | WAUKFAFL6AA094036 | WAUKFAFL6AA021944 | WAUKFAFL6AA014685; WAUKFAFL6AA088138; WAUKFAFL6AA046956 | WAUKFAFL6AA046472; WAUKFAFL6AA077835; WAUKFAFL6AA048304 | WAUKFAFL6AA057620; WAUKFAFL6AA083117

WAUKFAFL6AA004626 | WAUKFAFL6AA021118; WAUKFAFL6AA068293; WAUKFAFL6AA005579; WAUKFAFL6AA043362; WAUKFAFL6AA055043 | WAUKFAFL6AA051610; WAUKFAFL6AA030286 | WAUKFAFL6AA008241

WAUKFAFL6AA082646; WAUKFAFL6AA012158 | WAUKFAFL6AA083067; WAUKFAFL6AA009213; WAUKFAFL6AA075261; WAUKFAFL6AA010233 | WAUKFAFL6AA001208; WAUKFAFL6AA081058 | WAUKFAFL6AA072974 | WAUKFAFL6AA000947 | WAUKFAFL6AA040820; WAUKFAFL6AA076765 | WAUKFAFL6AA009907; WAUKFAFL6AA045256 | WAUKFAFL6AA095252 | WAUKFAFL6AA084526; WAUKFAFL6AA015402 | WAUKFAFL6AA022690 | WAUKFAFL6AA024312 | WAUKFAFL6AA024665 | WAUKFAFL6AA082534 | WAUKFAFL6AA058184 | WAUKFAFL6AA028201 | WAUKFAFL6AA063062; WAUKFAFL6AA092741 | WAUKFAFL6AA008644;

WAUKFAFL6AA088401

; WAUKFAFL6AA003878 | WAUKFAFL6AA007204

WAUKFAFL6AA073087 | WAUKFAFL6AA020700; WAUKFAFL6AA005646; WAUKFAFL6AA062753 | WAUKFAFL6AA066494; WAUKFAFL6AA048013; WAUKFAFL6AA028361

WAUKFAFL6AA053308 | WAUKFAFL6AA042034 | WAUKFAFL6AA042602 | WAUKFAFL6AA073638; WAUKFAFL6AA046732 | WAUKFAFL6AA019515 | WAUKFAFL6AA072568; WAUKFAFL6AA047766 | WAUKFAFL6AA077186; WAUKFAFL6AA034225

WAUKFAFL6AA039909; WAUKFAFL6AA080234; WAUKFAFL6AA022513 | WAUKFAFL6AA065278; WAUKFAFL6AA097499; WAUKFAFL6AA065670; WAUKFAFL6AA094313 | WAUKFAFL6AA097647; WAUKFAFL6AA096482 | WAUKFAFL6AA089497; WAUKFAFL6AA019112 | WAUKFAFL6AA062798 | WAUKFAFL6AA053745 | WAUKFAFL6AA033415 | WAUKFAFL6AA020275 |

WAUKFAFL6AA073378WAUKFAFL6AA095963 |

WAUKFAFL6AA024486

| WAUKFAFL6AA039375

WAUKFAFL6AA015156 | WAUKFAFL6AA042311 | WAUKFAFL6AA051123 | WAUKFAFL6AA046116 | WAUKFAFL6AA087099 | WAUKFAFL6AA070349; WAUKFAFL6AA091072 | WAUKFAFL6AA014315; WAUKFAFL6AA066348 | WAUKFAFL6AA099821; WAUKFAFL6AA022530 | WAUKFAFL6AA081769 | WAUKFAFL6AA008126; WAUKFAFL6AA012502 | WAUKFAFL6AA052062 | WAUKFAFL6AA035780 | WAUKFAFL6AA050697

WAUKFAFL6AA040140 | WAUKFAFL6AA058931; WAUKFAFL6AA055365; WAUKFAFL6AA025623 | WAUKFAFL6AA062106; WAUKFAFL6AA043927 | WAUKFAFL6AA055673 | WAUKFAFL6AA063269 | WAUKFAFL6AA090102; WAUKFAFL6AA023435 | WAUKFAFL6AA098877 | WAUKFAFL6AA052630 | WAUKFAFL6AA049386; WAUKFAFL6AA066396; WAUKFAFL6AA002147; WAUKFAFL6AA042700 | WAUKFAFL6AA054443 | WAUKFAFL6AA017926 | WAUKFAFL6AA018722 | WAUKFAFL6AA076233 | WAUKFAFL6AA067841 | WAUKFAFL6AA096188 | WAUKFAFL6AA094814 | WAUKFAFL6AA021846 | WAUKFAFL6AA046794 | WAUKFAFL6AA033656 | WAUKFAFL6AA007414; WAUKFAFL6AA064583; WAUKFAFL6AA071274 | WAUKFAFL6AA023838; WAUKFAFL6AA084400 | WAUKFAFL6AA013066 | WAUKFAFL6AA098748 | WAUKFAFL6AA058413; WAUKFAFL6AA052756 | WAUKFAFL6AA068374 | WAUKFAFL6AA007283 | WAUKFAFL6AA041112; WAUKFAFL6AA068567 |

WAUKFAFL6AA043247

;

WAUKFAFL6AA034130

; WAUKFAFL6AA023936; WAUKFAFL6AA025699 | WAUKFAFL6AA053728 | WAUKFAFL6AA064826; WAUKFAFL6AA068181 | WAUKFAFL6AA056192; WAUKFAFL6AA024326 | WAUKFAFL6AA040123; WAUKFAFL6AA025444 | WAUKFAFL6AA046052

WAUKFAFL6AA098197 | WAUKFAFL6AA042325 | WAUKFAFL6AA090455 | WAUKFAFL6AA092089; WAUKFAFL6AA040459 | WAUKFAFL6AA081576

WAUKFAFL6AA026254 | WAUKFAFL6AA006828 | WAUKFAFL6AA052692; WAUKFAFL6AA005825; WAUKFAFL6AA092075 | WAUKFAFL6AA029882 | WAUKFAFL6AA015190 | WAUKFAFL6AA099558; WAUKFAFL6AA070335; WAUKFAFL6AA050036; WAUKFAFL6AA042762 | WAUKFAFL6AA005131 | WAUKFAFL6AA027758 | WAUKFAFL6AA031258 | WAUKFAFL6AA071520 | WAUKFAFL6AA093971 | WAUKFAFL6AA068679 | WAUKFAFL6AA048223; WAUKFAFL6AA040669 | WAUKFAFL6AA062574 | WAUKFAFL6AA002746 | WAUKFAFL6AA096272; WAUKFAFL6AA050375 | WAUKFAFL6AA083019; WAUKFAFL6AA068780

WAUKFAFL6AA010524 | WAUKFAFL6AA024939 | WAUKFAFL6AA068178; WAUKFAFL6AA028537; WAUKFAFL6AA057648 | WAUKFAFL6AA065782 | WAUKFAFL6AA080928 | WAUKFAFL6AA015965; WAUKFAFL6AA030904; WAUKFAFL6AA068570 | WAUKFAFL6AA095199; WAUKFAFL6AA042910

WAUKFAFL6AA029381 | WAUKFAFL6AA099575; WAUKFAFL6AA003699; WAUKFAFL6AA048237 | WAUKFAFL6AA022124

WAUKFAFL6AA017683 | WAUKFAFL6AA041837 | WAUKFAFL6AA064230; WAUKFAFL6AA019918 | WAUKFAFL6AA057701; WAUKFAFL6AA032605 | WAUKFAFL6AA038534 | WAUKFAFL6AA087491 | WAUKFAFL6AA018347 | WAUKFAFL6AA081304; WAUKFAFL6AA084980; WAUKFAFL6AA008580 | WAUKFAFL6AA073249 | WAUKFAFL6AA021510

WAUKFAFL6AA035827 | WAUKFAFL6AA018431; WAUKFAFL6AA075776; WAUKFAFL6AA069427 | WAUKFAFL6AA056967 | WAUKFAFL6AA060968 | WAUKFAFL6AA008255 | WAUKFAFL6AA089404; WAUKFAFL6AA082355 | WAUKFAFL6AA074773 | WAUKFAFL6AA026206; WAUKFAFL6AA007817; WAUKFAFL6AA086597

WAUKFAFL6AA085109; WAUKFAFL6AA060324; WAUKFAFL6AA079102 | WAUKFAFL6AA024889 | WAUKFAFL6AA004982 | WAUKFAFL6AA075406 | WAUKFAFL6AA083389 | WAUKFAFL6AA099169 | WAUKFAFL6AA011382 | WAUKFAFL6AA040851 | WAUKFAFL6AA012595 | WAUKFAFL6AA043314; WAUKFAFL6AA092108 | WAUKFAFL6AA066866; WAUKFAFL6AA060338; WAUKFAFL6AA088575 | WAUKFAFL6AA087507; WAUKFAFL6AA075423 | WAUKFAFL6AA026996 | WAUKFAFL6AA037271 | WAUKFAFL6AA047332 | WAUKFAFL6AA024567 | WAUKFAFL6AA055589 | WAUKFAFL6AA065829 | WAUKFAFL6AA064034 | WAUKFAFL6AA008451; WAUKFAFL6AA072456 | WAUKFAFL6AA043572 | WAUKFAFL6AA091170 | WAUKFAFL6AA085742 | WAUKFAFL6AA025704 | WAUKFAFL6AA014136 | WAUKFAFL6AA095798 | WAUKFAFL6AA064180; WAUKFAFL6AA059948 | WAUKFAFL6AA087216

WAUKFAFL6AA048822 | WAUKFAFL6AA092450 | WAUKFAFL6AA078385 | WAUKFAFL6AA099530 | WAUKFAFL6AA098622; WAUKFAFL6AA005971 |

WAUKFAFL6AA025315

| WAUKFAFL6AA046813; WAUKFAFL6AA084221 | WAUKFAFL6AA084817 | WAUKFAFL6AA032748; WAUKFAFL6AA007221 | WAUKFAFL6AA036976 | WAUKFAFL6AA010149 | WAUKFAFL6AA082856 | WAUKFAFL6AA086616 | WAUKFAFL6AA058279 | WAUKFAFL6AA079603; WAUKFAFL6AA058041 | WAUKFAFL6AA011110 | WAUKFAFL6AA004965 | WAUKFAFL6AA009776 | WAUKFAFL6AA021569; WAUKFAFL6AA019725 | WAUKFAFL6AA038954 | WAUKFAFL6AA069962 | WAUKFAFL6AA007347 | WAUKFAFL6AA063238 | WAUKFAFL6AA074160; WAUKFAFL6AA002701; WAUKFAFL6AA010362 | WAUKFAFL6AA089953; WAUKFAFL6AA001953 | WAUKFAFL6AA073302; WAUKFAFL6AA084218 | WAUKFAFL6AA048349

WAUKFAFL6AA071453 | WAUKFAFL6AA029817; WAUKFAFL6AA076832 | WAUKFAFL6AA013729; WAUKFAFL6AA083263 | WAUKFAFL6AA015688 | WAUKFAFL6AA030630 | WAUKFAFL6AA051798 | WAUKFAFL6AA053549 | WAUKFAFL6AA063739; WAUKFAFL6AA080878; WAUKFAFL6AA033401 | WAUKFAFL6AA056161; WAUKFAFL6AA003945; WAUKFAFL6AA011673 | WAUKFAFL6AA082081 | WAUKFAFL6AA003704; WAUKFAFL6AA078676 | WAUKFAFL6AA041658 | WAUKFAFL6AA039411 | WAUKFAFL6AA069024 | WAUKFAFL6AA013200 | WAUKFAFL6AA067662 | WAUKFAFL6AA058220

WAUKFAFL6AA096059; WAUKFAFL6AA039067 | WAUKFAFL6AA069699 | WAUKFAFL6AA053311 | WAUKFAFL6AA081352 | WAUKFAFL6AA085885 | WAUKFAFL6AA023189 | WAUKFAFL6AA052448 | WAUKFAFL6AA061232; WAUKFAFL6AA017327 | WAUKFAFL6AA053518 | WAUKFAFL6AA096076 | WAUKFAFL6AA058511 | WAUKFAFL6AA013293 | WAUKFAFL6AA036962 | WAUKFAFL6AA086292; WAUKFAFL6AA032667; WAUKFAFL6AA063885; WAUKFAFL6AA075891 | WAUKFAFL6AA023631; WAUKFAFL6AA072652 | WAUKFAFL6AA041076 | WAUKFAFL6AA012290 | WAUKFAFL6AA024424; WAUKFAFL6AA037559 |

WAUKFAFL6AA026559

| WAUKFAFL6AA033284; WAUKFAFL6AA051333; WAUKFAFL6AA088933 | WAUKFAFL6AA011236 | WAUKFAFL6AA023340 | WAUKFAFL6AA040865; WAUKFAFL6AA079987; WAUKFAFL6AA045242 | WAUKFAFL6AA015318; WAUKFAFL6AA058881; WAUKFAFL6AA016372; WAUKFAFL6AA066530 | WAUKFAFL6AA039344 | WAUKFAFL6AA088415; WAUKFAFL6AA010720 | WAUKFAFL6AA087992 | WAUKFAFL6AA075647; WAUKFAFL6AA054880

WAUKFAFL6AA022981 | WAUKFAFL6AA021166 | WAUKFAFL6AA019885; WAUKFAFL6AA066561; WAUKFAFL6AA076510; WAUKFAFL6AA064504 | WAUKFAFL6AA035052 | WAUKFAFL6AA024469 | WAUKFAFL6AA099138;

WAUKFAFL6AA096286

; WAUKFAFL6AA082033 | WAUKFAFL6AA090584 | WAUKFAFL6AA024987 | WAUKFAFL6AA033222; WAUKFAFL6AA044611 | WAUKFAFL6AA018137 | WAUKFAFL6AA057732 | WAUKFAFL6AA032779 | WAUKFAFL6AA015710; WAUKFAFL6AA012922; WAUKFAFL6AA037657 | WAUKFAFL6AA043961 | WAUKFAFL6AA041028 | WAUKFAFL6AA030014; WAUKFAFL6AA094330; WAUKFAFL6AA009809 | WAUKFAFL6AA038226 | WAUKFAFL6AA051414 | WAUKFAFL6AA055396 | WAUKFAFL6AA005145 | WAUKFAFL6AA037433; WAUKFAFL6AA005209 | WAUKFAFL6AA064423

WAUKFAFL6AA066446 | WAUKFAFL6AA043202; WAUKFAFL6AA009969 | WAUKFAFL6AA077141 | WAUKFAFL6AA080637 | WAUKFAFL6AA059383 | WAUKFAFL6AA060520 | WAUKFAFL6AA038808 | WAUKFAFL6AA025217 | WAUKFAFL6AA089273; WAUKFAFL6AA051512 | WAUKFAFL6AA078743 | WAUKFAFL6AA003881; WAUKFAFL6AA078046; WAUKFAFL6AA033561 | WAUKFAFL6AA053924; WAUKFAFL6AA005498 | WAUKFAFL6AA040753; WAUKFAFL6AA099074

WAUKFAFL6AA072148; WAUKFAFL6AA018302 | WAUKFAFL6AA040185; WAUKFAFL6AA064745 | WAUKFAFL6AA012287 | WAUKFAFL6AA029073; WAUKFAFL6AA003895 | WAUKFAFL6AA032989; WAUKFAFL6AA002956 | WAUKFAFL6AA017442 | WAUKFAFL6AA032927; WAUKFAFL6AA008207 | WAUKFAFL6AA018865

WAUKFAFL6AA014296

; WAUKFAFL6AA092819

WAUKFAFL6AA027808 | WAUKFAFL6AA041529 | WAUKFAFL6AA023127 | WAUKFAFL6AA079665 | WAUKFAFL6AA079357 | WAUKFAFL6AA073607 | WAUKFAFL6AA035651; WAUKFAFL6AA083571 | WAUKFAFL6AA093954; WAUKFAFL6AA085160 | WAUKFAFL6AA072960; WAUKFAFL6AA003119 | WAUKFAFL6AA022012 | WAUKFAFL6AA020163 | WAUKFAFL6AA096725

WAUKFAFL6AA011348 |

WAUKFAFL6AA085420

| WAUKFAFL6AA096823

WAUKFAFL6AA012645 | WAUKFAFL6AA086437

WAUKFAFL6AA092495; WAUKFAFL6AA004948 | WAUKFAFL6AA034290 | WAUKFAFL6AA096949; WAUKFAFL6AA098880 | WAUKFAFL6AA029221 | WAUKFAFL6AA068987 | WAUKFAFL6AA059982 |

WAUKFAFL6AA015982

| WAUKFAFL6AA086101; WAUKFAFL6AA068584; WAUKFAFL6AA059481; WAUKFAFL6AA019014; WAUKFAFL6AA065006 | WAUKFAFL6AA090505; WAUKFAFL6AA017232 | WAUKFAFL6AA031468; WAUKFAFL6AA060162; WAUKFAFL6AA089631; WAUKFAFL6AA002777

WAUKFAFL6AA032135 | WAUKFAFL6AA010328 | WAUKFAFL6AA055477 | WAUKFAFL6AA051171 | WAUKFAFL6AA084560 | WAUKFAFL6AA090987; WAUKFAFL6AA021278 | WAUKFAFL6AA011012 | WAUKFAFL6AA044253; WAUKFAFL6AA021989 | WAUKFAFL6AA003802 | WAUKFAFL6AA057519 | WAUKFAFL6AA090116

WAUKFAFL6AA013536; WAUKFAFL6AA080833

WAUKFAFL6AA052966 | WAUKFAFL6AA026481; WAUKFAFL6AA047590; WAUKFAFL6AA075907 | WAUKFAFL6AA025055; WAUKFAFL6AA092013 | WAUKFAFL6AA046715 | WAUKFAFL6AA017389; WAUKFAFL6AA022138; WAUKFAFL6AA039120 | WAUKFAFL6AA011561 | WAUKFAFL6AA088964 | WAUKFAFL6AA089841 | WAUKFAFL6AA008076 | WAUKFAFL6AA016498 | WAUKFAFL6AA056094 | WAUKFAFL6AA045967 | WAUKFAFL6AA093145 | WAUKFAFL6AA089614 | WAUKFAFL6AA011690 | WAUKFAFL6AA067497 | WAUKFAFL6AA093193 | WAUKFAFL6AA010099 | WAUKFAFL6AA095400 |

WAUKFAFL6AA066169

| WAUKFAFL6AA035374 | WAUKFAFL6AA077060 | WAUKFAFL6AA026349; WAUKFAFL6AA092772 | WAUKFAFL6AA030028; WAUKFAFL6AA046021 | WAUKFAFL6AA062834 | WAUKFAFL6AA088950 | WAUKFAFL6AA095039 | WAUKFAFL6AA071565 | WAUKFAFL6AA095932 | WAUKFAFL6AA086518 | WAUKFAFL6AA097969; WAUKFAFL6AA066222; WAUKFAFL6AA050487 | WAUKFAFL6AA032216; WAUKFAFL6AA011852; WAUKFAFL6AA079391; WAUKFAFL6AA092710 | WAUKFAFL6AA081027; WAUKFAFL6AA051686; WAUKFAFL6AA004643; WAUKFAFL6AA060095; WAUKFAFL6AA073445 | WAUKFAFL6AA052112; WAUKFAFL6AA020342 | WAUKFAFL6AA091668 |

WAUKFAFL6AA030899

| WAUKFAFL6AA078368 | WAUKFAFL6AA068309 | WAUKFAFL6AA005677 | WAUKFAFL6AA086499 | WAUKFAFL6AA095171; WAUKFAFL6AA059674; WAUKFAFL6AA095784 | WAUKFAFL6AA087040 | WAUKFAFL6AA052272; WAUKFAFL6AA014900; WAUKFAFL6AA059299 | WAUKFAFL6AA009566

WAUKFAFL6AA080055 | WAUKFAFL6AA015626 | WAUKFAFL6AA077172 | WAUKFAFL6AA093758 | WAUKFAFL6AA072571; WAUKFAFL6AA045824

WAUKFAFL6AA001158 | WAUKFAFL6AA048321 | WAUKFAFL6AA012838 | WAUKFAFL6AA075471; WAUKFAFL6AA094277; WAUKFAFL6AA091993 | WAUKFAFL6AA087300 | WAUKFAFL6AA026030 | WAUKFAFL6AA027131; WAUKFAFL6AA031194; WAUKFAFL6AA065488 | WAUKFAFL6AA041725; WAUKFAFL6AA013875 | WAUKFAFL6AA089337 | WAUKFAFL6AA037979; WAUKFAFL6AA008675 | WAUKFAFL6AA006635; WAUKFAFL6AA016226 | WAUKFAFL6AA015304 | WAUKFAFL6AA016632 | WAUKFAFL6AA087765 | WAUKFAFL6AA005047 | WAUKFAFL6AA026612 | WAUKFAFL6AA000236; WAUKFAFL6AA061019 | WAUKFAFL6AA069511; WAUKFAFL6AA092481 | WAUKFAFL6AA043104 | WAUKFAFL6AA099706 | WAUKFAFL6AA014234 | WAUKFAFL6AA047024 | WAUKFAFL6AA054183 | WAUKFAFL6AA032426 | WAUKFAFL6AA033964; WAUKFAFL6AA025234 | WAUKFAFL6AA022043; WAUKFAFL6AA059092 | WAUKFAFL6AA074496; WAUKFAFL6AA065023; WAUKFAFL6AA050411; WAUKFAFL6AA074322 | WAUKFAFL6AA084025 | WAUKFAFL6AA020535; WAUKFAFL6AA092528 | WAUKFAFL6AA078600 | WAUKFAFL6AA090813 | WAUKFAFL6AA023306 | WAUKFAFL6AA078645 | WAUKFAFL6AA039439; WAUKFAFL6AA013858 | WAUKFAFL6AA053504 | WAUKFAFL6AA045953; WAUKFAFL6AA013682 | WAUKFAFL6AA034922 | WAUKFAFL6AA092447 | WAUKFAFL6AA034564 | WAUKFAFL6AA085952 | WAUKFAFL6AA047198 | WAUKFAFL6AA068603; WAUKFAFL6AA070741 | WAUKFAFL6AA060775; WAUKFAFL6AA063644 | WAUKFAFL6AA011799 | WAUKFAFL6AA077169 | WAUKFAFL6AA055740 | WAUKFAFL6AA056600 | WAUKFAFL6AA068892 | WAUKFAFL6AA046214 | WAUKFAFL6AA025959; WAUKFAFL6AA085367 | WAUKFAFL6AA084543 | WAUKFAFL6AA049923; WAUKFAFL6AA014492; WAUKFAFL6AA009924

WAUKFAFL6AA049758 | WAUKFAFL6AA030417 | WAUKFAFL6AA002827; WAUKFAFL6AA054829 | WAUKFAFL6AA095817 | WAUKFAFL6AA081464 | WAUKFAFL6AA084073 | WAUKFAFL6AA004688; WAUKFAFL6AA015254; WAUKFAFL6AA017599 | WAUKFAFL6AA096742; WAUKFAFL6AA001614 | WAUKFAFL6AA054815 | WAUKFAFL6AA080587; WAUKFAFL6AA097180 | WAUKFAFL6AA046665 | WAUKFAFL6AA075518 | WAUKFAFL6AA045337 | WAUKFAFL6AA013505 | WAUKFAFL6AA058461 | WAUKFAFL6AA018462 | WAUKFAFL6AA002150; WAUKFAFL6AA068391 | WAUKFAFL6AA023550; WAUKFAFL6AA015769 | WAUKFAFL6AA062395 | WAUKFAFL6AA020079; WAUKFAFL6AA002911; WAUKFAFL6AA033382 | WAUKFAFL6AA061540 | WAUKFAFL6AA091766

WAUKFAFL6AA003721 | WAUKFAFL6AA076300 | WAUKFAFL6AA075695

WAUKFAFL6AA064261

WAUKFAFL6AA055348

WAUKFAFL6AA045564

WAUKFAFL6AA091959 | WAUKFAFL6AA082436; WAUKFAFL6AA013374; WAUKFAFL6AA078211

WAUKFAFL6AA092061 | WAUKFAFL6AA015092 | WAUKFAFL6AA087474 | WAUKFAFL6AA019496 | WAUKFAFL6AA045435; WAUKFAFL6AA073932; WAUKFAFL6AA016341; WAUKFAFL6AA055186 | WAUKFAFL6AA065328 | WAUKFAFL6AA025105 | WAUKFAFL6AA031602 | WAUKFAFL6AA016260 | WAUKFAFL6AA051848; WAUKFAFL6AA031065 | WAUKFAFL6AA070612 | WAUKFAFL6AA011169

WAUKFAFL6AA079245 | WAUKFAFL6AA018414 | WAUKFAFL6AA055785 | WAUKFAFL6AA008353 | WAUKFAFL6AA042342

WAUKFAFL6AA066334; WAUKFAFL6AA096983 | WAUKFAFL6AA047038 | WAUKFAFL6AA091038 | WAUKFAFL6AA090973; WAUKFAFL6AA061392 | WAUKFAFL6AA083733; WAUKFAFL6AA057309 | WAUKFAFL6AA035617 | WAUKFAFL6AA029610 | WAUKFAFL6AA000673 | WAUKFAFL6AA091394 | WAUKFAFL6AA062123 | WAUKFAFL6AA039456; WAUKFAFL6AA072618; WAUKFAFL6AA000060; WAUKFAFL6AA095204 | WAUKFAFL6AA017652; WAUKFAFL6AA016890

WAUKFAFL6AA021734 | WAUKFAFL6AA050764; WAUKFAFL6AA031633 | WAUKFAFL6AA017263

WAUKFAFL6AA097888; WAUKFAFL6AA045371 | WAUKFAFL6AA091542; WAUKFAFL6AA041952 | WAUKFAFL6AA068326 | WAUKFAFL6AA030384 | WAUKFAFL6AA005890 | WAUKFAFL6AA016596; WAUKFAFL6AA010541; WAUKFAFL6AA025282 | WAUKFAFL6AA028375 | WAUKFAFL6AA029767 | WAUKFAFL6AA031390 | WAUKFAFL6AA037707 | WAUKFAFL6AA089838

WAUKFAFL6AA012421 | WAUKFAFL6AA057777 | WAUKFAFL6AA090424; WAUKFAFL6AA015898; WAUKFAFL6AA064941 | WAUKFAFL6AA084008; WAUKFAFL6AA071677

WAUKFAFL6AA021796 | WAUKFAFL6AA075681

WAUKFAFL6AA001127 | WAUKFAFL6AA013889 | WAUKFAFL6AA017795 | WAUKFAFL6AA037030 | WAUKFAFL6AA029431 | WAUKFAFL6AA033558 | WAUKFAFL6AA095347;

WAUKFAFL6AA026416

| WAUKFAFL6AA013892; WAUKFAFL6AA074062; WAUKFAFL6AA038744 | WAUKFAFL6AA022379 | WAUKFAFL6AA066589; WAUKFAFL6AA093839 | WAUKFAFL6AA036914 | WAUKFAFL6AA037447; WAUKFAFL6AA004139 | WAUKFAFL6AA060937; WAUKFAFL6AA059593 | WAUKFAFL6AA051395 | WAUKFAFL6AA065118 | WAUKFAFL6AA077642; WAUKFAFL6AA000138; WAUKFAFL6AA072263 | WAUKFAFL6AA096790; WAUKFAFL6AA005548

WAUKFAFL6AA059514 | WAUKFAFL6AA041739 | WAUKFAFL6AA000446 | WAUKFAFL6AA028943 | WAUKFAFL6AA036525 | WAUKFAFL6AA011821; WAUKFAFL6AA053437 | WAUKFAFL6AA029459;

WAUKFAFL6AA033351

| WAUKFAFL6AA082470 | WAUKFAFL6AA072103 | WAUKFAFL6AA092562; WAUKFAFL6AA010054 | WAUKFAFL6AA043457; WAUKFAFL6AA078533 | WAUKFAFL6AA062817 | WAUKFAFL6AA025363 | WAUKFAFL6AA073915; WAUKFAFL6AA084767 | WAUKFAFL6AA001435; WAUKFAFL6AA095753 | WAUKFAFL6AA072554 | WAUKFAFL6AA078614; WAUKFAFL6AA023757 | WAUKFAFL6AA047119; WAUKFAFL6AA003850 | WAUKFAFL6AA027095 | WAUKFAFL6AA071615 | WAUKFAFL6AA084283 | WAUKFAFL6AA061473

WAUKFAFL6AA052711; WAUKFAFL6AA070304 | WAUKFAFL6AA053552; WAUKFAFL6AA009244; WAUKFAFL6AA027419

WAUKFAFL6AA089905; WAUKFAFL6AA085398 | WAUKFAFL6AA029994 | WAUKFAFL6AA055754 | WAUKFAFL6AA090682; WAUKFAFL6AA056855

WAUKFAFL6AA097213 | WAUKFAFL6AA022818 | WAUKFAFL6AA049470 | WAUKFAFL6AA022950 | WAUKFAFL6AA049243; WAUKFAFL6AA008398; WAUKFAFL6AA081724; WAUKFAFL6AA008885 | WAUKFAFL6AA017909; WAUKFAFL6AA010989 | WAUKFAFL6AA012984 | WAUKFAFL6AA045516 | WAUKFAFL6AA054958 | WAUKFAFL6AA069671 | WAUKFAFL6AA027551 | WAUKFAFL6AA073008; WAUKFAFL6AA049730 | WAUKFAFL6AA070626; WAUKFAFL6AA032099 | WAUKFAFL6AA069900 | WAUKFAFL6AA099897;

WAUKFAFL6AA061506

| WAUKFAFL6AA006182 | WAUKFAFL6AA099060; WAUKFAFL6AA082517 | WAUKFAFL6AA038081; WAUKFAFL6AA048433 | WAUKFAFL6AA055284 | WAUKFAFL6AA007459 | WAUKFAFL6AA066785 | WAUKFAFL6AA022088; WAUKFAFL6AA056340 | WAUKFAFL6AA066799 | WAUKFAFL6AA042793 | WAUKFAFL6AA008160

WAUKFAFL6AA014279

WAUKFAFL6AA096370; WAUKFAFL6AA027405 | WAUKFAFL6AA078841 | WAUKFAFL6AA068200 | WAUKFAFL6AA021183 | WAUKFAFL6AA050084 | WAUKFAFL6AA010619 | WAUKFAFL6AA052935; WAUKFAFL6AA044138 | WAUKFAFL6AA003251; WAUKFAFL6AA085773 | WAUKFAFL6AA024620 | WAUKFAFL6AA015657 | WAUKFAFL6AA005999; WAUKFAFL6AA051879 | WAUKFAFL6AA004383; WAUKFAFL6AA073669; WAUKFAFL6AA085059; WAUKFAFL6AA071906 | WAUKFAFL6AA066303; WAUKFAFL6AA028389 | WAUKFAFL6AA045368; WAUKFAFL6AA066009 | WAUKFAFL6AA020017; WAUKFAFL6AA066723 | WAUKFAFL6AA063014 | WAUKFAFL6AA061635 | WAUKFAFL6AA025489 | WAUKFAFL6AA065362 | WAUKFAFL6AA078709 | WAUKFAFL6AA000740 | WAUKFAFL6AA043412 | WAUKFAFL6AA078547; WAUKFAFL6AA042874 | WAUKFAFL6AA016064 | WAUKFAFL6AA014606 | WAUKFAFL6AA046293 | WAUKFAFL6AA098930 | WAUKFAFL6AA021961; WAUKFAFL6AA012953 | WAUKFAFL6AA035939; WAUKFAFL6AA069833; WAUKFAFL6AA036105 | WAUKFAFL6AA016467;